Lediga tjänster

Skriv ut
  Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 34 lediga tjänster

 

Sista ansökan
2017-01-22 
Som skoldirektör för gymnasiet ska du driva och utveckla verksamheten med fokus på att eleverna ska nå goda resultat men du ska också kunna möta omvärldens framtida krav på skolan. Du leder förvaltningens ledningsgrupp som idag består av fyra rektorer och fyra stabschefer.
I arbetsuppgifter ingår både generella utbildnings- och skolutvecklingsfrågor och specifika frågor inom ämnesområdet moderna språk. Du kommer bland annat att arbeta med att skapa kompetensutvecklingsinsatser för lärare i moderna språk, inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.
Som biträdande förskolechef och pedagogisk ledare har du en nyckelroll för förskolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare leda arbetet med en tydlig inriktning mot barns lärande och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera.
I dina arbetsuppgifter ingår undervisning på individ och gruppnivå, handledning av pedagoger samt vara med och utveckla skolans specialpedagogiska arbete. Du ska ha fokus på ett inkluderande arbetssätt och en god relation med elever, personal, skolledning och vårdnadshavare.
Ditt uppdrag som förskolechef är att ansvara för det strategiska arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp med ett gemensamt ansvar för att utveckla förskoleverksamheten i Spånga-Tensta.
Vi söker en rektor som kan driva utvecklingen vidare vid Älvkvarnsskolan. Du är en orädd, självständig och tydlig ledare. Är systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt, har visioner och ambitioner att leda en förskola/skola/fritidshem i världsklass. Kan stödja, leda och inspirera skolans medarbetare.
Som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med undervisning för elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att handleda och ge stöd till lärare, arbetslag och mentorsgrupper med exempelvis individuellt anpassat material som eleverna kan arbeta med i klassrummet.
Du ska vara ett stöd i och medverka vid arbetet med pedagogisk kartläggning, utredningar och upprättande av åtgärdsprogram, extra anpassningar, utvecklingssamtal, mm. Du kommer att arbeta med uppföljning av kunskapsresultat och vara en del av elevhälsoteamet.
Vi söker speciallärare för att undervisa i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt i det specialpedagogiska lärarlaget där du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare. I tjänsten ingår att stödja ordinarie lärare i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd.
Du kommer främst att arbeta mot elever i åk F-3. I ditt uppdrag ingår att vara ett stöd för pedagogerna i utformandet av extra anpassningar, pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram. I ditt arbete kommer du att samverka med elevhälsa, skoledning, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.
Som biträdande rektor för årskurs 7-9 kommer du att samarbeta med övriga i skolledningsgruppen som består av rektor, intendent och två andra biträdande rektorer. Du ansvarar för arbetslagen åk 7-9 och ingår även i skolans EHT-team.
Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda Stavsborgsskolan mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet vid val av skola och arbetsplats.

 

 
Annons