Utställare Skolans Ledarkonvent
Aktuella talare
Hur bemöta rasism i skolan?

Hur bemöta rasism i skolan?

Hallå Emma Arneback, lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om att bemöta och förebygga främlingsfientlighet och rasism i skolan. Vad ska du prata om?

Läs hela intervjun
Mest lästa nyheterna

Fortsatt lärarbrist i grundskolan

Bristen på grundskollärare är fortsatt stor i Sverige, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Under maj månad utannonserades fler än 21 000 lediga tjänster. Men lärarbristen skiljer sig över landet – och i gymnasiet har den minskat.

”Har Sovjetmetoder förstört våra barns studiemotivation?”

Inflation i betygssnitt, dåliga grundkunskaper och lärare som gått från att vara kunniga experter till simpla poängsättare. När politikerna lät ekonomiska drivkrafter bli styrmedel i skolan förstörde man både elevernas och lärarnas arbetsmoral, skriver Johan Wennström, doktorand i statsvetenskap.

”Kraftfullare åtgärder krävs för en jämlik skola”

Kommunerna måste få avsevärt större möjligheter att styra resurser till de kommunala skolor som har de största utmaningarna. Då behövs en kraftfullare resursförstärkning än de sex miljarder skolkommissionen föreslår, skriver Boel Vallgårda, Nätverket för en likvärdig skola.  

Svårt locka lärare – kommuner får kritik

Kommunerna gör inte tillräckligt för att locka behöriga lärare till skolor med svåra förutsättningar, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. ”Det behövs fler riktade insatser för att lärarbristen inte ska bli större i områden med mer utmaningar”, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer