Meritering

4
  • 2015-09-03
Skriv ut

Yrkesskickliga lärare gör skillnad!

Många säger att man bedriver en kvalitativt god undervisning, men hur vet man det och hur visar man det? Går det att veta vilka lärare som är särskilt yrkesskickliga och vad som kännetecknar den skicklige lärarens praktik?

Arete ger yrkesskickliga lärare en möjlighet att synliggöra och erhålla ett självständigt meriteringsbevis på sin skicklighet via ett transparent och oberoende meriteringsprogram som vilar på vetenskaplig grund.

Våren 2016 startar Arete tre nya utbildningar: Min roll i klassrummet, Ämnesdidaktiskt spets och Regler, bedömning & betyg.
Läs mer: www.aretemeritering.se
aretemeritering_200
I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer.
Tidsplan: sex veckor. Löpande uppstarter.
arete_diplom
Meriteringsprogrammet Arete ger lärare en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Samt dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet.
Tidsplan: sex månader. Två uppstarter per år.
arete_pris
Läs mer: www.aretemeritering.se arete_grupp
.

 

 
Annons