Att bedöma och sätta betyg

”Varför envisas forskare med att hävda att det är problematiskt att sätta betyg på enskilda uppgifter, trots att eleverna uppenbarligen vill ha dessa betygsnoteringar?”

CITATET ÄR hämtat ur boken Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Att mina elever velat ha betyg på sina uppgifter är en situation jag själv ofta hamnat i, och något jag vet att jag inte är ensam om. I mitt fall har de här diskussionerna sett lite olika ut beroende på elevgrupp. Men i stort sett har alla elevgrupper velat ha betyg på sina uppgifter, trots att vi diskuterat fram och tillbaka varför det är svårt att arbeta med just betygsnoteringar.

Att bedöma och sätta betyg

 

 

 

 

 

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag
Marie Israelsson, Anders Jönsson, Anna Grettve
Natur & Kultur

 

De tre författarna till boken, Marie Israelsson, Anders Jönsson och Anna Grettve, har upptäckt att vissa frågor och bedömningssituationer kontinuerligt återkommer och väcker funderingar hos lärare. Ett urval av dessa frågor och bedömningssituationer – så kallade utmaningar – får en noggrann genomgång i boken. Utöver exemplet om huruvida det är lämpligt att sätta betyg på enskilda uppgifter resonerar författarna om ytterligare nio bedömningsutmaningar. Jag känner igen min egen tidigare lärarvardag på ett eller annat sätt i varje utmaning, oavsett om det handlar om hur man samlar in ett allsidigt bedömningsunderlag, ger givande och konstruktiv återkoppling eller hur man får kamratbedömning att fungera.

Utmaningarna är direkt hämtade från verkliga situationer och de kopplas alla till vad styrdokumenten kräver av dig som lärare i den aktuella situationen. Författarna menar att det finns gott om värdefull kunskap om bedömning och betygssättning utifrån lärares egna praktiska erfarenheter, men konstaterar att detta måste förankras i den teori som finns kring bedömning och att sätta betyg. Därför åtföljs varje utmaning av en genomgång av den forskning som finns tillgänglig kring den aktuella utmaningen.

Bedömning och betygssättning är en viktig men komplex del i läraruppdraget. Det krävs mycket arbete för att få det pussel som bedömningsprocessen är att gå ihop. Naurligtvis finns det vissa absoluta krav för bedömning och betygssättning som anges i styrdokumenten och som inte är förhandlingsbara, men samtidigt finns det också ett stort eget handlingsutrymme, som tillåter att man som lärare är den som utformar och beslutar om tillvägagångssätt. Forskningen är visserligen enig om vilka bedömningsstrategier som är de mest önskvärda. Men i slutänden måste jag som lärare ta hänsyn till hur mina elevgrupper ser ut och vad som således kommer att fungera. Detta är lärarens unika professionella kompetens.

För mig är det bokens kombination av att å ena sidan få ta del av aktuella och verkliga praktiska situationer, och å andra sidan få ett teoretiskt resonemang som nyanserar utmaningarna, som gör den direkt användbar. Och viktig. Det är viktigt att veta varför man som lärare gör som man gör och konkret kunna motivera sina ställningstaganden i betygssättningsprocessen.

Då behöver exempelvis betygsnoteringar på enskilda uppgifter inte längre vara så viktiga för våra elever.

Möt Anders Jönsson, en av författarna till boken, på Skolportens bedömningskonferens i januari! Läs mer och boka din plats här!

Av Petra Svensson

Petra Svensson

Petra Svensson är legitimerad lärare i samhällskunskap och religion med stort intresse för hur forskning kan bli ett verktyg för att utveckla skolan. Projektledare för Skolportens konferenser och redaktör på Skolporten.

Sidan publicerades 2014-11-10 14:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Fokus på det talade och skrivna ordet på gymnasiet

Fokus på det talade och skrivna ordet på gymnasiet

Debatten om digitala verktyg i skolan handlar i hög utsträckning om teknik, medan frågor kring bedömning är ganska ovanliga. Dessa frågor behöver lyftas så att styrdokumenten och användningen av digitala verktyg kan anpassas till varandra, menar forskaren Anna-Lena Godhe.

Hur väl fungerar lärares bedömning?

Hur väl fungerar lärares bedömning?

Vilka styrkor och svagheter finns egentligen i lärares elevbedömning? Stefan Johansson har forskat om hur väl lärares bedömning fungerar i skolan. Han blev överraskad över hur stor roll lärarens utbildning spelade för en tillförlitlig bedömning.

Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster