Delrapport II: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

0 Skriv ut

I rapporten sammanfattas och analyseras de delprojekt inom satsningen som genomförts under föregående år. De viktigaste resultaten i genomförda projekt handlar dels om det som sker i det pedagogiska arbetet i förskolan, dels om styrningens och ledningens betydelse och de förutsättningar som ges för arbetet. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons