Entreprenöriell slöjd

Slöjdämnet ger eleverna en otrolig möjlighet att utveckla de entreprenöriella kompetenserna, menar Peter Hasselskog, utbildad slöjdlärare och lektor i slöjd vid Göteborgs universitet.

Peter Hasselskog

Slöjd är ett entreprenöriellt ämne som bland annat tränar kreativitet, förmågan att lösa problem och ta ansvar, menar Peter Hasselskog.

Skolporten ger nu i april för första gången en konferens för slöjdlärare. Peter Hasselskog ska föreläsa om kursplanen samt om bedömning och betygssättning i slöjdämnet.

– Det är lite speciella förutsättningar eftersom slöjdundervisningen fortfarande oftast är uppdelad i trä- och metall respektive textil, men där kursplanen och betyget gäller slöjd, säger Peter Hasselskog, som har varit med och tagit fram slöjdämnets kursplan i Lgr11 för Skolverkets räkning.

Något som ligger Peter Hasselskog varmt om hjärtat när det gäller slöjdämnet är de entreprenöriella förmågorna, som kreativitet, att se möjligheter, lösa problem, ta ansvar och initiativ.

– Dessutom förmågan att kunna fatta välgrundade beslut och att sätta ord på dem – det är precis det vi jobbar med i slöjden.

Han menar att det är allt för få utanför slöjdsalens väggar som känner till vad som motiverar slöjd som ett obligatoriskt ämne idag. Många ser slöjd som ett roligt avbrott i den viktiga skolveckan, och tror att slöjd främst handlar om att lära sig om olika hantverkstekniker.

Visst handlar det fortfarande om att lära sig om slöjd och hantverk, men också om att lära sig genom slöjd, i den konkreta processen från idé till färdig produkt, säger Peter Hasselskog.

– Det är ett annat sätt att lära, kunskap i och genom handling. Om man tar matematik till exempel så behöver vissa elever känna, uppleva, göra, för att lära sig.

– Matematik blir väldigt påtagligt om man mäter en planka i slöjdsalen istället för att föreställa sig 80 centimeter.

Bägge Skolportens konferenser om slöjd är fullbokade, även det extrainsatta tillfället 12-13 maj i Stockholm.

Moa Duvarci Engman

Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 1 2014.

Sidan publicerades 2014-04-03 15:11 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-04-07 13:08 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

På elevens sida – möt Ann-Marie Begler

På elevens sida – möt Ann-Marie Begler

Skolans utmaning handlar om de svaga eleverna, de som har sämst förutsättningar för att lära sig. Det menar Ann-Marie Begler, Skolinspektionens chef.

Bedömning för lärande ett kraftfullt verktyg

Bedömning för lärande ett kraftfullt verktyg

Bedömning för lärande är ett av de mest kraftfulla verktygen för att höja elevers resultat. Och det är de svaga eleverna som förbättrar sina resultat mest. Det visar Andreia Balans forskning.

Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser