Experterna: Så kan vi minska skolgapet

0 Skriv ut

De svenska Pisa-kurvorna pekar svagt uppåt. Men samtidigt ökar gapet mellan hög- och lågpresterande elever precis som skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. ”Den sjunkande likvärdigheten är ett stort problem som vi måste gör något åt”, säger Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen.

Läs hela artikeln här!
 
Annons