Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling behöver tryggas

På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-04-20 10:07 av John Miller


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster