Gymnasieskolans roll för strategisk kompetensförsörjning – Kartläggning av gymnasieskolornas utbud utifrån behov av 40 000 nya medarbetare fram till 2025 i Västerbotten

0 Skriv ut

Denna rapport är en fortsättning på rapporten ”40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025” och är tänkt att fungera som ett diskussions- och planeringsunderlag för strategiska diskussioner om gymnasieskolans roll i kompetensförsörjningssystemet. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons