Gymnasieskolans roll för strategisk kompetensförsörjning – Kartläggning av gymnasieskolornas utbud utifrån behov av 40 000 nya medarbetare fram till 2025 i Västerbotten

Denna rapport är en fortsättning på rapporten ”40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025” och är tänkt att fungera som ett diskussions- och planeringsunderlag för strategiska diskussioner om gymnasieskolans roll i kompetensförsörjningssystemet. (pdf)

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-12-15 10:25 av John Miller


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser