Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte

0 Skriv ut

Läroplanen skulle fungera bättre om kravdelen i kursplanen togs bort. En orsak är att kravdelens skrivelser leder till en trivialisering av undervisningen. En annan orsak är att grundskolans och gymnasieskolans kursplaner i dag är mer eller mindre dysfunktionella. Det skriver läraren och författaren Johan Haeffner.

Läs hela artikeln här!
 
Annons