Med många bäckar att stämma i – hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon. (pdf)

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-06-19 12:27 av John Miller


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster