Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt

0 Skriv ut

Barnombudsmannens nya rapport om nyanlända barns hälsa visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons