Omflyttning av nyanlända ger budgethål i 50 skolor

Underskott väntas i fler än var tredje kommunal Stockholmsskola enligt prognoserna. De flesta är förortsskolor som får minskade anslag på grund av omfördelningen av nyanlända elever, enligt grundskolechef Adelinde Schmidhuber. Också höjda lärarlöner bidrar till sämre ekonomi.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-05-14 11:42 av Susanne Sawander


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser