Omöjligt för lärarna att hinna kartlägga eleverna utifrån kunskapskraven

Kunskapskraven som Skolverket började använda 2011 är en ren skrivbordsprodukt som inte går att förankra i det komplexa vardagliga arbetet på skolan. Dels är det omöjligt att hinna med att bedöma elevernas kunskaper och dels är språket på tok för abstrakt för att eleverna ska förstå vad som krävs av dem.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-05-15 11:02 av Susanne Sawander


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser