Omöjligt för lärarna att hinna kartlägga eleverna utifrån kunskapskraven

0 Skriv ut

Kunskapskraven som Skolverket började använda 2011 är en ren skrivbordsprodukt som inte går att förankra i det komplexa vardagliga arbetet på skolan. Dels är det omöjligt att hinna med att bedöma elevernas kunskaper och dels är språket på tok för abstrakt för att eleverna ska förstå vad som krävs av dem.

Läs hela artikeln här!
 
Annons