Omsorg på obekväm tid – Om föräldrars möjlighet till omsorg när förskolan är stängd

Avsikten med rapporten är att bidra till hur kommuner ytterligare kan utveckla kvaliteten i sitt erbjudande av omsorg på obekväm tid. Genom att lyfta fram utvecklingsområden och goda exempel avser rapporten även att bidra med kunskap till de kommuner som inte har granskats. (pdf)

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-12-16 09:20 av John Miller


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster