”Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan”

0 Skriv ut

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska väcka barnens lust att lära. I flera granskningar som Skolinspektionen gjort ser vi problem i dialogen kring förskolans uppdrag. Det riskerar att leda till skillnader i kvalitet i förskolors pedagogiska arbete, skriver Helén Ängmo och IngBeth Larsson, Skolinspektionen.

Läs hela artikeln här!
 
Annons