Resistenta bakterier i magen på vart femte förskolebarn

0 Skriv ut

En färsk studie från Uppsala universitet visar att förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos friska förskolebarn har ökat dramatiskt. På bara sex år har andelen friska barn som bär på resistens ökat från tre till 20 procent.

Läs hela artikeln här!
 
Annons