Risk för otillåten spridning av nationella prov vid mer än var tionde skola

9 av 60 granskade grundskolor följer inte Skolverkets anvisningar för nationella prov fullt ut. Två dagar innan ett provtillfälle förvarade ett par skolor proven på ett sätt som innebar ökad risk för otillåten spridning och vid några skolor var provens försegling bruten. Det visar Skolinspektionens oanmälda granskning av 60 skolors hantering och förberedelser inför genomförande av nationella prov.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-06-13 09:48 av John Miller


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster