Risk för otillåten spridning av nationella prov vid mer än var tionde skola

9 av 60 granskade grundskolor följer inte Skolverkets anvisningar för nationella prov fullt ut. Två dagar innan ett provtillfälle förvarade ett par skolor proven på ett sätt som innebar ökad risk för otillåten spridning och vid några skolor var provens försegling bruten. Det visar Skolinspektionens oanmälda granskning av 60 skolors hantering och förberedelser inför genomförande av nationella prov.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-06-13 09:48 av John Miller


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster