Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

0 Skriv ut

Utredningen anser att det finns brister i elevhälsans främjande och förebyggande arbete i stort och inte enbart när det gäller frånvaro som ingår i utredningens uppdrag. Det här gör att utredningen har bedömt att det inte går att lägga förslag utifrån uppdraget och att frågan behöver utredas i ett bredare perspektiv. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons