Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet – Slutbetänkande av 2015 års skolkommission

Kommissionen lämnar i detta betänkande konkreta förslag till, lägger grunden till eller uttalar stöd för fortsatta processer inom ett antal utvecklingsområden. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. (pdf)

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-04-20 11:12 av John Miller


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster