”Skolans personal måste se med barnens ögon”

När skolans personal misstänker att ett barn far illa, måste de våga agera. Det är oroväckande att så få lärare gör en orosanmälan vid misstänkta alkoholproblem hemma, skriver föreläsaren Lisbeth Pipping, som har egna erfarenheter som barn.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-06-18 20:00 av Susanne Sawander


Konferenser
Aktuella arbetsgivare
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
Aktuella karriärtjänster