Skuggan – Ingrid Carlgren: Undervisning och läroplanernas janusansikte

0 Skriv ut

Kriterierna för att bedöma elevernas kunskaper, formulerade som kunskapskrav, har alltmer kommit att betraktas som de kunskaper eleverna ska lära sig sig, skriver Ingrid Carlgren.

Läs hela artikeln här!
 
Annons