”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

0 Skriv ut

Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag vi presenterar i dag är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. På sikt bör den statliga resursstyrningen stärkas ytterligare, skriver Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionen.

Läs hela artikeln här!
 
Annons