Sten svensson: En marknadsstyrd skola kan aldrig bli likvärdig.

Ska man vända utvecklingen vad gäller skolans likvärdighet och minska skillnaderna, måste man ge sig på de krafter som skapar segregationen. Då gäller det att ompröva allt det som den marknadsstyrda skolan står för, skriver skoldebattören Sten Svensson.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-12-08 14:07 av John Miller


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster
Fler platsannonser