Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016 – Thematic overviews

Which European countries provide specific guidelines and guaranteed places for early childhood education? Do schools receive additional resources for disadvantaged students? Where in Europe do teachers receive trainings to tackle students’ early leaving and underachievement? Is informal learning recognised everywhere in Europe for entry into higher education? These questions are answered in Eurydice’s thematic overviews.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-02-16 09:02 av John Miller


Konferenser
Konferens för dig som är
Studie-och yrkesvägledare

Studie-och yrkesvägledare

På konferensen får du ta del av föreläsningar om allt från att vägleda nyanlända elever och pojkar med hög frånvaro till hur man utifrån elevers hälsa kan hjälp dem att välja rätt gymnasieprogram och yrke. Välkommen!

Läs mer & boka plats
Aktuella chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Konferens för dig som undervisar i
Spanska

Spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden.

Läs mer & boka plats
Aktuella karriärtjänster