Utvärdering av betyg från årskurs 6

0 Skriv ut

Denna utvärdering ger inte någon entydig bild av hur införandet av betyg från årskurs 6 har påverkat eleverna och verksamheten i den svenska grundskolan. Betygen kan endast till viss del sägas ha fungerat som avsett, och vi ser att de bidragit till både negativa och positiva konsekvenser. (pdf)

Läs hela artikeln här!
 
Annons