Specialpedagoger

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 15 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du kommer arbetar ute i verksamheten med att dokumentera, skriva åtgärdsprogram,  pedagogiska underlag och göra pedagogiska kartläggningar inför utredningar. Du är en del av elevhälsoteamet där du är pedagogisk expert på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter.
Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, enskilt, i grupp och i klass. Du representerar Elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i arbetet med att identifiera elevens behov.
Arbetsuppgifterna som speciallärare omfattar undervisning med olika grupper av elever men även med enskilda elever som behöver extra stöd. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och konsultation. Du kommer att tillhöra ett årskursarbetslag.
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor i länet.
Som specialpedagog i Vuxenteamet kommer du att kartlägga vuxna studerandes behov av extra anpassningar vid studier på kommunal vuxenutbildning eller sfi. I rollen ingår även att arbeta konsultativt mot respektive skola. Detta arbete kan innebära att du startar nätverk för specialpedagoger.
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du tycker om att arbeta i nära samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare samt skolans elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi både förebyggande och uppföljande för ökad måluppfyllelse, trygghet och välmående hos våra elever.
Bagarmossens skola söker dig som vill vara med och utveckla och implementera ett arbete kring bemötande, anpassningar och lärmiljö utifrån elever med npf-diagnos/beteendeproblematik. Du kommer att arbeta både direkt med elever samt handledning av kollegor.
Som specialpedagog på Blackebergsskolan kommer du att ansvara för vår studioverksamhet, handleda lärare i arbetet med särskilt stöd och skriva ÅP, extra anpassningar och söka verksamhetsstöd. Du kommer undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i elevhälsoteamet.
Du kommer att arbeta i vårt elevhälsoteam på Lugnets skola. Du är en av fyra specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever.
Tillsammans med lärare, övriga EHT och din närmaste speciallärarkollega stöttar du våra elever mot en hög måluppfyllelse. Vi planerar att konstruera en lär-/kunskapsstudio som du tillsammans med din kollega kommer ansvara för, där vi tänker oss ett helhetstänk kring elever i behov av särskilt stöd.
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare/specialpedagog med fokus på årskurs 4-6. Du ingår i skolans elevhälsoteam och skolans stödteam som träffas varje vecka. Vi samarbetar med Nacka kommuns Barn och Elevhälsa som erbjuder oss handledning.
I uppdraget kommer du att i första hand arbeta med åldrarna F-3, men vi ser gärna att du har kompetens till och med årskurs 9. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och tillsammans med teamet utveckla elevhälsoarbetet på Katarina Norra skola. Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande.
Vi söker dig som delar vår syn på inkluderande arbetssätt och vill utveckla skolan tillsammans med oss mot en högre måluppfyllelse för våra elever. Du är engagerad och nyttjar din kompetens som gör skillnad för våra elevers och lärares förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.
Vi söker dig som är speciallärare, behörig i fa matematik och helst även engelska för åk 7-9. Har du ett professionellt förhållningssätt, är samarbetsvillig, flexibel och brinner för ditt jobb, framför allt för att hjälpa elever? Då är du kanske rätt person för oss och vi för dig!
Vi söker dig som har utbildning för att arbeta som kurator eller socialpedagog. Du tycker om att arbeta i nära samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare samt skolans elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi aktivt förebyggande för att öka trygghet och välmående hos våra elever.
 
Annons