Specialpedagoger

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 14 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du kommer att arbeta i vårt elevhälsoteam på Lugnets skola. Du är en av fem specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever.
Vi satsar på att ha en välutbildad grupp speciallärare inom Eriksdalsskolan. Vår organisationstanke är att speciallärare arbetar i team om två per stadíum och du kommer därför ha en nära speciallärarkollega inom lågstadiet som du samarbetar mycket med.
Arbetet består av undervisning och stöd till elever både enskilt och i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov av stöd, vara behjälplig i att utforma extra anpassningar och åtgärdsprogram.
Som speciallärare kommer dina arbetsuppgifter att innebära undervisning i åk F-6 samt handledning av elever och pedagoger du ingår också i Elevhälsoteamet. Du kommer också vara delaktig i skolans systematiska arbete elevhälsa, elevhälsodokument och arbetet med åtgärdsplaner.
Arbetsuppgifter är att som A-lagsledare tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på skolan. Många av skolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta inom träningsskolan. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje elevs särskilda behov och utveckling.
Du kommer att ingå i ett resursteam som arbetar i åk F-3 i grundskolan. Du kommer arbeta med elever i behov av stöd där mesta del av stödarbetet sker tillsammans med undervisande lärare i klassrummen. Professionaliteten och engagemanget hos de yrkesverksamma är ytterst hög och vi har härliga elever.
Vi söker speciallärare för att undervisa i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt i det specialpedagogiska lärarlaget där du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare. I tjänsten ingår att stödja ordinarie lärare i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd.
Du kommer främst att arbeta mot elever i åk F-3. I ditt uppdrag ingår att vara ett stöd för pedagogerna i utformandet av extra anpassningar, pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram. I ditt arbete kommer du att samverka med elevhälsa, skoledning, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.
Du ska vara ett stöd i och medverka vid arbetet med pedagogisk kartläggning, utredningar och upprättande av åtgärdsprogram, extra anpassningar, utvecklingssamtal, mm. Du kommer att arbeta med uppföljning av kunskapsresultat och vara en del av elevhälsoteamet.
Som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med undervisning för elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att handleda och ge stöd till lärare, arbetslag och mentorsgrupper med exempelvis individuellt anpassat material som eleverna kan arbeta med i klassrummet.
Utö skola är en mindre skola med unika förutsättningar i skärgården. Som speciallärare hos oss kommer du att undervisa enskilda elever, eller mindre grupper åk 1-9 samt handleda lärare i teamet. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med VH och elevhälsoteam.
Tjänsten är en försöksverksamhet och därför varaktighet på 2 år. Tjänsten innebär socialt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta som en del av elevhälsoteamet. Vi söker dig som har socionomexamen med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som specialpedagog på Blackebergsskolan kommer du att ansvara för vår studioverksamhet. Handleda lärare i arbetet med särskilt stöd och undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att skriva ÅP, extra anpassningar och söka verksamhetsstöd. Ha ett övergripande ansvar för våra stödinsatser.
I dina arbetsuppgifter ingår undervisning på individ och gruppnivå, handledning av pedagoger samt vara med och utveckla skolans specialpedagogiska arbete. Du ska ha fokus på ett inkluderande arbetssätt och en god relation med elever, personal, skolledning och vårdnadshavare.
 
Annons