Forskning & Utveckling
Läsning 2.0

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner. 

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
För dig som är studie och yrkesvägledare

För dig som är studie och yrkesvägledare

Ur konferensens innehåll: Hur kan samverkan och ansvarsfördelning kring prao se ut? * SYV och lärare – samarbete i praktiken * Frånvaro och skolavhopp - hur kan vi arbeta med eleverna i riskzonen? * Framtidens arbetsmarknad och den unga generationens arbetslivsvärderingar * Vikten av normkritisk vägledning * Studie - och yrkesvägledning av nyanlända * Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning – resultaten presenteras * Vägledningssamtal i fokus. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

I denna ESO-antologi har vi samlat kunskap om vad som kan göras för att motverka bristande likvärdighet i skolan. Författarna har hämtats från olika discipliner och bidragen speglar olika aspekter kring skolans likvärdighet. (pdf)

Barn gifts bort utan kommuners vetskap

Det är kommunernas ansvar att vidta åtgärder om ett barn riskerar att utsättas för hedersvåld eller giftas bort. Men många kommuner saknar i dag handlingsplan och rutiner kring barn som förs utomlands. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet och individanpassning. (pdf)

Satsning ska ge fler lärare inom specialpedagogik

Behovet av specialpedagoger och speciallärare är stort över hela Sverige. I Södertälje satsar man på attvidareutbilda legitimerade lärare för att få fler specialpedagoger eller speciallärare på kommunens skolor.

'Universities stamp out creativity': are graduates ready for work?

Universities are changing the way they teach to prepare students for a future in which lots of jobs will be automated.

Här hittar du ännu fler nyheter
Senast publicerat

2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolan likvärdighet

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet.

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

I denna ESO-antologi har vi samlat kunskap om vad som kan göras för att motverka bristande likvärdighet i skolan. Författarna har hämtats från olika discipliner och bidragen speglar olika aspekter kring skolans likvärdighet. (pdf)

Ny rapport: Lottning väg till likvärdig skola

Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen.

En mer likvärdig skola eftersträvas men innebörden är oklar

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Vad kan göras för att bryta utvecklingen? Den frågan undersöks av ett antal forskare i den nya ESO-antologin ”Lika för alla?”.

Lärare betalar för att göra sina arbetsuppgifter i matsalen

En gymnasieskola vill ha lärarna närvarande på elevernas lunch utan att de ska behöva betala. Skatterättsnämnden däremot anser att lunchen ska förmånskattas, men alla ledamöter är inte överens. Samtidigt får lärare i Falkenberg betala för pedagogiska måltider trots att den är skattefri och i januari höjde kommunen priset.

Handlingsplaner saknas för unga i riskzonen

Färre än hälften av kommunerna har en handlingsplan för situationer då barn riskerar att föras ut ur landet, för att till exempel giftas bort.

”Varför kräver inte föräldrar att deras barn beter sig väl?”

Hur kan det vara så att vi lärare får skulden för att elever beter sig illa mot oss och andra i skolan? Vi blir attackerade av både elever och föräldrar för att vi försöker undervisa, utbilda och upprätthålla de ordningsregler som finns, skriver läraren Catrin Johansson.

Fler lärare i klassrummen

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, berätta om sin nya roll och hur hon vill ta sig an viktiga utmaningar. (webb-tv)

Komvux lever inte upp till elevernas behov

Elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds inte alltid den flexibilitet och individanpassning som kommuner har skyldighet att erbjuda dem. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

”Begränsa Skolinspektionens makt”

Jag tycker det är dags att damma av utredningen om hur skolmyndigheterna skulle kunna organiseras på ett annat sätt. Kanske finns det bra lösningar att hämta där? Framförallt behöver Skolinspektionen tas ned på jorden. De har för mycket makt över svensk skola!, skriver läraren Niklas Mörk i ett blogginlägg.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Dags för en ny utmaning?

Skolporten behöver förstärka vår konferensavdelning och söker därför en projektledare/konferensproducent. Arbetet innebär att vara ansvarig för konferensproduktion från idé till utvärdering.

Läs mer
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fördjupning
Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Miljövänlig middag på rotfrukter? Eleverna lär inte möta lektionsupplägget i hem- och konsumentkunskap med jubel. Men måste hållbarhetsfrågor i HKK-undervisningen vara tråkigt?

Läs mer
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Mest läst senaste veckan

Allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsmiljön

Trots skriande lärarbrist ökar antalet arbetslösa lärare för första gången på mycket länge. Ökningen var 15 procent 2018. Orsaken är att fler säger upp sig själva på grund av bristfällig arbetsmiljö, enligt kassaföreståndare Anna-Karin Frend-Öfors på Lärarnas a-kassa.

“Det kändes som att jag skulle kräkas sextio gånger om dagen”

Det blev omöjligt för Markus Hellström att stanna kvar i skolan, trots att han kämpade in i det längsta. Han är en av många med omfattande frånvaro. Men det finns vägar tillbaka.

Katastrofläge när Örebro ska spara 102 miljoner på skolan

I december beslutade kommunen att skolan skulle vara första prioritet. Två månader senare skärs över 100 miljoner i skolbudgeten. ”Det är en katastrofsituation”, säger Pär Boström, ordförande och biträdande kommunombud i Örebro.

Ungdomar med adhd klarar ofta skolan bättre med medicin

Elever med adhd fick generellt bättre skolresultat när de medicinerade. Det visar en stor registerstudie bland 660 000 tonåringar i Sverige.

”Jag är både bollplank och coach i arbetet”

Lektionsbesöken är kärnan i det pedagogiska ledarskapet för Gun Palmqvist, rektor i Filipstad. Dem prioriterar hon högt. ”Det ger också en positiv kick i vardagen att komma ut och träffa eleverna”, säger hon.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
Nyhetskategorier