Övriga nyheter

Huvudmäns jämförande analyser svaga när det gäller betygssättning

Att sätta betyg är en komplex process. Kunskapskrav ska tolkas, elevuppgifter bedömas och slutligen ska ett samlat underlag av elevprestationer vägas ihop till ett betyg. För att betygen ska bli rättvisa och likvärdiga behöver därför lärare goda förutsättningar i sitt arbete med betygssättning. Det behövs även ett jämförande och analyserande arbete från huvudmännens sida.

Ja till leg på fritids och till rektorer i förskolan

Fritidspedagoger ska vara legitimerade och förskolechefer heta rektorer. På tisdagen klubbades besluten i riksdagen. Däremot blir det inga ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Skolverket: Vi kan inte göra något åt friskolorna

Vi försöker bryta skolsegregationen inom ramen för det skolsystem som regering och riksdag har beslutat om. Det är allt för lätt att bara skylla på systemet och säga att vi inte kan göra något. Det skriver Peter Fredriksson, Skolverket, som svar på kritiken från utredaren Boel Vallgårda.

"Skolverkets gd ger oseriösa förslag"

Skolverkets kräver samling kring vad de kallar skolans ödesfrågor. Tyvärr bortser myndigheten från att statens regler om fri etablering av vinstsyftande skolor sätter käppar i hjulet för kommunernas arbete mot segregation. Det känns inte seriöst, skriver utredaren Boel Vallgårda.

Lärarfacken välkomnar tydligare kursplaner

Skolverket kommer att skriva om grundskolans kursplaner så att de blir mer begripliga och realistiska. Båda lärarfacken gör tummen upp. "Det är alldeles nödvändigt", säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

S vallöfte: Stopp för nya vinstdrivna skolor

Socialdemokraterna går till val på att stoppa vad de kallar vinstjakten i svensk skola. Innan en lagstiftning är på plats vill partiet så fort som möjligt sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivna skolor. "Det är ett problem att vi har vinstjakt i svensk skola. Det ska bort", säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan?- Granskning av rektorers och huvudmäns arbete

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att alla elevers kunskaper blir bedömda utifrån samma krav. Om inte, kan det få långtgående konsekvenser för den enskilda elevens möjlighet att nå sina mål genom fortsatta studier och yrkesliv. (pdf)

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

"Det är cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Det kommer återkommande rapporter om stora brister när det gäller ordning och reda, kunskapsuppföljning, bristande resultat och ledarskap i kommunala skolor, med det blundar Socialdemokraterna för. Individens behov och önskemål saknas helt", säger Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Fortbildning

Samtliga konferenser har rabatterat pris fram till den 30 juni. Välkommen!

Läs mer och boka
Forskning & Utveckling
Från sfi till Komvux

Från sfi till Komvux

Andelen nyanlända med låg utbildning växer. Därför har Malmö stad dragit igång en kampanj för att locka fler att studera vidare. På Komvux Södervärn läser sfi-elever in grundläggande matematik med flerspråkigt stöd.

Anette Jahnke: Ny kurs för kursplanearbetet

Att kritisera styrdokument är lätt. Att konstruera dem betydligt svårare. Anette Jahnke undrar vad vi kan lära av den debatt som varit kring kunskapskraven och vad krävs för att skapa en process, där vi blir bättre på att skapa bra styrdokument.

Rapport: Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor

En ny rapport från Vetenskap & Allmänhet, VA, visar att svenska folkets förtroende för universitet och högskolor är större än någonsin: 61 procent. Det rekordstora förtroendet kan vara ett tecken på att svenskar vill värna forskningens betydelse för samhället, säger Gustav Bohlin, utredare på VA.

Läs fler forskningsnyheter
Val 2018
Fokus: Valet 2018

Fokus: Valet 2018

Skolporten bevakar nyheter och forskning om skolan och förskolan inför valet 2018.

Läs mer
Senast publicerat

TV4 erbjuder valspecial till språkklasser

TV4 har som ambition att göra valet 2018 till allas angelägenhet och har nu vidareutvecklat C Mores framgångsrika språkprojekt Filmtegration. Med det nya initiativet Valfrihet tillgängliggör TV4 innehåll kopplat till det svenska valsystemet för språkklasser inom SFI och SVA.

Instagram i förskolans praktik – vad ger det för effekter?

Hallå där Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik och universitetslektor på Högskolan i Halmstad. Du ska föreläsa om Instagram på Skolportens konferens för förskolechefer i höst. Vad ska du prata om?

Antalet SFI-elever har dubblerats på tio år

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI) fortsätter att växa. I fjol hade SFI 163 000 elever – en ökning med knappt nio procent jämfört med 2016. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats.

Skolverket: Vi kan inte göra något åt friskolorna

Vi försöker bryta skolsegregationen inom ramen för det skolsystem som regering och riksdag har beslutat om. Det är allt för lätt att bara skylla på systemet och säga att vi inte kan göra något. Det skriver Peter Fredriksson, Skolverket, som svar på kritiken från utredaren Boel Vallgårda.

”Efter sommarlov får ingen stol i skånska klassrum stå tom på grund av att en elev har blivit bortgift mot sin vilja.”

Att stoppa allt hedersrelaterat våld är en självklar del i vår feministiska kamp. Det skriver Elin Gustafsson, Sabina Nilsson och Ann-Louise Levau, S-kvinnor i Skåne.

Algeriet stänger ner internet för att hindra fusk i skolan

För att hindra fusk stänger Algeriet i dagarna ner internettillgången i hela landet i samband med nationella examensprov, rapporterar AP.

Arjeplogs elever slipper hemläxor

Det blir enbart studier under skoltid när grundskolorna i Arjeplog börjar om efter sommarlovet.

Sämre skolresultat för sexorna i Göteborg

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 i Göteborgs skolor minskar. ”Det är naturligtvis väldigt oroande”, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunlråd i Göteborg

Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förändras så fler klarar av gymnasiet

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan och fler elever ska slutföra sina studier i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Därför har regeringen beslutat om förändringar i gymnasieförordningen som bland annat rör gymnasieskolans introduktionsprogram.

”Vinstplundringen av skolan måste stoppas”

Vi har en ordning som är generösast i världen mot skolägare och riskkapitalister, men som lyckas allt sämre med att ge eleverna tillräckliga kunskaper, skriver Ingvar Persson på ledarplats.

Läs fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fokus
För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Nu finns en fokussida där vi samlar allt som rör vuxenutbildning. Materialet omfattar forskning, nyheter, rapporter, reportage, fortbildning och mycket mer.

Besök fokussidan om vuxenutbildning
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Moderna språk

Moderna språk

Här samlar vi nyheter, debatt, forskning och rapporter om moderna språk.

Till moderna språk
Mest läst senaste veckan

Ja till att förskolechefer blir rektorer!

I morgon fattar riksdagen beslut om att förskolechefer i fortsättningen ska benämnas rektorer och också genomgå en fullvärdig rektorsutbildning på 30 högskolepoäng. Det är ett efterlängtat erkännande av förskolechefens kompetens och ansvar, skriver representanter för Moderaterna och Lärarförbundet.

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort. ”Bra”, tycker läraren Annika Sjödahl.

Förskolechefer blir också rektorer

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef.

”Faktakunskaper ska bli viktigare i grundskolan”

Skolverket vill ha bättre balans mellan faktakunskaper och förmågor, tydligare skillnader mellan vad elever i olika årskurser förväntas kunna och förbättrade kunskapskrav för att underlätta betygsättningen. Jag undertecknar i dag ett beslut för att gå vidare med förändringar av kursplaner och kunskapskrav, skriver Peter Fredriksson, Skolverket.

Huvudmäns jämförande analyser svaga när det gäller betygssättning

Att sätta betyg är en komplex process. Kunskapskrav ska tolkas, elevuppgifter bedömas och slutligen ska ett samlat underlag av elevprestationer vägas ihop till ett betyg. För att betygen ska bli rättvisa och likvärdiga behöver därför lärare goda förutsättningar i sitt arbete med betygssättning. Det behövs även ett jämförande och analyserande arbete från huvudmännens sida.