Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling

Förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas

Det saknas idag viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enkätstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomfört bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet.

Fler barn knäckte läskoden med tio timmar extra stöd

Med hjälp av tio timmars extra läsinlärning tredubblades andelen sex- och sjuåringar som knäckte läskoden, jämfört med kamrater som inte ingick i gruppen, enligt en ny forskningsstudie.

Mot en skapande förskola

För en lyckad digitalisering i förskolan är det avgörande att pedagogerna är engagerade och låter barnen skapa. Då kan barnen ta sin kreativitet med sig hem och risken minskar att plattor blir till digitala barnvakter, menar didaktikforskaren Susanne Kjällander.

10 mest lästa avhandlingarna 2018

10 mest lästa avhandlingarna 2018

Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. Här kan du ta del av 2018 års mest klickade avhandlingar.

Läs fler forskningsnyheter
Fler nyheter

Attityder till skolan 2018

I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”, en undersökning om elevers och lärares syn på skolan. (pdf)

Barnpanelsrapport - Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?

I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar trettioen elever om hur de upplever sin skolvardag. I intervjuerna har vi mött elever med fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan. (pdf)

Tufft att få in programmering i skolorna

Sedan hösten 2018 är programmering ett obligatoriskt inslag i skolan. Men många lärare saknar utbildning i ämnet och har inte tid att pressa in programmering i ett redan fullspäckat schema. "Det är nog så långt ifrån man kan komma den likvärdiga skolan som ska finnas i Sverige", säger Anders Johnsson, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg.

Statsbidraget som gick till annat - En undersökning om pengarna som öronmärkts för likvärdig skola

Staten har infört ett bidrag för stärkt likvärdighet i förskola och grundskola. Men redan innan systemet är fullt utbyggt så kan vi se att bidraget misslyckas med sitt syfte. De öronmärkta pengarna kommer i stor utsträckning att gå till annat än det är tänkt. (pdf)

”Nu reformerar vi lärarutbildningen”

Det är av stor vikt att lärarutbildningen håller hög kvalitet. Vi ser tydliga behov av förbättringar och börjar nu arbetet med att reformera utbildningen utifrån Januariavtalet, skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.  

Jonas Linderoth är tillbaka från tystnaden: ”Är orolig hela tiden”

Jonas Linderoths bok ”Lärarens återkomst” var en svidande uppgörelse med trenderna inom utbildningsvetenskapen och slog ner som en bomb i skolsverige 2016. I dag lever Jonas Linderoth fortfarande med konsekvenserna av att för en kort stund ha varit skoldebattens mest kontroversiella person.

Här hittar du ännu fler nyheter
Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

”Lärarna ska inte ta debatten”

Att konfrontera elever som har obekväma åsikter kan driva dem in i rasism eller jihadism, menar Christer Mattsson, expert på våldsbejakande extremism. Han uppmanar lärare att i stället föra en dialog. Då kan eleverna förstå sig själva – och ändra sig.

”Glöm inte bort lärarnas lärare, Ernkrans”

För att förbättra lärarutbildningen måste också yrkeskåren som undervisar framtidens lärare få bättre villkor. Annars kan inte högskolan rekrytera och behålla de mest meriterade universitetslärarna på lärarutbildningen, skriver Mats Ericson, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.

Tidigare rektor för Al-Azharskolan åtalas för ekobrott

Den tidigare rektorn för Al-Azharskolan i Örebro är en av de sju personer som nu åtalas för bland annat trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

”För oss på landsbygden kan statliga pengar till lärarassistenter vara räddningen”

Huvudmän som inte behöver lärarassistenter kanske helt enkelt inte ska ta del av pengarna? Då blir det mer kvar till andra kommuner som skriker efter vuxna och som vill anställa i skolan, skriver läraren Liane Blom i Norberg, i en replik.

”Hellre tre elever i skolbänken än tre på stranden”

Kunskapsnationen Sverige bygger sig inte av sig självt, än mindre av skolelever på obefogad ledighet. Det individualistiska tänkandet kring frånvaro i skolan är en huvudvärk för rektorer runt om i landet som ska försöka säga nej till vårdnadshavare som värderar sin semester högre än barnens framtid, skriver Ester Hedin på ledarplats.

”Rapporten som försvann”

1992 undrade OECD varför Sverige ville genomföra en dramatisk förändring av en skola som präglades av både goda resultat och en hög grad av likvärdighet. Men deras rapport råkade försvinna. Och när den nu dykt upp tigs den ihjäl, skriver Mats Wingborg på ledarplats.

”Akademisk utbildning i onödan”

Högskolepoäng och kompetens är inte samma sak. Inom många yrken – till exempel förskollärare – krävs akademisk examen utan att det egentligen behövs för att utföra jobbet. Resultatet blir ett underförstått underkännande av dem som fattat det högst rimliga beslutet att sätta punkt efter gymnasiet, skriver Blanche Jarn, skribent och redaktör.

Skolverket: ”Lärarbristen är ett problem”

Bristen på behöriga lärare i Sverige är bekymmersam och kommer sannolikt bli större framöver. Läget i Motala skiljer sig inte från övriga landet.

Ojämlik lärarfördelning mellan skolorna

Andelen behöriga lärare varierar mellan Motala kommuns skolor. Ändå beskrivs läget som relativt gott. Samtidigt oroas bildningschefen för framtida utmaningar att hitta personal.

Johnny gick inte i skolan på tre år

I Sverige finns över 5?000 barn som inte går till skolan eftersom de inte trivs och mår dåligt. En som vet hur det känns är Johnny.

RFSU: Lärare vet inte hur man pratar om hbtq-frågor

Efter Skolinspektionens granskning av sexualundervisningen i Sveriges skolor märker RFSU att samtal om hbtq-frågor fortfarande saknas i undervisningen.

Allt färre unga söker till högskolan

Färre unga människor söker till universitet och högskolor.

Edholm (L) om höga frånvaron: Föräldrar måste ta ett större ansvar

Den höga frånvaron bland elever ökar i Stockholm. Ansvaret ligger på skolan – men främst hos föräldrarna, menar skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

”Efterlängtad dialog mellan högskolan och yrkeshögskolan”

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat en utredning där man lyfter ett antal förslag för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Det är ett efterlängtat initiativ som välkomnas av näringslivet, skriver Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv, m.fl.

”Ordningsbetyg – nej tack!”

Ordningsbetyg kommer inte lösa skolans problem. Snarare skapa fler, menar läraren Eva Svartkrut.

Undersökning: Nio av tio trivs i skolan

Skolan tycks vara helt okej för de flesta som tillbringar dagarna där. Nio av tio lärare och nio av tio elever i Skolverkets attitydundersökning uppger nämligen att de trivs. Därmed inte sagt att skolan är problemfri.

Nu har kommunens alla förskolor egna bibliotek

Lund är först i Sverige med att ha bibliotek på alla sina kommunala förskolor. Men varje förskola utformar sitt eget läsrum. Det viktiga är att ge barnen tillgång till språk och berättelser.

Sofia: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Sofia Björk undervisar i matematik åk 1, 2 och 3 på Österportskolan i Malmö. Här berättar Sofia varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Lärares och rektors karriär
  Skolporten nr 2/2019 – ute 4 april

Tema: Lärares och rektors karriär

Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet ska ge svar på den frågan. Intervjun: Nina Rung är kriminologen som tröttnat på skambeläggandet av tjejer i skolan. Inblick: Forskarna: Så utvecklar du din relationskompetens som lärare. Skolportens favorit: Ny avhandling om skrivdidaktik i klassrummet blev lärarpanelens val.

Läs mer här!
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Våren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

Fler vill ha ledigt från skolan utanför loven

Ledighetsansökningar har ökat kraftigt de senaste åren, menar Sveriges skolledarförbund.

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Sedan staten gick in och tog över Storvretskolan i Botkyrka jobbar två personer från Skolinspektionen heltid på skolan, ledningen har bytts ut och eleverna tar av sig skor och jackor i klassrummen. Men går det att vända en skola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan en månad in i processen.

Så ser drömrektorn ut

Helhetssyn, erfarenheter från friskola och förmågan att ta fram skolans samlade kompetens. Det letar skolchefer efter när de söker ny rektor.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Lärande i Sverige nomineras

Friskoleföretaget Lärande i Sverige har nominerats till Guldtrappan för sitt digitaliseringsarbete. Priset delas ut till skolhuvudmän som är framträdande inom digitalisering.

Sex skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2019

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. 2019 blir fjärde året för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan.

Prisade lärarens succédrag – slopar förberedelseklasser

Finns det bättre recept än förberedelseklasser för nyanlända att komma igång i svenska skolan? Prisade läraren Lligo Matson och Renforsskolan i Västerbotten tänkte om – och har redan sett positiva resultat. På köpet har svenskfödda elever fått bättre undervisning.

Priser till Lärarförbundets tidningar

Två av Lärarförbundets tidningar vann priser när Fackförbundspressen delade ut journalistpriser på torsdagen.

Skellefteå prisas för ansiktsigenkänning på skola

Skellefteå kommun har fått pris för elevregistrering via ansiktsigenkänning som testats på Anderstorps gymnasium.

Läs fler