SKOLPORTENS MAGASIN
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?
  Anette Wickström. Foto Anna Nilsen/Linköpings universitet

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar forskning. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Läs mer
Webbkonferens hos Skolporten
Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Läs mer och boka din plats här!
Redaktionens urval

Här saknas det flest behöriga lärare

Lärarbristen är ett faktum – men vissa ämnen saknar fler behöriga lärare än andra. Här listar Läraren vilken lärarbehörighet som lättast kan leda till jobb.

Lunds universitet bland de 100 bästa – i hela världen

Två svenska universitet hör till de 100 bästa i världen, enligt en färsk rankning. Totalt sex svenska lärosäten har avancerat på listan.

Kvalitetssäkringen av skolors läromedel behöver utvecklas

Läromedel är en viktig del av undervisningen. Men idag finns ingen reglering av vilka läromedel skolorna ska använda. Skolinspektionen har därför tittat närmare på hur lärare, i de samhällsorienterande ämnena i åk 7-9, kvalitetssäkrar läromedel och främst hur rektorer leder detta arbete.

”Föräldrar i utsatta områden gillar det fria skolvalet”

Antingen tror man att människor, inklusive de som bor i utanförskapsområden, har vilja och förmåga att påverka sina liv. Eller så tror man det inte, skriver artikel­författarnat, skriver Thomas Erséus, vd Almega, m.fl.

Kvalitetssäkring och val av läromedel - Fokus på samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9

Skolinspektionen har granskat rektorers arbete med att leda arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel liksom med vilken kvalitet lärare kvalitetssäkrar och väljer läromedel. (pdf)

Forskarintervju
Den ideala matematikläraren är kunnig och effektiv

Den ideala matematikläraren är kunnig och effektiv

Synen på vad som är en bra matematiklärare skiljer sig åt mellan policydokument, lärarutbildning och den verksamhetsförlagda utbildningen. Men gemensamt för samtliga arenor är bilden att en bra matematiklärare har goda ämneskunskaper och ser till att eleverna når målen. Det visar Lisa Österlings avhandling.

Läs mer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Lyckade lektioner arbetar vi med att få planering, struktur och motivation att samspela i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning & Utveckling
Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Här testar elever på Mellringeskolan i Örebro den digitala läskompisen

"Om man vill läsa högt för någon, men inte har någon i närheten, då kan man läsa med den", säger Anja Berg. Hon är en av eleverna på Mellringeskolan i Örebro, som är de första att testa ett nytt verktyg för att öka läsförståelse – den digitala läskompisen. Nu ska eleverna ska hjälpa forskaren Josefine Karlsson att hitta förbättringar.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

Skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Skolans tre huvudmannaorganisationer tar över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola.

Läs fler forskningsnyheter
WEBBKONFERENS HOS SKOLPORTEN
Höstens konferens i svenska som andraspråk!

Höstens konferens i svenska som andraspråk!

Ta del av sju föreläsningar om bland annat lässtrategier, genrepedagogik och organisationen av sva-ämnet utifrån de nya kursplanerna. Välj om du vill delta i Göteborg eller på webbkonferensen. Föreläsningarna riktar sig till lärare i grundskola och gymnasium.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Ingen covid-anmälan – kan få böter

Kommunen har inte anmält några covid-fall till Arbetsmiljöverket – och kan ha brutit mot lagen. Nu blir det en fråga om vite. ”Jag hoppas att det inte har drabbat medlemmarna,” säger Lärarförbundets ordförande Marie Karlsson.

”Missvisande rubricering av SVT om Solvikskolan”

Solvikskolan följde inte waldorfskolornas läroplan och var heller inte med i deras förbund, skriver Malin Bengtsson.

Fd moderat: ”Börsbolag har inte i skolväsendet att göra”

Med börsnoterade koncerners intåg på skolmarknaden följer absoluta vinstkrav, snåriga ägarförhållanden och bristande insyn, anser docent Anne-Marie Pålsson.  

”Står KD på elevernas eller marknadens sida?”

Alla barn ska mötas av höga förväntningar och i varje klassrum ska det råda studiero. KD står dock för en annan skolpolitik. Partiet vill ha fler religiösa friskolor och säger nej till skarpa förslag för mer trygghet och studiero, skriver Anna Ekström i en replik om det fria skolvalet.

Girls asked for nudes by up to 11 boys a night, Ofsted finds

Some girls can be contacted by up to 11 boys a night asking for nude images, the schools watchdog for England says.

Schools across US brace for surge of kindergartners in fall

Districts across the country are hiring kindergarten teachers and preparing summer programs as they brace for a supersized class that will include more children who missed out on preschool and older classmates whose parents decided to wait an extra year because of the pandemic.

Children’s access to online porn fuels sexual harassment, says commissioner

Rachel de Souza warns use of websites partly to blame for normalising abuse in schools in England.

”Jag brukar säga att jag har 500 barn!”

Det är rast för klass 3C i Kista International School. Men elevassistenten Emma Bote Kobolo är där när de spelar spökboll inne i gympasalen. ”Jag är med dem hela dagarna. Jag brukar säga att jag har 500 barn!”

Högerns problem med friskolorna

PODD | Bara i Sverige ägs skattefinansierade skolor av riskkaptialbolag. Men trots att ingen är nöjd med systemet vill få politiker riva upp det. Hur blev det så?

”Akademin hotas av rädsla och dogmer”

Jag putsar på demonstrationsskylt: ”Jag håller inte med om dina slutsatser men jag är beredd att dö för din rätt att forska om vad du vill”, skriver Johanna Möllerström i en krönika.  

Här hittar du ännu fler nyheter
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

– Digitala handböcker med praktiska inslag. Så kan våra nya kurser enkelt beskrivas. Det säger Åsa Gustafsson, projektledare på Skolporten som nu lanserar digitala kurser i olika ämnen för skolans alla stadier.

Läs mer här
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolportens digitala kurser
Hur kan man använda Cirkelmodellen?
  Pär Sahlin

Hur kan man använda Cirkelmodellen?

Pär Sahlin, lärare och läromedelsförfattare, håller i Skolportens digitala kurs Cirkelmodellen - introduktion. Han går igenom grunderna för arbetssättet och visar bland annat hur han använder Cirkelmodellen i sin egen undervisning.

Skolporten
Fokussida
Betyg och bedömning

Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

Till fokussida
Skolportens konferenser
Hur ökar man motivationen att läsa matematik på yrkesprogram?
  Karolina Muhrman

Hur ökar man motivationen att läsa matematik på yrkesprogram?

Hallå där Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, som ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Hon blir rektor för ny gymnasieskola i Enskede

Helena Timdahl-Franke heter rektorn för den blivande kommunala gymnasieskolan i Enskede. Vad skolan som hon ska vara rektor på ska heta är dock inte klart ännu.

Stefan Eriksson ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng

Stefan Eriksson blir ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng. Han kommer närmast från Thea privata grundskolor i Stockholm där han varit rektor de senaste sju åren.

Omstridd rektor söker ny utmaning

Efter fem år av storstädning på Älvsåkersskolan är det dags för en ny utmaning. För det är så rektor Håkan Cronelid ser sitt uppdrag. ”Jag är ingen som gillar att förvalta. Därför har jag tackat ja till jobbet som rektor i Horred”, säger han.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion och samlar nyheter, debatt och forskning.

Till fokussida
Utmärkelser

Prisad lärare gör biologin levande

Biologiläraren Henrik Toresson har prisats av Vetenskapsakademien. Dels för sitt underhållande arbete med minnestekniker. Men också för sitt effektiva sätt att ställa om till distansundervisning.

Sex pedagoger prisade av kommunen

Några av pedagogernas viktigaste egenskaper är att få individerna att känna trygghet, nyfikenhet för lärande och att få de att växa och nå sina mål. De har de sex pedagogerna som nu är korade till Årets pedagog i Sigtuna lyckats med.

Sju skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer har testats i skarpt läge i samband med pandemin det senaste läsåret. Skolhuvudmän som länge och med förutseende arbetat med digitaliseringen kunde då växla upp sitt arbete, andra tog stora språng. Några av dessa huvudmän återfinns bland årets kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Läs fler
Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Nyhetskategorier
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer