Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling
Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Karriärtjänster stärker lärarna

Karriärtjänsterna har stärkt lärarkåren visar en stor studie. Samtidigt har de tidiga intentionerna inte fått genomslag. Det beror på det som lärarna i studien själva kallar ”tabu”, att förstelärare skulle lägga sig i de enskilda lärarnas arbete i klassrummen.

Michael Walls och Jan Nilsson: Skolutveckling urholkar lärares autonomi

Effektivisering, kvalitetssäkring och evidens kan låta bra, men Michael Walls och Jan Nilsson menar att dessa delar av vad som ofta kallas New Public Management i själva verket urholkar både lärarnas professionella autonomi och i förlängningen själva demokratin. De hävdar att vi vet för lite om konsekvenserna av olika skolutvecklingstrender, inte minst vad det innebär för lärares friutrymme.

Läs fler forskningsnyheter
Fler nyheter

Karriärstegen som öppnar för karriär i skolan

Möjligheten till karriär och att kunna utvecklas i jobbet är viktigt för både lärare och rektorer. Ett steg på vägen är det förslag till professionsprogram som tagits av regeringen i det så kallade januariavtalet.

Facket slår larm: Kommunen la statsbidrag för likvärdighet på rektorslöner

Härryda kommun får skarp kritik för sin hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet. Trots varningar har kommunen valt att lägga riktade pengar på annat än de var avsedda för – bland annat rektorslöner.

Föräldrar i Malmö ska skriva under kontrakt om uppförande

Till hösten får Malmöföräldrar skriva under ett papper om vad skolan förväntar sig av dem. På sikt hoppas kommunstyret ge lärarna ökad arbetsro. Läraren Christina Hultén är kritisk.

Great minds think differently - Undervisning av nyanlända elever och lärdomar från Internationals Network for Public Schools

I rapporten lyfts ett framgångsrikt exempel på hur undervisning kan bedrivas för nyanlända elever med annat modersmål: Internationals Network for Public Schools i USA. Det är ett nätverk som designar, utvecklar och stöder offentliga skolor som enbart riktar sig till elever på high school som varit maximalt fyra år i landet vid skolstart. (pdf)

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Här hittar du ännu fler nyheter
Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

”Bildt-regeringen varnades av OECD om skolsegregation och försämrad likvärdighet redan 1992”

Häromveckan publicerade OECD återigen en rapport där de konstaterade att skolvalet har lett till ökad skolsegregation och minskad likvärdighet. Segregationen ökar i den svenska skolan och resultatskillnaderna mellan skolor blir större. Men vad som är mindre känt är att OECD redan 1992 var starkt kritisk till de reformer Bildt-regeringen tänkte genomföra och varnade för att konsekvenserna av dem kunde innebära skolsegregation och minskad likvärdighet, skriver Mattias Samuelsson, LO, i ett blogginlägg.

Tusentals strejkar för klimatet

Skolstrejkerna för klimatet fortsätter på över hundra platser i Sverige och i över hundra länder i världen har eleverna lämnat skolbänken.

Inställd lärarstrejk i Norge – trots oförändrad löneutveckling

Det blir ingen lärarstrejk i Norge i dag. Parterna har funnit en lösning i förhandlingarna. Men lärarnas löneutveckling förblir oförändrad.

Lillerudsgymnasiet bäst i Sverige på entreprenörskap bland eleverna

Lillerudsgymnasiet i Vålberg utanför Karlstad är bäst i Sverige på att jobba med entreprenörskap bland eleverna. Under tisdagskvällen avgjordes SM i Ung Företagsamhet (UF) på Stockholmsmässan i Älvsjö och skolan fick ta emot Vismas pris Årets UF-skola 2019.

Hur matchar vi inför framtiden?

Varje år lämnar tusentals ungdomar skolan för att antingen påbörja ett första jobb eller fortsätta i vidare studier. Oavsett vilket de väljer är det långsiktiga målet ett produktivt och framgångsrikt yrkesliv. Hur kan då skolan och näringslivet samverka för att matcha dagens elever för morgondagens efterfrågade arbetskraft? Detta var några av frågorna på den årliga SSA-konferensen.

School students walk out in global climate strike

From Australia to Europe, school children are skipping classes to call for action on climate change.

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen. ”I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, inköp, ledning och marknadsföringsmässigt. Det blir viktigt på riktigt”, säger han.

ADHD-foreningen: Riisager gør forskel på unge med handicap

Mariagerfjord Gymnasium underviser unge med autisme og ADHD i klasser med max 12 elever. Ministeriet har sat penge af til to nye klasser, men kun for elever med autisme. Det er en åbenlys, bekymrende forskelsbehandling, mener ADHD-foreningen.

Specialtilbud: Det kræver ikke det store at hjælpe elever til sport i fritiden

Parasport Danmark har svært ved at få specialskoler til at springe på et projekt, som skal hjælpe børn med særlige behov til idræt i fritiden. Skolerne mener ikke, de har tid, men det kræver ikke det store, siger to deltagende skoler med specialtilbud.

Læsevejledere skal være varsomme med at bruge Ordblindetesten til elever i specialtilbud

Den nationale ordblindetest er udviklet til elever, hvor ordblindhed er den eneste åbenlyse forklaring på deres læsevanskeligheder. Det kan derfor være misvisende at bruge testen på specialskoler, lyder ekspertsvaret om en elev med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Nye tal: Chikane, trusler og vold mod lærere er ikke noget særsyn

Mere halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse er blevet kaldt nedværdigende ting som kælling, luder og idiot. Hver fjerde er blevet slået. Den gode nyhed er, at meget få lærere oplever at blive udstillet på sociale medier.

Nordisk samarbejde skal sikre specialelever undervisning i nabosprogene

I Sverige, Norge og Danmark forsømmes nabosprogene i specialundervisningen. Det vil et nyt nordisk projekt bygget op om Ivar Benløs gøre op med. Sagnfiguren er ikke tilfældigt valgt, for projektet skal også hjælpe eleverne med at finde deres styrkesider.

Økonomi afgør støtten til børn med særlige behov

Ny undersøgelse blandt forældre med børn, der har særlige behov, får formanden for Skole og Forældre til at kalde den nuværende inklusion en discountløsning. Undersøgelsen I magasinet Skolebørn viser, at 75 procent af forældrene oplever, at økonomi har indflydelse på, hvilket tilbud deres barn får. 67 procent oplever, at systemets samlede håndtering af deres barn som ‘ikke så god’ eller ‘meget dårlig’.

Besök från Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationen ska stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. För att lyssna in SPSM:s erfarenheter och arbete besökte delegationens ordförande Christina Forsberg myndigheten tillsammans med Emma Sterky och Anna Paulhoff.

Besök på Årets skolbibliotek 2018

Lena Linnerborg är Sveriges skolledarförbunds representant i juryn för Årets skolbibliotek. Här får vi ta del av hennes reflektioner efter vårt besök på Bessemerskolans bibliotek i Sandviken, Årets skolbibliotek 2018.

”Skolchefer måste få bättre stöd”

Nu har det snart gått ett år med ett lagstyrt ansvar för skolchefen i skollagen. Det är läge att stanna upp lite – hur har det har gått? skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

English test students may have been wrongly accused, says watchdog

Home Office ‘did not have the expertise’ to check data used to accuse students of cheating.

Förskolan som lyckats få barnen att äta grönsaker

Att locka barnen att prova nya smaker och maträtter kan vara en utmaning för många småbarnsföräldrar och förskolepersonal.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Våren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Motivation måste komma inifrån

Stenkulaskolan ligger i ett socioekonomiskt tufft område i Malmö. De senaste fyra åren har skolan genomgått en förändring. Allt fler elever kvalar in till gymnasiet, skolan ligger 15 procent över förväntansvärdet som Malmö stad satt upp.

Så mycket ökar lärarlönerna

Lärares löner fortsätter öka. Enligt ny statistik fick både gymnasielärare och grundskolelärare en tusenlapp mer i plånboken varje månad under 2018.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Se när årets ”Min lärare” överraskas av sina elever

Rekordmånga, drygt 2 100, nomineringar till årets ”Min lärare” har skickats in till SVT:s Lilla Aktuellt från elever i hela landet.  Nu är det klart att utmärkelsen går till en mycket omtyckt lärare i Borrby.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 utsett Camilla Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå, Sara Persson, Gunnebo skola i Gunnebo och Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund, med 50 000 kronor var, samt till mottagare av ett gemensamt pris Anki Källman och Anneli Wahlsten, Gunnarsboskolan i Mullsjö, med totalt 50 000 kronor.

Camilla tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris

Camilla Edvardsson Lundmark, svensklärare på Hortlax skola, är en av fem lärare som får ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 för att hon i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning hos unga killar genom att de läser tillsammans med sina pappor.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

Läs fler