Forskning & Utveckling
Effekten av en lärare

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Elisabeth Mellroth belyser lärarnas perspektiv på att inkludera särskilt begåvade elever i undervisningen. När lärare får chansen att ta del av kunskap och diskutera teorier kring särskild begåvning visar de att de har kompetens att både upptäcka, stödja och bedriva undervisning som inkluderar samtliga elever, konstaterar hon.

Stor studie om hedersnormer – kunskap ska ge nycklar

I en stor kartläggning som letts vid Örebro universitet har det hedersrelaterade våldet undersökts. Enligt Rúna Baianstovu, huvudansvarig för studien, riskerar fördomar och okunskap att hedersproblematiken befästs.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Ur innehållet: flickor med autism, självreglerat lärande, UDL, språkstörning, dyslexi och elevhälsa.

Se hela programmet
Fler nyheter

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning? SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Nya råd om betyg varnar för matriser

Större frihet för lärarna. Men forskare tvivlar på att Skolverkets nya allmänna råd för betyg och betygsättning ökar likvärdigheten.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid från undervisning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Öppna jämförelser - Grundskola 2018

I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2017/18. (pdf)

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018

I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2016/17. (pdf)

Här hittar du ännu fler nyheter
Senast publicerat

Ingen behöver smöra för läraren

På IB-programmet sätts betygen till största delen av externa bedömare och det mesta avgörs under slutproven. Resultatet är mindre betygshets och bättre relationer med eleverna, men stressen för eleverna är stor mot slutet.

Här hänger det på håret

Tretton dockor och lika många elever är redo. Det är dags för ettorna att göra sina första håruppsättningar i långt hår. Ett slags prov i hantverket.

”Breddad syn är vinsten”

Sambedömning kan leda till rättvisare betyg eftersom fler lärare värderar samma uppgift. Det menar Mikael Sjöbom, som undervisar i matematik och musik.

När F:et har blivit ett faktum

En elev som har fått underkänt har rätt till en ny chans. Men det är upp till varje skola att bestämma hur det ska gå till. Här berättar tre lärare hur de jobbar med F-prövning i matematik, historia och djurhållning.

Samlar åsikter om ämnesbetyg

Kursbetygen ska ersättas av ämnes­betyg. Men hur ska det gå till? Vi var med när betygsutredningen besökte en skola och pratade med dem det handlar om mest: eleverna.

Nya råd ger lärarna mer makt

Lärare ska ha mandat att själva tolka kunskapskraven och göra en professionell bedömning. Det tydliggör Skolverket i sina nya allmänna råd.

Eleverna gör målen tydliga tillsammans

Karl Stengård gör eleverna medvetna om kunskapskraven och låter dem lära av varandra. Till exempel genom att komma överens om hur de kan nå ett A i biologi.

Fler vill bli yrkeslärare

Med behörighet är det lättare att få jobb när kraven skärps. Det menar Simon Backman, som utbildar sig till yrkeslärare. Ett val som lockar alltfler.

De ska bli bäst på jämställdhet

Läraren Hanna Björg Vilhjálmsdóttir har skapat en fristående kurs i jämställdhet. I dag finns den på nästan alla gymnasieskolor på Island.

6 frågor?…

…till Emma Lindgren, bibliotekarie på Bessemerskolan i Sandviken, som fått två utmärkelser under året.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Kreativitet och skapande
  Kreativitet och skapande

Kreativitet och skapande

Här samlar vi allt som rör bild, dans, musik, slöjd och drama.

Till Kreativitet och skapande
Mest läst senaste veckan

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018

I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2016/17. (pdf)

Nya råd om betyg varnar för matriser

Större frihet för lärarna. Men forskare tvivlar på att Skolverkets nya allmänna råd för betyg och betygsättning ökar likvärdigheten.

41 års erfarenhet – nekas legitimation

En utbildad fritidspedagog med 41 års erfarenhet nekas legitimation av Skolverket. Hennes examen anses inte vara på högskolenivå.

Experten: Därför är elevledda utvecklingssamtal bra för alla

Eleven håller i utvecklingssamtalen i stället för läraren. Det är ett upplägg som spritt sig till allt fler skolor – och ska enligt forskning gjord av bland andra Ann S Pihlgren leder det att eleven får lättare att lära sig. Läraren och tvåbarnsföräldern Olle Uppenberg är kritisk.

Snart skarpt läge för legg på fritidshem

Måste jag ansöka om ett nytt legg? Kan jag tvingas undervisa i skolämnen? Vi reder ut frågetecknen kring det nya kravet på legitimation för fritidspedagoger.

Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats
Nyhetskategorier