Programmering i skolan

Satsning på programmering kan falla platt till marken

I höst ska en miljon elever i grundskolan och på gymnasiet lära sig att programmera. Det har regeringen beslutat. Men satsningen riskerar att falla platt till marken.

Fridolin: Kompetensbristen är huvudmännens ansvar

I höst ska en miljon elever lära sig programmering i skolan, men många lärare saknar utbildning i ämnet. Utbildningsministern lägger ansvaret på huvudmännen.

Temabrev programmering

Det här brevet handlar om programmering. Om hur det påverkar dig som lärare, om kårens kompetensbehov, hur andra lärare jobbar med programmering, vad forskningen visar, om debatten i ämnet. Men det rymmer också mängder med matnyttigt material såsom lärarhandledning och praktiska lektionstips.

Fortbildning
Webbkurs om Rättsäker betygssättning

Webbkurs om Rättsäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi presenterar nu i samarbete med Per Måhl och Bo Sundblad en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Övriga nyheter

Fyra av tio lärare vill byta jobb

Stress, för hög arbetsbelastning, bristfällig kompetensutveckling och svagt stöd från rektor – det är många lärares vardag. I en enkät gjord av Luleå tekniska universitet uppger fyra av tio gymnasielärare att de vill byta jobb.

Stor brist på lärare - nya siffror i dag

Sverige har stor brist på behöriga lärare. I december spådde Skolverket att 77 000 nya lärare behövs inom fem år. I dag kommer Skolverket med ny information.

Karta: Stora skillnader i ämnesbehörighet över landet

Krisen för moderna språk blir allt värre. 64 kommuner saknar behöriga lärare i franska, 50 i spanska och 31 i tyska i grundskolan. Det kan innebära problem både för undervisning och betygsättning. Här kan du utforska behörigheten per ämne i varje kommun.

Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, privatisering, val och konkurrens - beskrivande enkätdata

I den här rapporten beskrivs, utifrån ett unikt enkätmaterial, hur lärare skattar sina arbetsvillkor. Beskrivande data gällande vilka lärare som arbetar var, hur respondenterna skattar sin arbetsmiljö, vad som styr eller gör anspråk på att styra arbetet, villkor för kompetensutveckling, samt också hur respondenterna ser på huvudmannaval och arbetsbyten presenteras. (pdf)

Nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti

Regeringen presenterade igår ett nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan.

Skärpta krav för att få plugga till lärare

Regeringen vill skärpa kraven för att få plugga till exempelvis ämneslärare, till exempel i form av lämplighetsprov. Det framgår av regeringens förslag om ett nytt antagningssystem till högskolan.

Föräldrars inkomst allt viktigare för elevers resultat

Betygsskillnaderna mellan skolor har fördubblats, och betydelsen av vilken skola en elev går i för resultatet har tredubblats sedan år 2000. Hemförhållandenas ökade betydelse för resultaten beror framför allt på familjeinkomsten. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Björklund: De bästa lärarna bör tjäna 80 000 i månaden

Att lärare och poliser får högre löner är viktigare än nya stora skattesänkningar.  Det säger Jan Björklund (MP) till DI.se. "De skickligaste ämneslärarna i Sverige borde ha löner runt 70 000-80 000 i månaden, de skickligaste rektorerna borde ligga runt 100 000 och en större grupp av lärare borde ligga runt 50 000 i månaden".

Sonesson: Fler svaga elever och färre lärare är inget framgångsrecept för svensk ekonomi

Runt 60 procent av elever födda utomlands hamnar i gruppen lågpresterande i svensk skola enligt OECD. Samtidigt som andelen svaga elever ökar växer lärarbristen lavinartat. Hur ska ekvationen gå ihop? skriver Jenny Sonesson i en ledarkrönika.

Fortbildning
Inkludering

Inkludering

Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande.

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Debatt: Politikerna om skolforskningens slutsatser

En debatt om det kritiserade betygssystemet, datorer i skolan och katederundervisning mellan två politiker och två forskare avslutar Vetenskapsradions skolserie som sänts under veckan.

Håkan Sjöberg: Svårt att skolutveckla sig ur skolraset

Orealistiska kunskapskrav och lärares långtgående skyldigheter orsakar didaktiska problem. Skolan behöver en diskussion om bildningsideal och synen på skolutveckling, skriver Håkan Sjöberg, lärare på Nordhemsskolan, Göteborg.

Barn med fysiskt handikapp löper större risk att få psykiska men

En ny studie från Lunds universitet visar att även barn med begränsad fysisk funktionsnedsättning riskerar att få psykiska problem längre upp i åldrarna. Störst risk löper flickor och ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Malmö avbryter upphandling efter sfi-fusk

Efter att två utbildningskoncerner – Academedia och Thorengruppen –erkänt sfi-fusk avbryter Malmö den upphandling av sfi-undervisning som skulle gällt från den 1 augusti.

Keps-experimentet

Vi gjorde ett experiment. Vi lät utbildningsmininster Gustav Fridolin (MP) testa hur det är att ha adhd – med och utan keps. Efter bara fem minuter konstaterar han: – Det var väldigt tufft.

Diskriminerings-argumentet

Om kepsen kan hjälpa elever som har svårt att sortera bort intryck från ljud och ljus, så är ju kepsförbudet i så fall diskriminering. Så lyder diskriminerings-argumentet.

Adhd-argumentet

När småprat låter som skrik och gör fysiskt ont. När lysrören i klassrummet känns som blinkande stroboskop. Då kan hörselskydd och keps vara skillnaden som får en elev att orka stanna kvar i skolan. Så lyder adhd-argumentet.

Hyfs-argumentet

Man tar av sig kepsen och mössan inomhus. Allt annat är ohyfsat. Och det behöver eleverna få lära sig i skolan. Så lyder hyfs-argumentet.

Keps-enkäten

Är det egentligen en så stor grej med keps? Det är ju bara en huvudbonad. Men kepsen väcker starka känslor. Särskilt nu när allt fler skolor plötsligt tillåter keps i klassrummet.

Skolministeriet : Osäker skolgång för barn i skyddade boenden

Omkring 3000 barn bor med sina mammor på skyddade boenden runt om i landet varje år. Möjligheten för dem att fortsätta gå i skolan under tiden ser väldigt olika ut beroende på var i landet de bor. (webb-radio)

Nannaskolan har Sveriges bästa skolmat

Än en gång prisas skolmaten på Nannaskolan i Uppsala. I går kväll tilldelades de första pris i tävlingen SkolmatsGastro 2018. ”Barn vill se vad de äter”, säger kökschefen Patti Uddén.

”Sverige får inte svika förortens unga”

Skolan är till för att alla elever, oavsett föräldrarnas livssituation, ska få lika möjligheter att forma ett liv i frihet. Det är både orättvist och farligt om skillnaderna mellan människor beror på något annat än ens egen vilja och förmåga. Vårt budskap är att din bakgrund ska inte avgöra din framtid, skriver Joar Forssell (LUF) och Lotta Edholm (L).

Lärarförbundet antog kritiserad kommunikationsstrategi

Vid sitt senaste möte antog Lärarförbundets styrelse en ny kommunikationsstrategi. Den har fått kritik från såväl fackklubbarna på förbundet som från Svenska Journalistförbundet för att blanda samman kommunikation och journalistik. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand svarar här på kritiken.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr ute 4 april!

Tema: Skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Kontrakt svetsar ihop arbetslaget

Arbetsmiljön är pressad i förskolan. På Boo Gårds förskola har man tagit tag i problemen, bland annat med ett arbetslags­kontrakt där rutiner och regler blir tydliga för alla.

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever

Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.

1.500 anställda slår larm: Vi har en förskola i kris

Nu slår 1.500 anställda i förskolan larm om en verksamhet i kris. Upproret #pressatläge vittnar om personal som går på knäna och barngrupper som bara växer. – Värsta exemplet är barngrupper med 27 barn, säger initiativtagaren Katrin Nörthen.

Satsning på programmering kan falla platt till marken

I höst ska en miljon elever i grundskolan och på gymnasiet lära sig att programmera. Det har regeringen beslutat. Men satsningen riskerar att falla platt till marken.

Björklund: De bästa lärarna bör tjäna 80 000 i månaden

Att lärare och poliser får högre löner är viktigare än nya stora skattesänkningar.  Det säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Dagens industri. ”De skickligaste ämneslärarna i Sverige borde ha löner runt 70 000-80 000 i månaden, de skickligaste rektorerna borde ligga runt 100 000 och en större grupp av lärare borde ligga runt 50 000 i månaden”.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats