Fördjupning
  Foto: Erastus Mccart/Unsplash

Till Skolportens fokussidor
Övriga nyheter

Därför har skolvalet blivit ett misslyckande

Trots förhoppningarna ledde rätten att välja fritt bland vinstdrivna skolor till katastrofresultat. Inte minst borgerliga politiker bär skulden för misslyckandet. Men lösningen på problemet finns närmare än man kan tro. Trettio svenska skolor erbjuder redan nu världens bästa gymnasieutbildning. Vad gör de rätt? skriver Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi.

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2018/19

Skolinspektionen har godkänt 34 ansökningar om att starta fristående skolor och 53 ansökningar om att utöka befintliga fristående skolor. I år står gymnasieskolor för majoriteten av godkända nyetableringar och utökningar. Rapporten visar statistik över beslut gällande 239 ansökningar. (pdf)

Lärare ska utbildas i adhd

Under torsdagen kommer regeringen besluta om att lärare ska få ökade kunskaper om elever som har olika diagnoser, exempelvis adhd. Från och med nästa höst kommer alla som går speciallärare- och specialpedagog-kurser utbildas. (webb-tv)

Alliansen: ”Ge sexåringarna en bättre skolstart”

Förskoleklassen runt om i landet håller en ojämn kvalitet. Regeringens förslag om obligatorisk förskoleklass, som riksdagen röstar om i dag, innebär därför i praktiken att sexåringarna redan från start rustats med olika kunskaper. Därför vill Alliansen i stället införa en tidigare skolstart, skriver Erik Bengtzboe (M), mfl.  

Ny undersökning: Så osund är lärarnas arbetsmiljö

Modersmålslärarna kämpar med dåliga lokaler, inget arbetsmaterial och låg status. Men det finns skolor som väljer att ge lärarna bättre villkor och förutsättningar. "Jag jobbar heltid på Tallidsskolan och här har man lagt tyngd på modersmålsundervisningen", säger Ülker Balta.

Skolan förlängs ett år – obligatorisk redan från sex år

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år från den 1 januari 2018, vilket innebär att grundskolan blir tio år, i stället för nio som det är i dag. Det beslutet kommer att tas i riksdagen på onsdagen.

Nationella prov ska styra betyg mer

På onsdag beslutar riksdagen att skolans nationella prov ska styra elevernas betyg mer.  I dag är det ofta stor skillnad mellan de betyg eleverna får och resultatet på de nationella proven, men åtgärden får kritik.

Bemanningsföretagen gör rekordvinster på lärarbristen

I lärarbristens spår växer bemanningsföretagen och gör rekordvinster, visar Skolvärldens granskning. Under perioden 2014–2016 ökade de största företagen på skolområdet sin omsättning med drygt 70 procent och vinsterna med nästa lika mycket.

”Det har skett en pedagogisk segregation”

Social, ekonomisk och pedagogisk segregation var i fokus när forskare diskuterade likvärdighet på en konferens i Stockholm anordnad av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO. 

Konferens

Forskning visar att omkring hälften av dagens arbeten kan tas över av datorer eller maskiner inom ett par decennier. Kanske behöver vi omvärdera vår syn på vad arbete är och hur det kan se ut?

Läs mer om konferensen för studie- och yrkesvägledare
Forskning & Utveckling
Rektorer vill vara pedagogiska ledare

Rektorer vill vara pedagogiska ledare

Rektorer har en god självinsikt och kan beskriva hur de är som ledare. Det visar Siv Saarukka som utforskat rektorers ledarskap ur ett personperspektiv.

Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningsinstitutet har nu släppt den nya översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskolan och en för grundskolan/gymnasieskolan.

Skolmatematik vår kulturs bönesnurra

Matematiska kunskaper tillmäts orimliga värden i skoldebatten. Genom att tvinga alla barn att traggla matte slipper vi vuxna befatta oss med den, skriver forskaren Sverker Lundin.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

”Nej till muslimska skolor som inte håller måttet”

Liberala kvinnors krav på att förbjuda alla religiösa friskolor är häpnadsväckande politiskt obegåvat. Skilj på välfungerande kristna och judiska skolor och de muslimska skolor som ägnar sig åt könsuppdelning och skapande av parallellsamhällen, skriver Esse Petersson (L).

”Nationella prov sållar betyg”

Nationella proven i grundskola och gymnasium är en återkommande hållpunkt för lärare och elever. Då testas alla landets elevers kunskaper i bland annat svenska och matematik, men provens betydelse för kursbetyget varierar mellan skolorna, skriver Agnes Karnatz på ledarplats.

Rektorer får rätt att bestämma om politikerbesök

Enligt ett riksdagsbeslut har rektorerna från och med våren 2018 rätt att själva bestämma vilka politiska partier som ska kunna få komma och informera om sin politik i landets skolor.

Så lyckas Gävleskola bekämpa hård jargong

På Stigslundsskolan i Gävle har man tagit tag i problemen. Sara Larsson, lärare i förskoleklass berättar hur man gjorde.

Ny chef för Säffles förskolor

Säffle kommun har utsett Jenni Gunnberg till ny utvecklingschef för förskolorna.

Varannan hoppar av utbildning till lärare

Hälften av de Linnéstudenter som börjar plugga till ämneslärare har hoppat av efter halva utbildningen. Blivande idrottslärare följer mönstret.

Hälften av lärarstudenterna hoppar av

En av fem studenter hoppar av efter ett års studier. Efter tre år har så många som hälften slutat. Allra värst är det på ämneslärarutbildningen.

Dekan Niklas Ammert: ”Klart att vi är oroliga”

Rapporten om avhoppen från tio högre utbildningar överraskade inte dekanen Niklas Ammert, men den oroar honom.

Rektorn: ”Trösklarna för låga”

Även nytillträdde rektorn Peter Aronsson oroas av avhoppen från ämneslärarutbildningen.

Kortare utbildning för ämneslärare

Ämneslärarutbildningen för högstadiet kortas för att öka söktrycket. På Linköpings universitet införs den nya varianten hösten 2018.

Läs fler nyheter
Konferens
Konferenser
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
Magasin skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och teckna en prenumeration!
Aktuella arbetsgivare
Konferens
Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Välkommen till en forskningsförankrad konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på engelsk språkdidaktik. Ta del av två intensiva dagar med fokus på engelskämnets breda undervisningsområde och få inspiration till din egen undervisning. Många av föreläsningarna är på engelska, passa på att få ett språkbad!

Läs mer & boka plats
Mest läst senaste 30 dagarna

”Alla lärare borde utbildas om adhd och autism”

Regeringen vill satsa på obligatorisk utbildning för speciallärare och specialpedagoger om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Men nu växer kraven på att alla lärare ska utbildas.

Den avgörande likvärdigheten

Likvärdigheten i det svenska skolsystemet har minskat. I nya numret av Skolporten har vi talat med några forskare om vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna – och vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen.

Skolinspektionen svarar på kritiken

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och problem. Generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt – och tänker börja använda det även i skolan.

Föräldrar byter kommun när stöd till elever varierar

Skolan ska vara likvärdig för alla barn, oavsett var man bor i landet. Men när det kommer till elever med särskilda behov, exempelvis barn som har ADHD eller Aspergers, kan stödet som erbjuds se väldigt olika ut i olika kommuner. Så pass att en del familjer känner sig tvungna att flytta för att få den hjälp som de menar sig ha rätt till.

Skolledarens uppmaning: ”Rektorer, satsa på tvålärarsystem”

En uppmaning från skolledaren Eva Myrehed Karlsson: ”Rektorer, använd statliga medel för att införa tvålärarsystem i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete”.