Fortbildning
Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap
  Konferensen är 4-5 februari 2020 i Stockholm.

Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap

Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid.

Läs mer om konferensen och boka plats
Fler nyheter

Masslarmet om elevers våld – på grundskolorna

Bara sedan mars i år har det gjorts över 30 polisanmälningar gällande grövre brott i skolorna i Varberg. Kommunen satsar nu på en ny plan för att minska antal brott i skolmiljön. "Vi vill att alla ska vara trygga när man är i skolan", säger Johan Berntsson, grundskolechef.

Hård kritik mot skollagen

Lagen om skolplikt är otydlig, kommuner får inte tillräcklig vägledning i hur lagen ska tolkas och Skolinspektionens tillsyn har uteblivit. Det visar en granskning från Riksrevisionen som inleddes efter att det uppdagats att fem barn i Ystad hållits borta från skolan och samhället under hela deras uppväxt.

Skolverket: Fortsatt stora behov av fler lärare

Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Det spår Skolverket i sin senaste lärarprognos. Den negativa bilden som finns om skolan som arbetsplats måste ändras för att fler ska välja läraryrket, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Svenska skolor övar situationer med dödligt våld

Fly, gömma sig och i värsta fall: slåss. Allt fler svenska skolor utbildar sin personal inför situationer med pågående dödligt våld, som till exempel en skolskjutning. Det visar SVT Nyheters genomgång av säkerhetsutbildningar för personal i kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Facit för lärarassistenterna – så många fick avslag

Nära en tredjedel av huvudmännen som ansökt om bidrag för lärarassistenter får mindre pengar än begärt. Totalt går 120 miljoner tillbaka till statskassan. Det erfar Lärarnas tidning.

Till nyheter
Forskning & Utveckling
Den värdefulla fritiden

Den värdefulla fritiden

Sedan den 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa på fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna ökad status och höja kvaliteten. Läs artikeln ur Skolportens magasin här.

Lässtrategier för elevers läsförståelse

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.

Skolforskningsportalen

Skolforskningsinstitutets nya satsning är Skolforskningsportalen, ett verktyg som gör forskningen tillgänglig. Där kan du upptäcka, utforska och lära dig mer om deras systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

"Jag kräver respekt från våra medier när det ska pratas om mitt yrke"

Läraryrket är ett komplext och svårt yrke som tar många år av träning i klassrummet innan man blir riktigt bra. Ändå, när det ska talas om skola i media, verkar vem som helst kunna fungera som expert på just undervisning. Detta måste få ett slut, skriver Karin Berg, lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg.

Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner

På Mälardalens högskola arbetar lärare tillsammans med forskare för att ta fram läromedel i matematik som är helt baserat på forskning. Läromedlet ska hjälpa läraren att förstå hur eleverna tänker och kunna agera därefter.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 28-29 april 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

”Jag glömmer inte mötet med svenska skolan”

Lärarens låga förväntningar sitter fortfarande kvar som en tagg i Nyamko Sabuni, Liberalernas ledare: ”Att inte ha förväntningar på sig i skolan – någon som tror på en – har präglat mitt liv”, säger hon.

Får behålla bidrag för att minska skolklyftor

Nio kommuner som tagit emot det statliga – och omdiskuterade – likvärdighetsbidraget till sina skolor får behålla pengarna för 2018, har Skolverket beslutat. Reglerna för bidraget är på väg att lättas. Men kontrollerna fortsätter även under nästa år.

Stor löneskillnad bland förstelärare

Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare. Det skiljer drygt 50 000 kronor på en heltidslön mellan honom och förstelärare längst ner på lönelistan. ”Jag får det jag förtjänar för mitt jobb”, säger han.

Forskare: Som att ge julklappar till vissa

Förstelärarreformen och lärarlönelyftet har inte bara skapat stora löneskillnader. De har även fått lärare som blir utan påslag att börja tvivla på sin egen förmåga. Vissa har till och med sagt upp sig.

Ola försöker så didaktiska frön

Ola Mattsson och Anneli Aresdotter är två av 18 förstelärare på Westerlundska gymnasiet i Enköping. De är nöjda med sina tjänster men tycker inte att deras arbetsuppgifter skiljer sig så mycket från tidigare.

”Lärare ska också kunna göra karriär”

Trots kritiken tycker Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, att det var rätt av förbundet att stötta karriärtjänstreformen. ”Även lärare ska kunna göra karriär och det ska synas i lönekuvertet”, säger hon.

Fyra röster om reformen

En professor, en politiker, en tidigare utbildningsminister och en författare. Vad tycker de om förstelärarreformen, dess resultat och hur kan karriärvägarna förbättras?

Nätporren blir ungdomarnas sexualkunskap: ”Det är alarmerande”

Enligt skolkuratorn Lotta Kajving börjar ungdomar allt lägre ned i åldrarna kolla på porr som innehåller våldsinslag, ofta redan i 12-årsåldern. Hon menar att det gör att ungdomarna får en skev bild av sex.

För tidigt satta betyg kan bryta mot skollagen

Skolhuvudmän kräver att lärare ska sätta betyg flera veckor innan terminen är slut. Utredaren Lisa Heino från Lärarförbundet ifrågasätter om det är lagligt att elever berövas tid att visa sina kunskaper när de betygsätts. Hon vill att frågan prövas.

L: Behövs förändringar i kösystemet till friskolor

Dagens system för det fria skolvalet är långt ifrån perfekt. Men det behöver förändras, inte avvecklas. Bland annat behöver kösystemet ses över, skriver Roger Haddad (L).

Högstadieläraren: ”Ett under att elever hinner lära sig något”

Högstadieläraren Malin Suikki Inehag: ”Nog kan man säga att eleverna har en bred utbildning. Jag undrar bara: Var sätter jag betyg på den?”.

”De vuxna måste ta tillbaka makten i skolan”

 Inga fler barn ska behöva fara illa, skriver Mikael Niemi om otryggheten i skolan.

Över hundra elever saknade – ingen vet var de är

Minst 146 elever har försvunnit från skolor i Sverige och kan ha förts utomlands. Det visar en granskning DN har gjort.

Filmades på jobbet – blev Årets jämställare

Förskolelärare på Derome förskola har fått pris för att vara Årets jämställare i Varbergs kommun, efter att de filmats på jobbet.

”Nytt mål i lärarutbildningen skulle göra skillnad för Pisa”

Det är närmast skamligt att examensmålet om språk- och kunskapsutvecklande undervisning inte blivit obligatoriskt på samtliga lärarutbildningar. Om alla lärare fick med sig denna kompetens under utbildningen skulle det göra skillnad, enligt detta upprop som undertecknats av ett 70-tal professorer, forskare, lärare och andra sakkunniga.

”Bygg inte konspirationsteorier om Pisaresultaten, M och SD!”

I stället för att ta vara på glädjeämnena i den nya Pisaundersökningen drar både M och SD slutsatser om Sveriges tillkortakommanden och bidrar till en både ovärdig och orättvis pseudodebatt om urvalet, skriver riksdagsledamoten Maria Nilsson (L).

”Reformen har stärkt lärarna”

Karriärtjänsterna har stärkt lärarkåren visar en stor studie. Samtidigt har de tidiga intentionerna inte fått genomslag. Det beror på det som lärarna i studien själva kallar ”tabu”, att förstelärare skulle lägga sig i de enskilda lärarnas arbete i klassrummen

”Här i Sverige talar vi faktiskt svenska”

Det är inte bara de religiösa friskolorna som har blivit en giftcocktail för samhället. De engelska friskolorna försvagar det gemensamma språket i Sverige, svenskan. Skattefinansierade IES etablerar sig nu i kommun efter kommun, skriver gymnasieläraren Olle Käll.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Poddagogen
Premiär för Poddagogen!

Premiär för Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Lektor om privata skolorna: ”Är Sveriges stora misstag”

Är det finländska skolmiraklet över? Finland föll rejält i den senaste Pisamätningen – men resultatet anses inte vara någon katastrof. Nu varnar en finsk expert för Sveriges största skolmisstag: ”En farlig väg att gå”.

Praktiska moment missas i yrkesämnen

Eleverna får öva för lite praktiskt i yrkesämnen. Nära åtta av tio skolor behöver utveckla undervisningen, enligt Skolinspektionens rapport.

Lättare för kommunerna att få bidrag till rättvis skola

Nu ökar regeringen kommunernas möjligheter att få statliga pengar för att göra skolan mer rättvis.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Läs mer om konferensen
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Tema: Pojkar i skolan. Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer!
Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Filmades på jobbet – blev Årets jämställare

Förskolelärare på Derome förskola har fått pris för att vara Årets jämställare i Varbergs kommun, efter att de filmats på jobbet.

Hakkas skola prisas av Skolverket

Hakkas skola är vinnare av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för sin fjärrundervisning i moderna språk på glesbygden. ”Det är roligt att även Skolverket har uppmärksammat Hakkas skolas arbete för att kunna erbjuda eleverna på landsbygden valmöjligheter i moderna språk och därmed en likvärdig undervisning. Vi arbetar tillsammans för att skapa Sveriges bästa skola”, säger Eva Martinsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Lärare som skapar trygghet prisas av kommunen

På måndagskvällen delar Uppsala kommun ut sina pedagogiska lärarpriser.

Specialläraren från Hagabergsskolan får årets pedagogiska pris

Speciallärare Pernilla Torseng från Pysslingen Hagabergskolan tar emot Västerås stads pedagogiska pris.

Elevernas betyg på prisade Ronnebyläraren: ”Den bästa läraren”

I 20 år har han jobbat som lärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. Nu har Fredrik Johansson vunnit pris som årets nytänkande lärare – något som blev möjligt tack vare hans elever.

Läs fler
Namn och Nytt

Barn- och utbildningschefen i Åre kommun säger upp sig

Efter bara två månader på posten väljer Karl Dumky nu att sluta som barn- och utbildningschef.

Therese Ullström tf utbildningschef

Therese Ullström har blivit utsedd till tillförordnad utbildningschef i Markaryds kommun.

Högste chefen lämnar regionen

Regiondirektör Hans Wiklund,som är högste tjänsteman inom Region Västernorrland lämnar nu sin post. Han blir nu universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Klart med ny skolchef

Per-Olof Wigsén tillträder tjänsten som skolchef i Sjöbo kommun i januari 2020. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt att anordna utbildning för elever i grundskola och grundsärskola.

Biträdande förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

Erik Eriksson slutar som biträdande förvaltningschef på Skara kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att bli gymnasiechef i Mariestads kommun.