Konferens

Ta del av föreläsningar om samtidskonst, normkritisk bildpedagogik och nyanländas lärande som varvas med handfasta råd och rekommendationer gällande betygsättningsprocessen och hur du kan arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i din bildsal.

Läs mer och boka plats
Övriga nyheter

"En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet"

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade "Kunskapssynen och pedagogiken". (webb-radio)

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf)

”Hotfulla elever måste kunna stängas av direkt”

Elever som begår allvarliga brott i skolan måste kunna stängas av snabbt, utan att andra åtgärder behöver ha provats innan. Skolan måste kunna agera vid akuta situationer. Så är inte fallet idag, skriver de liberala politikerna Lotta Edholm och Christer Nylander.

Förslag: Fritt fram att granska privata skolor

Regeringen har skickat in en lagrådsremiss som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Man vill att offentlighetsprincipen även ska börja gälla i alla fristående skolor. Det skulle innebära att vem som helst kan begära ut dokument och handlingar från privata skolor på samma sätt som man i dag kan göra från kommunala.

Förslag: Skolor ska kunna straffas med vite för trakasserier

Regeringen vill skärpa skollagen så att de skolor som inte tar itu med sexuella trakasserier ska kunna straffas med vite. I dag hanteras den typen av frågor enbart av Diskrimineringsombudsmannen. Utbildningsministern vill att ansvaret för sexuella trakasserier i framtiden ska utredas av Skolinspektionen.

Elevernas verklighet: Brinnande gardiner och kiss i papperskorgen

Den första skolan tronar stolt i ett välbärgat villaområde ett stenkast från Stockholms skärgård. Den andra ligger i vad polisen beskriver som ett “särskilt utsatt område” i Södertälje. Den tredje står inför utmaningen att integrera elever från en nedlagd skola i Vivalla i Örebro. Expressens reporter började, med lärare och rektorers godkännande, högstadiet – i ett Sverige där sprickan mellan rika och fattiga elever blir allt djupare.

Is social media causing childhood depression?

Rangan Chatterjee is a GP and says he has seen plenty of evidence of the link between mental ill-health in youngsters and their use of social media.

Heja elevhälsa!

Heja elevhälsa!

En ”Visättraanda” har sakta men säkert byggts upp hos eleverna på Visättraskolan i Huddinge kommun, i och med storsatsningen på elevhälsa och rastverksamhet. Läs Skolportens reportage från skolan.

These are the 10 best teachers in the world

What makes a great teacher? A mastery of their subject? A passion for learning? A drive to make the world a better place? All of these qualities can be found in abundance among the 10 teachers from around the world shortlisted for the 2018 Global Teacher Prize.

Skolan för dem som inte får gå i skolan

På Skolakuten i Stockholm placeras elever som stängts av på grund av disciplinproblem.

Fortbildning om
Fritidshemmet

Fritidshemmet

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Välkommen på en fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag!

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker.

Forskning: Skolbibliotek höjer elevprestationer

På skolor där det finns fackutbildade skolbibliotekarier läser eleverna mer och presterar bättre, visar forskning. Ändå saknar hälften av Sveriges elever just det. Nu förtydligas skolbibliotekens roll i läroplanen.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf)

Likvärdighetsproblem i förskolan tydliga efter tre års granskning

Det finns betydande kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag vilket är ett likvärdighetsproblem. För högre kvalitet behövs både styrning och pedagogisk ledning som tydligare tar ett grepp om helheten i förskolans uppdrag – såväl lärande som omsorg. Det är en av slutsatserna när vi lämnar vår slutrapport om förskolan.

Engelska skolan har fördubblat elevantal

Internationella Engelska Skolan, IES, har funnits i Umeå sedan hösten 2015 och redan har de fått motta priser för sin kvalitet. ”Vi har barn som står i kö för att få börja hos oss och vi undersöker just nu möjligheten att expandera”, säger Robb Cayford, rektor på skolan.

Orimligt tvinga in friskolorna i offentlighetsprincipen

Idag har regeringen offentliggjort den lagrådsremiss som säger att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund betonar att det kommer att innebära en kraftig administrativ börda för de fristående skolorna, till ingen nytta.

Rekordmange elever går på privatskole

I fjor gikk 23.817 norske elever på privatskoler, det høyeste tallet noensinne. Det tilsvarer 3,76 prosent av elevmassen.

Privatskoler specialiserer sig for toppen eller bunden

Privatskolernes formand stiller spørgsmål ved, om der er evidens for, at blandede skoler, hvor høj møder lav, giver en bedre sammenhængskraft og en bedre forståelse for hinanden.

Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. (pdf)

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA. ”Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet”, säger vägledaren Sara Nordström.

Statsbidrag för läxhjälp räcker inte till alla

Pengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat. Engelska skolan som de två senaste åren fått full utdelning tillhör de som blir helt utan.

Skolpolitik lockar Skolvärldens läsare

Skolfrågor ligger ofta i topp av de frågor som väljarna anser är viktigast. Skolvärldens läsare är inget undantag – det berör ju faktiskt deras vardag.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Heja elevhälsa!

En ”Visättraanda” har sakta men säkert byggts upp hos eleverna på Visättraskolan i Huddinge kommun, i och med storsatsningen på elevhälsa och rastverksamhet. Läs Skolportens reportage från skolan.

Skolan för dem som inte får gå i skolan

På Skolakuten i Stockholm placeras elever som stängts av på grund av disciplinproblem.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Skolchef anmäls för kränkningar

Personal på en skola i Motala har lämnat in en anmälan om kränkande behandling mot kommunens grundskolechef. Nu har bildningschefen kallat till ett extrainsatt möte med fackförbunden.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det är programmet som ska locka lärare till två skolor i Täby.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats