Fördjupning
 Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Hallå där Jonas Mikaels, fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på GIH. Du lovar helt nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde. Vad innebär det?

Läs hela intervjun
Forskning & Utveckling
Varierande tolkning av social rättvisa

Varierande tolkning av social rättvisa

Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.

Delat ledarskap är dubbel glädje

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

När lärare lär lärare

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed.

Små barn med surfplattor lär sig inte vad de vuxna tror

Det ska bli obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan, för att barn ska få digital kompetens. Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över i småbarnens liv. Och vad är det egentligen förskolebarnen lär sig? Vuxna och barn tolkar hur surfplattor ska utnyttjas på olika sätt, menar forskare.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
- stöd dina elever till en andra chans

- stöd dina elever till en andra chans

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Skolministeriet : Snabbspåret ingen spikrak väg till lärarjobb

Matteläraren Lukman Resho från Syrien jobbar på en gymnasieskola i Örebro. Men hans tjänst är ett subventionerat nystartsjobb som snart tar slut. Ett riktigt lärarjobb har han svårt att få, trots att han har gått snabbspåret för nyanlända lärare. Med snabbspåret som lanserades 2016 skulle nyanlända lärare få en kortare väg till lärarjobb i Sverige. Men någon snabb väg in i yrket har snabbspåret inte blivit för de flesta. Vad är det som står i vägen för snabbspårslärarna? (webb-radio)

Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat

Syftet med denna rapport är att granska den vanligt förekommande föreställningen att kommunaliseringen som genomfördes  i början 1990-talet är en viktig förklaring till många av de allvarliga problemen i skolan. Vi menar att detta är en felaktig uppfattning, som gjort att de politiska partierna söker på fel håll efter lösningar. (pdf)

Sex av tio drar ner på skolan

Enligt Lärarförbundets lokalavdelningar lägger 61 procent av landets kommuner mindre pengar på skolan i år – när löner och andra kostnadsökningar är kompenserade för. Det visar en enkät som Lärarnas tidning gjort.

Många skolkuratorer hinner inte med arbetet

Elevhälsans huvuduppgift är att arbeta förebyggande. Trots det går den största delen av skolkuratorernas arbetstid till akuta ärenden, visar en ny undersökning. "Många kuratorer är ensamma med 600 till 1.500 elever. Det är inte konstigt att man inte hinner med", säger Jasminé Fares som jobbar som skolkurator på två gymnasieskolor i Stockholm.

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna utformas i den svenska skolan. (pdf)

Här hittar du ännu fler nyheter
Senast publicerat

”BUP räcker inte – psykiska ohälsan är som en epidemi”

Samhället måste ta ett gemensamt ansvar för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är inte möjligt att enbart förlita sig på att barn- och ungdomspsykiatrin ska klara den stora ökning som sker. Vi efterlyser ett samlat grepp, skriver ledare för BUP-kliniker i hela landet.

Höga krav i skolan får elever att må sämre

Fler än någonsin söker hjälp hos barn och ungdomspsykiatrin BUP, efter att kraven i skolan blivit alltför höga. Det skriver flera chefer inom BUP runt om i landet på Svenska Dagbladets debattsida.

Läsning bland barn minskar – mycket annat som konkurrerar

Barn och ungas läsning och läsförståelse minskar och föräldrar läser inte högt för sina barn i lika stor utsträckning som förr. Ju äldre barn blir desto mindre blir intresset för att läsa.

Experterna tipsar: Så ökar du ditt barns intresse för läsning

Att vara ett gott exempel, läsa godnattsaga och att diskutera innehållet med sina barn. Det finns flera sätt att öka intresset för läsning hos barn.

Efter massiva kritiken – nu ska politikerna avgöra skolans öde

Striden fortsätter mellan föräldrar till elever på Furulunds- och Björndammens skola och politiker i Partille kommun. Nästa vecka ska kommunfullmäktige besluta om högstadieverksamheten på de båda skolorna ska flyttas till en ny skola i centrum.

Färre extremister med livsåskådning på schemat

Kristendomskunskap ersattes av religionskunskap i skolan för 50 år sedan då riksdagen beslöt att införa en icke-konfessionell läroplan. Nu är det dags att ta nästa steg: Ämnet religionskunskap bör ersättas av ämnet livsåskådning, skriver Bengt Sahlberg, professor emeritus i kulturgeografi.

Akut lärarbrist gör att kommuner söker lärare utomlands

I brist på lärare söker sig svenska kommuner till Finland och i brist på jobb söker sig finska lärare lyckan i Sverige.  De så kallade ”rekryteringsresorna” blir allt vanligare, men frågan är kontroversiell i Finland.  

Elafskolan i Södertälje får kritik – ska betala 300 000 kronor i vite

Elafskolan i Södertälje kritiseras av Skolinspektionen för att inte ha följt upp och analyserat alla skolresultat. Redan för tre år sedan kritiserades skolan och nu kräver skolinspektionen 300 000 kronor i böter, så kallad vite.

Budget, bildning och basket

Nyblivna utbildningsministern Anna Ekström vill återupprätta arbetarrörelsens bildningsideal och se till att lärare kan utöva sitt yrke med frimodighet, utan rädsla för repressalier.

”Malmö behöver en mångfald av skolor”

Inom fem år kommer Malmö att ha fått 6 000 nya grundskoleelever, det vill säga cirka 40 klasser per år. Vi kommer behöva fler skolor och lärare. För att möta Malmös mångfald behövs skolor med olika profiler och kompetenser, skriver Malmös skolkommunalråd Sara Wettergren (L).

Tekniksprånget 2018

Tekniksprånget är en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Mellan år 2017 och 2018 var antalet sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan antalet antagna minskade med 7 procent. (pdf)

Uppdrag om ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Redovisning av uppdrag om ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. (pdf)

Sverige behöver fler unga entreprenörer

Hallå där Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?

Gymnasieavhopp är kostsamma både för elev och samhälle

Nedslående statistik från SCB visar att så många som var tredje elev inte avslutar sin gymnasieutbildning. Något som riskerar att resultera i ökade samhällskostnader och begränsade valmöjligheter för individen. I Karlstad arbetar man aktivt med att öka elevernas kunskap inför gymnasievalet så att det från första början ska kännas rätt.

Sveriges bästa löneutveckling för rektorer och förskolechefer i Växjö kommun och utbildningsförvaltningen

Sveriges skolledarförbund uppmärksammar och gratulerar Växjö kommun och utbildningsförvaltningen för Sveriges bästa löneutveckling för förskolechefer och rektorer 2019. Det uppmärksammas med årets lönetårta som överlämnas till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Anders Elingfors. Lönetårtan överlämnas av Sveriges skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson.

”Skärmarna förstör våra barns liv”

”Digitaliseringen har ett pris, det är våra barn som betalar men i slutändan hamnar notan på det samhälleliga budgetbordet”, skriver specialpedagogen Li Hillker.

Nytt verktyg ska hjälpa lärare mota psykisk ohälsa

Projektet ”Psykologiguiden Ung” ska göra det enklare för lärare och elever att ta del av material om psykisk hälsa för unga. ”Som lärare känner man sig ofta otillräcklig i de här frågorna”, säger läraren Robin Smith.

”Jakten på quick-fix har gjort oss blinda för verkligheten”

Övertron till digitala verktygs förmåga att ‘täppa till alla kunskapsluckor’ och ‘lösa alla problem’, är farlig och riskerar att piska på den kunskapssegregation som redan är ett faktum”, skriver lärarna Emma Köster, Miriam Anderson och logopedstudenten Miriam Ahlström.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Specialpedagogik 2019
  Konferensen ges i Sthlm & Gbg våren 2019

Specialpedagogik 2019

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

Läs mer och boka plats
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Fördjupning
Temabrev: Dyslexi

Temabrev: Dyslexi

Missade du vårt fullmatade temabrev om dyslexi? Här kan du läsa ikapp!

Tema: Dyslexi
Mest läst senaste veckan

Anna Ekström svarar på lärarnas egna frågor

Anna Ekström går in på sitt första läsår som ny utbildningsminister och Skolsverige vill veta vad hon ska göra för att förbättra skolan. Skolvärlden lät sju skolprofiler ställa sina egna frågor om skolans framtid till Anna Ekström.

Förslaget: Gymnasiet kan få tvåårig yrkesskola

Regeringen bör utreda en ny tvåårig yrkesskola på gymnasienivå, det tycker utbildningsutskottet. Tanken är att det ska skapa en snabbare väg för unga till arbetslivet. Men S, V och MP tycker inte att det behövs någon ny skolform på gymnasiet.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

Linda Forssén är årets skolledare

Applåderna från 300 skolledare ville aldrig ta slut när Linda Forssén, rektor i Trollhättan, tog emot priset ”Årets Skolledare” vid Skolledargalan på Berns i Stockholm.

Läs fler