Konferens

Ta del av föreläsningar om samtidskonst, normkritisk bildpedagogik och nyanländas lärande som varvas med handfasta råd och rekommendationer gällande betygsättningsprocessen och hur du kan arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i din bildsal.

Läs mer och boka plats
Övriga nyheter

Regeringen vill att estetiska ämnen blir obligatoriska

Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

Högskolebehörighet ska locka till yrkeslinjer

Regeringen föreslår att alla yrkesprogram i gymnasiet måste innehålla kurser som ger högskolebehörighet från hösten 2019. Eleverna ska dock kunna välja bort de kurserna.

Nya utmaningar för finländska skolsystemet

Den finländska skolan har ofta hyllats internationellt och blivit något av ett varumärke. Det talas mer sällan om de utmaningar skolan står inför och det är främst de positiva aspekterna som lyfts fram.

”Ge rektorer skydd som blåljuspersonal”

Rektorer utsätts oftare för försök till otillbörlig påverkan. Ibland handlar det om föräldrar med starka synpunkter i pedagogiska frågor, ibland till och med om hot och våld. Rektorer bör ingå i den grupp som lagstiftningen pekar ut som särskilt allvarliga att rikta hot mot, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

"En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet"

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade "Kunskapssynen och pedagogiken". (webb-radio)

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf)

Förslag: Fritt fram att granska privata skolor

Regeringen har skickat in en lagrådsremiss som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Man vill att offentlighetsprincipen även ska börja gälla i alla fristående skolor. Det skulle innebära att vem som helst kan begära ut dokument och handlingar från privata skolor på samma sätt som man i dag kan göra från kommunala.

Is social media causing childhood depression?

Rangan Chatterjee is a GP and says he has seen plenty of evidence of the link between mental ill-health in youngsters and their use of social media.

Fortbildning om
Fritidshemmet

Fritidshemmet

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Välkommen på en fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag!

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Snabbare väg till svenskan

Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Språkforskaren Maria Lim Falk leder projektet att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

Forskare: ”Lärarna saknar kompetens”

Magdalena Mattebo forskar om ungdomars sexualitet vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Hon tycker att det är ett problem att lärare i dag undervisar i sex- och samlevnad parallellt med andra ämnen.

Barn med adhd behöver rörelse för att lära

Barn med adhd som rör sig mycket och har svårt att sitta stilla i klassrummet behöver inte vara omotiverade. Istället måste de röra sig för att klara av svåra arbetsuppgifter.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

”Jan Björklund svartmålar skolan och missar målet”

Nej, det går inte sämre för den svenska skolan. Det går bättre för både nyanlända och elever med svensk bakgrund. Jan Björklunds svepande svartmålning riskerar att flytta fokus från den verkliga varningsklockan, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Lärarförbundet fortsätter tappa yrkesaktiva

Tappet av yrkesaktiva medlemmar fortsätter i Lärarförbundet. För tredje året i rad minskar antalet yrkesverksamma lärare med cirka 1 500 och antalet är nu nere i drygt 162 300.

Ny rapport: Nära 190 000 nya lärare behövs

Mer än hälften av alla som läser på högskolans yrkesprogram skulle behöva vara lärarstudenter för att klara behovet kommande år, enligt en rapport från SKL. Ett framgångskoncept i Dalarna ska nu inspirera andra orter. ”Om man inte tagit den här frågan på allvar tidigare – så gör det nu”, säger Per-Arne Andersson på SKL.

Kränkande språk allt lägre ner i åldrarna

Språket blir allt grövre lägre ner i åldrarna. Det visar en undersökning som en skola i Ånge har gjort. Redan i årskurs tre blir barn kallade för hora. ”Det blir som ett litet hål i hjärtat”, säger Milton Löfstrand i årskurs tre.

Att vara lugnet i stormen

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lärare som jobbar med lågaffektivt bemötande i klassrummet. En av dem är lågstadieläraren Johan Sander. ”Det är min uppgift som lärare att ta reda på orsakerna till beteendemässiga svårigheter hos eleverna och förändra undervisningen så att det inte händer igen”.

Debatt: ”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Tummen upp för mobilförbud

Den senaste tiden har vuxna pratat mycket om hur mobilen skadar vår förmåga att lära oss. I Igelboda skola är mobiler helt förbjudna.

Yrkesprogrammen: Efterlängtat besked men mer behöver göras

Yrkesprogrammens främsta attraktionskraft kan inte vara att det ska leda till en högskolebehörighet, utan till jobb. Mer behöver göras för att öka gymnasiets flexibilitet, branschernas inflytande och samtliga programs kvalitet och attraktionskraft, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till regeringens proposition.

Ledare: Regeringen gör en ny tavla om gymnasiet

Att regeringen vill att även gymnasieelever ska träna på att sjunga, spela, måla eller spela teater vare sig de vill eller inte går att begripa. Men vägen dit är feltänkt, skriver BT.se på ledarplats.

”Så minskar vi alarmerande ökning av ungas ohälsa”

Inför årliga läkarbesök i skolan för att fånga upp den alarmerande ökningen av elever i riskzonen för psykisk ohälsa, skriver Nasra Ali, förbundsordförande och Frida Gunnarsson, ansvarig för högre utbildning och psykisk ohälsa, S-studenter.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Elevernas verklighet: Brinnande gardiner och kiss i papperskorgen

Den första skolan tronar stolt i ett välbärgat villaområde ett stenkast från Stockholms skärgård. Den andra ligger i vad polisen beskriver som ett “särskilt utsatt område” i Södertälje. Den tredje står inför utmaningen att integrera elever från en nedlagd skola i Vivalla i Örebro. Expressens reporter började, med lärare och rektorers godkännande, högstadiet – i ett Sverige där sprickan mellan rika och fattiga elever blir allt djupare.

”En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet”

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade ”Kunskapssynen och pedagogiken”. (webb-radio)

Förslag: Fritt fram att granska privata skolor

Regeringen har skickat in en lagrådsremiss som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Man vill att offentlighetsprincipen även ska börja gälla i alla fristående skolor. Det skulle innebära att vem som helst kan begära ut dokument och handlingar från privata skolor på samma sätt som man i dag kan göra från kommunala.

Is social media causing childhood depression?

Rangan Chatterjee is a GP and says he has seen plenty of evidence of the link between mental ill-health in youngsters and their use of social media.

Nya regeringsförslag för att fler ska klara gymnasiet

Regeringen kommer nu med en rad förslag för att fler ska klara gymnasiet.  En förändring gäller introduktionsprogrammen. De ska framöver få 23 obligatoriska undervisningstimmar i veckan.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats