Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolupproret

"Ni måste ta fajten mot nedskärningarna!"

Arbetsbelastningen skulle minska, men nu sker det motsatta. Därför bör Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund driva frågan om avtalsbrott och säga upp HÖK18, skriver Linnea Lindquist, rektor och initiativtagare till Skolledarupproret.

"Lärarna i den kommunala skolan kokar snart sönder"

Det är nu uppenbart att kommunerna inte förmår ta hand om skolan. Kommunsektorn kommer att sakna 38 miljarder år 2022. Skolan måste så fort som möjligt frigöras från vanvården, skriver Åsa Fahlén och samtliga distriktsordförande för Lärarnas riksförbund.

Rektor slutar i protest: ”Lärarna sönderstressade”

Maria Jarlsdotter säger upp sig efter 21 år som rektor. Orsaken är bland annat den ökade kontrollen av skolan, vinstmaximeringen och New public management-tänkandet.

Forskning & Utveckling
Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

En hög grad av föräldrastöd minskar risken för barn med adhd att utveckla beteendeproblem. Det visar Matilda Fricks avhandling där hon har kartlagt utvecklingen av självreglering hos barn.

Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

Att vara medveten om sin läsförståelse är viktigt för alla elever, men särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Lässtrategier kan spela en stor roll. Det kan handla om knep som att definiera typen av text, ställa frågor till texten eller veta när man behöver reda ut oklarheter.

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Läs fler forskningsnyheter
Fler nyheter

Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995–2015 - Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. (pdf)

Yrkesutbildningar på komvux inte lika effektiva som arbetsmarknadsutbildningar

Positiva effekter på arbetsinkomsterna av yrkesutbildningar på komvux, men arbetsmarknadsutbildningar presterar bättre, visar en ny rapport från IFAU.

Ekström: Friskolorna ökar segregationen

Kötid till friskolor är orättvist. Det menar Anna Ekström (S), som när hon mötte Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin i en debatt i ”Bara politik” sa att reglerna – som de ser ut nu – spär på segregationen.

"Tystnaden efter Pisa är oroväckande"

Hanteringen av OECD-rapporten kan sägas avslöja en brist på förmåga till självprövning hos Sveriges högsta utbildningspolitiska och administrativa ledning, skriver Inger Enkvist, professor emerita i spanska.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Så vill Skolverket stärka läroplanernas innehåll om sex och samlevnad

Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som nu lämnas över till regeringen.

Här hittar du ännu fler nyheter
Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Kritik mot oklarheter i nya gymnasielagen

Flera myndigheter är kritiska till att det är oklart när det gäller vilken yrkesutbildning som ensamkommande kan gå för att omfattas av den tillfälliga gymnasielagen, och därmed få ett förlängt uppehållstillstånd.

Skolchefens löften inför skolstängningarna i Luleå

Ingen lärare kommer att sägas upp som följd av skolstängningarna till hösten. Det lovar Luleås skolchef Maarit Enbuske. Man kommer också att hålla ihop barngrupperna så långt det går.

Isak Skogstad: Satsa på fakta och kunskap i skolan

Många pratar om kritiskt tänkande och socialt lärande. Det låter fint. Men kreativitet och nytänkande uppstår ur kunskap. Progressiv pedagogik utan faktakunskaper löser inte skolan problem, skriver Isak Skogstad.

”Nationella prov – ingen garant för rättvisa betyg”

De nationella proven uppfyller inte sitt syfte: Att säkerställa en rättssäker och likvärdig betygsättning. Den svenska skolan behöver en annan lösning, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Oklart vilka utbildningar som ger rätt att stanna

Det är oklart vilka yrkesutbildningar som kommer att accepteras för att ensamkommande ska få uppehållstillstånd för att studera i och med den nya gymnasielagen.

”Inför skolpeng även för den högre utbildningen”

Ålderdomliga akademiska strukturer på universiteten har bromsat en nödvändig förnyelse. Det skyddade svenska systemet behöver reformeras i grunden för att säkra Sveriges konkurrenskraft, skriver Thomas Helleday, professor vid Karolinska Institutet.

Lärarförbundet slår larm om lärarbrist i Norrbotten

Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension inom några år, samtidigt som många av de yngre lärarna är obehöriga.

Experimentet som fick eleverna att stänga av mobilen

Under 30 minuter fick eleverna på Ribbaskolan i Gränna ha på sina mobiltelefoner, när 30 minuter hade gått räknade de hur många notiser de hade fått, och resultatet blev förvånande.

”Slag i luften stoppa nya konfessionella skolor”

Det finns goda skäl att vara kritisk till konfessionella skolor. Men det etableringsstopp som ingår i Januariöverenskommelsen kommer att ha en mycket liten eller ingen effekt, skriver Sten Svensson, fristående skoldebattör.

Professor: Mobilen kan hjälpa elever med adhd

Många har reagerat starkt på DN artiklar om en högstadieklass i Gränna, som fick mer än 2.000 mobilnotiser under en enda lektion. ”Men det är inte säkert att ett mobilförbud gynnar elever med adhd,” säger Sven Bölte som är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.

”Björklund rev sönder världens bästa skola”

Snart är Björklund ordförande i Friskolornas riksförbund eller rådgivare i någon av friskolekoncernerna, skriver Aftonbladet på ledarplats.

Så lönsam är din utbildning

Olika högskoleutbildningar betalar sig väldigt olika i form av inkomst några år efter examen. En av de utbildningar som betalar sig bäst är det dessutom ganska lätt att bli antagen till.

”Gör minnesträning till ett skolämne – då förbättras elevernas resultat”

Minnesträning på schemat skulle revolutionera elevernas inställning till skolan, skriver Aiham al-Sharify som studerar på naturvetenskapsprogrammet på en gymnasieskola i Malmö

IT i skolan – glebygdskommuner på efterkälken

Fortfarande finns det skolor med få datorer och krånglande nätverk. Nu anser utbildningsminister Anna Ekström (S) att kommuner och friskolor måste prioritera it-stödet i skolan.

”Vi hoppas fortsätta samverka med Förskoleupproret”

Förskoleupprorets ledningsgrupp betonar att det finns stora skillnader mellan Lärarförbundet och Förskoleupproret.  För vår del tycker vi snarare att det viktiga och mest iögonfallande är de stora likheterna.

Nya siffrorna: Därför sjukskriver sig lärare

Ny rapport från Arbetsmiljöverket släppt: Så mycket har antalet anmälda fall ökat från i fjol – skolform för skolform.

”Nej, det är MP som värnar om Kulturskolan”

Miljöpartiet prioriterar kulturen vilket syns varje gång vi får huvudansvar för politiken. Om socialdemokraten Olle Burell menar allvar med sitt engagemang borde han välja en mer konstruktiv väg än att skälla på en minister vars parti Socialdemokraterna trots allt samverkar med i regering. Först då kan vi ta hans engagemang på allvar, skriver Anna Sibinska, kulturpolitisk talesperson (MP)

MUF: Skolan viktigast för att vända utvecklingen i Järva

Om ett par hundra ungdomar varje år går ut nian utan behörighet till gymnasiet spelar det ingen roll att Rinkebypolisen slår rekord i antalet gripanden eftersom poolen av kriminella ständigt fylls på. Därför är den enskilt viktigaste politiska frågan för att långsiktigt vända utvecklingen i Järva är skolan, skriver Muf-ordföranden och Järvabon Benjamin Dousa.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Tjänster specialpedagogik
Fler tjänster
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Sommaren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

”Bara Sverige svenska skolavslutningar har”

Skolan ska vara icke-religiös. Men skolavslutningen kan äga rum i kyrkan. Det är väl bara i ett sekulärt land som Sverige som inte ens kyrkan ses som en religiös boning, skriver Dagens Samhälles Margit Silberstein i en kommentar.

Så mycket tjänar Ekström och hennes generaldirektörer

Regeringen har satt nya löner på alla under utbildningsdepartementet. En rektor har högre lön än ministrarna på departementet.

”Tystnaden efter Pisa är oroväckande”

Hanteringen av OECD-rapporten kan sägas avslöja en brist på förmåga till självprövning hos Sveriges högsta utbildningspolitiska och administrativa ledning, skriver Inger Enkvist, professor emerita i spanska.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

De prisas av kommunen för sin pedagogik

Både Årets lärare och Årets arbetslag finns på Hjärupslundsskolan i Staffanstorp.

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Lista: Här är alla elever och lärare som fick skolutmärkelser i Södertälje

Hela 19 utmärkelser delades ut till elever och lärare i Södertälje för deras insatser i skolan. Här listar vi alla som fick årets utmärkelser.

Världens bästa lärare finns i Borrby – hyllas i tv: ”Så mycket känslor”

Olof Jönsson är inte vilken lärare som helst. Han är världens bästa. Åtminstone om man ska tro hans elever som nominerat honom till Lilla Aktuellt:s ”Min lärare”. I veckan överraskades han av filmkameror i klassrummet och på fredagsförmiddagen fick han se sig själv på tv.

Pris till Ystads utbildning i marinpedagogik

Med diplom och en oljemålning prisades på fredagen den marinpedagogiska verksamheten på Marietorps naturskola

Läs fler