Forskning & Utveckling
Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Så lär sig eleverna rörelse

Så lär sig eleverna rörelse

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har. "Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget", säger forskaren Madeleine Wiker.

Hur utnyttja skolforskning bättre? - Ny brittisk rapport analyserar utbildningens ekosystem

I en ny rapport från the Royal Society och the British Academy analyseras användningen av utbildningsvetenskaplig forskning och samverkan mellan de olika aktörerna i utbildningens ”ekosystem” i Storbritannien. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, sammanfattar slutsatserna och kommenterar rapporten. (pdf)

SYV: Bilden av många yrken behöver breddas

SYV: Bilden av många yrken behöver breddas

Omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen berättar om hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta för att kombinera ungdomars värderingar och framtidsplaner med arbeten i bristbranscher.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Ur innehållet: flickor med autism, självreglerat lärande, UDL, språkstörning, dyslexi och elevhälsa.

Se hela programmet
Fler nyheter

Nytt göteborgsgymnasium inför tre (!) terminer

I augusti nästa år öppnar Amerikanska gymnasiet i centrala Göteborg. Gymnasieskolan blir först i landet med att införa tre terminer i stället för två.

Forskare ense om att skolvalet ökar segregationen

Rapport efter rapport bekräftar att skolsegregationen ökar i Sverige. Det fria skolvalet är en av de kraftigast bidragande orsakerna.  Men trots bred samsyn om orsakerna bakom utvecklingen är frågan politiskt polariserad.

Louilas dröm i kras när utländska betyg räknas om

Över en natt sjunker värdet av Louila Sheets betyg. Det innebär att hon sannolikt inte kommer in på dietistutbildningen – något hon kämpat för sedan hon kom till Sverige från Syrien. Anledningen är att en rad utländska betyg snart omvärderas.  

”Bästa skolkommun ett oöverträffat verktyg”

Rankningen Bästa skolkommun är ett oöverträffat verktyg för att få till dialog med politiker om hur de satsar på skolan, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en replik.

"Bästa skolkommun visar fel och knäcker lärarna"

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun tar inte hänsyn till strukturella faktorer som folkmängd, inflyttning och lärarbrist. Följden blir en skev verklighetsbild och att lärare, skolledare och kommuner blir knäckta istället för inspirerade, skriver Johan Kant, debattör och rektor.

Likvärdighetsbidragen till skolan blir av

Det har varit frågetecken kring huruvida upptrappningen av de så kallade Skolkommissionsmiljarderna skulle bli av - pengar som ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Men enligt övergångsregeringens budget kommer pengarna.

Läs mer
Senast publicerat

Special needs pupils ‘spend years out of school’

Julie becomes tearful when she starts talking about her autistic son’s struggle to stay in school. ”He has been taught that he’s not worth anything,” she says.

Why it costs £73,000 to educate a child

The amount spent on schools is a source of frequent controversy. So, where does all the money for educating the country’s children go?

”The UN is right: austerity has laid waste to Britain. Look at our schools”

When children’s lunch is reduced to cold food and biscuits, something is seriously awry, writes Barbara Ellen.

Saudiarabien finansierar friskolor i Sverige

I ett reportage i Svenska Dagbladet i dag beskrivs hur Saudiarabien inte bara finansierar moskéer i Sverige, utan också friskolor. Hur många de är vet inte Skolinspektionen.

Har ni koll på trygghet och studiero?

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

Hon lär sina elever att vara källkritiska

Att kritiskt granska källor är en del av läraren Karin Siljreus vardag. Det blir ofta spontana diskussioner i klassrummet om något som eleverna läst eller sett på sociala medier.

Allt fler studenter söker samtalshjälp

Till studenthälsan på Karlstads universitet kommer allt fler studenter för att prata.

”Varför får skolvåldet fortsätta öka?”

Det finns inte några enkla lösningar på att få stopp på våldet i skolan. Men debatten om ordningsproblem och våldet i skolan måste skruvas upp, och fler förslag upp på bordet. Det skriver Joakim Broman på ledarplats.

”Vems fel är det att 15-åringarna väljer bort yrkesprogrammen?”

Bara en av tio föräldrar tycker att deras barn ska välja ett yrkesprogram – trots att svenska företag skriker efter arbetskraft, skriver Susanne Sjöstedt på ledarplats.

Lärare avstängd efter P4 Västerbottens granskning

Efter P4 Västerbottens granskning, om rektorn som står åtalad för bland annat barnpornografibrott, är en lärare avstängd från sitt arbete på en skola i Västerbotten.

Läs fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning för dig som undervisar i
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
In memoriam
Skolportens grundare och vd har gått bort

Skolportens grundare och vd har gått bort

Per Reinolf, grundare och vd för Skolporten, har gått bort efter en kortare tids sjukdom. ”Det är med stor sorg som vi idag har mottagit beskedet att Per har gått bort. Att driva Skolporten var en viktig del av hans liv och han var en mycket omtyckt chef”, säger vice vd Birgitta Hartzell.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Sambedömning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer!
Missade du?
Tema: Arbetsmiljö

Tema: Arbetsmiljö

Missade du vårt temabrev om arbetsmiljö? Här kan du läsa ikapp!

Till temabrevet
Nyhetskategorier
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Vi har samlat nyheter, rapport, forskning och mycket mer inom ämnet idrott och hälsa på en och samma sida. Välkommen in!

Till Idrott och hälsa
Mest läst senaste veckan

”Den fria läsningen kan bli en social hävstång”

Den fria läsningen skulle leda till social mobilitet  och föräldrarnas utbildningsnivå eller bakgrund skulle inte längre ha samma betydelse, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Ojämlik digitalisering i skolor

Det är stora skillnader i den digitala undervisningen på länets skolor, enligt lärare och Skolverket. Det trots att digitaliseringen står inskriven i läroplanen från och med den här terminen.

Ingen tid för rast i lärarnas schema

En granskning av Malmölärarnas scheman visar att över hälften av grundskolorna bryter mot arbetstidslagen. ”De har inga inlagda raster och för lite tid till lunchen”, konstaterar Johan Åström, huvudskyddsombud för LR Malmö.

Saudiska kungahuset sponsrar svensk friskola

Saudiska intressen letar sig in i Sverige – med syfte att sprida en extrem tolkning av islam. SvD kan nu berätta om en friskola i Örebro som fått miljonbidrag direkt från det saudiska kungahuset.

Lärare som begått brott mot elever har fått behålla legitimationen

Lärare som kränkt, eller till och med begått brott mot elever, kan behålla sin lärarlegitimation och fortsätta att arbeta inom skolan.

Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats