Konferens

Ta del av föreläsningar om samtidskonst, normkritisk bildpedagogik och nyanländas lärande som varvas med handfasta råd och rekommendationer gällande betygsättningsprocessen och hur du kan arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i din bildsal.

Läs mer och boka plats
Övriga nyheter

"En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet"

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade "Kunskapssynen och pedagogiken". (webb-radio)

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf)

”Hotfulla elever måste kunna stängas av direkt”

Elever som begår allvarliga brott i skolan måste kunna stängas av snabbt, utan att andra åtgärder behöver ha provats innan. Skolan måste kunna agera vid akuta situationer. Så är inte fallet idag, skriver de liberala politikerna Lotta Edholm och Christer Nylander.

Förslag: Fritt fram att granska privata skolor

Regeringen har skickat in en lagrådsremiss som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Man vill att offentlighetsprincipen även ska börja gälla i alla fristående skolor. Det skulle innebära att vem som helst kan begära ut dokument och handlingar från privata skolor på samma sätt som man i dag kan göra från kommunala.

Förslag: Skolor ska kunna straffas med vite för trakasserier

Regeringen vill skärpa skollagen så att de skolor som inte tar itu med sexuella trakasserier ska kunna straffas med vite. I dag hanteras den typen av frågor enbart av Diskrimineringsombudsmannen. Utbildningsministern vill att ansvaret för sexuella trakasserier i framtiden ska utredas av Skolinspektionen.

Elevernas verklighet: Brinnande gardiner och kiss i papperskorgen

Den första skolan tronar stolt i ett välbärgat villaområde ett stenkast från Stockholms skärgård. Den andra ligger i vad polisen beskriver som ett “särskilt utsatt område” i Södertälje. Den tredje står inför utmaningen att integrera elever från en nedlagd skola i Vivalla i Örebro. Expressens reporter började, med lärare och rektorers godkännande, högstadiet – i ett Sverige där sprickan mellan rika och fattiga elever blir allt djupare.

Is social media causing childhood depression?

Rangan Chatterjee is a GP and says he has seen plenty of evidence of the link between mental ill-health in youngsters and their use of social media.

Heja elevhälsa!

Heja elevhälsa!

En ”Visättraanda” har sakta men säkert byggts upp hos eleverna på Visättraskolan i Huddinge kommun, i och med storsatsningen på elevhälsa och rastverksamhet. Läs Skolportens reportage från skolan.

These are the 10 best teachers in the world

What makes a great teacher? A mastery of their subject? A passion for learning? A drive to make the world a better place? All of these qualities can be found in abundance among the 10 teachers from around the world shortlisted for the 2018 Global Teacher Prize.

Skolan för dem som inte får gå i skolan

På Skolakuten i Stockholm placeras elever som stängts av på grund av disciplinproblem.

Fortbildning om
Fritidshemmet

Fritidshemmet

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Välkommen på en fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag!

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker.

Forskning: Skolbibliotek höjer elevprestationer

På skolor där det finns fackutbildade skolbibliotekarier läser eleverna mer och presterar bättre, visar forskning. Ändå saknar hälften av Sveriges elever just det. Nu förtydligas skolbibliotekens roll i läroplanen.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Allt fler anmälningar om hot och våld i skolan

Antalet anmälningar om grovt hot och våld i våra skolor ökar. De har nästan fördubblats de senaste fem åren, visar siffror som SVT Nyheter tagit del av. ”Det är en enorm skillnad i attityden till lärare”, säger Ulla Nyström Theander, rektor på Wendela Hellmanskolan i Härnösand.

Många tomma platser på polisutbildning

Trycket är stort på att utbilda fler poliser. Men i Växjö står nästan en tredjedel av platserna tomma på den utbildning som startade i januari. ”Det är inte alls tillfredsställande, säger Jan Mill, biträdande studierektor på polisutbildningen i Växjö.

Allt fler får sina yrkeskunskaper godkända

Drygt 17.600 personer fick sina utländska examensbevis godkända hos Universitets- och högskolerådet förra året, en ökning med 5,9 procent. Samtidigt utvecklas valideringen av praktiska kunskaper i allt snabbare takt. 230 kockar testades förra året. DN har träffat kocken Mahmoud El Khalil i Malmö.

Rapport: Stökig skolmiljö ger psykiska problem

Bristande studiero kan leda till psykisk ohälsa, visar en ny rapport. Det vill politikerna i Stockholm lösa med ordningsregler och sociala team.  ”Vid stök i klassrummet ska man kunna ringa till teamet som plockar ut störningen”, säger Lotta Edholm (L).

En gymnasieutbildning för alla

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslagen i lagrådsremissen handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i elevens utbildning och tydligare krav på introduktionsprogram. (pdf)

Friskolorna rasar mot offentlighetsprincipen

Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. ” Det är helt orimligt”, säger vd:n Ulla Hamilton.

”Nej, Acadamedia – ni har verkligen inte gjort allt för barnen”

Academedia påstår att friskolekoncernen gjort allt för barnen när en skola ska läggas ner i Hammarby sjöstad i Stockholm. Men det stämmer inte. I stället valdes billiga lösningar, skriver Fredrik Söder på DN.Åsikt.

Rikas barn går oftare på fritids än fattigas barn

LO har i en kartläggning jämfört medelinkomsten i Gävleborgs samtliga valdistrikt med den andel barn i området som är inskrivna på fritids. Mönstret är tydligt – ju lägre inkomst, desto färre barn går på fritids.

”Religionsfrihet, javisst – men för vuxna, inte för försvarslösa barn”

Islamiska Römosseskolan i Göteborg skall nu expandera till Borås. Borås stad har kämpat hårt för att stoppa projektet, med den självklara motiveringen att sådana grundskolor saboterar integrationen och inskränker flickors frihet och jämlikhet. Ändå vann Römosseskolan i Kammarrätten – och det är skandalöst, skriver författaren Jan Guillou.

Lärarvikarie vägrade ta i hand – fallet avgörs i högsta instans

En dom i Arbetsdomstolen kan avgöra om en lärarvikarie på Kunskapsskolan hade rätt att vägra ta sin manlige kollega i hand. Tvisten i Helsingborg kan bli vägledande för alla liknande fall. ”Det är första gången i Europa som en högsta instans prövar frågan om handskakning, så vitt jag vet”, säger Kunskapsskolans juridiska ombud Lars Bäckström.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Skolan för dem som inte får gå i skolan

På Skolakuten i Stockholm placeras elever som stängts av på grund av disciplinproblem.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

These are the 10 best teachers in the world

What makes a great teacher? A mastery of their subject? A passion for learning? A drive to make the world a better place? All of these qualities can be found in abundance among the 10 teachers from around the world shortlisted for the 2018 Global Teacher Prize.

Elevernas verklighet: Brinnande gardiner och kiss i papperskorgen

Den första skolan tronar stolt i ett välbärgat villaområde ett stenkast från Stockholms skärgård. Den andra ligger i vad polisen beskriver som ett “särskilt utsatt område” i Södertälje. Den tredje står inför utmaningen att integrera elever från en nedlagd skola i Vivalla i Örebro. Expressens reporter började, med lärare och rektorers godkännande, högstadiet – i ett Sverige där sprickan mellan rika och fattiga elever blir allt djupare.

Jytte Lindborg ny chef för Lunds grundskolor och förskolor

En dryg månad har nu gått sedan Lunds kommuns största förvaltning med nästan 4000 medarbetare bildades. Jytte Lindborg är skoldirektör för nybildade barn- och skolförvaltningen.  ”Det är ett spännande, aktningsvärt och viktigt uppdrag att verka som skoldirektör i Lund, kunskapens stad nummer ett och att dessutom få bygga upp en ny organisation”, säger hon.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats