Fördjupning
 Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Hallå där Jonas Mikaels, fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på GIH. Du lovar helt nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde. Vad innebär det?

Läs hela intervjun
Forskning & Utveckling
Varierande tolkning av social rättvisa

Varierande tolkning av social rättvisa

Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.

Delat ledarskap är dubbel glädje

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

När lärare lär lärare

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed.

Små barn med surfplattor lär sig inte vad de vuxna tror

Det ska bli obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan, för att barn ska få digital kompetens. Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över i småbarnens liv. Och vad är det egentligen förskolebarnen lär sig? Vuxna och barn tolkar hur surfplattor ska utnyttjas på olika sätt, menar forskare.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
- stöd dina elever till en andra chans

- stöd dina elever till en andra chans

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Alf Solander: Ingen rök utan eld – eller?

Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, skoldebattör och författare, om ryktesspridning bland personalen och hur man kommer till rätta med det. 

Budget, bildning och basket

Nyblivna utbildningsministern Anna Ekström vill återupprätta arbetarrörelsens bildningsideal och se till att lärare kan utöva sitt yrke med frimodighet, utan rädsla för repressalier.

Anmälningar om hot och våld i skolan ökar

Vi har träffat fyra lärare, de känner otrygghet, då det är kris känner de sig inte stöttade eller uppbackade av skolledningen. (webb-radio)

Hela reportaget: Överbetyg i högstadiet ställer till med problem på gymnasiet

Snart kommer besked om preliminär antagning till gymnasiet. Och här spelar betygen en viktig roll. Men vi har träffat elever som säger sig ha fått för höga betyg i svenska när de gick ut högstadiet och det ställer till med problem på gymnasiet.

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Här hittar du ännu fler nyheter
Senast publicerat

100 vikarier erbjuds fast anställning av Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ska erbjuda hundra barnskötarvikarier fasta anställningar. ”Det är jätteviktigt med kontinuitet och stabilitet för vår personal, och för våra barn,” säger Tina Persson, skolchef för förskolan.

Föräldrar skapade en egen protestenkät om förskolan

Den enkät som skickades ut av Malmö stad om hur barnen har det på förskolorna har väckt kritik. Föräldrarna var inte nöjda med frågorna och gjorde i protest en egen enkät.

”Likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek”

Det är mycket glädjande att skolbibliotekens betydelse för Sveriges elever är så tydlig i förslaget till Nationell biblioteksstrategi. För fortfarande saknar en stor del av dem tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek, skriver Jenny Nilsson m fl Nationella Skolbiblioteksgruppen.    

Förstelärare ger sin kunskap på ett bräde

Johannes Haddad är Sveriges enda förstelärare i schack. Spelet hjälper elever med problemlösning och förbättrar arbetsminnet.

Skolinspektionen: ”Viktigt med tålamod”

Skolinspektionen säger att de flesta kommuner och huvudmän är bra på att fånga upp elever som har hög ogiltig frånvaro. Däremot måste de första inledande bedömningarna av en elevs frånvaro förbättras. Mycket tålamod krävs också.

Elev i fjärde klass misshandlade lärare

En lärare ska ha misshandlats på en skola i Jönköpings kommun i samband med att läraren skulle avstyra ett bråk mellan två elever som går i fjärde klass. Händelsen är nu anmäld till Arbetsmiljöverket.

Anmälningar om hot och våld i skolan ökar

Vi har träffat fyra lärare, de känner otrygghet, då det är kris känner de sig inte stöttade eller uppbackade av skolledningen. (webb-radio)

Jenny Edvardsson: Så kan du arbeta med boksamtal

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Morocco teachers protest over working conditions

Several thousand Moroccan teachers are staging a protest in the capital, Rabat, hours after police dispersed an earlier demonstration.

Meet Peter Tabichi, winner of the Global Teacher Prize 2019

Kenyan Maths and Physics teacher Peter Tabichi has won the Global Teacher Prize 2019.

Kenyan science teacher Peter Tabichi wins $1m global award

Franciscan brother who gives away 80% of his income scoops Varkey Foundation prize.

Ban cars outside UK schools to tackle air pollution, teachers say

Government must take urgent action to improve air quality around schools, report finds.

Lisa Gemmel (S): Den högre utbildningen är alltjämt en klassfråga

Rapporten från UHR visar att högre utbildning inte handlar om tillgänglighet, det handlar om klass. Det är mönster som förstärks av den svenska skolans bristande likvärdighet. Svenska elevers socioekonomiska bakgrund spelar allt större roll för skolresultatet. Det innebär att den sociala snedrekryteringen till högskolan kommer att finnas kvar lång tid framöver, kanske till och med kommer den att öka, skriver Lisa Gemmel i en krönika.

Heltidsmentorer ska avlasta lärare

Allt fler skolor satsar på att anställa heltidsmentorer för att avlasta ämneslärare. När Norrevångsskolan i Eslöv rekryterar SO-lärare till högstadiet i höst, anställer man samtidigt särskilda mentorer.

Datahantering i vård och skola ska granskas

Datainspektionen har fattat beslut om sina planerade granskningar under 2019 och 2020. Vården och skolan ligger i fokus. – När det gäller ny teknik behöver vi vara ute tidigt och berätta vad som är okej och inte, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Hela reportaget: Överbetyg i högstadiet ställer till med problem på gymnasiet

Snart kommer besked om preliminär antagning till gymnasiet. Och här spelar betygen en viktig roll. Men vi har träffat elever som säger sig ha fått för höga betyg i svenska när de gick ut högstadiet och det ställer till med problem på gymnasiet.

Trots lagkrav får inte alla elever praoa

Alla niondeklassare får inte praoa alltså göra praktik på en arbetsplats, trots att det sedan hösten 2018 står inskrivet i skollagen. Det är stora skillnader bland Göteborgs alla högstadium.

Ledare: Gymnasielagen urholkar tilliten till politiken

Det är Sveriges kommuner, inte de politiker som röstade igenom den, som får ta ansvar för gymnasielagens många brister. Men det leder till att andra kommuninvånare missgynnas, skriver Naomi Abramowicz på ledarplats.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Specialpedagogik 2019
  Konferensen ges i Sthlm & Gbg våren 2019

Specialpedagogik 2019

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

Läs mer och boka plats
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Fördjupning
Temabrev: Dyslexi

Temabrev: Dyslexi

Missade du vårt fullmatade temabrev om dyslexi? Här kan du läsa ikapp!

Tema: Dyslexi
Mest läst senaste veckan

Anna Ekström svarar på lärarnas egna frågor

Anna Ekström går in på sitt första läsår som ny utbildningsminister och Skolsverige vill veta vad hon ska göra för att förbättra skolan. Skolvärlden lät sju skolprofiler ställa sina egna frågor om skolans framtid till Anna Ekström.

Förslaget: Gymnasiet kan få tvåårig yrkesskola

Regeringen bör utreda en ny tvåårig yrkesskola på gymnasienivå, det tycker utbildningsutskottet. Tanken är att det ska skapa en snabbare väg för unga till arbetslivet. Men S, V och MP tycker inte att det behövs någon ny skolform på gymnasiet.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Meet Peter Tabichi, winner of the Global Teacher Prize 2019

Kenyan Maths and Physics teacher Peter Tabichi has won the Global Teacher Prize 2019.

Kenyan science teacher Peter Tabichi wins $1m global award

Franciscan brother who gives away 80% of his income scoops Varkey Foundation prize.

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Läs fler