Fördjupning
 Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde

Hallå där Jonas Mikaels, fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på GIH. Du lovar helt nya sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde. Vad innebär det?

Läs hela intervjun
Forskning & Utveckling
Delat ledarskap är dubbel glädje

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

Ungas vardagsproblem inte alltid ohälsa

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna. Den slutsatsen drar forskare på Linköpings universitet efter att ha studerat de ungas svar i nationella undersökningar. Forskarnas resultat väcker nu stort intresse i Sverige.

Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, en matteapp, gränsöverskridande programmering, fjärrundervisning, det digitala ledarskapet och datoriserade klassrum. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan).

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
- stöd dina elever till en andra chans

- stöd dina elever till en andra chans

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna utformas i den svenska skolan. (pdf)

Tillsyn utifrån individärenden – statistik över anmälningar och beslut 2018

Vem som helst kan lämna in klagomål till Skolinspektionen och BEO om upplevda missförhållanden i skolan eller förskolan. Under 2018 kom det in 5 090 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Det är en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. (pdf)

Friskolor presterar bäst

Friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik över skolornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (betyg) som Friskolornas riksförbund gjort. Åtta av de tio bäst presterande skolorna är friskolor.

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

Skolenheter som presterar bäst och sämst i slutbetyg i åk 9 med hänsyn taget till elevsammansättning enligt Skolverkets SALSA-statistik. (pdf)

Kartläggning skolkuratorer 2019

Två av tre skolkuratorer säger i en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR att de inte hinner med det förebyggande arbetet. (pdf)

Här hittar du ännu fler nyheter
Senast publicerat

Skapande skola ses över för att kunna nå fler barn och unga

Statens kulturråd har i dag fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av hur Skapande skola kan utvecklas för att nå fler och nya grupper av barn och unga. Kulturrådet ska även se över orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning. Kulturrådet ska redovisa uppdraget senast den 30 november i år.

Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola

Vid ett avtalslöst utträde kommer de barn och ungdomar som med anledning av Storbritanniens medlemskap i EU har haft rätt till utbildning till följd av EU-rätten, som inte är folkbokförda i Sverige och som inte omfattas av någon undantagsbestämmelse omedelbart att förlora sin rätt till utbildning enligt skollagen. Regeringen har därför fattat beslut om ändringar i skolförfattningarna så att dessa barn och ungdomar under en övergångsperiod om ett år ska kunna få fortsatt rätt till utbildning enligt EU-rätten.

”Tvång att välja skola leder till ökad segregation”

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Marcus Strömberg, vd för Academedia tycker att den väg Sverige valt med fritt skolval i grunden är bra, men att systemet behöver utvecklas. Det fria skolvalet måste bli tillgängligt för fler, skriver de i Dagens Industri 18/3, skriver Sten Svensson, fristående skoldebattör, i en replik.

Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna utformas i den svenska skolan. (pdf)

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

”Fel krav kan leda till bråk”

Lågaffektivt bemötande ska förebygga och förhindra konflikter. Men kritiker menar att metoden snarare riskerar att orsaka våld. Debatten förs, om inte i affekt, så i vart fall i högt tonläge.

”Arbetsmiljöarbetet är vår främsta prioritering”

Lärarförbundet ska ta täten i kampen för arbetsmiljön, skriver företrädare för 58 avdelningar. Jag håller helt med. Vi behöver använda hela vår samlade kraft för att få politiker och arbetsgivare att förstå vad som krävs för att få fler och friskare lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

”Ödesfråga att förbundet tar ledningen i arbetsmiljöarbetet”

Allt fler frågar sig vad facken gör åt att lärare blir sjuka till följd av nedskärningarna på skolan. Ja, vad gör Lärarförbundet? Vi måste täten i kampen för arbetsmiljön, skriver ordförande och huvudskyddsombud i 58 lokalavdelningar.

”Regelbundna möten mellan hem och skola löser konflikten”

Kanske är det genom att vara i händelsernas centrum på skolan som elever får sina föräldrar att engagera sig. Samla alla som känner till de bekymmer en elev eller en familj har till nätverksmöten, skriver socionomen Sara Winter.

Essay mills must be tackled by online giants such as PayPal, Education Secretary says

Damian Hinds said that the cash transfer website is “one of the main methods” used by university students to pay “unscrupulous” companies to write coursework, essays and dissertations on their behalf. Google and YouTube have already removed hundreds of adverts and promotions for essay–writing companies, following requests from ministers.

School holiday fines: Parents hit by penalties rise 93%

The number of fines issued to parents for taking children on term time holidays has almost doubled in a year, Department for Education (DfE) statistics show.

”Miljön har blivit sämre i klassrummen”

Sedan 2013 har antalet anmälningar om elever som kränkts av skolpersonal nästan fördubblats. Nu vill både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund se en ökad tillit till yrket.

Allvarligt men hoppfullt för Skånes förskolor

Bristen på utbildad personal är ett stort problem för landets förskolor.

”Skolbibliotek är mer än en sal med böcker”

Sparkraven på flera gymnasieskolor i Borås riskerar att resultera i neddragningar för bibliotekarietjänsterna på skolorna. Något som drabbar såväl skolbibliotekens verksamhet som eleverna, skriver Borås Tidning på ledarplats.

Här får eleverna bli propagandaavslöjare

Många skolklasser får ta klivet in i det resande demokratilabbet. Målet med vandringsutställningen är att lära sig genomskåda budskap och bli en propagandaavslöjare.

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

Skolenheter som presterar bäst och sämst i slutbetyg i åk 9 med hänsyn taget till elevsammansättning enligt Skolverkets SALSA-statistik. (pdf)

Friskolor presterar bäst

Friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik över skolornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (betyg) som Friskolornas riksförbund gjort. Åtta av de tio bäst presterande skolorna är friskolor.

”Skolans bråkstakar ska inte ha skadestånd”

Liberalerna vill lägga ner Barn- och elevombudet, BEO, som hanterar kränkningsanmälningar från elever och föräldrar. Partiet är på rätt spår, skriver Expressen på ledarplats.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Specialpedagogik 2019
  Konferensen ges i Sthlm & Gbg våren 2019

Specialpedagogik 2019

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

Läs mer och boka plats
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Fördjupning
Temabrev: Dyslexi

Temabrev: Dyslexi

Missade du vårt fullmatade temabrev om dyslexi? Här kan du läsa ikapp!

Tema: Dyslexi
Mest läst senaste veckan

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

”Jag är oerhört besviken”

Hundratals lärare har nu högre lön än skolledare, som ansvarar för personal, budget, arbetsmiljö och ytterst elevernas resultat. Det irriterar Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson.

Allt fler ingripanden – sex svenska skolor stängdes

Antalet skolor med så allvarliga brister att Skolinspektionen gjort skarpa ingripanden, som att stänga skolor, har ökat. Myndigheten ser hur klyftorna mellan skolor växer, då de med störst utmaningar har svårast att rekrytera lärare.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

Linda Forssén är årets skolledare

Applåderna från 300 skolledare ville aldrig ta slut när Linda Forssén, rektor i Trollhättan, tog emot priset ”Årets Skolledare” vid Skolledargalan på Berns i Stockholm.

Läs fler