Skolportens magasin
Vilken skola vill vi ha?
  Gunnlaugur Magnússon. Foto: Oskar Omne

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Läs mer
Forskning & Utveckling

Studenter nöjda med distansstudier visar forskning från Örebro universitet

Studenter över hela världen har tvingats till distansundervisning på grund av coronapandemin. Nu visar forskning vid Örebro universitet att fyra av fem studenter vid europeiska lärosäten är nöjda med att arbeta på distans.

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Matteböcker riskerar att leda elever fel

Otydlig information i läroböcker i matematik riskerar att vilseleda lågstadieelever. Och för stort fokus på siffror och tal kan leda till att vissa elever tappar självförtroende. Det visar en ny avhandling.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
Elevhälsa Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben från den 21 till den 30 oktober

Elevhälsa Webbkonferens

Välkommen till en webbkonferens med elevhälsoarbetet i fokus! Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete?

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Ungdomsfokus 2020

Unga är mer positiva till distansstudier. Det bästa har varit möjligheter till pauser under dagarna, ökad studiero och mindre stress. Men samtidigt kände sig en tredjedel att de var mindre engagerade i studierna och lika många mer ensamma. Det visar Rasmussen Analys undersökning Ungdomsfokus 2020. (pdf)

Corona: Frågor och svar inför skolstart – det här gäller för lärare

Corona-oron växer inom lärarkåren inför terminsstarten. Elisabeth Ollesdotter, Lärarnas Riksförbund, svarar på lärarnas vanligaste frågor kring viruset inför skolstarten.

De halverade lärarnas sjukskrivningar

De anställde tolv klassmentorer, helt utan lärarutbildning. Och sjukfrånvaron nästan halverades. Välkommen till Norrängsskolan i ­Lycksele.

Vetenskapliga brister i FHM-rapport om covid-19 i skolorna

I juli publicerade folkhälsomyndigheten en rapport tillsammans med sin finska motsvarighet där man drar slutsatsen att öppna skolor inte påverkat sjukligheten i covid-19 hos barn. Men nu får rapporten kritik.

Så förbereder kommunerna för ny grundskoletermin med corona

Skolvärlden har frågat fem kommuner hur de tänker minimera smittorisken och arbetsbelastningen i grundskolan när höstterminen börjar.

Jätteökning av lärarnas sjukfrånvaro

Lärarnas sjukfrånvaro har ökat med 70 procent sedan 2010. Och inför hösten är två av tre lärare oroade över sjukskrivningar på grund av corona. Bland förskollärare och lärare i fritidshem är det ännu värre.

Läs fler nyheter
Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik i förskolan
  Konferensen finns tillgänglig på webben 7 till 16 oktober

Webbkonferens Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt ämnen av mer praktisk karaktär.

Läs mer och boka din plats här!

Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Fortbildning
Specialpedagogik Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 23 september – 2 oktober 2020

Specialpedagogik Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Skolan får miljoner – rektorn driver islamistparti i Somalia

Den kritiserade muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg fick i somras grönt ljus att utöka sin skolverksamhet i höst. Detta trots att GT kunde visa att tillståndet gick ut 2017.  Nu kan tidningen avslöja att skolans rektor, Abdirizak Waberi, parallellt med sin tjänst är partiledare för ett islamistiskt parti i Somalia – kopplade till Muslimska brödraskapet.

Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Inom Regeringskansliet har en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar genomförts. Översynen har lett fram till förslag som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.  (pdf)

Preliminär betygsstatistik våren 2020

I denna promemoria redogör vi för temporär preliminär officiell statistik över betygen i grundskolan och gymnasieskolan våren 2020. (pdf)

Ungdomsfokus 2020

Unga är mer positiva till distansstudier. Det bästa har varit möjligheter till pauser under dagarna, ökad studiero och mindre stress. Men samtidigt kände sig en tredjedel att de var mindre engagerade i studierna och lika många mer ensamma. Det visar Rasmussen Analys undersökning Ungdomsfokus 2020. (pdf)

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Nu har regeringen fattat beslut om de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021.

Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

”Lycka till med skolstarten! Och var rädda om er själva!”

Till alla landets skolledare och förbundets medlemmar vill jag skicka en från hjärtat stor lycka till-hälsning inför höstens skolstart i förskola och skola. Ert arbete och engagemang är oumbärligt i dessa kristider, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

”Förskoletvång hjälper inte om personalen knappt talar svenska”

Förslagen om obligatorisk förskola haglar. Men det gör ingen nytta om personalen inte talar svensk svenska, skriver Malin Siwe på ledarplats.

Antiken och Bibeln kvar i ny kursplan

Antikens historia, nationalsången och Bibeln står kvar i skolans kursplaner, efter regeringens beslut om nya kurs- och ämnesplaner. Men för att få plats med allt utreds nu fler undervisningstimmar.

Efter kontroversen – antiken blir kvar i ny kursplan

Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan – och antiken blir kvar. Fortfarande återstår dock en översyn av timplanen i bland annat historieämnet. ”Otydliga och svårtydda kurs- och ämnesplaner försvårar lärarnas arbete”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Eva är spindeln i VFU-nätet

Som ny lärarstudent är frågorna kring VFU många.  Hur fungerar bedömningen? Förväntas man hålla egna lektioner? Och hur gör man egentligen för att maxa tiden på skolan? För att ta reda på svaren mötte Skolvärlden läraren Eva Mellblom som är VFU-ansvarig, VFU-samordnare och VFU-lärare.

Därför är din VFU så viktig för utbildningen

VFU:n är den absolut viktigaste delen av lärarutbildningen. Men i dag blir upplevelsen väldigt olika för olika lärarstudenter. Det menar LR Stud:s ordförande Rebecca Roth.

Stor oro bland lärare inför skolstart: ”En omöjlig uppgift”

När gymnasieskolorna nu planerar för skolstarten ser åtgärderna olika ut i varje kommun och skola. Gemensam är oron bland många lärare. ”Att bedriva en smittsäker undervisning känns i många lägen som en omöjlig uppgift i en verksamhet som skolan”, säger läraren Christina Englöf – som har en man i riskgrupp.

Naturvårdsverket föreslår vildsvin i skolmaten

Trots att antalet vildsvin i Sverige ökar kraftigt är konsumtionen av vildsvinskött begränsad och nu föreslår Naturvårdsverket att bland annat skolor och äldreboenden ska börja servera köttet.

Regeringen antar ny kursplan

Antikens historia får stanna kvar i kursplanen. I går klubbade regeringen de förändringar i kurs- och ämnesplaner som Skolverket presenterat.

Stort fel i datorsystem visar granskningsrapport

I Göteborg fortsätter följetongen kring det kritiserade skolvalet. Nu har kommunens egen granskningsrapport blivit offentlig. Enligt rapporten har kommunens tjänstemän använt ett datorprogram på ett felaktigt sätt.

Gymnasiets förberedelser inför skolstarten: Inga upprop och lunch utomhus

Det närmar sig skolstart för gymnasieeleverna i Dalarna. Efter en vår av distansstudier ska de nu tillbaka till skolbänken – men allt är inte sig likt. I Borlänge skippar man stora upprop och försöker sprida ut luncherna i olika lokaler – eller sitta utomhus.

Bildningsidealets uppgång och fall

Sverige har blivit ett land som värdesätter utbildning, men inte bildning. Fler och fler har tillgång till högre utbildning, men ett examensbevis innebär allt mindre. Utbildningarnas innehåll har urvattnats. De traditionella bildningsinstitutionerna har svårare att utföra sitt uppdrag, och tycks vilse i vad deras syfte är. Förklaringen tycks vara att de har förlorat sitt hjärta och själ: Bildningsidealet, skriver Mimmie Björnsdotter Grönkvist, Smedjan.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser

Förändringar av höstens konferenser

På grund av rådande läge övergår några av höstens konferenser helt till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Förändringarna gäller alla konferenser som var planerade att genomföras i september och oktober. Läs mer här.

Fortbildning
Skolporten satsar på digitala konferenser

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Läs hela artikeln
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Namn och Nytt

Ny rektor på Kalmar Fria Läroverk

Linda Wolfgang tillträder efter sommaren som ny rektor vid Kalmar Fria Läroverk.

Tidigare Lundsbergsrektor tar över Thoren Business School i Karlstad

Lena Bjuresäter drev en egen friskola i 15 år innan hon sålde verksamheten till ThorenGruppen. Fem år senare – bland annat efter en tid som biträdande rektor på Lundsbergs skola – korsas vägarna igen då Lena kliver in som ny rektor för Thoren Business School i Karlstad.

Ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Stefan Engström till statssekreterare hos Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Skolporten 20 år
Uppdrag: Att göra skillnad

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

Läs mer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Nytt stort pris för Linköpings Universitet

Kulturgatan i Bodafors tillsammans med Linköpings Universitet har med bidrag ifrån Kamprads Stiftelse möjliggjort ett nytt stipendium för utövare inom trä och konshantverk.

Läs fler