Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Lärarupproret

"Situationen i svenska skolan är helt ohållbar"

Lärarfacken: Nu måste landets skolpolitiker lyssna på lärarna.

”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Lärarna: Vi orkar inte mer – sluta skära ner!

Slagorden sveper över Mynttorget när lärare, förskollärare, skolledare, barnskötare och fritidspedagoger gör gemensam sak mot nedskärningar och sinande resurser.

Lärarmarschen tog över gatorna i Göteborg

2000 lärare protesterade i Göteborg på söndagen för en dräglig arbetsmiljö och mot sparkrav på skolan. "Sådana här gräsrotsinitiativ visar tydligt att situationen inte håller. Det är bra att lärarna säger ifrån," säger LR:s ordförande Åsa Fahlén som deltog i protesterna.

Forskning & Utveckling
Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

ULF-projektet – ett regeringsuppdrag för att öka forskningssamarbetet mellan akademi och skola

Med siktet inställt på en stärkt vetenskaplig grund för lärarprofessionen deltar Stockholms universitet i regeringsuppdraget ULF. Vägen dit går genom samverkan mellan forskare, lärare och skolhuvudmän och plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Läs fler forskningsnyheter
Fler nyheter

Anställde polis på gymnasieskola – brotten mer än halverades

På Bromangymnasiet i Hudiksvall begicks runt 60 olika typer av brott varje år. Men sedan kommunen anställt en tidigare polis har antalet brott minskat med mer än hälften.

Ny forskning: Elever som använder appar tappar inte i läsförmåga

I många skolor har elever med läs- och skrivsvårigheter i flera år använt appar för att kunna hänga med i skolans olika ämnen. Samtidigt har det funnits en oro för att apparna skulle göra att elevernas läs- och skrivsvårigheter förvärras. Forskning från Linnéuniversitetet visar dock att oron kan vara obefogad.

Skolministeriet: Att återställa ordningen

För fyra år sedan besökte Skolinspektionen Dalhemsskolan i Helsingborg och konstaterade att eleverna hade tagit makten. Det fanns inte heller någon studiero berättar rektorn Anette Swenninger. Sedan dess har skolan ställt om sitt arbetssätt. Vi besöker två skolor som bestämt sig för att vända en negativ utveckling. (webb-radio)

SVT-enkät: Skolor i var femte kommun övervakar eleverna

Var femte kommun har skolor som kameraövervakar eleverna, enligt en enkät som Lilla Aktuellt har gjort med 168 svarande kommuner. Men Datainspektionen som är tillsynsmyndighet ser en problematik.

Skolverket provar proven

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

Alf Solander: Fuska med tiden?

Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, samt skoldebattör och författare, om hur man kan komma tillrätta med fuskande medarbetare.

Här hittar du ännu fler nyheter
Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Här protesterar tusentals mot nedskärningarna i skolan

”Vi bygger, bygger upp och ni river, river ner” skanderade flera tusen personer som samlats på Mynttorget i Stockholm. Under lördagen protesterade lärare mot nedskärningarna och en allt tuffare arbetsmiljö i landets kommuner.

Lärarmarschen tog över gatorna i Göteborg

2000 lärare protesterade i Göteborg på söndagen för en dräglig arbetsmiljö och mot sparkrav på skolan. ”Sådana här gräsrotsinitiativ visar tydligt att situationen inte håller. Det är bra att lärarna säger ifrån,” säger LR:s ordförande Åsa Fahlén som deltog i protesterna.

Christian stöttar sin mamma i upproret

Hela samhället måste se till att det blir kraft bakom lärarnas krav, understryker Christian Tengblad. Han deltog i Lärarmarschen för att stötta sin mamma Birgitta.

Tenstalärare får årets Pennsvärd: ”En fantastisk bekräftelse”

Pavlina Spanos på Enbacksskolan i Tensta är årets mottagare av Berättarministeriets lärarpris, Pennsvärdet, för att ha stärkt sina elevers språk, kreativitet och kritiska tänkande. ”Jag grät av glädje och blev så glatt överraskad och stolt”, säger hon.

”Vill gå ut i ett hållbart yrke, just nu är det inte det”

Kunden har ingen plats i svensk skola. Skolpengen och andra tecken på marknadskrafternas grepp om skolan är temat på flera av lärarstudenternas plakat.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Moderaterna: Kommunerna fungerar inte som huvudmän

Bättre lärarutbildning, färre statliga bidrag – och kanske ett förstatligande av skolan. Kristina Axén-Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, svarar på lärarnas uppror.

Elever undgår digital overvågning efter kritik af databehandling

Gymnasieeleverne er positive over, at digital overvågning er sat i bero, indtil Datatilsynet har en afklaring.

Ledare: Rektors svåra roll

Hur ska man som rektor agera när resurserna minskar samtidigt som elevantalet stiger – och skollagen fortfarande måste följas? Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens magasin, skriver om rektors pressade situation i senaste numret av Skolportens magasin.

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Här protesterar tusentals mot nedskärningarna i skolan

”Vi bygger, bygger upp och ni river, river ner” skanderade flera tusen personer som samlats på Mynttorget i Stockholm. Under lördagen protesterade lärare mot nedskärningarna och en allt tuffare arbetsmiljö i landets kommuner.

Too many children in mental health hospitals, says report

Too many children in England are being admitted to mental health hospitals unnecessarily, according to a report. Research for the Children’s Commissioner for England found children were often unable to get appropriate support at school and in the community.

Why a good Ofsted report can be bad for GCSE results

Children whose families receive positive news about their school perform significantly worse in exams, according to study.

Skolor rustar för att motverka tvångsäktenskap

I fredags skickades en särskild uppmaning till alla Stockholms rektorer att agera i tid om en elev misstänks befinna sig i riskzonen.

”Det höga tempot leder till tecken på utbrändhet redan i grundskolan”

Tuva Lagerdahl Bauer: En känsla ligger och gnager och säger att helgen snart är slut.

”Skolor ska inte indoktrinera barn i Jesu och Mohammeds läror”

Skolhuvudmän som omhändertas av Säpo och lärare som förespråkar religiösa skapelseberättelser – så ska det inte vara i Sverige, skriver Anders Gustafsson på ledarplats.

Annonsen som fick rektorn att byta jobb

Helena Esbjörnsson blir ny rektor på Munka folkhögskola. Hon kommer närmast från ett jobb som rektor på Segragymnasiet i Östra Ljungby.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Våren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Stockholm sämre än snittet på att erbjuda särskilt stöd

Stockholms stad har anmälts till Skolinspektionen för bristande stöd till elever. Av totalt 66 000 grundskoleelever fick 2 500 särskilt stöd under förra hösten, vilket är betydligt färre än riksgenomsnittet.

Björn Lindeberg anställs som utbildningschef

Björn Lindeberg kommer att tillträda som utbildningschef i Bengtsfors kommun den 26 augusti i år. Björn kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef i Dals-Eds kommun och har lång erfarenhet från olika tjänster inom utbildningsområdet.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Tenstalärare får årets Pennsvärd: ”En fantastisk bekräftelse”

Pavlina Spanos på Enbacksskolan i Tensta är årets mottagare av Berättarministeriets lärarpris, Pennsvärdet, för att ha stärkt sina elevers språk, kreativitet och kritiska tänkande. ”Jag grät av glädje och blev så glatt överraskad och stolt”, säger hon.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

Vikens förskolor får utmärkelse för sin inriktning på hållbar utveckling

En tvåårig satsning på att arbeta med miljötänk och minimera kemikalier har gett sitt resultat. Nu har Vikens förskolor Norra hage, Svanebäck och Vikens ry i Höganäs fått utmärkelse för hållbar utveckling av Skolverket.

Emma Frans utsedd till årets folkbildare

SvD-profilen Emma Frans har utsetts till årets folkbildare av Studieförbundet Vuxenskolan. Hon får utmärkelsen för sitt arbete mot desinformation och faktaresistens, bland annat genom Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet.

Victor är Sveriges bästa unga lastbilsmekaniker

Victor Schölin Larsson går sista året på lastbilslinjen på Proffsgymnasiet i Örebro. Under några veckor har han genomgått en serie slutprov och precis fått utmärkelsen Sveriges bästa unga lastbilsmekaniker.

Läs fler