Fortbildning
Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap
  Konferensen är 4-5 februari 2020 i Stockholm.

Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap

Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid.

Läs mer om konferensen och boka plats
Pisa 2018

Pisa 2018

15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (pdf)

Estlands två knep bakom toppresultatet i Pisa

Estland gör hattrick i årets Pisamätning och är bästa EU-landet i alla tre ämnen. – Jag har minst två bra förklaringar, säger Margus Pedaste, professor i pedagogik vid Tartus universitet. En ledtråd: Det handlar om lärarna.

”Ojämlikhet i Pisa 2018 kräver politiskt mod för att hantera”

Pisaundersökningen visar oerhört glädjande resultat. Men den är samtidigt en väckarklocka för den bristande jämlikheten: Sverige har den mest ojämlika skolan i Norden. Inte bara för kompetensförsörjningen, utan också för att de barn som i dag misslyckas i skolan riskerar att fastna i sociala problem och kriminalitet, skriver Anna Ekström (S).

Fem rektorer analyserar det glädjande Pisa-beskedet

Nya siffror visar en uppåtgående trend på våra svenska skolor. Allt fler elever presterar bättre och vi ligger återigen över snittet för övriga OECD-länder. Matematik är det ämnet som tveklöst haft den största förbättringen, vilket rektorerna i Västsverige inte tycker är en slump när SVT Nyheter Väst gör en rundringning.

Pisa 2018: Insights and Interpretations

This brochure summarises some of the initial findings from Pisa 2018 and puts them into context.

Fler nyheter

Utredaren: ”Ett förstatligande vore en förbättring”

När statsvetaren Leif Lewin ledde utredningen om kommunaliseringen av den svenska skolan fick han direktivet att inte ge någon rekommendation. Nu, fem år senare, uttrycker han sin personliga åsikt. "Om jag nu som fri och ansvarslös person ser på huvudmannaskapet så tycker jag att ett förstatligande vore en förbättring", säger han.

Löneskillnaden: 49 000 kronor

Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare.Det skiljer 49?000 kronor på en heltidslön mellan honom och försteläraren Anna Söderberg. "Jag får det jag förtjänar", säger Stavros Louca. "Bedrövligt", säger Anna Söderberg om löneskillnaderna.

”Ojämlikhet i Pisa 2018 kräver politiskt mod för att hantera”

Pisaundersökningen visar oerhört glädjande resultat. Men den är samtidigt en väckarklocka för den bristande jämlikheten: Sverige har den mest ojämlika skolan i Norden. Inte bara för kompetensförsörjningen, utan också för att de barn som i dag misslyckas i skolan riskerar att fastna i sociala problem och kriminalitet, skriver Anna Ekström (S).

Fortsatt uppåt för svenska elever

Ett glädjebesked för den svenska skolan. Resultaten från den senaste Pisa-undersökningen visar att svenska elever presterar bättre än föregående mätning. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna.

Till nyheter
Forskning & Utveckling

”Som att dela ut julklappar bara till vissa”

Förstelärarreformen och lärarlönelyftet har inte bara skapat stora löneskillnader. De har även fått lärare som blir utan påslag att tvivla på sig själva. Enligt forskaren Mats Danell har vissa till och med sagt upp sig.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

Flerspråkig matematikklass ökar förståelsen för matte

Att kunna prata om matematik på flera olika språk stärker förståelsen för matte. Det visar Ulrika Ryan i en avhandling vid Malmö universitet. Hon har också sett hur hjälpsamhet och konkurrensförhållanden uppstår när eleverna möts i skolmatematiken.

29 lärare: Här är vår önskelista för samtalet om skolan

Istället för ett initierat samtal om skolan, baserat på kunskap, pågår en märklig debatt om “icke-frågor” på landets ledar- och debattsidor, där de som faktiskt jobbar med utbildning har svårt att känna igen sig i beskrivningen av skolan. Här ges en önskelista på hur samtalet om skolan borde föras, undertecknad av 29 lärare.

Fredrik Sandström: Det är ett svek att “anpassa bort” rätten att lära sig läsa och skriva

Lärare som värnar alla elevers rätt att lära sig läsa och skriva kan paradoxalt nog framstå som “elevfientliga” i andras ögon. Men att överge strävan att alla elever ska bli läs- och skrivkunniga, är ett gigantiskt svek. Alla elever behöver bli läsande och skrivande samhällsmedborgare, skriver Fredrik Sandström, svensklärare på högstadiet.

Ny podcast om pedagogisk forskning

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu tillgängliga. I varje avsnitt intervjuas nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap och tanken med podden är att sprida nya forskningsresultat inom området.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 28-29 april 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Nu inleds Samling för fler lärare

I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, bjudit in nyckelaktörer inom skola och högskola för att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

Facit för lärarassistenterna – så många fick avslag

Nära en tredjedel av huvudmännen som ansökt om bidrag för lärarassistenter får mindre pengar än begärt. Totalt går 120 miljoner tillbaka till statskassan. Det erfar Lärarnas tidning.

Skolverket: ”Det ska inte ersätta reguljär undervisning”

Fjärrundervisning är en möjlighet för fler elever att få behöriga lärare. Det menar Skolverket, som förra året föreslog att regeringen permanent ska tillåta fjärrundervisning i fler ämnen. ”Vi har inte sett någonting i försöksverksamheten som motsäger att man skulle kunna ha det”, säger enhetschefen Camilla Thinsz Fjellström.

Eva har en arbetsplats – men lektion på fyra orter

Hur är det att undervisa elever som inte befinner sig fysiskt framför dig? Fjärrläraren Eva Öhlund Westerberg har en arbetsplats – men håller lektioner på fyra orter. ”Det är fantastiskt utmanande”, säger hon.

Bristol University students report rise in racial ‘aggression’ on campus

Racist images have appeared in halls and offensive language has been used in lectures.

Nyanlända studenter måste jobba – svårt klara studier

Högskolestudenter, som inte har permanenta uppehållstillstånd, kan få svårt att klara sina studier eftersom det krävs att de kan försörja sig själva för att få förlängt uppehållstillstånd.

Parent school donations ‘exacerbating inequality’

In 2017-18, the average school in London raised £43,000 from donations. In Yorkshire, it was about £13,300.

Are GreatSchools Ratings Making Segregation Worse?

With more than 40 million unique visitors a year, GreatSchools.org is a wildly popular source of information on K-12 schools. Though the site has added more factors and nuance to how it rates schools, researchers argue that it’s exacerbating already existing patterns of segregation.

I’m a teacher handing out DIY leaflets against the Tories. And it’s working | Ruthie Bubis

I’ve seen the disastrous impact of cuts on schools. With my ‘teacher’s plea’ leaflets I am changing minds – you could tooLast week I chose three constituencies to give out my “teacher’s plea” leaflet : Zac Goldsmith’s Richmond Park, Boris Johnson’s Uxbridge and Iain Duncan Smith’s disparate Chingford and Woodford Green.

Nå skal en granskning avgjøre om NLA fortsatt holder mål

Skolen står i fare for å miste høyskoleakkrediteringen. Rektoren sier de tar dette på «det største alvor».

School bans students from wearing hoodies because they ”can be intimidating”

A secondary school has banned its pupils from wearing hoodies because they “can be quite intimidating” and make students “hard to identify”.

International educators anticipate higher-ed shift

A shift in higher education is to be expected as workers require more continuing education to navigate the evolving job market, speakers said at a recent conference hosted by the European think tank The Class of 2020 in Berlin.

Schools in India pilot Finland’s teaching methods

A pair of schools in India are beginning to pilot methods for teaching and learning commonly used in Finland.  -More-

”Friheten att vara lagom nyttig”

Folkhögskolan är något av en frihetens ö i samhället. Vi har ramar men inom dem har vår utbildningsform stor frihet, skriver Lena Svensson, Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse

Fler behöriga sökande och antagna än någonsin till vårens högskoleutbildningar

Första urvalet för vårterminen 2020 är klart. Antalet antagna ökar med knappt fem procent jämfört med den tidigare toppnoteringen från vårterminen 2019. Även antalet behöriga sökande ökar med nära fem procent och når nya höjder – totalt 230 420 jämfört med föregående toppnotering på 223 482 för vårterminen 2014.

”Konspirationsteorier stjäl fokus från PISA-framgång”

Det finns allvarliga problem i svensk skola och det har att göra med skolsegregationen och likvärdigheten. Men landets rektorer, lärare och elever har gjort ett fantastiskt jobb för att vända PISA-resultaten, skriver Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

MTH-skolan överklagar skolinspektionens beslut

MTH-skolan kommer att överklaga skolinspektionens beslut att lägga ned skolan, det meddelar man i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Länets gymnasieskolor har lägst andel behöriga NO-lärare

67 procent av NO-lärarna på gymnasiet i Jämtlands län saknar behörighet, visar ny statistik från Lärarförbundet.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Poddagogen
Premiär för Poddagogen!

Premiär för Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Rektorns drastiska åtgärd för att rädda ”skolan som gud glömde”

Rektorn på Nytorpsskolan i Hammarkullen tog saken i egna händer och spräckte medvetet sin budget. Hon valde enligt henne själv att rädda eleverna på skolan som var på väg utför.

Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”

Sverige är sämst i Norden när det kommer till likvärdighet i skolan, enligt Pisa-undersökningen. Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, säger att staten måste se över var stödet behövs som bäst.

Malmaskolans metod för att upptäcka ohälsa har givit högre betyg

Malmaskolan har länge jobbat för att förebygga ohälsa genom regelbundna mottagningar med lärare. Skolan ser det som givet för att kunna genomföra sitt huvuduppdrag: att eleverna ska lyckas i skolan.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Läs mer om konferensen
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för eleverna där deras intressen och kompetenser tas till vara, menar forskarna i nya numret av Skolportens magasin. INTERVJU: Det är dags för en jämlik skola – möt Dennis Beach, professor vid Högskolan i Borås.

Läs mer!
Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Lärare som skapar trygghet prisas av kommunen

På måndagskvällen delar Uppsala kommun ut sina pedagogiska lärarpriser.

Specialläraren från Hagabergsskolan får årets pedagogiska pris

Speciallärare Pernilla Torseng från Pysslingen Hagabergskolan tar emot Västerås stads pedagogiska pris.

Elevernas betyg på prisade Ronnebyläraren: ”Den bästa läraren”

I 20 år har han jobbat som lärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. Nu har Fredrik Johansson vunnit pris som årets nytänkande lärare – något som blev möjligt tack vare hans elever.

Fem tips: Så blir du en bra lärare

Hur blir man en bra lärare och hur ska man göra för att få eleverna tycka om att gå i skolan. Den prisade Ronnebyläraren Fredrik Johansson ger sina fem bästa tips på hur man lyckas med detta.

Läxor – inget för Sveriges bästa gymnasielärare

Förra helgen blev Björn Grönqvist på Klaragymnasiet i Karlstad är utsedd till årets bästa gymnasielärare i Sverige. ”Han är den bästa läraren på skolan,” det tycker alla, säger Tuva Lindén i årskurs på gymnasieskolan.

Läs fler
Namn och Nytt

Barn- och utbildningschefen i Åre kommun säger upp sig

Efter bara två månader på posten väljer Karl Dumky nu att sluta som barn- och utbildningschef.

Therese Ullström tf utbildningschef

Therese Ullström har blivit utsedd till tillförordnad utbildningschef i Markaryds kommun.

Högste chefen lämnar regionen

Regiondirektör Hans Wiklund,som är högste tjänsteman inom Region Västernorrland lämnar nu sin post. Han blir nu universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Klart med ny skolchef

Per-Olof Wigsén tillträder tjänsten som skolchef i Sjöbo kommun i januari 2020. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt att anordna utbildning för elever i grundskola och grundsärskola.

Biträdande förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

Erik Eriksson slutar som biträdande förvaltningschef på Skara kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att bli gymnasiechef i Mariestads kommun.