Forskning & Utveckling
Läsning 2.0

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

"Begränsa inte förskolan till kuddrummet"

Att begränsa förskolans innehåll till kuddrummet kanske bidrar till att barnen utvecklar sin motorik. Men om man vill att hela barnet ska utvecklas socialt, kognitivt och emotionellt, så krävs mer av den verksamhet som barnen möter under sin förskoletid, skriver professorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman.

Danske forskere finder alvorlige fejl i centralt forsøg med skolebørn

Over en tredjedel af den samlede forskning i, hvor store skoleklasser bør være, bygger på et berømt amerikansk eksperiment kaldet STAR, som blev udført fra 1985 til 1989 i den amerikanske sydstat Tennessee. Men der er alvorlige fejl i de videnskabelige artikler om STAR-forsøget, afslører en ny analyse.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning

Konferensen berör bland annat: Matmyter och matlarm – var kommer de ifrån? * Den systematiskt planerade läraren – bedömning! * Tydliggörande pedagogik: HK-undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv * Skuldkollen - kunskap för livet om pengar och skulder * Förnyad undervisning om mattraditioner * Ämnesdidaktik – konsten att undervisa i HK. Välkommen!

Se hela programmet
Fler nyheter

Ovetenskaplig pulsmetod sprids i svenska skolor

Pulshöjande pass för att öka förmågan till inlärning på efterföljande lektion sprids snabbt i skolor i Sverige. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att metoden fungerar. "Självklart mår barn bra av att röra på sig. Men att sedan lägga matematik ett visst antal minuter efter ett visst pulsvärde, då börjar det bli konstigt", säger skolexperten Per Kornhall.

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut. (pdf)

"Skolverkets förslag gör betygen mindre likvärdiga"

Slutbetygen blir inte mer likvärdiga av att anpassas till resultaten på nationella prov. Tvärtom. Att Skolverket propagerar för en politisk systemförändring som dessutom tvingar lärare att bryta mot skollagen är obegripligt, skriver Per Måhl, betygsexpert & utbildningskonsult.  

"Är skolan en riskfaktor för psykisk hälsa?"

Hela 25 procent av Sveriges skolelever lider av psykisk ohälsa. Och forskning visar att andelen 13-åriga pojkar med högt blodtryck nästan fördubblades mellan 20015 och 2015, ett tydligt tecken på ökad stress bland unga. Ska skolan fungera bättre och ska Sverige nå målet om en jämlik hälsa behöver elevernas stressnivåer komma ner, skriver läkare, forskare och rektorer.

"Anpassa skolans undervisning efter eleven"

Det krävs att radikala åtgärder vidtas för att anpassa skolan till elevernas olika behov och förutsättningar. Målen för grund- och gymnasieskola ska vara styrande, inte antalet år varje elev går i skolan. En genomgripande översyn av skolans organisation med denna inriktning behövs, utan att politiken blandar sig i hur det genomförs, skriver flera debattörer.

"Ganska stort problem" med sjuka lärare som jobbar

Besparingar har gjort att vikariepoolen för lärare i Helsingborgs stad inte används i lika hög grad som förr. Det har gjort att lärare jobbar fast de är sjuka, enligt Lärarförbundet.

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

I denna ESO-antologi har vi samlat kunskap om vad som kan göras för att motverka bristande likvärdighet i skolan. Författarna har hämtats från olika discipliner och bidragen speglar olika aspekter kring skolans likvärdighet. (pdf)

Här hittar du ännu fler nyheter
Fortbildning
Skolbibliotek 2019

Skolbibliotek 2019

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

Läs mer och boka plats
Senast publicerat

Det frustrerer mange elever at være blevet erklæret ikke-uddannelsesparat

Skoleelever henvender sig i fortvivlelse til interesseorganisationer, efter at de er blevet erklæret ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, de ønsker. Danske Skoleelever mener, at det skyldes dårlig vejledning på skolerne.

Female teachers are ‘breaking the glass ceiling to find a conservatory outside’

Academies have made things worse for women, says the co-editor of a new book.

Nicklas Mörk: ”Juridifiering är inte fake news”

Vissa saker i skolan är granskningsbara och rent juridiska, andra inte. Jag vill inte att Skolinspektionen ska ha makten att definiera alla begrepp i skolan, skriver Nicklas Mörk i en replik till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får kritik för dålig uppföljning

Skolinspektionen följer inte upp om brister som de upptäcker verkligen har åtgärdats. Det menar Riksrevisionen som kritiserar myndigheten i en färsk rapport.

Skolinspektionen: ”Beskrivningen av oss får inte bygga på missvisande fakta”

Niklas Mörk framför en rad synpunkter på Skolinspektionen när han skriver på Skolvärldens blogg. Det är hans självklara rätt att framföra sina åsikter om Skolinspektionens uppdrag. Vi vill dock peka på flera sakfel i det han skriver, skriver Maud Larsen, kommunikationschef på Skolinspektionen.

”BEO står på både elevernas och lärarnas sida”

Om lärare sägs upp av sina arbetsgivare för att de blivit anmälda till Barn- och elevombudet är det ett problem som måste åtgärdas. Men att frånta elever deras rätt att slippa bli kränkta är knappast rätt väg att gå. Det skulle stå i direkt strid med barnkonventionen, skriver BEO Caroline Dyrefors Grufman i en replik.

Ovetenskaplig pulsmetod sprids i svenska skolor

Pulshöjande pass för att öka förmågan till inlärning på efterföljande lektion sprids snabbt i skolor i Sverige. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att metoden fungerar. ”Självklart mår barn bra av att röra på sig. Men att sedan lägga matematik ett visst antal minuter efter ett visst pulsvärde, då börjar det bli konstigt”, säger skolexperten Per Kornhall.

SD vill ta bort två av tre platser i allmän kurs

I riksdagen motionerar SD om att ta bort nästan två av tre platser i allmän kurs och minska anslagen till folkbildningen med närmare en miljard, något man inte fått gehör för. Då går det bättre i kommuner där SD styr med M och KD.

Skolinspektionen kritiseras av Riksrevisionen

Skolinspektionen borde följa upp sina skolgranskningar bättre, konstaterar Riksrevisonen i en ny granskning.

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut. (pdf)

Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

Will universities go bust if fees are cut?

There’s a growing expectation that the review of student finance in England, headed by the financier Philip Augar, is going to recommend a cut in tuition fees.

New behaviour code for Sir and Miss caught in schools moral maze

A guide for headteachers in England aims to help them deal ethically with thorny issues like exclusions – and to confront colleagues who do not.

”Drogerna har ökat på Uppsalas skolor”

Uppsalaskolorna har fått svårare att hjälpa elever som använder droger sedan det upparbetade samarbetet med socialtjänsten drogs in.

Skolexperterna letar på fel ställe

Under de senaste 20 åren har den svenska skolans likvärdighet försämrats. Men när experter ska diskutera lösningar undersöks inte alla förklaringar, skriver Mats Wingborg.

Elever om krisapp: Bara logiskt

Malmö vill ha en app som varnar för beväpnade inkräktare – bara logiskt, säger en av gymnasieeleverna som P4 Malmöhus pratat med.

App kan larma om väpnat våld i skolan – men Västerås säger nej

Flera kommuner i Skåne vill kunna larma personal vid väpnat våld i skolan via en app i mobilen. Men någon sådan lösning är inte aktuell i Västerås.

Stökig elev lyftes ut ur klassrum – får 25 000 i skadestånd

En stökig elev lyftes ut från klassrummet på en skola i Malmö. Enligt Barn- och elevombudet blev eleven kränkt och förnedrad inför sina kompisar och Malmö stad krävs på 25 000 kronor i skadestånd.

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser
Dags för en ny utmaning?

Skolporten behöver förstärka vår konferensavdelning och söker därför en projektledare/konferensproducent. Arbetet innebär att vara ansvarig för konferensproduktion från idé till utvärdering.

Läs mer
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fördjupning
Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Miljövänlig middag på rotfrukter? Eleverna lär inte möta lektionsupplägget i hem- och konsumentkunskap med jubel. Men måste hållbarhetsfrågor i HKK-undervisningen vara tråkigt?

Läs mer
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Mest läst senaste veckan

Alf Solander: Tiden är inte ett problem!

"Skolledare ska inte fångas i eviga möten på förvaltningskontor. Lärare blir inte bättre av att bindas upp i dysfunktionella processer. Vi blir inte skickligare för att vi jobbar kvällar och helger, kvaliteten blir inte högre – däremot apatin", skriver Alf Solander, rektor för Tumba Gymnasium, i en krönika.

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

I denna ESO-antologi har vi samlat kunskap om vad som kan göras för att motverka bristande likvärdighet i skolan. Författarna har hämtats från olika discipliner och bidragen speglar olika aspekter kring skolans likvärdighet. (pdf)

Ungdomar med adhd klarar ofta skolan bättre med medicin

Elever med adhd fick generellt bättre skolresultat när de medicinerade. Det visar en stor registerstudie bland 660 000 tonåringar i Sverige.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Lärare: Så får du ditt barn intresserad av geografi

Lotta Rahm är lärare på Mohedaskolan och hon har utsetts till Sveriges bästa geografilärare 2018. I klippet ovan ger hon sina tre bästa tips på hur du kan få ditt barn intresserad av geografi.

Lotta på Mohedaskolan är Sveriges bästa geografilärare

Lotta Rahm är Sveriges bästa geografilärare 2018. Hon jobbar på Mohedaskolan och prisas för sitt sätt att undervisa i geografi.

Pedagogiskt pris till lärare som vill ha engagemang, utveckling och dialog tillsammans med sina studenter

Carina Sjödin, Daniel Hedin och Charlotta Hellström tilldelas pedagogiskt pris vid Mälardalens högskola.

”Vi gör kartmodeller i trolldeg”

Hallå där och grattis, Lotta Rahm på Mohedaskolan i Alvesta, utsedd till Sveriges bästa geografilärare 2018.

”Han lär oss att stoppa segregationen i skolan”

Årets svensk, Hamid Zafar, har gjort sig känd som rektorn som lyfte en av landets sämsta skolor. Tillsammans med skolledningen införde han en rad enkla rutiner och regler, och såg till att varje dumhet fick konsekvenser i form av skriftliga varningar och avstängningar. Notan för skadegörelse fick elevernas familjer själva betala, skriver DN på ledarsidan.

Läs fler