Fortbildning
Nyanländas lärande

Nyanländas lärande

Välkommen till en konferens med fokus på nyanlända elevers lärande och skolgång! Ta del av intressanta föreläsningar och exempel från praktiken med fokus på hur skolan kan erbjuda nyanlända elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Konferensen vänder sig till dig som möter nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer och boka plats
Övriga nyheter

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Var tredje examinerad ämneslärare läste KPU

Mer än 500 personer tog en ämneslärarexamen förra läsåret genom att komplettera en tidigare högskoleutbildning. Många av dem kan nu undervisa i naturvetenskap, matte eller teknik – ämnen där lärarbehovet är stort.

Tynande tillvaro för gymnasiets humanistiska program

Kurvan pekar nedåt för det gymnasiets humanistiska program. Det här läsåret läser bara 5 av 1000 förstaårsgymnasister programmet. Björn Rosdahl, lärare på humanistiska programmet i Norrköping, tror att det behövs politiska beslut och satsningar på språklärare för att förändra situationen.

"Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify"

Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag.

En bättre skola börjar på högskolan

Lärarlönerna har stigit, men yrkets status har inte följt kurvan. Problemet finns i utbildningen, skriver DN på ledarplats.

Vinstförslag från Lärarförbundet nobbas

Ändra skolpengen istället för att lagreglera om vinster. Så vill Lärarförbundet mäkla fred i den politiskt infekterade friskolevinstfrågan. Men partierna nappar inte på idén.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Språkutveckling på schemat

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.  

Fortbildning
Inkludering

Inkludering

Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande.

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Singapore to expand hands-on learning programme

Programmes which help young children learn through hands-on experience will be expanded to all primary schools by 2023. The Applied Learning Programme (ALP) will play a key role in encouraging students to explore ideas, try out new skills such as basic coding and be creative.

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner har i  slutbetänkandet lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

De fyller på det politiska ordförrådet

Välfärd, inkomstklyftor och skattetryck. Vad pratar politikerna om? Gymnasieläraren och biträdande rektorn Per Alsterlund ser luckor i förstagångsväljarnas politiska vokabulär.

En plantskola för demokrater

Det går jättebra att låta förskolebarn rösta. Men se upp med kamratpåverkan och guldfärgade valurnor, varnar förskollärarna på Tornérhjelms förskola.

Rektorn som bildade parti

Missnöje med den lokala skolpolitiken fick biträdande rektor Mia Dernell att gå ihop med kollegor och bilda ett skolparti. – Vi har gjort avtryck, trots att vi bara har ett mandat.

Partierna: Därför vill vi komma till skolan

Värva medlemmar till ungdoms­förbundet och informera om partiets politik. Det är några av poängerna med att besöka skolor, enligt partierna.

Nya spelregler för partibesök

Vem bjuder in? Vilka ska stå på gästlistan? Och hur hanterar man dem som hamnar utanför? Chef & Ledarskap reder ut begreppen kring den nya regeln om politiska partier i skolan.

Ska levandegöra demokratiuppdraget

Skolvalet handlar inte enbart om att lägga en röstsedel i en låda. Samtal om demokrati och politik är minst lika viktigt.

Skolvalet ska öka intresset för politik

Många röstar som sina föräldrar. Men i Hässelby är målet att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning.

Den viktigaste skolfrågan i valet – det är frågan

I SVT Västernorrlands debatt om skolan hade de båda kommunpolitikerna i Sundsvall, Lisa Lööf (S) och Annelie Luthman (L) lite olika uppfattningar om vilken som är den viktigaste skolfrågan inför valet.

”Inte ett misslyckande – en katastrof”

Annelie Luthman (L), skolpolitiker i Sundsvall skräder inte orden i SVT Västernorrlands skoldebatt när det gäller andelen elever som saknar behörighet att söka till gymnasiet.

Så grävde guldspadenominerade Åsa Erlandsson

Åsa Erlandsson är nominerad till Guldspaden och tog hem Stora journalistpriset för sin bok Det som aldrig fick ske om skoldådet i Trollhättan 2015.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

”Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify”

Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag.

Så ska läraryrket bli mer attraktivt

Ett professionsprogram för lärare och rektorer föreslås för att höja deras kompetens och stärka läraryrkets attraktivitet.

Därför har tjejer bättre betyg än pojkar

Tjejer har generellt bättre betyg än pojkar. Så har det sett ut länge. Anledningen är inte som många tror, att tjejer är tidigare i utvecklingen.

”Professionsprogram viktig reform för skolledarna”

Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått.

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats