Val 2018
Fokus: Valet 2018

Fokus: Valet 2018

Skolporten bevakar nyheter och forskning om skolan och förskolan inför valet 2018.

Läs mer
Forskning & Utveckling

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Uthållighet ger bra prestationer i skolan

Om du inte lyckas första gången, så försök igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet. Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre och klarar mer avancerade uppgifter, visar forskning vid Lunds och Linköpings universitet.

Skolor digitaliseras inte av sig själva

Det är hög tid att rusta skolorna för digitaliseringen- och staten måste sätta press på kommunerna. Annars finns det risk för att utvecklingen stannar av, menar Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
För dig som undervisar i matematik

För dig som undervisar i matematik

Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Välkommen på en tvådagarskonferens om matematik för dig som undervisar i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Läs mer och boka plats
Senast publicerat

Debatt: ”Det ÄR imponerande att lära sig svenska som andraspråk”

”Att Hussein och många av mina elever lär sig svenska på ett par år är imponerande. Mycket imponerande rentav”, skriver Kim Larsson.

Danska regeringen vill tvinga barn i utsatta områden att gå i förskola

Den danska regeringen vill förbättra integrationen genom att öka kraven på personer med utländsk bakgrund. Ett av förslagen är att tvinga föräldrar i utsatta områden att sätta sina barn i förskola om de vill behålla sina bidrag.

”Utbildningens kapprustning har bara förlorare”

Allt färre studenter tar examen från landets universitet och högskolor. Ändå finns i dag dubbelt så många studenter som för 25 år sedan. Många hoppar av eller tar aldrig ut examen, skriver Gustav Juntti.

Migrationsöverdomstolen bör pröva gymnasielagen

Migrationsdomstolen har ägnat för mycket kraft åt frågan om bristande beredning av den nya begränsnings- eller gymnasielagen. En lag är inte nödvändigtvis grundlagsstridig endast för att beredningen av den brustit. Lagens innehåll är helt avgörande, skriver Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt.

Uppdrag att utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning

Regeringen uppdrar att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, uppdatera, utveckla och förenkla befintligt utbildningspaket i adaptiv älgförvaltning åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Förskollärare i Helsingborg kränkte små barn

Skolinspektionen begär nu att en förskollärare i Helsingborg varnas för bristande omdöme i kommunikation med barn.

Regeringen förstärker elevhälsan- satsar 38 miljoner kronor i Stockholms län

”Vi vet ju hur mycket elevhälsan kan betyda, både för att möta elever som mår dåligt, stärka elevpedagogiken, hjälpa de elever med specialbehov men också för att finnas tillgängliga för lärarna”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att ta fram och kommunicera kunskap om mångbruk av skog

Uppdrag att inom ramen för det nationella skogsprogrammet, via myndighetens framtidsplattform Future Forests utveckla den tvärvetenskapliga kunskapen om mångbruk av skog.

Regeringen skjuter upp offentlighet för privata friskolor- måste utredas vidare efter lagrådskritik

Frågorna måste utredas vidare innan en proposition kan lämnas. Det konstaterar regeringen i en proposition om den nya förvaltningslagen där frågan om offentlighetsprincipen för privata friskolor nu skjuts på framtiden efter kritik från lagrådet.

”I strid med bindande överordnade förpliktelser”- därför underkänns gymnasielagen igen

Gymnasielagen underkänns av ytterligare en domstol. Det är Migrationsdomstolen i Stockholm som konstaterar att lagen strider mot de ”överordnade” konventioner och EU-regler som Sverige är bundet av.

Läs fler nyheter
Konferenser
Annonsera hos oss
Aktuella chefstjänster
Fokus
För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

För dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Nu finns en fokussida där vi samlar allt som rör vuxenutbildning. Materialet omfattar forskning, nyheter, rapporter, reportage, fortbildning och mycket mer.

Besök fokussidan om vuxenutbildning
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Moderna språk

Moderna språk

Här samlar vi nyheter, debatt, forskning och rapporter om moderna språk.

Till moderna språk
Mest läst senaste veckan

Nu får eleverna mer undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa

Eleverna ska få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet. Det har regeringen beslutat i dag. Regeringen utökar också ämnet idrott och hälsa med 100 timmar för elever i grundskolan.

Academedia: Skolsystemet är ett stort politiskt misslyckande

”Vi vill att en professionsbaserad skolkommission tillsätts efter valet. Om den kommer fram till att friskolorna är det stora problemet, tänker vi lägga ned verksamheten”, skriver Academedias vd Marcus Strömberg.

Statistik: Högskolor som ökar antalet antagna

Det första urvalet för höstterminen 2018 är klart. 26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017.

Fler antagna till högskoleutbildningar- men få vill bli lärare

Idag kom beskedet till de som sökt till högskolan. Drygt 275 000 personer har antagits till någon av landets 26 högskolor och universitet. Antalet antagna lärarstudenter är dock för få för att täcka behovet av framtida lärare.

”Mer idrott i skolan kräver bättre stöd”

”Vi är positiva till att utöka antalet idrottstimmar i skolan, men det räcker inte. Universell utformning och ett tydligt elevperspektiv måste bli en självklarhet i alla skolor, annars riskerar den psykiska ohälsan bara att öka”, skriver företrädare för tio organisationer som arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar.