Konferens
Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018

Konferensen för dig som villl fördjupa dig i specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen behandlar både aktuell forskning och praktiska metoder. Notera att konferensen ges på två orter, Stockholm (april) och Göteborg (maj).

Läs mer och boka plats
Övriga nyheter

Statens skolinspektion - Årsredovisning 2017

Skolinspektionen redovisar, med denna årsredovisning, sitt nionde hela verksamhetsår sedan starten i oktober 2008. (pdf)

Skolverkets årsredovisning 2017

Skolverkets uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Sonesson: Genomför studien om heder i Göteborgs skolor

Endast 900 elever i Göteborg har svarat på enkäten om heder. Trots upprepade påstötningar från projektledare är det flera skolor som avstått. Av 24 utvalda kommunala skolor är det endast 15 som deltagit. Resultatet är ännu sämre för de fristående. Endast fyra har medverkat av 34 fristående skolor. Rektorerna måste ta sitt ansvar och stödja kartläggningen, skriver Jenny Sonesson på ledarplats.

Sjuktalen pressar förskolan

Förskollärares psykiska ohälsa har skjutit i höjden de senaste åren. De enskilda ärendena blir allt tyngre, enligt Lärarförbundet.

Ny rapport avslöjar: Friskoleelever har högre betyg – men presterar sämre

Friskoleelever har högre betyg i gymnasiet – men klarar sig sämre i högskolan än elever från kommunala skolor. Det visar en ny rapport från Skolverket. "Det är upprörande. Jag kommer att kalla till mig Friskolornas riksförbund", säger gymnasieminister Anna Ekström.

Här är lärarlönerna högst – och lägst

Lärarna och rektorerna i Stockholms län tjänar bäst. Medan lönerna är lägst i Gotlands, Blekinges, Värmlands, Dalarnas, Jämtlands och Västerbottens län. Hur ligger du till i lönestatistiken?

Tuff högskolestart med låga gymnasiebetyg

Nära hälften av studenterna med lägre betyg från högskoleförberedande program har svårt att klara högskolan det första läsåret. Vanligast med låg prestation är det bland studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet. Det visar Skolverkets undersökning av hur övergången direkt från gymnasieskola till högskola fungerar för olika grupper.

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - Rekryteringsrapport 2018

Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Antalet pensioneringar är dock färre än i SKL:s tidigare prognos. Behovsökning och pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och gymnasieskola. (pdf)

Från gymnasieskola till högskola - en registerstudie

Rapporten är en del av Skolverkets löpande uppföljning av gymnasieskolan efter reformen Gy 2011. Här har vi för första gången undersökt hur övergången till högskolan har fungerat för den grupp gymnasieelever som gick direkt från gymnasieskolan till högskolan. (pdf)

Fortbildning om
Fritidshemmet

Fritidshemmet

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Välkommen på en fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag!

Ta del av hela programmet
Forskning & Utveckling

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Oklarheter om skolans uppdrag i arbetet mot våldsbejakande extremism

På senare år har arbetet för att motverka våldsbejakande extremism tagit fart i Sverige. Inte minst ställs stora förväntningar på vad skolan kan åstadkomma. En avhandling från Göteborgs universitet visar att skolpersonalen lämnas i sticket när det gäller hur, när, varför eller med vilket lagstöd de ska agera.

Snabbare väg till svenskan

Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Språkforskaren Maria Lim Falk leder projektet att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

Läs fler forskningsnyheter
Senast publicerat

Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet mm – delredovisning

Delredovisning av uppdrag till Skolverket att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, A2014/1587/DISK. (pdf)

Uppdrag att genomföra fortbildning om validering

Slutredovisning av uppdraget att genomföra fortbildning om validering (pdf)

Uppdrag om utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. (pdf)

Delredovisning av uppdraget om jämställdhetsintegrering 2015-2017

Delredovisning av regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering åren 2015-2017. (pdf)

Skolverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2017

Skolverket ska arbeta aktivt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ständigt minska den miljöbelastning som verksamheten orsakar. (pdf)

Skolverkets årsredovisning 2017

Skolverkets uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Gymnasieministern och Friskolornas riksförbund möts om betyg

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har kallat Friskolornas riksförbund till ett möte om vad hon ser som orättvis betygssättning. Friskolornas riksförbund svarar med att bjuda in ministern till sig.

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska

Detta uppdrag ersätter det tidigare beslutade uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. (pdf)

”Vi vill ha mer än allmän välvilja, Fridolin!”

Skolkommissionens förslag saknar ett funktionsrättsperspektiv, skriver Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige i ett svar till utbildningsministern.

”Skydda lärarna mot hot och våld”

Lärare hotas till livet och misshandlas med tillhyggen. Det måste tas på lika stort allvar som hoten mot blåljuspersonal, skriver Expressen på ledarplats.

Läs fler nyheter
Konferenser
Ny fokussida
Studie- och yrkesvägledning
  Foto: Warren Wong/Unsplash

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Till Studie- och yrkesvägledning
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste veckan

Här är lärarlönerna högst – och lägst

Lärarna och rektorerna i Stockholms län tjänar bäst. Medan lönerna är lägst i Gotlands, Blekinges, Värmlands, Dalarnas, Jämtlands och Västerbottens län. Hur ligger du till i lönestatistiken?

Unik skolsatsning på adhd och autism

I en unik satsning utbildar Norrtälje kommun nu all förskole -och skolpersonal i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

”Ge rektorer skydd som blåljuspersonal”

Rektorer utsätts oftare för försök till otillbörlig påverkan. Ibland handlar det om föräldrar med starka synpunkter i pedagogiska frågor, ibland till och med om hot och våld. Rektorer bör ingå i den grupp som lagstiftningen pekar ut som särskilt allvarliga att rikta hot mot, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Pedagog ny titel i Malmö

Bristen på förskollärare fick Malmö stad att inrätta en ny sorts pedagogtjänst. Kravet är 120 högskolepoäng.

Regeringen vill att estetiska ämnen blir obligatoriska

Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

Konferens
För dig som undervisar i musik

För dig som undervisar i musik

Konferensen tar bland annat upp: likvärdig bedömning av musikkunskap, musiksalens digitala verktygslåda, elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken och hur du kan skapa ett kreativt förhållningssätt till musikundervisningen. Välkommen!

Läs mer och boka plats