Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Vad gör en rektor?

Det finns stora skillnader i vad studenter på landets lärarutbildningar får lära sig om rektors arbete och ansvar samt skolans styrkedja.

Nu blir alla chefer lika mycket värda

Nu blir hon snart rektor – igen. Förskolechefen Christina Hallberg Olsson tar titelbytet med ro.

Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer & boka plats
Forskning & Utveckling

Teacher leadership for equity

Small groups of committed teachers can drive change, says Adam Alvarez in the latest Confronting Inequity column in Educational Leadership. Teacher leaders not only are able to support overburdened administrators, but also have insight into their colleagues’ concerns and are well positioned to respond to students’ varied needs.

Study: Schools with principals from New Leaders program show higher student learning gains

Students who attend a K-8 school with a principal who participated in the New Leaders’ Aspiring Principals program more likely were to have higher math and English-language arts scores, according to a study by RAND. About 3,200 educators in 30 cities in the US have completed the program.

Embracing the Power of Less

School leaders could see all their students ascend to new heights of academic achievement and find their jobs de-stressed and joyful if they focused on only the one or two most urgently needed instructional initiatives. Mike Schmoker makes the ”case for less” in the latest issue of Educational Leadership magazine.

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

Pedagogisk – men hur då?

Det ”pedagogiska ledarskapet” lyfts alltid fram som den viktigaste delen i en rektors uppdrag. Men vad som menas skiftar stort med rådande politiska vindar, visar en ny avhandling.

Delat ledarskap kan lyfta pedagogiken

Avlastning, tydlighet och snabbare beslut. Fördelarna med delat ledarskap i skolor och förskolor är flera, visar Marianne Döös forskning. Men hennes studier visar också att ledarduon måste vara samkörd för att lyckas.

Skolchefer berättar och myndigheterna lyssnar

När ett drygt 25-tal skolchefer och rektorer i mitten av februari möttes till skolchefsdialog i Malmö, var diskussionerna intensiva och givande. Både för deltagarna, som kom från hela Skåne och för de tre arrangörerna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen.

”Behovet av skolforskning är omättligt”

Camilo von Greiff och hans medarbetare på landets minsta skolmyndighet reser från norr till söder för att nå lärarna med den bästa skolforskningen.

Fortbildning
- stöd dina elever till en andra chans

- stöd dina elever till en andra chans

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer
Fler nyheter om ledarskap

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Nye SKL-chefen vill slopa riktade bidrag

Den nyvalde ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Anders Knape (M), vill se ett slut på regeringars plotter med specialriktade statsbidrag. Kommunerna vet bäst var pengar gör nytta. Finansminister Magdalena Andersson (S) tror att han får vänta.

Vad gör en rektor?

Det finns stora skillnader i vad studenter på landets lärarutbildningar får lära sig om rektors arbete och ansvar samt skolans styrkedja.

Lärandet i fokus

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolechef i Mjölby.

Fritidsledare – en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

Fritidsledarna är kittet i skolan – mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar fritidsledarna en plattform i skolans organisation. Vi kräver därför att de får tydliga uppdrag som sam stämmer med deras yrkeskompetens, skriver styrelsen för fritidsledarskolorna.

”Utbyte som kan ge olika utbyte”

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om grannländer inom ramen för nordiskt samarbete, olika former av europeiskt utbyte eller globala samarbeten. Gemensamt för dem är att man möter kollegor från andra skolor och kulturer som i större eller mindre omfattning skiljer sig från vår egen, skriver Oskar Fredriksson i en krönika.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ny ordförande och styrelse för SKL

Kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.

Kunskapskällan i Herrljunga får ny rektor

Richard Edström är ny gymnasiechef och rektor för Kunskapskällan i Herrljunga.

”Alla är rektorer – nu är det dags för nästa steg”

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och ger oss en starkare röst i samtalet om skolan på såväl nationell som lokal nivå, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Nu blir alla chefer lika mycket värda

Nu blir hon snart rektor – igen. Förskolechefen Christina Hallberg Olsson tar titelbytet med ro.

”Jag är oerhört besviken”

Hundratals lärare har nu högre lön än skolledare, som ansvarar för personal, budget, arbetsmiljö och ytterst elevernas resultat. Det irriterar Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson.

Främja närvaro bästa metoden

Varje fall av långvarig frånvaro är unikt. Därför är det viktigt att undersöka orsakerna och anpassa åtgärderna därefter, konstaterar regeringens utredare Malin Gren Landell.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Nytt nr ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Namn & Nytt

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ny ordförande och styrelse för SKL

Kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.

Kunskapskällan i Herrljunga får ny rektor

Richard Edström är ny gymnasiechef och rektor för Kunskapskällan i Herrljunga.

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

Linda Forssén är årets skolledare

Applåderna från 300 skolledare ville aldrig ta slut när Linda Forssén, rektor i Trollhättan, tog emot priset ”Årets Skolledare” vid Skolledargalan på Berns i Stockholm.

Musikskolans rektor i Karlshamn har sagt upp sig

Besvikelse gör att Musikskolans rektor i Karlshamn Berndt Sjögren har sagt upp sig, skriver Sydöstran.

Läs fler
Nya rapporter
Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet

Den här rapporten diskuterar vikten av kvalitetsmått som baseras på förädlingsvärden – skolors och lärares bidrag till elevernas inlärning och andra relevanta utfall – samt hur sådana mått skulle kunna utformas i den svenska skolan. (pdf)

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

Skolenheter som presterar bäst och sämst i slutbetyg i åk 9 med hänsyn taget till elevsammansättning enligt Skolverkets SALSA-statistik. (pdf)

Kartläggning skolkuratorer 2019

Två av tre skolkuratorer säger i en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR att de inte hinner med det förebyggande arbetet. (pdf)

Tillsyn utifrån individärenden – statistik över anmälningar och beslut 2018

Vem som helst kan lämna in klagomål till Skolinspektionen och BEO om upplevda missförhållanden i skolan eller förskolan. Under 2018 kom det in 5 090 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Det är en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.

Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

Judit Novak har studerat styrningen av skolan med fokus på statligt ansvarsutkrävande från lärare och skolledare för förverkligandet av elevers rättigheter.

Understanding School Principals’ Leadership

Siv Saarukka  behandlar och teoretiserar ledare och rektorers erfarenheter och berättelser om sig själva och sitt ledarskap.