Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Hög rektorsomsättning riskerar att försvaga skolors kvalitet

Skolinspektionen har granskat vad skolhuvudmän gör för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning trots att skolan har flera rektorsbyten på kort tid.

”Omsättningen på rektorer drabbar eleverna”

Allt för få rektorer arbetar kvar på samma ställe tillräckligt länge. Det visar nya siffror från Lärarförbundet Skolledare. Täta rektorsbyten är ett hinder för skolutveckling och ett problem för lärare och övrig personal. Allt drabbar i slutändan eleverna, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare.

900 namn för rektor Johans upprättelse

Under torsdagen lämnades 900 namnunderskrifter för upprättelse av rektor Johan över till kommundirektör Carl-Martin Lanér. De som stöttar den före detta rektorn vill ha en offentlig ursäkt och ekonomisk gottgörelse. "Jag för resonemang med familjen", säger Carl-Martin Lanér.

Ledarskap
Skolchefer i bättre samarbete

Skolchefer i bättre samarbete

Landets skolchefer upplever stora utmaningar inom tre områden som är kritiska för elever med funktionsnedsättningar: kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stöd. Det framkom under Skolchefsdialogerna under våren.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Being mindful can make you more generous to your colleagues

Adopting a practice of meditation and mindfulness can help leaders be more aware of what team members need and practice a ”culture of service” approach to coaching them, writes John Baldoni, with advice from business professor and researcher Gretchen Spreitzer. ”Seldom is the workplace a solo endeavor, so mindfulness needs to be both inward and outward-directed,” he writes.

You can’t have a coaching culture without a structure

Attending to 10 key elements lets school leaders design stronger coaching programs.

What you practice is what you value

To foster a schoolwide culture of coaching, create a shared language around specific teaching skills and a norm of constant practice of those skills.

‘You’ve got this!’ Empowering teachers, raising expectations key to turning around struggling schools, principal says

Utah junior high school principal Mary Bosso says turning around her academically struggling school has been a challenge and requires interventions for students and support for teachers. ”They are working hard together for what’s best for kids and that’s what it takes to turn a school around,” Bosso says.

Principal: Strategies to boost girls’ confidence

Principal Liz Garden convenes a group of fifth-grade girls at her elementary school in Massachusetts for conversations about confidence — centered around a book they all read. In this article, Garden describes how what began as mini-therapy sessions became much more.

How principal professional development impacts school outcomes

A principal professional-development program that included 188 hours of training did not have the expected results, according to a report from the US Department of Education’s Institute of Education Sciences. Researchers found teachers whose principals participated reported less instructional support and feedback, and data shows slightly lower retention rates among principals.

The quest for equity in school leadership

All school leaders experience adversity, contention, trials, and tribulations during their tenures. However, leaders of color will almost certainly experience situations that have an additional layer of contention or adversity due to bias, stereotypes, and incorrect cultural perceptions.

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Linnéa Lindquist: Har vi råd med segregationen?

När i princip alla kommuner skär ner i skolan kommer det drabba våra elever i förorten extremt hårt. Resultaten kommer att sjunka och lärarkarusellen kommer öka. Det skriver Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.

Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

Rektor anmäler Vetenskapsskolan för orimliga betyg

Bristande undervisning, otillåtna religiösa inslag och kopplingar till extremistisk islamism – nu kommer ny kritik mot Vetenskapsskolan. Göteborgsrektorn Linnea Lindquist har anmält skolan för orimliga betyg. ”Det finns inte en chans i världen att 91,7 procent får fullständiga betyg i nian”, säger hon.

Så försöker kommunerna lösa rektorskrisen

Av de 161 kommuner som besvarade vår tidning Chef & Ledarskaps enkät hade 43 kommuner korttidsanställda rektorer vid höstterminens start. Enkäten gick ut till samtliga 290 kommuner med en påminnelse. Vi har gjort nedslag i några av dem.

Mer än var fjärde kommun anställer korttidsrektorer

Omsättningen på rektorer är stor och många kommuner löser sina rekryteringsproblem tillfälligt med korttidsanställda rektorer. En dryg fjärdedel av de 161 kommuner, som besvarat vår tidning Chef & Ledarskaps undersökning, hade en eller flera korttidsanställda rektorer vid terminens start.

Glädjebetyg när rektor byts ofta: ”Drabbar outbildade”

Särskilt stöd. Sambedömning. Stöd till nya lärare. På alla dessa områden riskerar arbetet att stanna upp i skolor som byter rektor ofta. Det visar Skolinspektionens nya granskning.

Så drabbas lärare av hög rektorsomsättning

Särskilt stöd. Sambedömning. Stöd till nya lärare. På alla dessa områden riskerar arbetet att stanna upp i skolor som byter rektor ofta. Det visar Skolinspektionens nya granskning.

Barn- och utbildningschef slutar

Barn- och utbildningschefen i Tibro kommun, Per Hallén, har sagt upp sig. Eva Gustavsson, rektor för Kompetenscentrum, är tillsatt som tillförordnad barn- och utbildningschef.

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten – Utan spaning ingen aning

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre. (pdf)

Hög rektorsomsättning riskerar att försvaga skolors kvalitet

Skolinspektionen har granskat vad skolhuvudmän gör för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning trots att skolan har flera rektorsbyten på kort tid.

”Omsättningen på rektorer drabbar eleverna”

Allt för få rektorer arbetar kvar på samma ställe tillräckligt länge. Det visar nya siffror från Lärarförbundet Skolledare. Täta rektorsbyten är ett hinder för skolutveckling och ett problem för lärare och övrig personal. Allt drabbar i slutändan eleverna, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare.

”Ge skolledare det ansvar som krävs”

Landets rektorer har inte fullt ut det ansvar och de befogenheter som krävs för sitt nationella uppdrag. Besparingar, bristande delegation och allt för starkt fokus på huvudmannastyrningen gör att rektor inte får det mandat som behövs, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.  

Skolinspektionen granskar täta rektorsbyten

Skolor med täta rektorsbyten har sämre kvalité på utbildningen. Därför har Skolinspektionen gjort en granskning hos 20 huvudmän i Sverige där skolor haft fler än tre rektorer de senaste fem åren.

Arbråskolan har bytt rektor varje år sedan 2014

De senaste fem åren har ett 50-tal grundskolor i Gävleborg haft minst tre rektorer. Flest byten har det varit på Arbråskolan i Bollnäs med fem olika rektorer.

900 namn för rektor Johans upprättelse

Under torsdagen lämnades 900 namnunderskrifter för upprättelse av rektor Johan över till kommundirektör Carl-Martin Lanér. De som stöttar den före detta rektorn vill ha en offentlig ursäkt och ekonomisk gottgörelse. ”Jag för resonemang med familjen”, säger Carl-Martin Lanér.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Elevhälsa
  Skolporten nr 4/2019 – ute 12 sep!

Tema: Elevhälsa

Skolportens magasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer!
Namn & Nytt

Barn- och utbildningschef slutar

Barn- och utbildningschefen i Tibro kommun, Per Hallén, har sagt upp sig. Eva Gustavsson, rektor för Kompetenscentrum, är tillsatt som tillförordnad barn- och utbildningschef.

Han blir nu utbildningschef i Borgholms kommun

Roland Hybelius tillträder som utbildningschef den 1 mars och avslutar då sin tjänst som områdeschef på utbildningsförvaltningen i Växjö.

Isak Skogstad blir ny skolpolitisk expert för Liberalerna

Läraren och skoldebattören Isak Skogstad går in i Liberalerna och blir ny skolpolitisk expert för partiet. Det erfar Expressen. Tanken är att han ska utveckla partiets skolpolitik och återta Liberalernas position som ledande inom området.

Jenny Nordström ny förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningskontoret

Jenny Nordström har anställts som förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningskontoret i Norrtälje kommun och är nu ansvarig för kommunens utbildningsverksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

Lundsbergsrektor ny skolchef i Degerfors

Christer Carlsson, som i somras efter ett år slutade som rektor på Lundsbergs skola, har nu tillträtt som ny kultur- och utbildningschef i Degerfors.

Maja Frankel ny generalsekreterare på Friends

Maja Frankel har utsetts till ny generalsekreterare på stiftelsen Friends. Hon kommer närmast från jobbet som Nordenchef på Ashoka, världens ledande globala nätverk för sociala entreprenörer, och kommer att leda Friends verksamhet från 1 januari 2020.

Anders Henriksson ny 2:e vice ordförande för SKL

SKL:s styrelse har beslutat att utse Anders Henriksson till ny 2:e vice ordförande för SKL. Anders Henriksson är också ny gruppledare för Socialdemokraterna i SKL.

Läs fler
Nya rapporter
Entreprenörskapsutbildning – Går det att lära ut entreprenörskap?

I Swedish Economic Forum Report 2019 Entreprenörskapsutbildning – Går det att lära ut entreprenörskap finner författarna stöd för att entreprenörskapsutbildningar i grundskola och gymnasium ger positiva effekter, till exempel i form av Ung Företagsamhet. Att det fungerar på högre nivåer kan inte styrkas. (pdf)

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten – Utan spaning ingen aning

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre. (pdf)

Kvinnofridsbarometern 2019

Tre av fyra kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, en anmärkningsvärd siffra då det råder skolplikt. Att gå i skolan är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ett barn som tvingats fly sitt hem och bo i skyddat boende ska rehabiliteras och må bättre. (pdf)

Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden

Utredning om ökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.