Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Lönerna för Sveriges skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt. Det står klart när Sveriges Skolledarförbund presenterar 2017 års lönestatistik för sina medlemmar - rektorer och förskolechefer.

Chefen brister när medarbetare går in i väggen

Allt fler blir sjukskrivna i stressrelaterade sjukdomar. Nu visar en ny undersökning att var tredje svensk inte fått rätt stöd av sin chef vid psykisk ohälsa.

Svårt att rekrytera rektorer

Det har blivit allt svårare att rekrytera rektorer och biträdande rektorer. Och en anledning som lyfts fram är att löneutvecklingen för lärare varit bra, vilket gör att färre lärare vill ta steget över till att bli chef inom skolan.

Konferens för dig som är förskolechef

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen ges på två orter 2018!

Läs mer
Forskning & Utveckling

From punitive to positive: Flipping the principal’s office

When principals have to play the ”bad guy” role, the respect and authority of the classroom teacher is undermined, and students see school leaders as an adversary, rather than an ally. To break negative stereotypes, this principal follows four tips for turning discipline referrals into opportunities to connect.

What will drive digital leadership in 2018?

Digital leaders in higher education need to eliminate ”‘last century’ thinking” and convoluted processes if they want to attract students and spark growth on their campuses, asserts Samuel Conn of the nonprofit technology consortium NJEdge. Conn outlines three areas where leaders need to focus their change efforts, including personalized instruction and data security.

Introduktionsperioden

Kunniga och engagerade lärare och förskollärare gör skillnad i en framgångsrik skola och förskola. Genom en introduktionsperiod med mentor får nyanställda lärare och förskollärare en bra start.

Fler nyheter om ledarskap

Krisdrabbat UR får ny chef

I samband med fjolårets kaosartade omorganisering på Utbildningsradion avgick vd Christel Tholse Willers. Hennes efterträdare blir Sofia Wadensjö Karén, tidigare vd och chefredaktör för tidningen Vi. ”Jag börjar på noll”, säger hon till DN.

Du och din lön 2018

Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent, visar Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. (pdf)

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Lönerna för Sveriges skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt. Det står klart när Sveriges Skolledarförbund presenterar 2017 års lönestatistik för sina medlemmar – rektorer och förskolechefer.

Ny verksamhetschef för förskolan Alvesta kommun.

Linda Bjälkenborn är ny verksamhetschef för förskolan i Alvesta kommun.

Ny verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun

Lena Norrman blir ny verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun från och med den 14 mars.

Ny verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun

Ewa Johansson blir verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun från och med den 19 mars. I dag arbetar hon som rektor på Futurum.

Ny utbildningschef i Lidköpings kommun

Ove Brodin blir i april ny utbildningschef i Lidköpings kommun.

Ny chef för bildningsförvaltningen i Lilla Edet

Leif Gardtman är ny chef för bildningsförvaltningen i Lilla Edets kommun.

Mats Lundqvist blir enhetschef på Skolinspektionen

Mats Lundqvist, i dag biträdande förvaltningschef på skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups kommun, tillträder den 1 mars som enhetschef för södra Sverige på Skolinspektionen.

Osbeck letar efter ny rektor igen

Det har varit åtskilliga rektorsbyten på Osbecksgymnasiet de senaste åren. Senast i raden att säga upp sig är Maria Hidestål.

Läs fler nyheter
Konferens
Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

I ett fungerande elevhälsoarbete möter vi elever där de är och fungerar som en kompensatorisk funktion för att alla elever ska nå skolframgång och en god hälsa. Ledord i arbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Välkommen till två givande dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Namn & Nytt

Krisdrabbat UR får ny chef

I samband med fjolårets kaosartade omorganisering på Utbildningsradion avgick vd Christel Tholse Willers. Hennes efterträdare blir Sofia Wadensjö Karén, tidigare vd och chefredaktör för tidningen Vi. ”Jag börjar på noll”, säger hon till DN.

Ny verksamhetschef för förskolan Alvesta kommun.

Linda Bjälkenborn är ny verksamhetschef för förskolan i Alvesta kommun.

Ny verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun

Lena Norrman blir ny verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun från och med den 14 mars.

Ny verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun

Ewa Johansson blir verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun från och med den 19 mars. I dag arbetar hon som rektor på Futurum.

Ny utbildningschef i Lidköpings kommun

Ove Brodin blir i april ny utbildningschef i Lidköpings kommun.

Ny chef för bildningsförvaltningen i Lilla Edet

Leif Gardtman är ny chef för bildningsförvaltningen i Lilla Edets kommun.

Mats Lundqvist blir enhetschef på Skolinspektionen

Mats Lundqvist, i dag biträdande förvaltningschef på skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups kommun, tillträder den 1 mars som enhetschef för södra Sverige på Skolinspektionen.

Läs fler
Nya rapporter
Du och din lön 2018

Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent, visar Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. (pdf)

Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar en unik rapport från Barnombudsmannen som överlämnats till regeringen idag. (pdf)

Skolindustrin – hur mångfald blev enfald

Sedan 90-talet har Sverige som enda land i världen tillåtit privata ägare att plocka ut obegränsade vinster ur skattefinansierade skolor. Privata företag kan öka sina vinster genom att locka till sig de ”lättaste” eleverna och spara på personal, lokaler och utrustning. Samtidigt har skolresultaten sjunkit och klyftorna mellan elever ökat (pdf).

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ om att stärka studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar