Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av skolan, skriver Matz Nilsson vid Sveriges skolledarförbund.

Därför brister chefens pedagogiska ledarskap

Kringuppgifter, resursbrist och spretiga direktiv från skolmyndigheterna. Rektorer berättar om vad som hindrar dem från det pedagogiska ledarskapet.

Skolchefer i bättre samarbete

Skolchefer i bättre samarbete

Landets skolchefer upplever stora utmaningar inom tre områden som är kritiska för elever med funktionsnedsättningar: kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stöd. Det framkom under Skolchefsdialogerna under våren.

Ledarskap
Skolchefer i bättre samarbete

Skolchefer i bättre samarbete

Landets skolchefer upplever stora utmaningar inom tre områden som är kritiska för elever med funktionsnedsättningar: kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stöd. Det framkom under Skolchefsdialogerna under våren.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

5 steps to become a true school leader

There are five keys to effective school leadership, writes Matthew Joseph of Milford Public Schools in Massachusetts. In this commentary, he shares a blueprint, which includes a focus on vision, goals, action plan, action and reflection.

Skolchefer i bättre samarbete

Landets skolchefer upplever stora utmaningar inom tre områden som är kritiska för elever med funktionsnedsättningar: kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stöd. Det framkom under Skolchefsdialogerna under våren.

Ny rapport från dialog med skolchefer visar på behov av mer stöd och samverkan

Under våren har skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen varit på turné i landet och haft dialoger med skolchefer.

Skolledare positiva till delat ledarskap

Skolledare i Södertälje som delar ledarskapet pekar på flera fördelar. De får avlastning och är mindre ensamma i chefsrollen. Men det syns inga tydliga skillnader i arbetsmiljön, jämfört med arbetsplatser som har en traditionell ledningsmodell, visar en ny studie.

Ledarskap i förskolan – utmaning och möjlighet

”I din bransch sticker man inte gärna upp huvudet. Då blir man halshuggen direkt.” De orden inleder Martina Lundströms bok Den synliga förskolan. Hur förfärliga orden än var för henne att höra ligger det något i dem, menar hon: ”Att tänka nytt, tro på och åstadkomma förändring i förskolan har visat sig fruktansvärt svårt.”

Nya Elementars viktiga varför

Grundskolan Nya Elementar har transformerat verksamheten i tre delar. I arbetet har man inlett med att fråga sig varför man gör det man gör. Den största utmaningen är kommunikationen med föräldrar och det viktigaste är ett modigt ledarskap.

Helping new teachers thrive

How early-career educators can combat stress and build resilience — and what school leaders can do to help.

Introduktion till styrning av skolan

Utveckla er kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Introduktionen omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

Lär dig säga nej till chefen

Att bromsa när chefen eller kollegorna ligger på och vill ha din hjälp kan kännas väldigt jobbigt. Ändå är det viktigt att kunna göra det. Och oftast enklare än du kanske tror, när du väl kommer till skott.

Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av skolan, skriver Matz Nilsson vid Sveriges skolledarförbund.

Skolledarfacket: Ledningen bör informeras vid grova våldsbrott

Rättsväsendet bör informera skolledningen om en medarbetare begått grova våldsbrott. Det säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande efter att en kriminellt belastad man arbetade två år inom barnomsorgen.

Nybliven professor vill utveckla lärarutbildningen

Som nybliven professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst vill Jan Gustafsson Nyckel bidra till att utveckla lärarutbildningen. Med rötter som pedagog inom fritidshem och förskola forskar han bland annat om relationen mellan teori och praktik inom förskollärarutbildningen, fritidslärarens dubbla kompetenskrav men också policyförändringar inom förskola och fritidshem.

”Årets rektor” kommer från Hultsfred

När Årets rektor utsågs, gick priset hedrande till Mattias Kempe Kreutz, bördig från Hultsfred.

Rektor utreds efter trakasserier av medarbetare

Trakasserier på en gymnasieskola i Uddevalla har lett till flera sjukanmälningar, nu utreds rektorn.

Förskolan Bilaal har bytt ut hela sin styrelse

I flera månader har Umeå kommun försökt begära in handlingar för att kunna pröva förskolan Bilaals nya ledning. Men i måndags eftermiddag inkom till slut handlingarna där en helt ny styrelse presenterades.

Sveriges Skolledarförbund saknar regeringens insikt om tuff sits för kommunerna

Förbundsordförande Matz Nilsson välkomnar att regeringen nu ska genomföra ett professionsprogram för lärare och skolledare.

”Slopa ämnen om pengarna inte räcker”

Om pengarna inte räcker måste vi kanske slopa modersmålsundervisning och slöjd och musik, varnar rektor Linnéa Lindquist. Hon har startat Skolledarupproret.

Perspektiv: Skolvärlden måste sluta önsketänka

Allt för många rektorer önsketänker i dag om sina skolor. Betrakta hellre varje skola med realism och välj lösningar efter förutsättningarna. Det skriver Mats Alvesson, professor och organisationsforskare.

Våga prata om stöket i skolan

Med ordning och reda försvann kaoset på Sjumila­skolan. Dåvarande rektorn och den tidigare gymnasieläraren Hamid Zafar utsågs till ”Årets svensk”. Nu reser han landet runt för att föreläsa och debattera. Kanske fyndar han även en och annan tjock-tv på vägen?…

Ledare: Hängrännor för bättre elevhälsa

För att elevhälsan ska kunna fungera på bästa sätt både internt som externt, med hälso- och sjukvården och socialtjänsten, krävs samverkan. Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens magasin, skriver om vikten av hängrännor i senaste numret av Skolportens magasin.

Anders Jolby blir ny utbildningsdirektör

Nu är det klart att Anders Jolby blir ny utbildningsdirektör i Linköpings kommun. Han tillträder tjänsten den 1 december.

KI:s prorektor lämnar med omedelbar verkan

Karolinska institutets prorektor Karin Dahlman Wright avgår med omedelbar verkan, skriver KI i ett pressmeddelande. Detta efter att det blivit känt att hon gjort sig skyldig till forskningsfusk.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Elevhälsa
  Skolporten nr 4/2019 – ute 12 sep!

Tema: Elevhälsa

Skolportens magasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer!
Namn & Nytt

”Årets rektor” kommer från Hultsfred

När Årets rektor utsågs, gick priset hedrande till Mattias Kempe Kreutz, bördig från Hultsfred.

Anders Jolby blir ny utbildningsdirektör

Nu är det klart att Anders Jolby blir ny utbildningsdirektör i Linköpings kommun. Han tillträder tjänsten den 1 december.

Hon är ny rektor på Godegårds skola

Kathrin Thomas har lett det unika arbetet att återöppna en byskola som stängts, efter att de styrande i Motala kommun ansett elevunderlaget för litet. En uppgift som måste ha krävt förmåga till samordning och okuvlig energi.

Skaras skolchef lämnar med omedelbar verkan

Skaras skolchef Jonny Palmkvist lämnar idag sitt jobb i förtid. Han sa i somras upp sig i protest mot Alliansbudgeten. Sin sista dag skulle han egentligen göra i november, men nu meddelar kommunen att han omgående lämnar sin tjänst.

Kassören tar över rektorns jobb

Pär Steen tar över Berit Öhrvalls rektorstjänst för Tankeborgen Svartlå Fria i Boden och hon tar hans plats som kassör i skolstyrelsen.

Rolf Bengtsson fortsätter som barn- och utbildningsschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på tisdag den 3 september att anställa Rolf Bengtsson som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen fram till den 31 juli 2021.

Ny skolmåltidschef till Trelleborgs kommun

Stina Salmonsson är ny måltidschef med ansvar för skolan i Trelleborg.

Läs fler
Nya rapporter
The power of education to fight inequality

A good-quality public education is liberating for individuals. It can also be an equalizer within society. This report shows the unparalleled power of public education to tackle growing inequality and bring us closer together. (pdf)

Education at a Glance 2019

The 2019 edition of Education at a Glance includes a focus on tertiary education with new indicators on tertiary completion rates, doctoral graduates and their labour market outcomes, and on tertiary admission systems, as well as a dedicated chapter on the Sustainable Development Goal 4. (pdf)

Föräldrar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Småungar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här ingår också frågor om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.