Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Skolledarna: ”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Sverige får 4770 nya rektorer

Vid halvårsskiftet byter landets förskolechefer titel till rektor. För nya i yrket blir rektors­programmet därmed obligatoriskt.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

School effectiveness and student cheating

Studien undersöker sambanden mellan skolkontextuella faktorers (ledarskap, lärarsamarbete och skoletos) betydelse för graden av fusk bland elever på gymnasieskolan, samt huruvida dessa samband medieras av elevernas moral och betyg. (pdf)

Karriärtjänster stärker lärarna

Karriärtjänsterna har stärkt lärarkåren visar en stor studie. Samtidigt har de tidiga intentionerna inte fått genomslag. Det beror på det som lärarna i studien själva kallar ”tabu”, att förstelärare skulle lägga sig i de enskilda lärarnas arbete i klassrummen.

Planering kan vara negativt

Ledarskap och medarbetare är det som påverkar resultatet av en organisations arbete mest, enligt en färsk studie från Chalmers. Men strategisk planering är ofta negativ. Hur får man ut syftet med sin strategi i konkret effekt i verksamheten? Chef & Ledarskap frågade Åsa Rönnbäck som föreläst om forskningen.

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Från tillrättavisande till undervisning

Eriksbergsskolan i Sollentuna kämpade med oro och konflikter mellan eleverna. Så är det inte längre. Vändningen kom när kuratorn började handleda pedagogerna i deras ledarskap.

En rektors första hundra dagar

Skolledare behöver få så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag. Här hittar du stödmaterial och verktyg för att effektivisera organisationen och underlätta din arbetssituation. Det kan vara till hjälp för dig som är ny i jobbet men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Rektorer får hjälp att erövra sitt uppdrag

”Skolledare behöver få så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag”, säger Björn Hareland som representerar Lärarförbundet i ett samarbete där nu en konkret digital verktygslåda för rektorer lanseras.

Bokrecension: Etiskt ledarskap

Marita Cronqvists bok kan bidra till lärarutbildningens etikdiskussion, men är alltför teoretisk för att kunna ha en roll på förskolorna, skriver Monica Berg.

KRÖNIKA: Slopa det meningslösa värderingsarbetet

De senaste åren har allt fler organisationer börjat att fokusera på hur man skapar, upprätthåller och styr människor med värderingar. Men värderingsarbete i organisationer saknar konkreta bevis på effekt i forskning, så anledning finns att vara skeptisk, skriver Jonas Mosskin, organisationspsykolog och skribent.

Ensuring that teachers don’t run out of gas

Students, teachers and administrators are under a lot of stress as the school year winds down, middle-school principal Matthew Howell writes. Howell offers several tips to help alleviate burnout, including rethinking meetings and considering workload before taking on new projects.

Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

Besök från Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationen ska stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. För att lyssna in SPSM:s erfarenheter och arbete besökte delegationens ordförande Christina Forsberg myndigheten tillsammans med Emma Sterky och Anna Paulhoff.

Besök på Årets skolbibliotek 2018

Lena Linnerborg är Sveriges skolledarförbunds representant i juryn för Årets skolbibliotek. Här får vi ta del av hennes reflektioner efter vårt besök på Bessemerskolans bibliotek i Sandviken, Årets skolbibliotek 2018.

”Skolchefer måste få bättre stöd”

Nu har det snart gått ett år med ett lagstyrt ansvar för skolchefen i skollagen. Det är läge att stanna upp lite – hur har det har gått? skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Söktrycket ökar på rektorsutbildning

Söktrycket till höstens nationella rektorsutbildning är det högsta någonsin. Även rekryterings­utbildningen i Umeå får allt fler sökande. Ökad effekt på det jobb man gör i klassrummet är lärarnas främsta orsak att vilja bli rektor.

Tillbaka där hon började

Det första jobbet var som 19-årig vårdare på Kristinaskolans elevhem. Nu är hennes jobb att utveckla elevboendet för hela landets specialskolor så att det är likvärdigt och håller högsta kvalitet.

Karriärlärare har eget karriärnätverk

Daniel Alvunger är en av två nätverksledare för ”Nätverket för förstelärare och lektorer vid Linnéuniversitetet”. Han är universitetslektor, prodekan och sitter också i nätverkets styrgrupp.

Karriärstegen som öppnar för karriär i skolan

Möjligheten till karriär och att kunna utvecklas i jobbet är viktigt för både lärare och rektorer. Ett steg på vägen är det förslag till professionsprogram som tagits av regeringen i det så kallade januariavtalet.

Försterektorn vill ge stöd i känsliga frågor

Vallentuna fortsätter satsningen på försterektorer. Uppdragen blir färre men tydligare. Elisabet Lotfi hoppas få chansen att ge sina kollegor mer stöd i känsliga frågor.

Skolledarna: ”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

Nedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Ställ frågor om ledarskapet på intervjun

Drömjobbet kan bli en mardröm om det visar sig att du inte lirar med chefen. Att välja rätt chef är därför minst lika viktigt som att hitta rätt jobb och intressanta arbetsuppgifter.

Digital likvärdighet – för alla elever

Den 1 juni blir Johanna Karlén kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, en intresseorganisation för svenska teknikföretag som riktar sig till skolan.

Facket slår larm: Kommunen la statsbidrag för likvärdighet på rektorslöner

Härryda kommun får skarp kritik för sin hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet. Trots varningar har kommunen valt att lägga riktade pengar på annat än de var avsedda för – bland annat rektorslöner.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Lärares och rektors karriär
  Nytt nr ute 4 april

Tema: Lärares och rektors karriär

Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet ska ge svar på den frågan. Intervjun: Nina Rung är kriminologen som tröttnat på skambeläggandet av tjejer i skolan. Inblick: Forskarna: Så utvecklar du din relationskompetens som lärare. Skolportens favorit: Ny avhandling om skrivdidaktik i klassrummet blev lärarpanelens val.

Köp digitala lösnummer!
Namn & Nytt

Se när årets ”Min lärare” överraskas av sina elever

Rekordmånga, drygt 2 100, nomineringar till årets ”Min lärare” har skickats in till SVT:s Lilla Aktuellt från elever i hela landet.  Nu är det klart att utmärkelsen går till en mycket omtyckt lärare i Borrby.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Digital likvärdighet – för alla elever

Den 1 juni blir Johanna Karlén kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, en intresseorganisation för svenska teknikföretag som riktar sig till skolan.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 utsett Camilla Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå, Sara Persson, Gunnebo skola i Gunnebo och Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund, med 50 000 kronor var, samt till mottagare av ett gemensamt pris Anki Källman och Anneli Wahlsten, Gunnarsboskolan i Mullsjö, med totalt 50 000 kronor.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

Piteålärare får prestigefyllt pris

Läraren Camilla Edvardsson Lundmark, vid Hortlax skola i Piteå, är en av fem lärare som får dela på Svenska Akademiens svensklärarpris 2019.

Hon fick Pennsvärdet 2019: ”Började gråta när jag fick beskedet”

Pedagogiska par, trelärarsystem och enskilda samtal med 43 elever varje vecka. Under tjugo års tid har läraren Pavlina Spanos utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt på Enbacksskolan i Tensta. Nu tilldelas hon Pennsvärdet.

Läs fler
Nya rapporter
Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom som visar att antalet barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrin på grund av depression eller ångestsyndrom har ökat under de senaste tio åren. Även förskrivningen av antidepressiva läkemedel har gått upp, även om andelen barn och ungdomar som behandlas med läkemedel inte har förändrats.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar Andra halvåret 2018

Skolverket beskriver i denna promemoria statistiken över kommunernas aktivitetsansvar för perioden andra halvåret 2018. Statistiken baseras på kommunernas rapporterade uppgifter för perioden. På Skolverkets webbplats finns statistik på kommun- och länsnivå. (pdf)

Great minds think differently – Undervisning av nyanlända elever och lärdomar från Internationals Network for Public Schools

I rapporten lyfts ett framgångsrikt exempel på hur undervisning kan bedrivas för nyanlända elever med annat modersmål: Internationals Network for Public Schools i USA. Det är ett nätverk som designar, utvecklar och stöder offentliga skolor som enbart riktar sig till elever på high school som varit maximalt fyra år i landet vid skolstart. (pdf)

Ungas anmälningar av hat och hot på sociala medier 2019

Resultaten indikerar att andelen unga som anmält hat och hot har ökat över tid. Det är också ökade andelar som uppger att anmälan gällt rasism eller sexism. Vad studien även visar är att mindre än en tredjedel uppger att de fått veta om deras anmälan lett till något eller inte – när de anmält något till tjänsten. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.

Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

Judit Novak har studerat styrningen av skolan med fokus på statligt ansvarsutkrävande från lärare och skolledare för förverkligandet av elevers rättigheter.