Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Talis: Svenska lärare får lite stöd

Nästan alla tillfrågade svenska lärare tycker att relationen med eleverna är bra. Men stödet från rektorer och mer rutinerade kolleger kunde vara bättre. Det visar den internationella undersökningen Talis, om lärares och rektorers arbete.

Här får förskolecheferna ett lönelyft som rektorer

2 000 kronor mer i månaden i lön kan förskolecheferna i Karlstads kommunala förskolor räkna med från och med den första juli, då de får sin nya titel rektor i förskolan.

Så mycket tjänar Ekström och hennes generaldirektörer

Regeringen har satt nya löner på alla under utbildningsdepartementet. En rektor har högre lön än ministrarna på departementet.

EXPERTPANEL
Dåliga chefer i skolans styrsystem – vad gör du?

Dåliga chefer i skolans styrsystem – vad gör du?

Arbetar du nära en chef som är orättvis eller frånvarande, som hånar eller ironiserar, eller osynliggör en del medarbetare och favoriserar andra? Här är rektor Alf Solanders tre bästa tips till dig.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Tingdammsskolans satsning på NT!

Vårterminen 2018 valde Tingdammsskolan, med rektor Kerstin Sjöberg som initiativtagare, att gå med i Malmö stads satsning på NTA. Nedan kan du läsa om Kerstins tankar nu ett år senare och få ta del av hennes tankar kring satsningen.

Stödmaterial för introduktion av obehöriga lärare och förskollärare

Med det här materialet från Skolverket kan rektorer bidra till att obehöriga lärare och förskollärare får en introduktion till läraruppdraget. Materialet ingår i självskattningsverktyget Koll på kompetens.

Fortbildning
För lärare i svenska som andraspråk
  Konferensen ges i Göteborg, 16-17 september

För lärare i svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

På nytt jobb. ”Sigtuna har en egen identitet”

”Jag ser fram emot att få jobba i en så spännande kommun där gammalt möter nytt”, säger Birgitta Pettersson som till hösten lämnar sin tjänst som utbildningsdirektör i Uppsala för att i stället bli kommundirektör i Sigtuna.

Gustav Fridolin blir lärare igen: ”Jag har längtat”

Gustav Fridolin har fått nytt jobb – som lärare. Men att jobbet som utbildningsminister skulle gett honom några fördelar i ansökningsprocessen tror han inte. ”Jag tycker att det var en väldigt seriös process”, berättar han.

Nu blir Fridolin lärare igen – sökte jobb genom arbetsförmedlingen

Gustav Fridolin (MP) har fått nytt jobb. I oktober börjar han som lärare vid allmän linje på Stadsmissionens folkhögskola i Liljeholmen. ”Eleverna är till stor del unga vuxna som av olika skäl inte fått med sig gymnasiebehörigheten”, säger han

Lärare JO-anmäler kommunchefer i Linköping

Fyra högt uppsatta chefer på Linköpings kommun har anmälts till Justitieombudsmannen (JO) av lärare på Katedralskolan efter vårens kris där en enhetschef fick sparken.

Rektorn jävig – fru och bror fick jobben

Rektorn på den kommunala grundskolan i Göteborg skötte rekryteringen av skolans nya lärare. Det slutade med att hans egen bror anställdes. Samtidigt fick rektorns fru en egen gräddfil till ett lärarjobb som aldrig annonserades ut. Dubbeljäv, enligt kommunens egen utredning.

Hon blir rektor för Godegårds skola

Kathrin Thomas, tidigare elevvårdschef i Motala kommun, blir rektor för återöppnade Godegårds skola.

Fridolin (MP) lämnar utbildningsutskottet

Den tidigare utbildningsministern och språkröret Gustav Fridolin tänker lämna riksdagen i höst. Men redan i dag måndag lämnar han utbildningsutskottet.

Lidingö får ny chef för lärande- och kulturförvaltningen

Johan Skofteröd blir med start den 20 september ny chef för lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad.

Ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborg

Martin Åsman blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborgs kommun.

Svenska lärare nöjda – men byter skola oftare

Svenska lärare är överlag nöjda med sitt arbete men byter skola oftare. Samtidigt bedöms studieron som ungefär lika god som i andra nordiska länder. Det visar den internationella undersökningen Talis, om lärares och rektorers arbete.

”Mycket är bra i svensk skola. Låt det höras i politiken”

Det brukar talas om stök i klassrummen, oengagerade elever och lärare som får ägna en stor del av lektionerna åt att försöka skapa studiero. Men Talis ger inget stöd för att Sverige på det området skulle avvika väsentligt från andra länder, skriver Sydsvenskan på ledarplats.

”Det är inte sant att det råder kaos i den svenska skolan”

Svenska lärare trivs med jobbet, statusen för läraryrket ökar och ordningen i klassrummen är  ungefär lika god som i andra länder. Det visar den internationella undersökningen Talis, där lärare och rektorer själva får berätta hur de uppfattar sin situation.

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute nu

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Köp digitala lösnummer!
Namn & Nytt

På nytt jobb. ”Sigtuna har en egen identitet”

”Jag ser fram emot att få jobba i en så spännande kommun där gammalt möter nytt”, säger Birgitta Pettersson som till hösten lämnar sin tjänst som utbildningsdirektör i Uppsala för att i stället bli kommundirektör i Sigtuna.

Gustav Fridolin blir lärare igen: ”Jag har längtat”

Gustav Fridolin har fått nytt jobb – som lärare. Men att jobbet som utbildningsminister skulle gett honom några fördelar i ansökningsprocessen tror han inte. ”Jag tycker att det var en väldigt seriös process”, berättar han.

Nu blir Fridolin lärare igen – sökte jobb genom arbetsförmedlingen

Gustav Fridolin (MP) har fått nytt jobb. I oktober börjar han som lärare vid allmän linje på Stadsmissionens folkhögskola i Liljeholmen. ”Eleverna är till stor del unga vuxna som av olika skäl inte fått med sig gymnasiebehörigheten”, säger han

Hon blir rektor för Godegårds skola

Kathrin Thomas, tidigare elevvårdschef i Motala kommun, blir rektor för återöppnade Godegårds skola.

Fridolin (MP) lämnar utbildningsutskottet

Den tidigare utbildningsministern och språkröret Gustav Fridolin tänker lämna riksdagen i höst. Men redan i dag måndag lämnar han utbildningsutskottet.

Lidingö får ny chef för lärande- och kulturförvaltningen

Johan Skofteröd blir med start den 20 september ny chef för lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad.

Ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborg

Martin Åsman blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborgs kommun.

Läs fler
Nya rapporter
Hur ska grundskolan finansieras i framtiden?

En ny undersökning visar att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden. Läs hela rapporten från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2020. (pdf)

Folkbildning i marginaliserade stadsdelar

I studien Folkbildning i marginaliserade stadsdelar analyseras folkbildningens, framför allt studieförbundens, arbete i landets marginaliserade stadsdelar. (pdf)

Den digitala skolan

Tele2 har i samarbete med Kantar Sifo frågat 896 barn i åldern 6-16 år och 1164 föräldrar vad de tycker om digitaliseringen av skolan. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.

Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

Judit Novak har studerat styrningen av skolan med fokus på statligt ansvarsutkrävande från lärare och skolledare för förverkligandet av elevers rättigheter.