Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås är mottagare av Sveriges främsta pris för skolledare, Stora Skolledarpriset. Det delades ut när Nordiska Skolledarkongressen inleddes i Göteborg på tisdagen.

Gymnasierektorer vittnar om extremism bland elever

Antisemitiska glåpord. Rasistiska uttalanden mot flyktingar. Elever som lockas av IS-rekryterare. Hälften av rektorerna i DN:s undersökning har tvingats hantera extremism bland sina elever.  

Så ska läraryrket bli mer attraktivt

Ett professionsprogram för lärare och rektorer föreslås för att höja deras kompetens och stärka läraryrkets attraktivitet.

Skolporten Chef
Fördelar med delat rektorskap

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Konferens
Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling

Satsa på det som ­verkligen motiverar

Högre lön eller mer inflytande – vad är effektivast för att vi ska utföra stordåd på jobbet? Lär dig förstå vad som skapar riktig ­motivation för dina medarbetare.

Rektorer har dubbla känslor till Skolinspektionens tillsyn

Rektorerna känner sig pressade av Skolinspek­tionens ökade fokus på avvikelser och juridik. Men de ser också att rapporterna från den regelbundna tillsynen är en draghjälp för att komma till rätta med bristerna, konstaterar forskaren Judit Novak i en ny avhandling.

Lite väl brett om kollegialt lärande

Boken är lättläst och ger en tydlig bild av hur Karin och Per Alnervik själva har jobbat med utveckling av kollegialt lärande i förskolan. Författarna tar ett brett grepp om ämnet. Tyvärr blir också bredden bokens svaghet. Ibland känner att jag vill veta mer om hur de tänker inom olika områden som de beskriver. Jag tror att den kan inspirera till att läsa mer litteratur och att det förhoppningsvis kan leda till mer intellektuella samtal i förskolorna, skriver Per Edberg i en bokrecension.

Konferens för dig som är
Förskolechef

Förskolechef

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen ges på två orter 2018!

Läs mer
Fler nyheter om ledarskap

Kontrakt svetsar ihop arbetslaget

Arbetsmiljön är pressad i förskolan. På Boo Gårds förskola har man tagit tag i problemen, bland annat med ett arbetslags­kontrakt där rutiner och regler blir tydliga för alla.

”Som rektor tvivlar jag på läroplanen”

Att nå betyget E är svårt för många elever, utan utvecklingsneurologiska avvikelser, trots anpassningar och brett stöd. Är detta syftet med läroplanen när den enskilt viktigaste faktorn för livslångt välmående är att nå kunskapskraven? skriver Olof Lindblad rektor, Ekhamraskolan i Mariestad,

Rektorn spränger budgeten – för elevernas skull: ”Positivt”

När rektor Micael Emihl gick på sin tjänst för snart två år sedan såg han till att få in fler lärare i klasserna. Han överskred budgeten men för Micael Emihl är det elevernas bästa som räknas.

De svåra valfrågorna

Under ett valår blir demokratiuppdraget extra konkret. Men politik i ­skolan väcker känslor. Vissa skolledare anser att partier äventyrar studieron.

Förskolechefer kan få lång rektorsutbildning

Förskolechefer ska ha titeln rektor och genomgå en lika omfattande befattningsutbildning som sina kollegor i skolan. Det föreslår regeringen.

Så påverkas du av nya datadirektivet

Många skolor bryter mot lagen när lärarna skapar klasslistor i ­Google ­Dokument och mejlar känslig information. EU:s nya dataskydds­förordning GDPR gör snart reglerna ännu hårdare – och böterna skyhöga.

Krav på behörighet påverkar inte skolledare

Lärarförbundet är på väg att stänga dörren för obehöriga lärare – om förbundsstyrelsen får som den vill. Men för skolledare ser medlemskapet inte ut att påverkas, oavsett deras bakgrund.

Klart med ny skolchef i Falkenberg

Efter chefsturerna inom kommunen har kommunstyrelsen idag beslutat om att erbjuda Stigert Pettersson tjänsten som skolchef.

Barn- och utbildningschefen i Mullsjö slutar med omedelbar verkan

Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) bekräftar att Magnus Wetterqvist slutat och säger att de tillsammans kommit fram till beslutet.

Han blir Falkenberg kommuns nya skolchef

Stigert Pettersson lämnar sin position i Hylte för samma tjänst i Falkenberg.

Läs fler nyheter
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolportens magasin
  Nytt nr ute 7 februari!

Tema: Förskola i Skolportens magasin

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella chefstjänster
Namn & Nytt

Ny chef för skolorna i Trelleborg på plats först till hösten

Det kommer att dröja innan Trelleborgs kommun har en ny bildningschef på plats. Kanske tills efter sommaren.

Klart med ny skolchef i Falkenberg

Efter chefsturerna inom kommunen har kommunstyrelsen idag beslutat om att erbjuda Stigert Pettersson tjänsten som skolchef.

Barn- och utbildningschefen i Mullsjö slutar med omedelbar verkan

Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) bekräftar att Magnus Wetterqvist slutat och säger att de tillsammans kommit fram till beslutet.

Han blir Falkenberg kommuns nya skolchef

Stigert Pettersson lämnar sin position i Hylte för samma tjänst i Falkenberg.

Nytt chefsavhopp kort tid

Lennart Fernström tillträdde som ny verksamhetschef för förskola och skola i Eda kommun hösten 2016. Nu har han valt att sluta och kommunen får se sig om efter en ny chef igen.

Ny barn- och utbildningschef i Värnamo kommun

Karin Kihlman Thornell blir ny barn- och utbildningschef i Värnamo kommun med tillträde den 1 juni. Närmast kommer hon från jobbet som gymnasiechef på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.

Kandidaterna till Stora Skolledarpriset utsedda

Semira Vikström, rektor Huddinge, Hans Jakobsson, rektor Västerås och Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, Filipstad – det är de tre finalisterna till Stora Skolledarpriset 2018.

Läs fler
Nya rapporter
Skolinspektionens årsrapport

Ta del av Skolinspektionens årsrapport 2017.

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

En särskild utredare ska föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. (pdf)

Uppföljning av Karriärtjänster bidragsåret 2017

Detta PM redovisar uppgifter för karriärtjänstreformen bidragsåret 2017. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar