Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Skolforskningsinstitutet får ny direktör

Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Riksrevisionen.

Huvudmäns jämförande analyser svaga när det gäller betygssättning

Att sätta betyg är en komplex process. Kunskapskrav ska tolkas, elevuppgifter bedömas och slutligen ska ett samlat underlag av elevprestationer vägas ihop till ett betyg. För att betygen ska bli rättvisa och likvärdiga behöver därför lärare goda förutsättningar i sitt arbete med betygssättning. Det behövs även ett jämförande och analyserande arbete från huvudmännens sida.

Ja till leg på fritids och till rektorer i förskolan

Fritidspedagoger ska vara legitimerade och förskolechefer heta rektorer. På tisdagen klubbades besluten i riksdagen. Däremot blir det inga ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Skolporten Chef
Gästkrönika: Inspektionen utan syfte

Gästkrönika: Inspektionen utan syfte

Självklart är det viktigt med en inspektion som kan kontrollera när en skola, myndighet eller yrkesgrupp missköter sig. Men det behövs inte en gigantisk kontrollmyndighet som för en årskostnad av hisnande 410 miljoner kronor åker kors och tvärs genom Sveriges land och skapar oreda, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka kommun.

Skolinspektionen: "Vi granskar för att förbättra"

Alf Solander skriver i sin gästkrönika att han upplever att Skolinspektionen misstror lärare. Vårt arbete handlar inte om att ifrågasätta lärarprofessionen – tvärtom vet vi att det läraren gör i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för bra undervisning och utbildning. Vi vill därför klargöra vår roll, skriver Skolinspektionen i en replik.

Konferens
Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Konferens för dig som är
Förskolechef

Förskolechef

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen ges i Göteborg den 29-30 november.

Läs mer
Fler nyheter om ledarskap

Lyckliga lärare blir skolledare

Det saknas skolledare i hela Sverige och problemen är större än brist på kandidater. Utan fungerande system för elevadministration och kommunikation är drivkraften låg för större ansvar. Men Ådalsskolan i Kramfors visar vad rätt fokus, tillit och avskalade processer kan göra för slutbetyg och sjukskrivningstal.

Skolforskningsinstitutet får ny direktör

Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Riksrevisionen.

Välbesökta seminarier i Almedalen för Sveriges Skolledarförbund

Bilder från Sveriges Skolledarförbunds välbesökta seminarier i Almedalen.

Rektorn för Campus Manilla arbetsbefrias

Styrelsen för Campus Manilla har arbetsbefriat rektorn efter den senaste veckans storm kring skolan. Det skriver Dagens Nyheter. ”Den senaste tidens utveckling har tyvärr medfört att vi inte längre kan ha förtroende för henne”, skriver styrelsen enligt DN.

Ombudet: ”Vi lärare måste ta plats och berätta vad som behövs”

Karl Hallerup blev lärare för att ge andra en bättre skolgång än den han själv fick. Som ombud för Lärarförbundet vill han förändra och drar sig inte för att gå via media och sociala medier för att nå framgång.

Viktig debatt om skolchefsrollen väntar i Almedalen

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson debatterar skolledarnas utsatta roll med bland andra två fackordföranden under Skolledardagen i Almedalen. Skolledardagen är ett samarrangemang mellan de sex universitet i landet som har rektorsprogrammet.

Om studie- och yrkesvägledning i västsverige

I en ny rapport från Västsvenska Handelskammaren undersöker man hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Västsverige. I rapporten intervjuas  65 högstadierektorer på skolor i 17 kommuner, därtill har kommunernas politiska styrdokument granskats. Var tredje rektor upplever att huvudmannen inte ställer några krav på dem för arbetet med studie- och yrkesvägledningen och var femte att de inte avrapporterar arbetet till någon.

Instagram i förskolans praktik – vad ger det för effekter?

Hallå där Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik och universitetslektor på Högskolan i Halmstad. Du ska föreläsa om Instagram på Skolportens konferens för förskolechefer i höst. Vad ska du prata om?

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan?- Granskning av rektorers och huvudmäns arbete

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att alla elevers kunskaper blir bedömda utifrån samma krav. Om inte, kan det få långtgående konsekvenser för den enskilda elevens möjlighet att nå sina mål genom fortsatta studier och yrkesliv. (pdf)

Sorseles skolchef avgår efter budgetkonflikter

Heléne Linder, skolchef i Sorsele kommun, avslutar sin anställning efter konflikter med kommunen.

Läs fler nyheter
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Namn & Nytt

Skolforskningsinstitutet får ny direktör

Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Riksrevisionen.

Läs fler
Nya rapporter
Fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

Detta uppdrag ersätter det av regeringen beslutade uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S).

Enkätsvar: Medlemmar inom KFO om lön, arbetstid och arbetsmiljö (pdf)

Lärarförbundets avtal med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, löper ut den 31 augusti och förhandlingarna drar igång på allvar i mitten av augusti. För att utvärdera nuvarande avtal och få medlemmarnas röster om läget och behoven har Lärarförbundet gjort en enkät. Mer än 1000 medlemmar svarade.

Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan (pdf)

Skolverket får i uppdrag att analysera om undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas. Om det bedöms vara lämpligt ska sådana förslag lämnas.

PM: Nyinvandrade elever i grundskolan hösten 2017 (pdf)

I den här promemorian beskrivs den statistik som finns tillgänglig rörande nyinvandrade elever i grundskolan hösten 2017. Statistiken avser veckan då den 15 oktober inföll och speglar det aktuella läsåret.

Läs fler
Avhandlingar