Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Närstöd ska öka inflytandet för rektorerna

Rektorernas inflytande över sin egen arbetssituation bör prioriteras, menar kommunstyrelsen i Göteborg. Nu satsar kommunen hårt på så kallat närstöd till sina rektorer.

Efter metoo: skolan backar upp

Hösten 2017. Vittnesmålen om sexuella trakasserier och kränkningar tog Sverige med chock. I skolans värld vittnade många elever under #räckupphanden och #tystiklassen om övergrepp som kanske tystas ned eller aldrig kommit fram. Men nu kommer skolans replik – Backa!

"Det finns inte alltid den tid som jag önskar"

Tydliga förväntningar, starkt stöd, kollegialt samarbete och huvudmän som lyssnar. Det behövs för att säkra skolledarrekryteringen, anser Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef i Helsingborg.

Fortbildning
Rektor i fokus
  Konferensen ges den 4-5 februari i Stockholm

Rektor i fokus

Ur konferensens innehåll: Nulägesanalys och att leda i förändring, förstärkt elevhälsa, nya rön om hjärnan, digitalisering, organisera för pulsträning, klok rekrytering och bra kommunikation - att lyckas i svåra möten.

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling

Skolledarskap – en fråga om att bemästra korstrycket

Resultatansvarigt chefskap och verksamhetsansvarigt ledarskap är två olika sidor av rektorsrollen, med olika krav och olika förväntningar, menar Gunnar Berg, och det gäller att lära sig hantera båda.

Förskolechefens vardag under lupp

Bemanningen i förskolan är ofta knapp och barngrupperna upplevdes som för stora av fler än 40 procent av de tillfrågade förskolecheferna. Det visar Lärarförbundets rapport om förskolechefer.

Möte med media – En guide till dig som är skolledare

I din roll som skolledare kommer du i kontakt med media och det är en del av ditt uppdrag som chef för verksamheten. Den här skriften ger dig tips och råd på hur du kan tänka och vad du kan göra när du blir kontaktad av media. Den ger också tips på vad du kan göra på arbetsplatsen för att vara väl förberedd om ni hamnar i det mediala strålkastarljuset. (pdf)

Principals crack down on harmful student behaviors

Some school leaders are using their leverage to confront students’ hazing, drinking, and sexual violence. It’s a difficult job.

Tips for principals to survive – and thrive

We asked principals to tell us their biggest challenges, and six clear, commonly shared issues emerged. Here are strategies for tackling them, from school leaders and experts.

Fler nyheter om ledarskap

Skolledare på agendan

På torsdag inleds Skolledarmötet i Lärarnas hus, Stockholm. Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Till Skolledarmötet kommer 75 valda ombud från hela landet samt representanter som sitter i Lärarförbundet Skolledares styrelse i dag.

Språkutveckling och studiero i fokus

På Brunnaskolan i Hallunda-Norsborg finns en nytillträdd rektor sedan våren 2017, Helena Björshammar. Med en tydlig vision och starkt samarbete inom personalteamet utvecklar hon en verksamhet där förebyggande elevhälsa och språklig utveckling ligger i fokus.

Han slutar som rektor på skolan

Tomas Erazim slutar som rektor på Furulundsskolan i Mariannelund.

Avhoppad chefredaktör prisas som publicist

”Hon tog fighten för journalistiken”. Så inledde Utgivarna sin nominering när Annica Grimlund, tidigare chef för Lärarförbundets tidningar, fick Mommapriset i fredags.

Hon föreslås bli ny rektor på SLU

SLU:s rekryteringsgrupp föreslår Maria Knutson Wedel som ny rektor för SLU. Förslaget ska senare läggas på regeringens bord.

De är kommunens tre nya rektorer

Under torsdagen firade Västervik kommun tre nya rektorer. Nu har Ellen Key-skolan och Älvdansen helt nyutexaminerade rektorer på plats.

Experten: ”Viktigt att inte skrämma eleverna”

Vissa skolor kan skicka krismeddelanden till föräldrar via sms. Men det är viktigt att meddelanden inte skrämmer bort eleverna från skolan, anser Sveriges kommuner och landsting.

Rektorn om skolans agerande efter mordförsöket: ”Vi är nöjda”

Efter samråd med polisen valde rektorn Jimmy Nordengren att inte stänga Malmens skola igår efter mordförsöket vid skolgården. Under onsdagsmorgonen fanns det samtidigt föräldrar som ansåg att skolan borde varit stängd och att informationen kunde varit bättre. ”Det fanns ingen anledning att stänga skolan”, svarar Jimmy Nordengren.

Rektor visade barnporr för restaurangpersonal

En rektor, som nu står åtalad för bland annat barnpornografibrott, har visat barnporr för restaurangpersonal i länet. Det berättar anställda som P4 Västerbotten pratat med. Personal vid en annan restaurang berättar att rektorn visat bilder på nakna kvinnor.

Dag lämnade rektorsjobbet efter bara fyra månader

Dag Skoglund är en av två rektorer som lämnat sin tjänst i Dorotea. Arbetssituationen fick honom att känna sig otillräcklig.

Läs fler nyheter
Konferens för dig som är
Förskolechef

Förskolechef

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen ges i Göteborg den 29-30 november.

Läs mer
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Sambedömning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Sambedömning

Tema: Sambedömning Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer!
Namn & Nytt

Han slutar som rektor på skolan

Tomas Erazim slutar som rektor på Furulundsskolan i Mariannelund.

Avhoppad chefredaktör prisas som publicist

”Hon tog fighten för journalistiken”. Så inledde Utgivarna sin nominering när Annica Grimlund, tidigare chef för Lärarförbundets tidningar, fick Mommapriset i fredags.

De är kommunens tre nya rektorer

Under torsdagen firade Västervik kommun tre nya rektorer. Nu har Ellen Key-skolan och Älvdansen helt nyutexaminerade rektorer på plats.

Ny chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona

Carina Leffler blir ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

Grundskolan och grundsärskolan i Arboga får ny verksamhetschef

Helene Vestman är ny verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Arboga kommun.

Ny verksamhetschef för förskola i Arboga

Britt-Marie Deubler är ny verksamhetschef vid förskolan i Arboga kommun.

Kommunikationschefen byter roll på Academedia

Paula Hammerskog lämnar sin roll efter 10 år och blir trygghetsdirektör, som är en ny roll inom Academedia.

Läs fler
Nya rapporter
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. (pdf)

Redovisning av uppdrag om fjärrundervisning

Skolverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att följa upp hur fjärrundervisning används inom olika skolformer och bedöma ett antal olika aspekter. Uppdraget gäller både den reguljära fjärrundervisning som är reglerad för ett flertal språkämnen sedan juli 2015 och den försöksverksamhet i ytterligare ämnen som har pågått sedan höstterminen 2016. (pdf)

Elever nära examen som övergår till komvux – en registerstudie

Varje år är omkring 7 000 elever i gymnasieskolan nära att ta en examen från nationella program, men i stället för examen får dessa elever ett studiebevis på grund av att de blivit underkända i ett fåtal kurser. I denna rapport undersöker Skolverket hur många av dessa elever med studiebevis nära examen1 som övergått till komvux, vilka kurser eleverna läst samt i vilken utsträckning eleverna tagit examen i komvux. (pdf)

Svenska friskolors etableringsbeslut

Den här rapporten undersöker hur fristående lågstadieskolors etableringsbeslut samvarierar med mått på lokala karakteristiska, genom att studera friskolor som öppnade efter friskolereformen 1992. Resultaten visar att det är högre sannolikhet att friskolor öppnar i områden där en stor del av elevunderlaget har högutbildade föräldrar och där befolkningstätheten är hög. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar