Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

"Vi är här för våra elever"

Årets skolledare finns i Västerås. Han heter Hans Jakobsson och är enligt eleverna rektorn du kan fråga om allt.

Bättre matchning kan höja resultaten

Lärare med högst utbildning undervisar elever med bäst förutsättningar. För att ta vara på kompetensen måste skolledare bli bättre på att sätta rätt lärare på rätt plats.

Rektorn som vill verka och synas

Han växte upp som statslös i ett palestinskt flyktingläger och vet hur det är att sakna framtidstro. Som rektor på Bergsjöskolan i Göteborg vill Monzer El-Sabini ge ungdomar de möjligheter han själv förvägrades.

Skolporten Chef
Gästkrönika: Inspektionen utan syfte

Gästkrönika: Inspektionen utan syfte

Självklart är det viktigt med en inspektion som kan kontrollera när en skola, myndighet eller yrkesgrupp missköter sig. Men det behövs inte en gigantisk kontrollmyndighet som för en årskostnad av hisnande 410 miljoner kronor åker kors och tvärs genom Sveriges land och skapar oreda, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka kommun.

Skolinspektionen: "Vi granskar för att förbättra"

Alf Solander skriver i sin gästkrönika att han upplever att Skolinspektionen misstror lärare. Vårt arbete handlar inte om att ifrågasätta lärarprofessionen – tvärtom vet vi att det läraren gör i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för bra undervisning och utbildning. Vi vill därför klargöra vår roll, skriver Skolinspektionen i en replik.

Konferens
Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Hur kan elevhälsan stödja elevernas måluppfyllelse?

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling

Så kan ledarskapet i förskolan utvecklas

Utvecklingsarbete i åtta steg, kollegialt lärande och utforskande arbetssätt. Det är fokus för tre böcker om förskolan som Peter Fowelin tipsar om.

Rektorn viktig för skolans utvecklingsarbete

Skolledare måste ständigt ställa kritiska frågor och se över om organisationen i praktiken fungerar som det är tänkt. Det säger forskaren Mette Liljenberg.

En hyllning till professionen

Den redan påbörjade pendelsvängningen, kanske till följd av Skolkommissionens arbete och betänkande, blir tydlig med hjälp av resonemangen i boken. Fallstudierna, det kommunala skolväsendet i tre kommuner, tjänar som tydliga exempel för landets kommunala och fristående huvudmän på hur en ändrad och stödjande styrfilosofi kan leda till en framgångsrik skolutveckling med positiva utbildningsresultat Den snabblästa boken bör läsas och ge anledning till reflektion! skriver skribenten Sten-Bertil Olsson  i en recension.

When administrators keep teaching

Teaching keeps school leaders connected to students and other teachers and lets them feel the effects of their own decisions.

Konferens för dig som är
Förskolechef

Förskolechef

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen ges i Göteborg den 29-30 november.

Läs mer
Fler nyheter om ledarskap

Skolinspektionen: ”Vi granskar för att förbättra”

Alf Solander skriver i sin gästkrönika att han upplever att Skolinspektionen misstror lärare. Vårt arbete handlar inte om att ifrågasätta lärarprofessionen – tvärtom vet vi att det läraren gör i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för bra undervisning och utbildning. Vi vill därför klargöra vår roll, skriver Skolinspektionen i en replik.

Sveriges viktigaste chefsjobb

För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska förutsättningar för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef. I den här rapporten får du möta fyra chefer som berättar om sina tankar kring vad som krävs för att chefsjobben ska vara attraktiva idag och i framtiden. (pdf)

28 000 chefer saknas – så ska de hittas – och behållas

För att kunna rekrytera och behålla de 28 000 nya chefer som saknas fram till 2026 behöver de offentliga arbetsgivarna agera annorlunda. Medelåldern måste sänkas, mångfalden öka och synen på chefen som expert behöver förändras.

”Vi är här för våra elever”

Årets skolledare finns i Västerås. Han heter Hans Jakobsson och är enligt eleverna rektorn du kan fråga om allt.

”Tack – nu fortsätter vi kampen”

Jag tackar för det fortsatta förtroendet, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson, och avslöjar planerna för de kommande tre åren.

”Ge oss tillbaka vårt drömyrke”

Sverige växer. Utbyggnaden av förskolor och skolor tar fart. Tillsammans med stora pensionsavgångar ökar behovet av skolledare, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

”Vi är tydliga med vad vi gör – inte en massa krusiduller”

En värmevåg möter rektor Semira Vikström då hon öppnar skolgrinden. Förskoleklassen leker och dansar på gården. Barn springer fram och kramar. Medarbetare ropar hej. ”Åh, bästa starten på dagen. Det är så speciellt!”.

Nilssons viktigaste frågor kvar att lösa

Med en varm applåd omvaldes Matz Nilsson till en ny treårsperiod när Sveriges Skolledarförbund genomförde sin 21:a kongress på Vår gård i Saltsjöbaden.

Gästkrönika: Inspektionen utan syfte

Självklart är det viktigt med en inspektion som kan kontrollera när en skola, myndighet eller yrkesgrupp missköter sig. Men det behövs inte en gigantisk kontrollmyndighet som för en årskostnad av hisnande 410 miljoner kronor åker kors och tvärs genom Sveriges land och skapar oreda, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka kommun.

Secret Teacher: I hated teaching – until I realised my school was the problem

Stress almost drove me out of the profession. But a change in leadership has helped me fall back in love with education.

Läs fler nyheter
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr ute 4 april!

Tema: Skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Namn & Nytt

Hon blir ny vd i friskolekoncernen

Östgöta Medias tidigare försäljningschef, Anneli Larsson, blir nu vd för Lärande partner i Östergötland AB, ett dotterbolag i friskolekoncernen Lärandegruppen med skolor som Erlaskolan och Realgymnasiet.

Elisabeth Dahlin har utnämnts till ny barnombudsman

Elisabeth Dahlin, i dag generalsekreterare för Rädda Barnen och ordförande för Världens Barn, har utnämnts till ny barnombudsman.

Ann-Louise Raquette Berlin blir verksamhetschef för Lommas Lärcentrum

Ann-Louise Raquette Berlin lämnar tjänsten som rektor på Bjärehovskolan i Lomma för att den 1 augusti i stället bli verksamhetschef för kommunens Lärcentrum.

Ester Alavei till bildningsförvaltningen i Trelleborg

Ester Alavei tillträder den 18 juni som ny chef för bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun

Kritiserad chef får byta tjänst

Chefen för den öppna fritidshemsverksamheten i Karlstad kommun, Dunja Begovic, får byta tjänst. Hon har kritiserats för sitt ledarskap av bland andra huvudskyddsombudet för fackförbundet Vision.

Östersunds skolchef Annika Källgård lämnar sitt uppdrag

Östersunds skolchef Annika Källgård lämnar sitt uppdrag efter 19 år inom kommunen.

Chefer hoppar av från utbildningsförvaltningen

Verksamhetschefen för grundskolan i Landskrona Caroline Ekstrand ska sluta efter fyra år och gymnasiechefen Magnus Wahlberg har efter två år sagt upp sig för ett nytt skolchefsjobb i Malmö.

Läs fler
Nya rapporter
Grundskolor och friytor Nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017

I rapport presenteras resultatet av den nationella kartläggning av grundskolornas friytor som SCB genomfört på uppdrag av Boverket under 2017- 2018. Statistiken syftar i första hand till att ge en nationell bild av situationen vad gäller grundskoleelevernas tillgång till utomhusmiljön, hur den varierar regionalt och hur den påverkas över tid i takt med att befolkningen och bostadsbyggandet ökar. (pdf)

Bibliotek 2017 – Offentligt finansierade bibliotek

Fler skolbibliotek, men färre unika gatuadresser där det finns andra typer av bibliotek har lett till en sammanlagd minskning av biblioteksanvändningen i Sverige. (pdf)

Sveriges viktigaste chefsjobb

För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska förutsättningar för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef. I den här rapporten får du möta fyra chefer som berättar om sina tankar kring vad som krävs för att chefsjobben ska vara attraktiva idag och i framtiden. (pdf)

Ungas beställning till samhället 2018

“Ungas beställning till samhället” är ett initiativ från Nationell samordnare på området psykisk hälsa (S 2015:09) och Sveriges Psykologförbund. Detta för att skapa utrymme för unga (13-25 år) att komma till tals i de frågor som rör dem själva, dvs. att vända på konceptet och börja med att fråga unga vilka förändringar de själva vill se i samhället som gynnar deras psykiska hälsa. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar