Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

  105049 Dela:
Toppnyheter

Var fjärde rektor riskerar att bli utbränd

En fjärdedel av landets rektorer riskerar utbrändhet. Det visar en unik undersökning där rektorer själva får beskriva hur de upplever sin arbetssituation. "Studien kartlägger flera gemensamma faktorer som får rektorer att må dåligt", säger Ulf Leo, en av forskarna bakom undersökningen.

Så blir chefen en ledare

Det är skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Det menar ledarskapsutvecklaren och föreläsaren Tommy Lundberg. "En chef är någon du SKA följa. Ledaren är ­någon du VILL följa". Själv var han vd i fem år innan han på riktigt förstod skillnaden.

"Skolledarnas arbetsmiljö inte hållbar"

Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer och skolledarjobbet ska vara attraktivt. Det ska inte vara ett yrke där människor riskerar sin hälsa och där alltför många måste sluta därför att belastningen blir för hög, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet skolledare.

Läs senaste nytt om ledarskap
Fortbildning
Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Missa inte vår kampanj med 20% rabatt på utvalda webbkonferenser. Ange bokningskod SISTAMINUTEN för att få rabatt på webbkonferenserna Franska, Tyska, Spanska, Matematik och Engelska för låg- och mellanstadiet.

Boka din plats här!
Skolportens magasin
Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Skolledarna måste ta kontroll över digitaliseringen, inkludera lärarna i beslutsprocessen och föra deras talan gentemot förvaltningen. Det menar skolledaren Edward Jensinger, som tillsammans med forskaren Marie Sjöholm skrivit en bok om digitalisering.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Skolledarna måste ta kontroll över digitaliseringen, inkludera lärarna i beslutsprocessen och föra deras talan gentemot förvaltningen. Det menar skolledaren Edward Jensinger, som tillsammans med forskaren Marie Sjöholm skrivit en bok om digitalisering.

Tuff press på Sveriges rektorer

En fjärdedel av landets rektorer riskerar att bli utbrända. Det visar en studie som Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet gjort tillsammans med forskarkollegor från Lunds universitet.

Små åtgärder har gett stora effekter

Att bli sedd – och lyssnad på – är nyckeln till trygghet och trivsel på Visättraskolan (F-6) i Huddinge. Så har en organisation med ledorden Kunskap,Trygghet och Trivsel skapats.

Dåliga skolor eller ett dåligt system?

Regeringens utökade nedstängningsbefogenheter till Skolinspektionen är en del av en populistisk politik för att lappa och laga, en politik som inte tar tag i grundproblemen med den marknadsstyrda skolan, skriver Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg.

Leading together / Time to power-up teaching practice

The coronavirus pandemic gives us an opportunity to zero in on what’s essential. Jill Harrison Berg, a leadership coach and school improvement consultant, shares how, by looking through the lens of the NBPTS Five Core Propositions, school leaders can leverage shifts already underway to support powerful teaching

Nu går tåget – är alla med?

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv. Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver att rektor såväl som alla medarbetare drar åt samma håll och att alla är överens om vad som behöver göras och hur. Men hur ska rektor egentligen agera för att få med sig medarbetarna i dessa oupphörliga förändringsprocesser? Det skriver Ebba Hildén, Karlstads universitet .

Krönika: Skolan är full av elaka problem

Skolan är full av elaka problem där vi har svårt att luta oss emot färdiga lösningar, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Skolans saknade skimmer

Skolans samhällsbärande funktion är central, läraryrkets attraktivitet är låg. Lisa Eklöv, skolledare, skriver om skolans omöjliga uppdrag och om dess brist på nimbus – det lockande skimret.

Leading together: Time to power-up teaching practice

The coronavirus pandemic gives us an opportunity to zero in on what’s essential. Jill Harrison Berg, a leadership coach and school improvement consultant, shares how, by looking through the lens of the NBPTS Five Core Propositions, school leaders can leverage shifts already underway to support powerful teaching.

Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

SKR behöver hitta ny chef för skola och arbetsmarknad

Per-Anders Andersson som idag är SKR:s chef för Avdelningen skola och arbetsmarknad ska gå i pension.

Så hanterar du utmanande personalsamtal på förskolan

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. "Jag kommer att tala om strategier för rektorer som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal", säger Jakob Carlander.

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt.

’Our first case of Covid. Parents are hounding me, staff are afraid’: diary of a headteacher’s week

The exhausted head of a school in England wonders how much more he can take.

Tidigare rektor överväger rättsliga åtgärder

Rekryteringsprocessen av den nya rektorn för Gullstensskolan i Gullspång kritiseras av den tidigare rektorn Bo Östenius, bland annat på grund av att tjänsten aldrig annonserades ut.

Var fjärde rektor riskerar att bli utbränd

En fjärdedel av landets rektorer riskerar utbrändhet. Det visar en unik undersökning där rektorer själva får beskriva hur de upplever sin arbetssituation. ”Studien kartlägger flera gemensamma faktorer som får rektorer att må dåligt”, säger Ulf Leo, en av forskarna bakom undersökningen.

Vem är smartast i klassen? Jo, rektorn

”Skolrektorer har i dag rätt att berika sig på samhällets bekostnad”, skriver Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap.

Debatt: Låt lärare och rektorer återta makten i skolväsendet

Det är hög tid att låta lärare och rektorer att återta makten i skolväsendet. På så sätt underlättas för föräldrar i Botkyrka, och i förekommande fall även i Vellinge, att återta ledarskapet i familjen – där samhället börjar, skriver Lars Hemzelius (SÖS), leg lärare.

”Långa skolbarn ger rektorn högre lön”

Den elev som förr blev uppkallad till rektorn möttes alltid av en sträng herre som satt bakom ett stort skrivbord i sitt mäktiga kontor. På den tiden var jobbet som rektor på en skola ett fint statligt ämbete och det kunde enligt grundlagen bara innehas av en man, skriver Christina Mångård på ledarplats.

Ny förbundsdirektör är utsedd

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har tagit beslut att anställa och tillsätta Mats-Peter Krantz som förbundsdirektör.

Regeringen vill stoppa Begler från Academedia

Regeringen vill stoppa Ann-Marie Begler från att bli styrelseledamot i Academedia. Uppdraget skulle skada regeringens anseende.

Fyra av fem rektorer är begränsade i sina läromedelsinköp

Fyra av fem rektorer uppger att de är begränsade när de ska köpa läromedel. Samtidigt menar hälften att de behöver prioritera vissa ämnen över andra. Det visar en färsk rapport från Läromedelsförfattarna, båda lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer.

Så blir chefen en ledare

Det är skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Det menar ledarskapsutvecklaren och föreläsaren Tommy Lundberg. ”En chef är någon du SKA följa. Ledaren är ­någon du VILL följa”. Själv var han vd i fem år innan han på riktigt förstod skillnaden.

Läs fler nyheter
Konferenser
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Namn & Nytt

SKR behöver hitta ny chef för skola och arbetsmarknad

Per-Anders Andersson som idag är SKR:s chef för Avdelningen skola och arbetsmarknad ska gå i pension.

Ny förbundsdirektör är utsedd

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har tagit beslut att anställa och tillsätta Mats-Peter Krantz som förbundsdirektör.

Erik Renström föreslås bli Lunds universitets rektor

Universitetsstyrelsen har beslutat att föreslå Erik Renström som ny rektor för Lunds universitet 2021 – 2026.

Höganäs får se sig om efter ny utbildningschef

Liselotte Herrlin väljer att som 61-åring gå i pension. Hon har sagt upp sig som utbildningschef och slutar i slutet av februari nästa år.

Lena blir ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan i Herrljunga kommun från den fjärde maj är Lena Barber, som närmast kommer från tjänsten som rektor för Innerby förskoleområde.

Ny rektor vid den samiska förskolan i Giron

Från och med 1 september hälsar vi Laila Päiviö-Brackett välkommen som rektor på förskolan i Giron.

Lärare ersätter rektor som går i pension

Sarah Boljang blir ny rektor för Haga och Ekeby skola i Kumla kommun. Hon har tidigare jobbat som lärare på Hagaskolan.

Läs fler
Nya rapporter
The Organisation in Europe 2020/21

Do you wonder how the academic calendar is structured this year, especially after covid19 hugely impacted our higher education systems? This publication, based on national data, gives accurate information on the beginning of the academic year, term times, holidays and examination periods. (pdf)

Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola och tillhörande prövning

Skolinspektionen har under pandemiperioden genomfört flera förenklade granskningar och kartläggningar om situationen i skolan. Denna rapport är en del i en serie och fokuserar på lovskola. (pdf)

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019

I denna promemoria redogör vi för statistiken över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019.

Utvärdering av två av Skolverkets insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan

I denna rapport presenteras en utvärdering av två av de insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan som har genomförts.

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.