Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Skolchefer vädjar till Skolverket: Vi behöver tydlighet och vägledning

Skolverket har frågat skolchefer landet runt hur det går med distansundervisning, examinationer, särskilt stöd med mera. Skolvärlden har tagit del av svaren.

Hallå där, Ingegärd Salmose

De allra flesta skolor måste göra förändringar i verksamheterna på grund av Corona. Ingegärd Salmose är rektor på särskolan och berättar om hur det ser ut hos henne.

Information till skolledare om nytt coronavirus

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten och Skolverket sammanställer här råd till skolledare med anledning av den nya smittan.

Läs senaste nytt om ledarskap
Skolportens magasin
Dags att definiera rektors uppdrag

Dags att definiera rektors uppdrag

I den nya professionsdeklaration som Skolledarförbundet tagit fram spelar skolforskarna Alma Harris och Viviane Robinson en framträdande roll. Det är dags att börja prata om vad rektors uppdrag är, anser Matz Nilsson, ordförande i Skolledarförbundet.

Läs mer om

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Providing stability in a time of crisis

What leaders can do help calm their community and keep students ready to learn.

Tydligt samband mellan ledarskap och hälsa

Ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Både genom chefens direkta agerande som ledare och genom hens indirekta påverkan på arbetsplatsen. Det visar en ny kunskapssammanställning från forskare på LiU.

Ledarskap för hälsa och välbefinnande

I denna rapport presenteras en kunskapssammanställning som inriktats mot forskning som undersöker ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande. (pdf)

Reflektera

I rektorns och förskollärarens ansvar ingår att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet och att arbeta för en pedagogisk samsyn i arbetslaget.

Analysera mera

Att inkludera jämlikhet och jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet är en utmaning som kräver engagemang och kunskap.

”Förhållningssätt och agerande är de viktigaste byggstenarna”

Ett normkritiskt förhållningssätt har blivit den gemensamma plattformen i arbetet med jämställdhet i Lustigkulla förskola. Rektor Agata Viltelund vill att jämställdhetsarbetet ska vara levande i diskussioner och samtal.

“I den virtuella miljön krävs det tydlighet – övertydlighet”

Att eleverna kan jobba var de vill, med tydliga uppgifter, samt att många elever tycker att det är skönt att få studiero. Det är några av fördelarna med distansundervisning, menar Pernilla Gustavsson, rektor på Korrespondensgymnasiet som är med i Ifous FoU-program om digitala lärmiljöer.

Boken om rektorn som gjorde rätt

Med sina ironiska och samtidigt allvarsamma beskrivningar av skolmiljön har lågstadieläraren Roberth Nordin fått tusentals läsare i böcker och på sociala medier.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

Mycket att vinna på delat ledarskap

Ett delat ledarskap ställer krav på cheferna – gemensamma värderingar, förtroende för varandra och inbördes prestigelöshet. ”Men om man lyckas så finns det väldigt mycket att vinna på ett delat uppdrag,” säger Marianne Döös, professor emerita vid Stockholms universitet.

Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen ges i Göteborg, 2-3 september 2020

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

Förskolerektor i Halmstad sjuk i covid-19 – så krishanterade de

I mitten av mars valde förskolan Snilleblixten i Halmstad att stänga ett dygn sedan en anställd insjuknat i covid-19. ”Den smittade, det är jag,” säger förskolans rektor Anki Govenius som efter fyra veckor i karantän fortfarande inte känner sig helt kry.

Jörgen Norström blir ny avdelningschef för grundskolan på Gotland

Jörgen Norström, nuvarande rektor för Gråboskolan i Visby, kommer att tillträda tjänsten som avdelningschef för grundskolan den 1 juni 2020.

Slöjförbud fick rektorn att ta strid: ”Har fått mordhot”

Han blev löpsedelsstoff och skaffade personlarm. Nu berättar rektorn Mattias Liedholm hur livet varit sedan han protesterade mot slöjförbudet i Skurup. Han säger att människor har gett sig på hans barn. Att kommunen velat få honom avskedad – och att han tappat tron på Moderaterna.

”Olika uppdrag – samma behov?”

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den alldeles rätt i. Inte minst har små skolor och huvudmän svårt att ordna bra kompetensutveckling, skriver rektor Torbjörn Hanö.

Många visar tecken på ohälsa

Nära fyra av fem av skolledarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, men ändå finns det anledning att resa varningsflagg – cirka 25 procent av dem visar tidiga tecken på psykisk ohälsa.

Fridag for future?

Inför Fridays for future finns en djup klyfta i skolvärlden. I Malmö har skoldirektören uppmanat rektorer att inte ge ledigt. I Umeå har en rektor JO-anmälts för strejktvång. På Ösbyskolan i Värmdö hoppas rektor Ulrika Mjørud att skolan ska kunna samlas till ett gemensamt förhållningssätt där skolporten öppnas mot de möjligheter hon ser i klimatrörelsen.

Heltidsmentorer minskar stressen

Mobilfritt och heltidsmentorer – det hänger kanske ihop? På Kalmarsundsskolan bestämde man att ha en mobilfri skoldag redan 2017. Och de som ser till att mobilerna varje dag samlas ihop är just heltidmentorerna. Mindre stress för skolans lärare och mer aktiva elever på rasten.

Han leder Utmarksskolan genom den första sorgen

En pojke i mellanstadiet har avlidit efter att ha blivit knivskuren av en äldre pojke, utanför en skola i Kortedala i Göteborg. På den drabbade Utmarksskolan leder rektor Torbjörn Bengtsson lärare och elever genom det allra första sorgestadiet.

Vilket viktigt jobb vi har!

Vilket krävande, omväxlande, roligt och framförallt viktigt jobb vi har! Just nu sysslar jag med inköp av headset till lärarna, för tio minuter sedan var det videomöte med förvaltningen angående distansundervisningens problem för vissa elever, sedan kort läsning på Skolverkets hemsida för uppdatering av läget – tyvärr inte mycket – och jagande av personal på socialtjänsten angående en elev, skriver rektor Maria Löfgren Nicolai.

En extra känsla av allvar i denna tid av oro

Igår hade vi minnesstund för en av våra elever. Hen dog förra veckan, efter en kort tids cancersjukdom. Det är så otroligt sorgligt, en ung människa tas ifrån sitt liv, det är grymt och fel, obarmhärtigt och hjärtskärande, skriver rektor Maria Löfgren Nicolai.

Det där med möten ..

Kan det vi gör nu förändra hur vi ser på möten? Jag tycker mig märka att möten som sker digitalt i stället för i verkliga livet har en tendens att bli kortare. Inte lika många kommentarer, man skriver kortfattat i kommentarsfältet i stället för att begära ordet och göra en längre utläggning. Utläggningen kan vara hur bra som helst, men den blir ofta mer mångordig än om man skriver, eller om man pratar med sin egen datorskärm, skriver rektor Torbjörn Hanö.

Glädjen att undervisa

Några ur personalen är sjuka/frånvarande och då får man glädjen att undervisa. Jag anser att en skolledare ska undervisa. Det är viktigt att få möta eleverna i klassrummet och inte enbart i korridorer eller på expeditionen. Även om det inte är ”Coronatider” så undervisar jag, skriver rektor Anders Ringård.

Olinsgymnasiets nya rektorer – ”drömvärvningar”

Olinsgymnasiet växer och stärker upp ledningsorganisationen med nya rektorer. Från augusti blir Olof Lindblad rektor för Olinsgymnasiet Skara och Thomas Roos blir rektor för Olinsgymnasiet campus Götene.

Läs fler nyheter
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Nytt nr ute 6 april 2020

Skolportens magasin

Tema: SKOLBIBLIOTEK. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer här
Namn & Nytt

Jörgen Norström blir ny avdelningschef för grundskolan på Gotland

Jörgen Norström, nuvarande rektor för Gråboskolan i Visby, kommer att tillträda tjänsten som avdelningschef för grundskolan den 1 juni 2020.

Olinsgymnasiets nya rektorer – ”drömvärvningar”

Olinsgymnasiet växer och stärker upp ledningsorganisationen med nya rektorer. Från augusti blir Olof Lindblad rektor för Olinsgymnasiet Skara och Thomas Roos blir rektor för Olinsgymnasiet campus Götene.

Nya chefer på kulturskolan och Kulturhuset Najaden

Nu är två rekryteringar av ledare inom kulturen i Halmstads kommun klara. Ny rektor för Halmstads kulturskola blir Henrik Martén, och Marcus Lundberg tillträder som chef för enhet Upplevelser, där bland annat Kulturhuset Najaden ingår.

Jan Strid blir kvar som förvaltningschef för skolförvaltningen

Charlotte Olsson slutar som verksamhetschef för grundskolan i Karlskoga den 23 juni. I och med detta så har kommundirektör Johan Harryson och Jan Strid gemensamt beslutat att Jan Strid stannar kvar som förvaltningschef för skolförvaltningen tillsvidare.

Ny Arbetsmarknads- och utbildningschef i Boden

Magnus Åkerlund, nuvarande skolchef i Bodens kommun, ska leda den nya arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun.

Ny rektor klar

Johan Laasonen blir ny rektor på Ahlafors Fria Skola i Ale Kommun. Han tillträder tjänsten fredag den 12 juni.

Folkbildning lockar Tollares nya rektor

”Vi ska lära ut, inte bara producera betyg”, säger Anna Eriksson, ny rektor för IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka.

Läs fler
Nya rapporter
PM − Barn och personal i förskola 2019

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2019. (pdf)

Sammanställd information om situationen hos huvudmän inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen

Med syftet är att bidra till myndighetens bild av läget i skolan med anledning av den situation som råder och för att öka Skolverkets möjlighet att kunna svara på frågor om läget i landet har medarbetare som arbetar med riktade insatser tagit kontakt med drygt 100 huvudmän och skolor. (pdf)

What Kids Are Reading: 2020 Edition

Based on the reading records of more than 7.6 million students—who read more than 271 million books during the last school year—the new 2020 report explores which books students read most, how that reading practice impacts achievement, and what you can do to maximize growth. (pdf)

TALIS 2018 – delrapport 2

TALIS är en internationell studie som fokuserar på hur yrkesvardagen ser ut för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan. I TALIS 2018 deltog 555 svenska skolor i låg- och mellanstadiet, högstadiet samt i gymnasieskolan. Totalt deltog 48 länder/regioner från hela världen. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.