Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Toppnyheter

Mittuniversitetets rektor dödshotades

Rektor Anders Fällström har försetts med personlarm efter hot från en nu avstängd professor.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

”Likabehandlingen börjar med språket”

”Vi kan inte passivt stå vid sidan av den ’digitala skolgården’ och iaktta när en normalisering av begrepp och uttryck som går emot våra mänskliga värden börjar formas”, skriver rektorn Peter Heddelin.

Fortbildning
Rektor i fokus
  Konferensen ges den 4-5 februari i Stockholm

Rektor i fokus

Ur konferensens innehåll: Nulägesanalys och att leda i förändring, förstärkt elevhälsa, nya rön om hjärnan, digitalisering, organisera för pulsträning, klok rekrytering och bra kommunikation - att lyckas i svåra möten.

Läs mer och boka plats
Forskning & Utveckling

How to better manage time at school

School leaders can access free resources through The Unlocking Time Project aimed at helping them rethink how they are using time. Jason Medlin, a high-school principal who adopted master scheduling software, says if ”you can build the right schedule, have the kids in the right classes with the right teachers, your school is going to improve the first year.”

Staying Mission Focused as a Leader

School leaders can resist the urge to micromanage by focusing on the most important goal: helping students and teachers succeed.

Fler nyheter om ledarskap

Ny vd för Skolporten AB

Birgitta Hartzell är ny vd för Skolporten AB. Närmast kommer hon från vice vd-rollen på samma företag.

5 saker som förgiftar stämningen på jobbet

Det är låg stämning bland medarbetarna – utan att du som chef förstår varför. Då kan du behöva kolla upp om det finns faktorer i er jobbkultur som förgiftar miljön.

Ny vd för Skolporten

Birgitta Hartzell har utsetts till ny vd för Skolporten AB, hon tillträdde tjänsten den 1 januari 2019. Birgitta Hartzell har närmast haft rollen som företagets vice vd och har även under många år varit chef för Skolportens konferensverksamhet.

Storvretskolan får ny rektor efter Skolinspektionens ingripande

Förra veckan tog Skolinspektionen det unika beslutet att tillfälligt ta över Storvretskolan på grund av de stora problemen på skolan. Nu har Botkyrka kommun tagit fram ett åtgärdspaket som ska rätta till bristerna. Bland annat byter man ut rektorn på skolan.

Kritiserad skola byter ut rektor

Efter allvarlig kritik från Skolinspektionen så har Storvretskolan i Botkyrka kommun fattat beslut om en rad åtgärder. Bland annat byts ledningen, inklusive rektorn, ut.

Nu är han tillbaka i skolans värld

Efter en avstickare på tre år som chef för miljö- och bygg återvänder han till skolans värld igen. Nu blir det Vimmerby istället för Västervik. På måndag börjar han på nya jobbet som chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Ny ordförande vill se fler friskolor i Ängelholm

Friskoleföretag och byggbolag kan bli lösningen på Ängelholms stora behov av nya skolor och förskolor. Det tror Sven-Ingvar Borgquist (M), ny ordförande i familje- och utbildningsnämnden.

Remiss av förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan

Det är oroande att få unga idag lever upp till den medicinska expertisens rekommenderade nivåer av daglig fysisk aktivitet. Konsekvenserna kan på sikt bli allvarliga och det är angeläget att frågan lyfts inom många områden. Sveriges Skolledarförbund delar uppfattningen att skolan har ett ansvar för att stimulera och möjliggöra rörelse under skoldagen. Den nuvarande skrivningen i läroplanen täcker väl in skolans uppdrag gällande detta. (pdf)

Remissvar Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Sveriges Skolledarförbund har tagit del av förslagen i betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar som lämnats av den nationella samordnaren. Förbundet kommenterar de av förslagen som berör skola och utbildning samt skolledares förutsättningar att framgångsrikt utföra sitt uppdrag. (pdf)

En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

Sveriges Skolledarförbund står helt bakom den perspektivförskjutning som utredaren föreslår som innebär att komvux inte längre endast ska ha ett individperspektiv utan fullt ut ses som en kompetensförsörjningskanal vid sidan av gymnasieskolan. (pdf)

Ny verksamhetschef för kommunala elevhälsan i Upplands Väsby.

Sara Sharif är ny verksamhetschef för kommunala elevhälsan i Upplands Väsby.

Tibro får ny barn- och utbildningschef

Per Hallén tillträder den 1 april som ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun.

Ny vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Maria Knutson Wedel, vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg föreslås som ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs fler nyheter
Aktuella chefstjänster
Fler chefstjänster
Aktuella arbetsgivare
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: estetiska ämnen
  Nytt nr ute nu!

Tema: estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Namn & Nytt

Ny vd för Skolporten AB

Birgitta Hartzell är ny vd för Skolporten AB. Närmast kommer hon från vice vd-rollen på samma företag.

Ny vd för Skolporten

Birgitta Hartzell har utsetts till ny vd för Skolporten AB, hon tillträdde tjänsten den 1 januari 2019. Birgitta Hartzell har närmast haft rollen som företagets vice vd och har även under många år varit chef för Skolportens konferensverksamhet.

Nu är han tillbaka i skolans värld

Efter en avstickare på tre år som chef för miljö- och bygg återvänder han till skolans värld igen. Nu blir det Vimmerby istället för Västervik. På måndag börjar han på nya jobbet som chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Ny ordförande vill se fler friskolor i Ängelholm

Friskoleföretag och byggbolag kan bli lösningen på Ängelholms stora behov av nya skolor och förskolor. Det tror Sven-Ingvar Borgquist (M), ny ordförande i familje- och utbildningsnämnden.

Ny verksamhetschef för kommunala elevhälsan i Upplands Väsby.

Sara Sharif är ny verksamhetschef för kommunala elevhälsan i Upplands Väsby.

Tibro får ny barn- och utbildningschef

Per Hallén tillträder den 1 april som ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun.

Ny vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Maria Knutson Wedel, vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg föreslås som ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs fler
Nya rapporter
Kommunernas framtid 2019

Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar de tre forskare som skrivit SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De diskuterar därför reformer som kan underlätta för dessa kommuner att möta framtidens utmaningar. (pdf)

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18. (pdf)

När föräldrarna själva får välja – Attityder och åsikter om barnens gymnasieval

I den här rapporten har vi undersökt hur föräldrarna ser på gymnasievalet och gymnasieskolan. Vad är viktigt för dem? Och vad har de för synpunkter på sina barns gymnasieval? (pdf)

Remiss av förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan

Det är oroande att få unga idag lever upp till den medicinska expertisens rekommenderade nivåer av daglig fysisk aktivitet. Konsekvenserna kan på sikt bli allvarliga och det är angeläget att frågan lyfts inom många områden. Sveriges Skolledarförbund delar uppfattningen att skolan har ett ansvar för att stimulera och möjliggöra rörelse under skoldagen. Den nuvarande skrivningen i läroplanen täcker väl in skolans uppdrag gällande detta. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.

PS – A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation

Maria Ingemarson har utforskat implementering och effekter av ett preventivt skolprogram på STAD, Centrum för psykiatriforskning.

Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

Judit Novak har studerat styrningen av skolan med fokus på statligt ansvarsutkrävande från lärare och skolledare för förverkligandet av elevers rättigheter.

Understanding School Principals’ Leadership

Siv Saarukka  behandlar och teoretiserar ledare och rektorers erfarenheter och berättelser om sig själva och sitt ledarskap.

What we talk about when we talk about change. A study of change practice and change agency in higher education.

Cormac McGraths avhandling handlar om förändringspraxis inom högre utbildning; hur individuella lärare, grupper och kollegiala ledare arbetar med att få till stånd förändringar.