Cirkelmodellen – Introduktion

Med Pär Sahlin

Cirkelmodellen är en metod som stöttar elevernas förståelse för och skrivande av olika texttyper genom att använda modelltexter.

I den här kursen får du en genomgång av cirkelmodellens olika faser, tillsammans med exempel och konkreta uppgifter för din egen undervisning. Vi varvar teoretiskt och praktiskt arbete med målet att skapa en färdig planering för ett eget arbetsområde med dina elever.

Se Pär Sahlin själv berätta om kursen i filmen ovan.
För vem? 

Cirkelmodellen – introduktion riktar sig främst till lärare i grundskolans årskurs 4–9 som vill utveckla sina elevers skrivande i ämnet svenska. Det är en introduktionskurs som inte förutsätter några förkunskaper eller annat material, men passar även deltagare med vissa förkunskaper. Cirkelmodellen passar också för ämnesövergripande arbete med andra ämnen. 

Vad? 

Vi går igenom cirkelmodellens faser i teori och praktik: aktivera elevernas förkunskaper om ämnet, arbeta med modelltexters innehåll, syfte, struktur och språkliga drag, lyckas med gemensamt skrivande och slutligen låta eleverna skriva på egen hand. 

Hur? 

I tre kapitel varvas filmade genomgångar med skriftlig information, lektionsaktiviteter, mallar och uppgifter för dig att genomföra under kursens gång, både i och utanför klassrummet. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet för kursen är att du ska:

 • Känna till hur cirkelmodellen och de olika faserna i modellen fungerar. 
 • Förstå hur du kan förtydliga texters syfte, mottagare, uppbyggnad och språkliga drag för eleverna.
 • Få konkreta aktiviteter, modeller, texter och mallar att använda i klassrummet.
 • Kunna planera ett eget arbetsområde utifrån cirkelmodellen.
 • Inspireras att påbörja, fortsätta eller fördjupa arbetet med cirkelmodellen tillsammans med dina elever.   

Fördjupande kurs med flexibel start 
Våra digitala kurser är tillgängliga i 6 månader och du startar när du vill. Kursintyg ingår!

Format: Digital kurs med individuell licens
Omfång: ca 3 timmar
Pris: 996 kr exkl. moms (1245 kr inkl. moms)

Kursledare

Pär Sahlin är författare som skriver både barn- och ungdomsböcker och läromedel för alla stadier. Han är också en flitigt anlitad föreläsare om genrepedagogik, språkutvecklande arbetssätt och retorik, och håller skrivarkurser för både barn och vuxna. Pär är utbildad lärare i svenska, SO och bild. 

Läs vår intervju med Pär Sahlin inför kursen.

 • När du klickar på Köp-kurs-knappen dirigeras du vidare till vårt bokningsformulär där du fyller i dina uppgifter, vi återkommer sedan med ett aktiveringsmejl till dig för att skapa ett kundkonto och ett lösenord.
 • Betalning sker med faktura för både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Om du behöver hjälp med att köpa kursen eller har frågor om kursen, kontakta Skolporten via e-post: kurser@skolporten.se.
 • Licensen för den digitala kursen är individuell och gäller för 1 deltagare. Du har fri tillgång till materialet under 6 månader från det datum du blir inbjuden till kursen. Det är inte tillåtet att dela på en licens eller sprida lösenordet till kontot.
 • Bokningen är bindande när kursen har betalats. Se användarvillkor i vår kursportal.
 • Rättigheterna till kursmaterialet tillfaller Skolporten AB. Det är inte tillåtet att sprida materialet.
 • När du aktiverat ditt konto via aktiveringsmejlet som skickas ut från oss kan du ta del av din kurs på kurser.skolporten.se.
 • Notera att du behöver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att kursen ska fungera optimalt.
 • Du går igenom materialet i din egen takt under de 6 månader som kursen finns tillgänglig.
 • Kursen är interaktiv och har ett tydligt upplägg.
 • Kursen innehåller både filmat material, texter och övningsuppgifter.
 • Uppskattad tidsåtgång anges för respektive kurs, men kan variera mycket beroende på hur mycket engagemang du lägger ner på övningsuppgifterna.
 • Övningsuppgifterna fungerar som ett stöd för att kontrollera att du har förstått innehållet, eller ger dig möjlighet att reflektera. Många kurser innehåller konkreta lektionsförslag att testa tillsammans med din klass.
 • När du genomfört kursens alla avsnitt får du ett personligt kursintyg. Intyget laddar du ner från kursportalen.

Har du frågor om kursen? Kontakta oss då på kurser@skolporten.se.