Gymnasiearbetets rapport

Med Maria Axinge

Gymnasiearbetet på högskoleförberedande program ska redovisas i en vetenskaplig rapport. Eleverna knyter ihop sina studier på programmet och visar att de är förberedda för framtida studier. I den här kursen får du som handleder gymnasiearbetet handfasta verktyg för att lotsa eleverna genom den akademiska skrivprocessen.

Genom att varva teoretiska avsnitt med filmklipp och övningar att använda i klassrummet, får du praktiska förslag på hur du kan hjälpa eleverna att välja frågeställning, söka information och disponera sin text.

Se Maria Axinge själv presentera kursen!

För vem? 

Gymnasiearbetets rapport vänder sig till gymnasielärare som handleder elever i gymnasiearbetet på studieförberedande program. Kursen kan också vara användbar för dig som undervisar i vetenskapligt skrivande i svenskkurserna på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Kursen förutsätter inget övrigt material och du kan genomföra den när som helst under läsåret.

Vad? 

Kursen ger information och råd kring hur du kan stötta eleverna i sökstrategier, lässtrategier, disposition, det akademiska språket och referenshantering.

Efter genomgången kurs kommer du att känna dig tryggare som handledare. Du får både teoretisk och praktisk information om hur en vetenskaplig rapport på gymnasienivå bör se ut, samt konkreta förslag på övningar att göra tillsammans med eleverna. Du blir också medveten om vilka krav högskolan ställer på nyblivna studenter, och på så sätt hjälper du dina elever att minska gapet mellan de två utbildningsformerna.

Hur? 

I sex kapitel varvas filmade genomgångar med skriftlig information och konkreta övningar för klassrummet, samt reflektionsuppgifter för dig att genomföra under kursens gång. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet är att du ska:

 • få förslag på hur du kan lära dina elever att formulera en frågeställning
 • bli medveten om olika slags sökstrategier
 • få klassrumsövningar i lässtrategier
 • bli säkrare på hur en vetenskaplig rapport bör disponeras
 • lära dig hur elever kan utveckla sitt akademiska språk
 • behärska referenshantering och kunna lära ut detta.

Fördjupande kurs med flexibel start!
Våra digitala kurser är tillgängliga i 6 månader och du startar när du vill.

Kursintyg ingår!

Format: Digital kurs med individuell licens
Omfång: ca 6 timmar
Pris: 996 kr exkl. moms (1245 kr inkl. moms)

Kursledare
Foto: Stephanie Ivarsson

Maria Axinge arbetar som skrivhandledare på Örebro universitet. Där handleder hon både studenter och lärare i det akademiska språket inom många discipliner och utbildningsprogram. Hon är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia med många års uppdrag som förstelärare. 

Läs vår intervju med Maria Axinge inför kursen.

 • När du klickar på Köp-kurs-knappen dirigeras du vidare till vårt bokningsformulär där du fyller i dina uppgifter, vi återkommer sedan med ett aktiveringsmejl till dig för att skapa ett kundkonto och ett lösenord.
 • Betalning sker med faktura för både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Om du behöver hjälp med att köpa kursen eller har frågor om kursen, kontakta Skolporten via e-post: kurser@skolporten.se.
 • Licensen för den digitala kursen är individuell och gäller för 1 deltagare. Du har fri tillgång till materialet under 6 månader från det datum du blir inbjuden till kursen. Det är inte tillåtet att dela på en licens eller sprida lösenordet till kontot.
 • Bokningen är bindande när kursen har betalats. Se användarvillkor i vår kursportal.
 • Rättigheterna till kursmaterialet tillfaller Skolporten AB. Det är inte tillåtet att sprida materialet.
 • När du aktiverat ditt konto via aktiveringsmejlet som skickas ut från oss kan du ta del av din kurs på kurser.skolporten.se.
 • Notera att du behöver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att kursen ska fungera optimalt.
 • Du går igenom materialet i din egen takt under de 6 månader som kursen finns tillgänglig.
 • Kursen är interaktiv och har ett tydligt upplägg.
 • Kursen innehåller både filmat material, texter och övningsuppgifter.
 • Uppskattad tidsåtgång anges för respektive kurs, men kan variera mycket beroende på hur mycket engagemang du lägger ner på övningsuppgifterna.
 • Övningsuppgifterna fungerar som ett stöd för att kontrollera att du har förstått innehållet, eller ger dig möjlighet att reflektera. Många kurser innehåller konkreta lektionsförslag att testa tillsammans med din klass.
 • När du genomfört kursens alla avsnitt får du ett personligt kursintyg. Intyget laddar du ner från kursportalen.

Har du frågor om kursen? Kontakta oss på kurser@skolporten.se.