Forskningsnyheter

”Glädjebesked att bli favorit”

Skolporten har genom utmärkelsen Skolportens favorit lyft fram en lång rad forskare som disputerat inom utbildningsvetenskap. Vi har frågat några av dem vad utmärkelsen har betytt för dem och för Skolsverige.

Skola hemma – experterna: En distanslärares dagbok

För knappt tre veckor sedan vändes tillvaron upp och ner på landets gymnasieskolor. Vilka lärdomar och insikter har lärarna fått hittills? Karin Berg är lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon menar att den största utmaningen inte varit lärarkårens digitala kompetens, utan att få själva undervisningen att fungera.  

Akademisk essä – i stället för uppsats?

Författarna har en mängd råd och förslag kring arbetsprocessen i essäskrivandet. Råd som – i anpassat skick – de tänker sig skulle kunna användas även på gymnasienivå av lärare för att redan där utrusta eleverna med lite förberedande essätänkande, skriver Kerstin Lööv i sin recension av boken Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning.

Viktig omställning till framtiden

Hylén lyfter, när det gäller digitaliseringen av läromedel, att elever med funktionsnedsättningar gynnas av digitala läromedel, och att de digitala verktygen är så användarvänliga att de är till nytta för alla elever. Det finns så klart olika synsätt och tankar kring detta, men de fördjupas inte i boken, skriver Torbjörn Hanö i en recension av boken Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola, av Jan Hylén.

En ständigt pågående process…

Redan i bokens förord framgår tydligt att jämställdhet inte är en quick-fix. Det är en långsiktig, systematisk och ständigt pågående process, som kräver samverkan och ska gå hand i hand med skolutveckling på sikt, skriver Helena Enqvist i sin recension av boken Skolutveckling och jämställdhet.

En bok som leder till konkret lärande

Högsta nivån för mig är när en bok direkt påverkar mitt sätt att arbeta och tänka, de som leder till en varaktig förändring, det vill säga till konkret lärande. Detta är en sådan bok av fjärde graden! skriver Torbjörn Hanö i en recension av boken The Intelligent, Responsive Leader.  

Källkoll corona : När det liknar fejk men är sant

Det vore skönt om man visste att alla kedjebrev och rykten alltid var falska, men så lätt är det inte. Åsa, Jack och Edwin tittar på filmklipp om corona-sjuka människor och Facebookposter med meddelanden från smittskyddsläkare. Hur vet man vad som går att lita på? Heta praktiska tips utlovas!

Mall hjälper elever vid matematiska resonemang

För att få effekt av stödstrukturer krävs tydliga instruktioner. Det understryker matematiklärare Maria Edin som har skrivit en utvecklingsartikel om hur stöd i form av en mall kan hjälpa elever att presentera sina matematiska resonemang.

Remote learning shift leaves students with disabilities behind

In the quick shift by colleges from in-person to online instruction in response to the coronavirus pandemic, the needs of students with disabilities can sometimes be overlooked.  

Hand in Hand – när forskning blir utbildning

Forskning och utbildning hänger tätt samman. Till hösten startar Mittuniversitetet kursen Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, direkt baserad på forskningen om inkluderande lärmiljöer från projektet Hand in Hand.

Skola hemma – experterna : Eleverna som hamnar under radarn

Hur håller man koll på elever som riskerar att fara illa när skolan är stängd? Lisa Dahlgren är sakkunnig i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn och vittnar om ett ökat tryck på deras stödchatt. Och skolkuratorn Hanna Elmlund de Vrij berättar hur de barn och unga som behöver komma i kontakt med elevhälsan ska göra nu.

Tips för att skippa pappers­kalendern

Är du redo att överge papperskalendern och ta steget in i den digitala världen? Här är fem appar som är fullmatade med smarta funktioner.

Mobbad på jobbet – så får du hjälp

Forskning visar att det finns tydliga samband mellan jobbmobbning, psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar och till och med självmord. Men vad är egentligen mobbning? Och vad gör jag om jag drabbas?

10 tips för en bättre Powerpoint-presentation

Känns dina Powerpoint-presentationer tråkiga och oinspirerade? Här är tipsen som hjälper dig att göra dem bättre.

Fokus på forskning!

Forskning har alltid varit en viktig del av Skolportens bevakning. Årligen intervjuar vi drygt 110 forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap samt publicerar deras avhandlingar på webben.

The biggest distance-learning experiment in history: Week one

Districts are scrambling to get remote learning lessons in place. But over half of students live near the poverty line, 14% have a learning disability, and some struggle just to find Internet access.  

Grading students during the Coronavirus crisis: What’s the right call?

Schools are wrestling with how to handle grading in a remote learning environment when not all students have reliable access to teachers, online resources, and parents who can help them.

Lektionstips på minuten : Hur kan du upptäcka stress hos dina elever?

Många elever känner sig stressade och till och med förskolebarn har symtom på stress. Men hur märks det att barn och elever är stressade? Här får du tips på några saker att vara uppmärksam på.

Skola hemma – experterna : Måla, bygga och installera el hemifrån

Att undervisa i praktiska kurser utan att träffa sina elever ställer krav på nya lösningar. Madelen Carlander Lundén är yrkeslärare i måleri vid byggprogrammet på Bäckadalsgymnasiet. Hon berättar om filmklipp som hon och hennes kollegor gjort till sina elever om bland annat ergonomi. Johan Albertsson, rektor på samma skola, tror att flera av de moment som nu utvecklas för distansundervisningen kommer att fungera positivt även när skolan återgått till normalläge. (webb-tv)

När skolan flyttar hem : Hur ska vi få nånting gjort hemma?

När frukosten är klar smiter barnen in på rummet och börjar att spela tv-spel. Hur ska vi få något skolarbete gjort hemma? Vilka knep använder lärarna och hur mycket kan man som förälder rucka på reglerna när skolan flyttar hem? Maja Härngren får tips av vår mellanstadielärare, en förälder, en elev och en skolpsykolog.
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Tema: SKOLBIBLIOTEK
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Tema: SKOLBIBLIOTEK

Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola

Två forskare vid Stockholms universitet har genomfört en blixtstudie med syftet att snabbt synliggöra tidiga erfarenheter och lärdomar som lärare fått av att genomföra distansundervisning, samt utmaningar. Läs rapporten här (öppnas som pdf – uppdaterad).

Skolan kan vara av­görande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid och möjligheter till en likvärdig utbildning.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

What teachers in China have learned in the past month

An American whose classroom in Beijing is now online shares what she and her team have learned since the coronavirus hit, just as U.S. teachers make the same shift.

How to use teacher authority to make a difference

Teacher authority should primarily be focused on creating an educational environment that supports learning and offering healthy adult-child connections, according to Naphtali Hoff, president of Impactful Coaching & Consulting. In this blog post, Hoff shares several strategies to help teachers assert their authority to improve conditions for students.