Forskningsnyheter

Kvinnliga och rasifierade studenter diskrimineras på läkarutbildningen

Sexism och rasism på läkarutbildningen leder till exkludering och ett nedvärderande av både kvinnliga och rasifierade studenter, visar Emelie Kristofferssons avhandling.

Demokrati 100 år

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolverket har valt att uppmärksamma jubileumsåret tillsammans. Här har vi samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan.

Förskolans måluppfyllelse – så kommer Olympicaförskolorna att fånga den för samsyn

Olympicaförskolorna. Från och med den här teminen blir skolledarnas verksamhetsbesök – som har döps om till utvecklingsbesök – än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som innebär att de kommer att kunna se måluppfyllelsen för varje avdelning utifrån läroplanen.

Leda som förskollärare – expertens bästa tips

Hur man får lusten, modet och kunskapen att kliva fram och leda kollegorna i arbets­laget, det är förskoleutvecklaren och författaren Lena Edlund expert på.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Teaching the reading experience: upper secondary teachers’ perspectives on aesthetic aspects of literature teaching

Spoke Wintersparv har undersöket gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Erik Cardelús: Galenskaper i skolans värld?

Elevkontor, lärstilar och kommunalisering. Varför finns det egentligen så mycket galenskaper i skolans värld? Erik Cardelús reflekterar över trender som kommit och gått utifrån läraren Micael Hellbergs nyutkomna bok och podd.

Malmö digg-certar skolor

Malmö skattar skolornas digitala utveckling, både som ett stöd för skolorna och även för att driva på utvecklingen. Verktyget bygger på ett europeiskt samarbete och Malmö stad är drivande i Sverige.

Matematiklyftet förbättrade inte elevernas resultat

Matematiklyftet har inte nått de höjder regeringen hoppades på. I en ny rapport ser en grupp forskare vid Mälardalens högskola ingen skillnad på kunskaperna hos elever vars lärare har deltagit i fortbildningssatsningen och de som inte deltagit.

Kvalitetsteamet i Burlövs kommun

Vad är fortbildning? Hur arbetar vi mest effektiv för lärarnas professionsutveckling och undervisningsutveckling? Kvalitetsteamet består av nio skickliga lärare som arbetar för våra grundskolor och förskolor. Arbetet utgår alltid ifrån skolenheternas systematiska kvalitetsarbete, där enheterna identifierar sina utvecklingsområden.

Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning

Denna broschyr är ett stöd och inspiration för gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och för utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesutbildningen. Skolverket och de nationella programråden har arbetat fram detta stöd tillsammans för att bidra till att stärka kvaliteten i yrkesutbildningen. (pdf)

Fem råd: Stärk ditt klassrumsledarskap

Hur blir jag som lärare en god ledare i klassrummet? Vi frågade författarna till boken Handbok i klassrumsledarskap. Här är deras 5 bästa tips.

Eva-Lotta Hultén: Höj statusen på de praktiska färdigheterna

Frågan om hur praktiska respektive teoretiska kunskaper ska värderas av skola och samhälle är en evig fråga. Eva-Lotta Hultén tar sin utgångspunkt i den schweiziske pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi för att lyfta fram det praktiska görandets betydelse.

Skolan barnens viktigaste informationskällan om corona

De flesta barn får sin information om covid-19 från sina föräldrar, utom i Sverige, där är skolan främsta informationskällan. Det visar en internationell studie som undersökt barns uppfattning om pandemin.

Strama tyglar för forskningen

Nästa vecka röstar riksdagen om den nya forskningspropositionen. Propositionen har fått kritik för att den å ena sidan säger att man vill värna den akademiska friheten, å andra understryker forskningens roll för att underlätta innovationsarbete och stödja nationell tillväxt.

Research matters / What kind of leader are you?

The times call for leaders who can navigate change and inspire others.

What great principals really do

A new research study sheds light on the impact of effective principals—and what makes them different.

Tips for fostering healthy integration of newcomers to the U.S.

Celebrating students’ home cultures while bolstering their sense of belonging in the U.S. supports their academic, social, and emotional well-being.

Känslor triggar dynamiken i leken

I sin avhandling belyser Nadezda Lebedeva nyanlända barns lek i förskolan. Det som visade sig vara mest betydelsefullt för leken var barnens känslomässiga tillstånd, säger hon.

How a simple visual tool can help teachers connect with students

Pulling together information about a student into what’s known as an empathy map can help teachers provide better instruction.
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?

Vilken roll ska litteraturundervisningen spela i skolan? I en ny avhandling vid Umeå universitet av Gustav Borsgård fördjupas svaren på den frågan.

Webbkurs för lärare – Svåra frågor i klassrummet

Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.  

Ledare: Om några år vet vi mer…

Forskning om hur coronapandemin har påverkat utbildningskvalitén, elevresultaten och elevhälsan är i full gång. På Skolporten kommer vi att bevaka de resultaten lika systematiskt som vi gör med all forskning om förskola och skola.

”Värdefullt att granska den egna praktiken”

– Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare. Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.