Forskningsnyheter

Lite stöd till lärare i distansutbildning

Lärare får väldigt lite stöd och fortbildning i distansundervisning. Dessutom har de små möjligheter att påverka sin undervisningsmiljö, konstaterar Lena Dafgård som forskat om distanskurser inom högre utbildning.

Rösten ger förskolans yngsta plats i det offentliga rummet

Genom en experimenterande forskningsmetod visar Christine Eriksson hur forskare tillsammans med pedagoger kan arbeta för att ge små barn möjligheter att genom rösten producera plats och utrymme i samhället.

Lärlabbet : Undervisning i förskolan

Nu finns ordet undervisning inskrivet i läroplanen för förskolan. Men vad innebär det egentligen? Magdalena Karlsson på Skolverket menar att man ska utgå från barngruppen och planera verksamheten utifrån vad de behöver utmanas i. Men viktigast är att ha roligt, om man lär sig att det är kul att lära sig nya saker har man en fantastisk grund att stå på, säger hon. (webb-tv)

Lektionstips på minuten : Hur kan ljudmiljön i förskolan förbättras?

Skrik och buller är vanliga problem på många förskolor, men det finns lösningar. Här får du tips om hur du med enkla medel kan få en lugnare miljö. (webb-tv)

En oas för kreativitet

Till Krossverkets kreativa verkstad kan förskolorna i Malmö komma för att hitta inspiration och upptäcka vad barnen är intresserade av.

Här föds en ny folkrörelse

Trots tuffa förutsättningar sprudlar Barnhagens förskola av rörelse och hälsa. ”Att barn rör sig tillräckligt mycket varje dag är bara en myt”, säger rektorn och förskolläraren Jannica Pettersson.

Study: Student evaluations of teaching are deeply flawed

New study says student evaluations of teaching are still deeply flawed measures of teaching effectiveness, even when we assume they are unbiased and reliable.

Barnets biologiska behov: hjärnan och annat

Det är viktigt att förstå vad hjärnan betyder för barns utveckling.

Barnets biologiska behov: rörelse och motorik

När forskaren Ylva Odenbring intervjuade barn i förskoleklassen 2017 tryckte många av dem på att de upplevde stress i vardagssituationer, till exempel vid hämtning och lämning. Barnen i studien uppgav bland annat att det var jobbigt med tjat från stressade föräldrar och ledsna småsyskon, att inte hinna välja kläder och behöva springa.

Barnets biologiska behov: stress

Huvudvärk och magont är vanliga symtom hos stressade barn.

A handy strategy for teaching theme

Analyzing the themes in a literary work can be tricky for students, but a simple formula can scaffold the process.

Mobilen kan bromsa barns språkutveckling

I ett forskningsprojekt på Linköpings universitet tyder preliminära resultat på att för mycket mobilanvändande minskar tiden som föräldrar pratar med småbarn. Det i sin tur kan hämma barnens språkutveckling.

Gifted projects integrate math with other subjects

Emily Higgins, director of the gifted and talented program at Boothbay-Boothbay Harbor Community School District in Maine, says she likes to have her students go beyond basic math and work on projects that integrate other skills and subjects. Higgins’ sixth-grade student is using geography, coding, proportions and 3D printing to make a statistical model of forestation for all US states.

“Programmering ingång till matematik”

Programmering kan vara ingången till matematik för att få omotiverade elever intresserade av ämnet. Det menar Sumita Bhattacharyya, förstelärare i matematik och programmering på Oxievångsskolan i Malmö.

Lorensborgsskolan satsar på studiehandledning för elever

På Lorensborgsskolan i Malmö fungerar studiehandledningen på ett effektivt sätt. Anledningarna är tre: planering, kommunikation och samarbete mellan klasslärare eller mentor och studiehandledaren. ”Jag har ju sett stora framsteg på min elev tack vare det här”, säger Camilla Olofsson, klasslärare.

Sämre tillgång till utbildning för unga på landsbygden

Många unga på landsbygden har sämre tillgång till utbildningar i sin hemkommun. De känner också ett större missnöje mot politiker än ungdomar i storstäder. Trots det handlar den politiska diskussionen oftast om storstädernas förorter. I en nyutkommen bok har forskare därför vänt blicken mot unga på landsbygden.

Inger Fält: Stöd eller styrning?

Stöd och styrning är begrepp som ofta används i kontakten mellan huvudman och förskola. Men hur tolkas dessa begrepp och vad betyder stöd och styrning för respektive part, undrar Inger Fält, förskollärare, lärare och rektor.

Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen

Ulf Rydberg har i sin avhandling undersökt hur matematikundervisningens design påverkar gymnasieelevers lärande.

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system. Agents within boundaries

Anna Toropova vill med sin avhandling utveckla förståelsen för innebörden av lärarkvalitet och hur den relaterar till elevresultat.

Ny antologi om digitalitet i förskolan

Hallå där, Erika Kyrk Seger, förskollärare och utbildningskonsult! Du är redaktör för en ny antologi om digitalitet i förskolan. Berätta!
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Skolors arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier nedprioriteras ofta – trots att rektorerna ser uppdragen som ett av de viktigaste i skolan.  Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Dræber skoler kreativitet? – I Danmark ser man stort på forskernes advarsler

Vi er styret af en idé om, at undervisning i boglige fag garanterer børn et job senere i livet. Succesfulde virksomheder som Apple, Amazon og Google har dog bevist, at succes også hænger sammen med en arbejdskultur baseret på innovation, leg og kreativitet.

Fail productively… how to turn yourself into a super-learner

Whether you’re taking up the oboe or finessing your Finnish, scientific research offers tips to aid learning.