Forskningsnyheter

Advice for overwhelmed school IT staff from a cybersecurity pro: Progress, not perfection

Tips for strained school IT staff.

An online platform helped our young readers succeed

In the four years since their school’s reading challenges were brought to light, some gains have been made, write Ryan Powell, principal, and Steven Holifield, assistant principal. In this blog post, they share five ways the school’s online literacy platform helps improve outcomes for students.

How de-escalation strategies can reduce disruptive classroom behaviors

Using specific approaches matched to the phases of a classroom behavior crisis cycle can help schools prevent or respond to intense situations.

Opportunities for student decision-making

When high school students have a say in what happens in the classroom, they become more invested in their work.

The masked teacher

While face coverings present barriers to easy communication, educators can build a rapport with students by being deliberate in their interactions.

Leadership: Listening to others in volatile times

Active listening is possibly the most critical skill for school leaders, write authors and veteran educators Ronald Williamson and Barbara Blackburn. In this article, they share five barriers to active listening, including indifference and assumptions, and 10 tips for improving listening and communication skills, such as making eye contact.

Corona-nedlukning rammer børn og unge: Faldende fysisk aktivitet er bekymrende

Landsdækkende undersøgelse fra Syddansk Universitet viser bekymrende tendens med faldende fysisk aktivitet og stigende kropsvægt blandt børn og unge under corona-nedlukningen.

Gymnasielärares upplevelser av övergången till distansundervisning

Hur upplevde gymnasielärare övergången till distansundervisning förra våren? Är det möjligt att urskilja en gemensam linje eller finns det skillnader? Kan erfarenheterna användas i skolans fortsatta utvecklingsarbete? Sara Willermark, universitetslektor vid Högskolan Väst, har genomfört en studie av lärares upplevelser under pandemins första fas, vars resultat nyligen publicerats.

Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

Att tidigt fånga upp elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

En språkutvecklande trädgård och en rullande logoped

Magdalena Ebelin är logoped på elevhälsan i Helsingborg och arbetar delvis ambulerande. Hon är idébärare bakom två innovationsinitiativ som skol- och fritidsförvaltningen valt att testa under 2021. Idén med en språkutvecklande trädgård testades under vårterminen och nu under hösten har arbetet med en logopedmottagning på hjul satts i rullning. Det är två olika idéer men de hör ändå ihop.

Matte på ditt starkaste språk

Vad behöver vi göra för att kunna införa ett arbetssätt där elever kan bli bedömda på sitt starkaste språk? Det är frågan som ligger till grund för initiativet Matte på ditt starkaste språk. Just nu utforskar Helsingborgs stads skolor den här frågan tillsammans med lärare, studiehandledare och elever i åk 6-9 på Högastensskolan.

Rolig vattenlek tränar begrepp kring hållbarhet

Vattenleken på Hovs förskola i Växjö blev både rolig och reflekterande kring begreppen mycket, lite och hållbarhet. Amanda Sayah Söderlund berättar hur lekresponsiv undervisning ser ut i praktiken.

”Varför handlar alla faktaböcker för barn om djur och växter?”

Anna Backman, Center för Skolutveckling, Göteborgs stad, berättar om sin jakt på facklitterära bilderböcker om naturvetenskapliga innehåll för barn i förskoleålder. Hon hittar många böcker om djur, växter, människokroppen, rymden och dinosaurier. Men vart finns böcker för barn om vardagliga fysikaliska fenomen som ljus eller kraft, eller om spännande kemiska processer som eld eller nedbrytning?

Göteborg testar studiehandledning på distans

Kan fjärrundervisning ge fler elever tillgång till studiehandledning och ändå bevara kvaliteten? Den frågan ställer sig mottagningsenheten, Språkcentrum och Center för skolutveckling i ett gemensamt projekt.

Innovation ger värde för undervisningen

Innovation är ett mindset där man testar sådant som man tror ökar undervisningens kvalitet, elevernas upplevelse eller sparar tid. Något som ger värde. Därför kan innovation också vara att sluta göra någonting, säger Leif Denti, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Ny bok om hur förskolan ska fungera i framtiden

När konkurrensen om offentliga medel ökar blir det än viktigare att ha förskolans syfte – kvalitativ utbildning för barnen – i centrum. Forskaren Christian Eidevald har precis kommit ut med en bok om detta, som han skrivit tillsammans med Myrna Palmgren.

Formativt arbete i slöjdsalarna

På Årstaskolan undervisar slöjdlärarna Linnéa Kielland och Jerker Dahlin vägg i vägg. De diskuterar ofta sina ämnen och har funnit ett gemensamt formativt arbetssätt och en struktur som också ger utrymme åt sinnlighet och fritt skapande i klassrummet.

Svenskämnet kan spela större roll för kritiskt förhållningssätt

Elevernas inre process, att kritiskt tänka vidare om texten, hinner man inte riktigt med i gymnasieskolans svenskundervisning. Det menar Ulrika Németh som har forskat om svenskämnet och elevers kritiska förhållningssätt.

Privatekonomi – en ’gökunge’ inom samhällskunskapen

Undervisning om privatekonomi inom ämnet samhällskunskap på gymnasiet kretsar oftast kring frågor om hushållsekonomi. Genom att vidga perspektivet kan privatekonomi integreras i samhällskunskapen på ett relevant sätt, visar Mattias Björklund.

Elevers skriftliga berättarförmåga förbättrades av skrivundervisningsmetod

När hörande elever fick ta del av en skrivundervisningsmetod – lärande genom observation – förbättrades förmågan att skriva berättelser, men endast på kort sikt. För elever med hörselnedsättning gav metoden däremot inte någon effekt, konstaterar Emily Grenner i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.