Forskningsnyheter

Forskarskola ska knyta närmare band mellan forskning och läraryrket

Vetenskapsrådet har beviljat nära 40 miljoner kronor till ett projekt som leds från Lunds universitet som handlar om samverkan mellan skola och akademi. Målsättningen är att överbrygga glappet mellan den erfarenhetsbaserade verksamheten ute i skolor och akademisk forskning inom utbildningsvetenskap och lärarutbildningen.

Forskning: Praktik med låtsaselever stärkte lärarstudenter

Att undervisa virtuella elever gav lärarstudenter både större och snabbare tilltro till sin förmåga. Det visar en forskningsstudie från Linköpings universitet.

Hur påverkar den digitala utvecklingen lärande, skola och utbildning?

Att samhällets digitalisering påverkar lärande, skola, och utbildning är det ingen tvekan om. Men vilka uppgifter kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter? En ny nationell forskarskola vill skapa mer kunskap inom området.

Hur kan lärare motivera elever att ta tag i sina studier?

Hur skapar lärare kvalitet i undervisningen? Och hur väcker de elevers intresse för att ta tag i sina studier? Grundskoledirektören Bengt Randén pratar med läraren Josefin Aronsson från Svartedalsskolan i Göteborg.(webb-radio)

Barn med trotssyndrom hjälpta av föräldraträning

Föräldrastödsprogram som Komet, samt KBT, gav god hjälp för barn med trotssyndrom. Tidiga insatser minskar också risken att barnet ska få psykiatriska problem senare i livet.

Ny studie: Så är den ideala relationen mellan lärare och föräldrar

Hur ser en lärares drömförälder ut? Forskaren Maria Mersini Pananaki har just lagt fram en avhandling som visar att föräldrar som är lagom involverade, som accepterar skolans policy, och som deltar på möten uppskattas mest av lärarna.

Vilda västern är tillbaka!

Vilde Bill Hickock och Calamity Jane har blivit barnbokshjältar.

Alla väskors lika värde

Även väskor med hjul kan vara viktiga! sammanfattade en av Anna Anderssons elever ”I garderoben”.

Barnbok med tecken som stöd

Tecken som kompletterande kommunikation är betydelsefullt i förskolan, men bilderna är lite röriga, skriver Marie Eriksson.

Ytlig kontakt ger negativa attityder hos skolelever

De elever som bara har ytlig kontakt med elever av utländsk härkomst tenderar att ha en negativ attityd till dessa elever. Och tvärtom: vänskapliga kontakter mellan svenska ungdomar och minoriteter bidrar till mer positiva attityder.  

Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

Elever som bara har ytlig kontakt med elever av utländsk härkomst tenderar att ha en negativ attityd till dessa elever. Och vice versa - vänskapliga kontakter mellan svenska ungdomar och minoriteter bidrar till mer positiva attityder.

Elever presterar bättre när betyg blir viktigare för gymnasieantagningen

Avgångselever från årskurs 9 får högre betyg när enbart betyg avgör antagningen till gymnasiet, visar en ny avhandling.

Träning kan påverka hjärnhälsa

120 miljoner satsas nu på forskning för att undersöka hur fysisk aktivitet kan påverka hjärnhälsan. Forskningen ska bedrivas vid Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH och ska pågå under åtta år.

Studie: Så påverkas elevers ordförråd av Google translate

Vad händer med språkelevers ordförråd och textlängd vid användning av Googles översättningsverktyg? Det har Kent Fredholm, fil. dr i pedagogiskt arbete och romanska språk, studerat närmare.

Örebro universitet kvar på plats 75 bland världens unga lärosäten

I Times Higher Education årliga rankning av unga lärosäten i världen behåller Örebro universitetet sin höga placering – plats 75 – trots ökad konkurrens. Återigen är det den höga kvaliteten i forskningen som bidrar.

En særegen nordisk modell for utdannin

De nordiske landene er kjent for gode skoleprestasjoner og høy grad av lese- og skrivekompetanse i befolkningen. Kan man tenke seg en særegen nordisk modell for utdanning, på samme måte som for velferdssystem og økonomi?

Guidebok till lärarens komplexa vardag

Innehållet i guideboken är uppdelat i tre större avsnitt. Det första handlar om din roll i klassrummet och belyser ledarskapet, lektionsstruktur, förberedelser och bedömning, anpassningar, termin­sstart och att skapa relationer. I avsnitt två ligger fokus på din lärarroll utanför klassrummet.

Programmering för ökat lärande

Ämnesintegrering är försteläraren Lili Kappers passion. Hon har genom åren använt sig av IT och digitalt lärande i flera olika ämnen och sammanhang, men när femteklassarna deltog i robottävlingen First Lego League visade sig nya intressen och egenskaper hos eleverna.

”Samtalet om läsningen är centralt”

Olle Nordberg är forskaren som vill uppvärdera läsupplevelsen och samtalen om skönlitteratur i undervisningen – särskilt i grundskolans lägre åldrar. ”Det är viktigt att inte hoppa över det gemensamma samtalet om läsningen – det är där det händer”, säger han.

Ny forskarskola om särskilt begåvade elever får stort anslag från Vetenskapsrådet

Regeringen nyligen gett ett uppdrag till Skolverket att kartlägga behov och utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever. En ny forskarskola med Karlstads universitet vid rodret har nu erhållit anslag från Vetenskapsrådet där doktorander kommer att studera och bygga kapacitet för dessa aktuella behov i utbildningssystemet.
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser