Forskningsnyheter

Forskningssamarbete med skolor igång

Högskolan i Borås är en del i regeringsuppdraget ULF-avtal: utveckling, lärande och forskning. Syftet är att inleda praktiknära forskning och skriva långsiktiga avtal med skolhuvudmännen i regionen.

”Kursplanedebatten måste föras bortom konspirationsteorier”

Den affekterade debatten kring Skolverkets senaste kursplanerevideringar förs med hjälp av slagfältsretorik. Läraren och licentianden Björn Kindenberg manar till besinning och ger konkreta förslag på hur den skulle kunna föras på ett mer verklighetsförankrat vis.

Myten om 10 000-timmarsregeln

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an den sjätte av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning – att om man bara tränar 10 000 timmar så är framgången given.

Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

Hans Teke har i sin avhandling undersökt hur etikundervisningen på gymnasiet ska bedrivas för att åstadkomma de bästa långtidseffekterna.

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Skolan vanligaste arenan för vardagsvåld

Vedertagna antimobbningsmodeller minskar inte problemen i skolorna. Paula Larssons forskning visar också att det som i skolan ofta definierar som ”kränkande behandling”, upplevs som ”vardagsvåld” av den breda allmänheten.  

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Folkhögskolan ger människor ny chans

Förra året deltog över en miljon svenskar i folkbildningens – folkhögskolornas och studieförbundens – utbildningar och cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat en stor roll i samhällsutvecklingen och det fortsätter den att göra.

Mer än hälften av studenterna stannar kvar där de pluggat

Tre år efter sin examen bodde drygt 60 procent av de tidigare högskole- eller universitetsstudenterna kvar i samma region som de hade valt att plugga i. Det visar en analys av Universitetskanslerämbetet.

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, vid Linköpings universitet fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on impact, pathways, and interventions

Hilma Forsman har undersökt om utbildning som en möjlig interventionsväg för att förbättra placerade barns framtidsutsikter.

Fördel Stenkulaskolan

Alla elever ska få rätt kunskaper med sig in i vuxenlivet. Deepning learning är ett område som Stenkulaskolan i Malmö satsar på och som redan har gett resultat.

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Demokratins kris större än bara ”fake news”

Är falska nyheter det främsta hotet mot demokratin? Nej, menar Malmöforskaren Johan Farkas. Han betonar istället vikten av att stärka demokratiska institutioner.

Bibliotek minskar digitalt utanförskap

För den halva miljonen människor som lever i digitalt utanförskap har biblioteken blivit en samlingspunkt. Elin Wihlborg och hennes forskargrupp följer hur bland annat biblioteken arbetar för att hjälpa människor och för att minska det digitala utanförskapet.

Samverkan hjälper hemmasittare att återgå till studier eller jobb

I Lundby samverkar flera förvaltningar för att stötta hemmasittare. En klar majoritet av de ungdomar som har fått hjälp har också återgått till studier eller fått jobb eller praktik.

Lektionen börjar utanför klassrummet

Amra Dzindo har varit lärare i mer än 20 år. Den som lärde henne hur hon skulle vara på sitt arbete var ingen mindre än hennes egen son. ”Jag började jobba med mig själv, säger hon om hur hon utvecklade sitt ledarskap”, säger hon.

You can’t have a coaching culture without a structure

Attending to 10 key elements lets school leaders design stronger coaching programs.

Intention-setting in the classroom

Students can become more productive and focused when they use the mindfulness practice of setting intentions, write educators Taylor Hausburg and Zachary Herrmann. They note that it’s important for students to understand the difference between goals – or targets they want to reach – and intentions, which are principles that link actions to personal values.

Ethnic minority academics less likely to get funding than white researchers

White applicants were awarded £670,000 on average while those from minority backgrounds got £564,000.
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.