Forskningsnyheter

Kloka val av spelappar stärker lärandet

Spellappar som lärresurs finns i en mängd olika varianter, och kvaliteten mellan dem skiljer sig stort. Eftersom få appar bygger på forskning eller är vetenskapligt utvärderade är det viktigt att lärare har kunskap om viktiga aspekter vid val av resurser, till exempel kopplingen till läroplanen, bra återkoppling och aktivt deltagande.

Lärdomar fjärr- och distansundervisning

Studie av lärares lärande från perioden med undervisning online inom Kalmarsunds gymnasieförbund. (pdf)

Här kan du fylla på kunskapsförrådet

Författaren tar ett helhetsgrepp om gruppteorier och olika grupprocessnivåer – hur den individuella nivån hämtar sin förståelse från den enskilde och hur den interpersonella nivån fungerar mellan personer och de nätverk av relationer och beroenden som finns gentemot alla som berörs av gruppens beslut, skriver Per Hällström i en recension.

Undervisning och lärande i förskola om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen

Projektet syftade till att studera modellbaserad undervisning och lärande i förskolan av kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen relaterat till hållbarhet i samhällsfrågor. Detta är i många fall ett för förskolor relativt nytt område att arbeta med.

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

Teorien om læringsstile hviler på et omstridt videnskabeligt grundlag

Trods manglende videnskabelig evidens er teorien om, at vi lærer bedst ved enten at se, høre, røre eller bruge kroppen, udbredt i Danmark. Selvom mange forskere er enige om at teorien om læringsstile er forkert, peger flere studier på, at den lever i bedste velgående blandt undervisere verden over.

Anne-Marie Körling: Häftapparaten – om det som tar tid

För att lärare ska kunna utföra sitt arbete behövs förutsättningar. Som en häftapparat när man behöver den. Anne-Marie Körling ger en bild från skolans vardag som berättar om lärares faktiska förutsättningar.

Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Matteundervisningen läggs om i stort forskningsprojekt

Över 1 000 lärare testar nya sätt att lära ut matematik på lågstadiet. Men för att lyckas med forskarnas nya undervisningsmodell krävs en bred uppbackning från hela kommunen. Matteläraren Elise Pettersson i Landskrona ser redan nu fina resultat av satsningen.

FoU Skola firar 10 år

När de nya skolreformerna kom 2011, skapade Skånes Kommuner ”FoU Skola”. I dag ingår de 33 skånska kommunerna och Sölvesborg i FoU Skola. Målet är att arbetet i FoU Skola ska vara brobyggande mellan forskning och skola.

Ojämlikt i matematikundervisningen

I Sverige finns det en tydlig ojämlikhet i matematikkunskaperna utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Det menar forskaren Victoria Rolfe.

Boktips: 6 läsvärda böcker för lärare

Sex nya utbildande böcker om allt från specialpedagogik och dyslexi till geriatrik och social omsorg.

5 ways to improve your virtual teaching

Very little in teaching can truly be boiled down to five simple strategies (teaching is hard, and those who do it are heroic), but these suggestions can add to your remote-teaching skills.

Short breaks help students—and teachers—find their calm

Simple, quick exercises improve mindfulness, self-regulation, and well-being, for both students and teachers.

Refreshing students’ equation solving skills

Teacher shares how to help students get back on math track.

Why our trauma-informed teaching must be more culturally responsive

Only when we take the time to learn about the socioeconomic and historical backgrounds of our students and leverage their cultural strengths and knowledge, will our schools become spaces for healing from trauma.

Lagom engagerade föräldrar är bäst – om lärarna får välja

Föräldrars syn på relationen med skolan påverkas av fyra komponenter: utbildningsnivå, kulturell bakgrund, familjedynamik och barnens skolsituation. Det visar Maria Mersini Pananakis avhandling om relationen mellan föräldrar och lärare i grundskolan.

Enriching science curricula with ads

Teachers can use advertisements in a variety of media to help students cement their science knowledge and develop media literacy skills.

What do teachers know about student privacy? Not enough, researchers say

The pandemic has shined a light on the importance of teaching educators about data privacy, according to Ellen Mandinach, senior research scientist at WestEd. Mandinach and the Future of Privacy Forum released two training resources this week — the Student Privacy Primer and a guide to data ethics – aimed at better preparing K-12 teachers to handle and protect student data.

Education after Auschwitz

Educational outcomes of teaching to prevent antisemitism. (pdf)
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Förskolebarn får lära sig kemi och fysik

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.