Forskningsnyheter

Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet: förväntningar och diskurser i förskolepraktik

Laurence Delacour  har undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i läroplanen.

Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity

Renee Luthra har forskat om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sin sysselsättning i arbete, studier eller daglig verksamhet.

Digitala texter ställer nya krav på kritiskt förhållningssätt inom skolan

Skolan har ett viktigt uppdrag i att lära elever hur de ska förhålla sig kritiska till information på nätet. Två metoder är att ge eleverna god tillgång till digitala och multimodala texter med olika synsätt och stötta förståelsen för hur sådant material är skapat för att få särskilda perspektiv att framträda. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

”Klimatkrisen ställer nya krav på oss som undervisar på universitetet”

Universitet och lärosäten spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det menar redaktörerna bakom en ny antologi från Örebro universitet.

Avhandling om elevers arbete med matematikläroböcker utsedd till Skolportens favorit

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen. Det konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

Teori måste kombineras med praktik i musikundervisningen

För att elever ska kunna ta till sig musikteorin i skolan behöver teorin kombineras med praktiska musikexempel. Det är också viktigt att det råder samförstånd kring de teoretiska begreppen så att elever och lärare talar samma språk.

Svårt att hitta bra former för barns inflytande i förskolan

Inflytande är ett svårdefinierat område och begrepp både inom forskning och i förskolan. I förskolan skapar områdets vida struktur problem med att finna bra former för barns inflytande. Inflytande relateras ofta till obestridliga värden, exempelvis kopplade till Barnkonventionen, vilket påverkar de diskussioner som är möjliga att föra inom området, skriver Carina Peterson, Högskolan i Borås.

Sara Lövestam om skrivkrisen i Sverige

Sverige befinner sig mitt i en skrivkris. För att få bukt med det språkliga förfallet har den populära språkkriminologen Sara Lövestam skrivit ”Handbok för språkpoliser”. Men tro inte att hon dras med i kårens domedagstankar.

Elever med annat modersmål än svenska bedöms orättvist

Elever med annat modersmål än svenska bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Ifous egen bilaga att läsa i appen Skolporten och på webben utan kostnad. Ur innehållet: Region Stockholm och Ifous samarbetar med ambitionen att främja ungas psykiska hälsa. Introduktion i förskolan. Program om nyanlända elevers lärande avslutas.

Forskaren: Tre olika sätt att undervisa om Hitler

Forskaren Joakim Wendell har studerat hur lärare undervisar om historiska orsaksförklaringar. Efter många lektionsstudier och intervjuer har han identifierat tre övergripande tillvägagångssätt – främst utifrån undervisning om Hitler och andra världskriget.

Fasta ramar för att undvika oordning

Skrantaskolan har utformat en modell för att undvika oordning på lektionerna. SO-läraren Jan Zmorzynski, NO-läraren Emma Klevskog och språkläraren Nina Wilder menar att det gemensamma arbetssättet stärker elevernas studiero och förenklar lärarnas vardag.

Många elever är ängsliga för att prata på engelskan

Ny forskning visar att nästan 20 procent av eleverna i årskurs 2–5 känner sig ängsliga över att behöva prata inför klasskompisarna på engelsklektionerna.

Så lockar choklad fram lusten hos elever

Choklad vi köper i Sverige kan kosta hur lite som helst – trots att både klimatet och kakaobönder riskerar att betala ett högt pris för att den ska hamna här. Ett faktum geografiläraren Anna Pettersson använder i sin undervisning.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

SEL & the brain: Every student has a story

Teachers can prioritize building relationships with students to support social-emotional learning, according to Marilee Sprenger, a veteran educator and international educational consultant. In this article, Sprenger shares how focusing on six SEL competencies can help teachers support students who have experienced trauma and stress in their lives.

Math interviews reveal how students reason

After decades of classroom teaching and interviewing, renowned educators Marilyn Burns and Lynne Zolli developed Listening to Learn, a K–5 digital interview tool launching this spring. Now, teachers can truly understand how each of their students makes sense of math.

How a team of instructional coaches helps turn around low-performing schools

Math, science and reading teachers can benefit from instructional coaching or teacher leaders, and research suggests such assistance may provide a better return on investment than other types of professional development. Academic specialists in Greenville County Schools in South Carolina have used multitiered support, monthly meetings and targeted coaching for teachers to help improve struggling student performance.

Using a portfolio to document remote teaching experience

Chronicling the school year in an online portfolio is a solo form of professional development for educators to track accomplishments and it allows for later reflection. Education consultant Monica Burns recommends that educators spend just a few minutes each week to document activities and resources used in class, photos taken and a few sentences of insight.
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.