Fortbildning för dig som undervisar i
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Denna konferens tar bland annat upp vilken kunskap som värderas när lärare sätter betyg i idrott och hälsa, dokumentation i idrottsämnet, hur fysisk aktivitet främjar hjärnans utveckling och hur man kan undvika beteendefällor på idrottslektionen för elever med låg impulskontroll.

Läs mer och boka plats