Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

2017-10-31 14:40 Dela:
Mest läst senaste veckan

EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov. Provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär.

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

EU-dom försenar införandet av de digitala nationella proven i Sverige. Skolverket utreder nu vad det nya rättsläget efter domen betyder för plattformen där proven skulle utföras.

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

Skolinspektionen genomförde våren 2020 en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används såsom styrdokumenten föreskriver. (pdf)

Fortbildning
Källkritik i fokus Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 27 april – 11 maj 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

I takt med att samhället förändras behöver också den källkritiska kompetensen utvecklas. Innehållet berör upphovsrätt, rörlig bild, algoritmer samt argumentationsfel och bedrägliga sanningar. Ta del av den senaste forskningen och aktuella vinklar som vässar ditt och elevernas kritiska förhållningssätt!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

EU-dom försenar införandet av de digitala nationella proven i Sverige. Skolverket utreder nu vad det nya rättsläget efter domen betyder för plattformen där proven skulle utföras.

EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov. Provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär.

How will teachers decide exam grades in England this summer?

What we know so far about the plan to replace in-person exams with teacher assessments.

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

Skolinspektionen genomförde våren 2020 en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används såsom styrdokumenten föreskriver. (pdf)

Regeringen förbereder för inställt högskoleprov

Regeringen förbereder för följderna om vårens högskoleprov måste ställas in med kort varsel. Om vårens prov inte blir av föreslås betygen få större betydelse vid antagningen.

Teachers to get sweeping powers to decide exam results in England

Algorithms will not be used again but lack of national guidelines prompt fears of grade inflation.

Vad tycker du om det nya förslaget till betygssystem?

Panelens fem lärare tycker till om förslaget att gå över från kursbetyg till ämnesbetyg.

Skolverkets bedömningsstöd får pandemikritik

I stället för att arrangera nationella prov erbjuder Skolverket gamla prov – men de måste göras på plats i skolan. ”Ett spel för gallerierna”, säger en gymnasielärare. Så svarar Skolverket på kritiken.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Forskning och Utveckling

Anders Jönsson: Är det dags att avmystifiera betygsättningen?

Bedömning kan ses som en integrerad del av lärarnas yrkeskunnande, medan betygsättning kan betraktas som en extern pålaga, menar Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.

Flickor som haft hjärntumör tappar mer i betyg än pojkar

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta sämre betyg än sina kamrater. Nya studier visar nu att flickor tappar mer i resultat efter sin behandling än vad pojkar gör. Störst är svårigheterna i ämnet engelska.

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Snart kan de skolor som vill ge sina elever betyg redan i årskurs 4. Betygsforskaren Christian Lundahl är kritisk till de nya bestämmelserna och att frågan används som en bricka i det politiska spelet.

Framgångsrika flickor och floppande pojkar

Vi ser allt fler tecken på att en växande grupp pojkar misslyckas i skolan. Även på universiteten ökar andelen kvinnor. Är det så att utbildningen feminiseras, och är det rimligt att skolan så påtagligt gynnar flickor och missgynnar pojkar, frågar sig Erik Cardelús, forskare i pedagogik vid Stockholms universitet.

Nationella proven vårterminen 2021

De nationella prov som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning kommer vi att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. Rektorer kommer kunna ladda ner bedömningsstöden i en ny e-tjänst.

Temabrev
Temabrev om betyg & bedömning
  Temabrev från 7 oktober 2020

Temabrev om betyg & bedömning

I vardagen närmar det sig skarpt läge för landets lärare när höstterminens betyg ska sättas. Under en pågående pandemi är det mer komplicerat än någonsin. I det här brevet har vi samlat de senaste nyheterna, debatterna, forskningsrönen men också lärarstöd om betyg och bedömning.

Läs hela brevet här
Forskarintervjuer

Bildberättande i skymundan

Skolans fokus på nyttoaspekter och mätbar kunskap gör det svårt för såväl lärarna, som eleverna, att arbeta mer utforskande i bild. Det konstaterar Frida Marklund som forskat om bildberättande i skolan.

Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Engelska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 1-22 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till en konferens där du får ta del av ämnen som bedömning av muntliga NP, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konstan att ta anteckningar och strategier för läsning inline och offline.

Läs mer och boka din plats här!
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor