Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

  33921 Dela:
Fortbildning
Webbkonferens Ny som lärare
  Konferensen finns tillgänglig på webben 28 oktober till 6 november

Webbkonferens Ny som lärare

De första åren som lärare kan vara omtumlande. Förutom att planera och undervisa behöver du vara en tydlig ledare, skapa goda relationer och lösa konflikter. Välkommen till en webbaserad konferens som ger dig verktyg för att utveckla din roll i klassrummet!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

”Vad betyder mest för skolans resultat?”

Skolans arbetssätt kan betyda mycket för elevernas resultat. Men totalt sett så väger ändå elevernas hemförhållanden tyngre, skriver Sydsvenskans Emma Leijnse.

Bättre skolresultat efter coronavåren

Högre betyg och ökad gymnasiebehörighet. Nästan alla västskånska kommuner ser förbättrade skolresultat bland niondeklassarna – trots en vår då corona gjorde frånvaron högre. Färre möten och inga nationella prov gav lärarna mer tid till undervisning, är två förklaringar från kommunerna.

Positiva betygstrenden håller i sig – trots pandemin

Enligt årets preliminära skolresultat för niorna i Stockholms skolor blev det inte så illa som befarat. ”Vi kände oro för elevresultaten när frånvaro bland elever och lärare var stor på grund av pandemin. Som tur var lyckades skolorna kompensera det i slutet av terminen”, säger Lee Orberson, grundskoledirektör.

Små skillnader i årets betyg för årskurs 9

De preliminära betygsresultaten* för årskurs 9 för Stockholms stads kommunala skolor visar små förändringar jämfört med förra året. Av stadens nior har cirka 87 procent behörighet till gymnasiet och meritvärdet för eleverna är fortsatt högt.

Gigantiska äggklockor vände sexornas betyg

Sjätteklassarnas resultat oroar Göteborgs kommun – men en skola går mot strömmen.

Malmös nior höjde betygen trots corona

Malmös nior har lyckats höja sina betyg i år, trots att många elever i Malmö stannade hemma en tid när pandemin bröt ut. Det visar Malmö stads första sammanställning av skolresultaten för vårterminen 2020.

Lindestudenten Emma: ”Jag har höjt mig i flera ämnen”

Nu på fredag kommer dagen hon laddat för i hela gymnasiet. Emma Lagerman tar studenten från det samhällsvetenskapliga programmet på Lindeskolan.

Avgångselever riskerar sämre betyg

I fredags sprang de sista studenterna ut från gymnasiet i Örebro. Men vårens distansundervisning har gjort att ungefär 50 sistaårselever riskerar sämre slutbetyg eller till och med icke godkänt. Nu gör skolorna allt de kan för att rädda betygen i sista stund.

Fyra gånger fler studenter försökte fuska på tentan

Karlstads universitets disciplinnämnd har tagit emot mer än fyra gånger så många anmälningar om fusk under vårterminen. En trolig anledning är restriktionerna kring corona, som innebär att alla tentor skrivits hemifrån.

”Fusk bör inte löna sig på högskoleprovet”

Att den som har fuskat på högskoleprovet visserligen ska förlora sin utbildningsplats, men samtidigt få behålla högskolepoängen, skickar fel signaler. Det skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Forskning och Utveckling

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis?

Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländskklingande namn något sämre betyg än tidigare. Det skulle kunna tolkas som att denna grupp blev positivt diskriminerad innan anonymiseringsreformen. Men denna trend syntes även en period före reformen, vilket tyder på att något annat än själva anonymiseringsreformen kan ligga bakom.

Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten

Vilka effekter har skolvalet och friskolor egentligen på den svenska skolans kvalitet, likvärdighet, skolsegregation och betygssättning? Skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren sammanfattar den empiriska forskningen på området.

Mästaren i formativ bedömning

Se det här som en grundbok i formativ bedömning. Wiliam är originalet. Alltså, han är inte ett original i den bemärkelsen, utan – ja, du fattar. Han är nestorn eller maestron om du så vill. Boken bör finnas nära till hands för varje skolledare och lärare, skriver rektor Torbjörn Hanö i en recension.

Barns fritidsaktiviteter är en klassfråga

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det. Men det är långt ifrån alla barn som erbjuds samma möjligheter, visar ny forskning.

Ny forskning: Barns fritidsaktiviteter är en klassfråga

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det. Men det är långt ifrån alla barn som erbjuds samma möjligheter visar ny forskning.

John Hattie: Det nära sambandet mellan feedback och formativ utvärdering

Om utbildningsvetenskapliga begrepp hamnar i facket populära trender, så kan det lätt leda till att förenklade och generella recept för klassrummet proklameras och införs, något som inte gagnar vare sig elever eller lärare. Det menar professor John Hattie, verksam vid University of Melbourne.

Dylan Wiliam: Till den formativa bedömningens försvar

Nej, formativ bedömning är inte ”ännu en utbildningsfluga”. Det är helt enkelt ett av de mest effektiva och minst kostsamma sätten att förbättra utbildning, skriver Dylan Wiliam, professor emeritus vid University College London.

Forskarintervjuer

Bildberättande i skymundan

Skolans fokus på nyttoaspekter och mätbar kunskap gör det svårt för såväl lärarna, som eleverna, att arbeta mer utforskande i bild. Det konstaterar Frida Marklund som forskat om bildberättande i skolan.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)