Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

2017-10-31 14:40 Dela:
Mest läst senaste månaden

Matteresultaten störtdyker på nationella proven

Elevernas resultat rasar rejält i de nationella proven i matematik 1 på gymnasiet. Andelen som fick underkänt var dubbelt så hög i våras jämfört med för tre år sedan. ”Katastrof”, säger matteläraren Olof Dahl.

Skolministern: ”Tar aldrig bort F”

Att ta bort F skulle hota rätten till särskilt stöd. Det menar skolministern. ”Jag kommer aldrig att medverka till att F-betyget tas bort,” säger Lotta Edholm (L) när Läraren träffar henne för en intervju.

Trendbrottet: Betygen sjunker i nästan alla ämnen

Betygen sjunker eller ligger stilla i nästan alla ämnen i årskurs nio. Störst är nedgången i svenska. ”I kärnämnena är förklaringen troligen att de nationella proven är tillbaka efter pandemin”, säger Björn Öckert, professor i nationalekonomi.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens Skolbibliotek!

Skolportens konferens Skolbibliotek!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen som rör verksamheten, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Tips! Bjud in din rektor gratis till webbkonferensen.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Kommune undrer sig over elevernes svartider i de nye overgangstest: Det kan ikke lade sig gøre

Eleverne har tilsyneladende haft vidt forskellig tid til den nationale overgangstest i læsning. I hvert fald hvis man skal tro registreringerne i testen. Det skaber usikkerhed, siger læservejleder, som også savner klarhed over elevernes svar.

”Friskolor pressar lärare att sätta glädjebetyg”

En del av den vinst som friskolekoncernen Academedia gör varje år beror på fusket med glädjebetyg, skriver Magnus Ekblom och Göran Drougge, före detta lärare och fackligt aktiva på Academediaskolor.

Resultat på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 – läsåret 2021/22

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om resultaten från de nationella proven i grundskolan för läsåret 2021/22. (pdf)

”Dumt å bli fratatt muligheten til å komme inn på drømmestudiet”

Privatister reagerer sterkt på at et offentlig utvalg vil fjerne alle tilleggspoeng og ta bort muligheten til å forbedre karakterer etter videregående.

Utvalg vil ha svensk test – studentene skeptiske

Søkere som ikke kommer inn på høyere utdanning, skal få en ny sjanse gjennom en opptaksprøve, foreslår utvalg – som ser til Sverige. Men studentene liker ikke forslaget.

Mistet fem uker med undervisning, men eksamen går som planlagt

Høstens lærerstreik rammet skolene i landet ulikt, men eksamen bli lik for alle. ”Urettferdig”, sier elevene.

Debatt: ”Vilka elever som får ett F är ett lotteri”

Det finns många länder som har en tydlig gräns för vad som anses vara en godkänd nivå, så det i sig är inte något ovanligt i ett skolsystem. Det finns dock en hel del saker i Sverige som avviker från hur det ser ut i många andra länder och som gör att det är svårt att låta Lotta Edholms uttalanden passera obemärkt förbi, skriver Johan Lindström, f d lärare och skolledare.

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2022

Under flera år har andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tagit examen inom tre år ökat stadigt. Nu har ökningen stannat av. På de högskoleförberedande programmen minskar andelen elever med examen inom tre år för första gången medan den fortsätter att öka på de flesta yrkesprogrammen. (pdf)

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens för dig som är rektor i förskolan!

Konferens för dig som är rektor i förskolan!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar som rektor i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm 2–3 februari eller via webbkonferensen, 9 februari–2 mars!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och Utveckling

Incorporating simple, student-designed assessments

These assessments increase student accountability and provide a way to personalize learning without a lot of extra time and effort.

Forskningsutblick: Från passagerare till pilot – ökad självständighet med hjälp av formativ bedömning

I den här studien undersöks två lärares arbetssätt kring självreglerat lärande hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studien visar hur formativ bedömning kan bidra till att öka elevernas självständighet.

Tests don’t make pupils better at exams, but they do improve their teachers

A study in Norway also found that poorly performing students – and schools – could be spotted early.

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

Betyg

Vid betygssättning gör lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Mer diskussion under lärarutbildningen om bedömning och betygssättning i engelskämnet kan stärka studenterna och skapa en mer jämlik bedömning. Det visar Anna-Marie Csöreghs avhandling i ämnet.

Bedömningskriterier tolkas olika av språklärare

Det finns en viss variation i hur lärare tolkar och viktar olika bedömningskriterier. Det konstaterar Maria Håkansson Ramberg som undersökt språklärares bedömning av elevtexter på tyska.

Rimligt med mindre styrning i vissa frågor

Vad händer med undervisningen när det mätbara ges allt större vikt? Det undersöker Gustav Borsgård i sin avhandling om politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervju
Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Läs hela intervjun här
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor