Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

Mest läst senaste veckan

Betygsforskaren: Så påverkar corona kunskapsinlärningen

Mer distansundervisning, inställda nationella prov och klassrum som gapar tomma.  Många oroas just nu över hur coronaviruset kommer att påverka elevernas kunskaper. ”Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist”, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Återigen lyfter Botkyrkas gymnasieskolor sina resultat och ligger nu över rikssnittet

Det går bättre och bättre för eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020. Fler tar examen inom tre år och den genomsnittliga betygspoängen ökar. På yrkesprogrammen tog 83 procent examen inom tre år. Det är 11 procentenheter bättre än genomsnittet för landets alla kommunala skolor.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september 2020 i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

Återigen lyfter Botkyrkas gymnasieskolor sina resultat och ligger nu över rikssnittet

Det går bättre och bättre för eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020. Fler tar examen inom tre år och den genomsnittliga betygspoängen ökar. På yrkesprogrammen tog 83 procent examen inom tre år. Det är 11 procentenheter bättre än genomsnittet för landets alla kommunala skolor.

Betygsforskaren: Så påverkar corona kunskapsinlärningen

Mer distansundervisning, inställda nationella prov och klassrum som gapar tomma.  Många oroas just nu över hur coronaviruset kommer att påverka elevernas kunskaper. ”Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist”, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Här är betygen bäst och sämst i Sverige

Snittbetyget för Sveriges niondeklassare ser olika ut i länen. Enligt Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund, är de ökande skillnaderna oroväckande.

Skolverket tar inte bort sekretessen från fler nationella prov

Många lärare oroar sig över betygssättningen och efterfrågar tillgång till fler gamla nationella prov. Skolverket kommer inte frisläppa fler prov, men försöker göra proven som inte längre omfattas av sekretess mer lättillgängliga.

Vårens nationella prov ställs in – ”Klokt beslut”

Vårens nationella prov ställs in, det bekräftade Skolverket under Folkhälsomyndighetens presskonferens på måndagseftermiddagen. ”Ett klokt beslut”, säger Lisa Thörn, biträdande avdelningschef på grundskolekontoret i Uddevalla,.

Betygen sätts utan stöd av nationella prov

Coronakristen göra att de nationella proven ställs in. Betygen måste du sättas utifrån vanliga prov, redovisningar och inlämningsuppgifter. ”Våra lärare får ett instrument mindre för betygssättning, Men vi Lund känner oss trygga med att betygssättningen kommer att fungera precis som vanligt”, säger Serene Rosberg, verksamhetschef för grundskoleverksamheten i Lund.

Därför ställer Skolverket in alla nationella prov

Skolverket har beslutat att ställa in samtliga vårens nationella prov, både i gymnasie- och grundskolan. Anledningen är coronapandemin. ”Vi ser en väldigt stor osäkerhet kring hur den här våren kommer att fortlöpa”, säger Anders Boman, Skolverket.

Nationella proven ställs in

Skolverket avser att ställa in vårens nationella prov i svenska grund- och gymnaiseskolor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Anledningen är det rådande läget med coronaviruset covid-19.

Nationella proven ställs in

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin, säger Skolverket till SvD.

Uppgifter: Nationella proven ställs in

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin, erfar TT. Beskedet kommer att lämnas på Folkhälsomyndighetens pressträff som börjar klockan 14.00 på måndagen.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Forskning och Utveckling

Skola hemma – experterna : Hur ska det gå med betygen?

Betygsättning och bedömning på distans väcker många frågor hos både lärare och elever. Vilket bedömningsunderlag kan man använda sig av istället för traditionella klassrumsprov? Hur påverkar det att nationella proven ställts in, och vilka riktlinjer har Skolverket gått ut med? Gäster i programmet är Alli Klapp, universitetslektor  och Hannes Theander, Skolverket. (webb-tv)

Bedömning när undervisningen sker på distans

Här hittar du stöd i bedömning när eleverna får undervisning på distans med anledning av spridningen av coronaviruset.

Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Här hittar du information inför betygssättning när eleverna får undervisning på distans med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Systemramverk för betygsstödjande nationella bedömningsstöd

Systemramverket syftar till att reglera Skolverkets verksamhet med betygsstödjande nationella bedömningsstöd och verksamheten vid de lärosäten som på Skolverkets uppdrag utvecklar sådana material. (pdf)

Spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Om det står klart att innehållet i ett nationellt prov eller delprov är känt bland elever kan rektor behöva ta beslut om att använda ett ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att man kan agera skyndsamt i ett sådant fall.

Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest?

Högskoleprovet, PISA-testerna, och flera andra prov används för att mäta individers kunskap. Testerna speglas i media och ligger till grund för politiska beslut. Innan uppgifterna används i ett verkligt kunskapstest utprövas de. Men hur ska en sådan utprövning designas optimalt? I ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet samarbetar flera forskare med nya metoder för att utpröva svårighetsgraden på frågor till kunskapstest.

Framgång på nationella prov – en tillgänglighetsfråga

De nationella proven påverkar skolans verksamhet på ett mer omfattande sätt än vad som normalt lyfts fram i debatten. Hur de hanteras, vilka elever som får göra dem och vilka som undantas kan i förlängningen få effekter på hur vi ser på vilka elever som har rätt till vilken kunskap. Det skriver Anette Bagger,  biträdande lektor vid Örebro universitet.

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. (pdf)

Beställa och hantera nationella prov

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras säkert enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Hur designar man ett bra kunskapstest?

Högskoleprovet, Pisa-testerna, och flera andra prov används för att mäta individers kunskap. Testerna speglas i media och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en sådan utprövning designas optimalt?

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Skolportens magasin
Skolportens magasin
  Skolportens magasin – nytt nr ute 6 april

Skolportens magasin

Tema: SKOLBIBLIOTEK. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer
Forskarintervjuer

Bildberättande i skymundan

Skolans fokus på nyttoaspekter och mätbar kunskap gör det svårt för såväl lärarna, som eleverna, att arbeta mer utforskande i bild. Det konstaterar Frida Marklund som forskat om bildberättande i skolan.

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.

Olika svårt med matematik på olika språk

Språket påverkar svårighetsgraden i matematikuppgifter och uppgifter kan vara olika svåra på olika språk. Det kan få effekter i internationella kunskapsmätningar, menar Frithiof Theens som forskat om språkets roll i matematiken.

Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)