Betyg och bedömning

Allt om betyg och bedömning för dig som är verksam från förskola till gymnasium.

Mest läst senaste veckan

Stora skillnader i skolors betygssättning

Det slutbetyg en niondeklassare får beror inte bara på den egna prestationen. Vilken skola eleven går i har också betydelse. Betygen är alltså fortfarande inte likvärdiga, enligt Skolverket.

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor – Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Anna Ekström: ”Några riktigt beska piller”

Inget stopp för vinster i friskolor och fritt fram för betyg från årskurs fyra. Som ny utbildningsminister tvingas Anna Ekström driva en politik som hon delvis varit motståndare till. ”I januariavtalet finns en hel del åtgärder som är tydlig socialdemokratisk politik men också några riktigt beska piller”, säger hon.

Ny rapport om betygens likvärdighet

Stora skillnader i hur skolor betygsätter

Skolverket efterfrågar en utredning för att se över betygssystemet. De stora avvikelserna mellan slutbetyg och resultat på nationella provet som Skolverket kan se kan tyda på att det finns brister i betygssystemet som borde åtgärdas, anser Skolverket.

Fortfarande stora skillnader i betygsättning

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortfarande stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven.

Rapport: "Analyser av likvärdig betygssättning"

I denna rapport analyserar Skolverket hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Forskaren: Rättvisare betyg om skolor samarbetar

Skolverkets rapport visar på stora skillnader i betygssättningen mellan svenska skolor. Ilona Rinne, universitetslektor vid Göteborgs universitet, menar att det är svårt att uppnå likvärdighet i bedömningen med det nuvarande betygsystemet. "Ett utökat samarbete mellan skolorna skulle vara ett sätt att göra det mer rättvist", säger hon.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

Napoleon tog hand om historieprov: ”De hade ingen aning”

När elevernas kunskaper om franska revolutionen skulle sättas på prov, stegade tre historiska gestalter in i salen och tog över lektionen. ”Alltid kul att kunna bjuda på sig själv”, säger läraren Mikael Fransson.

Sverige ska inte vara ett himmelrike för bedragare

De som fuskat på högskoleprovet bör förlora både studieplats och studiepoäng på högskolan, skriver Expressen på ledarplats.

Elevernas slutbetyg hotas av Thunbergprotesterna

Packa ihop böckerna – ut och demonstrera! En biologilärare som nästan fått mytisk status uppmanade sina elever att gå i Greta Thunbergs fotspår och klimatdemonstrera i Belgien, där proteströrelsen växer. Samtidigt riktas stark kritik mot att tiotusentals elever skolkar från skolan varje torsdag för att marschera för klimatet.

Beställa och hantera nationella prov

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras säkert enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Replik: ”BLT misstror lärarnas kompetens”

BLT tar upp kunskapsmätning i skolan, uppmanar till examensprov och extern rättning, och drar den dåligt underbyggda slutsatsen att därmed höjs kvalitén och skolan blir rättvisare. Det är möjligt att artificiell intelligens i ett framtidsperspektiv kan hantera betygssättningen, men det är inte där vi är nu, skriver Inge Johansson i Kallinge, i en replik.

”Skolans usla betygssystem måste bli mer rättvist”

Skolverket visar i en rapport att elever får orättvisa betyg eftersom de bedöms relativt andra elever i skolan. Lösningen stavas tidigare betyg och externt rättade slutprov, skriver Emma Jaenson på ledarplats.

”Skolans grundläggande uppdrag måste diskuteras – liksom begreppet rättvisa.”

Det finns en uppenbar motsättning mellan skolans kompensatoriska uppdrag och kravet att nationella prov ska avgöra ämnesbetygen, skriver Marie Svensson, rektor på Bryggeriets gymnasium i Malmö.

Svårare få bra betyg på högpresterande skolor

Nationella prov skulle hjälpa skolan att sätta mer kunskapsbaserade och rättvisa betyg. Men enligt Skolverket sätts betygen i stor utsträckning i relation till hur resten av skolans elever presterar.

”Skolans grundläggande uppdrag måste diskuteras – liksom begreppet rättvisa.”

Det finns en uppenbar motsättning mellan skolans kompensatoriska uppdrag och kravet att nationella prov ska avgöra ämnesbetygen, skriver Marie Svensson, rektor på Bryggeriets gymnasium i Malmö.

”Det är inte lärarnas fel att betygssättningen är olikvärdig”

Lärarkåren behöver inte längre tvivla: vi har gjort vad vi kan. Det är systemet som brister, skriver Gunnar Hyltegren, disputerad senior lärare.

Forskning och Utveckling

Betyg och betygssättning i slöjd – utifrån Skolverkets nya allmänna råd

I oktober förra året publicerade Skolverket i sin serie ”Allmänna råd” ett omfattande material om betyg och betygssättning. Råden gäller för flera skolformer, bland annat grund- och gymnasieskolan. Publikationen ersätter tidigare ”Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen”.

Tufft för en ensam lärare att bedöma muntliga prov

Lärarna gillar det muntliga nationella provet i engelska. Men samstämmigheten i bedömningen brister. Det visar Linda Borgers avhandling.

Skapa uppgifter och prov digitalt

Allt fler lärare i Stockholms stad låter sina elever göra uppgifter och prov via sina datorer och Ipads. Under 2019 kommer det att vara obligatoriskt att genomföra delar av de nationella proven digitalt. Därför rekommenderar utbildningsförvaltningen att de lärare som ännu inte börjat med digitala prov att prova det upphandlade verktyget DigiExam så att de och eleverna är väl förberedda när det är dags att skriva de nationella proven.

Rättsutredningen för nationella proven för dyslektiker

Blir elever med dyslexi diskriminerade på nationella provet? Juristerna Stellan Gärde och Ola Linder berättar om den pågående rättsaktionen mot kommuner och Skolverket för diskriminering av barn med dyslexi i skolan. (webb-tv)

LegiLexi – ett formativt bedömningsstöd

LegiLexi är ett formativt bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare. Tillsammans med svenska läsforskare har man utvecklat verktyg som på olika sätt gynnar lågstadieelevers läsutveckling. (webb-tv)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Researchers consider ways to improve online tests

Researchers are considering strategies to help improve test results for students taking massive open online courses, or MOOCs. Among the issues, according to researchers at the University of Leuven, is that the current use of multiple-choice questions rewards guessing in some cases.

Forskning: Rollerna lärare går in i när de skriver omdömen

Lärare iklär sig fyra olika roller när de skriver elevomdömen, visar ny forskning.  Enligt språkforskaren Annelie Johansson är det mest professionella att bemästra de alla. ”Om man ska tillgodose de riktlinjer som finns så handlar det om att hitta en balans,” säger hon.

Ur Skolportens magasin
Hon brinner för bedömning
  Therese Hopfenbeck. Illustration Kajsa Eldsten.

Hon brinner för bedömning

Elever med dålig självbild kan vara de som behöver betyg och provresultat mest. Det menar Therese Hopfenbeck, bedömningsforskare i Oxford.

Läs intervjun här
Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Forskarintervjuer

Lärare antar olika roller i skriftliga omdömen

För att kunna navigera mellan olika riktlinjer och förväntningar på texternas utformning och innehåll antar lärarna olika roller när de skriver omdömen. Det visar Annelie Johansson som forskat om grundskollärares professionella bedömningsspråk.

Orealistisk kursplan i undervisning för nyanlända

Nyanlända elevers olika bakgrund och förkunskaper innebär att kursplanen blir omöjlig för lärarna att följa. Det konstaterar Christina Odenstad, som forskat om samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever.

Bedömning av muntlig kommunikation i engelska kan vidareutvecklas

Linda Borgers forskning visar att lärare uppmärksammar en stor bredd av elevers muntliga kommunikativa kompetens vid bedömning av nationella prov. Men över hälften av de tillfrågade lärarna saknar stöd från skolledningen i att organisera och genomföra de muntliga proven.

Intervju
Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Krångligt språk och bristande kommunikation gör att elever i årskurs nio inte förstår vad de ska göra för att förbättra sina kunskaper. Det visar forskaren Jennie Sivenbrings avhandling.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)