Betyg och bedömning

Nyheter, styrdokument, rapporter och forskning om betyg och bedömning.

Mest läst senaste veckan

Motverka könsskillnader i skolresultat

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.

Labour plans to scrap predicted grades system

Labour says it would scrap the system of university places being offered on the basis of predicted grades and bring in a system of applying after results.

Högskoleministern vill införa ett nytt nationellt behörighetsprov

Det var inte bara 30 miljoner kronor som har satsats på att utveckla högskoleantagningen av personer med reell kompetens. Satsningarna kostade totalt 90 miljoner kronor 2016–2018 – och har än så länge bara inneburit att några hundra har börjat studera. Högskoleministern vill nu införa ett nytt nationellt behörighetsprov.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Fler nyheter

Betygskraven görs om efter kritik

Utbildningsminister Anna Ekström vill att betyg och kunskapskraven görs om efter kritik från lärare, elever och föräldrar. Det ska bli mera lättbegripligt vad en elev ska kunna. Mera fakta i de lägre åldrarna och analys för de äldre eleverna.

Experterna: Risker när kursplaner ska görs om

När dagens kursplaner formulerades var syftet att de skulle bli mer rättvisa och begripliga. I stället blev det tvärtom och därför ska de nu skrivas om. ”Vi är väl medvetna om riskerna med en revidering,” säger Ann-Christin Hartman som är enhetschef vid Skolverket.  

Elever och lärare positiva till ändrade kriterier

En reform av kursplanen välkomnas av såväl elever, lärare. Stefan Sellbjer  är docent i pedagogik och menar att dagens grundskolekriterier kan rangordnas på samma svårighetsskala som kriterierna för universitetet.

Hans studie svängde debatten om otydliga betygskriterier

Stefan Sellbjer – docent i pedagogik på Linnéuniversitetet – lät 33 professorer göra ett blindtest och ta del av kunskapskraven i grundskolan respektive på högskolenivå. Resultatet väckte debatt i skolvärlden och nu aviserar regeringen en ändring av betygskriterierna.

Kritiserat betygssystem i svenska skolor ska göras om

Kritiken har varit hård mot kraven som ställs i det nuvarande betygssystemet i svenska skolor. Därför ska det nu göras om, uppger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Skolsverige betygsätter nya kunskapskraven

Regeringen lovar enklare formulerade kunskapskrav redan 2020. Lärarnas tidning låter några skolexperter sätta betyg på den nya reformen.

Betygsexperten kräver mer av regeringen

Tydligare kunskapskrav och större betoning på faktainlärning i lägre årskurser – det lovar utbildningsminister Anna Ekström (S). Men betygsexperten Per Måhl tycker att styrdokumenten saknar konkreta uppgifter för vad lärare ska göra.

Betygssystemet ska göras om: ”Minskar kraven på dokumentation”

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens – skolans betygssystem ska göras om.  Under den nuvarande mandatperioden vill partierna få till en reform där kurs- och ämnesplanerna i grundskolan revideras och förenklas.

Lärare om betygsreformen: ”Man har inte förstått vad problemet är”

Betygssystemet ska göras om, bland annat genom att kunskapskraven ska förenklas. Men läraren Nicklas Mörk menar att förändringarna skjuter över målet. ”Det stora problemet med kunskapskraven är inte att de är för långa, det är att de inte fungerar”, säger han.

Kritiserat betygssystem i svenska skolor ska göras om

Kritiken har varit hård mot kraven som ställs i det nuvarande betygssystemet i svenska skolor. Därför ska det nu göras om, uppger utbildningsminister Anna Ekström (S). ”Jag vill att kunskapskraven i skolan ska bli enklare att använda för lärarna och enklare att förstå för föräldrar och elever”, säger hon till Aftonbladet.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer om konferensen
Forskning och Utveckling

How testing kids for skills can hurt those lacking knowledge

The effort to teach kids skills hasn’t adequately addressed the knowledge kids need to make sense of those skills. Journalist Natalie Wexler describes how achievement is tied to knowledge that isn’t necessarily taught in schools.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Forskarintervjuer

Digitala lärplattformar bidrar till återkoppling med fokus på betyg

Agneta Grönlund har forskat om återkoppling i samhällskunskap. Resultaten visar att återkoppling via digitala lärplattformar blandas ihop med betygsdokumentation, vilket bidrar till i en mer summativ inriktning på återkopplingen.

Intervju
Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Krångligt språk och bristande kommunikation gör att elever i årskurs nio inte förstår vad de ska göra för att förbättra sina kunskaper. Det visar forskaren Jennie Sivenbrings avhandling.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)