Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

2017-10-31 14:40 Dela:
Mest läst senaste månaden

Hur har Sveriges högstadieelevers slutbetyg påverkats av distansundervisningen?

Med hjälp av skolverkets intervjurapport ”Fjärr- och distansundervisning på högstadiet” som genomfördes i januari 2021, och den senaste slutbetygsstatistiken för Sveriges niondeklassare, kan vi börja utvärdera effekten av distansundervisningen.

Dom mot högskoleprovsligan överklagas till HD

Riksåklagaren (RÅ) överklagar hovrättsdomen mot de tre personerna i den så kallade högskoleprovsligan till Högsta domstolen.

Höjning av resultaten på yrkesprogram

Andelen elever som tar examen ökar på de flesta yrkesprogrammen. Färre programbyten och högre meritvärden från grundskolan är två förklaringar menar Skolverket. Vi publicerar resultaten för alla yrkesprogram.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Årlig konferens! Specialpedagogik för grundskolan

Årlig konferens! Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bland annat del av fördjupande föreläsningar om dyslexi, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har autism eller adhd.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Nu går regeringen fram med ett antal förslag med syfte att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige. Att kunna få sina tidigare förvärvade kunskaper synliggjorda och erkända genom intyg eller betyg är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.

Kvitto på kunskap kan gynna invandrade kvinnor

Alla blivande komvuxelever ska få möjlighet att visa sina förkunskaper, i de fall det saknas betyg eller intyg. Syftet är att eleverna ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

Över 70 000 vill skriva högskoleprovet i vår

74 478 personer har anmält sig till högskoleprovet i vår. Det är det högsta antalet sedan våren 2018.

Delar friskolorna ut glädjebetyg till elever?

Friskolor är i genomsnitt mer generösa i betygssättningen än kommunala skolor, visar DN:s granskning. Men betyder det att friskolorna delar ut glädjebetyg?

Trängsel när hundratals studenter samlas för salstentor: ”Det känns jättejobbigt”

Trots rapporter om kraftig smittspridning genomförs salstentorna som vanligt vid Uppsala universitet. Ibland väntar uppåt 800 studenter på att få komma in i tentasalarna.

Universitetet om kritiserade salstentan: Kan skrivas senare

Studenter är kritiska till att Linnéuniversitetet kräver att över 300 studenter samlas för att göra en tentamen på plats i universitetets lokaler på fredag. Nu har universitetet bestämt sig för att erbjuda ett nytt tentamenstillfälle om två veckor – för den som av olika skäl inte kan eller vill komma på fredag. Men studenterna är inte nöjda.

Hur har Sveriges högstadieelevers slutbetyg påverkats av distansundervisningen?

Med hjälp av skolverkets intervjurapport ”Fjärr- och distansundervisning på högstadiet” som genomfördes i januari 2021, och den senaste slutbetygsstatistiken för Sveriges niondeklassare, kan vi börja utvärdera effekten av distansundervisningen.

Umeå universitet genomför salstentor – trots rekordhög smittspridning: ”Avvisar studenter med förkylningssymptom

Trots ökad smittspridning kommer Umeå universitet ha fysiska salstentor. Universitetet har inte sett någon smittspridning i samband med att studenterna skrivit sina tentor.

Konferens hos Skolporten
Dags för ny konferens för Skolbibliotek!

Dags för ny konferens för Skolbibliotek!

Kunniga föreläsare ger dig som arbetar med skolbibliotek värdefulla verktyg inom MIK, läsfrämjande och organisation. Delta i Stockholm den 5–6 maj 2022 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 11–30 maj. Nyhet! Välj Spår 1 för yngre åldrar och Spår 2 för äldre åldrar. Bjud in din rektor gratis på webbkonferensen!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och Utveckling

Matte på ditt starkaste språk

Vad behöver vi göra för att kunna införa ett arbetssätt där elever kan bli bedömda på sitt starkaste språk? Det är frågan som ligger till grund för initiativet Matte på ditt starkaste språk. Just nu utforskar Helsingborgs stads skolor den här frågan tillsammans med lärare, studiehandledare och elever i åk 6-9 på Högastensskolan.

Forskare: Därför är det extra svårt att sätta betyg i idrott

Vad utgör kunskaper i ämnet idrott och hälsa? Svaret är inte självklart, menar professor Håkan Larsson på GIH som inleder ett stort forskningsprojekt i frågan. ”Tävlingsidrotten har fört tankarna fel.”

Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

Den 1 januari 2022 börjar en förenklad betygsskala att gälla inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Här hittar du övergripande information om förändringarna.

Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Rimligt med mindre styrning i vissa frågor

Vad händer med undervisningen när det mätbara ges allt större vikt? Det undersöker Gustav Borsgård i sin avhandling om politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Forskarintervju
Betygsintagning påverkade elevernas grundskolebetyg

Betygsintagning påverkade elevernas grundskolebetyg

När reformen med betygsintagning infördes till kommunala gymnasieskolor i Stockholm fick det en positiv påverkan på elevers genomsnittliga betyg i årskurs 9, enligt Lucas Tilleys avhandling.

Läs hela intervjun här
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor