Betyg och bedömning

Nyheter, styrdokument, rapporter och forskning om betyg och bedömning.

Mest läst senaste veckan

Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. Andraspråksperspektivet i ämnet behöver också stärkas. Detta visar en ny granskning från Skolinspektionen.

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Här har eleverna högst slutbetyg: ”Vi lär oss disciplin så att vi kan nå toppen”

De tränar hårt varje skoldag, sätter upp föreställningar på stora scener, och satsar allt på dansen. Niorna på Svenska balettskolan har dessutom högst slutbetyg i Göteborg.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Fler nyheter

‘Grade inflation’ in top degree grades stopping

The sharp increase in university students in the UK getting top degree grades seems to have stalled, according to annual official figures.

Protestbrev från Safirskolans elever – rädsla för sämre betyg

Skolinspektionen har fått in drygt 40 protestmejl från upprörda elever, föräldrar och lärare på Safirskolan i Göteborg. En oro är att elever som tvingas byta skola riskerar sämre betyg.

Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. Andraspråksperspektivet i ämnet behöver också stärkas. Detta visar en ny granskning från Skolinspektionen.

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Här har eleverna högst slutbetyg: ”Vi lär oss disciplin så att vi kan nå toppen”

De tränar hårt varje skoldag, sätter upp föreställningar på stora scener, och satsar allt på dansen. Niorna på Svenska balettskolan har dessutom högst slutbetyg i Göteborg.

Lärarförbundet: Regeringens förslag saknar vetenskapligt stöd

Det vetenskapliga stödet för tidiga betyg är mycket svagt, men det verkar inte spela någon roll för regeringen. Förslaget om betyg från årskurs fyra får betyget F av oss, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, och Leo Gerdén, Sveriges elevråd.

15 tjänster tas bort: ”Man skär inte – man anpassar”

Föräldrar på Karl Johanskolan håller barnen hemma i protest mot att 15 tjänster ska bort. Men enligt förvaltningen är problemet inte budgeten – utan dålig kommunikation.

15 tjänster tas bort: ”Man skär inte – man anpassar”

Föräldrar på Karl Johanskolan håller barnen hemma i protest mot att 15 tjänster ska bort. Men enligt förvaltningen är problemet inte budgeten – utan dålig kommunikation. ”Det finns inga underlag för att den här skolan skulle ha det sämre än andra”, säger grundskolechef Marie Sandstig.

32 rektorer i Göteborg inkallade till krismöte – ”rätt betyg till barnen är på väg”

Strejkande föräldrar och elever ska inte räkna med mer pengar till Karl Johansskolan. Tillsammans med rektorerna för 31 andra skolor i Göteborg som inte hållit budget var ledningarna på onsdagen inkallade till krismöte – och för att få hjälp med ordning och reda.

Skolinspektionen: Karl Johansskolan bryter mot skollagen

Eftersom de ordinarie lärarna varit frånvarande långa perioder fattade ledningen på Karl Johansskolan i Göteborg ett radikalt beslut: Alla elever i årskurs 6 får samma betyg i ett antal ämnen. Enligt Madeleine Olofsson, utredare på Skolinspektionen, bryter beslutet mot skollagen. ”Betyg är myndighetsutövning så självklart har man rätt till korrekta betyg”, säger hon.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i svenska
  Konferensen äger rum 19-20 mars 2020 i Stockholm.

Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna!

Läs mer om konferensen
Forskning och Utveckling

Krav på mätbar kunskap gör det svårare att undervisa i bild

När fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation kommer bildämnet i kläm. Det gör att den traditionella synen på bildberättande, och val av material, reproduceras av både lärare och elever, visar forskning vid Umeå universitet.

Ny metod för rättvisa jämförelser av provtagare

Bakgrundsinformation om provtagare kan användas för rättvisa jämförelser vid kunskapsprov. Det visar statistikern Gabriel Wallin i sin avhandling.

Surprise! Exam scores benefit from months of regular sleep

Students who get regular, recommended amounts of sleep, have better academic outcomes, with sleep factoring into about one-fourth of the difference among students’ grades, according to a study by researchers at MIT. The researchers found that consistency of sleep as much as a month before an exam was a major indicator.

Återkommande smärta kan ge barn lägre skolbetyg

Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Anne-Marie Körling: Varför bara en kanelbulle?

Detta med betyg och bedömning: Vad är det vi bedömer och hur ser vi på det vi lär i skolan? Vad innehåller det vi undervisar om? Vad är det vi egentligen lär oss, undrar Anne-Marie Körling i detta inlägg om kanelbullar.

Ny forskningsantologi inom utbildningsvetenskap

Varje år sedan 2005 har resultat från utbildningsvetenskaplig forskning sammanfattats inom ramen för Resultatdialog. Samtliga projekt har finansierats av Vetenskapsrådet. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2019 involverar runt 120 forskare från ett 20-tal lärosäten. Tillsammans visar de den stora spännvidden inom utbildningsvetenskap.

7 approaches to alternative assessments

Educators want assessment practices that promote deep learning and mastery, not superficial ”teaching to the test” practices and student burnout. Denise Pope, a professor at Stanford University, shares her strategies for infusing assessments with student voice, choice, revision, and redemption.

Assessment works best when students are in the driver’s seat

Most of the important things we learn in life can’t be measured on a standardized test, says EL Education’s Anne Vilen. When students own the diagnostic tools of assessment, they are able to name and claim their learning goals in personalized ways.

One more reason to delete Facebook that has nothing to do with privacy or mental health

Students whose grades are below average could boost their results if they devoted less time to Facebook and other social networking sites, new research suggests.

Children who rarely eat breakfast secure lower GCSE grades than classmates, study finds

Children who rarely eat breakfast on school days are more likely to achieve worse GCSE grades than those who eat breakfast frequently, a study finds.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Forskarintervjuer

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.

Olika svårt med matematik på olika språk

Språket påverkar svårighetsgraden i matematikuppgifter och uppgifter kan vara olika svåra på olika språk. Det kan få effekter i internationella kunskapsmätningar, menar Frithiof Theens som forskat om språkets roll i matematiken.

Intervju
Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Krångligt språk och bristande kommunikation gör att elever i årskurs nio inte förstår vad de ska göra för att förbättra sina kunskaper. Det visar forskaren Jennie Sivenbrings avhandling.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)