Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

Mest läst senaste veckan

Gymnasieelever til politikere: I har skabt karakterfokus

Adgangskrav har ført til, at studerende fokuserer på karakterer og fine uddannelser, mener gymnasieelever.

Primary schools in England hold half-term Sats revision classes

Holiday sessions for pupils as young as six condemned by DfE and teaching unions.

Flera partier vill skärpa studiekraven för ensamkommande

Ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige, däribland de över 7000 som omfattas av den nya gymnasielagen, kan få behålla sitt tillfälliga uppehållstillstånd även om de inte har godkända betyg. Men kraven är alldeles för låga anser flera partier, däribland Moderaterna som vill att reglerna görs om.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i svenska
  Konferensen äger rum 19-20 mars 2020 i Stockholm.

Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

Skolverket hoppas på fortsatt trend där färre prov sprids i förväg

Vårens nationella prov är i antågande. I fjol såg Skolverket en trend med minskad otillåten spridning, vilket kan bero på uppstramade regler.

Flera partier vill skärpa studiekraven för ensamkommande

Ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige, däribland de över 7000 som omfattas av den nya gymnasielagen, kan få behålla sitt tillfälliga uppehållstillstånd även om de inte har godkända betyg. Men kraven är alldeles för låga anser flera partier, däribland Moderaterna som vill att reglerna görs om.

Gymnasieelever til politikere: I har skabt karakterfokus

Adgangskrav har ført til, at studerende fokuserer på karakterer og fine uddannelser, mener gymnasieelever.

Primary schools in England hold half-term Sats revision classes

Holiday sessions for pupils as young as six condemned by DfE and teaching unions.

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning, skriver representanter från MUF Stockholm och Moderat Skolungdom Stockholm.

Fler tänker skriva högskoleprovet i vår

Nästan 70 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov som skrivs lördagen den 4 april. Det är 3,5 procent fler jämfört med förra våren, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Fremtiden for nationale elevtest er fortsat usikker

Først efter vinterferien tages der stilling til, om de nationale test i folkeskolen sættes i bero eller ej.

Undervisningsministerens rådgivere: Sæt nationale tests på pause

En gruppe af forældre, lærere, eksperter og skoleledere vil have ministeren til at stoppe nationale test lige nu.

Elever om nationale test: Drop dem

Eleverne på Katrinebjergskolen i Aarhus krydser fingrer for at slippe for de nationale test.

Skal nationale test skrottes? Se, hvad partierne mener

Rød blok opfordrer undervisningsministeren til at sætte nationale test i bero.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Forskning och Utveckling

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. (pdf)

Beställa och hantera nationella prov

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras säkert enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Hur designar man ett bra kunskapstest?

Högskoleprovet, Pisa-testerna, och flera andra prov används för att mäta individers kunskap. Testerna speglas i media och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en sådan utprövning designas optimalt?

Nytt forskningsprojekt om självuppfattning och betyg

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka på vilket sätt betyg och elevers självuppfattning av sin kompetens påverkar deras motivation och skolprestationer. Alli Klapp, docent på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, ska genomföra studien.

How starting school at 3 p.m. is improving some teens’ lives and grades

A small group of students attends Eastern Flex Academy in Lansing, Mich., which is designed to accommodate part-time job schedules, internships and even family responsibilities.

Krav på mätbar kunskap gör det svårare att undervisa i bild

När fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation kommer bildämnet i kläm. Det gör att den traditionella synen på bildberättande, och val av material, reproduceras av både lärare och elever, visar forskning vid Umeå universitet.

Ny metod för rättvisa jämförelser av provtagare

Bakgrundsinformation om provtagare kan användas för rättvisa jämförelser vid kunskapsprov. Det visar statistikern Gabriel Wallin i sin avhandling.

Surprise! Exam scores benefit from months of regular sleep

Students who get regular, recommended amounts of sleep, have better academic outcomes, with sleep factoring into about one-fourth of the difference among students’ grades, according to a study by researchers at MIT. The researchers found that consistency of sleep as much as a month before an exam was a major indicator.

Återkommande smärta kan ge barn lägre skolbetyg

Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Skolportens magasin
Skolportens magasin

Skolportens magasin

TEMA FÖRSKOLEKLASSEN: En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Läs mer
Forskarintervjuer

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.

Olika svårt med matematik på olika språk

Språket påverkar svårighetsgraden i matematikuppgifter och uppgifter kan vara olika svåra på olika språk. Det kan få effekter i internationella kunskapsmätningar, menar Frithiof Theens som forskat om språkets roll i matematiken.

Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)