Betyg och bedömning

Nyheter, styrdokument, rapporter och forskning om betyg och bedömning.

Mest läst senaste veckan

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov

Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att skolarbetet ska fungera. Men när det är dags för nationella prov i läsförståelse plockas hjälpmedlen bort.

Rektorerna tar ansvar för att minska fusket

Skärpta regler kring hanteringen av de nationella proven har minskat den otillåtna spridningen av materialen i förväg. En enkätundersökning visar nu att majoriteten av rektorerna har använt sig av den checklista som Skolverket tagit fram för att förbättra säkerheten.

Projektet som gett skolelever bättre betyg

Från dåligt självförtroende till ett ”Go” i organisationen, så beskriver skolchefen i Strömsunds kommun skolarbetet de senaste två åren.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Fler nyheter

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov

Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att skolarbetet ska fungera. Men när det är dags för nationella prov i läsförståelse plockas hjälpmedlen bort.

Rektorerna tar ansvar för att minska fusket

Skärpta regler kring hanteringen av de nationella proven har minskat den otillåtna spridningen av materialen i förväg. En enkätundersökning visar nu att majoriteten av rektorerna har använt sig av den checklista som Skolverket tagit fram för att förbättra säkerheten.

Grade inflation fears prompt new voluntary code for UK degrees

Students need ‘exceptional’ skills and knowledge to achieve firsts, says Universities UK.

Projektet som gett skolelever bättre betyg

Från dåligt självförtroende till ett ”Go” i organisationen, så beskriver skolchefen i Strömsunds kommun skolarbetet de senaste två åren.

Förre L-ledaren självkritisk till införandet av betygssystemet

2011 gjorde den nya betygsskalan intåg i skolan, med stöd av Jan Björklund och Liberalerna. I “Min sanning” berättar han nu att förändringen dock inte blev som de hade tänkt sig.

”Bakom kritiken mot kunskapskrav finns en outtalad misstro”

Betygsexperten Per Måhls senaste debattartikel möttes av kritik. Nu utvecklar han sitt resonemang och förklarar varför han är starkt kritisk mot relativa betyg.

Simskolan som räddar elevernas betyg

Idrottslärarna Charles Carayol och Soner Sahin på Elinsborgsskolan i Tensta brinner för rörelseglädje. För ett år sedan startade de en simskola för elever i årskurs 6 och nyligen öppnade de en frukostklubb i idrottshallen för alla skolans elever.– De har verkligen tagit detta till nya höjder, säger rektor Terhi Sörensen.

Lärarna som är mest positiva till nationella prov

Trots att kritiken stundtals varit hård emot de nationella proven för att de stjäl tid från undervisning och spridits innan de genomförts så är majoriteten av lärarna positiva till proven som helhet. Det visar en ny sammanställning från Skolverket som besvarats av drygt 13 000 lärare.

Betygsutredaren har ”fria händer” att hindra glädjebetygen

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att regeringen har gett betygsutredaren Jörgen Tholin ”fria händer” att komma med förslag som kan stoppa betygsinflationen och glädjebetygen. ”Det finns inga pekpinnar i vårt tilläggsuppdrag åt vilket håll han ska lämna förslag”, säger hon.

Sammanställning av lärarnas enkätsvar om nationella prov

Denna promemoria ger en bild av lärares uppfattningar om de nationella proven och användningen av dessa i grundskolan och motsvarande skolformer. (pdf)

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer om konferensen
Forskning och Utveckling

Projektet som gett skolelever bättre betyg

Från dåligt självförtroende till ett ”Go” i organisationen, så beskriver skolchefen i Strömsunds kommun skolarbetet de senaste två åren.

Intervju: docent Viveca Lindberg kring ny bok om formativ bedömning

Natur och Kultur utkommer med antologin Formativ bedömning. Utmaningar för undervisningen med Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson som redaktörer. Vi ställde några frågor kring boken om formativ bedömning till Viveca.

Filippa Mannerheim: De nationella proven gör svensklärare till lydiga nickedockor

Filippa Mannerheim, lärare i svenska på gymnasiet, pekar på tre stora problem med bedömning av nationella proven. Hon menar att det är dags att återupprätta svensklärarkårens yrkesheder.

Grading smarter, not harder: Assessment strategies that motivate kids and help them learn

Join Myron Dueck, author of the ASCD best-selling book, ”Grading Smarter, Not Harder: Assessment Strategies That Motivate Kids and Help Them Learn,” for a thought-provoking webinar from the ASCD archive that will inspire you to look at how you might improve your grading and assessment practices.

Språk spelar roll – därför halkar pojkar efter

Flickor är skolornas vinnare och pojkar halkar efter. Idag går mer än var femte pojke ut grundskolan utan betyg. Fredrik Zimmerman, doktor i barn- och ungdomsvetenskap, berättar att det bland annat beror på skillnaden i hur man pratar med pojkar och flickor i låg ålder.

Ring lärarcoachen : Bedömningar och matriser

Hur kan man som lärare göra bedömningar under terminens gång och samtidigt minimera elevernas stress? Högstadieläraren Inger berättar att eleverna blir stressade av bedömningarna och genast tolkar dem som färdiga betyg så fort hon lägger upp dem på skolans matris. I studion finns betygsexperten Pernilla Lundgren. Hon har en mångårig erfarenhet av bedömning- och betygsfrågor bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning. I studion finns även lärarcoach Annica Gärdin. (webb-tv)

Stor studie: ”Dynamiskt mindset” höjer barns betyg

Hur våra barn ser på intelligens och misstag avgör hur långt de kommer att gå, i livet och i skolan. Det är slutsatsen i Stanfordprofessorn Carol Dwecks forskning. Hur vi föräldrar beter oss kan vara avgörande.

Girls would do better in maths and science tests if exams were made longer, study finds

Female students appear to be better at sustaining accuracy over time during tests, according to a study that looks at data from the Program for International Student Assessment and compares student performance at different stages of tests.

Återkoppling i gymnasieskolan

Räcker det med betyg för att gymnasieelever ska utveckla sitt lärande? Svaret på den frågan är nej. I vårt samtal med pedagogen och gymnasieläraren Anneli Wiker berättar hon att hennes forskning visar att elever vill ha informativ återkoppling och efterfrågar en dialog med lärare om uppgifter, lägesbild och mål. (webb-radio)

Gør nationale test skolen dårligere?

De blev lanceret som et objektivt redskab til at følge med i folkeskolens udvikling. Men er de kommet til at styre undervisningen og kulturen for meget? Denne podcast af Vov at Vide handler om de omdiskuterede nationale test.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Forskarintervjuer

Digitala lärplattformar bidrar till återkoppling med fokus på betyg

Agneta Grönlund har forskat om återkoppling i samhällskunskap. Resultaten visar att återkoppling via digitala lärplattformar blandas ihop med betygsdokumentation, vilket bidrar till en mer summativ inriktning på återkopplingen.

Intervju
Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Krångligt språk och bristande kommunikation gör att elever i årskurs nio inte förstår vad de ska göra för att förbättra sina kunskaper. Det visar forskaren Jennie Sivenbrings avhandling.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)