Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Redaktionens urval

"Inga hemliga agenter utan det är raka rör"

Fredrik Boström, nyligen korad till Årets grundskolerektor i Stockholm, hyllar sin personal: Det vi gör är ett tillsammansarbete. Men helst pratar han om ett annat pris som Rålambshovsskolan också har fått.

Unik ledningsgrupp gav bättre arbetsmiljö

När en biträdande rektor slutade och den andre gick i pension föddes idén om att skapa en helt ny ledningsorganisation på Ribbybergsskolan i Haninge. 

"Bra förslag gällande skolans framtida styrning"

"Sveriges skolledare ser tydligt bristerna i dagens system med så många olika styraktörer. Vi behöver snabbt ställa om till en sektorsbidragsfinansierad skola där eleverna säkerställs resurser utifrån de behov de har, inte vilken skattekraft föräldrarna besitter", säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Läs senaste nytt om ledarskap
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Specialpedagogik i grundskolan!

Skolportens konferens – Specialpedagogik i grundskolan!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Träffa och nätverka med kollegor från hela landet!

Läs mer och boka din plats här!
Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

How to avoid being overwhelmed by technology options

To reduce confusion for teachers and students, school leaders can adopt digital tools that work together within a learning management system.

Boktips: Så jobbar du effektivt med skolutveckling

Vi har läst en ny bok om skol- och undervisningsutveckling, två böcker om ledarskap och organisation, och en bok om barns inflytande i förskolan.

Ibis ska ge eleverna mer stöd

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och strukturerade dagar ska ge bra klassrumsmiljö, goda resultat och låg frånvaro i skolan. Nu startar IBIS-studien i Sverige.

Sanktionerna i skolan

Håkan Eilard, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, vars forskning riktats mot hur tillsyn och sanktioner inverkar i styrningen av skolan, i förhållande till rektorns professionella friutrymme och huvudmannens lokala ansvar. Håkan Eilard har egen yrkeserfarenhet som rektor, rektorsutbildare samt har arbetat på de statliga skolmyndigheterna.

4 strategies administrators can use to respond to negative comments on social media

Managing negative social media can be tough. These strategies can help school leaders craft appropriate responses to criticism.

”Begåvade människor gör dumma saker”

Folk lägger en stor del av sin arbetstid på kvalitetssäkring, varumärkesarbete och på att utarbeta strategier. Lundaforskaren Mats Alvesson bedriver ett korståg mot dagens klyschor och tomma reformer i administration och ledarskap. ”Samtidigt som vi lever i ett kunskapssamhälle verkar vi också i ett fördumningssamhälle.”

Forskaren: Det behövs en helhetssyn på eleven

Rektorn är avgörande för fritidslärarnas möjligheter att arbeta med anpassningar på fritidshemmet. Det säger pedagogikforskaren Marina Wernholm. ”Det behövs tid för samverkan mellan klasslärare och lärare i fritidshem för att få en helhetssyn på eleven”.

Undervisning och ledarskap på fritids – perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Den här rapporten bygger på det utvecklings- och forskningsarbete som gjorts inom Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPU) som har pågått mellan 2019 och 2022. (pdf)

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i geografi!

Skolportens konferens i geografi!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i geografi på högstadiet och gymnasiet! Ta del av aktuell forskning som rör geografiundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm 24 mars eller via webbkonferensen, 30 mars–26 april!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Åke Svensson blir ny utbildningschef i Svalövs kommun

Åke Svensson har varit tf utbildningschef sedan 18:e maj och har bland ett stort antal sökande blivit utvald att leda utbildningssektorn i framtiden.

Biträdande rektor hyllar Årets lärare i fritidshem

Johanna Erlén på Talavidskolan i Jönköping blir Årets lärare i fritidshem. ”Vi är så stolta och det var självklart att nominera henne”, säger biträdande rektor Malin Axelsson.

Verksamhetschefen i Åre: ”Rektorer får hoppa in som förskollärare”

”Vi måste göra något nu, annars kommer vi inte att klara den här krisen”, säger Kajsa Pettersson, verksamhetschef för förskolorna i Åre kommun.

School principals say culture wars made last year ’rough as hell’

”Rough as hell.” That’s how one high school principal in Nevada describes the 2021-’22 school year, when conflicts with parents and community members were all too common. ”Something needs to change or else we will all quit,” says another principal, in California.

Gavelin Rydman: Sverige behöver skolledare som stannar på sitt uppdrag

Biträdande rektorer drar ett tungt lass i den dagliga verksamheten och det kan finnas oklarheter i ansvarsfördelning, skriver Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Introverts can be good teachers, too. We just need a moment of silence

As an introvert, the demands of being a classroom teacher can be challenging, writes Avery Thrush, a sixth-grade science teacher at STEM Prep Academy in Nashville, Tenn. In this commentary, Thrush considers how the teaching profession could be better aligned with the unique needs of introverts and neurodiverse educators.

School leaders report rise in pupils not on free meals going hungry

Increasing numbers of children cannot afford lunch and are coming to school without adequate clothes

”Undervisningen ska vara en viktig del av systemet”

Martin Persson skrev i Skolledaren nr 4 att Skolverket i sin nya satsning på kvalitetsdialoger missade det viktigaste, undervisningen. Här svarar Skolverket på kritiken.

Här utvecklas skolan

Ordet och begreppet tillit peakade för några år sedan. Förra regeringen tillsatte en Tillitsdelegation, en lång rad forskare följde tillitsförsök i kommuner, regioner och i statliga myndigheter, rapporter skrevs. Nu är begreppet något neddämpat. Men på utbildningsförvaltningen i Lund lever tilliten ett gott liv. Frågan är dock om det var delegationen eller ett genuint intresse för skolutveckling och ledarskap som kom först.

Sista förbundsmötet – så ser ledningen ut i nya Sveriges Lärare

Det nya fackförbundet för Sveriges lärare tar form. Här är personerna som ska leda det nya förbundet.

”Inga hemliga agenter utan det är raka rör”

Fredrik Boström, nyligen korad till Årets grundskolerektor i Stockholm, hyllar sin personal: Det vi gör är ett tillsammansarbete. Men helst pratar han om ett annat pris som Rålambshovsskolan också har fått.

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd. Charlotta kommer närmast från tjänsten som VD för Ystads teater och tillträder sin tjänst 1 mars 2023.

Sista kongressen avslutad – här är nya styrelsen

Lärarförbundets allra sista kongress är genomförd – och den nya styrelse som ska sätta Sveriges Lärare på banan är utsedd. ”Mest av allt känner jag förväntan och stolthet”, säger Johanna Jaara Åstrand, först ut som ordförande för Sveriges Lärare.

Läs fler nyheter
Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Namn & Nytt

Åke Svensson blir ny utbildningschef i Svalövs kommun

Åke Svensson har varit tf utbildningschef sedan 18:e maj och har bland ett stort antal sökande blivit utvald att leda utbildningssektorn i framtiden.

Sista förbundsmötet – så ser ledningen ut i nya Sveriges Lärare

Det nya fackförbundet för Sveriges lärare tar form. Här är personerna som ska leda det nya förbundet.

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd. Charlotta kommer närmast från tjänsten som VD för Ystads teater och tillträder sin tjänst 1 mars 2023.

Därför sa skolchefen i Arvidsjaur upp sig i protest

Den före detta skolchefen i Arvidsjaur sa upp sig i protest, vilket kommer att kosta kommunen minst 650 000 kronor. Det är de ledande politikerna i kommunstyrelsen som Ola Sonidsson anser saknar respekt för såväl barn- och utbildningsnämnden och honom som anställd.

Ny rektor på Färsingaskolan i Sjöbo.

Ulrica Falck Skolchef i Sjöbo kommun, går in som tillfällig rektor på Färsingaskolan. Hon kommer dela sin skolchefsroll med detta nya uppdrag.

Hon är ny ordförande för Elevernas riksförbund

Elevernas riksförbunds medlemmar har röstat fram en ny förbundsstyrelse, som tillträder vid årsskiftet. Maja Sjögren blir ny förbundsordförande.

Mathias Bengtsson ny ledamot i utbildningsutskottet

Mathias Bengtsson är ny utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Han har en bakgrund som skolpolitiker i Gagnefs kommun och representerar Dalarnas län i riksdagen.

Läs fler
Skolportens konferenser
Nya rapporter
När lärare tystas En rapport om tystnadskultur inom det svenska skolväsendet

Denna rapport visar på oroande och utbredda upplevelser av tystnadskultur i skolan. Problemet är störst på vinstdrivande skolor, följt av kommunala skolor – och minst på de fristående icke vinstdrivande skolorna. (pdf)

Gymnasievalsrapporten 2022

I årets gymnasievalsundersökning deltog 3 064 personer – vi har sammanställt resultatet i Gymnasievalsrapporten 2022. Hur tänker eleverna kring yrkesprogram och högskolebehörighet? Hur använder de olika informationskällor inför gymnasievalet, och vilken information vill de ha? Det här året hittar du rapporten i ett nytt interaktivt format, direkt på vår sajt.

Motståndskraftig Skola

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. Genom projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. Läs rapporten här. (pdf)

Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk

Skolinspektionen har granskat undervisningen i moderna språk i 34 grundskolor. Granskningen var inriktad dels mot kvaliteten i undervisningen vad gäller att utveckla den kommunikativa förmågan, dels mot skolans arbete för att skapa förutsättningar för elever att fullfölja studierna. Läs rapporten här: (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Thomas Blom vill med sin forskning öka kunskapen om vad som i vardagliga situationer upplevs bidra till tillit i relationen mellan rektorer och lärare.

Learning Principalship: Becoming a Principal in a Swedish Context

Hur engagerar sig rektorer i rektorsutbildning i samspel med sin professionella yrkesutövning och hur kan rektorers lärprocesser förklaras? Det är frågor som Stina Jerdborg undersöker i sin avhandling.

A Discourse Analytic Approach to HEI Leadership in Finland: The What and How of Rectors’ Leadership

Högskolornas förändrade lagstiftning och finansiering har lett till att finländska högskole- och universitetsrektorer kämpar med att utveckla nya former för sitt ledarskap. Det visar Christa Tigerstedt i sin avhandling.

Styrning av skolan genom statliga sanktioner: Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för rektorns styrning och ledning av skolverksamheten? Det är en av frågorna som Håkan Eilard undersöker i sin avhandling.

Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå

Ulrika Bergstrand har i sin avhandling beskrivit och analyserat re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy. Resultaten visar att ett dominerande policymål är att skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling samt inkludera alla elever i undervisningen.

Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever: En rättsvetenskaplig studie

Maria Refors Legge har i sin avhandling bland annat granskat och problematiserat om skollagens kränkningsbestämmelser kan betraktas som effektiva utifrån en teori om effektiv lagstiftning.

Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

Ebba Hildén vill med sin avhandling skapa kunskap om hur förskolebarn, rektorer och förskollärare på olika sätt bidrar till att undervisningssituationer i förskolan.