Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Toppnyheter

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen.

”Eleverna mår bäst i skolan”

Efter utbildningsministerns besked om nya öppningar för distansundervisning, är det upp till varje skola och rektor att avgöra hur undervisningen ska bedrivas. Scheman rivs upp, nya lösningar ska tas fram – kort sagt: ytterligare ansvar hamnar i rektors knä.

Skolledare löper högre risk att smittas av Covid-19

En ny rapport visar att rektorer löper högre risk att smittas av corona än andra yrkeskategorier i skolan. Risken för rektorer i förskolan är mer än 50 procent och omkring 25 procent högre för rektorer i grund- och gymnasieskolan.

Läs senaste nytt om ledarskap
Fortbildning
Vårens konferensprogram är klart

Vårens konferensprogram är klart

Nu är Skolportens alla konferenser vårterminen 2021 bokningsbara! Programmet är fyllt av en mängd ämnen, från förskola till vuxenutbildning. För bästa pris: boka dig senast den 31 december! Du kan sedan välja faktura 2020 eller 2021.

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Skolledarna måste ta kontroll över digitaliseringen, inkludera lärarna i beslutsprocessen och föra deras talan gentemot förvaltningen. Det menar skolledaren Edward Jensinger, som tillsammans med forskaren Marie Sjöholm skrivit en bok om digitalisering.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Tre små ord som räddade skolan

Detta är ingen ledarskapsbok i den bemärkelsen man är van vid, men den visar vilken avgörande betydelse ett starkt ledarskap har. Måste erkänna att denna bok var så intressant att jag sträckläste de sista 100 sidorna som om det vore en spänningsroman. Ett gott betyg må jag säga, skriver Per Hällström i en recension.

”Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel”

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra. Ett välfungerande maskineri, säger Carina Tinker om utvecklingsarbetet på Finningeskolan.

Den vuxne i rummet klarar samtalet

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt och ha bra på fötter. De råden ger psykoterapeuten Jakob Carlander i en ny handbok för chefer.

Så hindrar du medarbetarna – från att gå in i väggen

De levererar – gång på gång. Högpresterande medarbetare är en dröm för varje chef. Men konsekvenserna kan bli allvarliga om du inte tar hand om dem på bästa sätt.

Annorlunda om förändringsarbete

Såväl unga som erfarna skolledare kommer att finna mycket användbart i boken. Unga, som kan få stöd och inspiration för de förändringar man själv gått och tänkt på men ännu inte hunnit sjösätta. Mer erfarna, som kan få bekräftelse på saker man genomfört och kanske också reflektera över saker man kunnat göra annorlunda, skriver Per Hällström i en recension.

Gamla sanningar blandas med nya – nyttigt för både gamla och nya skolledare

Det här är en reviderad och grundligt omarbetad version av en bok som gavs ut 2011. Det märks dock inte att originalet har snart tio år på nacken, innehållet känns fräscht och nutida. Det skriver Torbjörn Hanö i en recension.

”Want to rethink education after Covid-19? Creative solutions mean taking more risks”

Act like entrepreneurs and avoid missing opportunities. Educational leaders should be less risk averse, seize opportunities and try out new ideas, even if you only have 50 percent of the information, writes Henry M. Smith, assistant professor at the Johns Hopkins School of Education and a former U.S. assistant secretary of education.

Skolans fjärrundervisning under Coronapandemin 2020: utmaningar, resultat och framtidsutsikter

Det viktigaste syftet med enkäten är att undersöka vilken roll distansarbete/fjärrundervisning kommer att spela i skolan inom den närmaste framtiden och vilka utvecklingsbehov det medför. Den baseras på strukturerade telefonintervjuer med 301 rektorer i grund- och gymnasieskolan. (pdf)

Fortbildning
Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 14 dagar fr.o.m. 24 mars

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Ta bland annat del av föreläsningar om hur du skapar förutsättningar för goda samtal med elever med npf eller som är nyanlända. Du får även nyheter från Skolverket, information om ett digitalt kartläggningsverktyg, samt om hur du kan arbeta med studie-och yrkesvägledning i alla årskurser.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Charlotta Johnsson ny rektor för Campus Helsingborg

Campus Helsingborgs styrelse har utsett Charlotta Johnsson som rektor 2021-2026. Charlotta Johnsson är professor vid Institutionen för reglerteknik. Hon kommer närmast från en tjänst som vicerektor för samverkan och innovation på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Ny bildningschef i Region Kalmar län

Carl Sundbring tillträder som bildningschef den 1 december med ansvar för länets fyra folkhögskolor.

Rektorn vill rädda liv: ”Det är lättare att fixa ett mattebetyg än en farfar”

”Nu gäller det liv”, är rektorn Camilla Linds budskap till eleverna när hon uppmanar dem att inte gå på fest. ”Det är lättare att fixa ett mattebetyg än en farfar”, har de fått höra. Under två veckor före höstlovet stängdes skolan helt på grund av covid-19.

Josefine Fälth är ny ordförande för Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårers kongress har utsett Josefine Fälth till ny ordförande för Sveriges största ungdomsorganisation.

Rektorernas entusiasm minskade och tröttheten ökade under coronaåret

Coronapandemin ökade rektorernas stress och minskade deras arbetsmotivation. Enligt den nya rektorsbarometern försämrades rektorernas välbefinnande i arbetet märkbart under coronatiden. Det är alarmerande men viktiga resultat som kommer fram i undersökningen, säger Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska skolan i Karleby och styrelsemedlem i Finlands rektorer.

Fyra faktorer som minskar stressen

Fokuserad och genomtänkt organisation, tydliga mål, ömsesidighet och en generös delakultur. Det är faktorer som påverkar rektorernas arbetssituation på ett positivt sätt. Det menar Lars Svedberg , docent och verksam vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Begler säger upp sig – går till friskolekoncernen

Nu säger Ann-Marie Begler upp sig för att ta plats i friskolekoncernens styrelse.Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, ville stanna kvar i regeringskansliet – men när regeringen sa nej till att ha Academedia som bisyssla, valde Begler att lämna sitt uppdrag.

Rektorer anmäls för utebliven vaccinering

Två rektorer i Norrköpings kommun har anmälts av kommunen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Årets Skolledarpris – Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge

Grattis till rektor Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge som i dag tilldelas Sveriges Stora Skolledarpris i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg.

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

Ingen trygg skola utan bra pedagogik

Herrestaskolan är hjärtat i Barkarbystaden i Järfälla. Den centrala placeringen är viktig för stadsbilden men ställer höga krav på säkerhet och trygghet.

Begler säger upp sig från ”Elefantkyrkogården”

Ann-Marie Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, säger upp sig från regeringskansliet för att ta plats i Academedias styrelse. Hon ville stanna kvar, men regeringen sa nej till att ha uppdrag i en friskolekoncern som bisyssla.

Ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen

Kommunstyrelsen i Varberg har utsett Carina Uvenfeldt till ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen. Hon kommer närmast från Gislaveds kommun där hon är barn- och utbildningschef.

Läs fler nyheter
Konferenser
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Namn & Nytt

Charlotta Johnsson ny rektor för Campus Helsingborg

Campus Helsingborgs styrelse har utsett Charlotta Johnsson som rektor 2021-2026. Charlotta Johnsson är professor vid Institutionen för reglerteknik. Hon kommer närmast från en tjänst som vicerektor för samverkan och innovation på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Ny bildningschef i Region Kalmar län

Carl Sundbring tillträder som bildningschef den 1 december med ansvar för länets fyra folkhögskolor.

Josefine Fälth är ny ordförande för Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårers kongress har utsett Josefine Fälth till ny ordförande för Sveriges största ungdomsorganisation.

Begler säger upp sig – går till friskolekoncernen

Nu säger Ann-Marie Begler upp sig för att ta plats i friskolekoncernens styrelse.Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, ville stanna kvar i regeringskansliet – men när regeringen sa nej till att ha Academedia som bisyssla, valde Begler att lämna sitt uppdrag.

Årets Skolledarpris – Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge

Grattis till rektor Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge som i dag tilldelas Sveriges Stora Skolledarpris i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg.

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

Begler säger upp sig från ”Elefantkyrkogården”

Ann-Marie Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, säger upp sig från regeringskansliet för att ta plats i Academedias styrelse. Hon ville stanna kvar, men regeringen sa nej till att ha uppdrag i en friskolekoncern som bisyssla.

Läs fler
Nya rapporter
Likvärdiga betyg och meritvärden – Ett kunskapsunderlag om modeller för att främja betygens och meritvärdenas likvärdighet

Syftet med den här undersökningen är att utvärdera och bidra med kunskap om hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer likvärdiga betyg och meritvärden. (pdf)

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Klagomålshanteringen i skolan – Förslag till ett mer ändamålsenligt system

Statskontoret har utrett klagomålshanteringen inom skolväsendet, på uppdrag av regeringen. Vår utredning visar att huvudmännen kan utreda klagomål och åtgärda brister i verksamheten snabbare och på ett mer flexibelt sätt än Skolinspektionen. (pdf)

Öppna jämförelser: Förskola 2020

Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.