Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Redaktionens urval

Så kan skolor i utsatta områden vända låga resultat – ny studie om rektorers roll

Låga resultat och hög frånvaro på lektionerna. Det var verkligheten på Sandeklevsskolan i Bergsjön när Charlotta Björk tog över som rektor. Nu, tio år senare, har hon valts ut i en forskningsstudie om rektorer som lyckats vända låga resultat.

"Som rektor har det varit svårt att hantera pandemin"

Hade vi i skolorna kunnat agera annorlunda för att minska smittspridningen? Säkert. Men jag hade önskat att vi hade en utbildningsminister som inte bara ville att elever skulle vara i skolan, utan också berättade vad de kan göra för att minska smittspridningen, skriver rektor Anna-Karin Grahn i en krönika.  

Rektor om skolattacker: Viktigt att personalen är väl förberedd

På Carlforska gymnasiet i Västerås har personalen utbildats i hur man beter sig vid pågående dödligt våld. Så sent som i förra veckan knivskars en lärare av en 15-årig elev i Eslöv. "Det är viktigt att personalen är väl förberedd", säger rektorn Johanna Kamph.

Läs senaste nytt om ledarskap
Webbkonferens hos Skolporten
Ny konferens med sfi i fokus!

Ny konferens med sfi i fokus!

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera genom gott samarbete, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Att vända en skola

Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska sin stress, menar Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Att göra alla delaktiga i utveckling

Med egensnickrade formler för delaktighet och transparenta processer kring tjänstefördelning var all personal på Risebergaskolan med på tåget när resan från en lågstadie- till en F-6-skola började. ”Som skolledare är jag till för att med ledstänger och tankestöttor i vardagen möjliggöra för de som jobbar med eleverna att må ännu bättre och göra ett ännu bättre jobb, säger rektor Peter Hansson.

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda.

”Arbeta med olikheterna!”

En rektor som axlar rollen som ledare har möjlighet att skapa en förskola som utbildar genom demokrati. Det skriver rektor Caroline Wiking.

Villkor och organisering för ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan

Syftet med denna studie är att få kunskap om och belysa hur man kan främja ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan. (pdf)

5 ways new middle leaders can prepare ahead of autumn

For teachers starting a new leadership role in September, an experienced middle leader has some advice on how to get prepared during the summer months

WEBBKONFERENS HOS SKOLPORTEN
Ny konferens för lärare i historia i höst!

Ny konferens för lärare i historia i höst!

Fortbildning för historielärare på högstadiet och gymnasiet. Ta del av fyra föreläsningar om aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera dig i din undervisning. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Henrik Pettersson är ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet

Henrik Pettersson är sedan 1 augusti ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås kommun.

Theres är ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Sedan 5 augusti är Theres Doczi ny rektor för grundskolorna Molla skola och Mörlandaskolan. Theres kommer närmast från en lärartjänst i Borås stad.

Jenny Walldén – ny rektor på Lindbladskolan

Jenny Walldén är ny rektor på Lindbladskolan 4-6 i Vårgårda kommun.

Ny skolchef för Blekinge folkhögskola

Att skapa ett utbildnings- och kulturcentrum i Blekinge, en naturlig mötesplats. Det är visionen för Blekinge folkhögskolas nya skolchef Mia Karlsson.

”Fyra steg mot en bättre arbetsmiljö”

Sveriges Skolledarförbunds fokus i höst är din arbetsmiljö. ”Det är dags att kavla upp ärmarna och säkerställa en bättre arbetsmiljö” skriver förbundsordförande Matz Nilsson.

Rektor JO-anmäld – jämförde muslimska pappor med talibaner

En rektor i Eskilstuna har blivit anmäld till Justitieombudsmannen för ett inlägg på sociala medier. Rektorn skrev att hon ser allt fler muslimska flickor i skolan med heltäckande klädsel och hon är orolig för deras frihet.

Ingen förbättring på tio år

28 skolor som i tio års tid har haft många elever som inte nått godkänt i alla ämnen, har under granskats av Skolinspektionen. Det är ett dystert facit som granskningen ger. Bristande analyser och intresse från huvudmannen varför inte en förbättring sker, hela utvecklingsuppdraget i knäet på rektorerna och föga intresse för vad insatserna, vilka de än må vara, leder till.

Mer tid till undervisning

”Undervisningens kvalitet är viktig. Men undervisningstiden kan inte borträknas om eleverna ska nå målen. Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Om individuella insatser för en enskild elev, till exempel mer undervisningstid, räknas som negativa särlösningar, motverkar man det som man vill uppnå, det vill säga en maximal effekt.” Det skriver Sveriges Skolledarförbund i sitt remissvar på utredningen Kampen om tiden – mer tid till lärande som kom i våras.

”Det är viktigt att vi skapar en vi-känsla”

Hälften av lärarna på Råsunda skolas mellanstadium är nya, och nästan hälften av eleverna. Arbetet med att skapa en ny vi-känsla kommer att prägla läsåret för Jan Jämsä.

Små skolor skapar stort engagemang

Små skolor i glesbygd brottas med problem som brist på behöriga lärare, svårigheter att hitta vikarier och höga lokalkostnader. Samtidigt skulle skolnedläggningar medföra längre pendlingsavstånd redan för väldigt små skolbarn. Victoria Tjernlund är rektor för två skolor i Strömsunds kommun.

Han blir Skinnskattebergs nya skolchef: ”Dags att prova något nytt”

Det blir Henrik Junno, idag gymnasiechef i Fagersta, som kommer axla rollen som ny skolchef i Skinnskatteberg, vilket nyhetssajten Fagersta Nyheter var först med att rapportera.

Headteachers call for reform of school admissions to redress attainment gap

ASCL says proportion of places should be ringfenced for disadvantaged pupils outside catchment area.

Rektorer får sparken efter kränkande mejl

De två rektorer på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping som varit avstängda efter att ett mejl med känsliga och kränkande uppgifter skickats ut till de anställda fråntas nu sina uppdrag.

Läs fler nyheter
Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Namn & Nytt

Henrik Pettersson är ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet

Henrik Pettersson är sedan 1 augusti ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås kommun.

Theres är ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Sedan 5 augusti är Theres Doczi ny rektor för grundskolorna Molla skola och Mörlandaskolan. Theres kommer närmast från en lärartjänst i Borås stad.

Jenny Walldén – ny rektor på Lindbladskolan

Jenny Walldén är ny rektor på Lindbladskolan 4-6 i Vårgårda kommun.

Ny skolchef för Blekinge folkhögskola

Att skapa ett utbildnings- och kulturcentrum i Blekinge, en naturlig mötesplats. Det är visionen för Blekinge folkhögskolas nya skolchef Mia Karlsson.

Han blir Skinnskattebergs nya skolchef: ”Dags att prova något nytt”

Det blir Henrik Junno, idag gymnasiechef i Fagersta, som kommer axla rollen som ny skolchef i Skinnskatteberg, vilket nyhetssajten Fagersta Nyheter var först med att rapportera.

Jari Salmijärvi ny rektor på Kunskapscompaniet Gymnasium

Kunskapscompaniet Gymnasium med utbildningar inom Bygg, Fordon och Vård växer med många nya elever. Nu är rekryteringen av en rektor med den erfarenhet av yrkesgymnasiumutbildningar som skolan sökt klar och i oktober tillträder Jari Salmijärvi.

Rektorn som flyttade från storstan till Gällivare:”Jag ville testa på något nytt”

Mikael Wekim är en av landets yngsta rektorer och tog sin an sin första tjänst som rektor redan vid 25-års ålder. I våras tyckte han att det var dags för nya utmaningar. Han lämnade då trygga Stockholm med jobb, familj och vänner för en rektorstjänst inom förskolan i Gällivare kommun.

Läs fler
Skolportens konferenser
Nya rapporter
Folkbildning i coronatider

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället. (pdf)

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Elevhälsans arbete när undervisningen bedrivs på distans

Iakttagelser från intervjuer med elevhälsa, elever, lärare, och rektor vid 20 grund-och gymnasieskolor. (pdf)

Uppföljning av kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden i förskoleklass och årskurs 1

De obligatoriska materialen är uppskattade och ses som viktiga verktyg för en likvärdig bedömning. Samtidigt upplever lärare att det är tidskrävande och att de behöver få tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

Ebba Hildén vill med sin avhandling skapa kunskap om hur förskolebarn, rektorer och förskollärare på olika sätt bidrar till att undervisningssituationer i förskolan.

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.