Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Redaktionens urval

Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

Debatt i Almedalen: Politiker, lyssna på din rektor!

Hur gör vi likvärdighet i praktiken? Det var titeln på debatten i Almedalen där förutsättningarna för rektorer och huvudmän var i fokus. Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare, betonade att de lokala politikerna och huvudmännen måste bli bättre på att lyssna på sina rektorer.

Inspirerande utbildning för skolchefer

Sarah Thorén, utbildningschef i Karlstad sedan drygt ett år, har nyligen avslutat Introduktionsprogrammet i Nationella skolchefsprogrammet. "Det är något jag varmt rekommenderar till alla som är nya på den här typen av jobb", säger hon.

Läs senaste nytt om ledarskap
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i psykologi!

Skolportens konferens i psykologi!

Välkommen till höstens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av forskning som rör psykologiämnet och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens.

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Komplext att vara skolchef

Komplext att vara skolchef

Skolchefer har en komplex yrkesroll. En ny bok från Skolchefsinstitutet vid Jönköping University beskriver hur skolchefernas uppdrag förändras med de nya lagkraven.

Risk för negativ spiral

Risk för negativ spiral

Socioekonomiska skillnader leder till ökad segregation och att de kommunala skolorna får dra det tyngsta lasset. "Om man jobbar som rektor på en utsatt skola upplever man ofta att det inte finns tid att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Det pågår ständigt bränder att släcka", säger Petter Sandgren, forskare vid Stockholms universitet.

Omvärldsbevakning
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i svenska!

Skolportens konferens i svenska!

Höstens konferens för dig som undervisar i svenska på låg- eller mellanstadiet! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Säkra din plats redan idag, delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Mats Strandler blir ny rektor på Björkhagens skola

När Björkhagens skola i Stockholm öppnar efter sommarlovet är det med en ny rektor på plats. Han har bland annat varit rektor på Eklidens skola i Nacka kommun och startat Viktor Rydbergs skola i Fisksätra.

Ny chef för division Utbildning

Nu är det klart att Peter Ekedahl, som är nuvarande gymnasiechef och rektor på Nyköpings gymnasium, efterträder Inger Fransson som divisionschef för division Utbildning.

Ny rektor: Kvarnbyskolan har en viktig plats i mitt hjärta

Liza Lundgren är ny rektor på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Hennes erfarenheter från uppväxten i Chile och från arbete som lärare på flera olika skolor i Sverige påverkar Lizas engagemang och ledarskap.

Hon är Götenes nya skolchef

Hanna Olofson är ny skolchef i Götene kommun sedan den 1 augusti.

”Mod och självkännedom gör dig till en bättre skolledare”

Att lära känna sig själv, sina svagheter och möjliga luckor. Det är viktigt steg på vägen för att bli en bättre ledare. ”Det krävs mod och vilja för att utvecklas i sin ledarroll”, säger Marianne Björklund, rektorn som låter medarbetarna sätta sina egna löner.

Claudia Lindström ny vd på Aprendere Skolor

Utbildningsbolaget Aprendere Skolors styrelse har utsett Claudia Lindström till ny vd med tillträde på måndag 8 augusti, enligt ett pressmeddelande.

Martin Hellström blir ny rektor för MDU

Professor Martin Hellström blir ny rektor för MDU. ”Jag är glad och stolt över förtroendet. Jag ser fram emot att få lära känna organisationen samt träffa medarbetare, samverkanspartners och studenter vid MDU”, säger han.

Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

”Politiker, lyssna på din rektor!”

Hur gör vi likvärdighet i praktiken? Det var titeln på debatten i Almedalen där förutsättningarna för rektorer och huvudmän var i fokus. Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare, betonade att de lokala politikerna och huvudmännen måste bli bättre på att lyssna på sina rektorer.

Ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen

Anki Johnson blir ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Kramfors kommun. Hon tillträder befattningen den 1 augusti.

Skolledare i Hudiksvalls kommun varslad efter misstanke om sexuella trakasserier

En skolledare i Hudiksvalls kommun har varslats om uppsägning efter att ha utretts för kränkningar och sexuella trakasserier.

Erik Stenkula: Bekräfta oss, då lyfter vi!

Förskolläraren Erik Stenkula reflekterar över tillfällen då hans ledarskap fungerat bättre och sämre.

Annica Henrysson blir ny gymnasiechef i Skövde kommun

Annica Henrysson efterträder Bengt Stenhammar som gymnasiechef i Skövde kommun. Annica har en lång erfarenhet från olika delar av skolans verksamhet och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef inom sektor utbildning i Mariestads kommun.

Läs fler nyheter
Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Namn & Nytt

Mats Strandler blir ny rektor på Björkhagens skola

När Björkhagens skola i Stockholm öppnar efter sommarlovet är det med en ny rektor på plats. Han har bland annat varit rektor på Eklidens skola i Nacka kommun och startat Viktor Rydbergs skola i Fisksätra.

Ny chef för division Utbildning

Nu är det klart att Peter Ekedahl, som är nuvarande gymnasiechef och rektor på Nyköpings gymnasium, efterträder Inger Fransson som divisionschef för division Utbildning.

Ny rektor: Kvarnbyskolan har en viktig plats i mitt hjärta

Liza Lundgren är ny rektor på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Hennes erfarenheter från uppväxten i Chile och från arbete som lärare på flera olika skolor i Sverige påverkar Lizas engagemang och ledarskap.

Hon är Götenes nya skolchef

Hanna Olofson är ny skolchef i Götene kommun sedan den 1 augusti.

Claudia Lindström ny vd på Aprendere Skolor

Utbildningsbolaget Aprendere Skolors styrelse har utsett Claudia Lindström till ny vd med tillträde på måndag 8 augusti, enligt ett pressmeddelande.

Martin Hellström blir ny rektor för MDU

Professor Martin Hellström blir ny rektor för MDU. ”Jag är glad och stolt över förtroendet. Jag ser fram emot att få lära känna organisationen samt träffa medarbetare, samverkanspartners och studenter vid MDU”, säger han.

Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

Läs fler
Skolportens konferenser
Nya rapporter
Mobbningens pris – Konsekvenser och kostnader för samhället

Ett års mobbning kommer att kosta samhället 46 miljarder utslaget över en 30-årsperiod. Det visar Friends nya rapport. (pdf)

Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Skolpengen infördes i samband med valfrihetsreformen för skolan, och har varit viktig för att elever ska kunna välja skola. Riksrevisionens granskning visar att systemet har vissa nackdelar, och att regeringen bör se till att en nationellt bestämd schablon för ersättningen till fristående skolor införs. (pdf)

Pisa 2018 och betygen

En fördjupad analys som Skolverket har gjort visar att samstämmigheten mellan resultaten i PISA 2018, resultaten från nationella prov och elevernas betyg i årskurs 9 är god. (pdf)

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritids­hemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxen­utbildning budget­året 2021

Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande preliminära kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2021. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

Thomas Blom vill med sin forskning öka kunskapen om vad som i vardagliga situationer upplevs bidra till tillit i relationen mellan rektorer och lärare.

Learning Principalship: Becoming a Principal in a Swedish Context

Hur engagerar sig rektorer i rektorsutbildning i samspel med sin professionella yrkesutövning och hur kan rektorers lärprocesser förklaras? Det är frågor som Stina Jerdborg undersöker i sin avhandling.

A Discourse Analytic Approach to HEI Leadership in Finland: The What and How of Rectors’ Leadership

Högskolornas förändrade lagstiftning och finansiering har lett till att finländska högskole- och universitetsrektorer kämpar med att utveckla nya former för sitt ledarskap. Det visar Christa Tigerstedt i sin avhandling.

Styrning av skolan genom statliga sanktioner: Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för rektorns styrning och ledning av skolverksamheten? Det är en av frågorna som Håkan Eilard undersöker i sin avhandling.

Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå

Ulrika Bergstrand har i sin avhandling beskrivit och analyserat re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy. Resultaten visar att ett dominerande policymål är att skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling samt inkludera alla elever i undervisningen.

Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever: En rättsvetenskaplig studie

Maria Refors Legge har i sin avhandling bland annat granskat och problematiserat om skollagens kränkningsbestämmelser kan betraktas som effektiva utifrån en teori om effektiv lagstiftning.

Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

Ebba Hildén vill med sin avhandling skapa kunskap om hur förskolebarn, rektorer och förskollärare på olika sätt bidrar till att undervisningssituationer i förskolan.