Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Redaktionens urval

Distans som gav reflektion

När distansarbete infördes var rektor Maria Sergi rädd att tappa kontakten med sina medarbetare. I stället hittade hon en lösning som stärkte ledarskapet. "Jag startade en digital reflektionsbok med varje medarbetare", säger hon.

"Rektorerna måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb"

I dag lämnar sex av tio rektorer sitt uppdrag inom tre år skriver ordföranden för Sveriges Skolledarförbund, Matz Nilsson.

”Kunskapsresultaten kommer inte av sig själva”

Studiemotiverade elever är inte tillräckligt för att nå goda resultat, säger Sara Fransson, nybliven rektor för högpresterande Äppelviksskolan.

Läs senaste nytt om ledarskap
Webbkonferens hos Skolporten
Grund- och gymnasiesärskolan
  Tillgänglig på webben 25 oktober – 12 november

Grund- och gymnasiesärskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska sin stress, menar Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Krönika: Rektor som flaskhals?

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Trygghet, tydlighet och goda relationer är otroligt viktiga förutsättningar för lärares ledarskap, menar Jonas Nilsson, aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skrivit med skolforskaren Martin Karlberg.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Growing principals into strategic talent leaders

Why aren’t we guiding principals to be stewards of a crucial resource—teacher talent?

Making classroom observations matter

When school leaders use evidence-based tools focused on equity for observations, they have greater potential to improve classroom practice.

Research matters / What kind of leader are you?

The times call for leaders who can navigate change and inspire others.

What great principals really do

A new research study sheds light on the impact of effective principals – and what makes them different.

SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Cirkelmodellen – Introduktion

Cirkelmodellen – Introduktion

Hur arbetar du med att stötta elevernas skrivande av olika texttyper? I kursen Cirkelmodellen kan du arbeta praktiskt med genrepedagogiskt skrivande utifrån modelltexter. I film och text presenterar Pär Sahlin information, mallar och konkreta uppgifter för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Utbildningspolitisk policy

En av de frågor som Sveriges Skolledarförbunds kongress fick ta ställning till var en ny utbildningspolitisk policy. Sveriges Skolledarförbund menar att grundskolans nationella uppföljning och utvärdering behöver kompletteras med en mer rättvisande kvalitetsinformation än bara betyg och provresultat. Elevers kunskapsutveckling behöver kunna följas nationellt över tid och ge underlag till tidiga insatser. De internationella mätningarna görs i huvudsak i slutet på grundskolan. (pdf)

Distans som gav reflektion

När distansarbete infördes var rektor Maria Sergi rädd att tappa kontakten med sina medarbetare. I stället hittade hon en lösning som stärkte ledarskapet. ”Jag startade en digital reflektionsbok med varje medarbetare”, säger hon.

Eino Örnfeldt – ny generaldirektör med erfarenhet från högskoleområdet

”Min bild av Universitets- och högskolerådet är att det är en väl fungerande myndighet som sedan starten fått en allt tydligare profil som en myndighet.” Det säger Eino Örnfeldt, UHR:s nya generaldirektör från och med den 3 maj.

M: Tuffare disciplin och tydligare krav är ett steg på vägen till en likvärdig skola

Ha förväntningar på att barnen ska lyckas i skolan. Ställ krav på disciplin, ansvarstagande och ett tydligt ledarskap. Behåll det fria skolvalet, skriver 12 moderata kommunpolitiker.

Marie Blomberg blir ny skolchef

Marie Blomberg heter den nya skolchefen i Härnösand. Hon jobbar nu som skolchef i Dorotea kommun och börjar sin nya tjänst i Härnösand i början av augusti.

Inger Ashing ny ordförande för Folkbildningsrådet

Inger Ashing har valts till ny ordförande för Folkbildningsrådet. Hon är sedan två år tillbaka ledamot i styrelsen och tar över ordförandeskapet efter Catharina Håkansson Boman.

”Till stora kostnader samlas data in som aldrig används”

Fina och dyra system sysselsätter en massa folk och ger intrycket av att resultera i kunskap och rationalitet inom till exempel sjukvård och skola. Det är viktigt är att ifrågasätta och ibland lägga ned system, skriver Mats Alvesson, David Ebbevi och Anna Essén.

Efter slöjdebatten – tidigare Skurupsrektorn bokdebuterar

Rektorn Mattias Liedholm kom att stå i centrum vid den uppmärksammade slöjdebatten i Skurup, efter att han valde att trotsa politikernas beslut. Nu skriver han en bok om den turbulenta tiden.

”Kunskapsresultaten kommer inte av sig själva”

Studiemotiverade elever är inte tillräckligt för att nå goda resultat, säger Sara Fransson, nybliven rektor för högpresterande Äppelviksskolan.

”Rektorerna måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb”

I dag lämnar sex av tio rektorer sitt uppdrag inom tre år skriver ordföranden för Sveriges Skolledarförbund, Matz Nilsson.

Nu lämnas namnen över för ett nationell rektorlönelyft – nu!

Idag torsdag lämnar Sveriges Skolledarförbund över en lista med namn från hela landet till utbildningsminister Anna Ekström med krav på nationellt rektorslönelyft.

Rektorn: Så gör vi för att göra det lättare för lärarna

Pandemin har satt stora krav på lärare runt om i landet och oron hos många är hög. Lärarförbundet oroar sig för sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. Men en skola som lyfts fram som positivt exempel är Risebergaskolan i Malmö. Åtgärder om vad som är möjligt att göra har tagits fram tillsammans, säger rektor Peter Hansson.

Unik kartläggning av skolor i utsatta områden

Rösterna är höga, åsikterna många och bilderna oftast dystra. Men hur ser verkligheten ut för de rektorer som dagligen tar sig an utmaningarna i det som kallas socioekonomiskt utsatta områden – och hur ska man hitta kunskap för att hantera dem?

Läs fler nyheter
Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Namn & Nytt

Eino Örnfeldt – ny generaldirektör med erfarenhet från högskoleområdet

”Min bild av Universitets- och högskolerådet är att det är en väl fungerande myndighet som sedan starten fått en allt tydligare profil som en myndighet.” Det säger Eino Örnfeldt, UHR:s nya generaldirektör från och med den 3 maj.

Marie Blomberg blir ny skolchef

Marie Blomberg heter den nya skolchefen i Härnösand. Hon jobbar nu som skolchef i Dorotea kommun och börjar sin nya tjänst i Härnösand i början av augusti.

Inger Ashing ny ordförande för Folkbildningsrådet

Inger Ashing har valts till ny ordförande för Folkbildningsrådet. Hon är sedan två år tillbaka ledamot i styrelsen och tar över ordförandeskapet efter Catharina Håkansson Boman.

Matz Nilsson omvald

Matz Nilsson omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar sin fjärde treårsperiod.

Sofia Larsen föreslås till ny ordförande för Friskolornas riksförbund

Tisdagen den 27 april har Friskolornas riksförbund årsmöte. Då Lars Leijonborg avböjt omval till ordförande och styrelse föreslår valberedningen att Sofia Larsen väljs till ny ordförande för Friskolornas riksförbund.

Ny rektor vid Kunskapscompaniet Gymnasieskola

Kunskapscompaniet Gymnasieskolas rektor Peter Axelsson har bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar. Ny tillförordnad rektor blir Alf Olsson som börjar måndag 19 april.

Cathrine Croona blir ny verksamhetschef för förskolan i Ulricehamn

Den 9 augusti blir första arbetsdagen för kommunens nya förskolechef. Cathrine Croona kommer närmast från en liknande tjänst som verksamhetschef för förskolan i Vara kommun.

Läs fler
Skolportens konferenser
Nya rapporter
Hur har du det? En rapport om ungas psykiska mående

I denna rapport har vi försökt ta reda på om unga överhuvudtaget berättar för någon om när de inte mår bra, vad är det som gör att de i så fall väljer att berätta, och vad är de som utgör hinder? Rapporten baseras på en enkätstudie där 1073 ungdomar mellan 15-25 från hela Sverige svarade. (pdf)

Yrkeshögskolan – ambitioner, styrning och uppföljning

Yrkeshögskolan förser arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, visar Riksrevisionens granskning. Det finns dock skäl att utveckla handläggningsprocessen, säkerställa hanteringen av jäv och oberoendet hos Myndigheten för yrkeshögskolan samt att utreda ett gemensamt ansökningssystem. (pdf)

Pisa-undersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande

I samband med Pisa-undersökningen 2018 undantogs ett stort antal svenska elever från att delta. Riksrevisionen konstaterar att detta delvis gjordes på felaktiga grunder, och att regeringen och Skolverket inte har följt upp genomförandet. Det har heller inte gjorts någon trovärdig utredning i efterhand. (pdf)

Skyddsombudens roll och förutsättningar

Det bedrivs glädjande nog systematiskt arbetsmiljöarbete på de allra flesta skolor. Men Lärarnas Riksförbunds enkätundersökning visar också på stora brister. Exempelvis hindras vart femte skyddsombud på friskolorna i sitt uppdrag. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.