Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Toppnyheter

Rektorers löner – här tjänar du mest och minst

Rektorer i Stockholm tjänar 59 936 kronor i månaden medan kollegorna i Dalarna bara har 48 189 kronor i månaden. Var du bor avgör hur hög din lön är. Att byta kommun kan lyfta din lön med drygt 12 000 kronor.

Nya skolor - med skolledare i fokus

Grannkommunerna Huddinge och Botkyrka växer så det knakar. Befolkningstillväxten gör behovet av skollokaler stort. Helt nya skolor byggs, andra byggs om för att passa tidens krav och skolledarna har en central roll i förändringsarbetet.

Många skolledare ligger nära utmattningssyndrom

I denna artikel berättar vi om bakgrunden till vårt treåriga forskningsprojekt ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential”. Dessutom presenterar vi några första resultat och insikter.

Läs senaste nytt om ledarskap
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska sin stress, menar Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Top-tier principals spark big gains in student learning. A new study shows how much

Effective principals can boost outcomes for students, according to a report released today by the Wallace Foundation that found an above-average principal can produce nearly three additional months of learning in math and reading. Jason Grissom, a professor at Vanderbilt University and an author of the study, said the findings do not discount the effect of the classroom teacher on students’ success.

Att leda i grupp

Ledningsgrupper är ofta ineffektiva eftersom de inte lägger tid att utvecklas som team. I ”Att leda grupper” presenterar konsulterna Josi Lundin och Rein Lallo forskning, modeller och exempel som ger insikter och verktyg.

Många skolledare ligger nära utmattningssyndrom

I denna artikel berättar vi om bakgrunden till vårt treåriga forskningsprojekt ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential”. Dessutom presenterar vi några första resultat och insikter.

Barns rätt till likvärdig skola i fokus vid regionalt stormöte

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Det var temat för diskussion när det regionala utvecklingscentret RucX bjöd in representanter från skolfältet till en digital konferens.

Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Så här kan du som jobbar i skolan förebygga ohälsa och smittspridning.

Martin Lackéus: Dags att tänka om kring systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan kan upplevas kontraproduktivt. En orsak till det är att det ofta bygger på felaktiga vetenskapsfilosofiska grunder som relativism, scientism och positivism, menar Martin Lackéus, forskare vid Chalmers tekniska högskola.

7 steps toward building an equitable school culture

When schools are mindful and deliberate about creating an equitable culture, they are better prepared to support everyone in the building.

How K-12 leaders will bounce back and bounce up

The pandemic has caused all of us to begin each day in kind of a blur, said Marcus Buckingham in kicking off his Future of Education Technology Conference. But how can we maintain our resilience during challenging times?

5 leadership strategies for thriving in challenging times

Superintendent Jill Siler offers five leadership strategies for coping with fear and failure.

Fortbildning
Andra chansen på språkkonferenser
  En andra chans på några av höstens konferenser

Andra chansen på språkkonferenser

Missade du att fortbilda dig i höstas? Nu finns en andra chans att delta på konferenserna i Spanska, Tyska, Franska och Engelska för låg och mellanstadiet.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

”Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning”

Är dagens universitets- och högskoleledningar vuxna ett ansvar som faktiskt innebär att nästa generation beslutsfattare lär sig tänka kritiskt, etiskt och i system med fokus på mänsklig välfärd och planetens överlevnad? skriver artikelförfattarna.

Nya chefer till Hallsbergs kommun

Catharina Lindvall-Scharmer har utsetts till ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Eneqvist blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun från och med den 14 juni 2021. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Han blir ny utbildningschef i Knivsta kommun

Nu är det klart att Tapio Liimatainen blir ny utbildningschef i Knivsta kommun. Han kommer närmast från Lidingö stad där han arbetar som biträdande förvaltningschef för Lärande- och kulturförvaltningen. Tapio Liimatainen tillträder sin tjänst den första april 2021.

Folkhögskolans skolledares arbetsmiljö ska förbättras genom nytt avtal

Ett nytt avtal har slutits med Arbetsgivaralliansen kring folkhögskolan. Parterna har bland annat enats om att jobba med skolledares arbetsmiljö.

Rektor sadlade om – blev trädfällare

Tommy Hellsten valde att sadla om helt från att vara rektorn och lärare till att fälla träd på heltid. Han tror att en anledning till att han lyckats var att han kunde göra bytet av banan gradvis, genom att exempelvis gå ner i arbetstid inom skolan.  

Magnus Jegermalm blir ny rektor

Styrelsen har beslutat att förordna Magnus Jegermalm som rektor och VD för Enskilda högskolan Stockholm.

Ledare: Kritisk granskning för klimatet

Hur kan skolan bäst undervisa om klimatkrisen, som är en så otroligt komplex fråga? Att eleverna lär sig att kritiskt granska olika ståndpunkter i hållbarhetsfrågorna kan göra att de får ett varaktigt engagemang för klimatet, visar forskning.

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

”Lärare och rektorer ska ha större befogenheter”

Liberalernas främsta prioritet inom skolpolitiken är vikten av studiero och trygghet; vilket är grunden för en effektiv kunskapsskola, skriver Liberalerna Roger Haddad och Mikael Wallin.

Rektorers löner – här tjänar du mest och minst

Rektorer i Stockholm tjänar 59 936 kronor i månaden medan kollegorna i Dalarna bara har 48 189 kronor i månaden. Var du bor avgör hur hög din lön är. Att byta kommun kan lyfta din lön med drygt 12 000 kronor.

Linnéuniversitetet får åter utbilda rektorer

Efter sex år utan rektorsprogram, gör Linnéuniversitetet comeback som rektorsutbildare. Stark anknytning till förskolans och skolans vardagsarbete är en av hörnstenarna för utbildningen som startar i höst.

Läs fler nyheter
Konferenser
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Namn & Nytt

Nya chefer till Hallsbergs kommun

Catharina Lindvall-Scharmer har utsetts till ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Eneqvist blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun från och med den 14 juni 2021. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Han blir ny utbildningschef i Knivsta kommun

Nu är det klart att Tapio Liimatainen blir ny utbildningschef i Knivsta kommun. Han kommer närmast från Lidingö stad där han arbetar som biträdande förvaltningschef för Lärande- och kulturförvaltningen. Tapio Liimatainen tillträder sin tjänst den första april 2021.

Rektor sadlade om – blev trädfällare

Tommy Hellsten valde att sadla om helt från att vara rektorn och lärare till att fälla träd på heltid. Han tror att en anledning till att han lyckats var att han kunde göra bytet av banan gradvis, genom att exempelvis gå ner i arbetstid inom skolan.  

Magnus Jegermalm blir ny rektor

Styrelsen har beslutat att förordna Magnus Jegermalm som rektor och VD för Enskilda högskolan Stockholm.

Skärgårdsskolans rektor slutar

Lena Möllersten, rektor för Värmdö skärgårdsskolor, har sagt upp sig.

​Ny skolchef till Nora kommun

Nora kommun får en ny skolchef i början av maj då Christian Kokvik tillträder tjänsten.

Läs fler
Nya rapporter
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. (pdf)

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

Skolinspektionen genomförde våren 2020 en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används såsom styrdokumenten föreskriver. (pdf)

Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning

Regeringens omfattande satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken har inte givit önskat resultat. En förklaring är att problemet snarare har varit brist på sökande än på antalet utbildningsplatser. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbereda liknande satsningar betydligt bättre. (pdf)

Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap

En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.