Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Redaktionens urval

Större optimism hos friskolors rektorer

Rektorernas bedömning av hur väl deras skolor kommer att klara sitt uppdrag skiljer sig mycket beroende på elevsammansättning och huvudmannaskap. Det visar en färsk enkätundersökning.

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visar tydligt att svenska skolor har mycket olika förutsättningar, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

"Därför måste skolledare i Småland avbryta sina semestrar"

En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att läget är lika illa i år, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare.

Läs senaste nytt om ledarskap
Webbkonferens hos Skolporten
Ny konferens med elevhälsa i fokus!

Ny konferens med elevhälsa i fokus!

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam. Ta del av sju föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Skolledare på gränsen till nervsammanbrott

Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska sin stress, menar Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Krönika: Rektor som flaskhals?

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Trygghet, tydlighet och goda relationer är otroligt viktiga förutsättningar för lärares ledarskap, menar Jonas Nilsson, aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skrivit med skolforskaren Martin Karlberg.

Omvärldsbevakning
WEBBKONFERENS HOS SKOLPORTEN
Ny konferens för lärare i religionskunskap i höst!

Ny konferens för lärare i religionskunskap i höst!

Fyra kunniga föreläsare presenterar forskningsrön och ger verktyg för din undervisning. Fortbilda dig om vetenskap och tro, globaliseringens effekt på världsreligionerna, etisk kompetens och känsliga ämnen i undervisningen. Delta i Stockholm 10 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 15–29 november.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Större optimism hos friskolors rektorer

Rektorernas bedömning av hur väl deras skolor kommer att klara sitt uppdrag skiljer sig mycket beroende på elevsammansättning och huvudmannaskap. Det visar en färsk enkätundersökning.

En alltmer uppdelad skola

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär. Politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten.

”Därför måste skolledare i Småland avbryta sina semestrar”

En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att läget är lika illa i år, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare.

Idag rektor på Rydskolan – i höst blir hon skolchef i Tibro

Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon är idag rektor på Rydskolan i Skövde kommun och tillträder sin tjänst i Tibro den 4 oktober.

En alltmer uppdelad skola – 700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid

Undersökningen visar att grundskolan blir alltmer upp­delad. Många skolor ligger i extremerna på skalan, med tydlig koppling till elevernas socio­ekonomiska bakgrund. (pdf)

”Grundskolan blir mer och mer uppdelad”

I en ny rapport har rektorer tillfrågats om möjligheterna att klara sitt uppdrag. Och svaren visar tydligt att svenska skolor har mycket olika förutsättningar, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

”Vill politiker ta bort fria skolvalet – säg det”

Tidigare centerpolitikern Sofia Larsen är ny ordförande för Friskolornas riksförbund. Men den nya friskoletoppen backar inte från förbundets sågning av de reformförslag av bland annat skolpengen som nu ligger på bordet.

Skoluppgifter offentliga igen – så tycker profilerna: ”Räcker inte”

Den 1 juli blir skolors betygssnitt, andel behöriga lärare, elever per lärare och liknande uppgifter åter offentliga. Men fortfarande kommer information om enskilda huvudmäns intäkter och kostnader att omfattas av sekretess.

”Sluta skämmas för adhd-utredning”

Utlandsfödda föräldrar är mindre villiga att låta sina barn utredas för diagnoser som adhd jämfört med svenskfödda föräldrar. ”Många säger nej till en utredning för det anses skamligt och pinsamt”, säger rektor Sargon El Khouri.

Lista: Så mycket tjänar generaldirektörerna

Sveriges myndighetschefer har fått löneökningar. Så mycket tjänar generaldirektörerna inom skola och utbildning.

Ny organisation i förskoleförvaltningen

Från och med 1 augusti 2021 införs en ny övergripande organisation i förskoleförvaltningen. Den nya organisationen ska ge rektorer ett bättre och mer sammanhållet stöd i rektorsuppdraget.

Viktoria Johannesson ny rektor på Karlstad Fria Läroverk

Viktoria Johannesson har utsetts till ny rektor för Karlstad Fria Läroverk och återvänder därmed till Fria Läroverken och Watma Education efter ett år på Karlstad kommun.

André Andersson ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse

Vid Stockholms Stadsmissions styrelsemöte den 17 juni utsågs André Andersson till ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse.

Läs fler nyheter
Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Namn & Nytt

Idag rektor på Rydskolan – i höst blir hon skolchef i Tibro

Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon är idag rektor på Rydskolan i Skövde kommun och tillträder sin tjänst i Tibro den 4 oktober.

Viktoria Johannesson ny rektor på Karlstad Fria Läroverk

Viktoria Johannesson har utsetts till ny rektor för Karlstad Fria Läroverk och återvänder därmed till Fria Läroverken och Watma Education efter ett år på Karlstad kommun.

André Andersson ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse

Vid Stockholms Stadsmissions styrelsemöte den 17 juni utsågs André Andersson till ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse.

Viktoria Johannesson ny rektor på Karlstad Fria Läroverk

Viktoria Johannesson har utsetts till ny rektor för Karlstad Fria Läroverk och återvänder därmed till Fria Läroverken och Watma Education efter ett år på Karlstad kommun.

Ny kommunchef tillträder 1 juli

Nu är det klart med ny kommunchef i Pajala Kommun. Det är Stefan Millgård som har fått jobbet. Stefan kommer närmast från en tjänst som rektor i Luleå Kommun där han har arbetat som chef i flera perioder sedan 2004.

Hon blir rektor för ny gymnasieskola i Enskede

Helena Timdahl-Franke heter rektorn för den blivande kommunala gymnasieskolan i Enskede. Vad skolan som hon ska vara rektor på ska heta är dock inte klart ännu.

Stefan Eriksson ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng

Stefan Eriksson blir ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng. Han kommer närmast från Thea privata grundskolor i Stockholm där han varit rektor de senaste sju åren.

Läs fler
Skolportens konferenser
Nya rapporter
En alltmer uppdelad skola – 700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid

Undersökningen visar att grundskolan blir alltmer upp­delad. Många skolor ligger i extremerna på skalan, med tydlig koppling till elevernas socio­ekonomiska bakgrund. (pdf)

Kvalitet i undervisning på distans

Iakttagelser baserade på lektionsobservationer och intervjuer med elever, lärare och rektorer i tio grund-och gymnasieskolor. (pdf)

Fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolor

Vi har under våren 2021 genomfört en distansinspektion av fjärr- och distansundervisningen på drygt 100 gymnasieskolor. Granskningen fördjupar flera av de iakttagelser vi har gjort under det gånga året, bland annat att eleverna mår sämre och inte upplever att hälsoarbetet varit tillräckligt.(pdf)

Ny rapport: läromedel hjälper nio av tio elever

Nio av tio elever uppger att läromedel hjälper dem att lära sig saker i skolan, och åtta av tio använder sina läromedel när de inte förstår vad läraren menar. Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

Ebba Hildén vill med sin avhandling skapa kunskap om hur förskolebarn, rektorer och förskollärare på  olika sätt bidrar till att undervisningssituationer i förskolan.

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.