Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

2017-06-07 11:44 Dela:
Toppnyheter

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen.

”Eleverna mår bäst i skolan”

Efter utbildningsministerns besked om nya öppningar för distansundervisning, är det upp till varje skola och rektor att avgöra hur undervisningen ska bedrivas. Scheman rivs upp, nya lösningar ska tas fram – kort sagt: ytterligare ansvar hamnar i rektors knä.

Skolledare löper högre risk att smittas av Covid-19

En ny rapport visar att rektorer löper högre risk att smittas av corona än andra yrkeskategorier i skolan. Risken för rektorer i förskolan är mer än 50 procent och omkring 25 procent högre för rektorer i grund- och gymnasieskolan.

Läs senaste nytt om ledarskap
Fortbildning
Modersmål Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 26 januari – 4 februari 2021

Modersmål Webbkonferens

Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till fyra föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Skolportens magasin
Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Skolledarna måste ta kontroll över digitaliseringen, inkludera lärarna i beslutsprocessen och föra deras talan gentemot förvaltningen. Det menar skolledaren Edward Jensinger, som tillsammans med forskaren Marie Sjöholm skrivit en bok om digitalisering.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

”Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel”

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra. Ett välfungerande maskineri, säger Carina Tinker om utvecklingsarbetet på Finningeskolan.

Den vuxne i rummet klarar samtalet

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt och ha bra på fötter. De råden ger psykoterapeuten Jakob Carlander i en ny handbok för chefer.

Så hindrar du medarbetarna – från att gå in i väggen

De levererar – gång på gång. Högpresterande medarbetare är en dröm för varje chef. Men konsekvenserna kan bli allvarliga om du inte tar hand om dem på bästa sätt.

Annorlunda om förändringsarbete

Såväl unga som erfarna skolledare kommer att finna mycket användbart i boken. Unga, som kan få stöd och inspiration för de förändringar man själv gått och tänkt på men ännu inte hunnit sjösätta. Mer erfarna, som kan få bekräftelse på saker man genomfört och kanske också reflektera över saker man kunnat göra annorlunda, skriver Per Hällström i en recension.

Gamla sanningar blandas med nya – nyttigt för både gamla och nya skolledare

Det här är en reviderad och grundligt omarbetad version av en bok som gavs ut 2011. Det märks dock inte att originalet har snart tio år på nacken, innehållet känns fräscht och nutida. Det skriver Torbjörn Hanö i en recension.

”Want to rethink education after Covid-19? Creative solutions mean taking more risks”

Act like entrepreneurs and avoid missing opportunities. Educational leaders should be less risk averse, seize opportunities and try out new ideas, even if you only have 50 percent of the information, writes Henry M. Smith, assistant professor at the Johns Hopkins School of Education and a former U.S. assistant secretary of education.

Skolans fjärrundervisning under Coronapandemin 2020: utmaningar, resultat och framtidsutsikter

Det viktigaste syftet med enkäten är att undersöka vilken roll distansarbete/fjärrundervisning kommer att spela i skolan inom den närmaste framtiden och vilka utvecklingsbehov det medför. Den baseras på strukturerade telefonintervjuer med 301 rektorer i grund- och gymnasieskolan. (pdf)

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Aldrig har det formativa förhållningssättet till utveckling varit så viktigt som nu. Här presenterar Malin Frykman, (”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld” och ”Skolledare i en digitaliserad värld”), digitala metoder som hjälper dig att formativt leda en lärande organisation och medarbetares lärande. (webb-tv)

4 ways leaders are keeping teachers motivated through pandemic disruption

The K-12 model has been overturned since spring, but these principals and superintendents say focusing on people first and finding joy are key to success.

Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter om ledarskap

Rektorernas entusiasm minskade och tröttheten ökade under coronaåret

Coronapandemin ökade rektorernas stress och minskade deras arbetsmotivation. Enligt den nya rektorsbarometern försämrades rektorernas välbefinnande i arbetet märkbart under coronatiden. Det är alarmerande men viktiga resultat som kommer fram i undersökningen, säger Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska skolan i Karleby och styrelsemedlem i Finlands rektorer.

Fyra faktorer som minskar stressen

Fokuserad och genomtänkt organisation, tydliga mål, ömsesidighet och en generös delakultur. Det är faktorer som påverkar rektorernas arbetssituation på ett positivt sätt. Det menar Lars Svedberg , docent och verksam vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Begler säger upp sig – går till friskolekoncernen

Nu säger Ann-Marie Begler upp sig för att ta plats i friskolekoncernens styrelse.Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, ville stanna kvar i regeringskansliet – men när regeringen sa nej till att ha Academedia som bisyssla, valde Begler att lämna sitt uppdrag.

Rektorer anmäls för utebliven vaccinering

Två rektorer i Norrköpings kommun har anmälts av kommunen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Årets Skolledarpris – Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge

Grattis till rektor Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge som i dag tilldelas Sveriges Stora Skolledarpris i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg.

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

Ingen trygg skola utan bra pedagogik

Herrestaskolan är hjärtat i Barkarbystaden i Järfälla. Den centrala placeringen är viktig för stadsbilden men ställer höga krav på säkerhet och trygghet.

Begler säger upp sig från ”Elefantkyrkogården”

Ann-Marie Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, säger upp sig från regeringskansliet för att ta plats i Academedias styrelse. Hon ville stanna kvar, men regeringen sa nej till att ha uppdrag i en friskolekoncern som bisyssla.

Ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen

Kommunstyrelsen i Varberg har utsett Carina Uvenfeldt till ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen. Hon kommer närmast från Gislaveds kommun där hon är barn- och utbildningschef.

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen.

Skolchefen står ofta ensam

När skolchefen blev reglerad i skollagen skickade lagstiftaren med en uppgift: Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Har den statliga regleringen haft någon betydelse?

”Eleverna mår bäst i skolan”

Efter utbildningsministerns besked om nya öppningar för distansundervisning, är det upp till varje skola och rektor att avgöra hur undervisningen ska bedrivas. Scheman rivs upp, nya lösningar ska tas fram – kort sagt: ytterligare ansvar hamnar i rektors knä.

”En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret”

De elever som har störst behov av erfarna lärare möter dessa i lägst utsträckning. Skolor i utsatta områden byter ledare i ett ohållbart tempo. Förmågan att kompensera för olika elevers skilda förutsättningar har krackelerat, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Matz Nilsson,  Sveriges Skolledarförbund, m.fl.

Läs fler nyheter
Konferenser
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Namn & Nytt

Begler säger upp sig – går till friskolekoncernen

Nu säger Ann-Marie Begler upp sig för att ta plats i friskolekoncernens styrelse.Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, ville stanna kvar i regeringskansliet – men när regeringen sa nej till att ha Academedia som bisyssla, valde Begler att lämna sitt uppdrag.

Årets Skolledarpris – Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge

Grattis till rektor Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge som i dag tilldelas Sveriges Stora Skolledarpris i samband med Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg.

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

Begler säger upp sig från ”Elefantkyrkogården”

Ann-Marie Begler, tidigare chef för Försäkringskassan och Skolinspektionen, säger upp sig från regeringskansliet för att ta plats i Academedias styrelse. Hon ville stanna kvar, men regeringen sa nej till att ha uppdrag i en friskolekoncern som bisyssla.

Ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen

Kommunstyrelsen i Varberg har utsett Carina Uvenfeldt till ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen. Hon kommer närmast från Gislaveds kommun där hon är barn- och utbildningschef.

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen.

Ny rektor vid Uppsala universitet

Regeringen har beslutat att anställa Anders Hagfeldt som rektor vid Uppsala universitet. Anders Hagfeldt tillträder tjänsten den 1 januari 2021.

Läs fler
Nya rapporter
Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan

Rapporten bidrar med en viktig lägesbild från första halvan av höstterminen 2020 av hur rektorer och elever själva bedömer att skolan har hanterat denna situation och de omställningar som pandemin dittills medfört. (pdf)

Skyddsombuden om coronaläget på skolorna

Var fjärde skola struntar i att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och grundskollärarna måste vikariera i mycket högre utsträckning än före pandemin. Det är några av slutsatserna i denna enkät med förbundets skyddsombud. (pdf)

”Inte ens en meter mellan eleverna”

Lärares syn på hur det egentligen fungerar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. (pdf)

Eurydike Sammanfattning – Digital utbildning i skolan i Europa

Denna sammanfattning ger en omfattande översikt över de viktigaste resultaten från Eurydike-rapporten om ”Digital utbildning i skolan i Europa”. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

A metric culture in academia: The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities

Johan Söderlind undersöker i sin avhandling hur utbredningen av prestationsmått inom svenska universitet har påverkat hur akademiker och ledare inom universiteten uppfattar akademiskt arbete.

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.