Covid-19 och skolan

En fokussida för nyheter, rapporter och forskning om den pågående coronapandemin och dess påverkan på skolan.

2020-12-01 11:09 Dela:
Mest lästa nyheter senaste veckan

Förskolor tvingas stänga på flera håll

Förskolor på flera håll i landet stänger, eller riskerar att stänga, på grund av personalbrist.

Kritik mot restriktionerna i skolan: ”Är ohållbart”

Malmös skolkommunalråd, Sara Wettergren (L), vill att restriktionerna som infördes den tolfte januari lättas.Hon tycker att konsekvenserna får negativ påverkan på skolan. ”Att man håller hemma helt friska personer i en vecka är ohållbart”, säger hon till Kvällsposten.

Allt fler lärare sjuka – nu tvingas skolor stänga

Smittspridningen är rekordhög och allt fler lärare blir sjuka. Nu tvingas skolor och förskolor att stänga. ”Har man symptom eller är konstaterat covid-smittad så stannar man hemma”, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Konferens hos Skolporten
Ny konferens för dig som är rektor i förskolan!

Ny konferens för dig som är rektor i förskolan!

Ta del av föreläsningar om bland annat förskolans uppdrag enligt skollag och läroplan, att driva utvecklingsprocesser tillsammans med medarbetare och hjärnsmart ledarskap. Välj om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt!

Läs mer och boka plats
Senaste nytt om Covid-19

”Stora problem med coronaförnekare”

I Tyskland har skolpersonal hamnat i skottlinjen för den infekterade debatten om coronarestriktioner och vaccin. Rektorn René Mounajed, som arbetar i Niedersachsen, säger att personal som uppmuntrat elever att vaccinera sig hotats med polisanmälan.

Isolationskaos: Skoler og daginstitutioner er ved at knække nakken

Hjemsendelse af medarbejdere i hobetal presser skoler og daginstitutioner i disse dage, hvor rekordmange danskere bliver smittet. Akademikere og medarbejdere på rådhuset må flere steder passe børnene.

Masks to stay in many secondary schools despite England rule change

Secondary schools across England say they will encourage students to wear masks indoors while the Omicron variant continues to spread rapidly, despite the government’s announcement curtailing the wearing of masks in classrooms this week.

Extrema pressen på skolorna lättar något

Den skenande smittspridningen och frånvaron har satt skolväsendet under extrem press. Det handlar om att planera undervisningen dag för dag, nästan timme för timme. Hoppet är att situationen ska bli mindre ansträngd när karantänsreglerna nu lättar.

Skånska skolor slutar skicka hem symptomfria elever

Smittspridningen är så stor att skånska skolor nu inte längre ska skicka hem elever i klasser med covidutbrott för att försöka bryta smittkedjor.

Lärare kluven till kortare karantän

”Nu kanske vi kommer tillbaka där vi inte vet till 100 procent om man är smittade eller inte”, säger läraren David Gustavsson vid Bäckahagens skola i Stockholm.

Vad innebär de nya karantänsreglerna för skolorna?

Under pandemin har huvudprincipen för skolorna varit närundervisning. Hur påverkas skolorna av dagens besked om nya karantänsregler? Hör skolminister Lina Axelsson Kihlblom, (S), och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. (webb-radio)

Nu prioriteras lärare för covid-test

Lärare och elever tillhör de yrkesgrupper som nu prioriteras för covid-tester. Samtidigt öppnar Folkhälsomyndigheten (FHM) för distansundervisning i både grund- och gymnasieskola.

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna

Förskolan och skolan behöver vara förberedd på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever de närmaste veckorna. I det läget är det viktigt att fokusera på undervisning och säkerställa att omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet kan ges. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning.

Deler ut 216 millionar for å ta igjen tapt fagleg og sosial læring

66 kommunar, 198 privatskular og alle fylkeskommunane får i desse dagar pengar som skal nyttast til tiltak for å ta igjen tapt fagleg og sosial læring hos barn og elevar.

Konferens hos Skolporten
Fortbildning för studie- och yrkesvägledare!

Fortbildning för studie- och yrkesvägledare!

Ta del av föreläsningar om bland annat elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, nya krav och förväntningar i arbetslivet post-corona och motiverande samtal.

Läs mer och boka din plats här!
Nytt inom forskning och utveckling

The masked teacher

While face coverings present barriers to easy communication, educators can build a rapport with students by being deliberate in their interactions.

Corona-nedlukning rammer børn og unge: Faldende fysisk aktivitet er bekymrende

Landsdækkende undersøgelse fra Syddansk Universitet viser bekymrende tendens med faldende fysisk aktivitet og stigende kropsvægt blandt børn og unge under corona-nedlukningen.

Hoppfull bild av pandemiårens undervisning

När Covid-19 slog till valde man i många länder att stänga ner skolor. Det innebar utmaningar för elever, lärare och vårdnadshavare – men, med facit i hand, också möjligheter. Nina Bergdahl och Melissa Bond reder ut i The Conversation.

Global emergency remote education in secondary schools during the COVID-19 pandemic

This work has given us the opportunity to review an area of evidence in depth and explore an issue fully from a number of angles. Our intention is that the review is a resource for those with interest and need in learning more about how online and distance learning occurred during the COVID-19 pandemic, providing insight and guidance for future periods when teaching and learning have to take place online. (pdf)

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

Skolportens konferenser
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Fjärr- och distansundervisning
Nya rapporter

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021

Rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021 bygger på resultaten från en webbenkät till samtliga kommuner i slutet av augusti 2021 och är en upprepning av de undersökningar som genomfördes åren 2018 och 2015. (pdf)

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Skolinspektionen har granskat vilka effekter fjärr- och distansundervisningen har haft på elevers lärande och mående under covid-19-pandemin. (pdf)

Ungar & medier 2021

Ungar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor. Årets upplaga av rapporten är en specialversion där en del av frågorna handlar specifikt om hur medieanvändningen påverkats av coronapandemin. (pdf)

Folkbildning i coronatider

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället. (pdf)

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Corona-pandemins påverkan på lågstadieelevers läsinlärning

Syftet med denna rapport är att se om det är någon skillnad i läsfärdigheter hos elever i årskurs 1, 2 och 3 under coronapandemin jämfört med åren innan pandemin. (pdf)

Tips

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Till Skola Hemma
Utvecklingsartikel
Brist på utmaning vid distansundervisning

Brist på utmaning vid distansundervisning

Gymnasielever skulle gynnas av att distansundervisningen fokuserade mer på individuella samtal och samtal i mindre grupper. Det visar Martin Granbom i sin utvecklingsartikel.

Läs mer här
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor