Covid-19 och skolan

En fokussida för nyheter, rapporter och forskning om den pågående coronapandemin och dess påverkan på skolan.

2020-12-01 11:09 Dela:
Mest lästa nyheter senaste veckan

Covid jabs for 12- to 15-year-olds ‘set to start in weeks’ across UK

Plans for Covid vaccinations for 12- to 15-year-olds across the UK are to be announced by the government this week, with a mass inoculation programme beginning in schools within two weeks, the Observer has been told.

Förskolan påverkas inte av restriktionssläpp

Från den 29 september kommer Folkhälsomyndigheten att släppa på många av de restriktioner som införts under pandemin. Men Stockholms förskolor har sett positiva sidoeffekter av pandemiriktlinjerna och kommer att fortsätta på samma spår.

De vill ha kvar sjuk­regler i förskolan

Vi har aldrig varit friskare. Så säger barnskötare som nu oroar sig för att sjukreglerna för förskolebarn ska tas bort. Förskoleupproret tycker att rekommendationerna ska vara kvar. Men de arbetsgivare som KA har pratat med vill inte ge något sådant besked.

Konferens hos Skolporten
Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Läs mer och boka plats
Senaste nytt om Covid-19

Här drar barnvaccinering igång – i skolan

En halv miljon barn mellan 12 och 15 erbjuds covid-vaccin. I region Stockholm får elevhälsovården ansvaret, och bokningen öppnar efter helgen.

Så ska vaccineringen i högstadiet gå till

Knappt en halv miljoner barn mellan 12 och 15 år ska nu erbjudas vaccin mot covid-19. Hur utbildningsministerns önskan att ge sprutorna i skolan ska förverkligas undersöks nu i flera regioner.

Tegnell: Minskad smittspridning inget motiv till att vaccinera barn

Vaccinationerna av barn från 12 år kommer inte att bidra till att minska smittspridningen i någon större utsträckning, enligt Anders Tegnell. I stället har Folkhälsomyndigheten utgått från barnens perspektiv.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19.

12-åringar kan boka vaccintid på måndag

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att barn i åldrarna 12 till 15 år ska erbjudas vaccin. Region Stockholm uppger mot bakgrund av beskedet att man räknar med att berörda ska kunna börja boka tider den 20 september.

Arbetsmiljöverkets nya beslut: Delta gör skolan till en utsatt miljö

Efter LR:s anmälan hotar Arbetsmiljöverket med vite på 100 000 kronor om kommunen inte agerar för att minimera smittorisken i skolan. ”Ingen arbetstagare ska riskera att bli sjuk av att vistas på sin arbetsplats”, säger Ulrika Scholander, enhetschef.

Lärarförbundets oro: Barnvaccin blir skolans ansvar

Beskedet är här: barn från 12 års ålder ska få covid-vaccin. Men regeringens förslag om att elevhälsan ska rycka in får Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand att lyfta ett varnande finger.

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Skolbarn borde kunna vaccineras långt innan höstlovet

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) välkomnar beskedet om vaccination för 12-15-åringar – men vill kunna starta betydligt tidigare än efter höstlovet

Regeringens besked: Elever från tolv år får vaccineras

Barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin mot Covid-19 från och med början av november. ”Vi ser skolan som den bästa platsen för vaccinationerna”, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Webbkonferens hos Skolporten
Ny konferens med sfi i fokus!

Ny konferens med sfi i fokus!

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera genom gott samarbete, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Nytt inom forskning och utveckling

Helping science teachers tackle misinformation and controversial topics

A program is training teachers how to talk about the pandemic, vaccines and masks in places where the science is up for debate.

If outdoor learning is safer during covid, why aren’t more schools doing it?

Seventeen outdoor math stations — with garden-tending in between – have helped improve engagement and comprehension and reduced stress among fifth-grade students at Centreville Elementary School in Virginia, teacher Angela Ninde says in this interview. Teachers and other education experts explain why some schools haven’t embraced outdoor classes and offer solutions to perceived hurdles.

Parents and teachers want to see big changes come out of the pandemic, survey says

Parents and teachers say the coronavirus pandemic revealed changes that are needed to teaching and learning, according to a survey by the nonprofit Understood and UnidosUS. More hands-on activities are needed, according to 61% of teachers, and 55% favor more flexible learning environments.

How to improve mental health at school

During the pandemic, many adolescents struggled with anxiety and stress. Here’s how positive school culture, therapy services and relationships with caregivers helped one school in Oakland meet students’ mental health needs.

Unplanned lessons: What pandemic education has taught teachers

Teachers reflect on what they learned during the ongoing pandemic and how they will apply those lessons in the new school year.

Skolportens konferenser
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Fjärr- och distansundervisning
Nya rapporter

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Corona-pandemins påverkan på lågstadieelevers läsinlärning

Syftet med denna rapport är att se om det är någon skillnad i läsfärdigheter hos elever i årskurs 1, 2 och 3 under coronapandemin jämfört med åren innan pandemin. (pdf)

Depression, anxiety and stress among Swedish university students before and during six months of the COVID-19 pandemic: A cohort study

The COVID-19 pandemic has had a profound effect on societies and citizens worldwide, raising concerns about potential mental health impacts. We aimed to describe trajectories of depression, anxiety and stress symptoms during the COVID-19 outbreak compared to before the outbreak, and to determine if trajectories were modified by pre-pandemic loneliness, poor sleep quality and mental health problems. (pdf)

Åtta av tio vill festa på studenten, varannan struntar i restriktioner

Ungdomsbarometerns rapport visar bland annat att 49 procent av de blivande studenterna säger att de kommer festa på examenskvällen, oavsett vad riktlinjerna säger. 2020 var motsvarande siffra 23 procent. (pdf)

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Den här rapporten ger en översikt av yrkesutbildningen inom skolväsendet. Utöver aktuell statistik redovisar vi vilka uppdrag och insatser Skolverket har arbetat med under de senaste två åren. Rapporten redogör även för de statsbidrag som Skolverket fördelar inom området. (pdf)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3

Covid-19-pandemin utgör en stor utmaning för det svenska samhället, och även skolväsendet påverkas på ett genomgripande sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet.  (pdf)

Tips

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Till Skola Hemma
Utvecklingsartikel
Brist på utmaning vid distansundervisning

Brist på utmaning vid distansundervisning

Gymnasielever skulle gynnas av att distansundervisningen fokuserade mer på individuella samtal och samtal i mindre grupper. Det visar Martin Granbom i sin utvecklingsartikel.

Läs mer här
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor