Covid-19 och skolan

En fokussida för nyheter, rapporter och forskning om den pågående coronapandemin och dess påverkan på skolan.

2020-12-01 11:09 Dela:
Mest lästa nyheter senaste veckan

Inspektion under pandemin väckte rektorsilska

I april 2020, mitt under pandemin, meddelade Skolinspektionen att de skulle börja inspektera Sveriges skolor digitalt. Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden.

VFU på distans en utmaning

I och med gymnasiets distansstudier fick även mottagandet av lärarstudenterna ske via digitala verktyg. ”Vi har jobbat mycket med förberedelser. Det var väldigt bra att träffa studenterna innan det är dags för dem att gå på VFU, de blev lugnade av det”, säger Malin Zetterberg, VFU-koordinator på Borgarskolan.

Elever tillbaka i skolan – Thea, 18: ”Onödigt”

Efter påsk återvänder sistaårseleverna på gymnasiet i Kristianstad till skolorna på heltid. Samtidigt ökar smittan bland unga runtom i landet.Thea Hidås, 18, är orolig för vad beslutet kan leda till – och för att studentfirandet kan bli ännu mer begränsat.– Det är onödigt att ta ett sådant beslut när man ser en tredje våg komma, säger hon.

Webbkonferens hos Skolporten
Källkritik i fokus
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 27 april – 11 maj 2021

Källkritik i fokus

För lärare, skolbibliotekarier och skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens fyra föreläsningar när det passar dig, under två veckor.

Läs mer och boka plats
Senaste nytt om Covid-19

Insändare. ”Låt lärare få vaccin mot covid-19 före andra”

Folkhälsomyndigheten måste lyssnar vuxna som måste vara på plats i skolan.

Vilma: Varför pratar vi inte om hur högskolestudenterna mår?

Pandemipatrullen träffar studenten Vilma Stockvall-Carlsson som vill få fokus på vad ett år av ensamstudier gjort med högskolestudenterna. ”Det blir ju väldigt ensamt till slut”, säger Vilma Stockvall-Carlsson.

Finlands exitplan: Öppna skolor och restauranger inom kort

I dag presenterade den finländska regeringen sin exitstrategi, redan i april väntas flera restriktioner att lyftas, däribland kan restauranger komma att öppnas och barn i högstadiet återgå närundervisning inom kort.

”Sex covid-krav Sveriges lärare bör ställa – nu!”

Men i Sverige är inte stoppa smitta vad vi gör. Bara vi håller kurvan under vårdens absoluta toppkapacitet gör det inget om den kurvan består av lärare och deras familjer – om man cyniskt ska hårdra den kommunikation som når oss, skriver skolexperten Per Kornhall.

Gymnasieelev: ”Kollektiv soppatorsk för oss gymnasielever”

Efter ett års distansstudier mår Georg Hall Blixt, som går i trean på samhällsvetenskapliga programmet på S:t Eskils gymnasium, dåligt och brottas med minskande studiemotivation.

VFU på distans en utmaning

I och med gymnasiets distansstudier fick även mottagandet av lärarstudenterna ske via digitala verktyg. ”Vi har jobbat mycket med förberedelser. Det var väldigt bra att träffa studenterna innan det är dags för dem att gå på VFU, de blev lugnade av det”, säger Malin Zetterberg, VFU-koordinator på Borgarskolan.

Malmös högstadieelever tillbaka i skolbänken

Alla högstadieelever är tillbaka i skolbänken igen efter nästan fyra månader av delvis stängda skolor. ”Jag var glad över att träffa mina kompisar och se alla på skolan”, säger Stella Mc Glinn i sjuan på Fågelbacksskolan.

Inspektion under pandemin väckte rektorsilska

I april 2020, mitt under pandemin, meddelade Skolinspektionen att de skulle börja inspektera Sveriges skolor digitalt. Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden.

Den digitala disputationen: ”Förtar lite av stämningen”

När Andreas Göransson började sin forskning hade han nog helt andra tankar om hur hans disputation skulle se ut. Nu blev det ett onlinemöte med opponenten i ett rätt alldagligt rum på universitetet.

Elever tillbaka i skolan – Thea, 18: ”Onödigt”

Efter påsk återvänder sistaårseleverna på gymnasiet i Kristianstad till skolorna på heltid. Samtidigt ökar smittan bland unga runtom i landet.Thea Hidås, 18, är orolig för vad beslutet kan leda till – och för att studentfirandet kan bli ännu mer begränsat.– Det är onödigt att ta ett sådant beslut när man ser en tredje våg komma, säger hon.

Webbkonferens hos Skolporten
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Tillgänglig på webben 6–27 april

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens för dig som är svensklärare på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Nytt inom forskning och utveckling

18 books to help grieving children and teens heal

COVID-19 related deaths may mean teachers, librarians and caregivers need books about death for kids who are grieving, especially if it’s a student who lost a parent.

How to talk — and listen — to a teen with mental health struggles

Over a year into the pandemic, many teens are missing milestones and struggling with their mental health. Here’s how to spot red flags and when to get help.

How sketchnoting can help with ‘Zoom fatigue,’ student agency and building relationships

Sketchoting can help give students a break from staring at a computer monitor and help make connections that they might otherwise miss in more traditional note taking.  

Study finds elementary students’ reading skills stalled after spring school closures

A new study by researchers at the Stanford Graduate School of Education found that students currently in second and third grade are now approximately 30% behind what would be expected in a typical year in reading fluency.

Lärarna i frontlinjen för den svenska coronastrategin

Det var de enskilda lärarna och skolorna som fick ta ansvar för att skolorna skulle kunna hålla öppet när coronapandemin slog till. Samtidigt blev det tydligt att skolan inte bara är en plats för undervisning utan att den fyller en viktig social funktion i samhället.

Skolportens konferenser
Utvecklingsartikel
Brist på utmaning vid distansundervisning

Brist på utmaning vid distansundervisning

Gymnasielever skulle gynnas av att distansundervisningen fokuserade mer på individuella samtal och samtal i mindre grupper. Det visar Martin Granbom i sin utvecklingsartikel.

Läs mer här
Tips

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Till Skola Hemma
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Fjärr- och distansundervisning
Nya rapporter

”Allt ska fungera som vanligt”

Arbetsbelastning, smittspridning och oro – en nulägesrapport från svenska skolor. (pdf)

Universitetskanslersämbetets pandemiuppdrag

I den här rapporten har vi sammanställt publikationer som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Omfattningen av publikationerna varierar – från längre rapporter till kortare analyser och promemorior. Dessutom redovisar vi statistik och analyser ur UKÄ:s reguljära verksamhet. (pdf)

Digitalisera inte bort lärarprofessionen – En rapport om lärarnas och skolledarnas roll när skolan digitaliseras

Rapporten visar att det finns uppenbara problem, liksom farhågor, för att de digitala arbetssätt som varit nödlösningar under pandemin ska bli bestående när samhälle och skola återgår till normala förhållanden. Många lärare varnar för att tekniskt möjliga digitala arbetssätt tränger ut pedagogiskt bättre arbetssätt. (pdf)

Flexibel inredning i morgondagens skola – 200 rektorer om framtidens fysiska lärmiljö

Av de 200 rektorer i Sverige som deltagit i studien uppger hälften att de glesat ut mellan sittplatser i klassrummen och 66% har förändrat möbleringen i matsalen. Men långt ifrån alla har haft möjlighet att göra de förändringar som krävts, bland svaren om vad man saknar toppar en mer flexibel inredning önskemålen. (pdf)

Årsrapport 2020 – Skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19

I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Vi kan se att det gjorts många och omfattande insatser. Men att det fortfarande finns anledning till oro gällande vissa elevgrupper. (pdf)

Undersökning om covid-19-pandemin

I månadsskiftet januari-februari genomförde vi en undersökning bland personal i skolan om pandemins påverkan under vårterminen. Sammanlagt inkom drygt 3 100 svar. Resultatet visar att skolpersonalen upplevde störst påverkan när det gällde möjligheterna för eleverna att genomföra prao och apl. Personalen upplevde också att deras förutsättningar för en god arbetsmiljö och för att genomföra sina arbetsuppgifter påverkades. (pdf)

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor