Covid-19 och skolan

En fokussida för nyheter, rapporter och forskning om den pågående coronapandemin och dess påverkan på skolan.

2020-12-01 11:09 Dela:
Mest lästa nyheter senaste veckan

FOHM stoppar insamlingen om skolan

Folkhälsomyndigheten stoppar insamlingen av uppgifter om covid-utbrott i skolmiljö. Det innebär att det saknas uppgifter om utbrott i skolan på nationell nivå. Samtidigt saknar flera regioner kapacitet att smittspåra i skolmiljö.

Nya siffror: Grundskollärare värst drabbade av smitta

Lärare är smittade i högre grad än andra yrkesgrupper och i högre grad än i våras, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten som TV4 har tagit del av. Enligt siffrorna är grundskollärare den enskilt värst drabbade gruppen i sammanställningen.

Pisachef: Pandemin förödande för vissa elever

Pandemin har påverkat skolgången för elever världen över. Vad får det för följder? Studien Pisa skulle ha undersökt saken denna vår – men viruset bromsade planen. ”Det är en besvikelse, för det är nu vi som mest behöver kunskap om utvecklingen i skolan,” säger Pisachefen Andreas Schleicher.

Fortbildning
Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 14 dagar fr.o.m. 24 mars

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Ta bland annat del av föreläsningar om hur du skapar förutsättningar för goda samtal med elever med npf eller som är nyanlända. Du får även nyheter från Skolverket, information om ett digitalt kartläggningsverktyg, samt om hur du kan arbeta med studie-och yrkesvägledning i alla årskurser.

Läs mer och boka plats
Senaste nytt om Covid-19

Skolor på väg att stängas i Portugal

Pandemin slår hårt i Europa. I Portugal väntas nu alla skolor att stängas. Antalet coronasmittade i Portugal fortsätter att skjuta i höjden. Föräldraorganisationer, studenter och oppositionen har under en tid uppmanat regeringen att stänga skolorna.

Utbildningsministerns studentbesked: ”Annorlunda firande även i år”

Det blir troligen inget stort firande av studenter i år heller och studentflak är uteslutet. Ändå hoppas utbildningsminister Anna Ekström (S) på en viss lättnad i och med den bredare vaccineringen av befolkningen under våren.

Nya siffror: Så många högstadieskolor undervisar på distans

Två tredjedelar av huvudmännen har helt eller delvis övergått till undervisning på distans vid merparten av sina skolor. Det visar Skolverkets snabbutredning.

Gymnasieläraren efter nya beskedet: ”Positivt men tufft”

Gymnasieläraren Robin Smith gör tummen upp för dagens besked om gymnasieskolan. Samtidigt konstaterar han att det kommer att öka pressen på lärarna. ”Det innebär en belastning att ha tre varianter av undervisning att hålla reda på”, säger han.

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Regeringens besked om att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning på plats är oroväckande, enligt Lärarnas Riksförbund.​ ”Det är någon slags parallell verklighet som jag faktiskt tror tär på lärarnas tålamod”, säger ordförande Åsa Fahlén.

”Jo, vi följer råden om smittskydd i skolan”

Mitt beslut kring distansundervisning i Stockholms stad är fattat helt i enlighet med de rekommendationer Smittskydd Stockholm gett oss. Replik från Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

Kritiken mot regeringens beslut: ”Upprepar misstag”

Regeringen lättar upp coronaråden för gymnasieskolan. Bland forskare råder delade meningar om det är rätt åtgärd – när smittspridningen nu ser ut att minska. ”Vi riskerar att upprepa samma misstag som i höstas, när kurvorna gick ner under sommaren och man drog slutsatsen att faran var över”, säger KI-forskaren Åsa Wheelock.

Många högstadieskolor undervisar på distans

Två av tre högstadieskolor sköter nu all, eller nästan all undervisning på distans, det visar en sammanställning som Skolverket har gjort.

Succes for coronaundervisning – nu kan elever gå i onlineklasse

Frederiksbergsk gymnasium vil tilbyde hel linje med virtuel undervisning inspireret af coronanedlukningen.

School attendance in England higher than first lockdown

School attendance in England is five times higher than during the first lockdown, official figures show.

Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Nytt inom forskning och utveckling

Snabba råd vid undervisning på distans

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

Niondeklassare brister i historiekunskaper

Många niondeklassare har stora svårigheter med att tolka historiska källor och att använda historiska begrepp, två förmågor som är centrala i historieämnet. Risken är också stor att coronapandemin ytterligare försvårar kunskapsinhämtningen för dessa elever.

How early childhood educators adapted to COVID-19

A high-quality education in the first few years of school can increase children’s success. As educators adapt for this age group in a global pandemic, Quentin Brown, the executive director of Educare Lincoln in Nebraska, suggests incorporating feedback and planning ahead.

Tips och råd när högstadiet ställer om till distansundervisning

Hur kommer man igång med distansundervisning, hur motiverar man sina elever och hur får man som lärare allt att funka så bra som möjligt? Här är några matnyttiga tips!

Open schools, covid-19, and child and teacher morbidity in Sweden

This letter includes data on children and teachers in Sweden who were admitted to ICUs with Covid-19 between March 1 and June 30, 2020. There was no additional risk to teachers as compared with persons in other professions.

Kommande konferenser
Utvecklingsartikel
Brist på utmaning vid distansundervisning

Brist på utmaning vid distansundervisning

Gymnasielever skulle gynnas av att distansundervisningen fokuserade mer på individuella samtal och samtal i mindre grupper. Det visar Martin Granbom i sin utvecklingsartikel.

Läs mer här
Tips

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Till Skola Hemma
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Fjärr- och distansundervisning
Nya rapporter

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Skolverket har med anledning av den pågående covid-19-pandmin genomfört en intervjuundersökning riktad till huvudmän för grundskolans årskurs 7–9, om i vilken omfattning de vid tillfället övergått till fjärr- och distansundervisning. Samtliga landets 290 kommuner samt 33 enskilda huvudmän kontaktades under två dagar, den 15 respektive 18 januari 2021. (pdf)

Utbildning under coronapandemin i gymnasieskolan

Den distansundervisning som gymnasieskolan fått anpassa sig till under coronapandemin har varit utmanande för både skolorna och eleverna. I denna rapport belyser vi både de områden som skolan bedömer som särskilt utmanande i hanteringen av pandemin och de arbetssätt som fungerat särskilt väl, men också hur eleverna själva upplever situationen genom att lyfta fram deras perspektiv. (pdf)

Gymnasiestudier under covid-19

Den här rapporten utgår från en användarundersökning som genomfördes på gymnasium.se bland sajtens besökare och medlemmar. Resultatet som redovisas i rapporten baseras på svaren från totalt 671 personer under perioden 25 september till 26 oktober 2020. (pdf)

Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan

Rapporten bidrar med en viktig lägesbild från första halvan av höstterminen 2020 av hur rektorer och elever själva bedömer att skolan har hanterat denna situation och de omställningar som pandemin dittills medfört. (pdf)

Skyddsombuden om coronaläget på skolorna

Var fjärde skola struntar i att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och grundskollärarna måste vikariera i mycket högre utsträckning än före pandemin. Det är några av slutsatserna i denna enkät med förbundets skyddsombud. (pdf)

”Inte ens en meter mellan eleverna”

Lärares syn på hur det egentligen fungerar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. (pdf)

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor