Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare eller skolledare.

Mest läst nyheterna

Svårt för unga att skilja på reklam från nyheter

Unga har svårt att skilja nyheter från reklam. Det visar en ny studie, publicerad av Nordicom vid Göteborgs Universitet. Studien visar att många ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter på nätet.

”Lärare ska undervisa en västerländsk världsbild”

Skolan har på kort tid fått möta ett stort antal elever vars erfarenheter skiljer sig avsevärt från humanismens västerländska karaktär. För att lyckas med sitt kunskapsförmedlande uppdrag måste lärare tillåtas att utan skam undervisa om västerländsk världsbild, skriver Ljiljana Orelj, förstelärare.

”Googla deepfake och Obama”

Carl Heath har fått i uppdrag av regeringen att främja demokratiska samtal och folkbilda mot desinformation, propaganda och hat på internet.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Se hela programmet
Fler nyheter om demokrati och källkritik

”Lärare ska undervisa en västerländsk världsbild”

Skolan har på kort tid fått möta ett stort antal elever vars erfarenheter skiljer sig avsevärt från humanismens västerländska karaktär. För att lyckas med sitt kunskapsförmedlande uppdrag måste lärare tillåtas att utan skam undervisa om västerländsk världsbild, skriver Ljiljana Orelj, förstelärare.

Södertäljes gymnasieskolor deltar i projekt om mänskliga rättigheter

Södertäljes kommunala gymnasieskolor deltar under våren i det så kallade Kubenprojektet, ett projekt om mänskliga rättigheter i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Syftet är att skolorna teoretiskt och estetiskt ska fördjupa sig i en mänsklig rättighet. Södertälje har tilldelats artikel 25: Rätten till tillräcklig levnadsstandard. Den 14 februari invigs själva ”Kuben” – ett mobilt utställningsrum – på Stora torget där eleverna ställer ut sina estetiska alster.

”Googla deepfake och Obama”

Carl Heath har fått i uppdrag av regeringen att främja demokratiska samtal och folkbilda mot desinformation, propaganda och hat på internet.

Svårt för unga att skilja på reklam från nyheter

Unga har svårt att skilja nyheter från reklam. Det visar en ny studie, publicerad av Nordicom vid Göteborgs Universitet. Studien visar att många ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter på nätet.

Robotar och källkritik på den digitala förskolan i Bodbyn

När förskolan i sommar får en ny läroplan har det digitala för första gången fått en tydlig roll. På förskolan Myrstacken i Bodbyn är det digitala redan en del av vardagen.

LTU får pengar till projekt om falsk information på engelska

För att skolelever ska bli bättre på att förstå och värdera engelska texter när de arbetar och söker på nätet så inleder Skolforskningsinstitutet nu ett treårigt projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Svårt för elever att skilja sant från falskt på engelska nätsidor

För att skolelever ska bli bättre på att förstå och värdera engelska texter när de arbetar och söker på nätet så inleder Skolforskningsinstitutet nu ett treårigt projekt.

Läsartext: Allt ifrågasättande av det vedertagna är inte konspirationsteorier

Tomas Jönsson skriver om kritiskt tänkande och ifrågasättande i skolan.

”Elvaåringarnas ”vi” ger framtidshopp för Sverige ”

Enligt en ny studie ser elvaåringar med rötter utanför Sverige ändå den svenska historien som sin egen. De tillhör flera kulturer samtidigt. Det är den bästa nyhet jag hört på evigheter, skriver DN på ledarplats.

Fördjupning
MIK för mig

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här hittar du bland annat färdiga lektioner om upphovsrätt, förtal, dold reklam och mycket mer.

Statens medieråd
Forskning och utveckling

”Dagens fakta kan inte vara fel i morgon”

Hon får yrsel av läroplanen och vill göra om lärarutbildningen. Filosofen Åsa Wikforss slår ett slag för kunskaper och ger skolan en känga.

Filosofiprofessor:”Lärare ska inte göra det kul”

Förmedlingspedagogik är inte lydnadskultur. Man kan ha en demokratisk skola men samtidigt strukturerad undervisning, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet.

Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review har forskare undersökt svenska tonåringars förmåga att avgöra trovärdigheten i nyheter på nätet. I studien medverkade 483 gymnasieungdomar i åldrarna 16-19 år.

Svårt för ungdomar att identifiera falska nyheter på nätet

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Det visar en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Är demokratin hotad? Om privata intressen och skolans omvandling

Vår demokrati bärs upp av demokratins institutioner. Utbildningssystemet är en av dessa institutioner. Men vad händer när demokratin hamnar i bakgrunden och andra målsättningar successivt präglar utbildningen? En essä av Tomas Englund.

Utvecklingsartiklar om demokrati och källkritik

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Att koppla skolämnen till aktuella samhällsfrågor ökar elevers kunskap och engagemang, visar Stina Ekmarks och Emma Söderholms artikel. I deras ämnesövergripande projekt fick en grupp elever åka till Grekland och dela ut förnödenheter till flyktingar, medan den andra delade ut mat till EU-migranter i Orminge.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Se fler utvecklingsartiklar
Konferenser
Fördjupning
IIS digitala lektioner om källkritik

IIS digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Till Digitala lektioner
Utvalt om demokrati

Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet i slutet på oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna. (pdf)

ICCS 2016

Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. (pdf)

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Nytt lärarmaterial ska lära unga om demokrati

Om mindre än en månad är det val i Sverige och demokrati är en högaktuell fråga. Nu lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokratins framtid.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf)

Skolportens magasin
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 - ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer
Utvalt om källkritik

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Checklista för källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. (pdf)

Guide för källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

”Modern källkritik handlar om söklogik”

Risken är stor att främmande makt försöker påverka det svenska valet i höst. För gymnasielärarna väntar en viktig uppgift i att träna sina elever i en ny mer avancerad form av källkritik, menar Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Så funkar Sverige : Källkritik

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra?

Fördjupning
Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnt har samlat länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda, som handlar tex om källkritik och hat på nätet.

Till Surfa Lugnt