Demokrati och källkritik

Här samlar vi nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik som du kan ha nytta av som lärare eller skolledare.

Mest lästa nyheterna
Karin Berg: Olika barn lär sig mer ihop

Karin Berg: Olika barn lär sig mer ihop

Redan år 1992 varnade OECD den sittande regeringen för att göra de drastiska marknadsanpassningar i den svenska skolan som man då planerade, skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.

Är skolan demokratifrämjande? Kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter: en forskningsöversikt.

I föreliggande rapport sammanfattas delar av forskningsläget kring skolans demokratifrämjande uppdrag. Forum för levande historia hoppas på detta sätt kunna tillgängliggöra de senaste årens forskning inom detta område och därigenom bidra till en kunskapsbaserad diskussion kring denna fråga. (pdf)

Kritik mot NRK – manipulerade skolval i experiment

I Norge kommer idag stark kritik mot mediebolaget NRK. Det visar sig nämligen att public service-företaget, med hjälp av falska nyheter, medvetet har försökt att manipulera ett skolval i en gymnasieskola.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Se hela programmet
Fler nyheter om demokrati och källkritik

”Svenskarna dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst”

Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och näthat fått fäste har vi insett att samhällsutvecklingen och digitaliseringen inte bara skapat fantastiska möjligheter utan också prövningar. Vi står nu inför utmaningen att öka motståndskraften mot de destruktiva strömningarna på nätet, skriver bland andra Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, m.fl.

Splittrad bild av skolans demokratiska roll

Det är svårt att se samband mellan skolundervisningen och elevernas demokratiska kompetens. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia.

Är skolan demokratifrämjande? Kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter: en forskningsöversikt.

I föreliggande rapport sammanfattas delar av forskningsläget kring skolans demokratifrämjande uppdrag. Forum för levande historia hoppas på detta sätt kunna tillgängliggöra de senaste årens forskning inom detta område och därigenom bidra till en kunskapsbaserad diskussion kring denna fråga. (pdf)

Ny rapport: skolan demokratifrämjande för vissa

Skolan har störst positiv effekt hos elever från socioekonomiskt utsatta hem när det gäller att utveckla demokratisk kompetens. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia.

Karin Berg: Olika barn lär sig mer ihop

Redan år 1992 varnade OECD den sittande regeringen för att göra de drastiska marknadsanpassningar i den svenska skolan som man då planerade, skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.

Min demokrati : Elma, Asja och elevrådet

Elma och Asja är 15 år. De är tvillingar och delar på ordförandeposten i skolans elevråd. Systrarna har redan fått igenom förbättringar på skolan, de har samlat in pengar till en lekplats och fått skolan mer miljövänlig. I dag har de arrangerat en tävling för alla elever. (webb-tv)

Fria ordets dag: ”Finns stor spridning av falska nyheter”

Karlskronas över 700 elever i årskurs sex ska nu få lära sig mer om demokrati och yttrandefrihet. På onsdag är det Fria ordets dag.

”Det är enkelt att bli smart på nätet”

Hugo Ewald, journalist på Dagens Nyheter, föreläsare på Skolportens konferens om källkritik.

Kritik mot NRK – manipulerade skolval i experiment

I Norge kommer idag stark kritik mot mediebolaget NRK. Det visar sig nämligen att public service-företaget, med hjälp av falska nyheter, medvetet har försökt att manipulera ett skolval i en gymnasieskola.

”Porrfilter i skolan ger falsk trygghet”

Det finns inga belägg för att porrfilter i skolan skyddar barnen. Skolans pengar ska gå till undervisning – inte till filtrering av innehållet på nätet, skriver bland andra Elza Dunkels, docent, och Karin Nygårds, Surfa Lugnt.

Fortbildning
Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Att värdera, hantera och analysera ett informationsflöde

Yttrandefrihet är ett fundament i en fungerande demokrati. Därför är medie- och informationskunnighet, MIK, en viktig kunskap för att delta i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Att kunna ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt har blivit viktigare än någonsin. Här har skolan och skolbiblioteken en angelägen uppgift.

Makt i samhället ger makt på nätet

Tidningars kommentarsfält, bloggar och sociala medier som Twitter är tänkta som demokratiska platser, där fler röster får komma till tals. Och där även marginaliserade grupper kan göra sig hörda. Men forskning visar tvärtom att redan röststarka grupper, till exempel högutbildade personer i maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade.

Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap

Den övergripande frågan är: hur kan undervisning i samhällskunskap stärka elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik?

Bokmässan: Om bibliotekariens uppdrag

Hur hanterar bibliotekarien sitt uppdrag att till exempel bidra till fri åsiktsbildning? Och vilken kompetens behöver folkbiblioteken för att hjälpa besökare att navigera i en digital verklighet? Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås lyfter stora samhällsfrågor på Bokmässan 2019.

Hon kämpar för kunskap

Deepfake är det som skrämmer professor Åsa Wikforss mest. Som att skapa helt fejkade intervjuer. I kombination med den ökade skepsisen mot våra kunskapsinstitutioner.

Kunskapsresistens i universitetspodd

I podden ”Bakom Bokhyllan” medverkar Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och nyligen invald som ledamot i Svenska akademien.

Fördjupning
MIK för mig

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här hittar du bland annat färdiga lektioner om upphovsrätt, förtal, dold reklam och mycket mer.

Statens medieråd
Utvecklingsartiklar om demokrati och källkritik

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Att koppla skolämnen till aktuella samhällsfrågor ökar elevers kunskap och engagemang, visar Stina Ekmarks och Emma Söderholms artikel. I deras ämnesövergripande projekt fick en grupp elever åka till Grekland och dela ut förnödenheter till flyktingar, medan den andra delade ut mat till EU-migranter i Orminge.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Se fler utvecklingsartiklar
Konferenser
Fördjupning
IIS digitala lektioner om källkritik

IIS digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Till Digitala lektioner
Skolportens magasin
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 - ute nu!

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Prova på-pris: 2 nr för bara 99 kr!
Forum för levande historia

Tre av fem i Sverige tycker att demokratin har försvagats de senaste 5–10 åren och endast två av fem känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Forum för levande historia lanserar därför satsningen ”Demokratin och du”, för att öka engagemanget och bidra till att demokratin stärks. I materialet finns bland annat tre kortfilmer om demokrati som har tagits fram i syfte att väcka tankar och starta samtal.

Läs mer
Fördjupning
Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnt har samlat länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda, som handlar tex om källkritik och hat på nätet.

Till Surfa Lugnt
Utvalt om demokrati

Unga med attityd 2019, del 1 Samhällsfrågor och demokrati

Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. (pdf)  

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet i slutet på oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Lärarmaterial ska lära unga om demokrati

Nu lanseras ett material för skolan som ger unga en inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokratins framtid.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf)

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Utvalt om källkritik

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Checklista för källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. (pdf)

Guide för källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

”Modern källkritik handlar om söklogik”

Risken är stor att främmande makt försöker påverka det svenska valet i höst. För gymnasielärarna väntar en viktig uppgift i att träna sina elever i en ny mer avancerad form av källkritik, menar Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Så funkar Sverige : Källkritik

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra?