Demokrati och källkritik

Här samlar vi nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik.

Mest lästa nyheterna

”Elever bör få faktagranska själva”

Faktaresistens och vetenskapliga myter. Dan Larhammar, ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien, ska föreläsa om hur lärare kan arbeta med pseudovetenskap i undervisningen på Skolportens konferens i biologi i höst.

Bryter Skurups kommun mot yttrandefriheten?

Skolledarförbundet menar att kommunen bryter mot Yttrandefrihetsgrundlagen och har anmält Skurup till Justitiekanslern. Hör Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson och moderaten Loubna Stensåker-Göransson, ordförande för Skurups utbildningsnämnd. (webb-radio)

”Wikforss ovilja att tala med fel sorts folk är farlig”

Åsa Wikforss hyllade bok om alternativa fakta har nu nått 110 000 gymnasieelever. Nils Funcke menar att hennes inställning till debatten om den både är problematisk och hämmar utvecklingen.

Fler nyheter om demokrati och källkritik

”Gör inte politiska vinster på skolan”

Skolan ska förmedla de värderingar den svenska demokratin står för. För att lyckas med detta måste vi hjälpas åt, skriver företrädare för fackliga organisationer inom skolan.

De prisas för sitt arbete med källkritik på nätet

Projektet Nätsmart Mora har prisats för sitt arbete med källkritik på nätet för barn, unga och vuxna i deras närhet.

Är bilden verkligen sann?

När Stockholmskällan kommer till klassrummet blir eleverna detektiver som granskar historiskt källmaterial kritiskt. Är Carl August Tholanders målning av Slussen verkligen en sann bild av Stockholm år 1898? Telefonledningar, ånglok, hattar och en mänsklig sökmotor ger viktiga ledtrådar.

”Elever bör få faktagranska själva”

Faktaresistens och vetenskapliga myter. Dan Larhammar, ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien, ska föreläsa om hur lärare kan arbeta med pseudovetenskap i undervisningen på Skolportens konferens i biologi i höst.

Bryter Skurups kommun mot yttrandefriheten?

Skolledarförbundet menar att kommunen bryter mot Yttrandefrihetsgrundlagen och har anmält Skurup till Justitiekanslern. Hör Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson och moderaten Loubna Stensåker-Göransson, ordförande för Skurups utbildningsnämnd. (webb-radio)

”Vi har svårt att nå ut till skolor i Malmöregionen med föreläsningar om Förintelsen”.

Utbildning om Förintelsen är obligatorisk. Den får inte undvikas, särskilt inte där antisemitism förekommer. Där bör utbildningen istället intensifieras. Det skriver Adina Broström och Nadine Gerson Flam, grundare av föreningen Zikaron.

”Det är inte auktoritärt att lita på sin elektriker”

Nils Funcke skrev på Expressens kultursida att Åsa Wikforss ger uttryck för en auktoritär syn på kunskap i boken ”Alternativa fakta”. Nu svarar Åsa Wikforss på kritiken att hon inte vill ta debatten.

”Wikforss ovilja att tala med fel sorts folk är farlig”

Åsa Wikforss hyllade bok om alternativa fakta har nu nått 110 000 gymnasieelever. Nils Funcke menar att hennes inställning till debatten om den både är problematisk och hämmar utvecklingen.

”Allvarligt att Wikforss trivialiserar faktafelen”

Debatten om Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” fortsätter. Här svarar skolforskaren Magnus Hultén på hennes kritik av den konstruktivistiska pedagogiken i skolan – och återkommer till bokens faktafel.

Fortbildning
Konferens: Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Konferens: Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Välkommen!

Se hela programmet och boka
Forskning och utveckling

Onlinespel kan fungera som ”vaccin” mot fake news över gränser

Spelet ”Bad News” som tagits fram för att göra spelaren bättre på att avslöja falska nyheter och desinformation fungerar i Sverige och andra länder. Det visar en ny vetenskaplig studie från universiteten i Uppsala och Cambridge. Utvärderingen visar att spelarna blev bättre på att avslöja fejkade nyheter samtidigt som de behöll förtroendet för riktiga nyheter.

Onlinespel ledde till ökad kunskap om desinformation

Ett onlinespel som tagits fram för att göra spelare bättre på att avslöja falska nyheter och känna igen desinformation, verkar ha den effekt man hoppats på. Det enligt en ny studie från Uppsala och Cambridge universitet.

Vi ❤️ källkritik

Med bara 1 dag kvar till Alla hjärtans dag vill vi på Digitala lektioner passa på att ge lite extra kärlek till vår källkritiksutmaning och alla ni källkritikshjältar som jobbar med att sprida kunskap. Är du redan med på källkritikståget eller vill ha mer inspiration rekommenderar vi varmt våra videor i ämnet på Youtube. Du kan också titta närmare på våra lektioner i källkritik längst ner på sidan, tillsammans kan vi bidra till mer kunskap!

Lektionstips på minuten : Hur lär man ut källkritik till förskolebarn?

Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Hur går det till? Här kommer tre tips som kan hjälpa till. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Digital kompetens i förskolan. (webb-tv)

Ester Pollack: ”Viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation”

– Jag tycker att det är viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation, säger medieforskaren Ester Pollack, en av författarna till boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid.

Skolan som demokratiprojekt

I avhandlingen ”Skolan som demokratiprojekt” från Karlstads universitet, analyserar Ami Cooper hur skolans demokratiuppdrag formuleras och vilka konsekvenser det får för lärarens roll.

”Inkludering handlar om ett förhållningssätt”

Lärmiljön ska vara inkluderande säger skollagen, en fråga som är komplex. Under tre år har deltagarna i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram ”Inkluderande lärmiljöer” undersökt området. Den nya kunskapen har inneburit en förändring av praktiken.

Bygga empati i klassrummet

Ny film på kanalen RWA PLAY: Raoul Wallenberg Academys playkanal innehåller tips för klassrummet av lärare — för lärare. Tipsen handlar om hur man kan arbeta med civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang i klassrummet. I en ny film delar läraren Fredrik Brohlin med sig tankar om hur man kan hjälpa elever att bygga empati.

”Rätten att få vara sig själv”

Jämställdhet och demokrati kan kännas som stora ord. De riskerar att hamna i diverse planer snarare än i verksamheten. Men låt oss motiveras av barnen, de som med din hjälp kan få fler möjligheter och bli trygga medskapare av framtiden. För det är precis vad demokrati och jämställdhet handlar om, skriver Karin Salmson, författare och utbildare i normkreativitet.

Gör barnen delaktiga

I arbetet med jämställdhet behöver vi arbeta med barnens delaktighet. De behöver få vara med och påverka för att utbildningen ska bli hållbar. Visa nyfikenhet för barnets tankar och bjud in till reflektion.

Fördjupning
MIK för mig

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här hittar du bland annat färdiga lektioner om upphovsrätt, förtal, dold reklam och mycket mer.

Statens medieråd
Utvecklingsartiklar om demokrati och källkritik

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Att koppla skolämnen till aktuella samhällsfrågor ökar elevers kunskap och engagemang, visar Stina Ekmarks och Emma Söderholms artikel. I deras ämnesövergripande projekt fick en grupp elever åka till Grekland och dela ut förnödenheter till flyktingar, medan den andra delade ut mat till EU-migranter i Orminge.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Se fler utvecklingsartiklar
Konferenser
Fördjupning
IIS digitala lektioner om källkritik

IIS digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Till Digitala lektioner
Skolportens magasin
Tema: Förskoleklassen
  Skolporten nr 1/2020 - ute nu!

Tema: Förskoleklassen

En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Prova på-pris: 2 nr för bara 99 kr!
Fördjupning
Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnt har samlat länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda, som handlar tex om källkritik och hat på nätet.

Till Surfa Lugnt
Utvalt om demokrati

Unga med attityd 2019, del 1 Samhällsfrågor och demokrati

Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. (pdf)  

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet i slutet på oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Lärarmaterial ska lära unga om demokrati

Nu lanseras ett material för skolan som ger unga en inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokratins framtid.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf)

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Utvalt om källkritik

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Checklista för källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. (pdf)

Guide för källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

”Modern källkritik handlar om söklogik”

Risken är stor att främmande makt försöker påverka det svenska valet i höst. För gymnasielärarna väntar en viktig uppgift i att träna sina elever i en ny mer avancerad form av källkritik, menar Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Så funkar Sverige : Källkritik

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra?