Demokrati och källkritik

Här samlar vi nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik som du kan ha nytta av som lärare eller skolledare.

Mest lästa nyheterna

På förskolan Kometen lär sig förskolebarnen källkritik

Hur lär man förskolebarn att vara kritiska mot vad de upplever på internet? På Kometens förskola i Växjö får barnen själva experimentera med digitala medier.

Skolverket om Antiken och bibeln

Vi har aldrig föreslagit att allt från antiken till 1700-talet ska raderas i historieundervisningen, skriver Anna Westerholm.

You can’t believe everything you read online. Many students don’t seem to know that.

A Stanford study showed how a fake video fooled teens, and how they could become savvier.

Fortbildning
Källkritik i fokus
  Konferensen äger rum 28 januari i Stockholm.

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Se hela programmet
Fler nyheter om demokrati och källkritik

Akademiledamotens bok ska lära elever källkritik: ”Skrev den i vredesmod”

Tillträdande Svenska Akademiledamoten, Åsa Wikforss, gör nu gemensam sak med bokförlaget Fri Tanke, med Björn Ulvaeus och Sven Hagströmer som grundare. Elever som går sista året på gymnasiet ska få varsitt exemplar av boken ”Alternativa fakta”.  

Åsa Wikforss om kampen mot ”Fake news”: Lärare har en viktig roll

Filosofiprofessorn och författaren Åsa Wikforss bok ”Alternativ fakta” ska delas ut till alla som läser tredje året på gymnasiet. Med den kommer en lärarhandledning. ”Lärare vet att de har en väldigt viktig roll i att rusta eleverna mot desinformation”, säger hon.

En julklapp för att motverka dumhet – 110 000 elever får Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta”

110 000 gymnasietreor får akademiledamoten Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” – förutsatt att deras lärare vill det. ”Vi hoppas att den ska hjälpa eleverna att stå emot lavinen av konspirationsteorier och dumhet”, säger Björn Ulvaeus.

Ungas inflytande

Ungas inflytande i den lokal beslutsprocessen. (pdf)

Ungas möjlighet till dialog har ökat

Ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat. Samtidigt sker dialogen med beslutsfattare sällan i större lokala samhällsfrågor visar rapporten Ungas inflytande.

Nytt material ska stärka elevernas bildkunskap

Dagens unga översköljs av bilder på nätet, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda innebörden av en tecknad figur? Nu släpper Statens medieråd ”Bilder och verkligheter” – ett nytt material som ska stärka elevernas visuella läskunnighet.

På förskolan Kometen lär sig förskolebarnen källkritik

Hur lär man förskolebarn att vara kritiska mot vad de upplever på internet? På Kometens förskola i Växjö får barnen själva experimentera med digitala medier.

You can’t believe everything you read online. Many students don’t seem to know that.

A Stanford study showed how a fake video fooled teens, and how they could become savvier.

Skolverket om Antiken och bibeln

Vi har aldrig föreslagit att allt från antiken till 1700-talet ska raderas i historieundervisningen, skriver Anna Westerholm.

Hundra år av rösträtt!

För bräckliga. För omogna. Det var några av motståndarnas argument i striden mot kvinnornas rösträtt. För 100 år sedan segrade kvinnorna, efter en 35 år lång kamp.

Fortbildning
Studie- och yrkesvägledare
  Konferensen äger rum 12-13 mars i Göteborg.

Studie- och yrkesvägledare

Omvärlden förändras i snabb takt, en stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar och samhällets digitalisering. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. Välkommen till två dagar med fokus på studie- och yrkesvägledningens viktiga uppdrag!Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Bakom bokhyllan #23 – Hoten mot den fria forskningen

Under lång tid har världens länder rört sig mot demokrati, men nu syns flera länder röra sig bort från den, menar flera forskare och nämner Kina, Ungern och Turkiet som exempel på länder där den akademiska friheten är hotad, och där forskare tvingas söka skydd i andra länder. Vad är akademisk frihet och hur ser det ut med den vetenskapliga autonomin och forskningsfriheten såväl i Sverige som runt om i världen?

Faktaresistens farligt för demokratin

Vi tolkar fakta så att vår världsbild bekräftas. Det visar studier av en grupp forskare vid Linköpings universitet. Det gör samhället mer polariserat och försvårar det demokratiska samtalet.

Propaganda och bilders makt

Här finns metodmaterialet Propaganda och bilders makt som du kan jobba med i klassrummet. Materialet består av en lärarhandledning och de två modulerna Bild är ett språk och Konsten att övertyga. Modulerna fungerar bäst som en helhet men kan även användas separat.

Demokratins kris större än bara ”fake news”

Är falska nyheter det främsta hotet mot demokratin? Nej, menar Malmöforskaren Johan Farkas. Han betonar istället vikten av att stärka demokratiska institutioner.

Skolbibliotek? Varför?

Att en elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek är en demokratisk rättighet.  Solveig Eriksson, Skolbibliotekscentralen, GSF, ger några exempel från verkligheten.

Se barnen som fullvärdiga medborgare

I förskolan ska barn inte bara lära sig vad demokrati är – de ska själva ingå i demokratiska sammanhang. ”De ska öva och uppleva reell demokrati redan från början när de börjar förskolan”, säger Martina Lundström, förskollärare och pedagogisk rådgivare, som vill synliggöra demokratiuppdraget och visa på hur förskolorna kan jobba med det i praktiken.

Fördjupning
MIK för mig

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här hittar du bland annat färdiga lektioner om upphovsrätt, förtal, dold reklam och mycket mer.

Statens medieråd
Utvecklingsartiklar om demokrati och källkritik

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Att koppla skolämnen till aktuella samhällsfrågor ökar elevers kunskap och engagemang, visar Stina Ekmarks och Emma Söderholms artikel. I deras ämnesövergripande projekt fick en grupp elever åka till Grekland och dela ut förnödenheter till flyktingar, medan den andra delade ut mat till EU-migranter i Orminge.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Se fler utvecklingsartiklar
Konferenser
Fördjupning
IIS digitala lektioner om källkritik

IIS digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Till Digitala lektioner
Skolportens magasin
Tema: Fritidshem
  Skolporten nr 5/2019 - ute nu!

Tema: Fritidshem

Från 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa i fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna högre status.

Prova på-pris: 2 nr för bara 99 kr!
Forum för levande historia

Tre av fem i Sverige tycker att demokratin har försvagats de senaste 5–10 åren och endast två av fem känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Forum för levande historia lanserar därför satsningen ”Demokratin och du”, för att öka engagemanget och bidra till att demokratin stärks. I materialet finns bland annat tre kortfilmer om demokrati som har tagits fram i syfte att väcka tankar och starta samtal.

Läs mer
Fördjupning
Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnt har samlat länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda, som handlar tex om källkritik och hat på nätet.

Till Surfa Lugnt
Utvalt om demokrati

Unga med attityd 2019, del 1 Samhällsfrågor och demokrati

Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. (pdf)  

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet i slutet på oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Lärarmaterial ska lära unga om demokrati

Nu lanseras ett material för skolan som ger unga en inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokratins framtid.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf)

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Utvalt om källkritik

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Checklista för källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. (pdf)

Guide för källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

”Modern källkritik handlar om söklogik”

Risken är stor att främmande makt försöker påverka det svenska valet i höst. För gymnasielärarna väntar en viktig uppgift i att träna sina elever i en ny mer avancerad form av källkritik, menar Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Så funkar Sverige : Källkritik

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra?