Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

Lärarnas fem favoritappar: Så höjer de undervisningen

Letar du just nu efter digitala verktyg som är rekommenderade av andra lärare?  Här är fem appar som lärare menar gör deras undervisning bättre.

Krav på digital kunskap i förskolan – bekymmer för rektorer

Förskolans nya läroplan kräver att barn från ett års ålder ges möjlighet till en adekvat digital kompetens. Samtidigt rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, att barn under två år inte stillasittande ska hålla på med digitala medier. Förskolerektorer tycker att det är svårt att veta vad som är bäst för barnen.

Fler skolor inför omdebatterade porrfilter

Knappt hälften av landets skolor har porrfilter på skoldatorerna. För få – menar vissa medan andra menar att filter kan ha direkt skadliga effekter.

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

”Elever beroende – kan inte hantera datorer i skolan”

Under de senaste tio åren har allt fler elever fått datorer i skolan. Som lärare är min erfarenhet att eleverna inte kan låta bli att i hög grad göra andra saker än de borde med sina datorer. Det skriver gymnasieläraren Paul Meyer.

Mora kommun vill dra större nytta av digitaliseringen – utbildar lärare och pedagoger

På måndag börjar de flesta barn i länet skolan igen. För lärarna har arbetet redan börjat. Mora kommun är inget undantag. En ny sak för i år är det ökade fokuset på digitalisering och hur det kan användas i skolan, dels för att underlätta undervisningen, men också för att förbereda eleverna på hur det kan komma att se ut i framtiden

Fredagsintervjun: Sissela Nutley

Barn under två år ska inte ha någon skärmtid alls, det finns risk för försenad språkutveckling och emotionell anknytning, säger hjärnforskaren Sissela Nutley i Fredagsintervjun. (webb-radio)

Robotmus och läsplatta för de minsta

Från första juli är det obligatoriskt att använda digitala verktyg i förskolan. I Ånge har man påbörjat arbetet, bland annat med en robotmus och det har enligt förskolepedagogerna givit resultat.

Socionom: Porrfilter är inte lösningen på problemet

Inför skolstarten har allt fler skolor infört porrfilter på sina datorer. Men det är inte alla som tycker att porrfilter är rätt väg att gå.

Porrfilter eller inte, vad säger forskningen?

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras porr, eller mer specifikt porrfilter – varför de finns, vad forskningen säger om dem; fungerar de, fungerar de inte? Hur resonerar man på politisk nivå när man väljer att införa dem? (webb-radio)

Fler kommuner väljer att installera porrfilter

Merparten av de värmländska kommunerna har porrfilter på skolans datorer. Och senaste året har skolorna med filter blivit ännu fler.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Google feature now checks for plagiarism

Google for Education has introduced a feature called originality reports that allows teachers and students to scan their work for plagiarism. As the feature scans work for commonalities among billions of webpages and millions of books, it highlights text that may need additional sourcing.

Hooked on the Internet, South Korean teens go into digital detox

Online gaming and other digital activities cause problems in people’s health, relationships and studies. Government centers treat teen boys and girls who struggle to cut down on use of tech devices.

Lärarrummet : Spel som pedagogisk verktyg

Läraren Felix Gyllenstig Serrao använder datorspel som ett pedagogiskt verktyg. Digitala verktyg i skolans värld är ingen ny företeelse. Datorprogram som används för att träna eleverna i exempelvis matematikuppgifter används sedan flera år. Det han fokuserar på är så kallad spelifiering. Genom att integrera spelelement i pedagogiken kan eleverna nå delmål och göra framsteg i en miljö som de känner igen från spelvärlden. (webb-tv)

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De tar också ogilla-markeringar hårdare. Det visar Irene Perini, forskare vid CSAN, i en nyligen publicerad artikel.

AI tailors teaching plans for China’s school students

Students at a high school in east China’s Anhui Province are having all their math tests marked by a computer, which will also analyze the results for teachers.

How video games can teach reading just as well as books

Video games based on digital narratives can help students learn and engage with reading, according to some teachers who use such games in their classrooms. School-based occupational therapist and former fourth-grade teacher Ivan Kaltman describes how he and his colleagues used a narrative role-playing game he developed to improve student read-alouds.

Teaching compassion toward animals using robots

The Scottish SPCA is using robots to teach kids how to best care for and show kindness to animals.

Voices in Tech: How edtech coaches aid classroom instruction

A well-trained team of coaches helps teachers manage the potentially overwhelming integration of new technology.

Why gaming is coming to this school’s curriculum

Radio 1 Newsbeat has been to visit what’s thought to be the first school in the UK to be introducing a gaming class into its official curriculum. The Richard Cloudesley School for special educational needs says it helps with pupils’ communication and problem-solving skills. (webb-tv)

Can toys teach coding to kids?

From build-your-own robots to computer programming 101, STEM toys are flooding the market.

Nya avhandlingar

Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

Agneta Grönlunds avhandling handlar om samhällskunskapslärares bedömningsarbete som utgörs av återkoppling till elever.

Handling socio-scientific controversy: Students’ reasoning through digital inquiry

I avhandlingen fokuserar Anne Solli på studenters och elevers resonerade om hur socio-vetenskapliga kontroverser är inbäddade i sociala, institutionella och materiella kontexter.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Jörgen Holmberg har forskat om undervisningsdesign som process och hur IKT kan användas för att skapa didaktiska mervärden för undervisning och lärande.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Försteläraren Åsa Girgensohn har skrivit en utvecklingsartikel om att använda Minecraft i undervisningen. "Dataspel används ofta för att checka av elevernas kunskaper, snarare än att utveckla deras lärande, men jag visar med tydliga exempel utifrån kunskapskraven hur datorspel kan stötta lärandet", säger hon.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Den digitala skolan

Tele2 har i samarbete med Kantar Sifo frågat 896 barn i åldern 6-16 år och 1164 föräldrar vad de tycker om digitaliseringen av skolan. (pdf)

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar

Digitala lärplattformar har blivit vanligt i Sveriges skolor. 8 av 10 lärare måste dokumentera elevernas lärande i en lärplattform. Men en ny rapport som Lärarförbundet visar att plattformarna fungerar dåligt och spär på lärarnas arbetsbelastning. (pdf)