Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

Digitala skolplattformar skrotas efter kritik

Flera digitala skolplattformar som används av lärare och föräldrar runt om i landet tvingas nu bytas ut. I flera fall har systemen kostat kommuner hundratals miljoner, men kritiken från föräldrar och lärare har varit så pass massiv att flera nu alltså måste skrotas.

Svensk lärarbrist och segregation pekas ut i ny EU-rapport

Lärarbrist, segregation och ett av de mest digitaliserade utbildningssystemen i Europa. Så beskrivs Sverige i en ny EU-rapport.

Education and Training Monitor EU analysis

The Education and Training Monitor is a European Commission Staff Working Document that presents a yearly evaluation of education and training systems across Europe. (pdf)

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

To millioner forældre skal lære nyt system: Lærerformand frygter kaos

Forældreintra skal afløses af Aula, når skoleeleverne vender tilbage fra efterårsferie.

”Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?”

Inom 15 år kommer yrkeskategorier att börja försvinna i större omfattning än någonsin tidigare, vilket innebär en stor samhällsomställning. Det ställer nya krav på hela utbildningsväsendet, och inte minst vår undervisning. Hur förbereder vi våra elever för framtidens föränderliga arbetsmarknad där vi inte vet vilka jobb som kommer att finnas? skriver läraren David Haas i ett blogginlägg.

Nu kan eleverna lyssna på läxan

Alla elever i Västerås stad har numera möjlighet att lyssna på sina läxor genom att logga in på en webbsida där alla läromedel finns inlästa.

Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

”Låt förskolan vara en digital frizon”

Enligt skollagen ska digitala läromedel användas redan i förskolan för att lägga grunden för en digital kompetens. Men små barn har helt andra behov. De behöver röra sig och interagera med vuxna. Låt barnen vara fria från skärmar i förskolan, skriver läraren Ida Lewald.

Skolborgarrådet om it-fiaskot: Bedrövligt

Stockholms stad behöver bli bättre på att följa upp offentliga upphandlingar. Det säger skolborgarråd Lotta Edholm (L) efter DN:s granskning av den försenade it-leveransen. ”Jag tycker att hela situationen är helt bedrövlig”, säger hon.

Digitalisering på drift inom vuxenutbildningen?

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har efterfrågat vilka förutsättningar som finns gällande digitalisering inom vuxenutbildningen. Via en mindre enkätundersökning fick NC in 174 svar från lärare inom sfi och sva på grundläggande samt gymnasial nivå inom komvux. Svaren tyder både på stor variation i såväl verksamheternas förutsättningar som på hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar med elevernas digitala kompetens.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

”Kan skärmtid främja hälsosamma beteenden?”

Skärmarnas negativa effekter diskuteras ofta i debatten. Det som inte får lika stor uppmärksamhet är frågan om hur vi kan använda skärmarnas beteendepåverkande belöningssystem för att uppnå önskvärda beteenden i exempelvis vården och skolan. Det skriver forskaren Marina Arkkukangas.

Vad är poängen med nya ­planen?

I och med att den nya läroplanen trätt i kraft har ­förskolan fått ett uppdrag kring digitalisering. Vi har träffat två forskare som hjälper oss reda ut ­varför digitaliseringen är viktig, hur forskningen ser ut och vilka risker som finns.

Study seeks to pinpoint student-success tools

A two-year study by the University of California at Irvine seeks to create tools to maximize student achievement and help them graduate. Researchers will study how students use social media, school technology and support resources, and how attendance affects critical-thinking skills.

Ed-Tech usage levels are low: What should schools do?

A large number of education-technology licenses are never used, and about 98% are not used intensively, according to a report by BrightBytes – findings backed by a separate study from Glimpse K12 that found 67% of educational software product licenses go unused. One potential cause is that edtech purchases are not aligned with the needs of students and teachers.

Tool gauges use of Google in K-12 classrooms

Google has unveiled ”transformation reports” to give educators data on how often various Google offerings are actually used and for which specific tasks. This is important because a study last year by BrightBytes found the majority of software licenses purchased by schools went unused and another study by LearnTrials revealed just 9% of education-technology tools are used to their intended extent.

UofL researchers discover robots help students with autism learn

Students ages 6 to 8 who learned in a classroom setting with a robot named NAO showed more improvement than peers who didn’t learn alongside the robot, according to researchers from the University of Louisville in Kentucky. The researchers said they think the robot made students less afraid of reaching the wrong answer and helped them work on their social skills.

”Sakernas internet” gör entré i klassrummen

Nu gör sakernas internet entré i skolorna. Ett stort forskningsprojekt som synar tekniken kan ge företagen nya ledtrådar till nya tjänster och öka kvaliteten i undervisningen.

AI tar plats vid katedern – spås bli miljardindustri

Skolan som vi känner till den är snart ett minne blott. Under 2020-talet skräddarsys utbildningen helt efter elevens kunskapsluckor – och lärarna får en helt annan roll i klassrummet. Det säger Joel Hellermark, vd och grundare av Sana Labs.

Will AI help or hurt equity in the classroom?

As educators find ways to integrate artificial intelligence in the classroom, some question whether it will help to level the playing field in education, write Andre Perry and Nicol Turner-Lee. They consider steps that AI developers must take to ensure racial equity in the technology.

Google apps are used widely in K-12. A new tool will show just how useful they are.

Google has unveiled ”transformation reports” to give educators data on how often various Google offerings are actually used and for which specific tasks. This is important because a study last year by BrightBytes found the majority of software licenses purchased by schools went unused and another study by LearnTrials revealed just 9% of education-technology tools are used to their intended extent.

Nya avhandlingar

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

Agneta Grönlunds avhandling handlar om samhällskunskapslärares bedömningsarbete som utgörs av återkoppling till elever.

Handling socio-scientific controversy: Students’ reasoning through digital inquiry

I avhandlingen fokuserar Anne Solli på studenters och elevers resonerade om hur socio-vetenskapliga kontroverser är inbäddade i sociala, institutionella och materiella kontexter.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Education and Training Monitor EU analysis

The Education and Training Monitor is a European Commission Staff Working Document that presents a yearly evaluation of education and training systems across Europe. (pdf)

Föräldrar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Småungar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här ingår också frågor om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Ungar & Medier 2019

Detta är en redovisning av resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. (pdf)

Den digitala skolan

Tele2 har i samarbete med Kantar Sifo frågat 896 barn i åldern 6-16 år och 1164 föräldrar vad de tycker om digitaliseringen av skolan. (pdf)