Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering under veckan

Ny undersökning: Nio av tio lärare vill stärka sin digitala kompetens

Höstterminen 2018 började nya tillägg i skolans läroplaner att gälla som ställer ökade krav på att stärka elevers digitala kompetens. En färsk Novusundersökning visar dock att var tredje grundskollärare saknar verktyg för att främja elevers digitala kompetens – en av fyra har inte tillräcklig egen kunskap.

Grundskolelärare om digital kompetens

Var tredje grundskollärare har liten eller knapp kännedom om de nya tilläggen om digital kompetens i läroplanen. (pdf)

”Kommersiella intressen ska inte styra i förskolan”

Snart blir det obligatoriskt med digital teknologi i förskolan. För förskolans och barnens del är det viktigt att det genomförs utifrån vetenskap – inte kommersiella intressen, skriver Malin Nilsen,fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och förskollärare.

Ny rapport om källkritik

Skolinspektionen: Lär elever bättre källkritik!

Vuxna och unga möter i dag stora flöden av konkurrerande information och nyheter. Förmågan att värdera och kritiskt ta ställning till information är därför mycket viktig. Trots detta ser Skolinspektionen i en ny granskning att undervisningen i källkritik inte är uppdaterad på flera skolor, skriver Helén Ängmo och Roger Thuring, Skolinspektionen.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. (pdf)

Svenska skolor dåliga på undervisa i digital källkritik

Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årkurs 7–9 om hur undervisningen kring digital källkritik fungerar. Men de är inte nöjda med vad skolorna presterar. Bland annat så har två av tre skolor inte haft någon undervisning i hur sökmotorer sorterar och hur de leder läsaren till viss information.

”Dålig idé att lära elever att välja bort neutrala källor”

Svenska skolor är dåliga på att undervisa i digital källkritik. Det visar en granskning från Skolinspektionen. Filosofen Åsa Wikforss anser att skolorna bidrar till en misstro mot etablerade medier och vetenskapliga texter snarare än att lära sina elever att identifiera falska källor.

Fler nyheter

”Kids Shouldn’t Have to Sacrifice Privacy for Education”

Our laws offer students very little protection against the wiles of the technology industry.

Digitala prov skapar en ny bransch

Om man vill få en uppfattning om hur långt de nordiska länderna kommit när det gäller digitaliseringen av sina skolor så är det inte helt enkelt att veta hur man ska gå tillväga.

Fritt fram för porr i tre av länets kommuner

Tre av tretton kommuner i länet saknar ett så kallat porrfilter på sina skolor.

Grundskolelärare om digital kompetens

Var tredje grundskollärare har liten eller knapp kännedom om de nya tilläggen om digital kompetens i läroplanen. (pdf)

Ny undersökning: Nio av tio lärare vill stärka sin digitala kompetens

Höstterminen 2018 började nya tillägg i skolans läroplaner att gälla som ställer ökade krav på att stärka elevers digitala kompetens. En färsk Novusundersökning visar dock att var tredje grundskollärare saknar verktyg för att främja elevers digitala kompetens – en av fyra har inte tillräcklig egen kunskap.

”Digitala verktyg skapar stress och stör inlärningen”

Bildning kräver koncentration medan de digitala verktygen idag används så att de stör bildningsprocessen. Det säger Joakim Sveland, lärare på Birkagårdens folkhögskola som föreläser om hur de digitala verktygen påverkar inlärningen.

”Svensk skola behöver mindre skärmtid”

Teknifieringen letar sig snabbt in i hela samhället och surfplattor i skolan har blivit mer regel än undantag, skriver Borås Tidning på ledarplats.

Fortbildning
Konferens för dig som arbetar på lågstadiet

Konferens för dig som arbetar på lågstadiet

Ur innehållet: Vad varje pedagog bör veta om inlärning, hjärnan och språkutveckling, bedömningsprocessen i skolans tidiga årskurser, programmering för lågstadiet, vi djupdyker i engelska, SO, källkritik - och mycket mer!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Schools use ”physical computing” to teach STEM

Teacher in Virginia uses a micro-controller to connect a computer to a keyboard, allowing kindergarten students to play notes—and close a circuit—when they high-five their classmates.

Study: Students benefit from 3D makerspaces

Students at three schools in Australia who used makerspaces involving 3D design and printing tools were more engaged and confident, according to a study by researchers at Macquarie University. The researchers also offered nine tips to help teachers create and use makerspaces, including by offering the right kind of professional-development opportunities.

Survey considers Gen Z views on tech in careers

A survey of Generation Z high-school and college students in 17 countries shows 80% want to work with cutting-edge technology as part of their careers, and 57% say their education has prepared them for a job. The data also show 98% have used technology during their education and 52% are confident in their tech skills.

7 Teacher-Tested Elementary Classroom Hacks

Teachers post great ideas on Instagram for everything from keeping your room clean to getting kids moving. We’ve collected a few, plus hashtags you should follow.

For-profit virtual charter shifts focus to career education

The for-profit educator has been under fire over the quality and effectiveness of its education programs.

State coordinates first K-12/higher education Hour of Code

K-12 schools teamed with colleges and universities in North Dakota to coordinate participation in this year’s Hour of Code. Gov. Doug Burgum said the state made student participation a priority, adding that the program helps to support preparation for college and career.

Digitala hjälpmedel stärker läsutvecklingen

Alla elever utvecklar inte de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. Men det går att stärka alla elevers läsutveckling genom digitala hjälpmedel.Till exempel kan digitala tester hjälpa läraren att individanpassa undervisningen.

Surfplattor stärker förskolebarns kommunikation på minoritetsspråk

Surfplattor suddar ut geografiska begränsningar och ger förskolebarn nya möjligheter att kommunicera på minoritetsspråk. Det visar en ny studie gjord av Petra Petersen, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Studien är publicerad i tidskriften Designs for Learning.

Lägger papper och penna åt sidan

Att leda digital utveckling kräver uthållighet. Amelie Wahlström pekade vänligt med hela handen – och belönades rikligt.

Digitala hjälpmedel stärker läsutvecklingen

Alla elever utvecklar inte de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. Men det går att stärka alla elevers läsutveckling genom digitala hjälpmedel. Till exempel kan digitala tester hjälpa läraren att individanpassa undervisningen.

Nya avhandlingar

A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

Susanna Nordmark har utforskat samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system bestående av arbetsmetod och stödtekniker för mobilt digitalt berättande avsett för lärande och undervisning.

Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

Thomas Nordström har utforskat två metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell läs- och skrivkunnighet.

Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Malin Nilsen vill med sin forskning om datorplattor och appar i förskolan också bidra till en kritisk diskussion om digitala teknologiers roll i förskolan.

A teacher-centred design system to integrate digital technologies in secondary mathematics classrooms

Miguel Perez har i sin avhandling utforskat förutsättningar där designforskare inom skolan kan lyckas med att skapa värdefulla och hållbara bidrag till matematiklärares utveckling.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
Fortbildning i Göteborg
Lärande, samverkan och utveckling i fritidshemmet

Lärande, samverkan och utveckling i fritidshemmet

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Varmt välkommen till vår fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag! På konferensen får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel.

Läs mer och boka plats
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Försteläraren Åsa Girgensohn har skrivit en utvecklingsartikel om att använda Minecraft i undervisningen. "Dataspel används ofta för att checka av elevernas kunskaper, snarare än att utveckla deras lärande, men jag visar med tydliga exempel utifrån kunskapskraven hur datorspel kan stötta lärandet", säger hon.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Grundskolelärare om digital kompetens

Var tredje grundskollärare har liten eller knapp kännedom om de nya tilläggen om digital kompetens i läroplanen. (pdf)

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. (pdf)

Svenskarna och internet 2018

Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen, det visar Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet 2018″. (pdf)