Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer.

  23091 Dela:
Mest läst om digitalisering denna månad

Grundskola köpte in strålningsskydd för routrar och surfplattor – kritiseras av forskare

Spiraskolan i Täby har låtit installera strålningsskydd, med hjälp av personer som har kopplingar till lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen. Stiftelsen arbetar för att sprida budskapet om att trådlösa nätverk och surfplattor ger cancer, vilket är rent felaktigt enligt aktuell vetenskap.

Stora behov av insatser för digitalisering i skolan

Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.

Coronakrisen gav digital rivstart i folkhögskolan

Kreativa lektionsupplägg, zoomfika och teknikflow. Den påtvingade distansundervisningen har lett till nya positiva erfarenheter för många lärare. Men även till oro för deltagare som försvinner eller halkar efter – och en massa extrajobb.

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

Grundskola köpte in strålningsskydd för routrar och surfplattor – kritiseras av forskare

Spiraskolan i Täby har låtit installera strålningsskydd, med hjälp av personer som har kopplingar till lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen. Stiftelsen arbetar för att sprida budskapet om att trådlösa nätverk och surfplattor ger cancer, vilket är rent felaktigt enligt aktuell vetenskap.

SKR: ”Kraftsamling krävs för att klara skolans digitalisering”

Ökat samarbete, högre tempo och mer resurser krävs om Sverige ska lyckas nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolan.

Skolledare har minst 25 olika datasystem att hålla reda på

Djungeln av olika it-system som inte talar med varandra är rektorernas största enskilda arbetsmiljöproblem. Datasystemen som slukar tid och ork får bottenbetyg i arbetsmiljöenkät.

”Bedrägeritriangeln” förklarar varför elever fuskar

Det är lätt hänt att fokusera allt för mycket på tekniska lösningar för att förhindra fusk vid distansundervisning, glöm inte att också arbeta med elevernas attityd till fusket, påminner läraren Erik Winerö.

Stora behov av insatser för digitalisering i skolan

Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.

Coronakrisen gav digital rivstart i folkhögskolan

Kreativa lektionsupplägg, zoomfika och teknikflow. Den påtvingade distansundervisningen har lett till nya positiva erfarenheter för många lärare. Men även till oro för deltagare som försvinner eller halkar efter – och en massa extrajobb.

Teknik som funkar ett skolmåste i coronatider

9 av 10 lärare uppger att tekniken fungerar väl under corona. Samtidigt känner nästan lika många en ökad arbetsbelastning.

Fortbildning
Tyska
  Konferensen äger rum 6-7 oktober i Stockholm.

Tyska

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i tyska från årskurs 6 till gymnasiet. Konferensen innehåller föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Enkla tips får fler att avslöja falska nyheter

Felaktig information som cirkulerar online är en utmaning för moderna samhällen. Men enkla åtgärder tycks kunna hjälpa människor att urskilja de falska nyheterna.

Många gymnasister mår sämre till följd av distansundervisningen

Hemmatillvaron och distansundervisningen har inte gjort gott för den psykiska hälsan hos landets gymnasieungdomar, enligt en ny studie från Lunds universitet. Fler än hälften uppger att de är mer oroliga och stressade än vanligt.

Håll dig uppdaterad – med smarta Feedly

Har du svårt att hålla dig uppdaterad inom dina ­ämnesområden? En rss-läsare kan hjälpa dig. Så här funkar gratistjänsten Feedly.

Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar

Lärare i förskoleklass upplever en frustration över att de glöms bort i skolans diskussioner om eventuell distansundervisning samt att den digitala utrustningen är begränsad, visar en blixtstudie av Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz Andersson,  Mona Lundin och Pia Williams vid Göteborgs universitet. Läs hela studien här (pdf).

Vetenskapsradions coronaspecial: Hur påverkades eleverna av hemundervisning?

Snart öppnar Sveriges skolor dörrarna för eleverna igen. Men hur har Sveriges och världens skolungdomar påverkats av skolstängningar och hemundervisning? Det försöker forskare nu ta reda på (webb-radio).

Edward Jensinger: Närundervisning bättre än fjärrundervisning

Trots talet om gymnasieskolans digitala utveckling i Corona-pandemins spår, så får vi inte förledas att tro att detta är framtidens modell för undervisning, skriver Edward Jensinger, rektor.

Trög digitalisering i kommunerna beror på fel prioriteringar

Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräckligt hög grad. Oförmågan att nyttja budgeten på bästa sätt resulterar i kortsiktiga perspektiv och att digitala lösningar för kommuninvånarna inte får effekt. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Ämnesinnehållet riskerar att bli underordnat i ett digitalt klassrum

Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det en risk att just dessa verktyg och inte undervisningsinnehållet hamnar i fokus. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Fördjupning
Skillnader i digital och analog återkoppling

Skillnader i digital och analog återkoppling

Agneta Grönlunds doktorsavhandling visar att digitala lärplattformar resulterar i en mer summativ återkoppling till eleverna.

Läs intervjun
Nya avhandlingar

Upper Secondary School Student Engagement and Disengagement: in Blended Learning

Nina Bergdahl har forskat om gymnasieelevers engagemang och dis-engagemang i teknikstött lärande.

I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

Kristina Walldén Hillström vill med sin forskning öka kunskapen om hur digitala medier används av barn i förskolans vardag.

Didactical Considerations in the Digitalized Classroom

Anne Kjellsdotter har i sin avhandling utforskat interaktionen mellan lärare, elever och ämnesinnehåll i ett digitalt klassrum på lågstadiet.  

Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

Unga vuxnas användning av mobiltelefoner, sociala medier och digitala plattformar sker ofta omedvetet och rutinmässigt och upplevs som beroendeframkallande. Det visar Johanna Maria Linnéa Lindström i sin avhandling.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Ökad medvetenhet med invävd värdegrund i svenska

Emma Wilhelm och it-ansvariga Alexander Hermansson har skrivit en artikel om sitt arbete med att väva in skolans värdegrund i svenskundervisningen och erbjuda eleverna att redovisa via hemsida, twitter och podd.

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Nya rapporter

Huvudmännens arbete med skolans digitalisering

Majoriteten av kommuner och enskilda skolhuvudmän uppger att de utgår från den nationella digitaliseringsstrategin när de formulerar mål och planer för sin verksamhet. Det visar vår uppföljning om digitaliseringen i skolan. (pdf)

Felsökning pågår. It i skolan behöver en omstart – En rapport om den digitala arbetsmiljön i skolan

Digitaliseringen har en självklar plats i skolan. I den bästa av världar kan digitaliseringen i skolväsendet bidra till högre måluppfyllelse för elever och bättre arbetsmiljö för lärare. Men många av de satsningar som hittills genomförts har inte gett förväntat resultat. Ytterst blir det lärare och elever som får ta smällen av att digitala verktyg krånglar och att det saknas it-support i den utsträckning som behövs. (pdf)

Mår unga sämre i en digital värld?

Mind har undersökt kopplingen mellan digitala medier och ungas psykiska välbefinnande genom att sammanställa det vetenskapliga nutidsläget, med ett särskilt fokus på Norden. (pdf)