Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer.

Mest läst om digitalisering denna månad

Hjälp till skolor att bedriva undervisning online

Edtech-branschen arbetar med att öka sin beredskap att stötta skolor att bedriva sin undervisning online. Här presenteras allt de olika leverantörerna tillgängliggör i form av olika sorters extra stöd och resurser till skolorna.

Lärande och datateknik ska öka lusten att läsa 

Datateknik ska i ett planerat projekt vid LTU ge barn och unga bättre läskunskap. Åsa Gardelli, biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik är involverad i projektet och tror mycket på det.

Skolsverige tipsar! – Så löser vi undervisningen

Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

Det där med möten ..

Kan det vi gör nu förändra hur vi ser på möten? Jag tycker mig märka att möten som sker digitalt i stället för i verkliga livet har en tendens att bli kortare. Inte lika många kommentarer, man skriver kortfattat i kommentarsfältet i stället för att begära ordet och göra en längre utläggning. Utläggningen kan vara hur bra som helst, men den blir ofta mer mångordig än om man skriver, eller om man pratar med sin egen datorskärm, skriver rektor Torbjörn Hanö.

Kostnadsfria digitala läromedel

Många elever i Sverige undervisas nu på distans. Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag är att ge alla elever möjligheten att nå sina studiemål, och erbjuder därför sina digitala läromedel kostnadsfritt till och med sista juni.

Distans- och fjärrundervisning – vuxenutbildning

Samlingssida av sfi-läraren Lillemor Malmbo vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), med länkar, tips, material och verktyg för distans- och fjärrundervisning inom vuxenutbildning och med ett andraspråksperspektiv.

Följer du GDPR när du arbetar digitalt?

Allt fler skolor går nu i snabb takt över från analog till digital undervisning av något slag. Men har du koll på att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR? Vad händer om en elev exempelvis filmar dig och sina klasskompisar i det digitala klassrummet och lägger ut på Facebook?

Skolsverige tipsar! – Så löser vi undervisningen

Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

Hyllar distansundervisningen: ”Finns mycket positivt”

En vecka har gått sedan gymnasieskolorna stängde och startade med digital undervisning. ”Under den här veckan har det hänt mer med digitaliseringen av den svenska skolan än på 5 år”, säger Peter Fredriksson, Skolverket.

Coronaviruset driver på skolans digitalisering

Coronaviruset leder till fler digitala arbetssätt i skolan. Men det gäller att balansera rätt, så att digitaliseringen inte leder till större skillnader.

Fortbildning
Tyska
  Konferensen äger rum 6-7 oktober i Stockholm.

Tyska

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i tyska från årskurs 6 till gymnasiet. Konferensen innehåller föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Hon vill utveckla det digitala ledarskapet i grundskolan

Digitalisering av skolan pågår för fullt. Nyckelpersoner i detta arbete är skolledarna men många upplever att de saknar nödvändig kompetens. I ett nytt forskningsprojekt på Högskolan Väst är målet att utveckla det digitala ledarskapet i grundskolan.

Lärarna tipsar: Praktiska appar i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hitta rätt i djungeln av digitala verktyg? Här är några utvalda appar som lärare menar gör deras undervisning bättre.

Sunda och schyssta mobil- och nätvanor

Behöver du några ingångar inför planeringen av termin 2020? I det här inlägget delar jag några användbara inslag och lärresurser för att ta dig an samtal i klassrummet kring mobiler och nätet för att skapa sunda och schyssta vanor.

Bättre självskattning och riktad fortbildning ska stärka lärarnas digitala kompetens

Hur ger vi alla elever likvärdig digital kompetens och tillgång till digitala verktyg som främjar språkutveckling? Den frågan ställde sig Center för Språkintroduktion på Lindholmen och utvecklade ett eget självskattningsformulär för att få syn på vilka behov av fortbildning som fanns med målet att öka undervisningens kvalitet i alla klassrum.

UR Samtiden – Förskolesummit 2019 : Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Bojan tipsar

Bojan Ralevic är lärare och utvecklingsledare på Sverkerskolan. Bojan kommer från nu att dela tips från det digitala klassrummet som passar i alla ämnen och årskurser. (webb-tv)

– Skolbibliotekarier, dansa på borden!

Edward Jensinger, rektor på NTI Gymnasiet i Lund, uppmärksammar oss på att det i självutvärderingssystemet LIKA för Lärare ställs några frågor om lärares samarbete med skolbibliotekarier inom ramen för digitaliseringen av skolan.

Skolbibliotekarie som digital vägvisare

Som skolbibliotekarie är Heléne Törnfeldt både läsfrämjare och vägvisare för elevernas närvaro i de digitala miljöerna. Efter fyra års målmedvetet arbete har hon kammat hem utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass till Sjöängsskolan i Älvsjö.

Datorernas ­mänskliga värld

Ruby är ett programmeringsspråk – och huvudpersonen i Linda Liukas älskade böcker. Möt IT-­tjejen som fokuserar på barns digitala utveckling.

The game that can spot preschoolers at risk for reading deficits

New screening app can identify struggling readers as early as preschool.

Fördjupning
Skillnader i digital och analog återkoppling

Skillnader i digital och analog återkoppling

Agneta Grönlunds doktorsavhandling visar att digitala lärplattformar resulterar i en mer summativ återkoppling till eleverna.

Läs intervjun
Nya avhandlingar

Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Malin Nilsen vill med sin forskning om datorplattor och appar i förskolan också bidra till en kritisk diskussion om digitala teknologiers roll i förskolan.

Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

Thomas Nordström har utforskat två metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell läs- och skrivkunnighet.

A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

Susanna Nordmark har utforskat samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system bestående av arbetsmetod och stödtekniker för mobilt digitalt berättande avsett för lärande och undervisning.

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Jörgen Holmberg har forskat om undervisningsdesign som process och hur IKT kan användas för att skapa didaktiska mervärden för undervisning och lärande.

Skolportens magasin

Skolportens magasin

TEMA FÖRSKOLEKLASSEN: En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ökad medvetenhet med invävd värdegrund i svenska

Emma Wilhelm och it-ansvariga Alexander Hermansson har skrivit en artikel om sitt arbete med att väva in skolans värdegrund i svenskundervisningen och erbjuda eleverna att redovisa via hemsida, twitter och podd.

Nya rapporter

Felsökning pågår. It i skolan behöver en omstart – En rapport om den digitala arbetsmiljön i skolan

Digitaliseringen har en självklar plats i skolan. I den bästa av världar kan digitaliseringen i skolväsendet bidra till högre måluppfyllelse för elever och bättre arbetsmiljö för lärare. Men många av de satsningar som hittills genomförts har inte gett förväntat resultat. Ytterst blir det lärare och elever som får ta smällen av att digitala verktyg krånglar och att det saknas it-support i den utsträckning som behövs. (pdf)

Mår unga sämre i en digital värld?

Mind har undersökt kopplingen mellan digitala medier och ungas psykiska välbefinnande genom att sammanställa det vetenskapliga nutidsläget, med ett särskilt fokus på Norden. (pdf)

Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. (pdf)

Barnen och internet 2019

Nu är Barnen och internet här! Rapporten visar att för få föräldrar har kännedom om barnens digitala liv. Endast en tredjedel av föräldrarna till högstadiebarn känner sig väl insatta.

Digitala verktyg i undervisningen – Matematik och teknik i årskurs 7-9

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot användningen av digitala verktyg i undervisningen i matematik och teknik. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 12 skolhuvudmän och 27 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena eller en generell bild för alla ämnen. (pdf)