Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

Spain: Drones, robots and programming to boost technology training in schools

The Spanish Ministry of Education and Vocational Training launched a ”School of computational thinking” for the academic year 2018/19. The main objective is to train teachers on computational thinking and technology. In this way, they will incorporate these skills within their classroom’s educational resources, as computational thinking is a fundamental new skill and can help students to reach new job opportunities.

Så ser den digitala planen ut för Skolsverige

Det har hittills inte funnits någon handlingsplan för digitaliseringsarbetet av skolan. Därför har SKL tillsammans med Skolverket och andra lagt fram en handlingsplan med förslag på hur arbetet ska vara möjligt för huvudmännen.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

Lärande i Sverige nomineras

Friskoleföretaget Lärande i Sverige har nominerats till Guldtrappan för sitt digitaliseringsarbete. Priset delas ut till skolhuvudmän som är framträdande inom digitalisering.

Sex skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2019

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. 2019 blir fjärde året för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan.

Inget porrfilter i skolan i Skellefteå – eleverna ska utbildas i värdegrund istället

Debatten för eller emot ett särskilt porrfilter i kommunens datorer är en fråga som debatterats flitigt – och kommuner har valt olika vägar. I Skellefteå valde politikerna bort porrfilter och nu föreslås istället att elevernas tillgång till internet ska villkoras.

”Vår hjärna älskar internet”

En ökad digitalisering innebär större möjligheter för undervisningen i skolan. Men det ökar samtidigt risken för att påverka elevernas lärande negativt. ”Digitaliseringen har inte varit medveten,” säger Elias Granath, gymnasielärare och medgrundare till Informationspedagogerna.

Skellefteå prisas för ansiktsigenkänning på skola

Skellefteå kommun har fått pris för elevregistrering via ansiktsigenkänning som testats på Anderstorps gymnasium.

Vuxna kan chatta med barn de inte känner på Stockholms skolplattform

I höstas rullades chattjänsten Teams ut i Stockholms skolor. Men eftersom alla skolor är sökbara i tjänsten kan elever vid Komvux chatta med okända barn i småklasserna.

Nu checkas barnen in digitalt på förskolan

För ett år sedan fick de första förskolorna i Stockholms stad testa på digital närvarohantering. Sedan dess har ett stort antal förskolor börjat använda sig av verktyget som underlättar för både pedagoger och vårdnadshavare.  ”Det är mycket lättare att få överblick”, säger Ann-Sofie Ulin, förskolechef på förskolan Hagelstavägen 22 i Bromma.

Fortbildning för dig som undervisar i...
Företagsekonomi på gymnasiet

Företagsekonomi på gymnasiet

Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och utveckling inom företagsekonomi! Konferensen tar bland annat upp följande: Vad är egentligen företagsekonomi? * Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar * Etik och jämställdhet i arbetslivet * Visuella illustrationer i ekonomiundervisningen – exemplet prisbildning * Att undervisa om företagens roll i samhället och CSR * Ekonomiutbildning för att förändra världen?

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Om “digitala infödingar”

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, Belgien, tar sig an en av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning: den om Digitala infödingar.

Mot en skapande förskola

För en lyckad digitalisering i förskolan är det avgörande att pedagogerna är engagerade och låter barnen skapa. Då kan barnen ta sin kreativitet med sig hem och risken minskar att plattor blir till digitala barnvakter, menar didaktikforskaren Susanne Kjällander.

‘It’s an educational revolution’: how AI is transforming university life

AI chatbots have arrived on UK university campuses. But is the hype justified?

Digitala redskap ska aktivera unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Högskolan i Skövde får en halv miljon kronor för ett nytt forskningsprojekt som ska få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer fysiskt aktiva med hjälp av digitala hjälpmedel.

Lundin och Diaz: Så arbetar vi inkluderande med digitala verktyg

Att arbeta inkluderande med digitala verktyg i klassrummet är dåligt för ingen, nödvändigt för vissa och bra för alla. Det menar lärarna Joanna Lundin och Patricia Diaz. Nu vill de inspirera fler.

Digitalt berättande – en del av förskolan

”Varför pratar vi om digitalt berättande som om det vore något separat? Egentligen borde vi sluta prata om digitala verktyg i förskolan. Det är dags att se digital teknik som ett verktyg bland andra, som ett naturligt sätt att arbeta, och numera en del av vårt uppdrag”, säger Katrin Jäverbring som arbetar med utbildningar och handledning inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.

Stöd i att välja digitala läromedel

Alla skolor väljer själva vilka läromedel de vill använda, vilket kan vara en tidskrävande uppgift. Därför har lärare i Stockholms stad tillgång till olika stöd för att möjliggöra att alla elever får tillgång till läromedel av hög kvalitet och att säkra likvärdigheten mellan skolorna.

How are kids watching content?

Researchers for Dubit, BBC Children’s and the University of Sheffield’s School of Education in England surveyed the viewing habits of 3,154 children from birth to 16 regarding social media and television. The survey found that 91% of children have access to tablets and that YouTube was watched on a tablet by 58% of children.

Hur kan man undervisa om övergrepp på nätet?

Att undervisa om de risker som finns på internet är ett viktigt uppdrag för lärare. Hur kan vi göra eleverna mer nätsmarta och förebygga att de blir utsatta eller utnyttjade på nätet? Och vad innebär egentligen grooming? (webb-tv)

Will artificial intelligence make the college classroom more accessible?

Some colleges and universities are using artificial intelligence to make education more accessible for all students. Among the high-profile uses has been speech-to-text software, which helps students with disabilities access materials.

Nya avhandlingar

Handling socio-scientific controversy:Students’ reasoning through digital inquiry

I sin avhandlingen inkluderar fokuserar Anne Solli på studenters och elevers resonerade om hur socio-vetenskapliga kontroverser är inbäddade i sociala, institutionella och materiella kontexter.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Jörgen Holmberg har forskat om undervisningsdesign som process och hur IKT kan användas för att skapa didaktiska mervärden för undervisning och lärande.

A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

Susanna Nordmark har utforskat samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system bestående av arbetsmetod och stödtekniker för mobilt digitalt berättande avsett för lärande och undervisning.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Försteläraren Åsa Girgensohn har skrivit en utvecklingsartikel om att använda Minecraft i undervisningen. "Dataspel används ofta för att checka av elevernas kunskaper, snarare än att utveckla deras lärande, men jag visar med tydliga exempel utifrån kunskapskraven hur datorspel kan stötta lärandet", säger hon.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar

Digitala lärplattformar har blivit vanligt i Sveriges skolor. 8 av 10 lärare måste dokumentera elevernas lärande i en lärplattform. Men en ny rapport som Lärarförbundet visar att plattformarna fungerar dåligt och spär på lärarnas arbetsbelastning. (pdf)

Redovisning av uppdrag Främja digitalisering

Redovisning av uppdraget Främja digitalisering givet i regleringsbrevet för budgetåret 2018. (pdf)

Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Rapporten visar att särskoleelevernas användning av sociala medier bland 13–16-åringar med intellektuell funktionsnedsättning är betydligt lägre (44 %) än hos riksgenomsnittet (92 %). Trots detta är de mer utsatta för mobbning och elakheter. (pdf)

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018. (pdf)

Grundskolelärare om digital kompetens

Var tredje grundskollärare har liten eller knapp kännedom om de nya tilläggen om digital kompetens i läroplanen. (pdf)

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. (pdf)