Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering under veckan

Ungdomar om frågeappen: Hat och sexuella frågor

Tellonym är för många en okänd app där många ungdomar vistas, som fått internationell kritik – då det blivit en samlingsplats för näthat och mobbning.

Nu ska förskolan bli mer digital

Till nästa termin får landets förskolor en ny läroplan som bland annat lägger ett större fokus på digitalisering. Men hur kan man implementera, programmering, källkritik och digitalt lärande i verksamheten?  

Skolchefens dröm: Luleås elever på virtuella resor

Inom några år tar digitaliseringen eleverna till en helt ny nivå i sitt lärande, bland annat genom virtuella resor.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer om konferensen
Fler nyheter

Nu ska förskolan bli mer digital

Till nästa termin får landets förskolor en ny läroplan som bland annat lägger ett större fokus på digitalisering. Men hur kan man implementera, programmering, källkritik och digitalt lärande i verksamheten?  

Hemliga fritidsgårdar funna på Malmös skoltak

Mobiler som laddas i fläktsystem och gratis internetuppkoppling på skolors nätverk. Ungdomsgäng har hemliga ”fritidsgårdar” på Malmös skoltak i jakten på gratis internet

Tenstaklassen bäst på programmering

De senaste två åren har Tekniska muséet genom sin skol- och integrationssatsning utbildat elever och lärare på Stockholmsskolor i programmering. Vi besökte vinnarklassen i muséets senaste utmaning – årskurs sex på Elinsborgsskolan.

Branschföreträdare kritiserar att SKL:s aktiebolag föreslås digitalisera skolan

Jannie Jeppesen från Swedish edtech industry är kritisk till att digitaliseringen av skolan föreslås gå genom ett av SKL:s aktiebolag. Nu kräver hon att det ska utredas.

Ungdomar om frågeappen: Hat och sexuella frågor

Tellonym är för många en okänd app där många ungdomar vistas, som fått internationell kritik – då det blivit en samlingsplats för näthat och mobbning.

Skolchefens dröm: Luleås elever på virtuella resor

Inom några år tar digitaliseringen eleverna till en helt ny nivå i sitt lärande, bland annat genom virtuella resor.

Museum lär elever skriva kod

Pedagoger från Tekniska museet håller lektioner om programmering – allt för att inspirera elever i utsatta områden.

Forskning och utveckling

Varför lära in utantill när det bara är att googla?

Det borde bli viktigare att lära sig utantill i skolan, menar forskare. Och genom att utgå från hur hjärnan fungerar kan det gå betydligt lättare. (webb-radio)

Students, teachers enter new phase of iPad rollout

See how students, teachers are adjusting to personal iPads at high school.

Computer science can change how students who struggle in math see themselves. I’ve watched it happen

Learning computer science can help students overcome their fear of failure in math by providing a fresh approach to problem-solving, writes New York high-school teacher Courtney Morgan. In this commentary, Morgan writes about her teaching style of coaching ”from the sidelines” and allowing students to work together to solve problems.

Teaching our way to digital equity

In the latest issue of Educational Leadership magazine, Justin Reich explores the question, ”How can educators ensure that technology-rich learning experiences aren’t restricted to the most privileged students?”

Skapa uppgifter och prov digitalt

Allt fler lärare i Stockholms stad låter sina elever göra uppgifter och prov via sina datorer och Ipads. Under 2019 kommer det att vara obligatoriskt att genomföra delar av de nationella proven digitalt. Därför rekommenderar utbildningsförvaltningen att de lärare som ännu inte börjat med digitala prov att prova det upphandlade verktyget DigiExam så att de och eleverna är väl förberedda när det är dags att skriva de nationella proven.

Tillgänglig undervisning tack vare 3D-figurer

Med hjälp av Computer-aided design (CAD) har ingenjörer inom industrin skapat digitala ritningar för konstruktion och arkitektur sedan 1980-talet. Tekniken har även flyttat in i klassrummen, att rita, programmera och skriva ut i 3D blir allt vanligare i undervisningen på högstadiet och gymnasiet.

Programmera mera : Dataspel

Programledaren Karin Nygårds diskuterar med en barnpanel den digitala vardagen och hur tekniken bakom påverkar oss. Ämnet i programmet är dataspel.

Programmera mera 2.0 – teckenspråkstolkat : Dataspel

Vad är det som gör dataspel snygga? Vi får följa dataspelens utveckling från de första spelen. Hemligheten bakom utvecklingen är stora mängder kod.

Speltid väger tyngre än typ av dataspel när ungdomar lär sig engelska

Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på riktigt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas. Det visar en omfattande studie av forskaren Pia Sundqvist vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo.

Samarbeta mer i molnet

Google Drive är inte bara ett kontorsprogram på nätet, utan innehåller också mängder med smarta funktioner som många missar.

Nya avhandlingar

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

Susanna Nordmark har utforskat samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system bestående av arbetsmetod och stödtekniker för mobilt digitalt berättande avsett för lärande och undervisning.

Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

Thomas Nordström har utforskat två metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell läs- och skrivkunnighet.

Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Malin Nilsen vill med sin forskning om datorplattor och appar i förskolan också bidra till en kritisk diskussion om digitala teknologiers roll i förskolan.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Försteläraren Åsa Girgensohn har skrivit en utvecklingsartikel om att använda Minecraft i undervisningen. "Dataspel används ofta för att checka av elevernas kunskaper, snarare än att utveckla deras lärande, men jag visar med tydliga exempel utifrån kunskapskraven hur datorspel kan stötta lärandet", säger hon.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Grundskolelärare om digital kompetens

Var tredje grundskollärare har liten eller knapp kännedom om de nya tilläggen om digital kompetens i läroplanen. (pdf)

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. (pdf)

Svenskarna och internet 2018

Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen, det visar Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet 2018″. (pdf)