Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

Expert: Porrfilter är dyrt och verkningslöst

Ett sätt att rädda en generation från att växa upp med våldsam porr som sexualkunskap. Eller ett dyrt men lönlöst sätt att försöka stoppa barn från att se porr? Frågan om de så kallade ”porrfiltren” i svenska skoldatorer splittrar experterna.

”Sverige halkar efter i skolornas digitalisering”

I takt med digitaliseringen förändras arbetsmarknaden i en rasande fart. För att säkra framtidens kompetens och förse morgondagens medborgare med adekvat digital kompetens måste skolorna ta jämna kliv med utvecklingen. Men trots goda ambitioner halkar den svenska skolan efter, skriver Anna Westermark, Bonnier Education

De yngste kan allerede: Nu skal de ældste elever også lære at kode

Kodningsprojektet ultra:bit bliver nu bredt ud til alle landets 7.- og 8. klasser.

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

Digitala nationella prov kräver ökat stöd från staten

Skolverket meddelar att tidsplanen för digitala nationella prov flyttas fram. SKR vill medverka till en framgångsrik satsning men huvudmännen behöver kompenseras för stora investeringar.

Ändrad tidplan för digitala nationella prov

Tidplanen för införande av digitala nationella prov är justerad. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs.

Digitala nationella prov senareläggs

Tidpunkten för när alla landets elever ska skriva nationella prov på dator flyttas fram ett år, till 2023. Detta görs för att alla skolor ska hinna förbereda med den teknik som krävs.

Kommune videregav oplysninger om skoleelever til Google

Personlige elevdata er sendt til Google uden samtykke. Eksperter frygter, at det samme sker i flere kommuner.

De yngste kan allerede: Nu skal de ældste elever også lære at kode

Kodningsprojektet ultra:bit bliver nu bredt ud til alle landets 7.- og 8. klasser.

Waldorf vill slippa skärmar

Nu är det skarpt läge för Waldorf. Stockholms stad har, för första gången sedan läro­planen reviderades, krävt redovisning av hur enskilda förskolor använder digitala verktyg. I skottgluggen står den ideella föreningen Johannes Waldorfförskolor.

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Fortbildning
Undervisning i förskolan
  Konferensen äger rum 3 mars i Stockholm.

Undervisning i förskolan

Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Forskare ska belysa näthat

Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Hur hanteras det av den utsatta och förövaren, och vad händer med samhället? Fyra forskare vill samarbeta för att förstå mer om näthat.

Spelbaserat lärande och virtuell verklighet lockar skolelever

Det är mörkt och lerigt i skyttegravarna. Vi är mitt i ett fältslag under under första världskriget. Högskolan i Gävles digitala ”learning lab” har blivit ett populärt besöksmål för skolelever.

Bridging the gap between science and coding

It’s possible to incorporate coding and programming into core subject areas–here’s how to get started.

‘Gamer’ or not, all students can benefit from gamified learning

Games can help all students develop skills such as adaptability and collaboration, writes Benjamin Leskovansky, Insight Pennsylvania Cyber Charter School’s IT instructor. In this commentary, Leskovansky writes that ”gamification” – or game-based learning – helped his computer science career and shares how games can be applied to almost any topic.

Don’t rely on cute apps and games to teach coding. Turn to your students instead.

A focus on STEM education has led many educators to turn to off-the-shelf programs designed to serve as a fun way to introduce students to coding, writes Steven Fink, founder of SummerTech. In this commentary, Fink questions such ”edutainment” methods, arguing most fail to teach students the basics of coding.

How we turn cybersecurity concepts into a classroom staple

Cybersecurity risks including increased threats from hackers call for greater focus on preparing today’s students to be the next generation of cyberdefenders, writes Sam Bocetta, a former Defense Department security analyst. In this commentary, he shares strategies to help teachers make cybersecurity concepts part of the fabric of classroom lessons.

Arbetsmiljöproblem när föräldrar hänger ut lärare på Facebook

Skolan är en utsatt plats. För elever – men också för lärare. Nu ska forskare vid Malmö universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

Distansutbildning framgångsrik med hjälp av digitala hjälpmedel

Distansutbildningar kan ofta kritiseras för att vara alldeles för standardiserade. Utbildningen i svenska som andraspråk på Komvux Malmö på distans är däremot både eftertraktad och prisad. Vad är det som gör att den är så bra?

Going online with a learning disability

Landmark College, the first institution for students with learning disabilities, is growing online courses. Here’s how they’re different.

7 edtech trends anticipated in 2020

Technology leaders in this article outline seven education-technology trends to watch in 2020 and beyond.

Nya avhandlingar

Scaffolding writing : four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis

Britta Hannus-Gullmets har i sin avhandling utforskat hur färdigheter i läsning och skrivning utvecklas när skrivandet stöttas av auditiv feedback i samarbete med en lärare.

Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology

Vilka är lärares attityder till och hur uppfattar de användningen av video i digital distansutbildning inom högre utbildning? Det är en av frågorna som Lena Dafgård undersöker i sin avhandling.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

Agneta Grönlunds avhandling handlar om samhällskunskapslärares bedömningsarbete som utgörs av återkoppling till elever.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. (pdf)

Barnen och internet 2019

Nu är Barnen och internet här! Rapporten visar att för få föräldrar har kännedom om barnens digitala liv. Endast en tredjedel av föräldrarna till högstadiebarn känner sig väl insatta.

Digitala verktyg i undervisningen – Matematik och teknik i årskurs 7-9

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot användningen av digitala verktyg i undervisningen i matematik och teknik. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 12 skolhuvudmän och 27 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena eller en generell bild för alla ämnen. (pdf)

Education and Training Monitor EU analysis

The Education and Training Monitor is a European Commission Staff Working Document that presents a yearly evaluation of education and training systems across Europe. (pdf)

Föräldrar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Småungar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här ingår också frågor om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Ungar & Medier 2019

Detta är en redovisning av resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. (pdf)