Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Linus tog sitt liv – tre dagar efter milstolpen

På sin sista video på Instagram klarar Linus 3,5 volter bakåt från platån tio meter ovanför vattenytan. Ett drömhopp för alla unga simhoppare och vad de jublande kompisarna i badet ser som en milstolpe på 17-åringens väg mot OS. Tre dagar senare gör Linus istället sitt sista hopp i livet.

Prata om alkohol – Om samtalsklimat bland unga

Ungdomsenkäten är genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag från Prata om Alkohol. I undersökningen deltog 1108 ungdomar i åldrarna 15-24 år. (pdf)

Elevhälsoenkäten

Besvarad av elevhälsopersonal inom skola mars 2021. (pdf)

Webbkonferens hos Skolporten
Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Ny kurs ska minska skolfrånvaro och motverka hemmasittande

Örebro universitet lanserar en ny kurs för skolpersonal, socionomer och andra som kommer i kontakt med barn och unga som inte går till skolan.

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Forskar om våld mot barn

Högskolan i Skövde jobbar med ett projekt som heter Skolsköterskors erfarenhet av våld. Vilket i längden handlar om att se vem som utsätts för barnmisshandel. Nu pågår en studie vars syfte är att beskriva och jämföra skolsköterskors erfarenheter av att misstänka, identifiera och rapportera våld mot barn.

Samsyn ger tryggare skoldag

Fyra grundskolor i Tranemo kommun har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för mindre stress och mer glädje. Nya pedagogiska verktyg, tydliga strukturer och rutiner gör skoldagen tryggare för alla.

Online CBT effective for social anxiety disorder in young people

Social anxiety disorder can cause considerable suffering in children and adolescents and, for many with the disorder, access to effective treatment is limited. Researchers at Centre for Psychiatry Research at Karolinska Institutet and Region Stockholm have now shown that internet-delivered cognitive behavioural therapy is an efficacious and cost-effective treatment option.  

SKOLPORTENS DIGITALA KURSER

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Lyckade lektioner arbetar vi med att få planering, struktur och motivation att samspela i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Linus tog sitt liv – tre dagar efter milstolpen

På sin sista video på Instagram klarar Linus 3,5 volter bakåt från platån tio meter ovanför vattenytan. Ett drömhopp för alla unga simhoppare och vad de jublande kompisarna i badet ser som en milstolpe på 17-åringens väg mot OS. Tre dagar senare gör Linus istället sitt sista hopp i livet.

Mental health of students ‘single biggest concern’ of school staff, union finds

Exclusive: Poll makes ‘clear that the impact of coronavirus would be felt for a long time’, Voice Community says.

Nation’s skeletal school mental health network will be severely tested

On average, school psychologists are responsible for more than double the recommended number of students and school social workers are responsible for almost five times the recommended number.

Hur mår elevhälsan?

Lärande och hälsa hänger tätt ihop. I detta avsnitt av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil om hur de lägger grunden för skolans elevhälsoarbete och ett hållbart, långsiktigt lärande.

Trygg skola förebygger kriser

En tydlig krisplan kan rädda liv. Men lika viktigt är att arbeta långsiktigt, ha koll på hur eleverna mår och skapa goda relationer för att förhindra kriser. Elevhälsans personal är avgörande.

Med selfiepinnen för elevernas bästa

När skolan stängde ner flyttade elevhälsan till webben. Genom digitala promenader, stresskurser och mycket humor håller Anette Odder och Matilda Gend kontakten med eleverna.

Karlstad först med unik psykologroll

Lise-Lotte Kullenberg, specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi på centrala­ elevhälsan i Karlstad – en unik tjänst som kommunen är först i Sverige med.

Ny undersökning: Så mår Norrköpings ungdomar under pandemin

Positiv framtidstro. Ökad psykisk ohälsa. Bättre arbetsro och mindre skolk. Minskad fysisk aktivitet och ökat snusande. Svaren i rapporten ”Hur mår Norrköpings ungdomar?” pekar åt rakt motsatta håll.

”Inlärning förutsätter mänskligt möte”

Sker inte det levande mänskliga mötet i utbildningen uteblir djupgående inlärning och elevernas och studenternas mentala hälsa riskeras till och med, vilket har visats i flera undersökningar under pandemin, skriver Bernt Gustavsson.

Skolan tar inte sitt ansvar för ungdomars psykiska hälsa och ohälsa

Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern nyligen gjorde på uppdrag av Prata om Alkohol. Nio ungdomar av tio har haft funderingar om svåra saker som de velat prata om. Det har bland annat handlat om studier, jobb, stress och att de känt sig nere eller ledsna. Men också om kärlek, sex och alkohol.

Elevhälsoenkäten

Besvarad av elevhälsopersonal inom skola mars 2021. (pdf)

Prata om alkohol – Om samtalsklimat bland unga

Ungdomsenkäten är genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag från Prata om Alkohol. I undersökningen deltog 1108 ungdomar i åldrarna 15-24 år. (pdf)

”Skolans ansvar för elevernas psykiska hälsa och ohälsa”

Skolan tar inte sitt ansvar för elevernas psykiska hälsa och ohälsa. Det visar nya undersökningar som presenteras idag. Konsekvenser för eleverna blir sämre förutsättningar för lärande och försvårar för skolan att nå målen. Men vem tar ansvar? det skriver Anna Nygren, projektledare Prata om Alkohol, m.fl.

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Olika tillsammans

Olika tillsammans

Både lärare och elever vann på att individanpassningar togs bort på Södermalmsskolan i Stockholm.

Läs mer
Intervju
Hur förebygger skolan kränkningar?
  Foto: Emil Nordin.

Hur förebygger skolan kränkningar?

Hallå där, Ylva Odenbring! Du är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar i skolan.

Läs hela intervjun
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Barn i samhällsvård behöver mer stöd i skolan

Mer än hälften av alla barn som är placerade i samhällsvård har mycket låga eller saknar fullständiga betyg från grundskolan. Det visar Marie Berlin som efterlyser konkreta, systematiska insatser i ett tidigt skede.

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård upplever betydligt mycket mer otrygghet och det är vanligt med mobbning och skolfrånvaro. Rikard Tordöns forskning visar att interventioner kan stärka elevernas skolresultat.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor