Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Resurshundar motiverar hemmasittande elever på PS-gymnasiet i Varberg

Här har pilotprojektet med resurshundar i gymnasieskolan blivit en räddning för hemmasittande elever. Sittandes i knät eller vid fötterna är hundarna dagligen med i klassrummet och bidrar med stöd och lugn.  

Filmer, affischer och bilder om vaccin

Nästa vecka är det den globala vaccinationsveckan och på Folkhälsomyndighetens webbplats finns ett nytt material ”Folke frågar om virus och bakterier” som riktar sig till barn och elever i förskola och förskoleklass. Materialet om Folke finns som film, bok och samtalskort att använda tillsammans med barnen.

Christina och Torbjörn hjälper barn i Nyköping som inte förmår att gå till skolan

För att minska på frånvaron inom grundskolan har Nyköpings kommun ett närvaroprojekt som riktar in sig på barn från förskoleklass till årskurs 6. Projektet har fokus på unga barn för att tidigt förebygga långvarig frånvaro från skolan.  

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens med tema Källkritik

Konferens med tema Källkritik

Konferensen vänder sig till dig som är skolbibliotekarie eller lärare i alla ämnen där källkritik är ett viktigt verktyg. Fortbildningen kan även vara intressant för rektorer. Ta chansen att nätverka med kollegor från hela landet den 13 oktober i Stockholm eller välj att i lugn och ro delta på vår webbkonferens, öppen den 18 oktober–4 november.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

5 forskningsbaserte råd for å hjelpe barn som har opplevd krig og flukt

Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få psykiske problemer. Hvordan skal skolene, barnehagene og fritidsaktivitetene ta dem imot?

Stor studie har kartlagt tonårsbarns sorg

6 av 10 tonårsbarn som förlorat en förälder i cancer hittar inte ett bra sätt att sörja direkt efter dödsfallet, visar en ny studie. En sammanhållen familj är det viktigaste skyddsnätet för en tonåring som förlorat en förälder, säger Tove Bylund Grenklo, forskare inom vårdvetenskap på Högskolan i Gävle.

”Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk att bli mobbade”

Det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning. Det visar forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar”.

Träning och syn på kroppen påverkar hur tonåringar mår

Killar på högstadiet är ofta mer fysiskt aktiva och välmående jämfört med jämnåriga tjejer. Men nu visar ny forskning att situationen ändras på gymnasiet. Då är tjejerna mer träningssugna och mår även bättre.

Mer inlåsning och kontroll än vård på Sis-hem

Vårdmiljön på Sis-hem, särskilda ungdomshem, är svår för både de unga och personalen. Det visar Kajsa Nolbecks avhandling vid Göteborgs universitet. Istället för den individuella vård som ska ges är det ofta inlåsning och kontroll som gäller.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i spanska!

Skolportens konferens i spanska!

Höstens konferens i spanska för dig som undervisar på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör språkdidaktik, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex moms, gäller t.o.m. 20 september!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Skolkurator: Hunden Lola fick eleverna att öppna sig

Hundförbudet i Västerås kommunala skolor väcker reaktioner. Birgitta Prytz är kurator på högstadiet på Nybyggeskolan och tycker hon haft stor hjälp av hunden Lola när hon mött elever i svåra situationer.

Rekordhög ohälsa bland svenska elever

Stressen bland svenska elever skjuter i taket men ingen drar i bromsen. Det menar svenska skolforskare som nu vill se ett ökat fokus på en hållbar skolgång.

Svenska elever vittnar om ohälsosam stress

Ångest, huvudvärk och sömnsvårigheter är stressrelaterade besvär som blir allt vanligare bland svenska elever. Spela klippet för att höra eleverna vittna om den höga arbetsbelastningen i skolan.

Barnets bästa gäller i Kronoberg

Att jobba främjande och förebyggande i samarbete mellan skola och samhällets andra delar för att bland annat kunna fånga upp barn med problem tidigt. Det är grundtankar som nästan alla ställer upp på idag. I processen ”Barnens bästa gäller” strävar man efter att göra verkstad av visionerna. Erika Lagergren från Kronobergs län berättar hur.

Debatt: Kartlägg alla barns motoriska förmåga i f-klass

Många barn börjar skolan med en otränad oerfaren motorik och får ofta svårt att delta i kamraters fysiska rörelselekar. Motorikobservationer i samband med skolstarten ger möjlighet att tidigt fånga upp barn som behöver extra motorikträning, skriver debattörerna.

Barns övervikt känslig fråga – nu utbildas skolsköterskorna

Skolsköterskorna inom Falu kommun utbildas för att bli säkrare i att tala om övervikt med föräldrar och ungdomar.Att ta upp problemet på rätt sätt, och fokusera på hälsa istället för vikt, är nycklar för att samtalet ska bli givande.  

Filmer, affischer och bilder om vaccin

Nästa vecka är det den globala vaccinationsveckan och på Folkhälsomyndighetens webbplats finns ett nytt material ”Folke frågar om virus och bakterier” som riktar sig till barn och elever i förskola och förskoleklass. Materialet om Folke finns som film, bok och samtalskort att använda tillsammans med barnen.

Trivselsamtal mot psykisk ohälsa

På Oxievångsskolan erbjuds sedan 2019 samtliga sjundeklassare ett ”trivselsamtal” med skolkurator Maria Fossen. Målet är att fånga upp elevers eventuella problem eller brist på trivsel och trygghet, och att göra något åt det, både på individuell och organisatorisk nivå.

”Nationella satsningar på elevhälsan och BUP krävs i Ukrainakrigets spår”

Tusen och åter tusentals ukrainska flyktingar beräknas komma till Sverige som erbjuder en fristad och kommer att bereda plats för barn och unga i skolorna. Står kommuner, andra huvudmän och regioner redo att såväl ge adekvat undervisning som rätt psykologiskt stöd? skriver krönikören Ola Mårtensson.

”Skolan ska vara en trygg plats för lärande”

Barn har rätt att växa och utvecklas. Därför har Sverige skolplikt sedan snart 200 år. Då är det också samhällets gemensamma ansvar att säkerställa tryggheten i skolan, skriver Gulan Avci (L), jämställdhetspolitisk talesperson. m.fl.

Debatt: Kartlägg alla barns motoriska förmåga i förskoleklass

Många barn börjar skolan med en otränad oerfaren motorik och får ofta svårt att delta i kamraters fysiska rörelselekar. Motorikobservationer i samband med skolstarten ger möjlighet att tidigt fånga upp barn som behöver extra motorikträning, skriver debattörerna.

Hon varnade för brister i elevhälsan redan för tio år sedan

För tio år sedan skrev hon i Skolvärlden att ”i Lunds kommun kan en psykolog behöva ansvara för 4000 gymnasieelever, ett omöjligt uppdrag”. På frågan om hur situationen är nu svarar Elinor Schad, Sveriges Psykologförbunds vetenskapliga råd: ”Det ser inte så mycket bättre ut i dag”.

En vecka efter dådet – Malmö latinskola återupptar undervisningen

En vecka har gått sedan skoldådet i Malmö och på måndagen började undervisningen återigen enligt schema. Hör Freja Wilson, elev på Malmö latinskola, berätta hur den första skoldagen sedan dådet varit. Hör också Agnetha Fredin, chef för den centrala elevhälsan i Malmö. (webb-radio)

Skolportens konferenser
Fördjupning
Positivt med föräldrastödsprogram
  Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström

Positivt med föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Ungdomar saknar stöd för att hantera digitala sexuella trakasserier

Digitala sexuella trakasserier, så kallad sexting, är vanligt bland unga. Men elever saknar strategier för att hantera sexting, trots att konsekvenserna kan bli mycket svåra för enskilda elever, visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Ungdomar vet inte när och var de ska söka hjälp

Unga människor vet inte var de kan söka hjälp om de mår psykiskt dåligt. Det visar en avhandling av Katrin Häggström Westberg, som tycker att det borde skapas en samlad vård för unga.

Anpassning stark drivkraft hos extroverta och introverta barn

Små barns vilja att dela med sig kan kopplas till deras grad av anpassning. Den slutsatsen drar Kahl Hellmer som forskat om sambandet mellan personlighetsdrag och konformitet, viljan att anpassa sig, hos förskolebarn.

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Elevers välmående kan inte alltid kopplas till skolprestationer

Elevers välmående går inte alltid hand i hand med bra betyg, hög motivation och höga mål. Det konstaterar Anna Widlund som forskat om skolrelaterat välbefinnande hos finlandssvenska elever.

Föräldraträning och barn-KBT effektivt för barn med beteendeproblem

Föräldraträning och barn-KBT i kombination är en effektiv behandling för barn med utagerande beteendeproblem som trotssyndrom. Det visar Maria Helander i sin avhandling.  

Fördjupning
Lag om kränkande behandling tolkas olika

Lag om kränkande behandling tolkas olika

kollagen om kränkningar tolkas på ett sätt av rektorer och ett annat av Skolinspektionen. Maria Refors Legge belyser i sin avhandling en rad otydligheter om skolans juridiska ansvar mot kränkande behandling.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Skolportens magasin
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor