Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

  11817 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Flickor mer stressade än pojkar på gymnasiet

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna.

Stress i gymnasiet tre gånger vanligare hos tjejer – leder till fysiska symptom

Enligt en ny rapport från SCB känner sig 47 procent av tjejer på gymnasiet stressade flera gånger i veckan. För killar är motsvarande siffra 16 procent. SVT har pratat med gymnasieelever i Uppsala om stress och varför skillnaderna är så stora.

”Sätt in logopeder i skolan så stärker vi elevernas språkförmåga”

Många unga vuxna i dag har så stora brister i språk-, läs- och skrivförmåga att de har svårt att möta arbetsmarknadens krav. Utöka därför elevhälsan med logopeder så fler elever får möjlighet att stärka sitt språk och sin förmåga att läsa och skriva, anser bland andra Elvira Ashby, logoped, författare och ledamot i Svenska Logopedförbundet.

Fortbildning
Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Missa inte vår kampanj med 20% rabatt på utvalda webbkonferenser. Ange bokningskod SISTAMINUTEN för att få rabatt på webbkonferenserna Franska, Tyska, Spanska, Matematik och Engelska för låg- och mellanstadiet.

Boka din plats här!
Forskning och utveckling

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Rapport 2020 – Varför dricker allt färre unga?

Resonemang om varför färre i åldrarna 15-17 dricker alkohol. Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern. Undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått. Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och en nästan obegränsad resandeinförsel. Hur är det möjligt? (pdf)

Viktigt fråga ungdomar hur de mår

Det finns ett samband mellan god hälsa och hög status i skolan. Därför behövs tidiga insatser för att stärka ungas självskattade hälsa. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet som bygger på studier av unga i Dalarna och Umeå.

Högstadieelevers vänskapsrelationer kräver hårt arbete

Vuxenvärlden måste bli bättre på att bry sig om och förstå vilket arbete högstadieelever lägger ner på att skapa och behålla vänskapsrelationer. Det menar Lina Lundström, doktor vid Stockholms universitet. Under tre terminer följde hon 50 högstadieelevers vardag.

Vetenskapliga brister i FHM-rapport om covid-19 i skolorna

I juli publicerade folkhälsomyndigheten en rapport tillsammans med sin finska motsvarighet där man drar slutsatsen att öppna skolor inte påverkat sjukligheten i covid-19 hos barn. Men nu får rapporten kritik.

Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Stress i gymnasiet tre gånger vanligare hos tjejer – leder till fysiska symptom

Enligt en ny rapport från SCB känner sig 47 procent av tjejer på gymnasiet stressade flera gånger i veckan. För killar är motsvarande siffra 16 procent. SVT har pratat med gymnasieelever i Uppsala om stress och varför skillnaderna är så stora.

Så minskar du skolstressen – expert och elever tipsar

Var tredje tjej på gymnasiet har huvudvärk och magont av stress. Både killar och tjejer får sömnproblem. SVT har träffat en elevcoach och elever från flera gymnasieskolor i Uppsala som berättar hur de jobbar med stress.

Flickor mer stressade än pojkar på gymnasiet

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna.

Nu ska även Uppsalas killar vaccineras mot HPV-viruset

Alla Uppsalas pojkar i grundskolan ges möjlighet till vaccinering mot HPV-viruset genom vaccinationsprogrammet. Ett virus som i värsta fall kan leda till cancer. ”Vi hoppas att pojkarna vaccinerar sig,” säger Louise Diös, skolläkare.

”Sätt in logopeder i skolan så stärker vi elevernas språkförmåga”

Många unga vuxna i dag har så stora brister i språk-, läs- och skrivförmåga att de har svårt att möta arbetsmarknadens krav. Utöka därför elevhälsan med logopeder så fler elever får möjlighet att stärka sitt språk och sin förmåga att läsa och skriva, anser bland andra Elvira Ashby, logoped, författare och ledamot i Svenska Logopedförbundet.

”Behovet av en bättre fungerande skolhälsovård blir allt mer akut.”

Låt Region Skåne få ansvar för skolhälsovården, skriver Marlen Ottesen och Anneli Eskilandersson, Sverigedemokraterna.

Våga fråga varför en elev är ensam

Utgå inte från att det är ett introvert personlighets­drag som gör att en elev är ensam, betonar skolkuratorn Kajsa Sundell. En ordentlig utredning bör göras och i klassen kan man jobba i mindre och trygga grupper.

Konferenser
Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Forskarintervjuer

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi och många blir helt av med sina besvär. Dessutom klarar de av skolan bättre, visar Martina Nordh.  

Enklare vardag när barn och unga med adhd får träna tidsuppfattning

Många barn och unga med adhd har svårt att planera. Genom att träna upp sin tidsuppfattning och använda olika kompensatoriska hjälpmedel kan de få en enklare vardag, visar Birgitta Wennbergs forskning.

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Likabehandlingsarbete nedprioriteras i skolan

Trots att rektorer ser arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som mycket viktigt tvingas de ofta prioritera ned uppdraget. Greta Lindbergs forskning visar också att det finns för stora variationer i hur arbetet bedrivs för att det ska uppfattas som likvärdigt.

Utbildning stärker placerade barn

Läsning i hemmet skulle kunna ha positiv inverkan på samhällsplacerade barns utveckling. Hilma Forsman visar att utbildning kan vara en framkomlig väg för att skapa bättre framtidsutsikter för placerade barn.

Bättre betyg i idrott och hälsa med gott klassrumsklimat

Ett bra klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa har positiv påverkan på både tillit till sin egen förmåga, delaktighet och betyg hos högstadieelever med funktionsnedsättning. Det visar Karin Bertills i sin avhandling.