Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Skolbarn i femman och sexan rapporterar om våld hemma – flera kommuner visar kraftigt stigande siffror

Flera österbottniska elever i årskurs 5 och 6 svarar i en hälsoenkät att de utsatts för våld av vårdnadshavare under det senaste året. I många kommuner har antalet ökat jämfört med tidigare år. Coronapandemin kan ses som en orsak bakom.

Försvunna elever kopplas till skjutningar

Ett antal elever i Linköpings grund- och gymnasieskolor saknas efter sommarlovet. Flera försvinnanden kopplas till skjutningar i Linköping.

”CPS-modellen skulle kunna förebygga många av skolans bränder”

”Att lösa den här typen av identifierade problem är mycket enklare än att gång efter gång tillrättavisa eller utvisa elever från klassrummet”, skriver Annika Laestadius.

Webbkonferens hos Skolporten
Ny konferens för dig som är rektor i grundskolan eller gymnasiet!

Ny konferens för dig som är rektor i grundskolan eller gymnasiet!

Vad innebär det att leda hjärnsmart? Det får du veta mer om på vår konferens för rektorer i förskolan som även tar upp frågor som kommunikation med vårdnadshavare, hur förskolor kan arbeta med hållbar utveckling och hur man kan genomföra utvecklingsprocesser tillsammans med medarbetare.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.

Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Lärarguide för mer aktiva elever

Syftet med denna guide är att inspirera dig som lärare att integrera fysisk aktivitet i skoldagen, med stöd från Generation Peps kostnadsfria digitala skolverktyg som du kan läsa mer om på www.pepskola.se. Guiden ger dig också en introduktion till TikTok och hur du kan använda och inspireras av innehåll från plattformen, samt tipsar om vidare läsning kring mental hälsa och digital kunskap från några av våra partners. (pdf)

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Skolportens digitala kurser
Känner du dig trygg att använda digitala verktyg i språkundervisningen?

Känner du dig trygg att använda digitala verktyg i språkundervisningen?

I film och text presenterar kursledare Sara Bruun handfast information om hur du kan höja kvaliteten och arbeta mer effektivt i engelska. Du får också konkreta lektionsupplägg inom alla färdigheter. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa. Kursintyg ingår!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

”Lagstifta om gratis mensskydd i skolan”

Skolan är elevernas arbetsmiljö och den ska vara inkluderande, jämlik och trygg. Det är omöjligt om barn oroar sig för att belasta familjens ekonomi när de behöver ett paket bindor, stannar hemma för att de inte får tag på mensskydd eller äventyrar sin hälsa för att de tvingas använda ett mensskydd för länge, skriver fem organisationer.

Mental health: Anxiety, depression and self-harm on rise among teens

The number of teenagers seeking help for mental health problems is increasing rapidly, according to children’s charities. The BBC went to Northamptonshire to talk to young people affected and those trying to help.

”Den psykiska ohälsan är inte betygens fel”

Elevernas fritidssysselsättningar har förändrats och medfört att fler mår sämre, lär sig mindre hemma, trivs sämre i skolan och lämnar skolan utan godkända betyg, skriver Per Måhl.

”Vissa dagar funderar jag på om jag alls undervisat” – minskat stöd från vården gör vardagen svårare på Ekparkens skola i Ekenäs

Allt fler barn och unga mår dåligt och det syns i Ekparkens skola i Ekenäs. Där ska lärarna undervisa, men en stor del av tiden går åt till att stödja eleverna så de ska må bättre. Det här måste lärarna göra då de inte längre har stöd av vården på samma sätt som förut.

Ekenäsrektor: Det är svårt för utomstående att förstå hur vardagen fungerar i skolorna

Den ökade känslan av osäkerhet i samhället gör att eleverna bär på en allt större oro, säger rektor Maria Hatt. Hon är bekymrad över att skolpsykologernas och kuratorernas chefer i välfärdsområdet inte förstår skolvardagen.

TikTok och Generation Pep lanserar lärarguide – ska få svenska elever i rörelse

Bara två av tio unga svenskar når den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet. TikTok har tillsammans med Generation Pep därför gemensamt tagit initiativ till en guide för hur lärare kan integrera fysisk aktivitet i skoldagen.

”Skolornas elevhälsa kan göra stor nytta”

Det tycks saknas en djupare analys kring beslutet att låta vårdcentraler ta över ansvaret för barns psykiska ohälsa. En mer naturlig utveckling hade varit att stärka skolhälsovården, skriver barnneurolog Elisabeth Fernell.

Digitala kuratorer ska hjälpa gymnasieelever i Kramfors

Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö i Kramfors satsar på digitalt elevhälsostöd till de elever som behöver det. ”Om vi var osäkra innan pandemin är vi inte det nu. Vi behöver ha tillgång till kuratorer till de elever som behöver, och digitala verktyg har visat sig fungera bra på andra områden också”, säger Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi.

”CPS-modellen skulle kunna förebygga många av skolans bränder”

”Att lösa den här typen av identifierade problem är mycket enklare än att gång efter gång tillrättavisa eller utvisa elever från klassrummet”, skriver Annika Laestadius.

Skolbarn i femman och sexan rapporterar om våld hemma – flera kommuner visar kraftigt stigande siffror

Flera österbottniska elever i årskurs 5 och 6 svarar i en hälsoenkät att de utsatts för våld av vårdnadshavare under det senaste året. I många kommuner har antalet ökat jämfört med tidigare år. Coronapandemin kan ses som en orsak bakom.

Kommuner skal opdage og hjælpe børn, der ikke trives – men forskere aner ikke, om de gør det godt eller skidt

Børn kan blive mere syge, hvis de ikke bliver fundet og hjulpet i tide, advarer professor.

Elevernas ombud: ”Obehaglig situation som gjort stort avtryck”

Många av de drabbade i dramat på Källebergsskolan är själva elever. Enligt stämningsansökan hotades flera av den maskerade gärningsmannen, som riktade en kniv och en vapenattrapp mot dem.

”Erbjud alla ungdomar yrkesutbildning, oavsett betyg”

Forskare: Inför en läroplan i grundskolan som är anpassad till vad som kognitivt kan förväntas av elever i olika åldrar.

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Fördjupning
Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Vid kränkningssituationer i skolan finns oftast elever som är åskådare. Björn Sjögren har i sin avhandling studerat vilka sociala roller de tar och vad som påverkar deras förhållningssätt. Den kunskapen menar han kan vara till nytta i det förebyggande arbetet.

Läs hela intervjun
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Elevers välmående kan inte alltid kopplas till skolprestationer

Elevers välmående går inte alltid hand i hand med bra betyg, hög motivation och höga mål. Det konstaterar Anna Widlund som forskat om skolrelaterat välbefinnande hos finlandssvenska elever.

Föräldraträning och barn-KBT effektivt för barn med beteendeproblem

Föräldraträning och barn-KBT i kombination är en effektiv behandling för barn med utagerande beteendeproblem som trotssyndrom. Det visar Maria Helander i sin avhandling.  

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Fördjupning
Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor