Elevhälsa

Nyheter, forskning, rapporter och fortbildning inom elevhälsa.

Mest läst om elevhälsa denna månad

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

Unikt kompisprojekt hjälper hemmasittare – nu ska det spridas över landet

Kompisförmedlingen är ett projekt som just nu pågår i Växjö. Hit kan ungdomar vända sig för att få hjälp med att få en kompis.

Skolevægring fortsat udbredt blandt elever med autisme

Over en årrække er antallet af autistiske børn, som ikke går i skole, steget og steget. De venter så længe på det rette skoletilbud, at mange ender med at lide af skolevægring, skriver radio24syv.dk om en undersøgelse fra Landsforeningen Autisme.

Fortbildning

Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa? Välkommen på årets konferens om elevhälsa - för hela elevhälsoteamet.

Läs mer
Forskning och utveckling

Stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

Hallå Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som tillsammans med Agneta Lundström vid Umeå universitet är aktuell med boken ”Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus”.

Policing the school: In between dialogues and crime reports

The purpose of the present study was to investigate how different professional groups – school health teams and police officers – related to and understood various measures taken to handle school violence. The authors focused in particular on the increasing tendency to report crimes in schools and the consequences of this trend. (pdf)

Inte lätt att bemöta personer med självskadebeteende

Under slutet av 90-talet började allt fler unga skada sig själva. Nu blir det inte längre fler, men fenomenet tycks tyvärr finnas här för att stanna. Kunskapsbehoven bland vårdpersonal och anhöriga är dock fortfarande stora. Därför har två experter skrivit en handbok som sammanfattar kunskapsläget.

Forskare: Larmen om ungas ohälsa kan ha feltolkats

Ungas besvär med huvudvärk, nervositet och magont har länge ökat och tolkats som tecken på psykisk ohälsa. Men bakom statistiken finns allt från övergående vardagsproblem till reaktioner på en ohållbar livssituation, enligt en intervjustudie vid Linköpings universitet.

Forskare: Vi måste lära de unga att det perfekta livet inte finns

Forskning gennem de seneste 20- 30 år viser, at flere og flere unge føler et pres for at være perfekte. Den tendens må og skal vi gøre op med ifølge en forsker i psykologi.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Se hela programmet
Fler nyheter

Nya grepp vid Ångeskola – motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga

Skolan är nyckeln för att förebygga psykisk ohälsa och dåligt mående bland barn och unga. I många fall lever skolan inte upp till kraven, men vid Björkbackaskolan i Ånge använder man nya grepp för att alla barn ska lyckas.

Halländsk riksdagsledamot vill ha mindfulness i skolan

Hans Hoff (S) vill att mindfulness ska bli obligatoriskt i undervisningen i skolan.

”Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker”

Elever med funktionsnedsättning har sämre måluppfyllelse i skolan än andra elever. Därför behöver regeringens utredning om elevhälsan presentera åtgärder för att skapa en fungerande skola för alla, skriver ett flertal berörda organisationer.

Ny undersökning: Allt färre skolkuratorer i Norrland

Mer än var femte elev i de fyra Norrlandslänen har inte tillgång till en skolkurator – samtidigt som den psykiska ohälsan och skolkandet bland eleverna är högre än riksgenomsnittet, enligt SSR:s medlemsenkät.

Tips från kuratorn: Så kan du stötta ditt stressade barn

Misstänker du att ditt barn stressar för mycket? Ta del av skolkuratorns bästa tips ovan.

Forskare: ”Skolan extra viktig för hedersutsatta”

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck bör ingå i regelbunden fortbildning för lärare och skolhälsa, skriver Rúna í Baianstovu och Sofia Strid, forskare vid Örebro universitet. 

”Låt skolan korta köerna till BUP”

Debattörerna: Satsa på speciallärare, studiero och föräldrars roll för att barnen ska må bättre.

Smarta val i stressen

Betygshets, sociala medier, obesvarad kärlek eller en taskig frisyr. Det finns mycket som skapar oro i livet för en elev i gymnasiet. För att kunna må bra är det viktigt att inte välja bort det som är roligt, råder Unga forums kuratorer.

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

”Sverige är inte världens bästa land för barn och unga”

Mediokra skolresultat och växande psykisk ohälsa hos barn och unga är inte unikt för Sverige, men den negativa utvecklingen är särskilt tydlig här. Kanske kan den galopperande mentala ohälsan bli den knuff som krävs för att vi ska lyfta blicken och se hela bilden, det vill säga sambanden mellan skola, familj och psykisk hälsa, skriver Inger Enkvist.

De sökte miljonerna till stärkt elevhälsa – så mycket krävs tillbaka

Skolverket kräver tillbaka 37 miljoner kronor i oanvända statsbidrag från kommuner, landsting och privata aktörer. Pengar som skulle ha gått till elevhälsa och specialpedagoger.

”Nu kan jag förverkliga mina idéer”

Med en specialpedagog på rektorsposten hamnar elevhälsan i fokus. Kalle Arnros, specialpedagog och biträdande rektor på Nordinskolan, har lyckats lyfta både resultat och socialt klimat.

Hon tog steget att starta eget

Efter många år som lärare och specialpedagog valde Maja Lindqvist att bli frilanskonsult. Det ger frihet att driva de frågor hon tycker är viktigast för elevhälsan.

Konferenser
Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Läs mer
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Fortbildning
Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

För hela elevhälsoteamet! Ur konferensens innehåll: Vilka faktorer påverkar hälsa och lärande? * Samverkan * Skola, BUP och socialtjänst * Hedersrelaterat våld * Antipluggkulturer * Hjärnforskning * Sociala medier * Stress och psykisk ohälsa * Välkommen!

Läs mer och boka plats
Fördjupning
"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"
  Foto: Alex Jones/Unsplash

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Minskad stress, depression och ångest hos elever med ACT-behandling

Fredrik Livheim har undersökt terapiformen ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, under verkliga förhållanden bland skolelever. Avhandlingen visar att ACT är mer effektiv mot stress, depression och ångest än elevhälsans sedvanliga metoder.

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan är tillsammans med relationer till kompisar och vuxna det viktigaste livsområdet för ungdomar på högstadiet. Åsa Schumann hoppas att hennes forskning kan bidra till att belysa vikten av att systematiskt och åldersanpassat samtala om existentiella frågor i skolan.

Låg social position ökar risken för depression

Ungdomar som har föräldrar med låg social position har en ökad risk för depression. Therese Wirback visar också att unga män som drabbats av depression upplever att den ideala mansbilden gör det svårare att förstå att de faktiskt är deprimerade och bör söka hjälp.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Snabba insatser viktiga för att motverka skolfrånvaro

Problematiken bakom omfattande skolfrånvaro är komplex och det finns ingen lösning som passar alla. Åtgärder måste därför alltid föregås av en noggrann kartläggning, understryker forskaren Hans Ek.

Kompisrelaterad stress skapar smärta som påverkar skolarbetet

Stress för att inte passa in och bli accepterad av kompisar kan skapa smärta som påverkar både vardag och skola. Värst drabbade är tjejer, visar Matilda Wurm i sin avhandling.

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ​gav positiva effekter. Uppföljningen ​två år senare visade ​inte på någon ökad fysisk aktivitet​ – m​en hälsointerventioner är inte meningslösa, ​menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.