Elevhälsa

Nyheter, forskning, rapporter och fortbildning inom elevhälsa.

Mest läst om elevhälsa denna månad

SPSM: Så bör skolor arbeta för att stärka närvaron

Under den senaste tiden har frågan om problematisk skolfrånvaro varit ett hett ämne i skoldebatten. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Helene Fägerblad ger tips på vad skolor bör göra för att möta omfattande frånvaro och främja närvaro.

Killar på Jensen gymnasium väljer chatt framför skolkurator

På Jensen gymnasium Södra har elever i årskurs ett möjlighet att använda en app för att chatta med kuratorer. Efter att ha använt appen i ett halvår ser skolan att chatten lockar personer som inte vanligtvis besöker skolkuratorn.

Digital kuratortjänst ska ge stöd åt skolelever som mår dåligt

Den senaste undersökningen bland Stockholms elever visar att den psykiska ohälsan ökar. Nu hoppas skaparna till en app att fler skolelever ska få stöd genom deras digitala kuratortjänst, samtidigt som skolans egna kuratorer får avlastning.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Mobbning i skolan kan ge men för livet

Mobbning i skolan är ett stort folkhälsoproblem och det är viktigt att även reducera och förebygga problemen, menar Dan Olweus, professor emeritus i personlighetspsykologi vid universitetet i Bergen.

Olika sätt testas för att få tillbaka barn till skolan

Hur får man tillbaka elever som slutat gå till skolan? Olika kommuner har olika lösningar och i Skövde får eleverna umgås med hästar.

Utbildning som en möjlig interventionsväg

Barn med erfarenhet av samhällsvård klarar sig sämre som vuxna i jämförelse med andra jämnåriga barn. Förbättringar av dessa barns utbildningsutfall kan vara en möjlig väg för att också förbättra deras framtida utveckling, en väg som tidigare till stor del har förbisetts. Det visar Hilma Forsmans avhandling.

Bristande samverkan när barn inte vill gå i skolan

Samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri fungerar ofta dåligt kring barn och unga som slutat gå till skolan. Under året ska Skolverket kartlägga omfattningen av elevfrånvaro och skolors förebyggande arbete.

Återkommande smärta kan ge barn lägre skolbetyg

Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 28-29 april 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Skolsköterska gav elev varmt vaccin – anmäls av kommunen

En skolsköterska i Sörmland har vaccinerat ett barn med vaccin som varit alldeles för varmt, enligt en anmälan från kommunen till Inspektionen för vård och omsorg.

Nu erbjuds gratis mensskydd på alla skolor i England

Från nästa vecka ges alla skolor och högskolor i England möjlighet att förse eleverna med gratis mensskydd.

Psykolog räknade fel på elevers IQ

En skolpsykolog räknade fel när han skulle mäta fyra barns IQ. Ett barn fick skyhöga resultat medan tre andra, som i själva verket låg klart under snittet, klassades som genomsnittliga. Nu har händelsen IVO-anmälts.

Fatta familjen : Vad behöver min son för att orka med skola och vardag?

Hur kan jag hjälpa mitt barn att få mer energi och orka med skolan? Psykologerna Liv Svirsky och Malin Bergström ger en förälder tips och råd. (webb-radio)

Killar på Jensen gymnasium väljer chatt framför skolkurator

På Jensen gymnasium Södra har elever i årskurs ett möjlighet att använda en app för att chatta med kuratorer. Efter att ha använt appen i ett halvår ser skolan att chatten lockar personer som inte vanligtvis besöker skolkuratorn.

Digital kuratortjänst ska ge stöd åt skolelever som mår dåligt

Den senaste undersökningen bland Stockholms elever visar att den psykiska ohälsan ökar. Nu hoppas skaparna till en app att fler skolelever ska få stöd genom deras digitala kuratortjänst, samtidigt som skolans egna kuratorer får avlastning.

Elevhälsa engagerar skolledare

Rektors 100 första dagar har gjort succé. De allra mest lästa artiklarna handlar om elevhälsa.

Skolpsykolog på heltid ger bättre stöd till eleverna

Hammarkullsskolan har anställt en skolpsykolog på heltid. Det har ökat hans tillgänglighet för pedagoger, elever och vårdnadshavare. Efter ett drygt år har också trygghet och studiero förbättrats.

Hälsotänket ska genomsyra hela Mellandhedsskolan

Mellanhedsskolan i Malmö har tagit ett helhetsgrepp kring hälsa. I ställer för att fastna i en diskussion om varför eleverna inte når målen eller varför de mår dåligt, vill skolan med sitt hälsotänk byta fokus till frågeställningen “Vad är det som gör att vi mår bra?”.

Malmaskolans metod för att upptäcka ohälsa har givit högre betyg

Malmaskolan har länge jobbat för att förebygga ohälsa genom regelbundna mottagningar med lärare. Skolan ser det som givet för att kunna genomföra sitt huvuduppdrag: att eleverna ska lyckas i skolan.

Regeringen tillsätter utredning om studenters hälsa

Efter att Folkhälsomyndighetens siffror visat att varannan student upplever psykisk ohälsa tillsätter nu regeringen en utredning för att kartlägga och komma med förslag på hur studenters hälsa ska förbättras. ”Det är uppenbart att vi borde ha gjort mer tidigare”, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen kartlägger studenthälsan

Psykisk ohälsa är alltför vanligt bland svenska studenter, enligt regeringen. Därför har man gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga hur högskolor arbetar med studenthälsovård.

Barn och unga med hjärnskakning

”Ska jag gasa eller bromsa?” är ett nytt material baserat på forskning och beprövad erfarenhet om hjärnskakning hos barn och unga, och är riktat till skolan och elevhälsan. Materialet från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft beskriver symtom och svårigheter när det gäller barn med hjärnskakning, samt ger konkreta förslag på åtgärder.

Konferenser
Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Läs mer
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Fortbildning
Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

För hela elevhälsoteamet! Ur konferensens innehåll: Vilka faktorer påverkar hälsa och lärande? * Samverkan * Skola, BUP och socialtjänst * Hedersrelaterat våld * Antipluggkulturer * Hjärnforskning * Sociala medier * Stress och psykisk ohälsa * Välkommen!

Läs mer och boka plats
Fördjupning
"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"
  Foto: Alex Jones/Unsplash

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Skärmtid hämmar fysisk aktivitet bland unga

Högstadieungdomar ser datorer och mobiltelefoner som en bromskloss för fysisk aktivitet. Det visar Linus Jonsson i sin forskning om ett hälsofrämjande skolprojekt.