Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Så kan man arbeta med normmedvetenhet i skolan

Läs vår intervju med genusvetaren och etnologen Maria Hulth som ska föreläsa på Skolportens Elevhälsa. Hon kommer att tala om värdegrund och normmedvetenhet.

”Hur kan vi acceptera att en tonåring varje vecka tar sitt liv?”

Om vi hade haft samma ambitioner när det gäller att minska självmorden som vi har när det gäller dödsolyckor i trafiken skulle vi för länge sedan kunnat sänka antalet självmord i Sverige. Vi måste satsa kraftfullt på att lära unga att hantera livet och dess motgångar. En början är att införa livskunskap i skolan, skriver Maria Ingström, läkare.

Skolpsykologens tips: ”Så hanterar du elevers oro”

Valutgången har väckt starka känslor i många klassrum. Här ger skolpsykolog Anna Yttergård goda råd för hur du kan hantera elevers oro.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i spanska!

Skolportens konferens i spanska!

Välkommen till Skolportens konferens i spanska. Ta del av den senaste forskningen som rör språkdidaktik, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

How drama can help open up conversations on suicide for young people in post-pandemic times

Role play and drama offer young people struggling with mental health issues an opportunity to explore the feelings that can lead to suicide.

Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression

Många tonåringar lider av depressioner som kan leda till svårigheter senare i livet. En ny psykodynamisk terapi via internet står sig väl mot en beprövad internetbaserad KBT vid tonårsdepression.

How to make your school psychologically safe

Nita Creekmore and Michael Creekmore discuss four ”seeds” everyone in a school can plant and nurture to create a truly inclusive, safe community that nurtures everyone’s well-being.

6 questions to help students cope with everyday stress

Stress can be an overwhelming force in teenagers’ lives. A few simple questions can help them find relief and get back to learning.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i psykologi!

Skolportens konferens i psykologi!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av forskning som rör psykologiämnet och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Träffa ämneskollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm 7 oktober eller via webbkonferensen.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

”Fler skolläkare kan göra stor skillnad”

Antalet skolläkare har idag blivit rejält färre. Samtidigt har hälsan blivit sämre för många barn och unga i skolan. Vi måste tillbaka till insatser med bevisat värde för barns hälsa, skriver Svenska Skolläkarföreningens styrelse.

”Utredningen hindrar elevhälsan att utvecklas”

”Det krävs resurser för att elevhälsan ska komma utanför sitt mottagningsrum och samverka med pedagoger – och skapa hälsa för eleverna”, skriver debattören.

Möt Doris och Dumle – hundarna som håller pli på eleverna i Boden

Dvärgpudeln Doris är inne på sitt fjärde år som skolhund. När SVT besöker Björknäsgymnasiet i Boden har hon dessutom fått en kollega – blandrasen Dumle. Den här dagen står marknadsföring på schemat.

Svåra samtal med elever – i tider av oro och kriser

Nyhetsflödet påminner oss ständigt om att vi lever i en orolig omvärld. Den ena krisen tycks avlösa den andra. Hur pratar man med elever om detta? Malmö delar riktar fokus på svåra samtal och nu finns nytt material som hjälper dig som lärare att prata med elever i tider av oro och kriser.

Skolpsykologen: ”Så hanterar du elevers oro”

Du möter elevers oro bäst genom att bekräfta känslan och inte vifta bort den. Det säger skolpsykologen Anna Yttergård som här ger sina bästa tips till lärare.

Skolpsykologens tips: ”Så hanterar du elevers oro”

Valutgången har väckt starka känslor i många klassrum. Här ger skolpsykolog Anna Yttergård goda råd för hur du kan hantera elevers oro.

Ledare: Dra nytta av lärdomarna

Ledare: Dra nytta av lärdomarna

Under flyktingvågen år 2015 tog Sveriges skolor och förskolor emot tusentals nyanlända barn, främst från Syrien. Därför har vi nu, när många barn och unga kommer från Ukraina till Sverige, möjlighet att använda oss av de erfarenheter och lärdomar vi fick då. Det konstaterar experter i Skolportens temaartikel om barn på flykt.

”Hur kan vi acceptera att en tonåring varje vecka tar sitt liv?”

Om vi hade haft samma ambitioner när det gäller att minska självmorden som vi har när det gäller dödsolyckor i trafiken skulle vi för länge sedan kunnat sänka antalet självmord i Sverige. Vi måste satsa kraftfullt på att lära unga att hantera livet och dess motgångar. En början är att införa livskunskap i skolan, skriver Maria Ingström, läkare.

Så kan man arbeta med normmedvetenhet i skolan

Så kan man arbeta med normmedvetenhet i skolan

Läs vår intervju med genusvetaren och etnologen Maria Hulth som ska föreläsa på Skolportens Elevhälsa. Hon kommer att tala om värdegrund och normmedvetenhet.

Helsetilsynet: Elevars psykiske helse ikkje til vurdering i lærarstreiken

Helsetilsynet vurderer ikkje om lærarstreiken påverkar ungdoms mentale helse. ”I verste fall kan streiken øydelegge liv”, meiner professor.

”Skolhälsovården behövs igen”

Förslaget som Moderaterna framför kan vid första anblicken verka provokativt och utpekande, men berör en känslig sträng som brustit i den svenska vården av barn, skriver Sophie Ekman Wretlind, Skolöverläkare em, medicine hedersdoktor Karolinska Institutet.

Psykologer: Skoler kan ikke tage hånd om mistrivsel blandt børn

Børn og unge ender for ofte i psykisk mistrivsel, fordi skoler og dagtilbud ikke formår at tage hånd om problemerne. Det er budskabet i et åbent brev til Folketinget, som mere end 1000 psykologer står bag.

Ny Sifo visar: Barn vill ha lugn och ro på lektionerna

Studiero i klassrummet, att känna sig trygg i skolan, få stöd i skolarbetet och att ha vänner – det hamnar högst upp på listan när barn får uppge vad de tycker är viktigast för en bra skolgång. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Bris.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Positivt med föräldrastödsprogram
  Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström

Positivt med föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Socialt kapital synliggör skillnader i psykisk hälsa

Tillitsfulla relationer med både vuxna och vänner är grundläggande för ungas välmående. Mikael Ahlborgs forskning visar även att unga som har problem hemma också ofta har det i skolan.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Ungdomar saknar stöd för att hantera digitala sexuella trakasserier

Digitala sexuella trakasserier, så kallad sexting, är vanligt bland unga. Men elever saknar strategier för att hantera sexting, trots att konsekvenserna kan bli mycket svåra för enskilda elever, visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Ungdomar vet inte när och var de ska söka hjälp

Unga människor vet inte var de kan söka hjälp om de mår psykiskt dåligt. Det visar en avhandling av Katrin Häggström Westberg, som tycker att det borde skapas en samlad vård för unga.

Anpassning stark drivkraft hos extroverta och introverta barn

Små barns vilja att dela med sig kan kopplas till deras grad av anpassning. Den slutsatsen drar Kahl Hellmer som forskat om sambandet mellan personlighetsdrag och konformitet, viljan att anpassa sig, hos förskolebarn.

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Fördjupning
Lag om kränkande behandling tolkas olika

Lag om kränkande behandling tolkas olika

kollagen om kränkningar tolkas på ett sätt av rektorer och ett annat av Skolinspektionen. Maria Refors Legge belyser i sin avhandling en rad otydligheter om skolans juridiska ansvar mot kränkande behandling.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Skolportens magasin
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor