Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Gymnasieskolan behöver förbättra arbetet mot psykisk ohälsa

Skolrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar enligt forskning. Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i gymnasieskolornas utbildning. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. Gymnasieskolorna bör utveckla sitt arbete med att skapa motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa.

Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa

Vi har granskat hur gymnasieskolorna arbetar för att främja elevers hälsa. Den sammantagna bilden är att de flesta skolor vi har granskat behöver utveckla sitt hälsofrämjande arbete. (pdf)

”Dags för en digital elevhälsa”

Den upplevda stressen och psykiska ohälsan bland unga har ökat. Det är dags att införa en digital elevhälsa, skriver två skolpolitiker från Kristdemokraterna i Umeå kommun.

Webbkonferens hos Skolporten
Ny konferens med sfi i fokus!

Ny konferens med sfi i fokus!

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera genom gott samarbete, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Ny metod underlättar samtal med unga om sexuell ohälsa

I sin avhandling har Sofia Hammarström studerat hur man kan identifiera sexuellt riskutsatta unga och utvecklat en metod som hon har testat på tre ungdomsmottagningar. Metoden har redan börjat implementeras på ungdomsmottagningar i Sverige.

Psykologens tips – så minskar du perfektionismen och ökar självkänslan

Irena Makower, docent i psykologi och psykoterapeut, har en rad konkreta tips som kan hjälpa dig att stötta dina elever på vägen från den dåliga perfektionismen mot ökad självkännedom.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

De sätter laget framför allt

Lagarbete och schemalagda möten har lyft elevhälsan på Änglandaskolan i Örebro. Systemet har till och med fått ett namn – ESIT, ”Elevsamverkan i teamet”.

Forsknings­utblick: Skol­sköterskors stöd till elever med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

I denna studie beskrivs skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Studien belyser skolsköterskors betydelse för att identifiera särskilda behov hos elever med NPF vilket kan främja en hälsosam inlärningsmiljö för alla elever.

WEBBKONFERENS HOS SKOLPORTEN
Ny konferens för lärare i historia i höst!

Ny konferens för lärare i historia i höst!

Fortbildning för historielärare på högstadiet och gymnasiet. Ta del av fyra föreläsningar om aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera dig i din undervisning. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Pust og støn: Skole-udflugten er blevet for meget for flere elever

Flere elever er i så dårlig form, at skoleleder nu minder forældre om at give børn sved på panden.

Alla digitala dörrar ska vara öppna

Ingen ska mötas av en stängd dörr. Det är målet för elevhälsan i Norrtälje som storsatsar på digital tillgänglighet.

Elevhälsans arbete när undervisningen bedrivs på distans

Iakttagelser från intervjuer med elevhälsa, elever, lärare, och rektor vid 20 grund-och gymnasieskolor. (pdf)

Elevhälsans arbete när undervisningen bedrivs på distans

Skolinspektionen har granskat hur grund- och gymnasieskolors arbetat för att förebygga negativa konsekvenser av undervisning på distans och om de genomfört förebyggande och hälsofrämjande insatser. Den övergripande bilden är att få av skolorna har bedrivit ett brett och systematiskt arbete för att kartlägga elevernas hälsosituation.

Dom: Kvalitetspeng i Täbys skolor strider mot lagen

Täby har avsatt 5 miljoner kronor i en kvalitetspeng till skolor som presterar särskilt bra vad gäller betyg, elevhälsa och trygghet. Men enligt förvaltningsrätten är det inte förenligt med skollagens krav på att resurser ska fördelas efter behov.

Prestationsångest hos elever ökar – så ser du varningssignalerna

I grunden vill du nog ha dem, eleverna med prestationsångest. De är noggranna, fuskar aldrig, slarvar absolut inte och driver sig själva hårt. De blir allt fler, bekräftar flera studier, men hur kan du hjälpa dem?

Overhaul exams system to protect teens’ mental health, new school leader says

Call comes as ministers prepare to publish results of a consultation on university admissions system.

Det händer vid en klustersmitta i skolan – hör elevhälsochefen förklara

Linköpings skolor har haft flera mindre utbrott av bland annat covid-19 efter skolstarten.  I videon berättar elevhälsochefen i Linköpings kommun hur skolorna ska agera vid smitta.

Elev: ”Kuratorn var mycket på andra skolor”

Att många skolkuratorer i landet upplever en hög arbetsbelastning, och har svårt att hinna med det förebyggande arbetet drabbar ytterst eleverna, inte minst de elever som behöver mycket stöd.

Stressade skolkuratorer hinner inte med sitt uppdrag

Många skolkuratorer upplever en hög arbetsbelastning, och har svårt att hinna med det förebyggande arbetet. Det visar Akademikerförbundet SSRs senaste undersökning. Cecilia Malmros är skolkurator på en högstadieskola i Åstorp och hon känner igen bilden från både sin och kollegors vardag.

Tuutma: Adhd-utredningar ska gå via elevhälsan – inte vårdcentralerna

Vårdcentralerna mäktar inte med ett utredningsuppdrag för barn med adhd och autism, menar Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningen. Men Riksförbundet Attention tycker att förslaget är bra – förutsatt att specialkompetens och finansiering är på plats.

”Eleverna är åter på plats i skolan – men var är skolkuratorerna?”

Vi i KDU anser att kuratorer ska finnas tillgängligt på alla skolor, för att elever lättare ska våga ta kontakt om de mår dåligt, skriver Wictor Strand, KDU.

Obligatoriska samtal kan minska avhopp

Obligatoriska vägledningssamtal för elever som funderar på att hoppa av gymnasiet kan vara en viktig insats för att unga inte ska hamna i utanförskap, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor (MUCF).

Skolportens konferenser
Skolportens magasin
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Fördjupning
Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Vid kränkningssituationer i skolan finns oftast elever som är åskådare. Björn Sjögren har i sin avhandling studerat vilka sociala roller de tar och vad som påverkar deras förhållningssätt. Den kunskapen menar han kan vara till nytta i det förebyggande arbetet.

Läs hela intervjun
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Fördjupning
Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor