Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Krav på nationellt frånvaroregister i skolan – saknas kunskap om hemmasittare

Hemmasittande elever är ett stort problem över hela landet. Hur stort vet ingen. Nu växer kraven på ett nationellt frånvaroregister.

Elever stannar hemma för att hjälpa föräldrar: ”Jag skämdes”

Experter varnar för att man i arbetet med skolfrånvaro missar vissa grupper barn och unga. Det gäller bland annat elever som stannar hemma för att hjälpa föräldrar som inte mår bra. 20-åriga Linnea är en av dem som vet hur det är.

”Finns ingen enkel lösning för skolans hemmasittare”

Att få tillbaka hemmasittare till skolbänken är komplicerat. Till skillnad från Moderaterna satsar vi på de elever som har stört behov av stöd, skriver Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd Stockholms stad.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Geografi

Skolportens konferens – Geografi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i geografi på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör geografiundervisningen, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen. JUST NU! Boka-tidigt-pris t.o.m. 24 februari.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Verktyg för arbetet med alla elevers lärande, utveckling och hälsa

På vilket sätt stödjer ert lokala utvecklingsarbete alla elevers lärande, utveckling och hälsa? Och hur syns det i er verksamhet? Här får du som arbetar som rektor eller skolchef ett verktyg för att utveckla arbetet med att leda och organisera skolutveckling som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa, och där elevhälsoarbetet har en central roll.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Studenter med nätverk klarar studierna bättre

Studiegrupper som uppstår av sig själva, eller utformas av läraren, kan påverka både studenternas beredskap och deras studieresultat positivt.  

Barnens rättigheter efter våld behöver stärkas

För barn som bor i skyddat boende efter att ha upplevt våld i hemmet blir det ofta svårt att träffa föräldern som utövat våld. Även barnens möjlighet att gå i skolan brister ibland. Det visar ett projekt om att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Fler barn och unga söker hjälp för ätstörning – även pojkar drabbas

Allt fler tonåringar och yngre barn söker hjälp för ätstörningar. Nio av tio är flickor.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Tyska

Skolportens konferens – Tyska

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i tyska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör tyskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. JUST NU! Boka-tidigt-pris t.o.m. 18 mars.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Uppdraget: En trygg plats för eleverna

Anna Gill, tillförordnad rektor på Fröslundaskolan i Eskilstuna, har en klar uppfattning om vad som är skolans viktigaste uppgift. ”Vi ska visa att det finns ett alternativ till gangster­livet, att det alltid finns en bättre väg att gå”, säger hon. En tydlig struktur med fokus på elevernas trygghet har också gett goda resultat.

3 frågor om: Vad är ett socioemotionellt team?

Vad gör man som kille om ens tjejkompis får mens? Vad innebär samtycke och hur hanterar man näthat? Det är frågor som det socioemotionella teamet på Celsiusskolan i Edsbyn pratar, guidar och stöttar högstadieeleverna med.

Startade som skolprojekt – nu finns tusentals mensskyddsautomater

Den som någon gång svurit över mens som kommit utan förvarning har lätt att förstå varför det gå bra för Redlocker. Företaget tillverkar mensskyddsautomater, och har på kort tid gått från ett skolprojekt till att skörda stora framgångar.

Emma, 20: Sömnproblemen har styrt mitt liv

Emma Kostrubala Ramberg, 20, har haft sömnproblem så länge hon kan minnas.

Barns övervikt ökade under pandemin

En ny studie av 3- och 4-åringar i tre svenska regioner visar att både övervikt och fetma ökade under pandemin.Enligt forskarna kan det finnas en koppling till minskat rörelsemönster då många barn var hemma från förskolan. Största ökningen sågs hos barn från socioekonomiskt utsatta områden.

Mora satsar på elevhälsan – rektorn på Morkarlbyhöjdens vill se tydliga resultat på slutbetygen

Inför den här höstterminen förstärkte Mora kommun elevhälsan i kommunen mer mer pengar. Det här har bland annat inneburit en ökad tillgång till skolpsykolog, kurator och skolsköterska på Morkarlbyhöjdens skola.

Skolchefen Inga-Lena Spansk i Mora kommun om satsningen på elevhälsan

Allt fler ungdomar mår psykiskt dåligt och därför förstärkte Mora kommun elevhälsan med mer pengar inför den här terminen. ”Jag ser det här som kanske en av de viktigaste satsningarna som kommunen gör i kommunplanen för 2023”, säger Inga-Lena Spansk, Mora kommun.

En varm mule sprider lugn

I Skövde kommun används hästar för att ta elever tillbaka till skolan. Inte bokstavligt men bildligt. Lärande med elev och häst i samspel har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Motståndskraftig Skola

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. Genom projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. Läs rapporten här. (pdf)

Ny rapport: 75% av eleverna upplevde ökad oro för framtiden under pandemin

Rapporten “Motståndskraftig skola”: visar på att nästan hälften av eleverna upplevde ökad stress, nedstämdhet och oro/ångest under pandemin. 44% av elevrepresentanterna anser att möjligheten att hålla möten påverkades negativt, och 75% av eleverna upplevde en ökad oro inför framtiden.  

Skolportens konferenser
Fördjupning
Positivt med föräldrastödsprogram
  Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström

Positivt med föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
Forskarintervjuer

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

I mötet med elever med migrationsbakgrund balanserar skolsjuksköterskor mellan elevernas individuella behov och ofta otydliga riktlinjer. Det visar Emmie Wahlström som forskat om elevers lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan.

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Flytt och vräkning ökar risk för skolmisslyckanden

Gymnasieelever som upplevt vräkningar löper betydligt högre risk att inte nå examen inom fyra år, visar Anna Kahlmeters avhandling.

Elever med rörelsehinder upplever utanförskap

Stigmatisering och socialt utanförskap präglar skolvardagen hos elever med rörelsehinder vid landets riksgymnasium. Det visar Emil Bernmalm i sin avhandling.

Socialt kapital synliggör skillnader i psykisk hälsa

Tillitsfulla relationer med både vuxna och vänner är grundläggande för ungas välmående. Mikael Ahlborgs forskning visar även att unga som har problem hemma också ofta har det i skolan.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Fördjupning
Lag om kränkande behandling tolkas olika

Lag om kränkande behandling tolkas olika

kollagen om kränkningar tolkas på ett sätt av rektorer och ett annat av Skolinspektionen. Maria Refors Legge belyser i sin avhandling en rad otydligheter om skolans juridiska ansvar mot kränkande behandling.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Skolportens magasin
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor