Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Ny satsning mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar på nätet

Polisen inleder en brottsförebyggande satsning för att öka kunskapen om sexualbrott mot barn och ungdomar på nätet. Satsningen bygger på att ge skolan, föräldrar och barn olika verktyg för en tryggare tillvaro på nätet.

Kurs för skoltrötta och hemmasittare

Hösten startade Stadsmissionens folkhögskola en allmän kurs för ”hemmasittare” som saknar kärnämnen på grundskolenivå. Man fick 60 sökande till 16 platser.

Fortsatta skillnader i hälsa bland skolelever i länet

Hälsa och levnadsvanor skiljer sig mellan pojkar och flickor och hälsoläget blir sämre ju längre upp i åldrarna man kommer. Det visar en ny rapport från Region Jämtland Härjedalen där man har granskat hur skolungdomar i länet mår.

Webbkonferens hos Skolporten
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Tillgänglig på webben 6–27 april

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens för dig som är svensklärare på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Ungas psykiska hälsa försämrad under pandemin

Rapporter och enkätstudier visar entydigt att ungas psykiska hälsa påverkas negativt under coronapandemin.

Hälsoenkät förmedlar budskap om hur man ska leva

Frågorna i en hälsoenkät riktad till ungdomar väcker frågor om status och förmedlar normer om vad man ska äga och hur man ska vara. Det visar en studie från Linköpings universitet.

A New SEL Program Finds Its ‘Way’ to Schools, Survival and $1.5M in Seed Funding

Over 20,000 students nationwide use a digital social and emotional learning curriculum offered through Project Wayfinder. The program is rooted in ”purpose learning,” which encourages students to focus on their own identity, goals and place in the world.

Hälsoenkät uppfattas som norm om hur unga ska leva

Frågorna i en hälsoenkät riktad till skolelever väcker frågor om status och förmedlar normer om vad man ska äga och hur man ska vara. Det visar en studie från Linköpings universitet.

Webbkonferens hos Skolporten
Engelska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 1-22 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till en konferens där du får ta del av ämnen som bedömning av muntliga NP, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konstan att ta anteckningar och strategier för läsning inline och offline.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Ny satsning mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar på nätet

Polisen inleder en brottsförebyggande satsning för att öka kunskapen om sexualbrott mot barn och ungdomar på nätet. Satsningen bygger på att ge skolan, föräldrar och barn olika verktyg för en tryggare tillvaro på nätet.

Ny rapport: Studenter mår sämre på grund av coronan

Att studera på distans fungerar men att inte få träffa andra och umgås är besvärligare.

”En bättre skola finns inom räckhåll”

Trots akut behov av konstruktiva lösningar har skol­debatten fastnat i låsningar. Men det finns flera förslag i debatten som partierna bör kunna enas om inom en snar framtid, skriver företrädare för fyra olika organisationer.

Training for mental health leads in English schools ’not yet started’

Training for mental health leaders in schools, a key part of the government’s plan to improve children’s wellbeing, was halted in January 2020 and delayed further as a result of the coronavirus pandemic, it has emerged.

Var sjunde elev i Piteå har haft självmordstankar

Skolenkäten ”Personligt” visar att var sjunde elev i Piteå har haft självmordstankar under det senaste året och det handlar bland annat om kränkningar och mobbning.

”Erbjud gratis mensskydd i skolan”

Att erbjuda gratis mensskydd på skolorna borde vara lika självklart som att det finns tvål och toalettpapper. Trots det finns det motstånd från flera partier i Göteborg. Det är tröttsamt att allt som rör tjejer och kvinnor ska ifrågasättas, skriver Jenny Broman (V).

Italiensk barnpsykolog: ”Barn far illa av nedstängning”

Ungefär 10 procent av eleverna far illa av hemundervisning vid en nedstängning enligt psykologen Roland Keim vid Bressanonesjukhuset i Italien. Det kan handla om inlärningssvårigheter, ätstörningar, depressioner, internetberoende eller problem relaterade till föräldrarna som försummelse eller övergrepp.  

Gymnasieeleven Astrid tar piller för att klara matematikproven

Redan som 14-åring började Astrid använda adhd-medicin för att kunna koncentrera sig i skolan. Läkemedlen får hon från vänner som har diagnosen.  

Ungas psykiska hälsa försämrad under pandemin

Rapporter och enkätstudier visar entydigt att ungas psykiska hälsa påverkas negativt under coronapandemin.

Fortsatta skillnader i hälsa bland skolelever i länet

Hälsa och levnadsvanor skiljer sig mellan pojkar och flickor och hälsoläget blir sämre ju längre upp i åldrarna man kommer. Det visar en ny rapport från Region Jämtland Härjedalen där man har granskat hur skolungdomar i länet mår.

Bris stödlinje öppnar dygnet runt

Bris stödlinje för barn och unga har öppet under dygnets alla timmar, från och med 15 mars. Enligt organisationen är det här ett försök att möta det stödbehov som finns. De som behöver stöd kan prata direkt med en kurator genom att ringa 116 111 eller chatta på bris.se.

Mycket mensvärk kan bero på endometrios

Var tionde flicka och kvinna har endometrios, en svår och förlamande sjukdom. Många gånger måste de drabbade tjejerna stanna hemma från skolan. (pdf)

Ministern om barnen i pandemin: Känner stort ansvar

Många unga pekar ut skolstängningar som en orsak till att de mår dåligt, visar Bris rapport för pandemiåret 2020. Utbildningsminister Anna Ekström (S) känner ett stort ansvar för elevernas hälsa, men är inte självkritisk.

Skolportens konferenser
Intervju
Hur förebygger skolan kränkningar?
  Foto: Emil Nordin.

Hur förebygger skolan kränkningar?

Hallå där, Ylva Odenbring! Du är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar i skolan.

Läs hela intervjun
Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Barn i samhällsvård behöver mer stöd i skolan

Mer än hälften av alla barn som är placerade i samhällsvård har mycket låga eller saknar fullständiga betyg från grundskolan. Det visar Marie Berlin som efterlyser konkreta, systematiska insatser i ett tidigt skede.

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård upplever betydligt mycket mer otrygghet och det är vanligt med mobbning och skolfrånvaro. Rikard Tordöns forskning visar att interventioner kan stärka elevernas skolresultat.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi och många blir helt av med sina besvär. Dessutom klarar de av skolan bättre, visar Martina Nordh.  

Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor