Elevhälsa

Nyheter, forskning, rapporter och fortbildning inom elevhälsa.

Mest läst om elevhälsa denna månad

We Are Stoke-on-Trent: Helping students who are truanting

Merit is a short stay school in Stoke on Trent for children who truant from their mainstream school, often because of medical and mental health struggles. (webb-tv)

Ökat antal ärenden till Skolinspektionen om hemmasittare

Antalet anmälningar som rör hemmasittare, alltså personer med ogiltig frånvaro i grundskolan har ökat till Skolinspektionen.

Larma tidigare om elever är på väg ut

En utbyggd elevhälsa och tätare samarbete med socialtjänsten är ett måste – men det räcker inte. Arbetet med elever som riskerar att inte klara skolan måste börja tidigare än i dag, menar rektor Susanne Wallin Eriksson på Holmsjö F-6-skola i Karlskrona.

Fortbildning
Gymnasieelever i behov av särskilt stöd
  7-8 november i Stockholm

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

”Växande städer måste ge utrymme för barnen”

Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges drygt 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver flera forskare på Svenska Dagbladets debattsida.

Tema psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att lyfta frågan om psykisk ohälsa bland unga med funktionsnedsättning. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

Har du styr på, hvor meget slik og sodavand dit barn må få?

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle klare retningslinjer for børns indtag af slik og sodavand og afprøve en indsats, som skal få børnefamilier til at skære ned på alt det søde.

Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan

Supported Education är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. Nu har metoden sammanställts i en bok som fokuserar på praktiska verktyg och övningar. Läs mer och ladda ner boken utan kostnad här (e-bok).

Färsk forskning: När datorspelandet blir problematiskt

De flesta kan spela datorspel utan att det påverkar dem negativt, men ibland kan datorspelandet bli problematiskt. Sedan juni 2018 klassas ”Gaming disorder” som en sjukdom, och förra veckan samlades hundra forskare och yrkesverksamma på Högskolan Väst för att ta del av aktuell forskning inom området.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Se hela programmet
Fler nyheter

Högstadiets nya vapen mot psykisk ohälsa

På högstadieskolor i en handfull skånska kommuner testas nu ett samtalsprogram där ungdomar ska lära sig att hantera sina egna och andras känsloliv.

Larma tidigare om elever är på väg ut

En utbyggd elevhälsa och tätare samarbete med socialtjänsten är ett måste – men det räcker inte. Arbetet med elever som riskerar att inte klara skolan måste börja tidigare än i dag, menar rektor Susanne Wallin Eriksson på Holmsjö F-6-skola i Karlskrona.

Kuratorer ska få nya verktyg i kampen mot våld i skolan

Sveriges skolkuratorer ska bli bättre på att i sitt arbete med elever upptäcka och förebygga våld och extremism.

Yoga i skolan ger eleverna verktyg för livet

Yoga i skolan har kommit för att stanna. Vi besöker Håbo kommun som har valt att arbeta aktivt med skolyoga.

Skolsköterskan om mätning av bukomfång: ”Oetiskt”

Forskare i Halland anser att skolhälsovården runtom i Sverige borde börja mäta bukomfång på barn. Det här är något som skolsköterskan Kerstin Kristiansen säger blankt nej till. Hon tror att det kan få farliga konsekvenser.

Skolnärvaro – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Vi vet att skolan kan vara en plats som bidrar till välmående och avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa som vi känner till. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar elevers skolnärvaro? Vad kan forskningen lära oss om hur skolan kan arbeta för att nå framgång i sitt närvarofrämjande arbete? Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län.

Kuratorn: Prata med era barn

Louise Andersson är kurator på Skaraborgs sjukhus Skövde. Med anledning av måndagens skottlossning i Mariestad ger hon sin syn på hur man som vuxen kan prata med sina barn om hemska saker som händer.

Endometriosvården: Behövs mer kunskap till skolsköterskorna

Utbildning för elevhälsan, ungdomsmottagningar och vårdcentraler – det kan göra vården mer jämlik för endometriospatienter. Det tror sjukvårdspolitikerna i Region Dalarna.

Myter och sanningar om löss – skolsköterskan reder ut

Det finns en hel del teorier om huvudlöss. En del tror att de trivs i smutsigt hår, är kapabla att hoppa och att man kan bli immun. Vad är sant och inte? Skolsköterskan Christina Björk på Östra skolan i Falun förklarar.

Skolkuratorn viktig för att förebygga psykisk ohälsa bland unga

Den här veckan uppmärksammar P4 Uppland psykisk ohälsa bland unga.  En viktig pusselbit är skolkuratorns roll. Uppsala kommun har förstärkt antalet kuratorer för att kunna agera ännu tidigare.

‘I broke down’: New Oregon law will let students take mental health days

Move aims to change the culture surrounding mental health at a time when suicide is the second leading cause for death among 15-to-34 year olds

”Tidiga insatser förbättrar ungas hälsa”

Det finns många fördelar med en sammanhållen vård för ungdomar: bättre utnyttjande av offentliga resurser, bättre folkhälsa, men framförallt en patientgrupp som blir sedd, omhändertagen och vägledd i ett tidigt skede, skriver, Anna Mannfalk (M) och Mavis Zander (M).

Konferenser
Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Läs mer
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Fortbildning
Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

För hela elevhälsoteamet! Ur konferensens innehåll: Vilka faktorer påverkar hälsa och lärande? * Samverkan * Skola, BUP och socialtjänst * Hedersrelaterat våld * Antipluggkulturer * Hjärnforskning * Sociala medier * Stress och psykisk ohälsa * Välkommen!

Läs mer och boka plats
Fördjupning
"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"
  Foto: Alex Jones/Unsplash

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Skärmtid hämmar fysisk aktivitet bland unga

Högstadieungdomar ser datorer och mobiltelefoner som en bromskloss för fysisk aktivitet. Det visar Linus Jonsson i sin forskning om ett hälsofrämjande skolprojekt.

Minskad stress, depression och ångest hos elever med ACT-behandling

Fredrik Livheim har undersökt terapiformen ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, under verkliga förhållanden bland skolelever. Avhandlingen visar att ACT är mer effektiv mot stress, depression och ångest än elevhälsans sedvanliga metoder.

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan är tillsammans med relationer till kompisar och vuxna det viktigaste livsområdet för ungdomar på högstadiet. Åsa Schumann hoppas att hennes forskning kan bidra till att belysa vikten av att systematiskt och åldersanpassat samtala om existentiella frågor i skolan.

Låg social position ökar risken för depression

Ungdomar som har föräldrar med låg social position har en ökad risk för depression. Therese Wirback visar också att unga män som drabbats av depression upplever att den ideala mansbilden gör det svårare att förstå att de faktiskt är deprimerade och bör söka hjälp.