Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

2018-06-20 09:57 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Hunden Nero är rektorns närmaste medarbetare

Hos rektor Malin Orwén på Hjällboskolan i Göteborg, är det hunden Hera som bryter isen inför de svåra samtalen. Hera är ny på jobbet, men har redan fått blyga elever att ta plats, elever med autism att öppna sig och hemmasittare att komma till skolan.

Skolvägrarna: Lång väg tillbaka

På bara några veckor förvandlas Isak från aktiv idrottskille till deprimerad och ensam. Han stänger in sig på sitt rum och vägrar gå till skolan. Vägen tillbaka kommer visa sig bli lång. (webb-radio)

”Hemmasittarna signalerar skolans stress”

En skola som tvingas dra ner resurser när de behöver tillföras kommer att fortsätta producera hemmasittare. Så kan vi inte ha det. Det skriver Liv Bäckström på ledarplats.

Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Att vara skolpsykolog vid en kris – reflektioner och lärdomar

En elev avled under traumatiska omständigheter. Skolpsykolog Karin Grumert berättar hur man som skolpsykolog hanterar krisen och vad man bör tänka på.

Låg risk för barn att bli allvarligt sjuka i covid-19 enligt ny studie

Nu börjar snart vårterminen på landets skolor och hittills har det saknats data på hur skolor påverkar risken för barn att bli allvarligt sjuka i covid-19. Men enligt en ny registerstudie från Karolinska Institutet är risken för barn att insjukna i svår covid-19 låg.

Från knäckt psyke till knäckt läskod

Rasmus Pernesten gjorde allt för att ingen skulle märka att han inte kunde läsa och skriva. Vändpunkten kom med hjälp av lärare och specialpedagog – och en fantasybok. Att läsa är den bästa medicinen för en dyslektiker, säger han i dag.

Kan stängda högstadier bromsa coronasmittan?

Nu är det nästan lika stor andel av 15-17-åringarna som konstateras smittade med covid-19 som av 18-19-åringarna. Samtidigt har grundskolor blivit den vanligaste platsen för utbrott i allmänna miljöer.

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Deprimerade barn och tonåringar löper högre risk att dö i förtid samt att drabbas av en rad andra sjukdomar senare i livet. Det visar en stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry.

Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Konferensen finns tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Att vara kurator i pandemitider

Nyckeln till att må bra är ofta att acceptera sig själv som man är. En livsomvälvande händelse fick Frida Dahlström att inse det. Som kurator på Universitetsholmens gymnasium sprider hon numera den känslan till eleverna. ”Jag försöker ständigt bekräfta dem i att de är bra precis som de är. Att de ska hitta någon slags acceptans för sig själva”, säger hon.

I högpresterande Lomma är elevernas stressnivåer alarmerade höga

”Jag bryr mig inte om hur stressad jag är – bara resultatet blir bra”, säger Jasmine Wilénce.

Elevhälsan per kommun – så stor är skillnaden

Skillnaderna är stora när det gäller kommunernas kostnader för elevhälsan. Malå satsar drygt 11 000 kronor per elev på elevhälsan medan Tomelilla lägger knappt 2 000 kronor.

Den sjuka elevhälsan

Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det ställer höga krav på skolornas arbete med elevhälsa. Men det är ett uppdrag som skolan har svårt att klara av. ­Problemen handlar om organisation och otillräcklig bemanning av elevhälsoteamen.

1 269 elever delar på en skolpsykolog

Barn och unga mår allt sämre. Men enligt en färsk undersökning av Läraren finns det stora brister i skolornas hantering av elevhälsa. Granskning visar att det endast finns en skolpsykolog per 1 269 elever i grundskolan.

Elevhälsan kraftigt underbemannad – får kritik: ”Gränsar till parodi”

Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det ställer höga krav på skolornas arbete med elevhälsan. Men siffror som tidningen Läraren har tagit fram visar att möjligheterna att få hjälp är bristfällig. 1 269 elever ska dela på en skolpsykolog. Det är mer än dubbelt så många som Psykologförbundet rekommenderar.

Ungdomars psykiska hälsa försämrad under corona

Ensamhet, ångest och stress. Enligt studier från i våras påverkades en majoritet av ungdomarna negativt av att behöva plugga på distans. ”Det mest oroväckande är att deras psykiska hälsa förändrades,” säger Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst.

Forskaren: ”Distansundervisning stor utmaning för gymnasieelever”

Trodde du att gymnasieelever tycker det är skönt att slippa åka till skolan nu? En ny studie från Göteborgs universitet visar på det motsatta. Stress, oro och bristande motivation tycks vara den vanligaste reaktionen.

”Med utökade resurser kan vi hjälpa fler”

Studenthälsan i Stockholm är mer än en samtalsmottagning, vi arbetar framförallt förebyggande och har även en viktig roll i det systematiska studiemiljöarbetet, skriver verksamhetschef Ingemar Dahlgren i sitt svar till studentkårerna.

Konferenser
Intervju
Hur förebygger skolan kränkningar?
  Foto: Emil Nordin.

Hur förebygger skolan kränkningar?

Hallå där, Ylva Odenbring! Du är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar i skolan.

Läs hela intervjun
Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Barn i samhällsvård behöver mer stöd i skolan

Mer än hälften av alla barn som är placerade i samhällsvård har mycket låga eller saknar fullständiga betyg från grundskolan. Det visar Marie Berlin som efterlyser konkreta, systematiska insatser i ett tidigt skede.

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård upplever betydligt mycket mer otrygghet och det är vanligt med mobbning och skolfrånvaro. Rikard Tordöns forskning visar att interventioner kan stärka elevernas skolresultat.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi och många blir helt av med sina besvär. Dessutom klarar de av skolan bättre, visar Martina Nordh.  

Enklare vardag när barn och unga med adhd får träna tidsuppfattning

Många barn och unga med adhd har svårt att planera. Genom att träna upp sin tidsuppfattning och använda olika kompensatoriska hjälpmedel kan de få en enklare vardag, visar Birgitta Wennbergs forskning.

Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor