Elevhälsa

Nyheter, forskning, rapporter och fortbildning inom elevhälsa.

Mest läst om elevhälsa denna månad

Frokosten knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne

Knurrende maver går i hjernen og ødelægger elevers koncentration i klasselokalet. Sulten fylder langt mere, end man havde regnet med, tyder et nyt dansk studie på.

”Vi ska inte vara rädda att prata om våld”

Unga med funktionsnedsättning utsätts i högre grad för våld än andra. Ändå har det saknats verktyg för dem att berätta.

Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan

Slutredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. (pdf)

Fortbildning

Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa? Välkommen på årets konferens om elevhälsa - för hela elevhälsoteamet.

Läs mer
Forskning och utveckling

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar forskning av ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm.

Uppbackning utanför familjen viktig vid ätstörning

Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer.

Förskola minskar risken för astma

Barn som går på förskola tycks löpa lägre risk att i framtiden utveckla astma och allergier. Temporärt ökar risken för infektioner – men på längre sikt finns positiva hälsoeffekter, visar en ny studie.

Förskola minskar risken för astma

Barn som går på förskola tycks löpa lägre risk att i framtiden utveckla astma och allergier. Temporärt ökar risken för infektioner – men på längre sikt finns positiva hälsoeffekter, visar en ny studie.

Sälja sex kan vara ett självskadebeteende bland unga

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. En doktorsavhandling från Linköpings universitet är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.

Fortbildning
Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

För hela elevhälsoteamet! Ur konferensens innehåll: Vilka faktorer påverkar hälsa och lärande? * Samverkan * Skola, BUP och socialtjänst * Hedersrelaterat våld * Antipluggkulturer * Hjärnforskning * Sociala medier * Stress och psykisk ohälsa * Välkommen!

Se hela programmet
Fler nyheter

IVO kritiserar falsk skolpsykolog

Under 35 år arbetade hon som skolpsykolog – utan legitimation. IVO riktar nu kritik, men avstår från att polisanmäla.

L: Så bryter vi ungas psykiska ohälsa

Snabb hjälp genom första linjens psykiatri, fast kontakt på BUP och samverkan mellan skola och vård. Liberaler i de tre storstadsregionerna skriver om hur de vill stärka skyddsnätet för unga som mår dåligt.

Kurator: ”Var öppen med vad som kan hända”

Varje dag utsätts barn för mobbning och kränkningar i sociala medier. Skolkurator Kina Wiklund Andersson tycker att det är viktigt att föräldrar och andra vuxna i barnens närhet är medvetna om vad som sker på exempelvis Snapchat.

Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan

Slutredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. (pdf)

Hälften av skolorna hyr in skolspykologer

57 procent av Sveriges kommuner har hyrt eller köpt in psykologtjänster de senaste åren. I många fall beror det på att det är svårt att hitta psykologer att anställa. Det visar en granskning av Psykologtidningen.

Kommuner har svårt att få tag i skolpsykologer

Mer än hälften av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan, det visar en kartläggning som Psykologtidningen har gjort.

Hyrpsykolog i varannan kommun

Mer än hälften av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan, visar Psykologtidningens kartläggning. ”Vi har inget annat val. Vi får inte tag på någon skolpsykolog”, säger verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson vid Vimmerby kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

”Vi ska inte vara rädda att prata om våld”

Unga med funktionsnedsättning utsätts i högre grad för våld än andra. Ändå har det saknats verktyg för dem att berätta.

”Ska fånga upp ungdomar som mår dåligt”

Årslånga köer i barn- och ungdomspsykiatrin ska bort. Det blir sjukvårdens största utmaning de närmaste fyra åren, anser Liberalernas toppolitiker i de tre storstadsregionerna. ”Vi ska fånga upp ungdomar som mår dåligt och ge dem tidig hjälp,” lovar regionråden Anna Starbrink i Stockholm, Jonas Andersson i Västra Götaland och Gilbert Tribo i Skåne.

Rädda Barnen varnar: Allt fler barn mår dåligt

Barn till lågutbildade eller utlandsfödda föräldrar med sämre ekonomi löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än andra barn, enligt Folkhälsomyndigheten. Nu varnar Rädda Barnen för att det är ett växande problem.

Frokosten knækker koncentrationen: Over halvdelen af folkeskoleelever er sultne

Knurrende maver går i hjernen og ødelægger elevers koncentration i klasselokalet. Sulten fylder langt mere, end man havde regnet med, tyder et nyt dansk studie på.

Psykisk ohälsa: Klyftorna ökar mellan fattiga och rika barn

Barn i de lägsta inkomstgrupperna mår allt sämre psykiskt. Samtidigt har ohälsan sjunkit bland de som har det bättre ställt ekonomiskt, visar en ny rapport. ”Det är anmärkningsvärt”, säger Sara Fritzell på Folkhälsomyndigheten.

Historiskt låga nivåer – mindre alkohol och tobak bland barn

Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol, det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort. Siffrorna har aldrig tidigare varit så låga som de är nu.

Konferenser
Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Läs mer
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Fördjupning
"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"
  Foto: Alex Jones/Unsplash

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan är tillsammans med relationer till kompisar och vuxna det viktigaste livsområdet för ungdomar på högstadiet. Åsa Schumann hoppas att hennes forskning kan bidra till att belysa vikten av att systematiskt och åldersanpassat samtala om existentiella frågor i skolan.

Låg social position ökar risken för depression

Ungdomar som har föräldrar med låg social position har en ökad risk för depression. Therese Wirback visar också att unga män som drabbats av depression upplever att den ideala mansbilden gör det svårare att förstå att de faktiskt är deprimerade och bör söka hjälp.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Snabba insatser viktiga för att motverka skolfrånvaro

Problematiken bakom omfattande skolfrånvaro är komplex och det finns ingen lösning som passar alla. Åtgärder måste därför alltid föregås av en noggrann kartläggning, understryker forskaren Hans Ek.

Kompisrelaterad stress skapar smärta som påverkar skolarbetet

Stress för att inte passa in och bli accepterad av kompisar kan skapa smärta som påverkar både vardag och skola. Värst drabbade är tjejer, visar Matilda Wurm i sin avhandling.

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ​gav positiva effekter. Uppföljningen ​två år senare visade ​inte på någon ökad fysisk aktivitet​ – m​en hälsointerventioner är inte meningslösa, ​menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.

Dubbelt så vanligt att funktionsnedsatta elever utsätts för mobbning

Det finns ett tydligt samband mellan nättrakasserier och psykisk ohälsa – och det räcker att ha blivit utsatt en gång för att det ska påverka måendet. Värst utsatta för såväl mobbning som psykisk ohälsa är elever med adhd och add, visar Maria Fridh i sin forskning.