Fjärr- och distansundervisning

Verktyg och information om att undervisa på distans.

2020-03-19 10:49 Dela:
MEST LÄST SENASTE VECKAN

‘No one knew we were homeless’: relief funds hope to reach students missing from virtual classrooms

Remote learning has made it harder for school staff to pick up on clues that students lack permanent housing. New federal funding is meant to help re-establish contact.

Utmaningar med undervisning på distans i Komvux

Elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever minskar. Samtidigt är det mycket som fungerat väl under pandemin.

Sara Bruun om betygssättning under pandemin: Vi pratar om ”covid-F”

”Covid-F”, fjärrundervisning, press utifrån och en helt ny vardag som ger dåligt samvete. Den stundande betygssättningen ställer enorma krav på lärare. ”Jag tycker inte att eleverna ska drabbas för att jag som lärare inte har kunnat undervisa dem ordentligt”, säger läraren Sara Bruun.

Skolportens digitala kurser
Vi lanserar digitala kurser!

Vi lanserar digitala kurser!

Vill du fördjupa dig och få handfast vägledning inom ett ämne? Skolporten lanserar nu digitala kurser som ger direkt stöd till din undervisning.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Elever i riskzonen har ökat kraftigt – fler kan missa examen

219 elever riskerar att inte klara sin gymnasieexamen i år. Det är en kraftigt ökning jämfört med förra året, och nu sätts flera åtgärder in för att stötta eleverna i riskzon.

Utmaningar med undervisning på distans i Komvux

Elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever minskar. Samtidigt är det mycket som fungerat väl under pandemin.

Distans som gav reflektion

När distansarbete infördes var rektor Maria Sergi rädd att tappa kontakten med sina medarbetare. I stället hittade hon en lösning som stärkte ledarskapet. ”Jag startade en digital reflektionsbok med varje medarbetare”, säger hon.

Lärarförbundet kräver fjärr- och distansundervisning när smittskyddet brister

Skolor som inte lyckas vidta tillräckliga åtgärder för att motverka smittspridningen av covid-19 måste gå över till fjärr- och distansundervisning. Det kräver nu Lärarförbundet sedan Arbetsmiljöverket funnit brister vid närmare hälften av sina inspektioner.

Sara Bruun om betygssättning under pandemin: Vi pratar om ”covid-F”

”Covid-F”, fjärrundervisning, press utifrån och en helt ny vardag som ger dåligt samvete. Den stundande betygssättningen ställer enorma krav på lärare. ”Jag tycker inte att eleverna ska drabbas för att jag som lärare inte har kunnat undervisa dem ordentligt”, säger läraren Sara Bruun.

Gymnasieläraren: ”Vet att det finns ett hårt tryck från ledningshåll”

”Corona-F”, fjärrundervisning, press utifrån och en helt ny vardag som ger dåligt samvete. Den stundande betygssättningen ställer enorma krav på lärare.

‘No one knew we were homeless’: relief funds hope to reach students missing from virtual classrooms

Remote learning has made it harder for school staff to pick up on clues that students lack permanent housing. New federal funding is meant to help re-establish contact.

Senaste nytt
Webbkonferens hos Skolporten
Vuxenutbildning
  Konferensen finns tillgänglig på webben 2–19 november

Vuxenutbildning

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av intressanta föreläsningar och få praktiska verktyg och inspiration till din undervisning.

Läs mer och boka din plats här!
Forskarintervjuer

Stop motion-animationer synliggör det osynliga i naturvetenskap

Genom att göra stop motion-animationer i naturvetenskapen blir naturvetenskapliga fenomen tydligare för eleverna. Det visar Daniel Orraryds avhandling.

Känslor triggar dynamiken i leken

I sin avhandling belyser Nadezda Lebedeva nyanlända barns lek i förskolan. Det som visade sig vara mest betydelsefullt för leken var barnens känslomässiga tillstånd, säger hon.

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Gymnasieelever i behov av stöd är sällan nöjda med de anpassningar de får och känner därmed begränsad delaktighet i skolarbetet. Moa Yngves forskning visar att individanpassad information- och kommunikationsteknik (IKT) kan öka både närvaro och delaktighet i skolaktiviteter.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Utvecklingsartiklar
Brist på utmaning vid distansundervisning

Brist på utmaning vid distansundervisning

Gymnasielever skulle gynnas av att distansundervisningen fokuserade mer på individuella samtal och samtal i mindre grupper. Det visar Martin Granbom i sin utvecklingsartikel.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Fortbildning viktigt vid digitalisering
  Annika Agélii Genlott. Foto: Linnea Bengtsson.

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Om digitalisering ska leda till förbättrad undervisning och ökat lärande behöver lärare gemensamma referensramar och fortbildning.

Läs hela intervjun här
Forskning och utveckling

How have educators adapted distance learning for special education students?

Teaching special education online has its own unique challenges, but teachers have found ways to use educational technology to aid students.

Budskap får liv i elevernas egna bokomslag

En perfekt uppgift för distansundervisning. Bildläraren Lisa Lings elever har fått formge ett bokomslag i collageform. Målet är att skapa en komposition med ett tydligt bildspråkligt budskap.

Elever tappade mycket kunskap när skolorna var stängda

Eleverna lärde sig lite eller ingenting under tiden de hade distansstudier på grund av coronapandemin. Det visar en studie som forskare gjort av nederländska elevers resultat på nationella prov.

”Leda klassrummet i en pandemi – ett jätteexperiment”

Det kan vara en utmaning, att äga klassrummet. Att äga det på distans är inte enklare. Att leda i klassrummet har heller inte fått den uppmärksamhet det ­förtjänar trots att det handlar om ditt hantverk som lärare. Men nu börjar det röra på sig.

Fler forskningsnyheter
Skolportens digitala kurser
Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Fördjupning
Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Digitaliseringen lyckas bättre om den sker inom ramen för det kollegiala lärandet. Det är ett av budskapen i boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande (Studentlitteratur 2020) av skolledaren Edward Jensinger och läraren, skolutvecklaren och forskaren Marie Sjöholm.

Läs hela artikeln här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor