Fjärr- och distansundervisning

Verktyg och information om att undervisa på distans.

2020-03-19 10:49 Dela:
MEST LÄST SENASTE VECKAN

Digitalisering av de nationella proven

Skolverket tar fram digitala nationella prov. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet.

Så vill KD få bort porrtittandet på skoldatorer

Kristdemokraterna vill inte att skoldatorer ska användas till porrsurfning och vill införa långtgående innehållsfilter för att skydda barnen från pornografiskt material. Det filter som finns idag räcker, lyder tjänstemännens svar till politiken.

”Utan skolböcker är det svårt att lära sig läsa”

Tryckta läroböcker används bara undantagsvis, skriver den blivande läraren Gustav Björklund Larsen. Nu gäller digitala läromedel, som gärna får vara gratis. Men elever tycks förstå texter sämre när de läser på en skärm jämfört med en bok.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Hem-och konsumentkunskap - ny konferens i höst!

Hem-och konsumentkunskap - ny konferens i höst!

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskild fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

SCB gör studie om distansundervisningen under pandemin

I höst ska Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen genomföra en studie om fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under covid-19-pandemin.

SCB gör studie om distansundervisningen under pandemin

I höst ska Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen genomföra en studie om fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under covid-19-pandemin.

Unicef varnar för stora kunskapsluckor bland filippinska barn

Filippinerna är ett av de länder där skolorna var helt stängda mycket länge, från mars till oktober 2020. Även den här terminen kommer 27 miljoner filippinska elever studera på distans eftersom myndigheterna inte vill riskera smittspridning.

Students must have say over online learning – regulator

England’s universities must take student views into account when deciding how much to teach online, says regulator the Office for Students.

Pandemin väckte frågor om pedagogik

Pandemin har skapat lite av en pedagogisk identitetskris för folkhögskolan och lett till att folkhögskolepedagogiken kommit i fokus på ett nytt sätt. Det menar Alexandra Söderman, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet, som skrivit en rapport om hur distansundervisningen lett till nya arbetssätt i folkhögskolan.

Svårt för nyanlända med svenska på distans

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion som fått distansundervisning har haft det tufft, vittnar rektorer, lärare och eleverna själva om. Särskilt har den talade svenskan hämmats.

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Senaste nytt
Konferens hos Skolporten
Dags för ny konferens om Religionskunskap för högstadiet och gymnasiet!

Dags för ny konferens om Religionskunskap för högstadiet och gymnasiet!

Fyra kunniga föreläsare presenterar de senaste forskningsrönen om bland annat etikundervisning, kontroversiella frågor och globaliseringens effekter på religionen. Delta i Stockholm den 10 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 15–29 november. Tips! 15% rabatt om du även vill gå på konferensen i Historia, 9 november.

Läs mer och boka din plats här!
Forskarintervjuer

Googla – det gör man i skolan

Användandet av sökmotorer är väldigt utbrett bland högstadieungdomar. När de söker på internet förväntar de sig att hitta svar – men reflekterar inte över hur resultaten genereras. Det visar Cecilia Andersson i sin avhandling.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

”Språklärare behöver inte känna sig så rädda för maskinöversättning”

Man behöver ha goda kunskaper både i och om språket för att kunna dra nytta av olika digitala hjälpmedel som Google Translate. Det visar Kent Fredholms avhandling i pedagogiskt arbete och romanska språk.

Så kan matematiklärare använda digital teknik i geometrin

Digitala verktyg kan bidra till ökad förståelse av geometri. Det visar Peter Markkanens avhandling om undervisning i geometri i grundskolan.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Fortbildning viktigt vid digitalisering
  Annika Agélii Genlott. Foto: Linnea Bengtsson.

Fortbildning viktigt vid digitalisering

Om digitalisering ska leda till förbättrad undervisning och ökat lärande behöver lärare gemensamma referensramar och fortbildning.

Läs hela intervjun här
Forskning och utveckling

Lärdomar fjärr- och distansundervisning

Studie av lärares lärande från perioden med undervisning online inom Kalmarsunds gymnasieförbund. (pdf)

5 ways to improve your virtual teaching

Very little in teaching can truly be boiled down to five simple strategies (teaching is hard, and those who do it are heroic), but these suggestions can add to your remote-teaching skills.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

World Teachers Day: Commission launches tool to support primary and secondary teachers in using digital technologies

To mark World Teachers Day, the Commission is launching a new online tool for teachers to reflect on how they use digital technologies in their teaching activities.

Fler forskningsnyheter
Skolportens digitala kurser
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Fördjupning
Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Digitaliseringen lyckas bättre om den sker inom ramen för det kollegiala lärandet. Det är ett av budskapen i boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande (Studentlitteratur 2020) av skolledaren Edward Jensinger och läraren, skolutvecklaren och forskaren Marie Sjöholm.

Läs hela artikeln här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor