Fjärr- och distansundervisning

Verktyg och information om att undervisa på distans.

Nyheter

Kreativa lösningar när elever undervisas på distans

För två veckor sedan stängdes Sveriges gymnasieskolor i kampen mot coronaviruset. Eleverna undervisas i stället på hemmaplan via datorer. ”Man får låta kreativiteten flöda och lösa alla detaljer”, säger läraren Muamer Idrizuvic.

Skolan jobbar för att säkerställa rättvisa slutbetyg

På Per Brahegymnasiet i Jönköping arbetar lärare och rektorer med att säkerställa att man har tillräckligt med bedömningsunderlag för treornas slutbetyg.

Solnas höstadieskolor stänger efter påsken

Alla högstadieelever i Solnas kommunala skolor kommer att få fjärrundervisning efter påsklovet. Det skriver tidningen Mitt i. Drygt en tredjedel av personalen är sjukskrivna. Solna stad drar också in förskola för barn till föräldralediga under resten av april.

Vilket viktigt jobb vi har!

Vilket krävande, omväxlande, roligt och framförallt viktigt jobb vi har! Just nu sysslar jag med inköp av headset till lärarna, för tio minuter sedan var det videomöte med förvaltningen angående distansundervisningens problem för vissa elever, sedan kort läsning på Skolverkets hemsida för uppdatering av läget – tyvärr inte mycket – och jagande av personal på socialtjänsten angående en elev, skriver rektor Maria Löfgren Nicolai.

Hon startade Facebookgrupp om distansundervisning: Den blev ett monster

Den 15 mars startade musikläraren Ingrid Tidvall Facebookgruppen Distansundervisning i Sverige. På två veckor fick den 17 000 medlemmar.

Senaste nytt

Skolsverige tipsar! – Så löser vi undervisningen

Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

“Varje lärare kan inte pussla ihop sin egen verktygslåda"

Nu ska all undervisning på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universiteten ske på distans – en enorm omställning för Sveriges lärare. Vad ska de tänka på när lärmiljön blir digital? Skolporten har frågat forskaren Anna Åkerfeldt.

“I den virtuella miljön krävs det tydlighet – övertydlighet”

Att eleverna kan jobba var de vill, med tydliga uppgifter, samt att många elever tycker att det är skönt att få studiero. Det är några av fördelarna med distansundervisning, menar Pernilla Gustavsson, rektor på Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan

Skolverket har med flera aktörer startat en ny webbplats som sammanställer stöd till skolor om distansundervisning. Detta för att hjälpa skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin.

Forskarintervjuer

Elevers syn på mobiler mer nyanserad än debatten

Elevernas åsikter om mobiltelefoners plats i skolan är långt mycket mer nyanserade än de som hörs i mediedebatten. Det konstaterar Torbjörn Ott som utforskat hur smarta telefoner ses och förstås i klassrummet.  

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Forskning och utveckling

Pedagogen som vände på allt

Mina studenter blir varandras lärare, de får berätta om sin kunskap, och jag blir en lyssnare till deras resonemang, säger Satish Patel, föreläsare vid Högskolan i Gävle.

Distansutbildning framgångsrik med hjälp av digitala hjälpmedel

Distansutbildningar kan ofta kritiseras för att vara alldeles för standardiserade. Utbildningen i svenska som andraspråk på Komvux Malmö på distans är däremot både eftertraktad och prisad. Vad är det som gör att den är så bra?

Livesända lektioner på Yrgo

Yrkeshögskolan Yrgo livesänder lektioner på sina preparandkurser. Det ger fler möjlighet att prova på kurserna, och därmed har också antalet antagna till yrkeshögskoleutbildningarna ökat.

Lektionsdesign på distans – förebygg svårigheter med virtuell gemenskap

Specialpedagogen och gymnasieläraren Helena Wallberg delar med sig av några tips för att få det att funka för alla elever och förebygga skolsvårigheter som lätt kan uppstå i en virtuell lärmiljö.

Fler forskningsnyheter
Skolportens magasin
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Skolportens magasin

Tema: SKOLBIBLIOTEK. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer

Fler fokussidor

Fokussidor
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer