Fjärr- och distansundervisning

Verktyg och information om att undervisa på distans.

  2656 Dela:
Nyheter

Ungdomsfokus 2020

Unga är mer positiva till distansstudier. Det bästa har varit möjligheter till pauser under dagarna, ökad studiero och mindre stress. Men samtidigt kände sig en tredjedel att de var mindre engagerade i studierna och lika många mer ensamma. Det visar Rasmussen Analys undersökning Ungdomsfokus 2020. (pdf)

Gymnasiets förberedelser inför skolstarten: Inga upprop och lunch utomhus

Det närmar sig skolstart för gymnasieeleverna i Dalarna. Efter en vår av distansstudier ska de nu tillbaka till skolbänken – men allt är inte sig likt. I Borlänge skippar man stora upprop och försöker sprida ut luncherna i olika lokaler – eller sitta utomhus.

Fortsatt distansundervisning för gymnasieeleverna – ibland

Gymnasieeleverna i Karlstads kommun kommer bli tvungna att fortsätta studera på distans, åtminstone delvis. Detta för att inte skapa för mycket trängsel i kollektivtrafiken. Det uppger gymnasiechefen Birgitta Larsson för SVT.

Skolverket: Pandemin kan leda till en mer olikvärdig skola

Undervisningen har under våren bedrivits på distans för Sveriges gymnasieskolor. Som en effekt av coronapandemin kan variationen i svenska skolornas kvalitet bli större. Det varnar Skolverkets generaldirektör för inför skolstarten.

”Deltidsdistans ger inte en säker arbetsmiljö för lärarna”

Stockholms beslut att bedriva 20 procent av gymnasiets undervisning på distans avhjälper inte lärarkårens oro inför hösten. ”Vissa skolor agerar som om risken för smittspridning är över”, säger Ragnar Sjölandet, Lärarnas Riksförbund.

Distansundervisning fortsätter – trots ändrade rekommendationer

Hösten är på ingång och även undervisningsstart för landets universitetsstudenter. Efter en vår av distansundervisning har många längtat efter att komma tillbaka till campus, men vissa universitet fortsätter med distans även i höst – trots att Folkhälsomyndighetens rekommendation tagits bort. Hör Hans Adolfsson, Umeå universitet, studenten Douglas Drake, och Jonas Tosteby, Högskolan i Dalarna. (webb-radio)

Så inleds läsåret på gymnasierna i Örebro – rullande schema för hemarbete

Den 17 augusti är det terminsstart för gymnasieskolorna i Örebro. Efter en vår där största delen av undervisningen skedde på distans är planen att majoriteten elever i höst kommer finnas på skolorna. En minoritet får dock distansarbeta på ett rullande schema.

Senaste nytt
Fortbildning
Specialpedagogik Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 23 september – 2 oktober 2020

Specialpedagogik Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka din plats här!

Skolsverige tipsar! – Så löser vi undervisningen

Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

“Varje lärare kan inte pussla ihop sin egen verktygslåda"

Nu ska all undervisning på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universiteten ske på distans – en enorm omställning för Sveriges lärare. Vad ska de tänka på när lärmiljön blir digital? Skolporten har frågat forskaren Anna Åkerfeldt.

“I den virtuella miljön krävs det tydlighet – övertydlighet”

Att eleverna kan jobba var de vill, med tydliga uppgifter, samt att många elever tycker att det är skönt att få studiero. Det är några av fördelarna med distansundervisning, menar Pernilla Gustavsson, rektor på Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan

Skolverket har med flera aktörer startat en ny webbplats som sammanställer stöd till skolor om distansundervisning. Detta för att hjälpa skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin.

Fortbildning
Svenska som andraspråk Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 14–23 september 2020

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser, grundläggande litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning, uttalsundervisning, lässtrategier och kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen.

Läs mer och boka din plats här!
Forskarintervjuer

Gemensamt och kreativt i förskolans digitala aktiviteter

I förskolan utvecklas digitala kompetenser gemensamt och med stor kreativitet. Katarina Walldén Hillströms forskning visar att samspelet mellan barnen och barnen och pedagogerna är oerhört komplext och de digitala verksamheterna har stor bredd.  

Mindre ämnesinnehåll i digitala klassrum

Tekniken överskuggar ämnesinnehållet när digitala verktyg förs in i klassrummet. Anne Kjellsdotter belyser bristen på diskussion om vad digitala resurser ska bidra med i skolan.

Samarbete och målinriktning präglar digital lek i förskolan

Förskollärares ambition är att digital lek ska vara målinriktad och införlivad i det övriga pedagogiska arbetet. Leif Marklunds forskning om digital lek i förskolan visar också att det finns ett motstånd mot digitalisering,

Digitala resurser stärker elevers textskapande

Digitala resurser har stor betydelse för elevers textskapande, särskilt för elever med svenska som andraspråk. Helene Dahlströms forskning belyser också att många mellanstadieelever har väldigt liten digital tillgång i hemmet.

Forskning och utveckling

Studenter nöjda med distansstudier visar forskning från Örebro universitet

Studenter över hela världen har tvingats till distansundervisning på grund av coronapandemin. Nu visar forskning vid Örebro universitet att fyra av fem studenter vid europeiska lärosäten är nöjda med att arbeta på distans.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

11 Teacher-Recommended Math Apps and Online Tools

Whether you teach online or in person this fall, these digital math tools may come in handy for grades pre-K through 12.

Lärare i förskoleklass har låg beredskap att övergå till distansundervisning

En blixtstudie visar att lärare i förskoleklass på egen hand har försökt att förbereda sig för en eventuell övergång till distansundervisning. De har bland annat inhämtat information och diskuterat med kollegor. Men skolhuvudmännen har upplevts som i stort sett frånvarande i den diskussionen och den begränsade tillgången till digital teknik skulle göra en eventuell distansundervisning mer analog än digital.

Fler forskningsnyheter
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här

Fler fokussidor

Fokussidor
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer