Fjärr- och distansundervisning

Verktyg och information om att undervisa på distans.

  2274 Dela:
Nyheter

Distansstudier efter oro på skola

En skola i Motala kommun är stängd idag och eleverna ges undervisning på distans, med anledning av en rad allvarliga händelser den senaste tiden.

Plugg på distans slår mot utländska studenter

Flera tusen utländska studenter riskerar att inte få uppehållstillstånd i höst — om lärosätena fortsätter att undervisa på distans. Ett av kraven för uppehållstillstånd är att studenten är fysiskt närvarande på campus.

SFI-läraren: ”Omjämlikheten är enorm”

Hemuppgifter via postgången, nattliga kontakter och elever som aldrig tidigare har skickat ett mejl. Det är några av utmaningarna för SFI-lärarna under coronapandemin. ”Ojämlikheten är enorm”, säger Henrik Tällberg på ABF vux i Jönköping.

”Jag känner en oro över att behöva starta läsåret på distans”

Jag känner en oro över att kanske tvingas starta läsåret 20/21 på distans på grund av coronakrisen. Vad går förlorat? skriver läraren Katarina Korp i en krönika.

Komvuxelever i kläm – får använda egen utrustning

Komvuxelever som saknar egen digital utrustning riskerar att hamna i kläm under coronakrisen. Distansundervisningen kräver egen dator eller smartphone – något som skolan inte är skyldig att stå för.

Senaste nytt

Skolsverige tipsar! – Så löser vi undervisningen

Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

“Varje lärare kan inte pussla ihop sin egen verktygslåda"

Nu ska all undervisning på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universiteten ske på distans – en enorm omställning för Sveriges lärare. Vad ska de tänka på när lärmiljön blir digital? Skolporten har frågat forskaren Anna Åkerfeldt.

“I den virtuella miljön krävs det tydlighet – övertydlighet”

Att eleverna kan jobba var de vill, med tydliga uppgifter, samt att många elever tycker att det är skönt att få studiero. Det är några av fördelarna med distansundervisning, menar Pernilla Gustavsson, rektor på Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan

Skolverket har med flera aktörer startat en ny webbplats som sammanställer stöd till skolor om distansundervisning. Detta för att hjälpa skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin.

Forskarintervjuer

Mindre ämnesinnehåll i digitala klassrum

Tekniken överskuggar ämnesinnehållet när digitala verktyg förs in i klassrummet. Anne Kjellsdotter belyser bristen på diskussion om vad digitala resurser ska bidra med i skolan.

Samarbete och målinriktning präglar digital lek i förskolan

Förskollärares ambition är att digital lek ska vara målinriktad och införlivad i det övriga pedagogiska arbetet. Leif Marklunds forskning om digital lek i förskolan visar också att det finns ett motstånd mot digitalisering,

Digitala resurser stärker elevers textskapande

Digitala resurser har stor betydelse för elevers textskapande, särskilt för elever med svenska som andraspråk. Helene Dahlströms forskning belyser också att många mellanstadieelever har väldigt liten digital tillgång i hemmet.

Skrivträning på talande dator bra för elever med läs- och skrivsvårigheter

Britta Hannus-Gullmets forskning visar att elever med stora läs- och skrivsvårigheter får goda möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga om de använder en talande dator som hjälpmedel.

Forskning och utveckling

Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

Edward Jensinger: Närundervisning bättre än fjärrundervisning

Trots talet om gymnasieskolans digitala utveckling i Corona-pandemins spår, så får vi inte förledas att tro att detta är framtidens modell för undervisning, skriver Edward Jensinger, rektor.

Ekeskolan undervisar elev med dövblindhet på distans

Under pandemin har Ekeskolan, en specialskola för elever med synnedsättning och funktionsnedsättning i Örebro, fått anpassa verksamheten. Bland annat får en elev med dövblindhet som är i en riskgrupp distansundervisning.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)

Fler forskningsnyheter
Skolportens magasin
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Skolportens magasin

Tema: SKOLBIBLIOTEK. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer

Fler fokussidor

Fokussidor
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer