Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Ny fortbildningssatsning förbereder för ett införande av en tioårig grundskola

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som ska användas för fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklassen. Det är en del av arbetet med att förbereda för att införa en tioårig grundskola. Syftet är att förskollärare ska få behörighet att undervisa i grundskolans första årskurser.

Riksdagen till regeringen: utred förskolan!

Riksdagen har ställt sig bakom beslutet att tillsätta en bred utredning kring förskolan. Det är något Lärarförbundet tillsammans med Kommunal och förskoleforskare arbetat intensivt för i två års tid.

Här är reglerna som gäller – förskolechefen förklarar

Köplacering efter födelsedatum, syskonförtur och förtur om man flyttar. Det finns många saker som kan påverka var man hamnar i förskolekön. ”Vi följer ett regelverk, säger Peter Lindström,” förskolechef i Jönköpings kommun.

Nyheter

Ny fortbildningssatsning förbereder för ett införande av en tioårig grundskola

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som ska användas för fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklassen. Det är en del av arbetet med att förbereda för att införa en tioårig grundskola. Syftet är att förskollärare ska få behörighet att undervisa i grundskolans första årskurser.

Riksdagen till regeringen: utred förskolan!

Riksdagen har ställt sig bakom beslutet att tillsätta en bred utredning kring förskolan. Det är något Lärarförbundet tillsammans med Kommunal och förskoleforskare arbetat intensivt för i två års tid.

Här är reglerna som gäller – förskolechefen förklarar

Köplacering efter födelsedatum, syskonförtur och förtur om man flyttar. Det finns många saker som kan påverka var man hamnar i förskolekön. ”Vi följer ett regelverk, säger Peter Lindström,” förskolechef i Jönköpings kommun.

Läs fler nyheter om förskola
Fortbildning
Andra chansen på språkkonferenser
  En andra chans på några av höstens konferenser

Andra chansen på språkkonferenser

Missade du att fortbilda dig i höstas? Nu finns en andra chans att delta på konferenserna i Spanska, Tyska, Franska och Engelska för låg och mellanstadiet.

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

För flerspråkiga barn blir förskolans matematik mer som språkundervisning. Därmed reproducerar förskolan skillnader snarare än att plana ut dem. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Utvecklingsartiklar

Hela arbetslaget ansvarar för förskolans undervisning

Hela arbetslaget har ansvar för förskolans undervisning. Den slutsatsen drar förskollärarna Bushra Khadum och Varvara Koselkova i sin utvecklingsartikel om hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning.

Forskningsprogram stärker förskolans ledarskap

Ett stärkt professionellt språk och fördjupat kollegialt samarbete. Edita Sabanovic har skrivit en utvecklingsartikel om hur ledarskapet påverkats av ett utvecklingsprogram i förskolan.

Struktur och mer tid i förskolan med sambedömning

Sambedömning bidrar till djupare reflektioner kring både undervisningen, barnens utveckling och hur man som pedagog påverkar en undervisningssituation. Det konstaterar förskollärarna Åsa Cederholm, Annhild Edlund och Åsa Hagelin i Jönköping i sin utvecklingsartikel om sambedömning som verktyg i förskolans undervisning.

Ökat lärande och välmående med inspirerande miljö

En inspirerande och anpassad förskolemiljö kan verka som en ”tredje pedagog”. Rima Somi har skrivit en artikel om ett utvecklingsprojekt i förskolan.

Forskning och utveckling

Män hindras att ta sig in i kvinnodominerade yrken

Mäns jobbansökningar sorteras bort när de söker jobb i kvinnodominerade yrken. Svårast är det för män att få komma till intervju när de söker jobb som lokalvårdare. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Idyllen mitt i byn

Med positiv attityd, öppenhet och gemensam målbild har arbetslaget på Montessoriförskolan Tjädern i skånska Lövestad skapat en genuin vi-känsla.

Gör varandra ännu bättre

Samarbete, samtal och uppmuntran gör oss bättre och vi behöver dela med oss av våra erfarenheter och analysera vårt arbete. Men det behövs också disciplin. Bli ett team som hjälper varandra, skriver John Steinberg, Fil dr, föreläsare och författare.  

De blir varandras förebilder

Ett kollegialt lärande innebär ofta utmaningar både i yrkesrollen och på ett personligt plan – men ger också möjlighet att skapa trygghet och mod. I förskolan Labyrinten på Värmdö ser man stora fördelar med arbetssättet.

Med levlandet som mål

Att lära tillsammans innebär att vi höjer vår kompetens och därmed säkerställer en hög kvalitet för barnen. För det behöver vi kunskap, motivation och en förmåga att kunna tillämpa kunskaperna. Utgångspunkten för ett kollegialt lärande inom såväl förskola som skola är att det behöver vila på vetenskaplig och beprövad grund och att det är ett arbete vi gör tillsammans, skriver Tone Försund, beteendevetare och dramapedagog.

Konferenser
TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
I behov av särskilt stöd
  Illustration: Maria Hergueta

I behov av särskilt stöd

Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med?

Läs ett utdrag ur Skolportens forskningsmagasin här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar

Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

Tuula Vuorinen har undersökt förskollärares och föräldrars erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolan.

What keeps play alive? : A Dynamic Systems approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Nadezda Lebedeva har med fokus på nyanlända barn, forskat om hur lek uppstår och hur man förstår dess dynamik.

Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet: förväntningar och diskurser i förskolepraktik

Laurence Delacour  har undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i läroplanen.

Nya rapporter

Barn och unga under coronapandemin

Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde. (pdf)

Rapport om språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor

Syftet med denna rapport är att ge underlag till förskolenämnden för styrning samt underlag för förskoleförvaltningens förvaltningsledning och rektorer att koordinera och rikta det bästa och mest kvalificerade insatserna och att öka den språkutvecklande kompetensen där det behövs som mest. (pdf)

Öppna jämförelser: Förskola 2020

Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan. (pdf)

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor