Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Hälften av grupperna i förskolan är för stora: ”Som ett hån”

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal i förskolan, och minskar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Trots det följer bara hälften av landets barngrupper Skolverkets riktmärken.

Förskolorna prisas för viktiga naturinsatser – hit går prispengarna

I Götene kommun prisas förskolorna med både ära och cash. GULLD-fonden delar årligen ut medel till någon som vill förverkliga sin idé om hållbara insatser i biosfärområdet. Pengarna kommer bland annat gå till en härlig utflykt för barnen.

Så väcker hon förskolebarnens intresse för teknik

Med kluringar, experiment och skapande får förskolläraren Sofia Olsson fart på naturvetenskap och teknik i undervisningen. ”När barnens nyfikenhet är väckt finns det inget stopp”, säger hon.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Skolportens konferens för dig som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet! Ta del av den senaste forskningen som rör metodik i vårdämnen, få fördjupning, praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. JUST NU! Boka tidigt-pris t.o.m. 28 augusti.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Hälften av grupperna i förskolan är för stora: ”Som ett hån”

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal i förskolan, och minskar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Trots det följer bara hälften av landets barngrupper Skolverkets riktmärken.

Förskolorna prisas för viktiga naturinsatser – hit går prispengarna

I Götene kommun prisas förskolorna med både ära och cash. GULLD-fonden delar årligen ut medel till någon som vill förverkliga sin idé om hållbara insatser i biosfärområdet. Pengarna kommer bland annat gå till en härlig utflykt för barnen.

Så väcker hon förskolebarnens intresse för teknik

Med kluringar, experiment och skapande får förskolläraren Sofia Olsson fart på naturvetenskap och teknik i undervisningen. ”När barnens nyfikenhet är väckt finns det inget stopp”, säger hon.

”Vi i förskolan är inte föräldrars tjänstefolk”

Det är dags att förskolepersonal uppskattas för det arbetet de gör – trots en APT i månaden och två till tre studiedagar om året, skriver förskoleläraren Alexandra Ishak i en replik.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utvecklingsartiklar
Tid central när läroplan blir praktik i förskolan

Tid central när läroplan blir praktik i förskolan

Genom att bryta ned mål i läroplanen, och låta arbetet få ta tid, har både förskollärare och barnskötare fått fördjupad kunskap om vad målen innebär i praktiken. Det visar Marie Kniest i sin utvecklingsartikel.

Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Rektorer använder dialog som verktyg vid undervisningsutveckling i förskolan. Det visar Christina Agewall som har skrivit en utvecklingsartikel om rektorers ledning i förskolan.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Forskning och utveckling

Det er stor forskjell på hvor mye barna leker i barnehagen

Det viser studie. Lekemiljøet betyr også mye for barnas lek Det er mulig å gjøre noe med.

Mange barnehagelærere synes det er vanskelig å leke

De er redde for å ødelegge leken og sier det er vanskelig å få tid til det, viser en ny studie.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Föräldraledighet kontra tidig barnomsorg

I länder med god barnomsorg finns inga belägg för att barns utveckling gynnas av mer än ungefär sex månaders föräldraledighet. Det kan tvärtom vara bra med barnomsorg tidigt, särskilt för barn från utsatta miljöer skriver Nabanita Datta Gupta och Jonas Jessen i en ny SNS-rapport.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Krigslekar – ett komplext fenomen

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Young students’ Language Choice in Swedish compulsory school – expectations, learning and assessment

Vilka förväntningar, uppfattningar och attityder har elever före och under sitt första år med lärande av ett modernt språk? Det är en av frågorna som Ingela Finndahl  undersöker i sin avhandling.

En bild säger mer än tusen ord. Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Catarina Wahlgren har i sin avhandling undersökt föreställningar om barn, och barns utrymmen för agens i förskolans fotodokumentation.

Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter

Katarina Nilfyr vill med sin avhandling bidra med kunskaper om interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade dokumentationsaktiviteter i förskolan.

Nya rapporter
Stora skolledarenkäten 2023 – resultat

Undersökningen genomfördes mellan 24 april och 15 maj 2023. Enkäten skickades till 11 851 skolledare och 4 146 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 35 procent. Underlaget består av skolledare i alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning. I begreppet skolledare ingår alla ledarkategorier inom utbildning. (pdf)

Rektors betydelse för kollegialt lärande

Erfarenheter från en forskningscirkel med fokus på hur rektors ledarhandlingar kan göra skillnad för barn i förskolan. (pdf)

Stadsluftens hälsobelastning på barn

Studien syftar till att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk inandad dos av luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer och barn som växer upp i medelstora/mindre och landsbygdsnära orter. (pdf)

Skilda förutsättningar och lokala lösningar – Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

Rekryteringsprognoserna för skolan har förändrats markant de senaste åren. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan ämnen, skolformer, kommuner och skolor. Varför ser det olika ut? Och vad krävs från huvudmännen och staten för att möta behoven? (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor