Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Podcast: Hur ska vi jobba med lärplattorna i förskolan?

Varför ska vi jobba med iPads i förskolan? Förskollärarna Eva Lindström, Fredrik Kahn och Linda Johansson diskuterar för – och nackdelar med digitala verktyg. (webb-radio)

”L:s förslag är både främlingsfientligt och diskriminerande mot etniskt svenska barn.”

Trots att Liberalerna trampar snett när partiet föreslår språktest av tvååringar som brister i svenska språket, har partiet en konstruktiv tanke, skriver James Brocka, ordförande för Attentions sydöstra lokalförening.

Socialdemokraterna vill skriva in alla nyanlända treåringar i förskolan

Partiet vill göra det obligatoriskt för kommunerna att skriva in alla barn från tre år och uppåt, som bott en kortare tid i Sverige, i förskolan. På det här sättet vill Socialdemokraterna förbättra barnens språkkunskaper, enligt integrationsminister Anders Ygeman.Men förslaget om obligatorisk inskrivning är inte tvingande. Föräldrar som inte vill ha förskoleplatsen kan tacka nej.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens i psykologi!

Skolportens konferens i psykologi!

Välkommen till höstens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av forskning som rör psykologiämnet och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Podcast: Hur ska vi jobba med lärplattorna i förskolan?

Varför ska vi jobba med iPads i förskolan? Förskollärarna Eva Lindström, Fredrik Kahn och Linda Johansson diskuterar för – och nackdelar med digitala verktyg. (webb-radio)

”L:s förslag är både främlingsfientligt och diskriminerande mot etniskt svenska barn.”

Trots att Liberalerna trampar snett när partiet föreslår språktest av tvååringar som brister i svenska språket, har partiet en konstruktiv tanke, skriver James Brocka, ordförande för Attentions sydöstra lokalförening.

Socialdemokraterna vill skriva in alla nyanlända treåringar i förskolan

Partiet vill göra det obligatoriskt för kommunerna att skriva in alla barn från tre år och uppåt, som bott en kortare tid i Sverige, i förskolan. På det här sättet vill Socialdemokraterna förbättra barnens språkkunskaper, enligt integrationsminister Anders Ygeman.Men förslaget om obligatorisk inskrivning är inte tvingande. Föräldrar som inte vill ha förskoleplatsen kan tacka nej.

Svantesson backar adhd-förslaget – trots kritiken

Hela skolklasser ska erbjudas adhd-utredning i utanförskapsområden, enligt ett förslag från Moderaterna i Stockholm. Trots kraftig kritik ger partitoppen Elisabeth Svantesson (M) tummen upp.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Så påverkar den statliga skärpta tillsynen styrningen av skolan

Den statliga skärpta tillsynen och användningen av sanktioner innebär ett nytt sätt att styra skolan. Det menar Håkan Eilard, som forskat om de skärpningar av den statliga tillsynen av skolan som har gjorts sedan år 2015.

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

Lite utrymme för längre skapandeprocesser i förskoleateljén 

Förskoleateljén är styrd av rutiner och en målinriktad läroplan, vilket sätter stopp för möjligheten att få vara i en längre skapandeprocess. Det menar Yvonne Lindh som forskat i ämnet.

Utvecklingsartiklar
Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Forskning och utveckling

Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Krigslekar – ett komplext fenomen

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Johan Boström har undersökt hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan.

The Road From Damascus: New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

Wiji Bohme Shomary har forskat om de föreställningar som nyanlända invandrarfamiljer har av den svenska förskolan, och föreställningarna om dessa familjer såsom de uttryckts i den svenska statliga förskolepolitiska diskursen.

Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser

Yvonne Lindh ha undersökt hur förskollärare iscensätter estetiska lärprocesser genom materialval och uppgifter, hur barnens arbeten svarar mot lärarens intentioner samt om rummens utformning har betydelse som stöd för det skapande arbetet i förskolan.

Nya rapporter
Bilaga till tjänsteutlåtande § 221 N608-2310/21 med redovisning av uppdrag om att avveckla tystnadskulturen och förstärka personalens säkerhet

Uppdrag 2. sammanställt resultatet på de frågor i medarbetarenkät 2021 som rör otillbörlig påverkan och hot samt tystnadskultur. (pdf)

Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan

I den här rapporten redovisas den del av Skolverkets regeringsuppdrag om pandemins konsekvenser för skolväsendet som berör förskolan. (pdf)

Barn och personal i förskola – hösten 2021

I denna promemoria sammanfattar vi statistiken över barn och personal i förskolan hösten 2021. (pdf)

Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola

Brist på utbildade förskollärare. Svårigheter att följa läroplanen. Orimlig mängd administration och kringarbete. Lärarförbundets nya rapport visar på stora problem i förskolan som på sikt drabbar hela samhället. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor