Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Montessori: The world’s most influential school?

Tech geniuses, nation builders and famous artists have praised the benefits of a Montessori education – but does it hold up to scientific scrutiny? David Robson and Alessia Franco investigate.

Forældreorganisation vil have lukket institutioner uden pædagoger

Hvis en vuggestue eller børnehave ikke kan skaffe tilstrækkeligt med uddannede pædagoger, så bør kommunen lukke institutionen. Det mener Signe Nielsen, der både er formand for Københavns Forældreorganisation (KFO) og Forældrenes Landsorganisation (Fola).

Åres nya rekryteringsfilm har lockat många förskollärare att söka jobb i kommunen: ”Ett lyckokast”

Åre kommun har liksom många andra kommuner tufft att hitta förskollärare. Inga sökande kom till de utlysta tjänsterna och avdelningar står oanvända på grund av personalbrist. Men kommunens nya rekryteringsfilm har lockat fler att söka jobb inom förskolan.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Geografi

Skolportens konferens – Geografi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i geografi på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör geografiundervisningen, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen. JUST NU! Boka-tidigt-pris t.o.m. 24 februari.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Montessori: The world’s most influential school?

Tech geniuses, nation builders and famous artists have praised the benefits of a Montessori education – but does it hold up to scientific scrutiny? David Robson and Alessia Franco investigate.

Forældreorganisation vil have lukket institutioner uden pædagoger

Hvis en vuggestue eller børnehave ikke kan skaffe tilstrækkeligt med uddannede pædagoger, så bør kommunen lukke institutionen. Det mener Signe Nielsen, der både er formand for Københavns Forældreorganisation (KFO) og Forældrenes Landsorganisation (Fola).

Åres nya rekryteringsfilm har lockat många förskollärare att söka jobb i kommunen: ”Ett lyckokast”

Åre kommun har liksom många andra kommuner tufft att hitta förskollärare. Inga sökande kom till de utlysta tjänsterna och avdelningar står oanvända på grund av personalbrist. Men kommunens nya rekryteringsfilm har lockat fler att söka jobb inom förskolan.

Vil stramme inn åpningstidene for å innfri bemanningsnormen

I Vestre Toten foreslår barnehagesjefen å redusere åpningstidene i barnehagene med en halv time for å kunne innfri bemanningsnormen.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

En ny läroplanstradition i förskolan tar form

Förskollärarna har accepterat undervisningsbegreppets intåg i förskolan, vilket tycks ha gynnat tillkomsten av en ny lekdidaktisk läroplanstradition. Det konstaterar forskaren Benita Berg i sin avhandling.

Så påverkar den statliga skärpta tillsynen styrningen av skolan

Den statliga skärpta tillsynen och användningen av sanktioner innebär ett nytt sätt att styra skolan. Det menar Håkan Eilard, som forskat om de skärpningar av den statliga tillsynen av skolan som har gjorts sedan år 2015.

Utvecklingsartiklar
Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Rektorer använder dialog som verktyg vid undervisningsutveckling i förskolan. Det visar Christina Agewall som har skrivit en utvecklingsartikel om rektorers ledning i förskolan.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Forskning och utveckling

Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Skal kartlegge 1.250 norske barns ferdigheter gjennom 14 år

Forskere skal kartlegge barnas ferdigheter i lesing, skriving, språk, matematikk og sosial utvikling – fra barnehagealder og gjennom hele skoleløpet.

Förskolemiljö central för samisk språkrevitalisering

Att hitta en plats i vardagen för att få lära sig sydsamiska som en del av sitt arbete visade sig vara centralt för tre förskollärare som intervjuas i en ny studie av David Kroik, doktorand vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Stötta barns muntliga berättande i förskolan

Att kunna berätta så att det blir begripligt för andra handlar om att bli lyssnad på och att förstå sig själv och sin omvärld. Därför behöver förskollärare stötta barnen i deras muntliga berättande. Det menar Agneta Pihl, som nyligen har disputerat vid Göteborgs universitet.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Krigslekar – ett komplext fenomen

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter

Katarina Nilfyr vill med sin avhandling bidra med kunskaper om interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade dokumentationsaktiviteter i förskolan.

Children retelling stories. Responding, reshaping, and remembering in early childhood education and care

Tar förskolebarn hänsyn till den upplevda förståelsen av sina lyssnare när de återberättar berättelser, och i så fall hur görs detta? Det är en av frågorna som Agneta Phil undersöker i sin avhandling.

Talking With Each Other: The Role of Language Environment Factors on Early Language Development From Different Perspectives

Sandra Nyberg har i sin avhandling undersökt språkutvecklingen hos barn i relation till språkmiljöfaktorer som förälder och hemmiljö.  

Nya rapporter
Rektors betydelse för kollegialt lärande

Erfarenheter från en forskningscirkel med fokus på hur rektors ledarhandlingar kan göra skillnad för barn i förskolan. (pdf)

Stadsluftens hälsobelastning på barn

Studien syftar till att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk inandad dos av luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer och barn som växer upp i medelstora/mindre och landsbygdsnära orter. (pdf)

Skilda förutsättningar och lokala lösningar – Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

Rekryteringsprognoserna för skolan har förändrats markant de senaste åren. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan ämnen, skolformer, kommuner och skolor. Varför ser det olika ut? Och vad krävs från huvudmännen och staten för att möta behoven? (pdf)

Bilaga till tjänsteutlåtande § 221 N608-2310/21 med redovisning av uppdrag om att avveckla tystnadskulturen och förstärka personalens säkerhet

Uppdrag 2. sammanställt resultatet på de frågor i medarbetarenkät 2021 som rör otillbörlig påverkan och hot samt tystnadskultur. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor