Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

”När barnslighet är en riktig yrkeskunskap”

Det är ofta i den lekfulla dimensionen som de mest galna idéerna föds och kan hjälpa oss att tänka utanför boxen, skriver förskollärare Marie Eriksson i en krönika.

Hård kamp för arbetskläder har gett resultat

Efter årtionden av kamp för arbetskläder för lärare i förskola, förskoleklass och fritidshem har Lärarförbundet i Umeå och Göteborg nu fått politikerna att lätta på penningpåsen. I Göteborg omfattas även idrottslärarna.

Storsatsning på mindre barngrupper i den nya budgeten

Förskolan får 400 miljoner kronor till mindre barngrupper, i den oppositionsbudget som nya S-statsministern Magdalena Andersson ska styra med.

Konferens hos Skolporten
Rikskonferens för musiklärare!

Rikskonferens för musiklärare!

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik i grundskolan! Ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning och lyssna på kollegor från andra skolor som berättar om spännande projekt och nya arbetssätt. Konferensen innehåller också en workshop där vi sjunger tillsammans!

Läs mer och boka plats
Nyheter

”När barnslighet är en riktig yrkeskunskap”

Det är ofta i den lekfulla dimensionen som de mest galna idéerna föds och kan hjälpa oss att tänka utanför boxen, skriver förskollärare Marie Eriksson i en krönika.

Hård kamp för arbetskläder har gett resultat

Efter årtionden av kamp för arbetskläder för lärare i förskola, förskoleklass och fritidshem har Lärarförbundet i Umeå och Göteborg nu fått politikerna att lätta på penningpåsen. I Göteborg omfattas även idrottslärarna.

Storsatsning på mindre barngrupper i den nya budgeten

Förskolan får 400 miljoner kronor till mindre barngrupper, i den oppositionsbudget som nya S-statsministern Magdalena Andersson ska styra med.

Förskolebarn i Helsingborg begränsas visar mindre enkät om hedersproblem

Malmö stads undersökning av hedersproblematik i förskolan har inspirerat Helsingborg som gjort en egen undersökning. ”Där är det mycket kring traditionella könsroller, att de förstärks ännu mer”, säger Annicka Olsson, hederssamordnare.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Förskolebarn både reproducerar och utmanar heteronormativitet

Förskolebarn, även de allra yngsta, är med och både reproducerar och utmanar normativa föreställningar om kärlek. Det konstaterar Lena Sotevik som undersökt heteronormativitet i förskolan.

Förskolan en bra plats för föräldrastödsprogram

Att genomföra föräldrautbildningar på förskolan fungerar bra för föräldrar som upplever att de behöver vägledning och stöttning i föräldraskapet. Det visar Anton Dahlbergs avhandling om förskolebarn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter.

Samband mellan små barns språkförmåga och exekutiva förmåga

En ny avhandling bekräftar att det finns ett samband mellan exekutiv förmåga och språklig förmåga även för svenska barn i 4–6-årsåldern. Resultaten kan ge ledtrådar till varför barn med språkstörning ofta har svårt med uppmärksamhet och koncentration, menar forskaren Signe Tonér.

Utvecklingsartiklar
Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning är fortfarande ett laddat och motsägelsefullt begrepp bland förskollärare. Det visar Maria Lindström Fogelberg som skrivit en utvecklingsartikel om professionell bedömningskompetens i förskolan.

Forskning och utveckling

Benefits of early math experiences add up

Studies show that mathematical reasoning ability is crucial in early education, and when children understand math before entering elementary school, they have higher achievement on both reading and math tests later in their school years.

Marknadens stora intresse för förskolan måste upp på agendan

Förskolan har fått begränsad uppmärksamhet inom utbildningspolitiken, men ett stort intresse från skolmarknaden. Det behövs en kritiskt granskande hållning till ett starkt förändrat förskolelandskap, skriver Ingegerd Tallberg Broman, professor emerita vid Malmö universitet, lärarutbildare, förskoleforskare.

Forskaren: Så påverkas vi av musik

Ibland fångar den all uppmärksamhet, ibland märker vi inte att den skvalar i bakgrunden förrän den försvinner. Hur viktig är musiken för oss människor och hur påverkar den oss?

Förskolan som var ute och cyklade

På med hjälmen och iväg. Varje skoldag under vårterminen 2021 cyklade Jacob Förnvik och Ingela Holm iväg med sina förskolebarn i två lådcyklar. Oväntade möten och nya miljöer gjorde att deras roller som pedagoger antog en mer medutforskande form.

Dialogen ökar delaktigheten

I Norrgårdens förskola arbetar man med dialogmöten som en del av förskolans föräldrasamverkan. När mötena blev digitala under pandemin kunde fler delta, skriver Sanna Bjarnemo, legitimerad förskollärare och arbetslagsledare.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Hur går det egentligen till när barnet skapar mening om sin omvärld och om sig själva i förskolan? Det har Ann-Charlott Wank undersökt i sin avhandling.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Avhandlingar
Kraft, form, transformationer: Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek

Vilka estetiska dimensioner kommer till uttryck i små barns krigslek? Det är en av frågorna som Ebba Theorell undersöker i sin avhandling.

(O)ändligt vatten: En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Teresa Elkin Postila har i sin avhandling undersökt former och metoder för engagemang och medverkan hos förskolebarn i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor.

Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik

Hanna Thuresson har undersökt barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolan.

Nya rapporter
Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd

Sammantaget visar rapportens resultat på tydliga behov av ett stärkt barnperspektiv och ökat stöd till personal i frågor som rör förskolans arbete med normer och värden. (pdf)

Uppföljning av kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden i förskoleklass och årskurs 1

De obligatoriska materialen är uppskattade och ses som viktiga verktyg för en likvärdig bedömning. Samtidigt upplever lärare att det är tidskrävande och att de behöver få tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt. (pdf)

Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola

I den här rapporten redogör vi för resultaten av en nationell kartläggning om skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete och av Skolverkets stöd till huvudmännens kvalitetsarbete. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur skolhuvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. (pdf)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor