Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Förskolerektorn efter skjutningen i Eskilstuna: ”Barnen märkte inget”

Tallåsens förskola är en av de förskolor som ligger i närheten av den plats i Eskilstuna där en man i 20-årsåldern skottskadades under torsdagen. Där märkte inte barnen något av det som hände, enligt tillförordnade rektorn Carin Lindberg. Men hos föräldrarna finns det en viss oro.

Platsbrist på förskola i Sidensjö – då tvingas barnen vara halva tiden i tält

Bygglovet för nya lokaler är inte godkänt – samtidigt som förskolan i Sidensjö har för många barn på för liten yta. Då löstes problemet genom att sätta upp ett tält i stället. Där bedrivs nu delar av verksamheten och barnen är ute i tältet halva tiden.

Föräldrar oroliga: ”Borde inte vistas i ett tält i sådant skick”

Ett tält har byggts upp för barnen då det är platsbrist på en förskola i Sidsjön. En av de föräldrarna som är oroliga över tältet är Alexandra Jansson, mamma till ett barn på förskolan.

Konferens hos Skolporten
Ny konferens för dig som är rektor i förskolan!

Ny konferens för dig som är rektor i förskolan!

Ta del av föreläsningar om bland annat förskolans uppdrag enligt skollag och läroplan, att driva utvecklingsprocesser tillsammans med medarbetare och hjärnsmart ledarskap. Välj om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt!

Läs mer och boka plats
Nyheter

Förskolerektorn efter skjutningen i Eskilstuna: ”Barnen märkte inget”

Tallåsens förskola är en av de förskolor som ligger i närheten av den plats i Eskilstuna där en man i 20-årsåldern skottskadades under torsdagen. Där märkte inte barnen något av det som hände, enligt tillförordnade rektorn Carin Lindberg. Men hos föräldrarna finns det en viss oro.

Platsbrist på förskola i Sidensjö – då tvingas barnen vara halva tiden i tält

Bygglovet för nya lokaler är inte godkänt – samtidigt som förskolan i Sidensjö har för många barn på för liten yta. Då löstes problemet genom att sätta upp ett tält i stället. Där bedrivs nu delar av verksamheten och barnen är ute i tältet halva tiden.

Föräldrar oroliga: ”Borde inte vistas i ett tält i sådant skick”

Ett tält har byggts upp för barnen då det är platsbrist på en förskola i Sidsjön. En av de föräldrarna som är oroliga över tältet är Alexandra Jansson, mamma till ett barn på förskolan.

Föräldrar manas hålla barn hemma från förskolan för att hejda RS-smitta

Barnsjukvården är under hög press på grund av en rekordtidig RS-virussäsong. Nu uppmanar Region Stockholm föräldrar med nyfödda barn att hålla äldre syskon hemma från förskolan.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Förskolan en bra plats för föräldrastödsprogram

Att genomföra föräldrautbildningar på förskolan fungerar bra för föräldrar som upplever att de behöver vägledning och stöttning i föräldraskapet. Det visar Anton Dahlbergs avhandling om förskolebarn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter.

Samband mellan små barns språkförmåga och exekutiva förmåga

En ny avhandling bekräftar att det finns ett samband mellan exekutiv förmåga och språklig förmåga även för svenska barn i 4–6-årsåldern. Resultaten kan ge ledtrådar till varför barn med språkstörning ofta har svårt med uppmärksamhet och koncentration, menar forskaren Signe Tonér.

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Förskollärares kompetens och lyhördhet har stor betydelse när det gäller barns meningsskapande, visar Ann-Charlott Wanks avhandling.

Utvecklingsartiklar
Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning är fortfarande ett laddat och motsägelsefullt begrepp bland förskollärare. Det visar Maria Lindström Fogelberg som skrivit en utvecklingsartikel om professionell bedömningskompetens i förskolan.

Forskning och utveckling

Undervisning och lärande i förskola om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen

Projektet syftade till att studera modellbaserad undervisning och lärande i förskolan av kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen relaterat till hållbarhet i samhällsfrågor. Detta är i många fall ett för förskolor relativt nytt område att arbeta med.

“Det är bra i förskolan” – femåringar i Skogsgläntans daghem i Ekenäs leker och räknar matematik

Madeleine Andersson och Eddi Stenroos är två de av femåringar som redan går i förskola i Raseborg. De är nöjda med sina dagar på Skogsgläntans daghem i Ekenäs: de leker, går ut i skogen och räknar matematik.

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn och personal. I en låg tegelbyggnad i centrala Malmö ligger Sjöhästens förskola.

Förskolebarn får lära sig kemi och fysik

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.

World Teachers Day: Commission launches tool to support primary and secondary teachers in using digital technologies

To mark World Teachers Day, the Commission is launching a new online tool for teachers to reflect on how they use digital technologies in their teaching activities.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Hur går det egentligen till när barnet skapar mening om sin omvärld och om sig själva i förskolan? Det har Ann-Charlott Wank undersökt i sin avhandling.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Avhandlingar
What keeps play alive? : A Dynamic Systems approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Nadezda Lebedeva har i sin avhandling bland annat utforskat hur nyanlända barn upplever lekinteraktioner under en övergångsperiod till svensk förskoleverksamhet.

Elevers möten med matematik: En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

Sofie Arnell har i sin avhandling undersökt, analyserat och beskrivit elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1.  

To be right or to be liked?: Correlates of preschoolers’ informational and normative conformity

Kahl Hellmer har i sin avhandling identifierat personlighetsdrag, psykosociala faktorer (föräldrars personlighet och föräldrastil), samt andra sociala beteenden som kan förklara varför vissa förskolebarn anpassar sig mer än andra.

Nya rapporter
Uppföljning av kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden i förskoleklass och årskurs 1

De obligatoriska materialen är uppskattade och ses som viktiga verktyg för en likvärdig bedömning. Samtidigt upplever lärare att det är tidskrävande och att de behöver få tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt. (pdf)

Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola

I den här rapporten redogör vi för resultaten av en nationell kartläggning om skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete och av Skolverkets stöd till huvudmännens kvalitetsarbete. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur skolhuvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. (pdf)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Ett år med pandemi i förskola och skola och komvux

Undervisning delvis på distans, högre frånvaro i förskola och grundskola samt risk för utbildningstapp. Det är några av slutsatserna i Skolverkets delredovisning av uppdraget att undersöka pandemins konsekvenser för skolväsendet. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor