Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Dette kan trygge barna i overgangen til skolen

Besøk på skolen, butikklek og kjente bøker og sanger er noe av det som kan gjøre at overgangen fra barnehagen til skolen blir bra for barna.

”Vad ska min fyraåring göra på internet, Skolverket?”

Istället för att digitaliseringshetsa förskolor borde makthavarna fokusera på hur de kan minska barngrupperna så att förskollärarna får mer tid och resurser till att göra det de är bäst på, skriver debattören Hampus Jarnlo.

Högsta instans säger nej till slöjförbud

Slöjförbud för flickor upp till sjätteklass klubbades igenom av M- och SD-styret i skånska Staffanstorp 2019. Även Skurups kommun har velat se ett förbud. Men högsta instans säger nej.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Specialpedagogik i grundskolan!

Skolportens konferens – Specialpedagogik i grundskolan!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Träffa och nätverka med kollegor från hela landet!

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Dette kan trygge barna i overgangen til skolen

Besøk på skolen, butikklek og kjente bøker og sanger er noe av det som kan gjøre at overgangen fra barnehagen til skolen blir bra for barna.

”Vad ska min fyraåring göra på internet, Skolverket?”

Istället för att digitaliseringshetsa förskolor borde makthavarna fokusera på hur de kan minska barngrupperna så att förskollärarna får mer tid och resurser till att göra det de är bäst på, skriver debattören Hampus Jarnlo.

Högsta instans säger nej till slöjförbud

Slöjförbud för flickor upp till sjätteklass klubbades igenom av M- och SD-styret i skånska Staffanstorp 2019. Även Skurups kommun har velat se ett förbud. Men högsta instans säger nej.

Nå kan alle barn med samisk i barnehagen få gratis tilbud

Et historisk forslag i Sametingets budsjett for neste år gir alle barn med samisk i barnehagen gratis plass.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

En ny läroplanstradition i förskolan tar form

Förskollärarna har accepterat undervisningsbegreppets intåg i förskolan, vilket tycks ha gynnat tillkomsten av en ny lekdidaktisk läroplanstradition. Det konstaterar forskaren Benita Berg i sin avhandling.

Så påverkar den statliga skärpta tillsynen styrningen av skolan

Den statliga skärpta tillsynen och användningen av sanktioner innebär ett nytt sätt att styra skolan. Det menar Håkan Eilard, som forskat om de skärpningar av den statliga tillsynen av skolan som har gjorts sedan år 2015.

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

Utvecklingsartiklar
Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Dialog i fokus i rektorers utvecklingsarbete i förskolan

Rektorer använder dialog som verktyg vid undervisningsutveckling i förskolan. Det visar Christina Agewall som har skrivit en utvecklingsartikel om rektorers ledning i förskolan.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Forskning och utveckling

Forskningsrapport kartlägger de samhällskostnader obesitas hos barn medför

En ny forskningsrapport har beräknat kostnader för obesitas och övervikt bland barn och unga sett i ett livstidsperspektiv. Kostnaderna utgörs till största delen av produktionsförluster i vuxenlivet, till följd av en hög sjukfrånvaro.

Digitalt bildskapande lär barnen tänka källkritiskt

På förskolan Kortedala Park lär sig barnen att tänka källkritiskt under lekfulla former. Med stöd från förvaltningens digitaliseringsfond driver förskolan ett utvecklingsprojekt där barnen själva lär sig skapa och manipulera digitala bilder. Det ger en djupare förståelse för att allt vi ser inte är sant.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Månadens forskare: Ricardo Goncalves

Månadens forskare Ricardo Goncalves forskning behandlar en minoritetsgrupp i våra verksamheter – män i förskolan. Just nu ligger fokus på fysisk beröring i mötet mellan manliga förskollärare och barn i förskolan. En av slutsatserna av forskningen är att beröring bör integreras som en varaktig pedagogisk handling.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Krigslekar – ett komplext fenomen

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Children retelling stories. Responding, reshaping, and remembering in early childhood education and care

Tar förskolebarn hänsyn till den upplevda förståelsen av sina lyssnare när de återberättar berättelser, och i så fall hur görs detta? Det är en av frågorna som Agneta Phil undersöker i sin avhandling.

Talking With Each Other: The Role of Language Environment Factors on Early Language Development From Different Perspectives

Sandra Nyberg har i sin avhandling undersökt språkutvecklingen hos barn i relation till språkmiljöfaktorer som förälder och hemmiljö.  

Children’s Social Emotional Competence: Advances in assessment and practice

Sara Thomas har forskat om samband mellan barns relationella kompetenser, sociala medvetenhet, självreglering och empati.

Nya rapporter
Rektors betydelse för kollegialt lärande

Erfarenheter från en forskningscirkel med fokus på hur rektors ledarhandlingar kan göra skillnad för barn i förskolan. (pdf)

Stadsluftens hälsobelastning på barn

Studien syftar till att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk inandad dos av luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer och barn som växer upp i medelstora/mindre och landsbygdsnära orter. (pdf)

Skilda förutsättningar och lokala lösningar – Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

Rekryteringsprognoserna för skolan har förändrats markant de senaste åren. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan ämnen, skolformer, kommuner och skolor. Varför ser det olika ut? Och vad krävs från huvudmännen och staten för att möta behoven? (pdf)

Bilaga till tjänsteutlåtande § 221 N608-2310/21 med redovisning av uppdrag om att avveckla tystnadskulturen och förstärka personalens säkerhet

Uppdrag 2. sammanställt resultatet på de frågor i medarbetarenkät 2021 som rör otillbörlig påverkan och hot samt tystnadskultur. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor