Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Ny strid gällande Römosseskolans miljoner

Römosseskolan och föreningen bakom som bland annat driver tre skolor i nordöstra Göteborg bör inte få tillbaka sina skolpengar på totalt 28 miljoner kronor, menar Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg. Enligt en dom har skolan rätt att få 14 miljoner kronor, som kommunen hittills inte velat betala ut eftersom skolans bankkonto är fruset.  

Pilotstudie visar: För varma inomhustemperaturer på förskolor i Örebro

Förskolor i Örebro har svårt att hålla behagliga inomhustemperaturer under varma sommardagar. Det visar en nypublicerad pilotstudie från arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro där man tittat på fyra förskolor i kommunen under sommaren 2020.

Vädjar: Behåll reglerna om sjuka barn på förskolan

Förskolepersonal i Sverige vittnar om hur barngrupperna varit friskare under pandemin. Många önskar att rekommendationen om att barn ska stanna hemma i två symtomfria dagar ska ligga fast. ”Det är stor, stor skillnad, så varför ska vi bygga en sjuk verksamhet igen?”, säger Monica Lindström, Förskoleupproret.

Nyheter

Ny strid gällande Römosseskolans miljoner

Römosseskolan och föreningen bakom som bland annat driver tre skolor i nordöstra Göteborg bör inte få tillbaka sina skolpengar på totalt 28 miljoner kronor, menar Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg. Enligt en dom har skolan rätt att få 14 miljoner kronor, som kommunen hittills inte velat betala ut eftersom skolans bankkonto är fruset.  

Pilotstudie visar: För varma inomhustemperaturer på förskolor i Örebro

Förskolor i Örebro har svårt att hålla behagliga inomhustemperaturer under varma sommardagar. Det visar en nypublicerad pilotstudie från arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro där man tittat på fyra förskolor i kommunen under sommaren 2020.

Vädjar: Behåll reglerna om sjuka barn på förskolan

Förskolepersonal i Sverige vittnar om hur barngrupperna varit friskare under pandemin. Många önskar att rekommendationen om att barn ska stanna hemma i två symtomfria dagar ska ligga fast. ”Det är stor, stor skillnad, så varför ska vi bygga en sjuk verksamhet igen?”, säger Monica Lindström, Förskoleupproret.

Minskat matsvinn i Helsingborg

På Ringtorpsparkens förskola har matsvinnet minskat med tre fjärdedelar på ett par år. Framgångsreceptet består i att allt har tänkts igenom: från matlagning till servering och hur personalen är förebilder vid matbordet.

Läs fler nyheter om förskola
WEBBKONFERENS HOS SKOLPORTEN
Ny konferens för lärare i historia i höst!

Ny konferens för lärare i historia i höst!

Fortbildning för historielärare på högstadiet och gymnasiet. Ta del av fyra föreläsningar om aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera dig i din undervisning. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Förskollärares kompetens och lyhördhet har stor betydelse när det gäller barns meningsskapande, visar Ann-Charlott Wanks avhandling.

Lite kritik i musikämnet på lärarutbildningen

Blivande lärare och förskollärare får mest beröm i undervisningen i musikämnet för blivande lärare och förskollärare. Kritiken tystas ner – av missriktad välvilja, visar Monica Frick Alexanderssons avhandling.

Barns samspel bortom förskolans väggar

Den fysiska miljön har stor betydelse för platsskapande processer i förskolan. Det visar Carina Berkhuizens avhandling om hur barns möjligheter att samspela med varandra och pedagoger villkoras av miljön på förskolegården.

Utvecklingsartiklar
Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning är fortfarande ett laddat och motsägelsefullt begrepp bland förskollärare. Det visar Maria Lindström Fogelberg som skrivit en utvecklingsartikel om professionell bedömningskompetens i förskolan.

Forskning och utveckling

Att leda ett normkritiskt projekt för första gången

På torsdag är det dags, då startar det normkritiska projekt som jag ska leda på Tröskans förskola. Som processtödjare i normkritik ska jag vägleda och stötta mina kollegor att utveckla sin kompetens inom det valda området kön och genus. Projektet innehåller både fortbildningar, hemläxor och reflektioner i arbetslagen.

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek. Hon berättar om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.(webb-tv)

Förskolans och skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Du som arbetar i förskolan och skolan har en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Det kan till exempel handla om att arbeta med demokrati och värdegrundsfrågor och att stötta barn som riskerar att fara illa.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

I leken är det omöjliga möjligt

Pedagogista Maria Sverrhag berättar om ett dramaprojekt med berättande i fokus där ungefär 100 barn deltagit. Barn från Ringstorps förskola, Västra Berga förskola och Pålsjö Östra förskola.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Hur går det egentligen till när barnet skapar mening om sin omvärld och om sig själva i förskolan? Det har Ann-Charlott Wank undersökt i sin avhandling.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Avhandlingar
Elevers möten med matematik: En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

Sofie Arnell har i sin avhandling undersökt, analyserat och beskrivit elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1.  

To be right or to be liked?: Correlates of preschoolers’ informational and normative conformity

Kahl Hellmer har i sin avhandling identifierat personlighetsdrag, psykosociala faktorer (föräldrars personlighet och föräldrastil), samt andra sociala beteenden som kan förklara varför vissa förskolebarn anpassar sig mer än andra.

Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems: Using parents’, teachers’ and children’s perspectives

Anton Dahlberg har forskat om förskolebarns psykiska hälsa och föräldraskapsstöd.

Nya rapporter
Uppföljning av kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden i förskoleklass och årskurs 1

De obligatoriska materialen är uppskattade och ses som viktiga verktyg för en likvärdig bedömning. Samtidigt upplever lärare att det är tidskrävande och att de behöver få tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt. (pdf)

Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola

I den här rapporten redogör vi för resultaten av en nationell kartläggning om skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete och av Skolverkets stöd till huvudmännens kvalitetsarbete. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur skolhuvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. (pdf)

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Ett år med pandemi i förskola och skola och komvux

Undervisning delvis på distans, högre frånvaro i förskola och grundskola samt risk för utbildningstapp. Det är några av slutsatserna i Skolverkets delredovisning av uppdraget att undersöka pandemins konsekvenser för skolväsendet. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor