Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Barn och personal i förskola 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2020. (pdf)

Barnböcker på älvdalska tar plats på förskolor: ”Känns så skönt”

Ungefär 100 barnböcker har översatts till älvdalska och de här böckerna finns nu på förskolorna runt om i Älvdalen. Det här är en del av projektet Wilum og bellum som går ut på att få fler barn och unga att prata och förstå älvdalska. ”Det är där vi måste börja för att nå den här målgruppen” säger Emil Eriksson som är ungdomssamordnare.

Farliga kemikalier på många förskolor

På lekplatser, lekland och förskolor finns fallskydd och lekutrustning som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. I en ny granskning hittades förbjudna halter av ämnen i var tionde undersökt produkt.

Nyheter

Barn och personal i förskola 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2020. (pdf)

Barnböcker på älvdalska tar plats på förskolor: ”Känns så skönt”

Ungefär 100 barnböcker har översatts till älvdalska och de här böckerna finns nu på förskolorna runt om i Älvdalen. Det här är en del av projektet Wilum og bellum som går ut på att få fler barn och unga att prata och förstå älvdalska. ”Det är där vi måste börja för att nå den här målgruppen” säger Emil Eriksson som är ungdomssamordnare.

Farliga kemikalier på många förskolor

På lekplatser, lekland och förskolor finns fallskydd och lekutrustning som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. I en ny granskning hittades förbjudna halter av ämnen i var tionde undersökt produkt.

Läs fler nyheter om förskola
Webbkonferens hos Skolporten
Svenska som andraspråk
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 20 september – 4 oktober

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Konferensen tar upp den senaste forskningen i undervisningsämnet, och praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer

Känslor triggar dynamiken i leken

I sin avhandling belyser Nadezda Lebedeva nyanlända barns lek i förskolan. Det som visade sig vara mest betydelsefullt för leken var barnens känslomässiga tillstånd, säger hon.

Relationer centralt för samverkan mellan förskola och föräldrar

Både förskollärare och föräldrar betonar relationers betydelse för en bra samverkan. Men den information som förskollärare vill förmedla är inte den föräldrar efterfrågar, konstaterar Tuula Vuorinen som forskat om föräldrars och förskolans erfarenheter av samverkan.

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

För flerspråkiga barn blir förskolans matematik mer som språkundervisning. Därmed reproducerar förskolan skillnader snarare än att plana ut dem. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.

Utvecklingsartiklar

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning är fortfarande ett laddat och motsägelsefullt begrepp bland förskollärare. Det visar Maria Lindström Fogelberg som skrivit en utvecklingsartikel om professionell bedömningskompetens i förskolan.

Förskolepedagoger önskar mer samsyn

Förskolepedagoger efterlyser mer samsyn om hur dagliga situationer i förskolan bäst hanteras utifrån ett inkluderande perspektiv. Det visar Pernilla Andersson och Christina Borrespång som skrivit en utvecklingsartikel om anpassning, samsyn och inkludering i förskolan.

Hela arbetslaget ansvarar för förskolans undervisning

Hela arbetslaget har ansvar för förskolans undervisning. Den slutsatsen drar förskollärarna Bushra Khadum och Varvara Koselkova i sin utvecklingsartikel om hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning.

Forskning och utveckling

En förskola i takt med tiden

I dag avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Flerstämmig undervisning i förskolan där 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

Förskolans måluppfyllelse – så kommer Olympicaförskolorna att fånga den för samsyn

Olympicaförskolorna. Från och med den här teminen blir skolledarnas verksamhetsbesök – som har döps om till utvecklingsbesök – än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som innebär att de kommer att kunna se måluppfyllelsen för varje avdelning utifrån läroplanen.

Leda som förskollärare – expertens bästa tips

Hur man får lusten, modet och kunskapen att kliva fram och leda kollegorna i arbets­laget, det är förskoleutvecklaren och författaren Lena Edlund expert på.

Barn som inte är följsamma

När vi är närvarande i barnens vardag och kan knyta goda relationer så kommer vi enklare få syn på vad varje barn behöver just där och då och på längre sikt. Det skriver förskoleläraren Alex Stenroos.

”Värdefullt att granska den egna praktiken”

– Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare. Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.

Skolportens konferenser
TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
I behov av särskilt stöd
  Illustration: Maria Hergueta

I behov av särskilt stöd

Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med?

Läs ett utdrag ur Skolportens forskningsmagasin här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Meningsskapande samtal. En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik

Ann-Charlott Wank har undersökt hur det går till när barn i förskolan skapar mening i samtal, det vill säga hur barn tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger.

Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – föräldrasamverkan i förskolan

Tuula Vuorinen har undersökt förskollärares och föräldrars erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolan.

What keeps play alive? A Dynamic Systems approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Nadezda Lebedeva har, med fokus på nyanlända barn, forskat om hur lek uppstår och hur man förstår dess dynamik.

Nya rapporter
Barn och personal i förskola 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2020. (pdf)

Barn och unga under coronapandemin

Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde. (pdf)

Rapport om språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor

Syftet med denna rapport är att ge underlag till förskolenämnden för styrning samt underlag för förskoleförvaltningens förvaltningsledning och rektorer att koordinera och rikta det bästa och mest kvalificerade insatserna och att öka den språkutvecklande kompetensen där det behövs som mest. (pdf)

Öppna jämförelser: Förskola 2020

Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan. (pdf)

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor