Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Anna Ekström tar emot utredning om förskolan

I dag, måndag den 23 november, överlämnar Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

Nyheter

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Anna Ekström tar emot utredning om förskolan

I dag, måndag den 23 november, överlämnar Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

Läs fler nyheter om förskola
Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Videoanimationer hjälper förskolebarn att få syn på kemin

Videoanimationer är ett bra sätt att introducera kemi för förskolebarn. Med hjälp av animationer kan barnen föreställa sig abstrakta saker som atomer och molekyler, visar Clara Vidal Carullas.

Utvecklingsartiklar

Konst som verktyg för egna känslor i förskolan

Konst är ett värdefullt verktyg för att skapa utrymme för barn att uttrycka och berätta om sig själva. Det visar Joakim Pettersson som skrivit en artikel om ett konstprojekt i förskolan.

Projekt kring olikheter stärkte mångfalden i förskolan

Ett projekt kring olika kulturer, religioner och demokrati ökade barnens kunskaper och delaktighet. Det konstaterar Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla som skrivit en artikel om ett interkulturellt arbete i förskolan.

Fokus på egen pedagogroll skapar tydlighet vid övergångar

Speciallärare Anna Örjes och processledare Anette Westrin i Säters kommun har skrivit en utvecklingsartikel om hur fokus kan behållas vid aktivitetsbyten i förskolan och skolan, för att minska risken för exkludering.

Gemensam grundsyn gav ökad pedagogisk närvaro

Hur kan man öka förskollärarnas medvetenhet om att vara pedagogiskt närvarande vid utevistelsen på förskolan? Malin Åkerberg och Annica Gustavsson har skrivit en utvecklingsartikel om ett lyckat projekt kring förskolans utomhusarbete.

Forskning och utveckling

Titta, känna och lukta är vägen till kemi och fysik i förskolan

Kan en fyraåring verkligen ta till sig fysikaliska fenomen och kemiska processer? Svaret är ja. Forskare från Högskolan Kristianstad har följt 150 pedagoger som undervisat i naturvetenskap på förskolan – och fått ta del av magiska stunder då alla bitar plötsligt faller på plats.

Tillåtande miljöer ger barn utrymme att skapa

På Triangelns förskola ville man bli bättre på att erbjuda barnen estetiska lärprocesser och valde därför att satsa på skaparverkstäder i de gemensamma utrymmena. ”Syftet är att barnen ska få prova olika material och tekniker, att de ska få bekanta sig med olika estetiska uttrycksformer”, säger Ingela Cedervall, ateljerista på Triangelns förskola.

Rapport om barn, böcker och delaktighet

Hallå där, Lena O Magnusson, forskare och författare till rapporten ”Barn, böcker, delaktighet­ och inflytande”, om ett bokstartsprojekt i Gävleborg.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Så gjorde förskolan Kronan en spännande svampodling

Svampprojektet växte fram av en slump på förskolan Kronan i Stockholm. Intresset tog snabbt fart och strax var alla i gång med att undersöka och utforska svampar.

Konferenser
TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
I behov av särskilt stöd
  Illustration: Maria Hergueta

I behov av särskilt stöd

Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med?

Läs ett utdrag ur Skolportens forskningsmagasin här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Avhandlingar

Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet: förväntningar och diskurser i förskolepraktik

Laurence Delacour  har undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i läroplanen.

Children’s emergent chemistry in the preschool

Pedagogens roll är av stor vikt när kemiämnet introduceras i förskolans verksamhet. Det visar Clara Vidal Carulla i sin avhandling.

Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

Anna Günther-Hanssen har studerat hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt och ömsesidigt med könande processer.

Nya rapporter

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Utvärdering av två av Skolverkets insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan

I denna rapport presenteras en utvärdering av två av de insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan som har genomförts.

The coronavirus pandemic and lessons learned in preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum

This article reports on the recent consequences of the pandemic for early childhood education in Sweden, Norway, and the United States. (pdf)

Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?

Den skolpolitiska debatten har varit intensiv de senaste åren och det finns många möjliga förklaringar till utvecklingen i den svenska skolan. Att tillämpa nationalekonomisk teori och metod på utbildningsområdet kan bidra till kunskapsläget, och förhoppningsvis till en bättre skola. Denna översikt presenterar ett urval av de viktigaste forskningsfrågorna inom fältet utbildningsekonomi, och diskuterar utvecklingen i den svenska skolan mot bakgrund av denna forskning. (pdf)

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor