Idrott och hälsa

Här samlar vi nyheter, forskning och rapporter inom ämnet idrott och hälsa.

Mest läst denna månad

Här är skolan utan anmärkningar – så gjorde de

När Skolinspektionen granskade ämnet idrott och hälsa på 22 grundskolor runt om i Sverige fick alla anmärkningar på förbättringsmöjligheter, utom Hofgårdsskolan i Sävsjö. Där fungerar undervisningen väl, menar inspektörerna.

Skolverket: Fler lektioner utomhus en del av lösningen

Det är en stor utmaning för många skolor att göra plats för 100 nya timmar idrott och hälsa i redan trånga idrottshallar. Samtidigt är det brist på behöriga lärare i ämnet. Lösningen kan vara att omfördela kompetenser och att se över möjligheten till att bedriva undervisning utomhus, menar Skolverket.

Skolidrotten ska utökas – trots fullbokade hallar och lärarbrist

Nästa läsår utökas skolidrotten i grundskolan med 100 extra undervisningstimmar. Detta som en del i en nationell satsning att öka elevernas rörelse i skolan. En tuff utmaning för många kommuner som brottas med både lärarbrist och hårt tryck på idrottshallarna.

Fortbildning för dig som undervisar i
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Under två dagar djupdyker denna konferens i aktuell forskning och praktikfall inom ämnet idrott och hälsa. Ur innehållet: betyg, examinationsuppgifter och bedömningsmallar, nya perspektiv på lärande i friluftsliv, motivation, bra mat för hållbar hälsa och prestation samt mental träning och avslappning.

Se hela programmet
Forskarintervjuer
Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ?gav positiva effekter. Uppföljningen ?två år senare visade ?inte på någon ökad fysisk aktivitet? – m?en hälsointerventioner är inte meningslösa, ?menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Skolportens magasin
Så lär sig eleverna rörelse

Så lär sig eleverna rörelse

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har. – Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget, säger forskaren Madeleine Wiker.

Läs mer
Fler nyheter

Beröringsrädsla i skolidrotten

I veckans program uppmärksammas att många idrottslärare numera undviker att ta i sina elever av rädsla för att bli anklagade för sexuellt ofredande.

Alla Örebros skolor ska få duschar med insynsskydd

Alla Örebros skolor ska få upprustade toaletter och duschar med insynsskydd. Det lovar nu det tillträdande kommunalrådet Marlene Jörhag (KD). Men hur snabbt det kommer att gå att genomföra löftet är ännu oklart.

Eleverna tycker till om de nya skolduscharna

Lillåns skola i Örebro har fått nya duschrum efter en renovering i fjol. Nu får eleverna duscha i bås med draperier, och det finns även ett bås med låsbar dörr. Tio av tio, ger Måns Möllberg, klass 5A, de nya duschbåsen i betyg.

Daglig rörelse gör eleverna i Vemdalen lugnare i klassrummet

Eleverna på Vemdalens skola har under hösten haft rörelse på schemat varje dag utöver de vanliga idrottslektionerna.

Pulspass på skoltid ger högre skolresultat i Kumla

För tre år sedan infördes pulspass på Vialundskolan i Kumla. Nu visar skolresultaten att 90 procent av eleverna höjt sina betyg. ”Jag känner att jag kan fokusera bättre på lektionerna efter pulspassen”, säger Emma Wernersson i årskurs 9.

Här är skolan utan anmärkningar – så gjorde de

När Skolinspektionen granskade ämnet idrott och hälsa på 22 grundskolor runt om i Sverige fick alla anmärkningar på förbättringsmöjligheter, utom Hofgårdsskolan i Sävsjö. Där fungerar undervisningen väl, menar inspektörerna.

Gymnasister om att bli idrottslärare: Måste bli högre status och mer disciplin

På Katedralskolan i Växjö kan gymnasieeleverna på samhällsprogrammet välja en idrottsledarprofil. Under sin utbildning får de bland annat testa på att praktisera som idrottslärare i grundskolan.

Så ska framtidens lärare få skolidrotten att inkludera alla

Ämnet idrott och hälsa får kritik att inte inkluderar alla elever på bästa sätt. Något som man försöker förändra när man utbildar framtidens idrottslärare på Linneuniversitetet.

Idrottslärarutbildningen: ”Använd inte de nya timmarna till fysiska aktiviteter”

Regeringen vill att elever i grundskolan ska röra sig mer. En del i satsningen är att tillföra 100 extra timmar i ämnet idrott och hälsa. Linnéuniversitetet som utbildar idrottslärare hoppas att skolorna inte använder timmarna enbart till fysiska aktiviteter.

Skolverket: Fler lektioner utomhus en del av lösningen

Det är en stor utmaning för många skolor att göra plats för 100 nya timmar idrott och hälsa i redan trånga idrottshallar. Samtidigt är det brist på behöriga lärare i ämnet. Lösningen kan vara att omfördela kompetenser och att se över möjligheten till att bedriva undervisning utomhus, menar Skolverket.

Läs fler
Forskning och utveckling

Tonåringar mer stillasittande

13 500 steg om dagen är en rekommenderad dagsdos motion för 14-åriga killar. Men det verkar svårt att komma upp i för många.

Kraftigt sänkt fysisk aktivitet bland äldre barn och ungdomar

Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommuner i sydöstra Sverige.

Barn med högt BMI växer mindre under puberteten

Vilket BMI man har som barn har ett samband med hur mycket man växer på längden i puberteten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Digital case studies of young peple’s uses of social media

These evidence-based case studies demonstrate the varying ways young people use social media and the impacts of this behaviour.

Young People, Social Media and Health

I en nyligen genomförd studie av och med över 1300 ungdomar i England har frågor om sociala medier och hälsa beforskats och diskuterats. Studien har nu publicerats i en fritt tillgänglig (open access) bok där dels projektet och dess resultat beskrivs men även kapitel där forskare från olika discipliner ger sin syn på frågan om ungdomar, sociala medier och hälsa.

Barn med fetma kan få bra hjälp inom primärvården

Det funkar lika bra att behandla barn för fetma i primärvården som på specialistkliniker. Dessutom minskar risken för avbrutna behandlingar, enligt en studie i Göteborg.

Vetenskapsrådet ger pengar till forskarskola för lärare i idrott och hälsa

En ny forskarskola för lärare i idrott och hälsa – och en studie om lärarutbildningens betydelse. Forskare vid Örebro universitet deltar i två projekt som fått sammanlagt 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, varav drygt 4 miljoner kronor till Örebroforskarna.

Så lär sig eleverna rörelse

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har. – Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget, säger forskaren Madeleine Wiker.

Idrottsforskning: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

I en ny studie vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

Lärares oro för beröring överdriven

En ny studie tyder på att elever ser positivt på lärares fysiska beröring i idrott och hälsa, om övningen motiverar det. ”Det handlar om kontexten”, säger Annica Caldeborg, doktorand och idrottslärare.

Avhandlingar om idrott och hälsa
Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area – An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention

Anders Fröberg har i sin avhandling utforskat utveckling och implementering av en skolintervention med fokus på egenmakt, kost och fysisk aktivitet som involverade ungdomar från ett svenskt multikulturellt område.

Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective

Christopher Holmbergs avhandling handlar bland annat om ungdomars erfarenheter av en hälsopromotiv skolbaserad intervention om mat och fysisk aktivitet, med fokus på aspekter relaterade till egenmakt och möjligheter för lärande.

”Det är live liksom”: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

Betyget i idrott och hälsa är det betyg som elever är mest missnöjda med och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Det är ett av resultaten i Madeleines Wikners avhandling.

Strävan efter samhällsförbättring – Idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen

Malin Österlind ha utforskat svensk idrottspolitisk styrning och framförallt svensk idrottspolitisk utredning och utvärdering.

Impact of school outdoor environment upon pupils’ physical activity and sun exposure across ages and seasons

Mer tid ute under alla årstider skulle öka möjligheterna för skolbarn att nå upp till rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet, visar Peter Pagels.

Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival

Skolelever lär sig hjärt-lungräddning bäst genom att få se en instruktionsfilm och därefter praktiskt träna med återkoppling, visar Anette Nord i sin avhandling.

Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum

Jonas Mikaels avhandling om friluftsliv som kunskapsområde i ämnet idrott och hälsa, visar att genom en platsresponsiv pedagogik skapas nya möjligheter för lärande i friluftsliv i skolan.

Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

Vad blir bedömning för lärande i praktiken och vad gör begreppet med lärare, elever och innehåll i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet? Det är frågor som Björn Tolgfors undersöker i sin avhandling.

Skolportens magasin
Tema: Sambedömning

Tema: Sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer
Vetenskapliga artiklar
Att urskilja och erfara sitt sätt att springa – kan elever lära sig det i idrott och hälsa?

Gunn Nyberg har i sin studie fokuserat på rörelseförmåga i idrott och hälsa på gymnasiet. Hon har studerat vad det innebär att kunna urskilja och erfara sitt sätt att springa.

Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet

Andreas Jacobsson och Henrik Jakobsson har undersökt hur de i undervisningen kan främja utvecklingen av förmågan att tala om upplevelser av fysisk aktivitet.

Rapporter om idrott och hälsa
Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan (pdf)

Skolverket får i uppdrag att analysera om undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas. Om det bedöms vara lämpligt ska sådana förslag lämnas.

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan. (pdf)

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor.(pdf)

Fortbildning för dig som undervisar i
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet