Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande, framför allt slöjd, musik och drama, men även dans och bild.

Mest läst

Dubbelt upp!

Ökning av elever på Malmö kulturskola. Jalle Lorensson brinner för alla barns rätt till kultur­skapande, men är kritisk till att det ska behöva motiveras med att det är bra för annan inlärning. Sedan tio år är han chef för Malmö kulturskola.

De startar kulturutbildning för barn med funktionsnedsättning

Östersunds kulturskola startar nu upp en ny verksamhet som riktar sig till barn med en funktionsnedsättning.

Musiklektioner på skoltid hotas – drabbar elever utanför centrum

På flera håll i Blekinge gör kulturskolorna besök ute på skolor utanför centrum och ibland används lektionstid till musikundervisningen. Detta vill Skoloinspektionen nu sätta stopp för – något som kan drabba elever utanför centrum.  

Nyheter

Lärarfacket rasar över att eleverna i Gällivare inte får sin undervisning

Att elever i Gällivare får betyg i musik och hemkunskap trots att de inte haft någon undervisning upprör Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. ”Jag hart aldrig hört talas om något liknande. Det här är jätteallvarligt”, säger hon.

Elever i Gällivare får betyg i musik och hemkunskap trots att de inte fått undervisning

Det var vid en tillsyn som Skolinspektionen upptäckte att kommunen inte tillgodoser alla elevers garanterade undervisningstid. Nu kräver Skolinspektionen åtgärder av Gällivare kommun för att rätta till brister i undervisningstid i ämnena musik och hemkunskap.

Slumpen styr! En undersökning om de praktisk-estetiska ämnenas förutsättningar i grundskolan

Undersökningen består dels av en enkät­undersökning, dels av diskussioner i referens­grupper. (pdf)

Musiklärare från hela landet på konvent i Växjö

För tredje året i rad hålls konventet Make Music Matter på Linnéuniversitetet i Växjö. Det är ett nationellt konvent för musiklärare.

Musikglädje över alla gränser

60 trummor på Lillstjärnans golv. 70 barn, 140 stora ögon, 140 ivriga händer. Så brakar allt loss och taket lyfter!

Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Intervju med Pia Brännkärr, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Pia Brännkärr är doktorand vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Pia arbetar parallellt som universitetslärare i textilslöjd vid Åbo Akademi och är sedan juni 2019 nyantagen doktorand i doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper: slöjdvetenskap.

Intervju med Pia Brännkärr, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Pia Brännkärr är doktorand vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Pia arbetar parallellt som universitetslärare i textilslöjd vid Åbo Akademi och är sedan juni 2019 nyantagen doktorand i doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper: slöjdvetenskap.

Klassisk musik i klassrummet hyllas av eleverna

En tredjeklass på Långmosseskolan i Gårdsten har haft besök av Göteborgs Symfoniker – dels återkommande i en musikapp som tagits fram för att ge studiero, men också i form av en exklusiv harpspelning. ”Jag tycker att det är lugnare sedan vi började med det här. Innan var det lite snurrigt i huvudet”, konstaterar eleven Sara Abraha.

Nya slöjdartiklar om hållbar utveckling i Nordic Studies in Education

I slutet av september, just när den nordiska slöjdkonferensen Make&Learn pågick i Göteborg, publicerades ett specialnummer i den vetenskapliga journalen Nordic Studies in Education, NSE, med temat Sloyd Education, Learning and Sustainability. Det är 20 år sedan, 1999, som slöjd publicerade ett specialnummer i journalen.

Skolutvecklingskurs på export

De vill utbilda internationella utbildningsaktivister och har hittat en väg till det genom kursen ”Att utveckla skolan” som gått på export till Sydafrika, Nya Zeeland och Hongkong. För de blivande musiklärarna i Malmö har kursen lett till en internationalisering på hemmaplan.

Musiken ger mer lust att lära

”Vi vill att elever som har det tufft i skolan ska få känna att de lyckas med något och hitta glädjen i ny kunskap”, säger musikpedagog Per Nylén som ansvarar för ett låtskrivarprojekt på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Miljö och hållbarhet i slöjdundervisning

Hanna Hofverberg har disputerat med en avhandling som har fokus på miljö och hållbarhet i slöjdundervisning.

Matematik & kultur är grunden

Under de senaste 20 åren har vi lärt oss 90 procent av det vi nu vet om hjärnan, som att fysisk aktivitet förbättrar minne, kreativitet och väl­befinnande. Vad gör konsten? Vi har talat med de tre forskarna bakom ”Den kulturella hjärnan” om deras syn på estetiska ämnen i skolan.

Estetik, pedagogik & reflektion

Dessa är grundpelarna som skolutvecklaren Ulla Wiklunds arbete har vilat på. Hon förespråkade tidigt det estetiska perspektivet i alla skolans ämnen och påminner om att läroplanen också har med detta.

Intervju med Hanna Hofverberg om den nya doktorsavhandlingen med fokus på miljö och hållbarhet i slöjdundervisning

Som vi tidigare skrivit om här på Slöjdlärarportalen tog Hanna Hofverberg sin doktorsexamen i mars i didaktik vid Uppsala universitet med doktorsavhandlingen Crafting Sustainable Development. Studies of Teaching and Learnaing Craft in Environmental and Sustainability Education.Nu ställs också några intervjufrågor till Hanna om hennes erfarenheter av avhandlingsarbetet och disputationstillfället och hur hon ser på framtiden utifrån avhandlingsresultaten.

”Eleverna ser kopplingen mellan slöjden och samhället”

Torbjörn Persson, träslöjdslärare på Sandeklevsskolan i Göteborg, svarar på frågor från Susanne Staf, lektor på Center för skolutveckling. Frågorna handlar om slöjdens betydelse, dess koppling till arbetslivet och Torbjörn Perssons erfarenheter från en skola med elever från två områden med väldigt olika socioekonomisk status.

Nya artiklar med slöjdforskning i Techne serien

Slöjdlärarportalen gör här en kort beskrivning av de sex artiklarna i Techne seriens senaste nummer.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Estetiska ämnen

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Beställ här!
Utveckla din undervisning

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Ladda ner pdf
Vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, trots urvalets bredd kan forskningen uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdforskning i fokus

Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Det är en av huvudfrågorna i författarnas analyserande överblick av forskningsartiklar publicerade i NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) under tiden 1995 till 2017.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Författarna har analyserat slöjdfältets utveckling utifrån ett utbildningsekologiskt ramverk och ur flera perspektiv. Fokus riktas mot de olika reformer som påverkat slöjdområdet, samt den nya läroplanens faktiska genomslag.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Perioden 2009–2018 har varit mycket händelserik för slöjdfältet i Sverige. Men avsaknaden av ett gemensamt nationellt forskningsämne försvagar nödvändig utveckling. Artikelförfattarna Peter Hasselskog, Annelie Holmberg och Stina Westerlund visar att slöjdfältet står relativt starkt, men att det också står inför utmaningar, som att realisera ett slöjdämne på vetenskaplig grund.

Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen