Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande, framför allt slöjd, musik och drama, men även dans och bild.

Mest läst

”Skolinspektionens urbana norm raserar kulturskolan”

Utbildningsministern och kulturministern måste förhindra att Skolinspektionens urbana tolkning av regler raserar några av Sveriges bästa kulturskolor, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Framtiden blir svår att mäta

Pisa-chefen Andreas Schleicher hade det så tufft de första åren i grundskolan att han knappt minns den tiden. Räddningen blev hans musikintresse och det är i den svårtestade terrängen som han är övertygad om att skolans framtid ligger.

Ny kulturskolechef återvänder till musikaliska rötterna i Bjuv

Joacim Andersson har spelat i musikkårerna i Bjuv och Billesholm samt i ungdomsorkestern. Den första april tillträder han tjänsten som kulturskolechef i sin gamla hemort.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i slöjd
  Konferensen äger rum 7-8 maj 2020 i Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Läs mer och boka
Nyheter

”Läraryrket är en konst”

Utnämningen ”Världens bästa lärare” firar ett hantverk, inte en person. Det tycker vinnaren och bildläraren Andria Zafirakou som vill att kreativiteten ska få större tyngd i skolan.

Här har eleverna högst slutbetyg: ”Vi lär oss disciplin så att vi kan nå toppen”

De tränar hårt varje skoldag, sätter upp föreställningar på stora scener, och satsar allt på dansen. Niorna på Svenska balettskolan har dessutom högst slutbetyg i Göteborg.

Här utbildas den blivande operaeliten

På Härnösands folkhögskola finns landets enda operautbildning på folkhögskolenivå. I år har hälften av förstaårsstudenterna på landets operahögskolor först gått Operastudion, som linjen heter.

Här övar framtidens kirurger – med snören och pärlor

Att arbeta som kirurg kräver precision, tålamod och tekniskt kunnande, både när det gäller metoder och instrument. Inget man skojar om alltså. Men när man lär sig grunderna går det bättre om man lär sig på ett lättsamt sätt och blandar in lite lek och humor. Så resonerar Gabriel Sjölin, kirurg på Universitetssjukhuset som med jämna mellanrum sätter av delar av sin fritid för att utbilda framtidens kirurger.

Framtiden blir svår att mäta

Pisa-chefen Andreas Schleicher hade det så tufft de första åren i grundskolan att han knappt minns den tiden. Räddningen blev hans musikintresse och det är i den svårtestade terrängen som han är övertygad om att skolans framtid ligger.

”Nationalsången ska inte ingå i kursplanen”

Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Kraftord i höstens kursplanedebatt

Att revidera skolans kursplaner kan väcka oväntat många och starka reaktioner. Här är några exempel från höstens debatt om antiken, Bibeln och nationalsången.

Musikläraren: ”Kommer fortsätta med nationalsången”

På mångkulturella Rosendalsskolan i Linköping sjunger man nationalsången på skolavslutningen. Klara Svensson, musiklärare på skolan, tycker att det är viktigt att barnen känner till den svenska nationalsången och får möjlighet att lära sig den i skolan.

300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream

Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s ”I Have A Dream” vid firandet av Barnkonventionen 30 år.

Skolverkets svar – efter kritiserat förslag om nationalsången

”Du gamla, du fria” har skapat politisk debatt. I Skolverkets förslag om förändrade kursplaner har en formulering om nationalsången tagits bort från musiklektionerna i lågstadiet – något som kritiseras av bland andra Kristina Axén Olin (M). Skolverket å sin sida menar att det är självklart att låten kommer att läras ut ändå.

Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Why hip-hop belongs in today’s classrooms

With rap music continuing to rule as America’s most popular music genre for a second straight year in 2019, according to Nielsen Music’s annual report, it makes sense for educators to use rap music to reach students who might otherwise not find a subject relevant.

Krav på mätbar kunskap gör det svårare att undervisa i bild

När fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation kommer bildämnet i kläm. Det gör att den traditionella synen på bildberättande, och val av material, reproduceras av både lärare och elever, visar forskning vid Umeå universitet.

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet

Krav på mätbar kunskap och ett ökat fokus på betyg och individuell prestation i skolan försvårar arbetet med bildämnets långsiktiga mål. Detta framkommer i en ny avhandling av Frida Marklund vid Umeå universitet.

Nya slöjdartiklar om hållbar utveckling i Nordic Studies in Education

I slutet av september, just när den nordiska slöjdkonferensen Make&Learn pågick i Göteborg, publicerades ett specialnummer i den vetenskapliga journalen Nordic Studies in Education, NSE, med temat Sloyd Education, Learning and Sustainability.

Intervju med Britt-Marie Halvorsen, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Britt-Marie Halvorsen är doktorand i slöjdpedagogik vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Britt-Marie arbetar som textillärare inom grundskolan i utkanten av en större stad i Sverige, parallellt som hon är antagen som doktorand sedan hösten 2013.

”Berätta om slöjdens värden!”

Läroplanen slår fast att ämnet ska utveckla både individ och samhälle genom att elever lär sig kreativitet och att tro på sin egen förmåga genom manuellt och intellektuellt arbete i förening, lär sig att skapa genom problemlösning inom hantverkstraditioner och design samt lär sig att tänka och att uttrycka sig genom föremål, material och redskap. Behöver fler nyttor synas i styrdokumenten för att slöjdens legitimitet ska stärkas? skriver Oskar Larsson.

Slöjdlärares upplevelser av en flerspråkig slöjdundervisning

I början av året presenterade Jesper Aaröe sitt avslutande examensarbete inom ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jesper som har slöjd som sitt huvudämne har genom djupintervjuer undersökt tre slöjdlärares upplevelser av flerspråkig undervisning.

Slöjdämnets många material

Idag syftar slöjdundervisningen bland annat till att utveckla elevernas kunskap om färg, form, design och hantverk. I undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att lära sig om material, materialhantering och hur de utifrån ett samhällsperspektiv kan bidra till en hållbar utveckling. Att kunna utveckla ett föremål efter egen idé och lösningsförmåga får oss att växa som människor och utvecklar vår förståelse och kunskap om materialen runtomkring oss (Skolverket, 2018). Förståelsen kan också ge oss en känsla av respekt inför hur hantverk och design påverkar oss och antingen underlättar eller försvårar vår vardag, skriver Mikaela Karimi Assmundsson, slöjdlärare och föreläsare i slöjddidaktik.  

Intervju med Britt-Marie Halvorsen, slöjddoktorand vid Åbo Akademi

Britt-Marie Halvorsen är doktorand i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi. Utifrån Britt-Maries forskningsintresse ”om slöjdlärarens bakomliggande arbete vid sidan av undervisningen” presenterade hon ett intressant paper med rubriken Slöjdäpplet – en lärares spegling av elevers arbetsprocesser i textilslöjd vid Make&Learn-konferensen på HDK vid Göteborgs universitet.

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Ny norsk doktorsavhandling om möjligheter och hinder för elevers arbete med trä i slöjden

Pauliina Maapalo disputerade den 1 november vid Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, i Trondheim, Norge, med doktorsavhandlingen Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser. Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget. I Norge heter skolämnet Kunst- og håndverk som kan ses som en sammanslagning av de svenska skolämnena slöjd och bild.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Pojkar i skolan
  Skolportens magasin nr 6/2019 ute nu!

Tema: Pojkar i skolan

Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer
Utveckla din undervisning

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Ladda ner pdf
Vetenskapliga artiklar

Instruktion av hantverkstekniker i slöjden

Att ha en didaktisk medvetenhet om kommunikationsformer och kommunikativa resurser ökar förutsättningarna för läraren att på förhand veta hur och på vilket sätt eleven bäst kan mötas. Det visar Joakim Andersson som studerat olika kommunikationsformer i slöjdundervisningen.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, trots urvalets bredd kan forskningen uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdforskning i fokus

Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Det är en av huvudfrågorna i författarnas analyserande överblick av forskningsartiklar publicerade i NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) under tiden 1995 till 2017.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Författarna har analyserat slöjdfältets utveckling utifrån ett utbildningsekologiskt ramverk och ur flera perspektiv. Fokus riktas mot de olika reformer som påverkat slöjdområdet, samt den nya läroplanens faktiska genomslag.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen