Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande, framför allt slöjd, musik och drama, men även dans och bild.

Mest läst

”Skolinspektionens urbana norm raserar kulturskolan”

Utbildningsministern och kulturministern måste förhindra att Skolinspektionens urbana tolkning av regler raserar några av Sveriges bästa kulturskolor, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Dubbelt upp!

Ökning av elever på Malmö kulturskola. Jalle Lorensson brinner för alla barns rätt till kultur­skapande, men är kritisk till att det ska behöva motiveras med att det är bra för annan inlärning. Sedan tio år är han chef för Malmö kulturskola.

Framtiden blir svår att mäta

Pisa-chefen Andreas Schleicher hade det så tufft de första åren i grundskolan att han knappt minns den tiden. Räddningen blev hans musikintresse och det är i den svårtestade terrängen som han är övertygad om att skolans framtid ligger.

Nyheter

Framtiden blir svår att mäta

Pisa-chefen Andreas Schleicher hade det så tufft de första åren i grundskolan att han knappt minns den tiden. Räddningen blev hans musikintresse och det är i den svårtestade terrängen som han är övertygad om att skolans framtid ligger.

”Nationalsången ska inte ingå i kursplanen”

Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Kraftord i höstens kursplanedebatt

Att revidera skolans kursplaner kan väcka oväntat många och starka reaktioner. Här är några exempel från höstens debatt om antiken, Bibeln och nationalsången.

Musikläraren: ”Kommer fortsätta med nationalsången”

På mångkulturella Rosendalsskolan i Linköping sjunger man nationalsången på skolavslutningen. Klara Svensson, musiklärare på skolan, tycker att det är viktigt att barnen känner till den svenska nationalsången och får möjlighet att lära sig den i skolan.

300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream

Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s ”I Have A Dream” vid firandet av Barnkonventionen 30 år.

Skolverkets svar – efter kritiserat förslag om nationalsången

”Du gamla, du fria” har skapat politisk debatt. I Skolverkets förslag om förändrade kursplaner har en formulering om nationalsången tagits bort från musiklektionerna i lågstadiet – något som kritiseras av bland andra Kristina Axén Olin (M). Skolverket å sin sida menar att det är självklart att låten kommer att läras ut ändå.

Sveriges nationalsång stryks ur nya kursplanen

I december lämnar Skolverket in sitt förslag till ny kursplan i grundskolan till regeringen. Nationalsången och psalmer har därmed strukits ur musikundervisningen för lågstadieelever. ”Borde ha begripit att förslaget skulle bli kontroversiellt”, säger Skolinspektionens tidigare överdirektör Hans Albin Larsson till Lärarnas tidning.

Kravet: Behåll Sveriges nationalsång i skolorna

I Skolverkets förslag till reviderad kursplan för grundskolan har nationalsången plockats bort ur lågstadiets musiklektioner. Moderaternas Kristina Axén Olin och Liberalernas Roger Haddad kräver att hela förslaget dras tillbaka. ”Det är utbildningsminister Anna Ekströms uppgift att agera”, säger Kristina Axén Olin.

Älmhultskolan bäst i landet – vann stor musiktävling

FN:s Barnkonvention fyller 30 år och med anledning av detta har Linnéuniversitetet startat ett musikprojekt och utmanat skolklasser runt om i landet att skriva en helt ny vers till Abbas låt I have a dream.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har som estetlärare”

Resultatet av LR:s undersökning visar att mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare. ”Den bekräftar fullt ut bilden vi har”, säger Karin Johansson, musiklärare i Huddinge.

Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Slöjdlärares upplevelser av en flerspråkig slöjdundervisning

I början av året presenterade Jesper Aaröe sitt avslutande examensarbete inom ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jesper som har slöjd som sitt huvudämne har genom djupintervjuer undersökt tre slöjdlärares upplevelser av flerspråkig undervisning.

Slöjdämnets många material

Idag syftar slöjdundervisningen bland annat till att utveckla elevernas kunskap om färg, form, design och hantverk. I undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att lära sig om material, materialhantering och hur de utifrån ett samhällsperspektiv kan bidra till en hållbar utveckling. Att kunna utveckla ett föremål efter egen idé och lösningsförmåga får oss att växa som människor och utvecklar vår förståelse och kunskap om materialen runtomkring oss (Skolverket, 2018). Förståelsen kan också ge oss en känsla av respekt inför hur hantverk och design påverkar oss och antingen underlättar eller försvårar vår vardag, skriver Mikaela Karimi Assmundsson, slöjdlärare och föreläsare i slöjddidaktik.  

Intervju med Britt-Marie Halvorsen, slöjddoktorand vid Åbo Akademi

Britt-Marie Halvorsen är doktorand i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi. Utifrån Britt-Maries forskningsintresse ”om slöjdlärarens bakomliggande arbete vid sidan av undervisningen” presenterade hon ett intressant paper med rubriken Slöjdäpplet – en lärares spegling av elevers arbetsprocesser i textilslöjd vid Make&Learn-konferensen på HDK vid Göteborgs universitet.

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Bild och Slöjd samarbetar med arkitektur från olika platser i världen

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av Carina Jansson Lärare i Bild, Håkan Eifel Lärare i trä- och metallslöjd och Karin Svensson Lärare i textilslöjd där de berättar om ett samarbetsprojekt.

Ny norsk doktorsavhandling om möjligheter och hinder för elevers arbete med trä i slöjden

Pauliina Maapalo disputerade den 1 november vid Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, i Trondheim, Norge, med doktorsavhandlingen Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser. Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget. I Norge heter skolämnet Kunst- og håndverk som kan ses som en sammanslagning av de svenska skolämnena slöjd och bild.

Ny norsk doktorsavhandling om möjligheter och hinder för elevers arbete med trä i slöjden

Pauliina Maapalo disputerade den 1 november vid Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, i Trondheim, Norge, med doktorsavhandlingen Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser. Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget.

Intervju med Anna Sjöqvist, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Anna Sjöqvist arbetar vid Karlstads universitet och är antagen som doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning specialpedagogik. Annas avhandlingsarbete fokuserar estetiska ämnen i grundsärskolan, med ett särskilt fokus på slöjd.

Språk i slöjden och slöjd i språket, mitt arbete som textillärare

Slöjdlärarportalen publicerar här en text av försteläraren Annika Österlindh där hon berättar om sitt arbete.

Häxkonster och trolldom på schemat

Berättande är häftigt! Det vill medarbetarna på Möllevångsskolan förmedla – med hjälp av häxor och trollkarlar. Lärare i svenska och skapande ämnen har arbetat intensivt med ett ämnesövergripande Harry Potter-tema.

De gör snippor på slöjden

Slöjdläraren Sandra Leedotter har tagit textilundervisningen till en ny nivå och formligen vävt in sexualundervisning i schemat.

How art can help center a student’s learning experience

Art has often been relegated as an additional activity in schools. But schools that put art at the center of a child’s learning experience through arts integration are seeing kids thrive.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Fritidshem
  Skolportens magasin nr 5/2019 ute nu!

Tema: Fritidshem

Från 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa i fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna högre status.

Läs mer
Utveckla din undervisning

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Ladda ner pdf
Vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, trots urvalets bredd kan forskningen uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdforskning i fokus

Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Det är en av huvudfrågorna i författarnas analyserande överblick av forskningsartiklar publicerade i NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) under tiden 1995 till 2017.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Författarna har analyserat slöjdfältets utveckling utifrån ett utbildningsekologiskt ramverk och ur flera perspektiv. Fokus riktas mot de olika reformer som påverkat slöjdområdet, samt den nya läroplanens faktiska genomslag.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Perioden 2009–2018 har varit mycket händelserik för slöjdfältet i Sverige. Men avsaknaden av ett gemensamt nationellt forskningsämne försvagar nödvändig utveckling. Artikelförfattarna Peter Hasselskog, Annelie Holmberg och Stina Westerlund visar att slöjdfältet står relativt starkt, men att det också står inför utmaningar, som att realisera ett slöjdämne på vetenskaplig grund.

Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen