Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande kring slöjd, musik och drama.

Mest läst

Ny kulturskolechef återvänder till musikaliska rötterna i Bjuv

Joacim Andersson har spelat i musikkårerna i Bjuv och Billesholm samt i ungdomsorkestern. Den första april tillträder han tjänsten som kulturskolechef i sin gamla hemort.

”Kulturskolan behövs!”

Kulturskolan, och andra samlingar där musik spelas, har vi också ett underbart verktyg för att underlätta integration. Musik är ett internationellt språk där alla kan känna sig välkomna och på ett enkelt sätt möta andra kulturer, skriver Jan Granvik, ordförande Svenska Musikerförbundet i Lärarnas Tidning

Norrköping i topp – erbjuder flest kurser i landet

Det råder stora variationer när det gäller kulturskolans utbud av kurser i landet. Det visar statistik från databasen Kolada som Nyhetsbyrån Siren genomarbetat. Kulturskolan i Norrköping och Lund är de som erbjudar flest ämnen – 12 stycken.

Poddagogen
Poddagogen #4: Hanna Hofverberg om slöjd och hållbar utveckling

Poddagogen #4: Hanna Hofverberg om slöjd och hållbar utveckling

I podcasten Poddagogen, avsnitt 4, möter vi forskaren Hanna Hofverberg som berättar om slöjd och hållbar utveckling. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Lyssna nu
Nyheter

Kreativ musikundervisning i kristider

Musiklärarna på Alléskolan tog ett snabbt beslut: att dela ut skolans musikinstrument och digitala ljudkort till eleverna innan skolan hänvisades till distansundervisning på grund av coronaviruset.

Lärande genom musik och glädje

I Motala får barn i utvalda områden musikundervisning redan från fem års ålder, via El Sistema.

En oas för kreativitet

ll Krossverkets kreativa verkstad kan förskolorna i Malmö komma för att hitta inspiration och upptäcka vad barnen är intresserade av.

Flicka med superkraft förändrar klassrummet

Klassrumsteater är sin egen genre. Scenkonst som dimper ner i skolans pedagogiska sammanhang och vardagsrutiner, med klasskompisarna som medpublik. Två sevärda uppsättningar turnerar nu.

”Läraryrket är en konst”

Utnämningen ”Världens bästa lärare” firar ett hantverk, inte en person. Det tycker vinnaren och bildläraren Andria Zafirakou som vill att kreativiteten ska få större tyngd i skolan.

Här har eleverna högst slutbetyg: ”Vi lär oss disciplin så att vi kan nå toppen”

De tränar hårt varje skoldag, sätter upp föreställningar på stora scener, och satsar allt på dansen. Niorna på Svenska balettskolan har dessutom högst slutbetyg i Göteborg.

Fortbildning
Fortbildning för dig som undervisar i slöjd
  Konferensen äger rum 24-25 november 2020 i Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Läs mer och boka
Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Intervju med Britt-Marie Halvorsen, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Britt-Marie Halvorsen är doktorand i slöjdpedagogik vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Britt-Marie arbetar som textillärare inom grundskolan i utkanten av en större stad i Sverige, parallellt som hon är antagen som doktorand sedan hösten 2013.

Nya slöjdartiklar om hållbar utveckling i Nordic Studies in Education

I slutet av september, just när den nordiska slöjdkonferensen Make&Learn pågick i Göteborg, publicerades ett specialnummer i den vetenskapliga journalen Nordic Studies in Education, NSE, med temat Sloyd Education, Learning and Sustainability.

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet

Krav på mätbar kunskap och ett ökat fokus på betyg och individuell prestation i skolan försvårar arbetet med bildämnets långsiktiga mål. Detta framkommer i en ny avhandling av Frida Marklund vid Umeå universitet.

Krav på mätbar kunskap gör det svårare att undervisa i bild

När fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation kommer bildämnet i kläm. Det gör att den traditionella synen på bildberättande, och val av material, reproduceras av både lärare och elever, visar forskning vid Umeå universitet.

Why hip-hop belongs in today’s classrooms

With rap music continuing to rule as America’s most popular music genre for a second straight year in 2019, according to Nielsen Music’s annual report, it makes sense for educators to use rap music to reach students who might otherwise not find a subject relevant.

Ett gränsland utan gränser

Inom ramen för temat “Gränsland” utforskade niondeklassarna på Sveaskolan olika material och uttryckssätt i både slöjd, bild och musik. Resultaten efter en termins arbete visades på en utställning med över 200 alster.

Dans får elever att må bättre

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort.

Poddagogen #4: Hanna Hofverberg om slöjd och hållbar utveckling

I podcasten Poddagogen, avsnitt 4, möter vi forskaren Hanna Hofverberg som berättar om slöjd och hållbar utveckling. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

SLÖJDforsk, nationellt slöjdforskarnätverk 

Ett nytt nationellt slöjdforskarnätverk, SLÖJDforsk, inrättades i slutet av januari 2020 när slöjdforskare och ”slöjddoktorander” möttes i Linköping.

“Kommer långt med fyra ackord”

Som förstelärare i musik vill Paulo De Oliveira nyansera bilden av musik som ett färdighetsämne. ”Eleverna kommer ju inte in i klassrummet som oskrivna blad, utan jag försöker nivåanpassa det vi gör”.

Hållbart slöjdande i ”Poddagogen”

Slöjdforskaren Hanna Hofverberg blev nyligen intervjuad av Poddagogen, en podd som vänder sig till lärare och som intresserar sig för nya avhandlingar. (webb-radio)

Nationellt nätverk stärker slöjdforskningen

Sveriges slöjdforskare samlades på Linköpings universitet för att etablera ett nationellt nätverk, Slöjdforsk. Syftet är att stärka slöjdforskningens position inom akademin och ge slöjdämnet en röst i skolpolitiken.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Förskoleklassen
  Skolportens magasin nr 1/2020 ute nu!

Tema: Förskoleklassen

En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Läs mer
Utveckla din undervisning

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan

Kursplanen i slöjd för grundskolan

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Läs på Skolverkets hemsida
Vetenskapliga artiklar

School craft in memories of three generations

Minnen av skolslöjden väcker starka känslor. Utifrån 15 personer från fem familjer har författarna undersökt tre generationers minnen från skolslöjd i Finland mellan 1940‒2010.

The rebellious teacher or a rebel with a cause. An interdisciplinary view on sloyd science

I skolsammanhang kan en aktivist benämnas som en rebellisk lärare som inte tar hänsyn till ämnesgränser utan använder skolslöjd tillsammans med ett annat skolämne. Artikelns studie är genomförd i en undervisningspraktik där material och tekniker kombineras med syfte att lära och uttrycka sig genom att utgå från hantverket.

Students confronting risks during holistic craft processes

Entreprenörskap och slöjdande hör samman på flera vis. Artikeln visar hur slöjdaktiviteter kan bidra till att elever får arbeta med egen problemlösning, lära sig att våga ta risker och att vara uthållig.

Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

I artikeln diskuteras slöjduppgiftens betydelse och föremåls mediering i relation till förförståelse, situation och lärande.

Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Vilka kommunikativa resurser ger de bästa förutsättningarna för att undervisa i hantverksmässigt lärande? Studiens resultat visar att lärare i regel använder sig av konkreta handlingar framför fiktiva, samt kroppslig kommunikation framför verbal kommunikation.

Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen