Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande, framför allt slöjd, musik och drama, men även dans och bild.

Mest läst

Sveriges första musikförskola med inriktning på klassisk musik

Att musik har en positiv effekt på inlärning har konstaterats av en rad forskare. Nu öppnas Sveriges första musikförskola med fokus på klassisk musik i Danderyd norr om Stockholm.

Fortbildning

Under konferensen får du bland annat ta del av föreläsningar om kursplanens tillägg om digitalisering, digitala verktyg som ett stöd i slöjdundervisningen, betyg och bedömningsmallar, slöjd, uttryck och mångkultur och vad som händer när traditionell näverslöjd möter digital teknik.

Se hela programmet
Nyheter

Sveriges första musikförskola med inriktning på klassisk musik

Att musik har en positiv effekt på inlärning har konstaterats av en rad forskare. Nu öppnas Sveriges första musikförskola med fokus på klassisk musik i Danderyd norr om Stockholm.

School music report reveals cuts, inequality and demoralised teachers

Subject is in a ‘perilous state’ and is being squeezed out of the curriculum by competing demands, says new research.

Regeringen: Skapande skola måste nå fler barn

Kulturrådet ska utreda hur fler kan ta del av statsbidraget Skapande skola. Trots att få friskolor och små skolor söker bidraget, tycker generaldirektör Staffan Forssell att satsningen är lyckad.

Tonvikt på ensemblespel

Hallå där, Anette Hamerslag, projektledare på Skolinspektionen! I mars presenterades er kvalitets­granskning av grundskolans musikundervisning i årskurserna 7–9. Vad var syftet med den?

Bisyssla fixar förståelsen

Bygget av insektshotell på slöjden hjälpte fyrorna på Sävstaskolan att förstå samband mellan bin, ekosystemtjänster och hållbar utveckling på biologin.

Lärare hjälps åt i bilden

Det kan bli ensamt som den enda läraren i sitt ämne. I Sala har två bildlärare från grannskolor därför slagit sig samman för gemensamma projekt. I år tar de sig an klimathotet.

Satsning på förskolebarns röster i Skåne-Kronoberg

Rösträtt – sång på förskolan är ett nytt koncept med fokus på sång för och av de yngsta som tas fram av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 2019.

Musikundervisningen behöver ytterligare främja elevernas kreativa förmågor

Skolinspektionen publicerar idag en rapport om musikundervisningen i grundskolan. Många skolor behöver utveckla undervisningen så att den i högre grad främjar elevernas kreativa förmågor.

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels utifrån om den utgår från och innehåller ämnets hela kursplan, dels utifrån om musikundervisningen ger eleverna möjlighet till sådant eget skapande som främjar utveckling av kreativitet. (pdf)

Music lessons ‘being stripped’ out of schools in England

State schools in England have seen a 21% decrease in music provision over the last five years, research suggests.

Fördjupning
Återinför materialkänsla och täljning i skolslöjden

Återinför materialkänsla och täljning i skolslöjden

Låt slöjdsalarnas bandsågar, rikt- och planhyvlar stå stilla en stund och fokusera istället på förmågan att forma trä med traditionella skärande verktyg som kniv och yxa. Det säger Jögge Sundqvist "Surolle", slöjdare och träslöjdskonstnär som föreläser på Skolportens konferens om slöjd i vår.

Läs mer
Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Olika tekniker knyter ihop slöjdsäcken

Lappteknik, fritt broderi, applikation … en teknik, en provlapp i veckan. Så bygger niorna upp en bas av erfarenhet, innan de startar ett förvaringsprojekt.

Musiken är också fostran

Stort engagemang men också frustration. Många musiklärare har svårt att omsätta kraven på demokrati och social rättvisa i undervisningen, visar en ny avhandling.

Skolmusikalen – om möten, makt och musik

Skolmusikaler är en populär verksamhet i många svenska skolor som engagerar ett stort antal lärare och elever. Lorentz Edberg har i en ny avhandling vid Umeå universitet följt två svenska skolmusikalprojekt under ett läsår. Syftet har varit att förstå vad som händer i mötet mellan olika ämnen och människor i ett sådant projekt och förhållandet till det omgivande samhället.

Effektivare textilslöjd med digitalt stöd

Textilslöjdsläraren Hassen Aaedeh Ebbas använder flera olika digitala hjälpmedel i sin undervisning på Husbygårdsskolan. Film och Ipads har gjort hennes undervisning effektivare och eleverna mer fokuserade.

Årskurs 1-3: Bild – Domherrar

I Christel Nilssons tips lär sig eleverna att göra en levande bakgrund genom att försiktigt använda olika färger på penseln. Lektionen omfattar olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Årskurs 4-6: Bild –Zentangle/Konstverk med händer

I denna lektion inskickad av Katarina Törnvall får eleverna använda olika pennor och kombinera former och färger med ”zentangle”, en form av konstverk som bygger på att skapa mönster, upprepa dem och sätta samman dem. Ett slags klotter.

6 knep för att våga sjunga ut

Sång utvecklar språket, lyssnandet och känslorna. Men känner du dig osäker på att sjunga, ger vi dig här sex tips för att utveckla sångglädjen.

Magisteruppsats om hur praktiska och teoretiska aspekter av slöjdämnet har skrivits fram i styrdokument

Linda-Marie Herger har skrivit en magisteruppsats vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, om hur praktiska och teoretiska aspekter av ämnet slöjd har skrivits fram i texter inför undervisningsplaner och läroplaner.

Så positionerar sig elever i musikklassrummen

I en ny doktorsavhandling i musikpedagogik undersöker Mikael Persson elevers positionerande i musikklassrummet och hur det påverkar deras förutsättningar för delaktighet i musikaliska aktiviteter.

Betyg och betygssättning i slöjd – utifrån Skolverkets nya allmänna råd

I oktober förra året publicerade Skolverket i sin serie ”Allmänna råd” ett omfattande material om betyg och betygssättning. Råden gäller för flera skolformer, bland annat grund- och gymnasieskolan. Publikationen ersätter tidigare ”Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen”.

Så får du använda musik i undervisningen

Stockholm stad har ett avtal med Stim som reglerar hur du får använda musik i undervisningen och på skolan. Tumregeln är att du får använda musik som du köpt i interna sammanhang, exempelvis på en idrottslektion eller när du gör ditt eget undervisningsmaterial.

Bild årskurs 1-3: Färgstarka träd

Att skapa färgstarka träd med olika tekniker: vattenfärg och siluetter med tusch. Uppgiften är enkel, men går ändå att utveckla. Eleverna kan blanda färger, variera trädens storlek och låta lövverken få olika nyanser. Lektionstips av Sonja Stankovich, Jönköping.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Estetiska äm

Tema: Estetiska äm

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer
Utveckla din undervisning

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Ladda ner pdf
Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
Vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, trots urvalets bredd kan forskningen uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdforskning i fokus

Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Det är en av huvudfrågorna i författarnas analyserande överblick av forskningsartiklar publicerade i NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) under tiden 1995 till 2017.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Författarna har analyserat slöjdfältets utveckling utifrån ett utbildningsekologiskt ramverk och ur flera perspektiv. Fokus riktas mot de olika reformer som påverkat slöjdområdet, samt den nya läroplanens faktiska genomslag.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Perioden 2009–2018 har varit mycket händelserik för slöjdfältet i Sverige. Men avsaknaden av ett gemensamt nationellt forskningsämne försvagar nödvändig utveckling. Artikelförfattarna Peter Hasselskog, Annelie Holmberg och Stina Westerlund visar att slöjdfältet står relativt starkt, men att det också står inför utmaningar, som att realisera ett slöjdämne på vetenskaplig grund.