Kreativitet och skapande

Här samlar vi innehåll kring kreativitet och skapande, framför allt slöjd, musik och drama, men även dans och bild.

Mest läst

Återvinning på schemat – eleverna syr tygkassar

Att använda saker flera gånger – det har eleverna på Västra skolan i Jokkmokk förstått. Ett femtiotal elever har sytt över etthundra tygkassar.

Fortbildning

Under konferensen får du bland annat ta del av föreläsningar om kursplanens tillägg om digitalisering, digitala verktyg som ett stöd i slöjdundervisningen, betyg och bedömningsmallar, slöjd, uttryck och mångkultur och vad som händer när traditionell näverslöjd möter digital teknik.

Se hela programmet
Nyheter

Återvinning på schemat – eleverna syr tygkassar

Att använda saker flera gånger – det har eleverna på Västra skolan i Jokkmokk förstått. Ett femtiotal elever har sytt över etthundra tygkassar.

Two-thirds of British children make music, study finds

Youth Music poll shows 39% rise in music-making among young people since 2006.

Skapande eldsjälar

Claes Blixt är slöjdlärare och nu även författare. I boken Kreativa slöjdlärare möter han eldsjälar i yrket.

Labyrinten gör det lättare att lyssna

Mjuka labyrinter i tyg ökar koncentrationen i klassrummet, berättar specialpedagogen Marie Forsman.

All school music lessons ‘should be free’, MSPs say

Music tuition should be provided free of charge in schools, Holyrood’s education committee has recommended.

”Det syns inte” kombinerar musikal med vetenskap

”Det syns inte” kombinerar tänkvärd och underhållande musikal med vetenskap genom en mini-föreläsning av hjärnforskaren Sissela Nutley. Föreställningen skildrar vanliga utmaningar som prestationsångest, stress och pressen att passa in i en verklighet utan filter när man helst av allt skulle vilja bosätta sig inne i Fortnite.  

Digitaliserad slöjdundervisning – ny teknik förändrar skolan

Nu har skolorna startat sin vårtermin och strax innan skolstart fick lärare i Luleå lära sig mer om digitalisering i undervisningen. Vad sägs om digitaliserad slöjdundervisning.

Slöjdämnet in i framtiden – med fokus på innovation, design och makerspace

Jag brukar säga till mina elever att slöjd är det enda ämnet där de får tänka självständigt och lösa svårigheter själva eftersom det inte finns någon färdig lösning på problemet. Orden kommer från Mats Arneving, engagerad och nytänkande slöjdlärare på Lidingö i Stockholm.

Väcker kroppen med danspass

På Stenby förskola i Eskilstuna får barnen dansa i gång sina kroppar. En härlig morgonrutin, tycker både barn och personal.

”Bildämnet förstör mer än det lär ut”

Bildämnet borde moderniseras – precis som idrott och hälsa – så att alla har chans att få höga betyg. Vi blir fortfarande bedömda efter hur bra vi är på att rita. Det är orättvist och omodernt, skriver eleven Jonathan Svensson.

Fördjupning
Återinför materialkänsla och täljning i skolslöjden

Återinför materialkänsla och täljning i skolslöjden

Låt slöjdsalarnas bandsågar, rikt- och planhyvlar stå stilla en stund och fokusera istället på förmågan att forma trä med traditionella skärande verktyg som kniv och yxa. Det säger Jögge Sundqvist "Surolle", slöjdare och träslöjdskonstnär som föreläser på Skolportens konferens om slöjd i vår.

Läs mer
Forskarintervjuer
Processdrama får elever att agera annorlunda

Processdrama får elever att agera annorlunda

Att använda processdrama i undervisningen innebär ett kollektivt byggande av innehåll. Det är roligt samtidigt som eleverna lär sig, visar Eva Hallgren i sin avhandling.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Stereotyper nyanseras i bildämnet

Bildämnet rymmer en demokratisk aspekt genom möjligheten att kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper. Det menar Annika Hallman som forskat om elevers erfarenheter av bild- och medieundervisningen på gymnasiet.

Forskning och utveckling

Betyg och betygssättning i slöjd – utifrån Skolverkets nya allmänna råd

I oktober förra året publicerade Skolverket i sin serie ”Allmänna råd” ett omfattande material om betyg och betygssättning. Råden gäller för flera skolformer, bland annat grund- och gymnasieskolan. Publikationen ersätter tidigare ”Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen”.

Så får du använda musik i undervisningen

Stockholm stad har ett avtal med Stim som reglerar hur du får använda musik i undervisningen och på skolan. Tumregeln är att du får använda musik som du köpt i interna sammanhang, exempelvis på en idrottslektion eller när du gör ditt eget undervisningsmaterial.

Bild årskurs 1-3: Färgstarka träd

Att skapa färgstarka träd med olika tekniker: vattenfärg och siluetter med tusch. Uppgiften är enkel, men går ändå att utveckla. Eleverna kan blanda färger, variera trädens storlek och låta lövverken få olika nyanser. Lektionstips av Sonja Stankovich, Jönköping.

”Om makerkultur och lärande i och utanför skolan”

I Sverige finns en lång tradition av studieförbund och studiecirklar och på senare år har även fenomenet makers kommit hit. Christian Svensson, hemslöjdskonsulent och aktiv inom makerkulturen, skriver i Slöjdlärarportalen om sina erfarenheter från arbete med makerkultur i och utanför skolmiljö.

Bild och text lika viktigt

”När de yngre eleverna börjar skriva blandar de text, film, animation och ibland också ljud. Alla delar är lika viktiga i deras skapande,” säger forskaren Sylvana Sofkova Hashemi.

How to overcome the challenges of arts integration

Though incorporating the arts into general education schoolwide has its roadblocks, grant funds can provide the structure and motivation educators need to find solutions. Education fundraising expert Barbara Gottschalk shares six obstacles to arts integration and the solutions her school came up to implement a successful vision.

Musiklärare eller socialarbetare?

Trots stort yrkesengagemang upplever musiklärare frustration, ambivalens och osäkerhet inför kravet att hantera flera olika roller: musikern, pedagogen, fostraren och socialarbetaren.Det framkommer i en ny avhandling av Anna-Karin Kuuse vid Umeå universitet.

Musiklärare eller socialarbetare?

Trots stort yrkesengagemang upplever musiklärare frustration, ambivalens och osäkerhet inför kravet att hantera flera olika roller: musikern, pedagogen, fostraren och socialarbetaren. Det framkommer i en avhandling av Anna-Karin Kuuse vid Umeå universitet.

Elever lär sig om sex genom att animera film

RFSU Stockholm har utvecklat ett metodmaterial för högstadiet om hur man kan arbeta med animerad film i sexualundervisningen. Förutom att metoden är kreativ och att eleverna både får lära sig själva och lära andra när de gör sina temafilmer, bidrar metoden till en ämnesintegrerad undervisning. Den involverar SO, NO, svenska och bild.

Slöjdämnet in i framtiden

”Jag brukar säga till mina elever att slöjd är det enda ämnet där de får tänka självständigt och lösa svårigheter själva eftersom det inte finns någon färdig lösning på problemet. En sådan undervisning resulterar i många olika typer av lösningar, precis som i verkligheten i den värld innovatören, utvecklaren, designern och alla vi andra lever i”. Det säger slöjdläraren Mats Arneving, som här berättar om hur han ser på slöjdämnet i framtiden.

Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet

Om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet.

Plast – det nya materialet i slöjdsalen?

Slöjdens kursplan reviderades under 2017 med tillägget om digitala verktyg och digitalisering. Den nya kursplanen, som gäller från juni 2018, har skapat diskussioner kring ämnesinnehåll och utformning av slöjdsalarna. Som ett resultat av de nya tilläggen har flera slöjdlärare utökat sina slöjdsalar med digitala verktyg, bland annat med 3D-skrivare.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Estetiska äm

Tema: Estetiska äm

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer
Utveckla din undervisning

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Musikprojektet ökade elevernas känsla av sammanhang

Musikläraren Anders Kedhammar har dokumenterat sitt utvecklingsarbete om hälsofrämjande skolutveckling - ett projekt som syftade till att minska elevernas stress och förbättra gemenskapen. I formen av ett musikprojekt fick eleverna en utökad känsla av mening och sammanhang i skolan.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

Mer kreativitet med videofilmer i slöjden

Lugnare klasser och mer tid för kreativa processer. Resultaten blev enbart positiva när slöjdlärarna Mikaela Assmundsson och Emelia Pierrou på Myrsjöskolan i Nacka införde videobaserade instruktionsfilmer i slöjden.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Se mer skolutveckling
Fördjupning
Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen i slöjd för grundskolan i A3-format

Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Ladda ner pdf
Rapporter

Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. (pdf)

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla - 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Rapporten visar på flera utmaningar för framtidens musik- och kulturskola. Framförallt handlar det om förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. (pdf)

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Bild, musik och slöjd i grundskolan

Skolverket har genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Läs rapporten. (pdf)

Läs mer inom utvalda ämnen
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
Vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, trots urvalets bredd kan forskningen uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdforskning i fokus

Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Det är en av huvudfrågorna i författarnas analyserande överblick av forskningsartiklar publicerade i NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) under tiden 1995 till 2017.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Författarna har analyserat slöjdfältets utveckling utifrån ett utbildningsekologiskt ramverk och ur flera perspektiv. Fokus riktas mot de olika reformer som påverkat slöjdområdet, samt den nya läroplanens faktiska genomslag.

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet

Över tid har det producerats omkring hundra doktorsavhandlingar i Norden som ‒ i vid bemärkelse ‒ relaterar till utbildning och lärande inom slöjdområdet, men trots urvalets bredd kan forskningen ändå uppfattas som sparsam jämfört med flera andra forskningsområden. Artikeln om doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet är ett tidsdokument och ska ses som en grundläggande forskningsöversikt.

Slöjdämnets situation, utveckling och forskning under 2009–2018

Perioden 2009–2018 har varit mycket händelserik för slöjdfältet i Sverige. Men avsaknaden av ett gemensamt nationellt forskningsämne försvagar nödvändig utveckling. Artikelförfattarna Peter Hasselskog, Annelie Holmberg och Stina Westerlund visar att slöjdfältet står relativt starkt, men att det också står inför utmaningar, som att realisera ett slöjdämne på vetenskaplig grund.