Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

Stor brist på ämneslärare – knappt några sökande

Det finns allt för få lärare inom matematik, kemi, biologi och teknik. Få personer söker utbildningarna på högskola och universitet.

Vad gör en rektor?

Det finns stora skillnader i vad studenter på landets lärarutbildningar får lära sig om rektors arbete och ansvar samt skolans styrkedja.

Lärarutbildningar måste bli ännu bättre

Många lärarutbildningar håller inte måttet fullt ut. Av 67 granskade förskollärar- och grundlärarutbildningar på 20 universitet och högskolor hittade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) brister i 32 stycken, alltså nästan hälften.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Högt betyg för lärarutbildningarna på högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping håller hög kvalitet på deras lärarutbildningar. Det menar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har gjort en omfattande kvalitetsgranskning av landet högskolor och universitet.

Lärarutbildningar av hög kvalitet är ett statligt ansvar

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömningar av stora delar av svensk lärarutbildning publicerades idag. Nästan hälften av utbildningarna, 32 av 67, får ifrågasatt kvalitet.

Bra lärare utbildas här

32 lärarutbildningar i landet ifrågasätts. Men på Linköpings universitet, LiU, håller samtliga granskade program hög kvalitet.

Förskollärarutbildning får kritik

Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Högskolan Dalarna tar kritiken på allvar

Kritiken från Universitetskanslersämbetet kommer inte som någon överraskning på Högskolan Dalarna. Men man är helt övertygad om att kraven kommer att uppfyllas.

Två av tre utbildningar till lågstadielärare har brister

Sammanlagt måste hälften av grundlärarutbildningarna på svenska lärosäten rätta till brister inom ett år för att inte bli av med examensrätten. Det visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Ekots Bengt Hansell om kritiken mot utbildningen

Nästan hälften av förskolelärar- och grundlärarutbildningarna vid 20 av landets lärosäten håller inte måttet. Det visar en genomlysning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort. Ekots mångårige skolreporter Bengt Hansell är inte förvånad. Hör hans analys och kommentarer.

Lärarutbildningar håller inte måttet

Nästan hälften av förskollärar- och grundskollärarutbildningarna vid 20 av landets lärosäten håller inte måttet. Det visar en genomlysning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort.

Lärarutbildningar måste bli ännu bättre

Många lärarutbildningar håller inte måttet fullt ut. Av 67 granskade förskollärar- och grundlärarutbildningar på 20 universitet och högskolor hittade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) brister i 32 stycken, alltså nästan hälften.

Universitetskanslersämbetets utvärdering av förskollärarexamen och grundlärarexamen

Samlad lista över resultaten. (pdf)

Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ idag släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Nu har lärosätena ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

Utvärdering av lärarutbildningar ger blandade omdömen

Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet medan förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem får ifrågasatt kvalitet. Detta enligt en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Stor brist på ämneslärare – knappt några sökande

Det finns allt för få lärare inom matematik, kemi, biologi och teknik. Få personer söker utbildningarna på högskola och universitet.

Flexibel utbildning ska ge fler förskollärare

Andelen examinerade förskollärare sjunker i länet och i Luleå. En av orsakerna är att många väljer att hoppa av utbildningen.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Första kullen masterstudenter i synpedagogik snart i mål

Den första kullen masterstudenter i synpedagogik och synrehabilitering är snart färdiga. Det är en grupp med brokig bakgrund som nu har skaffat sig specialistkompetens.

Avhandling om skrivdidaktik utsedd till Skolportens favorit

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivdidaktik är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Erbjuder speciallärarutbildning via lärcenter i Mariestad och Uddevalla

Hallå där Ingemar Gerrbo, studierektor för Speciallärarprogrammet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Åk på lärarutbyte med Erasmus plus

I april åker Caroline Gustavsson till University of Applied Sciences i Utrecht, Nederländerna via ett lärarmobilitetsavtal genom Erasmus plus. Syftet är erfarenhetsutbyte kring lärarutbildningen och att möta forskningskollegor.

Nytt upplägg ska locka fler behöriga till ämneslärarutbildning

Under 2019 lanserar Mittuniversitetet ett nytt upplägg som ska underlätta för fler att bli behöriga ämneslärare. Från och med i år används även sommarterminer för att genomföra den kompletterande pedagogiska utbildningen för blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

Ny lärarutbildningsguide på Studera.nu

Ny lärarutbildningsguide ska ge en överblick över de olika vägar som leder till läraryrket.

”Dagens fakta kan inte vara fel i morgon”

Hon får yrsel av läroplanen och vill göra om lärarutbildningen. Filosofen Åsa Wikforss slår ett slag för kunskaper och ger skolan en känga.

Matilda Ernkrans besökte Örebro universitet

Lärarutbildningen är prioriterad av regeringen. Det lyfte Matilda Ernkrans under sitt besök på Örebro universitet under det som var hennes första studieresa som alldeles ny minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen vill reformera lärarutbildningen

Den nya regeringskoalitionens januariavtal innehåller flera punkter som syftar till att förbättra skolan. En av dessa handlar om att reformera lärarutbildningen, och innebär bland annat att kraven på utbildningen ska skärpas och att intagningskraven ska höjas.

Skolportens magasin
Ta del av vårt studenterbjudande

Ta del av vårt studenterbjudande

Som student får du alltid rabatterat pris när du blir prenumerant på vårt tryckta magasin Skolporten. Skolporten är ett oberoende populärvetenskapligt magasin med fokus på forskning och utveckling i förskolan och skolan. Magasinet innehåller allt från reportage, artiklar och krönikor till aktuell forskning och knyter samman forskar- och skolvärlden i syfte att stärka skolans vetenskapliga grund.

149 kr för ett helår - bli prenumerant idag!
Läs mer om utvalda arbetsgivare:
Aktuella avhandlingar

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

Lärare konstruerar sin professionella identitet i relation till sina deltagares särart. Det visar Helena Collianders avhandling om vad det innebär att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna inom svenska som andraspråksutbildning.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer

Informell ton präglar digital diskussion på förskollärarutbildning

En informell ton präglar de digitala diskussionerna mellan lärare och studenter på förskollärarutbildning. Det bottnar i synen på lärande som samlärande, visar Fredrik Hanell som forskat om hur digitala redskap används i förskollärarutbildningen.

Skrivdidaktisk kunskap utvecklas mest efter lärarutbildningen

Helen Winzell visar att skrivdidaktisk kunskap utvecklas mest efter lärarutbildningen snarare än under lärarutbildningen. Resultaten pekar på att lärarutbildningen inte synliggör vad skrivundervisning är, menar hon.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Lediga tjänster
Se alla lediga jobb
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Lärande i Sverige nomineras

Friskoleföretaget Lärande i Sverige har nominerats till Guldtrappan för sitt digitaliseringsarbete. Priset delas ut till skolhuvudmän som är framträdande inom digitalisering.

Sex skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2019

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. 2019 blir fjärde året för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan.

Prisade lärarens succédrag – slopar förberedelseklasser

Finns det bättre recept än förberedelseklasser för nyanlända att komma igång i svenska skolan? Prisade läraren Lligo Matson och Renforsskolan i Västerbotten tänkte om – och har redan sett positiva resultat. På köpet har svenskfödda elever fått bättre undervisning.

Priser till Lärarförbundets tidningar

Två av Lärarförbundets tidningar vann priser när Fackförbundspressen delade ut journalistpriser på torsdagen.

Skellefteå prisas för ansiktsigenkänning på skola

Skellefteå kommun har fått pris för elevregistrering via ansiktsigenkänning som testats på Anderstorps gymnasium.