Lärarstudent

Här samlar vi relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

  818 Dela:
Mest läst just nu

Lärare ska utbildas i sexualkunskap

Regeringen ska på torsdagen fatta beslut om att utbilda alla lärare i sex och samlevnad. ”Barn och unga ska få en rimlig och bra bild av sex, man ska få det av skolan, inte av porrindustrin”, säger högskoleminister Matilda Ernkrans (S) till SVT Morgonstudion.

Nytt projekt ska få uppsagda tjänstemän bli lärare

Fler uppsagda tjänstemän ska lockas att utbilda sig till lärare. Det är målet med ett nytt projekt där bland annat omställningsorganisationen TRR ingår.

Riksrevisionen kritiserar styrningen av ämneslärarutbildningen

Lärosätenas styrning och ansvarsfördelning över ämneslärarutbildningen måste bli tydligare för att öka kvaliteten. Det är en av de viktigaste slutsatserna som Riksrevisionen lyfter fram i sin nya granskning.

Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Nytt projekt ska få uppsagda tjänstemän bli lärare

Fler uppsagda tjänstemän ska lockas att utbilda sig till lärare. Det är målet med ett nytt projekt där bland annat omställningsorganisationen TRR ingår.

Lärarstudentpodden: Så mycket kan du begära i lön

Nya avsnittet av Lärarstudentpodden ger dig bästa tipsen inför första lönesamtalet och flera konkreta råd för bättre ingångslön. (webb-radio)

”Medias bild av porrvanor är förenklad”

Samtal om sex med unga måste rymma en bredd av tankar och erfarenheter för att vara relevant. Bortom rubrikerna är ungdomars verklighet mer komplex. Det skriver Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

”Skeva sexbilder inte bara skolans fel”

Bättre sexualundervisning kan vara en nyckel, men frågan är större än skolans ansvar. Porr kommer att fortsätta existera och varken den eller ungas sexuella förväntningar förändras i ett slag med nya examenskrav, skriver Max Eskilsson på ledarplats.

Lärare ska bli bättre på att hantera adhd

Framtidens lärare ska bli bättre på att hantera elever med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Nya examensmål för lärarutbildningen sätts upp och ska gälla från hösten 2021.

Lärarnas Riksförbund: Stärk fortbildningen i sexualundervisning

Kompetens inom sexualundervisning ska bli ett nytt examensmål i lärarutbildningen, enligt ett besked från regeringen i dag. Lärarnas riksförbunds Åsa Fahlén ser positivt på beslutet, men menar samtidigt att det hade varit bättre att se över undervisningen på lärarutbildningen.

Blivande läraren om sexkunskapskravet: ”Gäller att vara personlig – inte privat”

I framtiden ska alla lärare utbildas i sex och samlevnad. Det beskedet lämnade högskoleminister Matilda Ernkrans (S) under torsdagen. ”Att prata om relationer, vad som är okej och inte okej, är viktigt. Det kan ingå i alla ämnen”, säger blivande mellanstadieläraren Frida Enehöjd som studerar på Mälardalens högskola.

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Den senaste tiden har det larmats om unga som pressas till hårdhänt sex. I dag fattas beslut om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap. En viktig förändring som kan leda till en mer jämlik skola, menar läraren Annika Sjödahl.  

Lärarstudenter om sexualutbildning för alla: ”Bra för att undvika stigman”

Regeringen har beslutat att alla som studerar till lärare ska utbildas i sex och samlevnad. Beslutet välkomnas av studenter som utbildar sig till lärare vid Uppsala universitet.

Bättre sexualundervisning för unga

Sexualundervisningen behöver stärkas i skolan. Därför inför regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex och relationer. Beslutet är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen i enlighet med den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lärare ska utbildas i sexualkunskap

Regeringen ska på torsdagen fatta beslut om att utbilda alla lärare i sex och samlevnad. ”Barn och unga ska få en rimlig och bra bild av sex, man ska få det av skolan, inte av porrindustrin”, säger högskoleminister Matilda Ernkrans (S) till SVT Morgonstudion.

Nu ska alla lärare utbildas i sexualkunskap

Alla lärare ska utbildas i sexualkunskap och samlevnad. Även de som undervisar på lågstadiet. På torsdagen fattar regeringen beslutet, kan SvD berätta. ”Elevernas utbildning ska inte komma från porren”, säger Matilda Ernkrans, högskoleminister.

Riksrevisionen kritiserar styrningen av ämneslärarutbildningar

Lärosätenas styrning och ansvarsfördelning över ämneslärarutbildningen måste bli tydligare för att öka kvaliteten. Det är en av de viktigaste slutsatserna som Riksrevisionen lyfter fram i sin nya granskning.

Fler grundskollärare än någonsin – men färre med examen

Sverige har aldrig tidigare haft fler grundskollärare – över 104 000 i slutet av förra året – men inte på 30 år har färre av dem haft lärarexamen.

Att styra utbildning till ämneslärare

Granskningen visar att styrningen fungerar olika bra på de tre lärosätena. För att bidra till en ökad kvalitet i ämneslärarprogrammen och KPU behöver de därför i olika grad tydliggöra ansvarsfördelningen, förbättra samordningen och i högre utsträckning ta tillvara studenternas erfarenheter i styrningen. (pdf)

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Skolans saknade skimmer

Skolans samhällsbärande funktion är central, läraryrkets attraktivitet är låg. Lisa Eklöv, skolledare, skriver om skolans omöjliga uppdrag och om dess brist på nimbus – det lockande skimret.

Ljus på lärarna i ny rapport när IVA satsar på skolan

En ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet – en kunskapsöversikt, fokuserar på kompetensförsörjningen och de förutsättningar som det svenska skolsystemet ger lärarna att utföra sitt yrke. Rapporten pekar på oroväckande underskott på behöriga lärare och systembrister i det svenska skolsystemet.

Debatt: ”Erbjud mer praktisk träning på lärarutbildningen”

Lärarstudenter behöver återkommande och mer aktivt träna på att leda undervisning. Det skriver ett flertal forskare och lärarutbildare på Skolporten Debatt.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Aktuella avhandlingar

Enabling Media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education

Ingrid Forsler har forskat om relationen mellan medier och skolämnet bild, och hur bildlärare och lärarutbildare förstår, förhandlar och möjliggör ämnets mediemiljöer och infrastrukturer.

Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper

Kan skicklighet kännas igen av en kollega? Det är en av frågorna som undersöker Maria Pröckl i sin avhandling om förskollärares kroppsliga kunskaper.

Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme

Andreas Ebbelind vill med sin avhandling bidra med insikt om hur erfarenheter från lärarutbildningen spelar roll i blivande lärares föreställningar om sig själva som lärare i matematik.

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Kristina Henriksson har forskat om bedömning som företeelse i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Kroppslig kunskap har stor betydelse i förskollärares arbete

Stor del av förskollärares vardagspraktik kan förstås i termer av kroppslighet. De använder sina kroppar hela tiden, i rummet och i relationen till barnen. Ändå är det kroppsliga inte riktigt föremål för samtal och reflektion inom förskolan, visar Maria Pröckl i sin avhandling.

Utmanande process att bli bildlärare

Många blivande lärare i ämnet bild har svårt att förhålla sig till det som utmanar dem i studierna. Det visar Eva Cronquist som utforskat vad som händer med bildlärarstudenter när de möter samtidskonst under olika skeden av utbildningen.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

”TrumPeter” prisas för sina pedagogiska musikinsatser

Trumläraren och musikern, Peter ”TrumPeter” Svensson i Karlshamn vann på torsdagen Framtidens Musikpris i kategorin Enastående pedagogisk gärning.

Årets bästa offentliga måltider – här är vinnarna!

För åttonde gången i rad koras de bästa offentliga måltiderna i Sverige – över 250 förskolor, skolor och äldreboenden har bedömts av juryn.

De tar ett kliv uppåt i guldtrappan

Mobilen som arbetsredskap är framgångsrecept för Österåkersbygdens friskola. Med rektor Anna Frössevi i spetsen gör skolan en digital satsning som belönas med den prestigefyllda Guldtrappan.

Hon är nominerad till Årets lärargala

Nomineringarna till Årets lärargala är klara. En av de nominerade lärarna är Kikki Cannervik, musik- och bildlärare på Herrhagsskolan i Karlstad.

Årets skolbibliotek 2020 finns i Göteborg

Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg är 2020 års vinnare av Nationella Skolbiblioteksgruppens utmärkelse Årets skolbibliotek.