Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

Nyexade lärarstudenten: ”Jättenöjd med lönen jag går in på”

Det lönar sig att studera till lärare – på lång sikt. Men inte för alla lärargrupper. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

”De bästa studenterna måste lockas till läraryrket”

Huvudproblemet med lärarutbildningen är inte utbildningens längd. Det är att vi inte lyckas locka de bästa studenterna till läraryrket, skriver Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.

Satsningar för fler lärare och ökad tillgång till utbildning i hela landet

I regleringsbreven för 2020 satsar regeringen på att möta lärarbristen, och genom kunskapslyftet byggs samhällsviktiga utbildningar ut i hela landet – bland annat förskole- och lärarutbildning. Arbetsintegrerad lärarutbildning vid fler lärosäten ökar möjligheten att jobba och samtidigt studera till lärare och distansutbildningen utvecklas och förbättras.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Søkelys på lærerutdanning i Norden

Har norsk lærerutdanning et PR-problem, og stemmer det at lærerutdanningen i Finland er fremragende?

Lärarbrist: Tungt ansvar vilar på arbetsgivarna

Om mindre än 15 år väntas det saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare i Sverige. ”Det går inte att utbilda bort lärarbristen. Den är alldeles för stor”, säger Marie Kahlroth som är senior utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Förslaget: Gör NPF och sex- och samlevnad obligatoriskt

Lärarutbildningen ska förändras från juli 2021 och ge förskollärare och lärare bättre kompetens om barn med neuropsykiatriska svårigheter, och undervisning om sex- och samlevnad. Det föreslår regeringen i överenskommelse med L och C.

Malmös obehöriga lärare kan förvandlas till ”grundskolepedagoger”

Antalet obehöriga lärare i Malmö ökar. Nu vill kommunen införa en ny titel: grundskolepedagog. Med den nya titeln ska de obehöriga lärarna kunna anställas i sju år och samtidigt läsa in lärarexamen. Idag kan obehöriga bara anställas ett år i taget.

”Det är vi som är försökskaninerna för skolans reformer”

Förra året föddes 115 832 barn i Sverige och enligt SCB beror det på att det nu finns många kvinnor i Sverige i barnafödande ålder. Och som det märks. Om jag fick en krona varje gång jag går in på ett socialt medium och möts av en bild på en bebis skulle jag kanske inte vara ekonomiskt oberoende men inte långt ifrån, skriver Tilde Jansson, ämneslärare i samhällskunskap och svenska.

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa studenternas kompetens inom kunskapsområdet sex och samlevnad föreslås förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

Lön för lärlingar ska ge fler förskollärare

Med start i höst kommer Luspengymnasiet i Storuman att erbjuda lön till de som går som lärling på barn- och fritidsprogrammet. Målet är att få fler elever att målmedvetet satsa på en framtid som förskollärare inom kommunen.

Nyexade lärarstudenten: ”Jättenöjd med lönen jag går in på”

Det lönar sig att studera till lärare – på lång sikt. Men inte för alla lärargrupper. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Förslaget: Lättare att översätta kunskap till behörighet

Lärarbristen kan inte lösas endast genom traditionell lärarutbildning. Med validering av tidigare erfarenheter ska fler kunna vidareutbilda sig till till exempel lärare. Utredaren Anders Ferbe vill se en nationell strategi för att människor lättare ska få intyg på vad man kan – oavsett var man lärt sig det.

Hamid Zafar: ”Metodiken måste stärkas i lärarutbildningen”

Skolkommissionens utredning som kom för snart tre år sedan insåg också detta och utredarna bedömde att kärnan i lärarutbildningen ska utgöras av att metodik, skriver Hamid Zafar.

Högskolan Väst ger fler möjligheten att bli lärare samtidigt som de arbetar

Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett sätt att öka antalet sökande till lärarutbildningarna, och nu vill regeringen göra utbildningsformen tillgänglig i fler delar av landet. Högskolan Väst får 3 000 000 kronor för att bedriva och utveckla sin arbetsintegrerade lärarutbildning. Denna form ökar möjligheten att jobba och samtidigt studera till lärare.

Kombinerar plugg med jobb på sin lärarutbildning

Sedan i höstas kan man läsa med lön på en lärarutbildning på Högskolan Kristianstad. Sofia Jungmarker är en av studenterna som kombinerar pluggandet med att jobba halvtid på en skola.

Nysatsning på fler ämneslärare i naturvetenskap och matematik

Kompletterande pedagogisk utbildning är vägen för att bli ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik för den som söker till Stockholms universitet inför hösten.

”De bästa studenterna måste lockas till läraryrket”

Huvudproblemet med lärarutbildningen är inte utbildningens längd. Det är att vi inte lyckas locka de bästa studenterna till läraryrket, skriver Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Lärarstudenter handleder gymnasieelever

Tre studenter på ämneslärarprogrammet vid Jönköping University nappade på en annons från Sandagymnasiet i Jönköping där de sökte lärarstudenter.

Förskolan utvecklas av VFU-studenterna

Hallå där, Agneta Blohm, författare och tidigare VFU-ansvarig utredare! Vad handlar din nya bok om?

Högskolan Väst ger fler möjligheten att bli lärare samtidigt som de arbetar

Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett sätt att öka antalet sökande till lärarutbildningarna, och nu vill regeringen göra utbildningsformen tillgänglig i fler delar av landet. Högskolan Väst får 3 000 000 kronor för att bedriva och utveckla sin arbetsintegrerade lärarutbildning. Denna form ökar möjligheten att jobba och samtidigt studera till lärare.

Nytt lärarprogram ska möta arbetsmarknadens behov

Flera småländska orter har ett stort behov av lärare. Det är anledningen till att Linköpings universitet nu startar ett nytt grundlärarprogram i Västervik, med inriktning mot arbete i fritidshem. Tanken är att studenterna ska gå direkt ut i arbete.

”Jag kräver respekt från våra medier när det ska pratas om mitt yrke”

Läraryrket är ett komplext och svårt yrke som tar många år av träning i klassrummet innan man blir riktigt bra. Ändå, när det ska talas om skola i media, verkar vem som helst kunna fungera som expert på just undervisning. Detta måste få ett slut, skriver Karin Berg, lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg.

Ny forskningsantologi inom utbildningsvetenskap

Varje år sedan 2005 har resultat från utbildningsvetenskaplig forskning sammanfattats inom ramen för Resultatdialog. Samtliga projekt har finansierats av Vetenskapsrådet. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2019 involverar runt 120 forskare från ett 20-tal lärosäten. Tillsammans visar de den stora spännvidden inom utbildningsvetenskap.

Åke Sandstedt: Det är dags för lärarkåren att ta av sig offerkoftan

Lärare behöver vara goda förebilder, både vad gäller djupa ämneskunskaper och i att våga ifrågasätta och stå upp för en demokratisk och human världsbild. Det skriver Åke Sandstedt, författare samt pensionerad lärare i religion, psykologi och svenska.

Ny forskarskola: Skolan i ett globalt sammanhang

Skolan ses ofta som en nationell angelägenhet, men idag måste vi förstå den i sitt globala sammanhang. Det menar Malin Ideland, professor vid Malmö universitet som leder en ny forskarskola för lärarutbildare.

Ny tidskrift lyfter komplexa utmaningar i högre utbildning

Nyligen lanserade Högskolan i Borås sin första pedagogiska tidskrift: Journal of Praxis in Higher Education (JPHE). Tidskriften tar upp frågor som behandlar nya utmaningar i högre utbildning, för samhälle och nytta, men också för lärarutbildning och lärarprofession ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Ny forskarskola stärker lärarutbildningen i Gävle

Högskolan i Gävle har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att använda digitala teknologier i undervisningen.

Skolportens magasin
Studenterbjudande!

Studenterbjudande!

Som student får du rabatterat pris när du blir prenumerant på Skolportens magasin: 149 kr/6 nr (ord: 590 kr/6 nr).

Prenumerera här
Aktuella avhandlingar

Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme

Andreas Ebbelind vill med sin avhandling bidra med insikt om hur erfarenheter från lärarutbildningen spelar roll i blivande lärares föreställningar om sig själva som lärare i matematik.

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Kristina Henriksson har forskat om bedömning som företeelse i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Otydligt när lärarstudenter bedöms under sin verksamhetsförlagda utbildning

Den bedömningsprocess som sker när lärarstudenters yrkeskunnande ska bedömas under VFU är både otydlig och osynlig. Det visar Kristina Henrikssons forskning om skolbesökens bedömningsprocesser i samtalsform på VFU.

Stor variation i digital kompetens hos utländska lärare

Läraridentiteten och den pedagogiska grundsynen påverkar vad utländska lärare upplever som nytt eller främmande i en svensk utbildningskontext. Annika Käcks avhandling visar också att det är stor spridning i digital kompetens bland utländska lärare.  

Japanska matematiklärare har en gemensam undervisningskultur

Med en etablerad didaktisk infrastruktur har japanska lärare fokus på undervisningsteknik och en tydlig plan på hur utbildningsmålen i matematik ska förverkligas. Det här finns inte på samma sätt i Sverige, konstaterar Yukiko Asami-Johansson i sin avhandling.  

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Maria prisas för sitt arbete med syv

Studie- och yrkesvägledaren Maria Järgenstedt tilldelas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för sitt engagemang för likvärdig studie- och yrkesvägledning. ”En bra vägledning kan göra skillnad för väldigt många elever”, säger hon.

”Läraryrket är en konst”

Utnämningen ”Världens bästa lärare” firar ett hantverk, inte en person. Det tycker vinnaren och bildläraren Andria Zafirakou som vill att kreativiteten ska få större tyngd i skolan.

Årets Vikarie 2019 är Erik Börjesson, 19 år, från Enskede i Stockholm

Utmärkelsen Årets Vikarie 2019 tilldelades i veckan Erik Börjesson, som har jobbat som vikarie för Pedagogpoolen sen han tog studenten i våras. Han vikarierar i alla ämnen i grundskolan och även på förskola.

Tre skolor fick ta emot utmärkelser för vinnande kvalitetskultur

Under en ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby fick Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun, Virginska gymnasiet i Örebro och Nya Rydsskolan i Linköping ta emot kvalitetsutmärkelser.

Förskolepersonal filmade sig själva på jobbet – vann jämställdhetspris

Sju pedagoger på Derome förskola filmade sig själva för att upptäcka om de behandlade pojkar och flickor olika. I efterhand är de nöjda med det modiga beslutet att granska sig själva.