Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

Skolverkets gd: Förkorta lärarutbildningen och inför aspiranter

Peter Fredriksson är övertygad om att regionalisering av skolmyndigheterna måste ske. Lärarutbildningen borde även förkortas och avslutas med aspiranttid.

Utbilda bort lärarbristen? Glöm det!

Var tredje lärare saknar legitimation. Och värre kommer det att bli. ”Att lösa lärarbristen med att expandera lärarutbildningen är helt enkelt inte möjligt”, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ, Universitetskanslersämbetet.

Nybliven professor vill utveckla lärarutbildningen

Som nybliven professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst vill Jan Gustafsson Nyckel bidra till att utveckla lärarutbildningen. Med rötter som pedagog inom fritidshem och förskola forskar han bland annat om relationen mellan teori och praktik inom förskollärarutbildningen, fritidslärarens dubbla kompetenskrav men också policyförändringar inom förskola och fritidshem.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Intresset för lärarutbildning ökar

Intresset ökar för flera lärarutbildningar. Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan.

Åsa mot strömmen

Skräp! Det är den blivande ledamoten i Svenska Akademien och forskaren Åsa Wikforss beskrivning av lärarutbildningen. Hon är själv utbildad lärare och anser att den skrämmer bort dem som älskar sitt ämnesområde.

LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

KD:s förslag att förenkla steget till att bli lärare är utmärkt. Däremot är partiets krav att öka antal undervisningstimmar i idrott oroande, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Färre vill bli förskollärare – Borås når inte målen

De senaste åren har antalet ansökningar till förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås halverats.

Färre vill bli lärare men Mittuniversitetet står sig bra

Antalet sökande till lärarutbildningarna i höst minskade igen. Men Mittuniversitetet klarar sig förhållandevis bra.

”Glömde lärarutbildningen att berätta det här för dig?”

Glömde lärarutbildningen att berätta för dig att 9 av 10 kommuner underfinansierade skolan och välfärden 2018? Vilken tur att jag berättar det för dig nu. För det är något som du som lärarstudent bör veta, skrivber lärarstudenten Tilde Jansson.

”Vi lärarstudenter måste sätta ned foten och börja ställa krav”

Glömde lärarutbildningen att berätta för dig att 9 av 10 kommuner underfinansierade skolan och välfärden 2018? Vilken tur att jag berättar det för dig nu. För det är något som du som lärarstudent bör veta.

Så ska morgondagens lärare kunna hittas

Det är bland andra utbildningar regeringen och samverkanspartierna vill hitta morgondagens lärare. Det står klart efter presentationen av Lärarförsörjningspaketet, en del av budgeten för 2020.

Ministern tackade nya lärarstudenter för val av utbildning

Höstterminens nyantagna lärarstudenter fick ett gediget välkomnande av både prorektor, rektor och utbildningsministern.

Ny modell för lärarstudenternas VFU

Nu blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. I höst införs en ny modell med VFU-skolor i nära samverkan med universitetet.

Allt fler akademiker vill bli lärare

I höst är det lika många antagna till KPU med naturvetenskaplig inriktning som till ämneslärarprogrammet med samma ämnen. Nu planerar universitet för ytterligare satsningar på flexibla utbildningar till ämneslärare.

Allt fler akademiker vill bli lärare

höst är det lika många antagna till KPU med naturvetenskaplig inriktning som till ämneslärarprogrammet med samma ämnen. Nu planerar universitet för ytterligare satsningar på flexibla utbildningar till ämneslärare.

Jobba och plugga samtidigt – så ska barnskötare bli förskollärare

Öppnar för barnskötare och slopade datumkrav – så ska nya VAL minska bristen på förskollärare.

”Eleverna ska inte kunna mer än sina lärare”

Lärarna utför ett av samhällets viktigaste arbeten. Då måste de också vara både motiverade och kvalificerade för jobbet. Därför måste antagningskraven till lärarutbildningarna skärpas, skriver DN på ledarplats.

Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna få examen genom VAL

Det behövs fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolan. I en promemoria som nu går på remiss lämnas förslag som syftar till att fler obehöriga lärare och förskollärare samt barnskötare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).  

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Substitute shortage? Preservice teachers fill the gap and gain skills

Many schools face the challenge of how to cover for absent teachers. One city’s solution gave its teachers-in-training a supported pathway to the classroom.

Utbildningsminister Anna Ekström besökte ULF-projekt om praktiknära forskning i skolan

Utbildningsminister Anna Ekström besökte nyligen två ULF-projekt (Utveckling, Lärande, Forskning) om praktiknära forskning i skolan på Göteborgs universitet. ”Jag ville se den praktiknära forskningen som växer fram och prata med lärare och elever för att se hur det fungerade ute på skolorna. Det är bra att också lärare får formulera forskningsfrågor”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Skolutvecklingskurs på export

De vill utbilda internationella utbildningsaktivister och har hittat en väg till det genom kursen ”Att utveckla skolan” som gått på export till Sydafrika, Nya Zeeland och Hongkong. För de blivande musiklärarna i Malmö har kursen lett till en internationalisering på hemmaplan.

”Gör forskningen mer tillgänglig för lärarstudenter”

Lärarutbildningen är landets största utbildning men har aldrig fått utveckla sin egen kunskapsbas. Att göra forskningen mer tillgänglig är en förutsättning för att skollagens krav ska bli verklighet, skriver Lena Adamson.

Per Acke Orstadius: Tummen ner för regeringens skolbudget

Det finns inte mycket som tyder på att regeringen tar de problem skolan har på allvar, menar Per Acke Orstadius, pensionerad lärarutbildare.

Nybliven professor vill utveckla lärarutbildningen

Som nybliven professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst vill Jan Gustafsson Nyckel bidra till att utveckla lärarutbildningen.

Få tidiga avhopp från ämneslärarutbildning i Jönköping

De tidiga avhoppen från ämneslärarutbildningarna vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping har minskat och är lägre än rikssnittet.

Ny bok om att utveckla utbildningspraktiken

Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, är redaktör för den nyutkomna boken ”Att utveckla utbildningspraktiker” ihop med kollegorna Ingrid Henning Loeb och Lill Langelotz.

Flygande start för forskarskolan GRADE

Den nationella forskarskolan GRADE startade hösten 2018 med högt ställda ambitioner, bland annat att leverera ny kunskap för att utveckla lärarutbildningen. Knappt ett år senare är skolan framgångsrik med nära samarbeten och gemensam forskning.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

I vår webbkurs om bedömning och betygssättning får du stöd, hjälp och tips på en arbetsgång som underlättar ditt arbete. Efter kursen känner du dig säkrare på vad som krävs av dig och vad du måste göra, men du vet även vad som inte är reglerat och vad du inte måste göra.

Lär mer om betygssättning i vår webbkurs
Skolportens magasin
Studenterbjudande!

Studenterbjudande!

Som student får du rabatterat pris när du blir prenumerant på Skolportens magasin: 149 kr/6 nr (ord: 590 kr/6 nr).

Prenumerera här
Läs mer om utvalda arbetsgivare:
Aktuella avhandlingar

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen på yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Konflikter pressar studenter och nyblivna lärare

Det som oftast ligger bakom känslomässiga utmaningar hos lärarstudenter och nyblivna lärare är konflikter med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att hantera detta utvecklas olika strategier, visar Henrik Lindqvist i sin forskning.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Lediga tjänster
Se alla lediga jobb
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Våga-vara-snäll stipendiet gick till skola

Pelle Stipendiet 2019 gick till Borgmästarskolan i Luleå för att de arbetar med karaktärerna kring Pelle Svanslös och att eleverna då utvecklar en större förståelse för varandras olikheter. På prischecken står det 46 500 kronor.

Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Skolans kvalitetspris till Edina Muratagic

Edina Muratagic, biträdande rektor på Järvenskolan i Katrineholm , tilldelas 2019 års kvalitetspris från bildningsnämnden. Hon får det för sitt engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för nyanlända elever.

Lundaläraren har fler än 3,14 anledningar att jubla

Lundaläraren Martin Nilsson är ny världsrekordhållare i Pi Matrix, det vill säga att minnas decimaler i talet pi ≈ 3,14.

LMK-stiftelsens Medicinpris 2019

Årets Medicinpris tilldelas forskaren Johan Mårtensson. Temat för årets pris är  ”Tvärvetenskap i fokus – möten mellan medicin och humaniora”. Mårtenssons forskning syftar till att utveckla metoder som kan förstå, förklara och förbättra möjligheterna för lärande.