Lärarstudent

Här samlar vi relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

”Gör inte diagnosen NPF till norm inom specialpedagogiken”

Regeringen föreslår att examensordningen för lärare ska ändras så att studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter säkerställs. Det avslöjar ett synsätt som riskerar att särbehandla elever med NPF och cementera synen på eleven som problem och svårighet, skriver debattörerna Aggie Öhman och Helena Wallberg.

Hamid Zafar gästar God Ton

Barn- och utbildningschefen Hamid Zafar gästar podden God Ton. (webb-radio)

Satsning på doktorander inom lärarutbildningen

Högskolan Väst fick nyligen besked om finansiering för en ny forskarskola för lärarutbildare. Forskarskolan drivs tillsammans med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad. Nu utlyses därför tre doktorandtjänster på Högskolan Väst.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Rekordmånga utländska lärare vidareutbildar sig

Antalet utländska lärare som vidareutbildar sig för att kunna ta svensk lärarexamen har tredubblats på ett år. ”En förklaring kan vara att många som kom med flyktingströmmen 2015 nu söker sig till utbildningen”, säger Elisabeth Jennfors vid Malmö universitet.

​Rekordmånga utländska lärare vidareutbildar sig

Antalet utländska lärare som vidareutbildar sig för att kunna ta svensk lärarexamen har tredubblats på ett år. ”Vi tror att en förklaring kan vara att många som kom med flyktingströmmen 2015 nu söker sig till utbildningen”, säger Elisabeth Jennfors, Malmö universitet.

Sista veckan på VFU:n blev digital: ”Utmaning”

Denny Jansson, ämneslärarstudent på Karlstads universitet, fick avsluta sina 10 veckors VFU med digital undervisning på Solbergagymnasiet i Arvika.

Utebliven VFU kan leda till avhopp på Lärarutbildningen

När skolor och förskolor ställer in VFU för vissa lärarstudenter runt om i Sverige kan det dröja ett par år innan de har möjlighet att komma ut på sin första praktik. Lärarstudenten Zoe Andersson, som själv har drabbats, tror att det kan leda till avhopp på lärarutbildningarna.

LR Stud om VFU: ”Många är väldigt oroliga”

Det osäkra läget gör att lärarstudenter riskerar att bli utan praktikplatser, vilket i förlängningen kan innebära en försenad examen. ”Jag tror att vissa delar av lärarutbildningen skjuts upp och kanske förlängs”, säger Rebecca Roth, LR:s studerandeförening.

Skolor säger nej till lärarstudenters VFU

Studerande på lärarutbildningar runt om i Sverige står utan praktikplatser eftersom skolor och förskolor tvingas säga nej för att klara sin verksamhet.

Stort intresse för lärarutbildning med lön

I höstas startade ny lärarutbildning vid Malmö universitet där studier kombineras med anställning – ett samarbete med flera kommuner i Skåne som nu utökas. Tre nya kommuner ingår avtal om att erbjuda utbildningsanställningar för blivande lärare. Samtidigt planeras en ny utbildning för NO-lärare.

Ny lärarutbildning till Campus Varberg

Den nya utbildningen  riktar in sig mot arbete i fritidshem och är både till för folk som redan jobbar på fritidshem och nya studerande. Grundlärarutbildningen anordnas av Högskolan i Borås men hålls på Campus Varberg.

”Slopa sexet, fokusera på svenska och matte”

Svenska är det viktigaste av alla skolämnen. Men majoriteten av ämneslärarutbildningarna håller inte tillräcklig kvalitet. Det är bedrövligt, skriver Expressen på ledarplats.

Lärarstudenten Lovisa skickades hem tredje praktikdagen

När lärare är sjuka på skolan där Lovisa Landahl praktiserar kan praktiken inte genomföras som det var tänkt. Istället för grunderna i lärande och undervisning ligger fokus på något annat.  

Coronaviruset påverkar lärarpraktiken – studenter kan missa kursmål

500 lärarstudenter vid Örebro universitet är ute eller på väg ut på praktik. På Örebro universitet analyseras nu vilka kursmål studenterna missar när praktiken sker på distans – eller i värsta fall inte blir av alls.

Hamid Zafar gästar God Ton

Barn- och utbildningschefen Hamid Zafar gästar podden God Ton. (webb-radio)

Jönköping University vill höja lärarnas status genom antagningsprov

Jönköping university vill locka blivande lärare till sina klassrum. Numera krävs det ett antagningsprov för alla sökande till ämneslärarprogrammet.

GIH utbildar framtida tränare och lärare

Nu kan de studenter som går tränarprogrammet på GIH vidareutbilda sig och kombinera ett arbete som tränare med att bli lärare i ämnet idrott och hälsa och i ämnet specialidrott.

Lärarstudenter i Örebro i samarbete med stort universitet i Berlin

Till hösten kopplar lärarstudenter vid Örebro universitet upp sig till lärarstudenter vid anrika Humboldtuniversitetet i Berlin. ”Det är inte vanligt att lärarstudenter söker sig utomlands. Det här ger en möjlighet att ta del av kulturella skillnader för att kunna reflektera över sin egen roll”, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Högskolan Väst ger fler möjligheten att bli lärare samtidigt som de arbetar

Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett sätt att öka antalet sökande till lärarutbildningarna, och nu vill regeringen göra utbildningsformen tillgänglig i fler delar av landet. Högskolan Väst får 3 000 000 kronor för att bedriva och utveckla sin arbetsintegrerade lärarutbildning. Denna form ökar möjligheten att jobba och samtidigt studera till lärare.

Förskolan utvecklas av VFU-studenterna

Hallå där, Agneta Blohm, författare och tidigare VFU-ansvarig utredare! Vad handlar din nya bok om?

Lärarstudenter handleder gymnasieelever

Tre studenter på ämneslärarprogrammet vid Jönköping University nappade på en annons från Sandagymnasiet i Jönköping där de sökte lärarstudenter.

Lärarstudenter gjorde praktik på skolor i New York

Två veckors praktik på skolor i New York gav lärarstudenterna på grundlärarprogrammet, Göteborgs universitet, unika lärdomar.

Högskolan i Halmstad utbildar fler forskare knutna till lärarutbildning

Just ny rekryterar Högskolan i Halmstad fem doktorander till tre forskarskolor som fokuserar på digitalt lärande respektive ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att skapa intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans områden.

”Gör skillnad – bli lärare”

För första gången satsar Luleå tekniska universitet på en turné för att öka intresset i Norrbotten och Västerbotten för läraryrket och lärarutbildningar. På två månader ska sju olika kommuner besökas.

Eksjö, Oskarshamn och Värnamo får förskollärarutbildning

Eksjö, Oskarshamn och Värnamo kommun får förskollärarutbildning, med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University som utbildningssamordnare.

Hattie och kritiken mot konstruktivismen

Hattie, Timperley, Wiliam, Dweck och Fullan har ett enormt inflytande över skolan. I skoldebatten nämns de sällan, där ges istället gårdagens pedagoger ett närmast demoniskt inflytande. Beror det på lättja eller okunskap? Det frågar sig Eric Cardelús, lektor, lärarutbildare och mångårigt verksam gymnasielärare.

Temanummer om etik i SO-undervisning

Det nya numret av tidskriften SO-didaktik handlar om etik i undervisningen. Olof Franck och Anna-Lena Lilliestam vid Göteborgs universitet är gästredaktörer.

Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar

Drygt hälften av de utvärderade ämneslärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ idag släpper granskningen av ämneslärarutbildningarna för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Skolportens magasin
Studenterbjudande!

Studenterbjudande!

Som student får du rabatterat pris när du blir prenumerant på Skolportens magasin: 149 kr/6 nr (ord: 590 kr/6 nr).

Prenumerera här
Aktuella avhandlingar

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Kristina Henriksson har forskat om bedömning som företeelse i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme

Andreas Ebbelind vill med sin avhandling bidra med insikt om hur erfarenheter från lärarutbildningen spelar roll i blivande lärares föreställningar om sig själva som lärare i matematik.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Japanska matematiklärare har en gemensam undervisningskultur

Med en etablerad didaktisk infrastruktur har japanska lärare fokus på undervisningsteknik och en tydlig plan på hur utbildningsmålen i matematik ska förverkligas. Det här finns inte på samma sätt i Sverige, konstaterar Yukiko Asami-Johansson i sin avhandling.  

Stor variation i digital kompetens hos utländska lärare

Läraridentiteten och den pedagogiska grundsynen påverkar vad utländska lärare upplever som nytt eller främmande i en svensk utbildningskontext. Annika Käcks avhandling visar också att det är stor spridning i digital kompetens bland utländska lärare.  

Otydligt när lärarstudenter bedöms under VFU

Den bedömningsprocess som sker när lärarstudenters yrkeskunnande ska bedömas under VFU är både otydlig och osynlig. Det visar Kristina Henrikssons forskning om skolbesökens bedömningsprocesser i samtalsform på VFU.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Här är enda skolan i Östergötland som fått Skolverkets utmärkelse

Kättinge skola i är den enda i Östergötland som jobbar med Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen stöttar och förbättrar skolans arbete med en hållbar utveckling som ska genomsyra all undervisning i såväl, ekonomi, sociala förhållanden, som miljö.

5 tips – så blir du bra på matte

Tycker du matte är tråkigt? Eller kanske har svårt att begripa hur mycket du än försöker? Prisade matematikläraren Daniel Carlsson vid Linköpings universitet ger här fem tips på vad du kan tänka på.

Han får Sveriges största lärarpris

Matematikläraren Daniel Carlsson blir den första mottagaren av Ingemars lärarpris som, med sin prissumma på en halv miljon kronor, blir Sveriges största.

”Det gäller att fånga de roliga stunderna”

Med ett brinnande intresse för naturkunskap och historieberättande som bidragande orsaker utsågs Maria Johansson nyligen till Årets förskolekraft 2020. Ett pris som gjorde henne förvånad, men också väldigt rörd.

Johanna Hallberg är Årets pedagog i Trelleborg 2020

Johanna Hallberg har tilldelats utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2020 av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) och utbildningschef Sofia Henderup Larsson. Johanna Hallberg arbetar som fritidspedagog på Serresjöskolan.