Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

”Ta lärdom från New York i att utbilda lärare”

Att klaga på lärarutbildningen har blivit en svensk tradition. Under de senaste fyra decennierna har såväl lärare, fackförbund, politiker som myndigheter regelbundet framfört kritik mot utbildningarna. Gott om internationella exempel bevisar att det faktiskt går att ta fram lärarutbildningar som skapar skickliga lärare, skriver Isak Skogstad, skoldebattör.

”När ska Norrköping vakna”– lärarstudenter och fack kritiska till låga löner

Under årets första fyra månader har, enligt facket Lärarförbundet, 50 lärare valt att lämna Norrköping för mer välbetalda jobb i andra kommuner. Från politikerhåll känner man inte igen bilden av lärarflykt. Vi ser att bara 15 har slutat, säger kommunalrådet med ansvar för skolfrågor.

Tre kan bli Årets samhällsentreprenör

De tre nominerade till Årets samhällsentreprenör botar lärarbrist i segregerade bostadsområden, skapar matlagningsglädje på lss-boenden och stärker läsförmågan hos skolelever med AI-teknik.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Hon blir förskollärare – kommunen bjuder på utbildningen

Flera kommuner satsar på att utbilda barnskötare till förskollärare – för att motverka lärarbristen.

Höjda krav på antagning riskerar leda till tomma studieplatser

Politikerna bakom januariavtalet vill höja antagningskraven till lärarutbildningarna. En ny analys visar att det kan leda till att universitet och högskolor står utan behöriga sökande.

”När ska Norrköping vakna”– lärarstudenter och fack kritiska till låga löner

Under årets första fyra månader har, enligt facket Lärarförbundet, 50 lärare valt att lämna Norrköping för mer välbetalda jobb i andra kommuner. Från politikerhåll känner man inte igen bilden av lärarflykt. Vi ser att bara 15 har slutat, säger kommunalrådet med ansvar för skolfrågor.

”Undermålig utbildning löser inte lärarkrisen”

Universitetskanslersämbetet har underkänt varannan grundlärarutbildning. Det är under all kritik att så många lärarstudenter har gått miste om en kvalitetssäkrad lärarutbildning, skriver Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

”Nyblivna lärare behöver stöd och hjälp in i yrket”

Om vi ska få ”hållbara” lärare måste skolans arbetsgivare ta sitt ansvar och se till att alla nyblivna lärare får den bästa tänkbara introduktionen till läraryrket, skriver Rebecca Roth och Åsa Fahlén.

För få sökte lärarutbildning – nu ställs den in

Det blir inga antagningar till den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Karlstad till hösten. För få har sökt för att det ska fungera ekonomiskt. ”Vi fick mycket färre sökande än vad vi hade hoppats och trott”, säger Jessica Eriksson, dekan på lärarutbildningen.

”Vill gå ut i ett hållbart yrke, just nu är det inte det”

Kunden har ingen plats i svensk skola. Skolpengen och andra tecken på marknadskrafternas grepp om skolan är temat på flera av lärarstudenternas plakat.

Lek och integritet i ny läroplan – men vad betyder det för ditt barn?

I sommar träder den nya läroplanen för förskolan i kraft och med den kommer en del saker att förändras. Vi träffade Ida Byhlin, programansvarig på förskoleprogrammet på Höskolan Dalarna för att reda ut vad som händer.

Lärarstudenterna: ”Sverige har inte råd att tappa en enda lärare”

På lördag marscherar Lärarförbundet student genom Stockholm, som en del av Lärarupproret. Ett av deras krav är ordentlig introduktion för nybakade lärare.

Karlstads universitet ställer in lärarprogram

Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in till hösten skriver Karlstads universitet i ett pressmeddelande. Programmet riktar sig till studenter som vill jobba och plugga samtidigt.

Nu examineras de första rörelsecoacherna

I veckan blev de allra första rörelsecoacherna klara på Linnéuniversitetet och tanken är att de ska få barn och ungdomar att röra på sig mer i skolan.

MIK för framtida lärare och bibliotekarier

Medie- och informationskunnighet (MIK) är mer etablerat inom utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap än inom ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. Det visar Statens medieråds nya rapport om förekomsten av MIK på landets högskolor och universitet. (pdf)

Små framsteg för MIK inom ämneslärarutbildningar

Medie- och informationskunnighet (MIK) är mer etablerat inom utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap än inom ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. Det visar Statens medieråds nya rapport om förekomsten av MIK på landets högskolor och universitet.

Tre kan bli Årets samhällsentreprenör

De tre nominerade till Årets samhällsentreprenör botar lärarbrist i segregerade bostadsområden, skapar matlagningsglädje på lss-boenden och stärker läsförmågan hos skolelever med AI-teknik.

MP vill locka lärare till landsbygden – med avskrivna CSN-lån

Miljöpartiet vill att unga lärare som bosätter sig i glesbygd ska få skriva av sina studielån.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

”Läraryrket är feltolkat i debatten”

Ruhi Tyson menar att vi gör det alldeles för lätt för oss när vi fastnar i den ena diskussionen efter den andra utifrån ideologiska ståndpunkter om vad lärarutbildning ska ge och hur undervisning ska vara. Och att det har liten relevans för det som sker i klassrummet och vad god undervisning egentligen innebär.

Etiskt ­ledarskap

Säkert kan Marita Cronqvists bok Etiskt ledarskap bidra till det viktiga temat etik på lärarutbildningarna. Men jag menar att den är alltför teoretisk i tilltalet och otydlig i strukturen för att kunna ha en roll på förskolorna, skriver Monica Berg i en recension.

Ny avhandling om validering av yrkeskunskap

Maria Johansson disputerade nyligen i pedagogik med en avhandling som handlar om validering yrkeskunskap. Hon har studerat hur valideringen inför antagningen yrkeslärarprogrammet går till vid de tio lärosäten som ger utbildningen i Sverige, något som har visat sig vara en komplicerad process.

Vad är matteångest?

Hos en del väcker matematiken ren och skär ångest. Psykologiforskaren Marcus Lindskog har genom att mäta nummersinnet hos väldigt små barn kunnat visa att grunden för matteångest läggs tidigt i livet. Anna Palmer som utbildar förskollärare berättar om hur man jobbar med lärarstudenternas egna negativa känslor inför matte, för att undvika att de förs vidare till barnen. (webb-radio)

Globalt lärande i Kenya höjer blicken för svenska lärarstudenter

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor.

Första kullen masterstudenter i synpedagogik snart i mål

Den första kullen masterstudenter i synpedagogik och synrehabilitering är snart färdiga. Det är en grupp med brokig bakgrund som nu har skaffat sig specialistkompetens.

Avhandling om skrivdidaktik utsedd till Skolportens favorit

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivdidaktik är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Erbjuder speciallärarutbildning via lärcenter i Mariestad och Uddevalla

Hallå där Ingemar Gerrbo, studierektor för Speciallärarprogrammet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Skolportens magasin
Ta del av vårt studenterbjudande

Ta del av vårt studenterbjudande

Som student får du alltid rabatterat pris när du blir prenumerant på vårt tryckta magasin Skolporten. Skolporten är ett oberoende populärvetenskapligt magasin med fokus på forskning och utveckling i förskolan och skolan. Magasinet innehåller allt från reportage, artiklar och krönikor till aktuell forskning och knyter samman forskar- och skolvärlden i syfte att stärka skolans vetenskapliga grund.

149 kr för ett helår - bli prenumerant idag!
Läs mer om utvalda arbetsgivare:
Aktuella avhandlingar

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

Lärare konstruerar sin professionella identitet i relation till sina deltagares särart. Det visar Helena Collianders avhandling om vad det innebär att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna inom svenska som andraspråksutbildning.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer

Informell ton präglar digital diskussion på förskollärarutbildning

En informell ton präglar de digitala diskussionerna mellan lärare och studenter på förskollärarutbildning. Det bottnar i synen på lärande som samlärande, visar Fredrik Hanell som forskat om hur digitala redskap används i förskollärarutbildningen.

Skrivdidaktisk kunskap utvecklas mest efter lärarutbildningen

Helen Winzell visar att skrivdidaktisk kunskap utvecklas mest efter lärarutbildningen snarare än under lärarutbildningen. Resultaten pekar på att lärarutbildningen inte synliggör vad skrivundervisning är, menar hon.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Lediga tjänster
Se alla lediga jobb
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

De prisas av kommunen för sin pedagogik

Både Årets lärare och Årets arbetslag finns på Hjärupslundsskolan i Staffanstorp.

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Lista: Här är alla elever och lärare som fick skolutmärkelser i Södertälje

Hela 19 utmärkelser delades ut till elever och lärare i Södertälje för deras insatser i skolan. Här listar vi alla som fick årets utmärkelser.

Världens bästa lärare finns i Borrby – hyllas i tv: ”Så mycket känslor”

Olof Jönsson är inte vilken lärare som helst. Han är världens bästa. Åtminstone om man ska tro hans elever som nominerat honom till Lilla Aktuellt:s ”Min lärare”. I veckan överraskades han av filmkameror i klassrummet och på fredagsförmiddagen fick han se sig själv på tv.

Pris till Ystads utbildning i marinpedagogik

Med diplom och en oljemålning prisades på fredagen den marinpedagogiska verksamheten på Marietorps naturskola