Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

”Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen”

”Det saknas kompetens om vuxenutbildningen inom lärarutbildningarna, dessa verkar inte ens medvetna om att det finns en separat läroplan för vuxenutbildningen”, skriver professor i vuxenpedagogik Andreas Fejes.

Lärarutbildningar ställs in – för få sökande

4 av 5 ämneslärarutbildningar vid Högskolan i Kristianstad pausas på grund av lågt söktryck. ”Det är en markant skillnad över hela landet,” säger programansvarige Peter Gustavsson.

Hon lämnade Oxfordshire för svensk lärarsatsning

Läraren Celina Viner lämnade brittiska Brighthampton för Byske i Skellefteå kommun. Lärarbristen har tvingat kommuner att leta lärare utomlands – i länder som England, Nederländerna och Spanien.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Larm om förskollärarbrist – men färre söker sig till utbildningen

Enligt Skolverket behövs hundratals nya förskollärare fram till 2021 i Uppsala län, samtidigt som intresset för utbildningen har svalnat. Antalet sökande och antagna till utbildningen på Uppsala universitet har minskat markant under de senaste åren – och så även nu till hösten.

Här ökar söktrycket att bli lärare: ”Väldigt nöjda”

Runt om i landet pausas allt fler lärarutbildningar på grund av lågt söktryck. På Mälardalens högskola går man mot strömmen med att locka blivande lärare.

Trendbrott: Här vill fler bli förskollärare

Andelen som kommit in på lärarutbildningarna har minskat med nära 2 procent sedan höstterminen 2018. En trendbrytare är förskollärarutbildningen i Göteborg, där antagningen ökat med 141 procent.

Stort intresse för kortare lärarutbildning

Anställda inom förskolan kan nu läsa en betydligt kortare förskollärarutbildning på Linnéuniversitetet.

Förskollärarutbildning kan starta i Oskarshamn

För att få fler utbildade förskollärare i kommunen planerar Oskarshamn att starta en distansutbildning till förskollärare nästa höst.

Hon lämnade Oxfordshire för svensk lärarsatsning

Läraren Celina Viner lämnade brittiska Brighthampton för Byske i Skellefteå kommun. Lärarbristen har tvingat kommuner att leta lärare utomlands – i länder som England, Nederländerna och Spanien.

Mdh går mot strömmen – lockar många blivande lärare

Många lärosäten har svårt att få tillräckligt många sökande till sina lärarutbildningar, men på Mälardalens högskola märker man däremot ett stort intresse.

Lärarutbildningar ställs in – för få sökande

4 av 5 ämneslärarutbildningar vid Högskolan i Kristianstad pausas på grund av lågt söktryck. ”Det är en markant skillnad över hela landet,” säger programansvarige Peter Gustavsson.

8 tips för att maxa lärarutbildningen

Hur gör man som student för att få ut maximalt av sin utbildning? Sofie Delltorp påbörjar just nu tredje året av fem vid lärarutbildningen på Göteborgs universitet. För Skolvärlden berättar hon om vanliga fallgropar och vad hon önskar att hon själv hade vetat när hon började plugga.

Ny utbildning gör det möjligt för Peter, 44, att bli lärare

Till hösten startar de första grundlärarutbildningarna på Malmö universitet där studier kombineras med arbete. För Peter Arvebro, 44, hade läraryrket aldrig blivit aktuellt om det inte varit för den nya utbildningen.  

”Omöjligt att hinna lära ut allt i svenska skolan”

Finns det för övrigt intresse från jurister för skolfrågor så går det bra att omskola sig till lärare, även om priset kanske blir lite lägre lön. Det skulle vara verkligt nyttigt med tanke på dagens lärarbrist. I motsats till att införa ännu mer juridik i skolan, skriver Rebecca Roth, Lärarnas riksförbunds studerandeförening, i en replik.

Lärarutbildningar ställs in i Kristianstad

På grund av för få sökande ställs fyra av fem ingångar till ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad ställs in.

Få vill bli grundskollärare – alla som sökte kom in

Samtliga behöriga studenter som sökt till grundskollärarutbildningarna på Linköpings universitet kom in visar antagningsbeskedet.

”Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen”

”Det saknas kompetens om vuxenutbildningen inom lärarutbildningarna, dessa verkar inte ens medvetna om att det finns en separat läroplan för vuxenutbildningen”, skriver professor i vuxenpedagogik Andreas Fejes.

”Arbetet mot mobbning måste inkluderas i lärarutbildningen”

”Trots att det är en stor anledning till avhopp från skolan bagatelliseras mobbning av vuxenvärlden. Arbetet mot kränkningarna i skolan måste tas på större allvar och inkluderas i lärarutbildningen”, skriver lärarstudenten Erik Rezazadeh.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Flygande start för forskarskolan GRADE

Den nationella forskarskolan GRADE startade hösten 2018 med högt ställda ambitioner, bland annat att leverera ny kunskap för att utveckla lärarutbildningen. Knappt ett år senare är skolan framgångsrik med nära samarbeten och gemensam forskning.

Pedagogiska ambassadörer vill utveckla det självständiga arbetet

2019 blir ett intensivt och roligt år för Ylva Falk och Katarina Rejman vid Institutionen för språkdidaktik. De är nyutsedda pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet och ska i sitt projekt jobba med att vidareutveckla lärarstudenternas kurser i självständigt arbete.

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

”Läraryrket är feltolkat i debatten”

Ruhi Tyson menar att vi gör det alldeles för lätt för oss när vi fastnar i den ena diskussionen efter den andra utifrån ideologiska ståndpunkter om vad lärarutbildning ska ge och hur undervisning ska vara. Och att det har liten relevans för det som sker i klassrummet och vad god undervisning egentligen innebär.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

I vår webbkurs om bedömning och betygssättning får du stöd, hjälp och tips på en arbetsgång som underlättar ditt arbete. Efter kursen känner du dig säkrare på vad som krävs av dig och vad du måste göra, men du vet även vad som inte är reglerat och vad du inte måste göra.

Lär mer om betygssättning i vår webbkurs
Skolportens magasin
Ta del av vårt studenterbjudande

Ta del av vårt studenterbjudande

Som student får du alltid rabatterat pris när du blir prenumerant på vårt tryckta magasin Skolporten. Skolporten är ett oberoende populärvetenskapligt magasin med fokus på forskning och utveckling i förskolan och skolan. Magasinet innehåller allt från reportage, artiklar och krönikor till aktuell forskning och knyter samman forskar- och skolvärlden i syfte att stärka skolans vetenskapliga grund.

149 kr för ett helår - klicka här!
Läs mer om utvalda arbetsgivare:
Aktuella avhandlingar

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

Lärare konstruerar sin professionella identitet i relation till sina deltagares särart. Det visar Helena Collianders avhandling om vad det innebär att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna inom svenska som andraspråksutbildning.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Konflikter pressar studenter och nyblivna lärare

Det som oftast ligger bakom känslomässiga utmaningar hos lärarstudenter och nyblivna lärare är konflikter med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att hantera detta utvecklas olika strategier, visar Henrik Lindqvist i sin forskning.

Informell ton präglar digital diskussion på förskollärarutbildning

En informell ton präglar de digitala diskussionerna mellan lärare och studenter på förskollärarutbildning. Det bottnar i synen på lärande som samlärande, visar Fredrik Hanell som forskat om hur digitala redskap används i förskollärarutbildningen.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Lediga tjänster
Se alla lediga jobb
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik