Likvärdig skola

Nyheter, rapporter och forskning om begreppet likvärdig skola.

  169 Dela:
Mest läst just nu

Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

I vår iver att marknadsanpassa skolan, vinna Pisaundersökningar och kopiera andra länders utbildningssystem har vi tappat bort det som från början skapade vårt välstånd: vårt bildningsideal. Det skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.

”Hur viktig kan skolan vara?”

”Skolresultaten avgörs i klassrummet, inte i antagningsstatistiken”, lyder ett inte ovanligt uttalande i skoldebatten. Enligt detta synsätt drivs de betydande resultatskillnaderna mellan skolor framförallt av skillnader i ledarskap, organisation och pedagogik, inte av elevunderlaget. Samtidigt finns en parallell diskussion där det framförs att likvärdigheten i skolan är god då (bara) några procent av den totala spridningen i elevernas kunskapsresultat kan hänföras till vilken skola de går på, skriver Jonas Vlachos, nationalekonom och debattör.

Hamilton: Försåtlig retorik bakom Likvärdighetsutredningen

Om förslagen i Likvärdighetsutredningen blir verklighet kommer det att innebära dramatiska förändringar, tvärtemot vad företrädarna för utredningen verkar vilja påskina. Det skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

”Föräldrar kan fatta bättre beslut än tärningar”

ej, sexåringar kan inte fatta egna beslut. Men om det inte spelar någon roll vad föräldrarna vill är det en tydlig signal till barnen om att det inte gör någon skillnad att anstränga sig, skriver Gunnar Hökmark (M), i en replik.

Ledare: Det viktigaste uppdraget

Skolchefen är en av dem som har i uppdrag att se till att skolans svåra och viktiga likvärdighetsuppdrag följs. Men skolchefens position är komplex – och utsatt.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september 2020 i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka
Forskning och utveckling
Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar

Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar

Lärare i förskoleklass upplever en frustration över att de glöms bort i skolans diskussioner om eventuell distansundervisning samt att den digitala utrustningen är begränsad, visar en blixtstudie av Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz Andersson,  Mona Lundin och Pia Williams vid Göteborgs universitet. Läs hela studien här (pdf).

Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten

Vilka effekter har skolvalet och friskolor egentligen på den svenska skolans kvalitet, likvärdighet, skolsegregation och betygssättning? Skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren sammanfattar den empiriska forskningen på området.

Åsa Melander: Skolans fokus måste vara såväl starka som svaga elever

Björn Åstrands utredning syftar till att göra skolvalssystemet mer rättvist, men det är viktigt att förslaget om lottning följs upp av styrmedel som säkrar en hög ambition och att skolans fokus är alla elever på alla nivåer. Det menar Åsa Melander, forskarstuderande och har tidigare arbetat som skolplatsplaneringschef i Hackney, London.

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?

Barns fritidsaktiviteter är en klassfråga

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det. Men det är långt ifrån alla barn som erbjuds samma möjligheter, visar ny forskning.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 8-9 september i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fortbildning
Mer om likvärdig skola

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till bland annat berörda myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och fackförbund.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. (pdf)

Utredning om fritidshem

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem. Nu presenteras den färdiga utredningen.

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

I detta betänkande redovisar Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg uppdraget att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg. (pdf)

”Dagens skolsystem är orättvist – ändra det”

Vi anser att det är högt tid att komma tillrätta med de inneboende systemfel som präglar skolsystemet sedan närmare 30 år tillbaka. För verkligheten talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att en marknadsorienterad styrning av skolan inte är ändamålsenlig, skriver LO:s ledning.

Ministern: Kötid är att be om segregation

Utbildningsminister Anna Ekström är inte förvånad över att fyra av tio vill avskaffa kötid som urvalsprincip till populära skolor, som DN/Ipsos visat. ”Kötid som urvalsinstrument är ju som att be om segregation i skolan”, säger hon.

DN/Ipsos: Fyra av tio vill slopa kötid till skolor

Fyra av tio väljare anser att det är ett bra förslag att avskaffa kötiden till skolor. Bara drygt var tionde vill ha den kvar, visar en undersökning från DN/Ipsos. Mest stöd för att kötiden ska tas bort finns bland MP och V:s väljare. Men även borgerliga väljare tycker att den bör slopas.

Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

I vår iver att marknadsanpassa skolan, vinna Pisaundersökningar och kopiera andra länders utbildningssystem har vi tappat bort det som från början skapade vårt välstånd: vårt bildningsideal. Det skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.