Likvärdig skola

Nyheter, rapporter och forskning om begreppet likvärdig skola.

Mest läst just nu

Utvecklingsbidraget gav tillgängliga lärmiljöer

Elevhälsoarbetet i Markaryds kommun var inte likvärdigt. Kommunen genomförde därför en gedigen kartläggning av skolornas elevhälsoarbete 2016.

Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”

Sverige är sämst i Norden när det kommer till likvärdighet i skolan, enligt Pisa-undersökningen. Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, säger att staten måste se över var stödet behövs som bäst.

”Skolan misslyckas i ett antal avseenden”

Skolan misslyckas med sin uppgift som social utjämnare. Det säger Per Molander som leder regeringens jämlikhetskommission i Ekots lördagsintervju.

”Alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar till lärande – oavsett skola”

För att kunna ge ett mer nära stöd som utgår från lokala behov kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten under nästa år starta samverkanskontor i Gävleborgs län och på flera andra håll i landet, skriver Magnus Viklund, chef för samverkanskontoret i Gävleborgs län, Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten och Kenneth Drougge, ansvarig för utvecklingen av samverkanskontor.

”Lärare dukar under när den svenska skolan är i fritt fall”

Vi blev lärare för att undervisa, inte för att vara socialarbetare och inte för att behöva leva med orimliga krav från föräldrar och politiker i en verksamhet som inte går ihop längre, skriver lärarna Annelie Danling Brash och Jonathan Brash.

Fortbildning
Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap
  Konferensen äger rum 4-5 februari 2020 i Stockholm.

Fortbildning: Gymnasielärare i samhällskunskap

Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid.

Läs mer och boka
Forskning och utveckling

”Who’s to Blame for the Black-White Achievement Gap?”

In this commentary, education reporter Christina Samuels reflects on her own experience with testing and considers the origins of the racial achievement gap. That line of inquiry led her to talk to Ronald Ferguson, an economist and director of Harvard’s Achievement Gap Initiative, who is focused on early brain development as a potential solution to closing the gap.

Erik Cardelús: Smolket i Pisa-bägaren

Pisa-resultaten ger skäl till jubel, men det finns även en del smolk i glädjebägaren. Inte minst är de ökande klyftorna mellan elever och skolor starkt oroande, skriver Erik Cardelús, lektor vid Stockholms universitet.

Is there a better way to discuss the achievement gap?

Discussions about the achievement gap in education may be promoting a negative stereotype about the achievement of students of color, according to researchers from the University of Southern California’s Rossier School of Education. In this opinion piece, they share their research on how the conversation might be framed to promote equity.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fortbildning
Mer om likvärdig skola

Nedskärningar: ”För vissa kommuner är läget akut”

Nedskärningarna fortsätter att slå hårt mot skolan även i år. ”En del kommuner har extremt svårt att få ihop ekonomin”, säger Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKR.

Likvärdighet: ”Snart har vi två parallella skolsystem”

Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den bristande likvärdigheten och nedskärningarna är en av den svenska skolans ödesfrågor.

Maria prisas för sitt arbete med syv

Studie- och yrkesvägledaren Maria Järgenstedt tilldelas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för sitt engagemang för likvärdig studie- och yrkesvägledning. ”En bra vägledning kan göra skillnad för väldigt många elever”, säger hon.

”Bästa receptet för en likvärdig skola”

All kritik mot friskolor till trots – det är rätt få som vill tillbaka till en tid när kommunen bestämde var varje barn skulle få sin utbildning och bara överklassen hade möjlighet att välja något annat. Men det betyder inte att dagens modell fungerar perfekt, vilket många har påpekat, skriver Susanne Nyström på ledarplats.

”Lärare dukar under när den svenska skolan är i fritt fall”

Vi blev lärare för att undervisa, inte för att vara socialarbetare och inte för att behöva leva med orimliga krav från föräldrar och politiker i en verksamhet som inte går ihop längre, skriver lärarna Annelie Danling Brash och Jonathan Brash.

Det här säger forskning om vad som avgör val av skola

Erik Gustavsson som är doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet säger att det är svårt att uttala sig om hur ett aktivt skolval kommer att påverka segregation och likvärdighet eftersom reformen är så ny. Men forskningen visar att det snarare ökar än minskar segregationen.

Facket kritiska till Växjös nya modell för skolval

Den nya modell för skolval som Växjö nu inför var från början en del i ett förslag som syftade till att minska segregationen och öka likvärdigheten i den svenska skolan. Men nu får Växjö kommun kritik från fackligt håll för att deras modell inte tar tillräcklig hänsyn till just de aspekterna.

Minskad segregation inget huvudargument för nya skolvalet i Växjö

Minskad segregation var inte det huvudsakliga argumentet för den politiker som ligger bakom att Växjö kommun nu inför ett nytt skolval. Därför ser han inget problem med att kommunen nu bara inför en del av det som Skolkommissionen föreslog för en mer likvärdig svensk skola. ”Man kan också se det som en form av deltagardemokrati, att människor blir mer aktiva”, säger han.

Fortbildning
Undervisning i förskolan
  Konferensen äger rum 3 mars i Stockholm.

Undervisning i förskolan

Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!

Läs mer och boka