Likvärdig skola

Nyheter, rapporter och forskning om begreppet likvärdig skola.

  230 Dela:
Mest läst just nu

Högutbildade behandlas bättre i kontakter med kommunal förvaltning

Skoladministratörer ger högutbildade mer information och vänligare respons än de som signalerar en lägre utbildning. Det visar en ny rapport från IFAU.

”Skärp skollagen så att rätten till läromedel säkerställs”

Var femte lärare saknar möjlighet att köpa in de läromedel de behöver för att bedriva undervisningen, och möjligheten att köpa in läromedel skiljer sig markant mellan olika skolor. Bristen på likvärdighet är alarmerande, skriver företrädare för Läromedelsförfattarna, lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer.

”Nu kräver vi att staten tar huvudansvaret för skolan”

Sveriges kommuner kommer inte klara att finansiera skola och utbildning med nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommunsektor. Därför måste nu staten ta huvudansvaret för skolan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

”Skapa en skola som ger alla barn likvärdiga förutsättningar”

Den svenska skolan är ojämlik och ökar samhällsklyftorna. Därför är det hög tid att strama åt friskolesystemet och stoppa aktiebolag från att driva skolor. Det föreslår tankesmedjan Tiden och Unga Örnar i en ny rapport.

Förslaget: Ska bli lättare att stänga ner skolor

Det ska bli lättare att kunna stänga skolor som – trots varningar – inte håller måttet. En utredning har det senaste året tittat på hur lagstiftningen behöver justeras. ”Lagstiftningen har varit otillräcklig”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september 2020 i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka
Forskning och utveckling

Reyna: 9th-grade average. FAFSA completion. College matching. Some key measures for making sure students are on the right track

The coronavirus pandemic threatens to worsen equity gaps in education, according to Ryan Reyna, senior director of Education Strategy Group. In this commentary, Reyna shares findings of a new report from the organization and suggestions to help reverse that trajectory, such as a focus on ninth-grade GPA and encouraging completion of the Free Application for Federal Student Aid.

Vilken skola vill vi ha?

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar

Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar

Lärare i förskoleklass upplever en frustration över att de glöms bort i skolans diskussioner om eventuell distansundervisning samt att den digitala utrustningen är begränsad, visar en blixtstudie av Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz Andersson,  Mona Lundin och Pia Williams vid Göteborgs universitet. Läs hela studien här (pdf).

Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten

Vilka effekter har skolvalet och friskolor egentligen på den svenska skolans kvalitet, likvärdighet, skolsegregation och betygssättning? Skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren sammanfattar den empiriska forskningen på området.

Åsa Melander: Skolans fokus måste vara såväl starka som svaga elever

Björn Åstrands utredning syftar till att göra skolvalssystemet mer rättvist, men det är viktigt att förslaget om lottning följs upp av styrmedel som säkrar en hög ambition och att skolans fokus är alla elever på alla nivåer. Det menar Åsa Melander, forskarstuderande och har tidigare arbetat som skolplatsplaneringschef i Hackney, London.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 8-9 september i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fortbildning
Mer om likvärdig skola

Huvudmannens styrning är avgörande för en likvärdig skola

Om vi ska ge alla elever en god och likvärdig utbildning krävs att varje enskild kommun förstår och tar sitt ansvar som huvudman. I våra granskningar kan vi dock se brister i ekonomisk styrning, att resurser fördelas slentrianmässigt och att det saknas struktur och långsiktighet i arbetet med kompetensförsörjning. Det skriver Joakim Nertyk, revisor och specialist offentlig sektor, KPMG AB.  

Debatt: Resursfördelningen till skolan kan göras mer träffsäker

Behoven hos elever i socioekonomiskt mer utsatta kommuner underskattas. Modellen för statsbidraget bör korrigeras så att vinstsyftande huvudmän inte överkompenseras, skriver Boel Vallgårda, Konstruktör av socioekonomiska resursfördelningsmodeller för kommuner och medlem i Nätverket för en likvärdig skola.

”Vilseledande statistik om eleverna”

Att utgå från att det är ett problem att ha utländsk bakgrund är en sorglig villfarelse. De med utländsk bakgrund är en mycket blandad grupp. Det skriver debattörer från Nätverket för en likvärdig skola i en slutreplik.

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Astrid går andra året på gymnasiet och har adhd. Hon skrev ett mejl till Skolvärlden för att belysa likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar. ”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid.

Hamid & Maria: ”Politikernas svek bakom skolstängningar”

Trots ökad resurstilldelning har utvecklingen inte gått att vända. Nu stängs skolor i segregerade och utsatta förorter där resultaten är för dåliga. ”Politikerna borde skämmas”, säger Hamid Zafar i senaste avsnittet av podden Hamid & Maria. (webb-radio)

Förslaget: Ska bli lättare att stänga ner skolor

Det ska bli lättare att kunna stänga skolor som – trots varningar – inte håller måttet. En utredning har det senaste året tittat på hur lagstiftningen behöver justeras. ”Lagstiftningen har varit otillräcklig”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff.

Förslag om hur dåliga skolor kan stängas

Det ska bli lättare att kunna stänga skolor som – trots varningar – inte håller måttet. Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar ett förslag om hur det kan ske i eftermiddag.

Det krävs mer för att locka lärare till utsatta områden

Lärarförbundet välkomnar de riktade insatser till utsatta områden som presenterats av regeringen i dag. Insatser för att få en jämlik förskola och skola som kan verka förebyggande, är precis vad som behövs och något vi efterfrågat länge. Men medlen räcker inte. Lärare behöver rätt förutsättningar för att det ska vara attraktivt att arbeta i utsatta områden.