Likvärdig skola

Nyheter, rapporter och forskning om begreppet likvärdig skola.

Mest läst just nu

Omvärlden kollar in Göteborgs skolor

Största förändringen i svensk skola sker i Göteborg just nu. (webb-radio)

Elever lämnade Sverige för ett bättre liv: ”Fruktansvärt”

Expressens reportage om barnen i klass 6B på Rosengårdsskolan har väckt många reaktioner. En fråga som berör inrikesminister Mikael Damberg (S) är varför flera elever födda i Sverige eller uppvuxna här behövt flytta från landet – i jakt på ett bättre liv.

”Nya krav på skolmyndigheter ger starkare skola”

Den växande skolmarknaden utsätts för många inspektioner, men systematisk återkoppling till huvudmännen saknas. Därför har regeringen nu beslutat om ett nytt uppdrag för våra skolmyndigheter – ett stort steg mot ökad kunskap och likvärdighet i skolan, skriver Anna Ekström (S).

6 av 10 får gymnasiebehörighet i särskilt utsatta områden

För de eleverna som bor i Sveriges särskilt utsatta områden är chanserna lägre att komma in på gymnasiet än för rikssnittet. Det visar en granskning som SVT Nyheter Väst i Angered har gjort. I storstäderna ser det sämst ut – men i Göteborg verkar trenden ha vänt.

Nästan alla elever lyckas i Perstorp

Ingen skolkar och nästan alla tar examen i tid. Perstorp har bäst genomströmning i landet, visar Skolverkets siffror.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september 2020 i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka
Forskning och utveckling

Linnéa Lindquist: Har vi råd med segregationen?

När i princip alla kommuner skär ner i skolan kommer det drabba våra elever i förorten extremt hårt. Resultaten kommer att sjunka och lärarkarusellen kommer öka. Det skriver Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg.

Entydig bild av skolans avreglering

Att resurssvaga elever lämnas kvar i resurssvaga skolor är en följd av den svenska skolans marknadsanpassning, anser forskare i en ny antologi. Bokens diskussion om skolpolitikens konsekvenser är intressant för alla i skolans värld.

Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

Is there a better way to discuss the achievement gap?

Discussions about the achievement gap in education may be promoting a negative stereotype about the achievement of students of color, according to researchers from the University of Southern California’s Rossier School of Education. In this opinion piece, they share their research on how the conversation might be framed to promote equity.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 8-9 september i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fortbildning
Mer om likvärdig skola

”Likvärdig skola – eller ska ideologin få styra?”

Systemet går i dag ut på att dränera den kommunala skolan på resursstarka elever för att kunna göra de vinster som bolagsformen kräver. Vinster som i stället skulle kunna användas till en totalt sett bättre skola för alla Sveriges elever, skriver Per Frost, rektor Sundsvalls kommun.

”Vägen till en likvärdig skola går via förändring”

Vi har antagligen för många skolor i landet. Men det är svårt för lokalpolitiker att ta rätt beslut, menar Jim Svensk Larm (S).

DEBATT: Likvärdig skola – eller ska ideologin styra?

Det är endast med en likvärdig (jämlik) skola som vi faktiskt visar att vi satsar på alla barn och ungdomar som är vår gemensamma framtid, skriver rektor Per Frost.

”Erbjud tvåspårig grundskola i utsatta områden”

Det finns en stor potential och begåvningsreserv bland såväl vuxna som barn inom utsatta områden. För barnens del handlar det i första hand om att få tillgång till det språkliga verktyget för att fullt ut kunna följa undervisningen, skriver Hans Luthman, författare och tidigare projektledare inom högskolan.

Omvärlden kollar in Göteborgs skolor

Största förändringen i svensk skola sker i Göteborg just nu. (webb-radio)

”Killgissa inte om kunskap”

Skillnaden i skolresutat mellan inrikes och utrikes födda elever är inte det fria skolvalets fel. Det skriver Barometern på ledarplats.

Högstadieskolor i Sala slås ihop – ska öka integrationen

Salas två högstadieskolor slås samman till en. Det beslutet fattades enhälligt i skolnämnden i tisdags. Vallaskolan och Ekebyskolan får nu en rektor som tillsammans med två biträdande får helhetsansvaret för hela rektorsområdet. Vi vill förbättra kvaliteten och öka likvärdigheten, säger Henric Sjöblom biträdande skolchef, Sala.

Ett kvalitetsramverk och bättre uppföljning ska stärka skolsystemet

Det finns ett stort värde i att samlas kring ett antal konkreta nationella målsättningar som gör det möjligt att följa utvecklingen i svensk skola. Nu får skolmyndigheterna i uppdrag att sammanställa avgörande framgångsfaktorer för skolutveckling och föreslå delmål och indikatorer för uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet och resultat.