Likvärdig skola

Nyheter, rapporter och forskning om begreppet likvärdig skola.

Mest läst just nu

Specialpedagoger prisas för likvärdighetsarbete: ”Vi jobbar stenhårt”

Ett nätverk av specialpedagoger och speciallärare i Kalmarsunds gymnasieförbund prisas för sitt likvärdighetsarbete. ”Vi är en grupp som sällan lyfts fram”, säger Ann-Katrin Wijk, specialpedagog på Stagneliusskolan.

Hur får man de bästa lärarna till de tuffaste skolorna?

I den här rapporten kartläggs situationen för lärarbristen och snedfördelningen av lärarkompetens i Sverige. En avgränsning har gjorts till grundskolan. (pdf)

Lärare om att antiken ska slopas: ”Känns märkligt”

Inget om antiken i historieundervisningen. Skolverkets förslag väcker starka reaktioner. ”Jag blir väldigt förvånad måste jag säga”, säger historieläraren Johanna Hübinette.

Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna

Nu presenterar vi förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt reviderade ämnesplaner på gymnasial nivå. Ta chansen att lämna dina synpunkter senast den 23 oktober.

Kritiserade kursplaner ska göras om

Betygen ska bli mer rättvisa och kvaliteten i undervisningen ska förbättras. Det är målet när Skolverket nu presenterar förslag till förändringar i kurs- och ämnesplaner för grundskolan och gymnasiet.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Entydig bild av skolans avreglering

Att resurssvaga elever lämnas kvar i resurssvaga skolor är en följd av den svenska skolans marknadsanpassning, anser forskare i en ny antologi. Bokens diskussion om skolpolitikens konsekvenser är intressant för alla i skolans värld.

Linnéa Lindquist: Har vi råd med segregationen?

När i princip alla kommuner skär ner i skolan kommer det drabba våra elever i förorten extremt hårt. Resultaten kommer att sjunka och lärarkarusellen kommer öka. Det skriver Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg.

Rättsliga förutsättningar för stödåtgärder i skolan

Stödåtgärder i skolan är något som berör många barn och unga med funktionsnedsättning, deras familjer, pedagoger och rektorer. Inom ramen för ett forskningsprojekt om likvärdighet i skolan har forskaren Gustaf Wall vid Uppsala universitet skrivit en bok med titeln Stödåtgärder i skolan. Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik. (s. 11)

Fortbildning
Källkritik i fokus
  Konferensen äger rum 28 januari i Stockholm.

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Se hela programmet
Fortbildning
Mer om likvärdig skola

Fler lärarassistenter – till skolor som redan har råd

Bidraget till lärarassistenter är som gjort för att minska likvärdigheten mellan skolor, skriver Expressen på ledarplats.

”Fler lärarassistenter – till skolor som redan har råd”

Bidraget till lärarassistenter är som gjort för att minska likvärdigheten mellan skolor, skriver Expressen på ledarplats.

”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”

Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver Liberalerna Sara Wettergren och Camilla Mårtensen.

”Vi är på väg mot ett brutalt klassamhälle”

Har en unge som börjar skolan i ett socialt utsatt område samma chans att lyckas i livet som en privilegierad elev på en privatskola? Är svaret nej så lever vi i ett klassamhälle som inte ger alla samma chans att förverkliga sig själva, skriver Hampus Engqvist på ledarplats.

”Lärare lockas inte av marknadsskolan”

Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes”, skriver representanter för föreningen Elevintresse före vinstintresse.

Prisade föreningen Tamam: ”Vi jobbar för vänskap utan gränser”

Av unga för unga. Föreningen Tamam vill göra skolungdomar till aktiva samhällsmedborgare. Nu får de Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris.

Bra från början – Förskolans betydelse för barn som flytt

Den här rapporten sätter fokus på förskolans roll för barn som flytt. Med hjälp av forskning och röster från barn, föräldrar, och yrkesverksamma vill vi berätta om vad förskola i ett nytt land betyder. Förhoppningsvis kan det bidra till att lyfta förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade högre upp på agendan. (pdf)

Ny rapport visar att förskolan inte är likvärdig

Idag publicerar Bris rapporten ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som flytt” som lyfter förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade. Det är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder.

Fortbildning
Undervisning i förskolan
  Konferensen äger rum 3 mars i Stockholm.

Undervisning i förskolan

Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!

Läs mer och boka