Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Jenny Edvardsson: Så kan du arbeta med skönlitterära böcker i undervisningen

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, ger här konkreta tips på hur lärare kan arbeta med skönlitterära böcker i undervisningen.

Jenny Edvardsson: Vikten av läsning

Allt fler unga läser allt mindre på sin fritid. Därför måste vi se till att det ges tid till läsning, både i skolan och i hemmet. Det finns inte några genvägar, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Reportage: Väck läslusten!

På Lerbergsskolan i Höganäs tränar tvåorna läsförståelse genom att diskutera och fundera. Undervisningens fokus på läsförståelse har gett resultat, tycker läraren Stina Schölander. Läs hela reportaget ur Skolportens magasin här.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Samverkan mellan skola och bibliotek stärker barns läsning

Lärare, skol- och barnbibliotekarier kan dra nytta av varandras kompetenser. Alla yrkeskategorierna arbetar med att stärka barns läsning. Fast de har olika ingång i arbetet.

School drafts paraprofessionals for literacy aid

Paraprofessionals at P.S. 111 in Long Island City, N.Y., are being trained to teach reading as part of the school’s efforts to increase literacy rates. The school, which serves many students from low-income and minority families, works with the nonprofit Literacy Trust to offer training to teacher’s aides and other support personnel.

Skriftspråksstimulering genom lek

Idag fick vi förmånen att lyssna på forskaren Ewa Skantz Åberg och hennes föreläsning Skriftspråksstimulering genom lek.

How Sustained Silent Reading keeps students curious and engaged

What is Sustained Silent Reading, and how is it different from regular silent reading?

Läslyftet fick förskolebarnen att upptäcka böckernas värde

Det finns många sätt att locka barn till läsning. På Saffransbackens förskola i Gårdsten används muntligt berättande, sagolådor och fiffiga läsmiljöer. Idéerna kommer från fortbildningen Läslyftet.

Teknik hjälper barn med lässvårigheter

En del barn har svårt att lära sig läsa. En forskare har gjort ett hjälpmedel till lärarna. Hjälpmedlet gör att lärarna bättre kan hjälpa barn som har svårt att lära sig läsa. (Sid. 4-6)

7 ways to get teens reading in a smartphone culture

Teachers and parents have several ways to nurture literacy and lifelong reading among youths, even in today’s digital culture of screens and smartphones, Liana Gamber-Thompson writes. Gamber-Thompson outlines seven tips, including modeling reading behavior and joining them in reading content they enjoy, such as graphic novels.

Läsa bilder

Kan man läsa bilder? Ja visst, och barn kan det så mycket bättre än oss vuxna.  I en tid då vi översvämmas av bildintryck är det kanske viktigare än någonsin? Jag bara älskar att se hur skarpsinniga blickar eleverna har och hur de alltid upptäcker detaljer i bilder som jag med mina trötta vuxenögon missar, skriver läraren Anna Månsson.

How to set up interest-based reading groups

A three-step plan for using surveys to gauge students’ interests as a basis for forming small reading discussion groups.

Viktigt med tidiga läsinsatser

En ny studie visar att man tidigt kan ge de elever som har allra störst risk för lässvårigheter ett lyft med en intensiv men kort insats.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov

Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att skolarbetet ska fungera. Men när det är dags för nationella prov i läsförståelse plockas hjälpmedlen bort.

Skolministeriet : Vuxenvärlden oroar sig för ungas läsvanor

En rapport från Statens medieråd om ungas sjunkande läsning har väckt starka reaktioner. Men myndighetens omvärldsanalytiker Ulf Dahlquist tycker att reaktionerna har varit alltför alarmistiska. Tydligt är ändå att unga läser allt mindre böcker och tidningar. Vad kan man göra för att få dem att läsa mer? Och vad är det vi vill att de ska läsa? (webb-radio)

Er du dum – ordblinde slås med fordomme

I folkeskolen trives myten om, at elever med ordblindhed, er dårligt begavede. Børn har brug for forbilleder.

Reportage: Väck läslusten!

På Lerbergsskolan i Höganäs tränar tvåorna läsförståelse genom att diskutera och fundera. Undervisningens fokus på läsförståelse har gett resultat, tycker läraren Stina Schölander. Läs hela reportaget ur Skolportens magasin här.

Grönkullaskolan löste krisen – med läsning

Stök, mobbning och skadegörelse. Och ett lästest som visade att det fanns elever på skolan som var analfabeter, trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet till ett omfattande arbete som vände en skola i kris.

Ny utbildning ska stärka läsförmåga och läslust

Till våren startar ett helt nytt magisterprogram i litteraturpedagogik vid Högskolan i Borås. Utbildningen ska hjälpa bibliotekarier och lärare att stärka läsningen och litteraturens plats i samhället.

Jenny Edvardsson: Vikten av läsning

Allt fler unga läser allt mindre på sin fritid. Därför måste vi se till att det ges tid till läsning, både i skolan och i hemmet. Det finns inte några genvägar, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Mobilerna har gjort en hel generation passiv”

Barn och ungdomar har ett intresse framför andra: sociala medier. De läser knappt böcker längre. Det får värre konsekvenser än gamnacke, skriver Karin Pihl på ledarplats.

Bill Gates shares the ultimate recipe for achieving global literacy

More than 260 million children worldwide lack access to basic education, according to a report from the Gates Foundation released today. Bill Gates says that the solution to closing literacy gaps is more primary-school teachers, small class sizes and teachers who are paid and come to work.

Almapriset sätter fart på läsningen

Varje år arbetar eleverna på Hjulsta grundskola med Almapriset – världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Under vårterminen sprudlar det av aktivitet kring läsning och litteratur på hela skolan.

Rapporter om litteracitet

What and How Kids Are Reading 2019

The Book-Reading Behaviours of Pupils in British and Irish Schools. (pdf)

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Jenny Uddling vill med sin avhandling bidra med kunskaper om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Ann-Christina Kjeldsens forskning handlar om språkleksprogram med syfte att förebygga lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken.

Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms

Det övergripande syftet med Monica Bravo Granströms avhandling är att få en bättre förståelse för lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer.

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Anna Lindholm har forskat om flerspråkiga mellanstadieelevers läsförståelse på svenska.

Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

I sin avhandling har Martin Göthberg undersökt hur gymnasieelever förstår dramatext i en process - från en första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen i form av teaterföreställningar för publik.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov

Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att skolarbetet ska fungera. Men när det är dags för nationella prov i läsförståelse plockas hjälpmedlen bort.

Er du dum – ordblinde slås med fordomme

I folkeskolen trives myten om, at elever med ordblindhed, er dårligt begavede. Børn har brug for forbilleder.

Nu kan lærere få vekslet analoge læremidler til e-bøger til elever med læsehandicap

Hidtil har det været op til frivillige kræfter at sørge for, at ordblinde elever kan få læst fagbøger og undervisningsmaterialer op. Nu kan lærere bestille materialer hos Nota, som så omdanner dem til e-bøger. Nota har allerede fået 50 bestillinger.