Litteracitet

Att utveckla förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

  28676 Dela:
Mest läst just nu

”Läsläxor över loven är ett högst rimligt krav”

Svenska elever lägger mindre tid på skolarbetet än jämnåriga i de flesta andra länder. Att be dem läsa en roman på sommar- eller jullovet är inte att begära för mycket, skriver Expressen på ledarplats.

Läsning av böcker minskar bland barn och ungdomar

Statens medieråd har mellan åren 2012-2019 följt barn och ungdomars läsvanor. Läsningen av böcker och tidningar har minskat men det finns också en medvetenhet hos barnen att man borde läsa mer, förklarar Anette Novak, statens medieråd.

”Utmärkt om elever får en massa böcker att plöja igenom”

Allt färre unga läser böcker och tidningar. Mot denna bakgrund är det därför välkommet om lärare vill ge elever läsuppgifter under loven, skriver Göteborgs-Posten på ledarplats.

Fortbildning
Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Is it Time to Drop ‘Finding the Main Idea’ and Teach Reading in a New Way?

Some schools are changing the way they teach reading—based on research that shows background knowledge is more critical to comprehension than general skills like ‘finding the main idea.’

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Fortbildning
Svenska som andraspråk Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 14–23 september 2020

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser, grundläggande litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning, uttalsundervisning, lässtrategier och kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen.

Läs mer och boka din plats här!
Fler nyheter

Helena Bross – barnens egen berättare

Hennes böcker har lånats ut miljoner gånger. Och under många år har nog varenda lågstadieelev stött på hennes karaktärer. Hon är en influenser av rang, trots det vet få vem hon är. Läraren har träffat Helena Bross, för att prata om drivkrafterna, läraryrket och dyslexin.

”Ett praktexempel på en lärare som brydde sig”

Hampus Hedström, 23, är Youtube-komikern med dyslexi och dyskalkyli som gjort sig känd i såväl video-, podd- som bokform. Här berättar han hur läraren Åke förändrade hans liv. (webb-tv)

Läsning av böcker minskar bland unga: ”Inte så svartvitt”

Statens medieråd har följt läsvanor och konstaterar att läsningen av böcker och tidningar har minskat mest bland barn och unga. Men samtidigt är det den gruppen som känner att de borde läsa mer, framförallt vanliga böcker. ”De unga gör en stor skillnad i vad som är riktig läsning”, säger ungdomsbibliotekarie Maria Fredriksson.

”Boken konkurreras ut av så mycket annat”

Läslandet är en öppen verksamhet som genom konst, teater och lek vill öka barns intresse för litteratur. Det startade 2015 i Södertälje och har spridit sig till andra platser i länet.

Läsning av böcker minskar bland barn och ungdomar

Statens medieråd har mellan åren 2012-2019 följt barn och ungdomars läsvanor. Läsningen av böcker och tidningar har minskat men det finns också en medvetenhet hos barnen att man borde läsa mer, förklarar Anette Novak, statens medieråd.

”Utmärkt om elever får en massa böcker att plöja igenom”

Allt färre unga läser böcker och tidningar. Mot denna bakgrund är det därför välkommet om lärare vill ge elever läsuppgifter under loven, skriver Göteborgs-Posten på ledarplats.

”Läsläxor över loven är ett högst rimligt krav”

Svenska elever lägger mindre tid på skolarbetet än jämnåriga i de flesta andra länder. Att be dem läsa en roman på sommar- eller jullovet är inte att begära för mycket, skriver Expressen på ledarplats.

Glass ska locka barn att läsa i Ljusnarsberg

I Ljusnarsbergs kommun tar man den här sommaren till en ny metod för att få barnen att läsa mer. Läs tre böcker så får du en glass.

Roland reagerar: Jag blev varnad för Jens

Jens Lapidus lärare, Roland Widlund, i dag 80, slutade jobba 2005. Men han minns sin gamla elev: ”Jag blev förvarnad om Jens när mellanstadielärarna lämnade över klassen till mig i sjuan”, säger han.

Jens Lapidus: Läraren Roland fick mig att börja läsa – och skriva

Jens Lapidus är advokaten som gjorde stor succé som författare av bästsäljaren Snabba Cash. Nu är han aktuell med barnböckerna om Dillstaligan. Läs hans berättelse om sin skolgång. Och se videon, där han berättar. (webb-tv)

Rapporter om litteracitet

Ungas rätt till en meningsfull fritid

Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda. Samtidigt minskar andelen unga som läser. (pdf)

What Kids Are Reading: 2020 Edition

Based on the reading records of more than 7.6 million students—who read more than 271 million books during the last school year—the new 2020 report explores which books students read most, how that reading practice impacts achievement, and what you can do to maximize growth. (pdf)

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Möten med dikten: Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

Anna Sigvardsson hoppas att hennes forskning kan fungera som ett underlag för lärare i diskussioner kring poesiundervisningen i gymnasieskolan.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Kollaborativt berättande med interaktiv skrivtavla i förskoleklassen – en multimodal historia

Ewa Skantz Åberg och Annika Lantz-Andersson vill med sin studie bidra till ökad kunskap om vilka språkliga processer som sker i en läs- och skrivundervisning i form av kollaborativa berättaraktiviteter med en interaktiv skrivtavla.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Helena Bross – barnens egen berättare

Hennes böcker har lånats ut miljoner gånger. Och under många år har nog varenda lågstadieelev stött på hennes karaktärer. Hon är en influenser av rang, trots det vet få vem hon är. Läraren har träffat Helena Bross, för att prata om drivkrafterna, läraryrket och dyslexin.

”Ett praktexempel på en lärare som brydde sig”

Hampus Hedström, 23, är Youtube-komikern med dyslexi och dyskalkyli som gjort sig känd i såväl video-, podd- som bokform. Här berättar han hur läraren Åke förändrade hans liv. (webb-tv)