Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Så påverkas du av lagändringarna

Förskollärare blir ansvariga för undervisning i förskolan och läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet, precis som legitimationskrav för fritidslärare. Detta är ändringarna som träder i kraft 1 juli.

Jenny Edvardsson: Boktips till undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, tipsar om böcker som passar att läsa och arbeta med tillsammans med eleverna.

Ny forskning: Elever som använder appar tappar inte i läsförmåga

I många skolor har elever med läs- och skrivsvårigheter i flera år använt appar för att kunna hänga med i skolans olika ämnen. Samtidigt har det funnits en oro för att apparna skulle göra att elevernas läs- och skrivsvårigheter förvärras. Forskning från Linnéuniversitetet visar dock att oron kan vara obefogad.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

Att vara medveten om sin läsförståelse är viktigt för alla elever, men särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Lässtrategier kan spela en stor roll. Det kan handla om knep som att definiera typen av text, ställa frågor till texten eller veta när man behöver reda ut oklarheter.

Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe – 2018/19

Did you know that the time available for learning could have a positive effect on students’ learning process, in particular, in the case of disadvantaged students? This report analyses the recommended minimum instruction time in full-time compulsory general education in 43 European education systems for the year 2018/19. (pdf)

Critical literacy in early elementary grades

Teachers can encourage students in early grades to think critically about the texts they read by integrating methods from drama, educator Justine Bruyere writes. She recommends using purposeful questioning, collaboration and improvised drama to get young students to engage more deeply with stories.

Lärarrummet : Den berättande bibliotekarien

Alf Engström är bibliotekarien som började arbeta i skolor och berätta sagor för elever. Vad har berättelsen för betydelse för barn idag? Och vad är skillnaden mellan att få en saga berättad eller att få den uppläst? En hel del visar det sig. (webb-tv)

Elever i Kristinehamn får läsförmågan testad med AI

I höst ska alla elever från årskurs ett till fyra i Kristinehamn få sin läsförmåga testad med hjälp av artificiell intelligens.

Young adults don’t read. Here’s what we can do about it.

Few high-school seniors report that they are reading for pleasure, writes Kimberly Rues, a school librarian in Missouri. Rues offers several strategies to help reverse this trend, including having students select books to read.

Fem digitala tips för talsyntes

Det finns många digitala hjälpmedel med diktering och språksyntes för barns språkutveckling. Här är de appar och verktyg som specialpedagoger själva oftast tipsar varandra om.

”Spelen gör att jag får med mig alla i samtalen”

Livliga diskussioner och ökad motivation till att läsa mer. Det är några vinster som bibliotekarien Tobias Gard märker när han gör spel av böcker.

Forskaren: Appar lika effektiva som läs- och skrivträning

Elever lär sig att läsa och skriva lika bra av att använda appar som av att träna på traditionellt vis. Men bara om de har skriv- och lässvårigheter, visar en undersökning från Linnéuniversitetet. ”Det är när det inte går längre som den assisterande tekniken kommer in”, säger Idor Svensson, psykologiprofessor.

”Vanskligt översätta läsning till moral- och hälsotermer”

3 frågor till Elin Sundström Sjödin, fil. doktor i pedagogik, Uppsala, som skrivit en avhandling om kritiska aspekter på skönlitterär läsning i skolan.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Lärarrummet : Ivans dröm är att få gå i skolan

Ivan är rom och född i Bulgarien. Hans högsta dröm är att få börja skolan. Men på grund av fattigdom och arbetslöshet har hans föräldrar gett sig ut på en lång resa i Europa, som började när Ivan bara var några år gammal. Därför har han missat de första åren i skolan. När Ivan kommer till Sverige som nioåring har hans jämnåriga kompisar redan börjat trean. Vi träffar Ivan och hör hur det gick med drömmen om att få lära sig läsa och skriva. (webb-tv)

Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet – tar plats i läroplanen

Den 1 juli 2019 börjar reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Nu har regeringen fattat beslut om ändringar i läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan som innebär att läsa-skriva-räkna-garantin synliggörs i läroplanen.

Läsa, skriva, räkna-garanti när kommunerna sparar

Från och med i höst garanteras de allra yngsta eleverna att få stöd och hjälp med svenska och matematik. Men garantin träder i kraft i tider när de flesta kommuner gör besparingar i skolan.

Jenny Edvardsson: Boktips till undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, tipsar om böcker som passar att läsa och arbeta med tillsammans med eleverna.

Elever läser sig jorden runt: ”Ställen jag aldrig hört om”

Tidigare har eleverna på Stallarholmsskolan i Strängnäs kommun läst ända till Haparanda tillsammans, och förra våren läste de ett ton böcker. Nu har de upptäckt världen genom att läsa sig jorden runt.

Därför är hon kritisk mot läsa-skriva-räkna

Från och med juli är lärare i förskoleklass tvungna att dokumentera alla elever, för att sätta in stöd tidigt för barn som riskerar att inte nå målen. Men utredaren Lisa Heino är kritisk till läsa-skriva-räkna-garantin.

Kämpe i maffiavärld

Unga killar i den kriminella världen engagerar sig mot sexuella övergrepp. Kim Olin ger ut sin tionde och sista ungdomsbok i spänningsserien Pulverland, med titeln Järngrepp.

Eminem och Marx i samma paket

På Katedralskolan i Lund får eleverna lära sig att skriva uppsatser genom att analysera hiphoptexter. Diskussionerna blir mer levande och det teoritunga mer tilltalande.

Nya läsa-skriva-räkna-garantin: så påverkas du

I sommar träder läsa-skriva-räkna-garantin i kraft. Redan i höst räknar Skolverket med att fler elever får stöd.

Han tar sin fantasy till klassrummet

En lek med barnen fick läraren Christoffer Olsson att vilja skriva en bok. I hans andra fantasybok har de egna sönerna gett namn åt karaktärerna.

Rapporter om litteracitet

What and How Kids Are Reading 2019

The Book-Reading Behaviours of Pupils in British and Irish Schools. (pdf)

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är Skolforskningsinstitutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

I sin avhandling har Martin Göthberg undersökt hur gymnasieelever förstår dramatext i en process - från en första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen i form av teaterföreställningar för publik.

Samma lärare – olika praktiker?: en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

Hur organiseras och struktureras undervisning i skolämnena matematik och historia som förutsättningar för literacypraktiker? Det är en av frågorna som Monica Egelström utforskar i sin avhandling.

Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives

Emilia Carlssons forskning visar att strukturell språkförmåga, mätt med test på ord och meningsnivå, har stor betydelse för läsförmåga och återberättande hos barn med autism, men att språkförmågan inte kan förklara alla svårigheter.

Skrivande och blivande: konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

Sofia Pulls har undersökt hur skönlitterärt skrivande och skrivande subjekt konstrueras i handböcker och läromedel för skrivande, publicerade i Sverige åren 1979–2015.

Where is the critical in literacy?: Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice

Skolan har möjlighet att använda litteraturläsning som en kritisk plats där elever kan utvecklas, och därmed minska risken för marginalisering. Det visar Elin Sundström Sjödin i sin avhandling.

Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar

Lisa Loenheim har undersökt och analyserat hur 200 gymnasieelever med olika språklig bakgrund tolkar etablerade och tillfälliga sammansättningar.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 6

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan

Serietidningar i skolan gör det möjligt för elever att arbeta med handling och känsla i berättelser och visar hur lärares och elevers personliga erfarenheter med serier bidrar till klassrumsarbetet, skriver Lars Wallner, LiU, i Venue.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Jakten på dyslexin : Fördelar och styrkor

Finns det fördelar och styrkor med att ha dyslexi? Både experter och personer med dyslexi vittnar om det. Vi träffar bland annat  Adam, en 19-årig filmskapare som delar med sig av sina dyslektiska erfarenheter. (webb-tv)

Læsevejledere skal være varsomme med at bruge Ordblindetesten til elever i specialtilbud

Den nationale ordblindetest er udviklet til elever, hvor ordblindhed er den eneste åbenlyse forklaring på deres læsevanskeligheder. Det kan derfor være misvisende at bruge testen på specialskoler, lyder ekspertsvaret om en elev med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Nota vil slå fordomme om ordblindhed ned med viden

Ordblindhed forbindes ofte med lavere intelligens og dårlige uddannelsesmuligheder. Men det er fordomme uden hold i virkeligheden, lyder grundbudskabet i en kampagne fra Nota. Kampagnen har 13 bud på, hvordan lærere kan hjælpe til med at bekæmpe fordommene.

Läkarstudenten Josefin har dyslexi – klarar utbildningen med smarta hjälpmedel

Medan klasskompisarna började läsa romaner på svenskalektionerna i skolan fick Josefin välja barnböckerna. Då trodde hon att hon var trögtänkt – nu är hon snart klar med läkarprogrammet.

Allt fler med funktionsnedsättning pluggar vidare

Den digitala utvecklingen har bidragit stort till att allt fler personer med till exempel adhd eller dyslexi går vidare till högre studier. 2018 fick drygt 17 000 studenter särskilt pedagogiskt stöd vid landets universitet och högskolor.

Svært at teste tosprogede elever med ringe dansk ordforråd for ordblindhed

Risikotesten for ordblindhed omfatter elever med dansk som andet sprog i de yngste klasser. Andre test kan bruges til ældre tosprogede elever, som har et grundlæggende ordforråd på dansk. Anderledes ser det ud med elever med ringe erfaring med de danske bogstavers lyde.