Litteracitet

Att utveckla förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Lärande och datateknik ska öka lusten att läsa 

Datateknik ska i ett planerat projekt vid LTU ge barn och unga bättre läskunskap. Åsa Gardelli, biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik är involverad i projektet och tror mycket på det.

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket. ”Det kan bli ett stort problem i förlängningen”, säger Ulrika Wolff, professor i pedagogik.

”Blir nog ett bra redskap för alla”

Dataspelsteknik ska hjälpa barn och unga i särskolan med läsförmågan. Det är tanken från Luleå tekniska universitets sida, en idé som Ingrid Renberg, ordförande för FUB i Luleå tror på.

Fortbildning
Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Teachers record themselves reading aloud

Teachers at a Shorewood, Ill., elementary school are recording themselves reading children’s books to help promote reading and connect with students while schools are closed during the coronavirus pandemic.

Five-year-olds who use technology more have higher literacy scores, study finds

Children who shun screens score lowest, study finds.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!

Borrowing a literacy strategy from band class

Students learning to read music need to work on a skill called audiation, which is akin to subvocalization in literacy, writes Brian Campbell, a middle-school band director. Campbell notes in this blog post that teachers can help struggling readers strengthen their ”inner voice” by having them reread passages to focus on inflection and rhythm, start at different points in the text so they can’t rely on memorization, and discuss mistakes after the exercise is over.

Educational Leadership exclusive: The promise of slow reading

Within our society’s growing culture of ”busyness,” schools have an important counter role to play. One critical antidote to this epidemic of overload is to reorient reading instruction to cultivate intentionally present, mindful readers. Learn five ways to foster immersive reading through daily classroom practice in Educational Leadership.

The literary magic in combining teacher and student expertise

Though reading difficulties can be varied and complex, students often have solutions if a school’s most valuable resource – the teacher – works backward to find them. When schools commit to teacher expertise, a student can succeed across content areas, grade levels, and language experiences, regardless of what’s making reading difficult.

Forskning slår hål på myten att killar läser mindre än tjejer

Stämmer det att killar läser mindre än tjejer? Och när lägger folk tid på läsning? Detta är några av de frågor som hamnar i ljuset i en nyligen publicerad forskningsartikel om läsning av ljudböcker.

Educational Leadership: Drawing on reading science without starting a war

Recent research into reading has revealed much about how people learn to read, and Benjamin Riley, founder and executive director of Deans for Impact, expresses optimism that educators might adopt much of this reading science into how they teach reading without triggering new ”reading wars” between advocates of phonics and whole language. Read his suggestions for how to advocate for ”reading science” in Educational Leadership.

Vänta med helheten

Skolor använder sig av olika läsinlärningsmetoder. ­Alarmerande, enligt forskaren, logopeden och bloggaren Anna Eva Hallin, som är övertygad om att ljudmetoden är den mest effektiva för nybörjarläsare.

Manillaskolan stärker elevers läs- och skrivutveckling med R2L-pedagogik

Sedan 2015 har Manillaskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Stockholm, arbetat med att utveckla Reading to learn (R2L) i sin pedagogik för att stärka elevers läs- och skrivutveckling. Igår eftermiddag bjöd Manillaskolan in både interna och externa intressenter för att berätta om detta arbete. Samtidigt delades diplom ut till 16 lärare som har arbetat enligt R2L-principerna.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 8-9 september i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!

What Kids Are Reading: 2020 Edition

Based on the reading records of more than 7.6 million students—who read more than 271 million books during the last school year—the new 2020 report explores which books students read most, how that reading practice impacts achievement, and what you can do to maximize growth. (pdf)

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket. ”Det kan bli ett stort problem i förlängningen”, säger Ulrika Wolff, professor i pedagogik.

”Vi måste få ungdomar att läsa mer böcker”

Tack vare liberala reformer presterar nu svenska 15-åringar bättre än genomsnittet hos jämförbara länder, enligt den senaste PISA-undersökningen. Läsning av skönlitteratur har dock minskat mer i Sverige än i andra OECD-länder. En oroande och en trend som måste brytas, skriver bland andra Helene Odenljung (L)

Skolhunden Izzy lyssnar när eleverna läser

Elever som behöver extra stöd i i skolan får hjälp av en lurvig, fyrbent medhjälpare. Flera barn på Krusboda skola i Tyresö har blivit bättre på läsning sedan skolhunden Izzy blev en del i undervisningen.

”Blir nog ett bra redskap för alla”

Dataspelsteknik ska hjälpa barn och unga i särskolan med läsförmågan. Det är tanken från Luleå tekniska universitets sida, en idé som Ingrid Renberg, ordförande för FUB i Luleå tror på.

Dataspel ska hjälpa elever i särskolan med läsförståelse

Med hjälp av en applikation ska elever i särskolan få bättre läsförmåga. Det är tanken bakom ett nytt projekt som snart väntas dra igång på Luleå tekniska universitet.

Lärande och datateknik ska öka lusten att läsa 

Datateknik ska i ett planerat projekt vid LTU ge barn och unga bättre läskunskap. Åsa Gardelli, biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik är involverad i projektet och tror mycket på det.

Children are reading less than ever before, research reveals

Just a quarter of under-18s read each day, study shows in run-up to World Book Day.

”Enorm björntjänst att inte lära våra elever skriva för hand”

Att kunna skriva för hand har betydelse för lärandet, visar studier. Gymnasieläraren Filippa Mannerheim varnar för att elever stavar och skriver sämre på grund av att de inte lärt sig handskrift.

Rapporter om litteracitet

What Kids Are Reading: 2020 Edition

Based on the reading records of more than 7.6 million students—who read more than 271 million books during the last school year—the new 2020 report explores which books students read most, how that reading practice impacts achievement, and what you can do to maximize growth. (pdf)

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Scaffolding writing : four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis

Britta Hannus-Gullmets har i sin avhandling utforskat hur färdigheter i läsning och skrivning utvecklas när skrivandet stöttas av auditiv feedback i samarbete med en lärare.

Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet

Genom att undersöka skrivprocesser på högskolan belyser Sofia Horts avhandling frågan om hur studenters dagliga akademiska skrivande blir till.

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on impact, pathways, and interventions

Hilma Forsman har forskat om utbildning som en möjlig interventionsväg för att förbättra placerade barns framtidsutsikter.

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Jenny Uddling vill med sin avhandling bidra med kunskaper om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever.

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet

Susanne Staf har utforskat centrala aspekter av de literacyförväntningar som elever i grundskolan möter i historieämnet.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket. ”Det kan bli ett stort problem i förlängningen”, säger Ulrika Wolff, professor i pedagogik.

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.