Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Satsning på läskunnighet stoppade stöket

Specialpedagogerna trodde inte det var sant. Lästestet visade att det fanns barn på deras skola som var analfa­beter­ – trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet för ett omfattande arbete som i slutändan lyckades vända en skola i kris.

Replik: Växande segregation försvårar för lärare

Att läsa, skriva och räkna är kvaliteter som från start ska prioriteras och integreras i elevernas lärande. Det vet lärarna, men de blir inte lyssnade till, när de pekar på de extra behov, som enskilda elever kräver för att målen ska uppfyllas. Det får konsekvenser längre upp i utbildningssystemet, skriver Inge Johansson i en replik till ledaren ”Högskolan är inte till för alla”.

Fortbildning
Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Samverkan mellan skola och bibliotek stärker barns läsning

Lärare, skol- och barnbibliotekarier kan dra nytta av varandras kompetenser. Alla yrkeskategorierna arbetar med att stärka barns läsning. Fast de har olika ingång i arbetet.

How to get kids to read books

Harwich and Dovercourt High School is focused on the benefits that reading books outside the classroom can bring.

Åke Sandstedt: Det är dags för lärarkåren att ta av sig offerkoftan

Lärare behöver vara goda förebilder, både vad gäller djupa ämneskunskaper och i att våga ifrågasätta och stå upp för en demokratisk och human världsbild. Det skriver Åke Sandstedt, författare samt pensionerad lärare i religion, psykologi och svenska.

Beyond NAEP: Experts seek ways to address US ‘reading crisis’

A new Educational Testing Service report recommends ways assessments can better diagnose gaps in knowledge and improve learning.

Creative ways to get kids to thrive in school

To get young kids to thrive in school, we need to do more than teach them how to read and write – we need to teach them how to manage their emotions, says educator Olympia Della Flora. (webb-tv)

Undervisning som stärker elevernas språk och identitet

På höstlovet föreläste Amanda Hartman, från Teachers College Reading and Writing Project, för lärare inom Göteborgs Stad. Temat var språk och identitet. Amanda Hartman menar att lärare kan stärka elever att tro på sig själva och sin förmåga i läs- och skrivundervisningen.

Tips and tricks parents can use to nurture a love of reading in kids

Raising kids to love reading often comes down to forming habits, family norms and intrinsic motivation. A lot of it starts by parents modeling their own love of books.

Læs og forstå

Skærmene får skylden for et fald i danske elevers læsefærdigheder i ny undersøgelse. Men er det nu også den mest sandsynlige forklaring?

Scientific evidence on how to teach writing is slim

Students’ writing improves when they have step-by-step guides for writing in different genres as well as for grammar and punctuation, according to an analysis of 14 studies by researchers at Johns Hopkins University School of Education, plus researchers in Belgium and the UK. The researchers also found that successful writing instruction thrives in classrooms that are ”exciting, social and noisy.”

4 keys to achieving reading proficiency

There are several ways to help improve reading proficiency among students, suggests Laura Bemus, Title I funding specialist at Kids Read Now and assistant superintendent for Greenville City Schools. Bemus shares how her district found success by working on reading strategies, expanding the school day and year, engaging families and giving students access to books they enjoy.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Ras för läslusten i Pisa: ”Läsa är ingen prestation”

Svenska elevers läslust har minskat sedan förra Pisa-undersökningen. Anne-Marie Körling, lärare och tidigare läsambassadör, tipsar lärare om att skippa allt prat om krav.

”Tidigt stöd avgörande för ökad likvärdighet”

Om Sverige alla elever ska kunna läsa, skriva, räkna när de lämnar trean behövs 5 000 nya speciallärare, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Här har eleverna lektioner i läsförståelse: ”Får stora konsekvenser”

Högstadieeleverna på Stenhammarskolan i Flen har sedan några år tillbaka lektioner i läsförståelse.

”Pojkar gynnas av den digitala läsningen”

I Sverige anser 40 procent av 15-åringarna att läsning är ”slöseri med tid”, enligt den senaste Pisamätningen. Trots detta höjer Sverige sitt resultat i läsförståelse i mätningen – framför allt är det killarna som förbättrar sig. En förklaring kan vara en ökad användning av multimedialt lärande i skolan, tror svenskläraren Annika Sjödahl.

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Satsning på läskunnighet stoppade stöket

Specialpedagogerna trodde inte det var sant. Lästestet visade att det fanns barn på deras skola som var analfa­beter­ – trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet för ett omfattande arbete som i slutändan lyckades vända en skola i kris.

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet, skriver Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, m.fl.

”Dyslektiska barn har rätt att lära sig läsa – med ögonen”

Ska Sverige, som det föregångsland det är, leda världen mot en modern, inkluderande och lustfylld analfabetism? skriver Ann-Charlotte Marteus på ledarplats.

”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Personligen menar jag att alla behöver stå upp för det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande, skriver läraren Sara Bruun i ett blogginlägg.

Rapporter om litteracitet

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

What and How Kids Are Reading 2019

The Book-Reading Behaviours of Pupils in British and Irish Schools. (pdf)

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on impact, pathways, and interventions

Hilma Forsman har undersökt om utbildning som en möjlig interventionsväg för att förbättra placerade barns framtidsutsikter.

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Jenny Uddling vill med sin avhandling bidra med kunskaper om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Ann-Christina Kjeldsens forskning handlar om språkleksprogram med syfte att förebygga lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken.

Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms

Det övergripande syftet med Monica Bravo Granströms avhandling är att få en bättre förståelse för lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer.

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Anna Lindholm har forskat om flerspråkiga mellanstadieelevers läsförståelse på svenska.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet, skriver Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, m.fl.

”Dyslektiska barn har rätt att lära sig läsa – med ögonen”

Ska Sverige, som det föregångsland det är, leda världen mot en modern, inkluderande och lustfylld analfabetism? skriver Ann-Charlotte Marteus på ledarplats.

”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Personligen menar jag att alla behöver stå upp för det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande, skriver läraren Sara Bruun i ett blogginlägg.

”Inte ett barn till ska behöva utstå denna diskriminering”

Vi pratar om vikten av en likvärdig skola, men hur kan det då komma sig att elever systematiskt kan bli missbedömda och hållas utanför i en provsituation på grund av att man värderar olika sätt olika. Det värsta är att instruktionerna kommer ifrån högsta ort: Skolverket, skriver debattören Susanna Cederquist.

Ny dom: Diskriminering att inte tillåta hjälpmedel vid nationella prov

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska.  Advokaten som driver fallet rekommenderar kommuner att inte följa Skolverkets direktiv.

Ny dom: Diskriminering att inte tillåta hjälpmedel vid nationella prov

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska. Advokaten som driver fallet rekommenderar kommuner att inte följa Skolverkets direktiv.