Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Selmas Ettlingar – skolbarn i Karlstad gör egen bok

I det nya barnboksprojektet Selmas Ettlingar hjälper författaren Malin Edgren förstaklassare i Karlstad att hitta sin fantasi och lära sig rimma. Resultatet ska bli en egen bok, men syftet är att främja läsandet.

Fortbildning för dig som är
Gymnasielärare i svenska

Gymnasielärare i svenska

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i läroplanen sträcker sig från allt mellan muntlig och skriftlig framställning till argumentationsteknik och skönlitteratur. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Digitala hjälpmedel stärker läsutvecklingen

Alla elever utvecklar inte de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. Men det går att stärka alla elevers läsutveckling genom digitala hjälpmedel. Till exempel kan digitala tester hjälpa läraren att individanpassa undervisningen.

Digitala hjälpmedel underlättar för lärare och elever

Att lära sig läsa är ett av de viktigaste målen vi har i vårt utbildningssystem. Det är grunden till alla andra ämnen i skolan, och en förutsättning för att man aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Det är dock inte alla elever som utvecklar de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. I en ny studie vid Linnéuniversitetet har Thomas Nordström undersökt två metoder för att förbättra elevers läs- och skrivfärdigheter.

Svenska åk 4-9: En dag som…

Om du hade möjligheten att en dag få välja att vakna upp som en helt ny person – vem hade du valt? Annika Sjödahl tipsar om en lektion där eleverna inträder i en valfri roll kopplat till aktuell läsning.

Svenska för årskurs 1-6: Kortskriva – 52 tips på uppgifter! 

Clara Höglund stimulerar elevernas skrivande med olika sorters uppgifter. Det kan vara dikter, filosofiska funderingar, tankar kring aktuella händelser eller miniberättelser (52 upplägg medföljer).

Svenska för årskurs 1-6: Funderingsboken

Clara Höglund stimulerar elevernas skrivande med olika sorters uppgifter. Skrivandet kan kombineras med läsning av Funderingsboken där läraren kan samla barnens tankar om olika saker.

Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse

Uppsatsen ”Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse” av Anna Lindholm är skriven inom ramen för ett VR-finansierat projekt (pdf).

Högläsning och samtal om text i förskolan

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Här får du förslag på hur du kan arbeta med högläsning, samtal om text och ordna läsvänliga miljöer på din förskola.

Synliggöra läsningen på kartor

Att synliggöra sin läsning kan vara ett sätt att skapa läsintresse och läsmotivation. Jenny Edvardsson arbetar med Google Maps och skapar bokkartor där hon för in sin läsning.

Teacher voice: We need phonics, along with other supports, for reading

Phonics should be included in a strong reading curriculum along with other approaches, according to Kathleen Mikulka, a teacher in Maine. In this commentary, she calls for an overhaul of the way teachers are trained and she suggests there is a ”middle way” to teach reading.

Ladda upp inför läslovet

Vecka 44 är det lov – ett bra tillfälle att läsa. Skolverket har samlat en mängd tips på hur du kan stötta eleverna i att hitta läsglädjen, bland annat genom att hålla samtal om text, vara en läsande förebild och samarbeta med biblioteket.

Fler nyheter

Why do dyslexic students do worse at university?

Too many university staff are sceptical about dyslexia diagnoses, and fail to give students the support they need.

Selmas Ettlingar – skolbarn i Karlstad gör egen bok

I det nya barnboksprojektet Selmas Ettlingar hjälper författaren Malin Edgren förstaklassare i Karlstad att hitta sin fantasi och lära sig rimma. Resultatet ska bli en egen bok, men syftet är att främja läsandet.

Rapporter om litteracitet

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är Skolforskningsinstitutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen. (pdf)

Bibliotek 2017 – Offentligt finansierade bibliotek

Fler skolbibliotek, men färre unika gatuadresser där det finns andra typer av bibliotek har lett till en sammanlagd minskning av biblioteksanvändningen i Sverige. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

Djamila Fatheddines avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan

Serietidningar i skolan gör det möjligt för elever att arbeta med handling och känsla i berättelser och visar hur lärares och elevers personliga erfarenheter med serier bidrar till klassrumsarbetet, skriver Lars Wallner, LiU, i Venue.

Cognitive foundation skills following vocational versus general upper-secondary education: A long-term perspective

I Sverige syns stora skillnader i läsförmåga hos de som gått yrkesutbildningar med olika stor andel allmänna ämnen.

Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9?

Den här artikeln handlar om tillförlitlighet i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska i årskurs nio. I undersökningen tillämpas statistiska metoder för att fastställa i vilken mån läsprovet lever upp till etablerad internationell standard för reliabilitet i kunskapsprov av motsvarande karaktär.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Why do dyslexic students do worse at university?

Too many university staff are sceptical about dyslexia diagnoses, and fail to give students the support they need.

Dyslexisatsning drabbar små barn med språkstörning

Den långa kön för dyslexiutredning för skolbarn har halverats men priset betalas av små barn med språkstörning. De får nu vänta i sex månader. Därmed klarar inte Värmlands landsting vårdgarantin.

Ny uddannelse styrker skoler med ordblindelærere

Flere skoler har efterlyst en efteruddannelse, som klæder lærere på til at undervise ordblinde elever. Efterspørgslen hænger sammen med den nationale ordblindetest. De første lærere er i gang med uddannelsen, som består af tre moduler fra andre uddannelser.

Kompisarna Maja och Frida stöttar varandra

Bland besökarna på Dysleximässan hittar vi kompisarna Maja och Frida, som båda har läs- och skrivsvårigheter.

Tar strid för rätten till hjälpmedel

Elever med dyslexi har stämt kommuner och Skolverket för diskriminering under de nationella proven. Saga Lööf är en av dem.

Matt Hancock dyslexia struggles ‘strengthen case against cuts’

Campaigners seize on health secretary’s remarks stressing importance of early diagnosis.