Litteracitet

Att utveckla förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Framgångsrikt läsprojekt på Drottninghögskolan

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s konvention, som blivit svensk lag. På Drottninghögskolan lär eleverna sig läsa på idrottslektionen. ”Att kunna läsa är en demokratisk rättighet”, säger Tina Persson, studiepedagog.

Nye läsambassadören – son till en analfabet

Göteborgaren Bagir Kwiek, 47, är Kulturrådets nya läsambassadör med uppdrag att sprida läslust och få fler att hitta till litteraturen.

Professorn: “Dagens barn bör läsa längre texter“

SVT Västmanland har tidigare rapporterat om vikten av läsförståelse och hur barn som läser mycket får fördelar längre fram i livet.

Fortbildning
Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Fler elever ska vilja läsa när Botkyrkaprojekt blir permanent

Nästan varannan elev tappar i läsförmåga under sommarlovet visar forskning från Linnéuniversitetet. Med läsfrämjande projektet Läsa äger vill Botkyrka kommun skapa läslust bland unga.

Muntligt berättande i den språkutvecklande undervisningen

Muntligt berättande väcker elevernas lust till språket och blir en ingång till böckernas värld. När elever får bearbeta och återberätta sagor underlättar det också deras textskrivande. Det säger Ola Henricsson, lärare och doktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet.

3 ways to encourage reluctant readers

Teachers can help to coax even reluctant readers to embrace reading, writes fourth-grade teacher Shyla Middleton. In this blog post, Middleton offers three suggestions to help students enjoy reading, such as providing digital libraries that include children’s literature and graphic novels in multiple formats and languages.

The promise of slow reading

Within our society’s growing culture of ”busyness,” schools have an important counter role to play. One critical antidote to this epidemic of overload is to reorient reading instruction to cultivate intentionally present, mindful readers. Learn five ways to foster immersive reading through daily classroom practice in Educational Leadership.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Strukturerad läsutveckling i Karlskoga

Therese Mattsson tar på sig lässjalen, tänder läslyktan och lugnet sänker sig i grupprummet på Stråningstorpsskolan i Karlskoga. Det är undervisning för en grupp elever i årskurs 3 om lässtrategin Att koppla text till sina egna erfarenheter.

BHS algebra teachers working to combat math anxiety, improve math literacy

Three ninth-grade algebra teachers in Minnesota are working together to help students overcome math anxiety and improve their skills and performance to meet state education standards. The teachers share lessons, homework assignments and resources, and take turns making daily videos reviewing the concept taught that day, so students can watch as many times as they need to master the material.

Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

Ordförrådet är det som har allra störst betydelse när det gäller utvecklingen av läsförståelse hos barn med cochleaimplantat (CI). Det har forskare vid Luleå tekniska universitet kunnat visa.

UR: Serier i klassrummet – lärorikt och högljutt

Serier har länge varit populär läsning, men används sällan i skolan. Genom film, tv-spel och tidningar når serieberättelser idag fler och fler. Kombinationen av text och bild gör serierna till annorlunda läsning som kan roa, lära och provocera. Men kan man vara för gammal för att läsa serier? Eller är serier gammalmodigt? Lars Wallner, postdoktor i pedagogik och didaktik, berättar (webb-tv).

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Flerspråkigt förskolebibliotek ska öka läsning hemma

Förra veckan fick Vattentornets förskola ett eget minibibliotek. Förhoppningen är att det ska bidra till att öka något som under lång tid minskat i hemmen, nämligen läsning för barn.

Professorn: “Dagens barn bör läsa längre texter“

SVT Västmanland har tidigare rapporterat om vikten av läsförståelse och hur barn som läser mycket får fördelar längre fram i livet.

Därför är läsförståelsen ”avgörande för samhället vi skapar” – bibliotekspedagogen förklarar

Pia Carlsson, bibliotekspedagog i Norberg, ser hur barnen som läser mycket får fördelar i livet och har enklare att fatta beslut, göra sig förstådda och komma på nya idéer.  

Här är skolbiblioteket viktigt för barnen: ”Läser varje dag”

På Adolfsbergsskolan i Örebro arbetar man aktivt med att öka intresset för bokläsning bland barnen. Enligt skolbibliotekarien Antonia Simonovic går det att nå snabba resultat med enkla åtgärder. ”Det handlar om att uppmuntra barnen på ett positivt sätt”, säger hon.

Lista: Här är böckerna som lånas mest på skolbiblioteket

Läskiga böcker, kärleksböcker och roliga böcker slår sig in på listan bland de mest lånade på skolbiblioteket i Adolfsberg.

Aleksandra Boscanin: Barnens läslust är både skolans och föräldrarnas ansvar

Svenska elever har blivit bättre på att förstå innehållet i olika texter, men attityden till läsning har blivit mer negativ. Särskilt nedslående är den minskade läsningen av skönlitteratur, något som inte kan kompenseras med ökad läsning av nyheter, skriver Aleksandra Boscanin på ledarplats.

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

Nye läsambassadören – son till en analfabet

Göteborgaren Bagir Kwiek, 47, är Kulturrådets nya läsambassadör med uppdrag att sprida läslust och få fler att hitta till litteraturen.

Framgångsrikt läsprojekt på Drottninghögskolan

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s konvention, som blivit svensk lag. På Drottninghögskolan lär eleverna sig läsa på idrottslektionen. ”Att kunna läsa är en demokratisk rättighet”, säger Tina Persson, studiepedagog.

Nya romska läsambassadören: ”ett viktigt symboliskt värde”

Nu är det klart vem som blir Kulturrådets nya läsambassadör – ett uppdrag som den här gången har ett uttalat fokus på den romska minoriteten.

Rapporter om litteracitet

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Scaffolding writing : four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis

Britta Hannus-Gullmets har i sin avhandling utforskat hur färdigheter i läsning och skrivning utvecklas när skrivandet stöttas av auditiv feedback i samarbete med en lärare.

Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet

Genom att undersöka skrivprocesser på högskolan belyser Sofia Horts avhandling frågan om hur studenters dagliga akademiska skrivande blir till.

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on impact, pathways, and interventions

Hilma Forsman har forskat om utbildning som en möjlig interventionsväg för att förbättra placerade barns framtidsutsikter.

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Jenny Uddling vill med sin avhandling bidra med kunskaper om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever.

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet

Susanne Staf har utforskat centrala aspekter av de literacyförväntningar som elever i grundskolan möter i historieämnet.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Ann-Christina Kjeldsens forskning handlar om språkleksprogram med syfte att förebygga lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet, skriver Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, m.fl.

”Dyslektiska barn har rätt att lära sig läsa – med ögonen”

Ska Sverige, som det föregångsland det är, leda världen mot en modern, inkluderande och lustfylld analfabetism? skriver Ann-Charlotte Marteus på ledarplats.

”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Personligen menar jag att alla behöver stå upp för det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande, skriver läraren Sara Bruun i ett blogginlägg.

”Inte ett barn till ska behöva utstå denna diskriminering”

Vi pratar om vikten av en likvärdig skola, men hur kan det då komma sig att elever systematiskt kan bli missbedömda och hållas utanför i en provsituation på grund av att man värderar olika sätt olika. Det värsta är att instruktionerna kommer ifrån högsta ort: Skolverket, skriver debattören Susanna Cederquist.

Ny dom: Diskriminering att inte tillåta hjälpmedel vid nationella prov

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska.  Advokaten som driver fallet rekommenderar kommuner att inte följa Skolverkets direktiv.