Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Dags för mer sci-fi på skolornas läslistor

Science fiction låter oss kika på mänskligheten med ett utifrånperspektiv. Det är stor litteratur – perfekt att sätta i händerna på barn och unga.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

How video games can teach reading just as well as books

Video games based on digital narratives can help students learn and engage with reading, according to some teachers who use such games in their classrooms. School-based occupational therapist and former fourth-grade teacher Ivan Kaltman describes how he and his colleagues used a narrative role-playing game he developed to improve student read-alouds.

Forskare: Bilden av läsning förr behöver nyanseras

I debatten om barns och ungas läsning framstår det ofta som att läsvanorna i och med den teknologiska utvecklingen har gått från koncentrerad djupläsning till ytlig och fragmentarisk läsning. Men var det verkligen annorlunda förr? Det har forskare vid Högskolan i Borås undersökt.

Matilda Ernkrans inviger forskarkongress om barn- och ungdomslitteratur

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kommer att hålla ett öppningsanförande vid konferensen IRSCL Congress 2019 i Stockholm onsdag den 14 augusti. Konferensen är världens största internationella kongress inom ämnet barn- och ungdomslitteratur och hålls i år i Stockholm.

Läsning i skolan samma som på 60-talet

När det gäller läsning i skolan är mycket sig likt sedan starten av den moderna grundskolan. Oavsett om eleverna läser digitalt eller i tryckt format, så ställs krav på hur läsningen ska gå till.

Läsning i skolan – allt har inte förändrats på 50 år

Har det någonsin funnits en läsandets guldålder, då alla barn fördjupat sig i så kallad ”god” litteratur? Möjligen, men åtminstone inte i den svenska grundskolan i slutet på 60-talet. Det visar forskning från Högskolan i Borås som finansierats av Vetenskapsrådet.

Snabba råd om läs- och skrivsvårigheter

Att kunna läsa och skriva är en grundförutsättning för att orka hänga med i alla ämnen. Därför är det viktigt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. Men hur gör man det?

Forskere: Grammatik i skolen gør ikke børnene bedre til at skrive

Grammatik-øvelser giver ro i klassen, men de hjælper ikke på det skriftlige sprog, fortæller forsker bag ny rapport.

Vad sa du fröken?

”Vad sa du fröken?” är ett kartläggningsmaterial för bedömning av nybörjarelevers tal och språk. Materialet vänder sig till specialpedagoger med fördjupade kunskaper inom tal och språk, lågstadielärare, förskollärare med flera.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Dags för mer sci-fi på skolornas läslistor

Science fiction låter oss kika på mänskligheten med ett utifrånperspektiv. Det är stor litteratur – perfekt att sätta i händerna på barn och unga.

Jakten på dyslexin : Högskolan

Att söka till högskolan för en person med dyslexi kan kännas läskigt. Men det finns bra hjälpmedel. Emilia Salmi Sunnerdahl är en gymnasist som siktar mot högskola och en akademisk karriär. Tor Ghai kom inte in på högskolan då han inte fick, eller får, använda talsyntes på högskoleprovet. Idag utbildar han lärare och elever på universitet om studieteknik för dyslektiker. (webb-tv)

”När skolan stänger borde biblioteket hålla öppet”

Bibliotek stänger eller drar ner på öppettiderna rejält under sommarlovet. Så borde det inte vara. Möjligheten att låna böcker är särskilt viktig på sommaren, skriver Karin Dovstad på ledarplats

”Barn vill läsa de förbjudna böckerna”

Jonas Hassen Khemiri föreläste idag i Karlstad om läskunnighet och elevers minskade läsvanor. Själv lockades han som barn till den farliga litteraturen.

Jakten på dyslexin : Skolan och diagnosen

Kan skolan förvänta sig att en elev med dyslexi ska klara skolan på lika villkor som övriga? Hösten 2018 stämmer en 12-årig flicka sin kommun för att hon inte får använda sina hjälpmedel vid det nationella provet. För sju år sedan träffade vi Malin, vars mamma bara trodde dottern var lat. När dyslexidiagnosen kom så öppnades en stor förståelse hemifrån, men skolan förblev tuff. (webb-tv)

Lärarrummet : Ivans dröm är att få gå i skolan

Ivan är rom och född i Bulgarien. Hans högsta dröm är att få börja skolan. Men på grund av fattigdom och arbetslöshet har hans föräldrar gett sig ut på en lång resa i Europa, som började när Ivan bara var några år gammal. Därför har han missat de första åren i skolan. När Ivan kommer till Sverige som nioåring har hans jämnåriga kompisar redan börjat trean. Vi träffar Ivan och hör hur det gick med drömmen om att få lära sig läsa och skriva. (webb-tv)

Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet – tar plats i läroplanen

Den 1 juli 2019 börjar reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Nu har regeringen fattat beslut om ändringar i läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan som innebär att läsa-skriva-räkna-garantin synliggörs i läroplanen.

Läsa, skriva, räkna-garanti när kommunerna sparar

Från och med i höst garanteras de allra yngsta eleverna att få stöd och hjälp med svenska och matematik. Men garantin träder i kraft i tider när de flesta kommuner gör besparingar i skolan.

Jenny Edvardsson: Boktips till undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, tipsar om böcker som passar att läsa och arbeta med tillsammans med eleverna.

Elever läser sig jorden runt: ”Ställen jag aldrig hört om”

Tidigare har eleverna på Stallarholmsskolan i Strängnäs kommun läst ända till Haparanda tillsammans, och förra våren läste de ett ton böcker. Nu har de upptäckt världen genom att läsa sig jorden runt.

Rapporter om litteracitet

What and How Kids Are Reading 2019

The Book-Reading Behaviours of Pupils in British and Irish Schools. (pdf)

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms

Det övergripande syftet med Monica Bravo Granströms avhandling är att få en bättre förståelse för lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer.

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Anna Lindholm har forskat om flerspråkiga mellanstadieelevers läsförståelse på svenska.

Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

I sin avhandling har Martin Göthberg undersökt hur gymnasieelever förstår dramatext i en process - från en första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen i form av teaterföreställningar för publik.

Samma lärare – olika praktiker?: en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

Hur organiseras och struktureras undervisning i skolämnena matematik och historia som förutsättningar för literacypraktiker? Det är en av frågorna som Monica Egelström utforskar i sin avhandling.

Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives

Emilia Carlssons forskning visar att strukturell språkförmåga, mätt med test på ord och meningsnivå, har stor betydelse för läsförmåga och återberättande hos barn med autism, men att språkförmågan inte kan förklara alla svårigheter.

Skrivande och blivande: konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

Sofia Pulls har undersökt hur skönlitterärt skrivande och skrivande subjekt konstrueras i handböcker och läromedel för skrivande, publicerade i Sverige åren 1979–2015.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 6

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Jakten på dyslexin : Högskolan

Att söka till högskolan för en person med dyslexi kan kännas läskigt. Men det finns bra hjälpmedel. Emilia Salmi Sunnerdahl är en gymnasist som siktar mot högskola och en akademisk karriär. Tor Ghai kom inte in på högskolan då han inte fick, eller får, använda talsyntes på högskoleprovet. Idag utbildar han lärare och elever på universitet om studieteknik för dyslektiker. (webb-tv)

Jakten på dyslexin : Skolan och diagnosen

Kan skolan förvänta sig att en elev med dyslexi ska klara skolan på lika villkor som övriga? Hösten 2018 stämmer en 12-årig flicka sin kommun för att hon inte får använda sina hjälpmedel vid det nationella provet. För sju år sedan träffade vi Malin, vars mamma bara trodde dottern var lat. När dyslexidiagnosen kom så öppnades en stor förståelse hemifrån, men skolan förblev tuff. (webb-tv)

Jakten på dyslexin : Fördelar och styrkor

Finns det fördelar och styrkor med att ha dyslexi? Både experter och personer med dyslexi vittnar om det. Vi träffar bland annat  Adam, en 19-årig filmskapare som delar med sig av sina dyslektiska erfarenheter. (webb-tv)

Læsevejledere skal være varsomme med at bruge Ordblindetesten til elever i specialtilbud

Den nationale ordblindetest er udviklet til elever, hvor ordblindhed er den eneste åbenlyse forklaring på deres læsevanskeligheder. Det kan derfor være misvisende at bruge testen på specialskoler, lyder ekspertsvaret om en elev med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.