Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

The school using giant book murals to encourage reading

An Illinois school’s attempt to encourage students to read has proven popular on social media.

Lucas läsning testas med AI

Artificiell intelligens används nu för att analysera elevernas läsförmåga. Det digitala testet tar bara några minuter. – Metoden ger en bra bild av vad varje elev behöver träna på, säger läraren Catharina Wahlund.

Redovisning av förslag till ändringar i läroplanerna med anledning av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Redovisning av förslag till ändringar i läroplanerna med anledning av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. (pdf)

Fortbildning
Skolbibliotek 2019

Skolbibliotek 2019

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Betydelsen hos sammansatta ord är inte självklar

När det kommer till att lära sig svenska kan sammansatta ord vara en svårighet. I en ny avhandling undersöks hur gymnasieelever med svenska som modersmål, respektive flerspråkiga elever med svenska som andraspråk, tolkar sammansättningar av olika slag.

Bokprat på djupet skapar dynamik

Henrik Birkebos koncept är enkelt – läs samma bok och diskutera den på djupet i klassen. Eleverna tränar också argumentation och retorik genom att presentera sina tankar om bokens innehåll i ett tal inför klassen.

Svenska/Svenska som andraspråk, åk 7-9: THIEVES – En strategi före läsning

Genom ”Thieves” får man en modell som hjälper en att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att man får en överblick över texten innan man börjar läsa, skriver Jenny Edvardsson, Kristianstad, om strategin.

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9: Skriva mikronovell till Skriet

Elevernas uppgift är att skriva mikronoveller till Edward Munchs Skriet. Genom att först genomföra ”bildpromenader” (se tips) skapas ett gemensamt ordförråd då eleverna tillsammans sätter ord på det de ser. Lektionstips av Jennie Rosén, Oxievångsskolan, Malmö.

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9: Tre rader

Ta en promenad i din närmiljö. Fotografera längs vägen. Titta på bilderna och fundera på vilka tankar och känslor du får av dina bilder. Skriv dessa med tre rader! Lektionstips av Malin Larsson, Stockholm.

Skim reading is the new normal. The effect on society is profound

When the reading brain skims texts, we don’t have time to grasp complexity, to understand another’s feelings or to perceive beauty. We need a new literacy for the digital age.

Forskare: Så kan hjärnkunskap lyfta skoleleverna

Hjärnforskning skulle stärka lärarutbildningarna, tror hjärnforskaren Julia Uddén. Läsinlärning och undervisning i svenska som andraspråk är två områden där hjärnforskningen och psykologin kan tillföra något i klassrummen.

Boost reading proficiency

A station rotation model can help teachers improve the efficiency and effectiveness of reading assessments, writes Taryn Fletcher, deputy superintendent of the Camden City School District in New Jersey. Fletcher outlines three steps for implementing this model, including collecting baseline data and turning data into intervention.

Fler nyheter

Redovisning av förslag till ändringar i läroplanerna med anledning av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Redovisning av förslag till ändringar i läroplanerna med anledning av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. (pdf)

Förskolebibliotek ska gynna språkutveckling: ”Vi ser barn med ett rikare ordförråd”

Efter två år med ett förskolebibliotek ser personalen i Saltskog i Södertälje barn med en ökad läslust och en rikare vokabulär.

Dyslexiförbundet: ”Mobilförbudet är ett steg tillbaka”

Statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. Den innehåller bland annat mobilförbud i klassrummen. Dyslexiförbundet tycker att det är fel väg att gå.

Läslyftet lyfte delvis läsningen

De flesta lärare uppskattade Läslyftet och många har påverkats. Men effekterna avtar, visar en utvärdering.

Läsappar hjälper vid svår dyslexi

Läs- och skrivappar kan förbättra läsförmågan hos elever med grav dyslexi lika mycket som traditionell specialpedagogisk undervisning. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet.

Lucas läsning testas med AI

Artificiell intelligens används nu för att analysera elevernas läsförmåga. Det digitala testet tar bara några minuter. – Metoden ger en bra bild av vad varje elev behöver träna på, säger läraren Catharina Wahlund.

The school using giant book murals to encourage reading

An Illinois school’s attempt to encourage students to read has proven popular on social media.

Hunden Yoshi hjälper eleverna läsa

Hunden Yoshi är en uppskattad pedagog på Fornbackaskolan i Södertälje. Tillsammans med kollegan Anna Bågenmark hjälper hon eleverna med arbetet. ”Yoshi hjälper eleverna att få en roligare stund när de läser”, säger Anna.

”Eleverna måste kunna läsa bilder, video och musik”

Svenska skolelevers läsförståelse har vänt uppåt efter några svagare år – men de möts av nya utmaningar när det blir lika viktigt att kunna läsa av bilder och video.

Why do dyslexic students do worse at university?

Too many university staff are sceptical about dyslexia diagnoses, and fail to give students the support they need.

Lektioner från Lektionsbanken

Svenska/Svenska som andraspråk, åk 7-9: THIEVES – En strategi före läsning

Genom ”Thieves” får man en modell som hjälper en att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att man får en överblick över texten innan man börjar läsa, skriver Jenny Edvardsson, Kristianstad, om strategin.

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9: Skriva mikronovell till Skriet

Elevernas uppgift är att skriva mikronoveller till Edward Munchs Skriet. Genom att först genomföra ”bildpromenader” (se tips) skapas ett gemensamt ordförråd då eleverna tillsammans sätter ord på det de ser. Lektionstips av Jennie Rosén, Oxievångsskolan, Malmö.

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9: Tre rader

Ta en promenad i din närmiljö. Fotografera längs vägen. Titta på bilderna och fundera på vilka tankar och känslor du får av dina bilder. Skriv dessa med tre rader! Lektionstips av Malin Larsson, Stockholm.

Se fler lektioner
Fortbildning
Skolbibliotek

Skolbibliotek

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

Läs mer om konferensen
Rapporter om litteracitet

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är Skolforskningsinstitutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen. (pdf)

Bibliotek 2017 – Offentligt finansierade bibliotek

Fler skolbibliotek, men färre unika gatuadresser där det finns andra typer av bibliotek har lett till en sammanlagd minskning av biblioteksanvändningen i Sverige. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Where is the critical in literacy?: Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice

Skolan har möjlighet att använda litteraturläsning som en kritisk plats där elever kan utvecklas, och därmed minska risken för marginalisering. Det visar Elin Sundström Sjödin i sin avhandling.

Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar

lisa Loenheim har undersökt och analyserat hur 200 gymnasieelever med olika språklig bakgrund tolkar etablerade och tillfälliga sammansättningar.

Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

Djamila Fatheddines avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.

A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

Susanna Nordmark har utforskat samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system bestående av arbetsmetod och stödtekniker för mobilt digitalt berättande avsett för lärande och undervisning.

Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

Thomas Nordström har utforskat två metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell läs- och skrivkunnighet.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan

Serietidningar i skolan gör det möjligt för elever att arbeta med handling och känsla i berättelser och visar hur lärares och elevers personliga erfarenheter med serier bidrar till klassrumsarbetet, skriver Lars Wallner, LiU, i Venue.

Cognitive foundation skills following vocational versus general upper-secondary education: A long-term perspective

I Sverige syns stora skillnader i läsförmåga hos de som gått yrkesutbildningar med olika stor andel allmänna ämnen.

Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9?

Den här artikeln handlar om tillförlitlighet i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska i årskurs nio. I undersökningen tillämpas statistiska metoder för att fastställa i vilken mån läsprovet lever upp till etablerad internationell standard för reliabilitet i kunskapsprov av motsvarande karaktär.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Dyslexiförbundet: ”Mobilförbudet är ett steg tillbaka”

Statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. Den innehåller bland annat mobilförbud i klassrummen. Dyslexiförbundet tycker att det är fel väg att gå.

Läsappar hjälper vid svår dyslexi

Läs- och skrivappar kan förbättra läsförmågan hos elever med grav dyslexi lika mycket som traditionell specialpedagogisk undervisning. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet.

Why do dyslexic students do worse at university?

Too many university staff are sceptical about dyslexia diagnoses, and fail to give students the support they need.