Lön och karriär

Här samlar vi lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare

2018-10-02 11:48 Dela:
Mest läst denna månad

Färre lärare än väntat svårt sjuka i covid-19

Lärare i grundskolan löper en klart lägre risk för att drabbas av allvarlig covid-19, enligt en ny studie som publicerats i The New England Journal. ”De löper en halverad risk än andra vuxna”, säger Jonas Ludvigsson, forskaren bakom studien.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Det är ingen tvekan om att grundskolor är den vanligaste platsen för coronautbrott. Övriga arbetsplatser kommer tvåa och gymnasieskolor trea. Men det sker mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige! Lägger man ihop förskola, skola och gymnasium sker 71 procent av coronautbrotten i allmänna miljöer i slutet av året dessa, skriver skolexperten Per Kornhall.

Rektorer med ökade krav

De blir utbrända i dubbelt så hög utsträckning som jämförbara yrkesgrupper. De har ofta ensamma personalansvar för fler än 30 personer, utan stödfunktioner. De har svårt att rekrytera behörig personal. De ekonomiska ramarna blir allt tuffare. Det här är den verklighet som många av landets rektorer i förskolan måste leva i.

Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Hon ser positiva effekter av mer studier hemifrån

Nu under pandemin är det allt fler som jobbar och studerar hemifrån, vilket kan innebära en stor omställning för många. Anna Thorén, Universitetsadjunkt på högskolan i Borås på sektionen för pedagogisk utveckling och forskning menar att även om hemstudier kan vara svårt, kan det ge positiva effekter.

How school leaders can frame tough decisions

When school leaders know how to ask themselves the right questions—and when and how to ask for help—the path forward becomes clearer.

Academedia Academy hjälper skolan hantera coronapandemins utmaningar

Academedia hjälper skolledare och lärare i hela landet att hantera de utmaningar som coronapandemin och distansundervisningen medför. Genom att dela med sig av ett urval av Academedia Academys material för intern kompetensutveckling, ger de ett värdefullt bidrag till den gemensamma utvecklingen av den svenska skolan.

En trygg och säker förskola

Som en garant för rättssäkerhet och likvärdighet på Malmös förskolor. Så beskriver Emma Germundsson materialet Trygg och säker förskola. ”Nu blir nästa steg hur vi kan använda oss av Trygg och säker förskola för att utveckla vår verksamhet”, säger hon.

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

Fortbildning
Källkritik i fokus Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 27 april – 11 maj 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

I takt med att samhället förändras behöver också den källkritiska kompetensen utvecklas. Innehållet berör upphovsrätt, rörlig bild, algoritmer samt argumentationsfel och bedrägliga sanningar. Ta del av den senaste forskningen och aktuella vinklar som vässar ditt och elevernas kritiska förhållningssätt!

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Ledning av livslångt lärande i Norden: en jämförelse – Mot ett systemiskt tillvägagångssätt

I denna promemoria har vi gått in för att jämföra hur styrningen av livslångt lärande har lösts i Norden. Vi granskade i vilken omfattning styrningen av livslångt lärande utgår från förvaltningsområde och i vilken omfattning systemiskt tänkande utnyttjas vid ledningen. I ett systemiskt tillvägagångssätt uppmärksammas helheten, interaktionen mellan dess delar samt hur de ständigt formas om. (pdf)

Digital omställning till följd av covid-19

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19. (pdf)

Internationell utblick – distansundervisning under Covid-19

Studien är till största delen baserad på information och material publicerade i de olika länderna samt ett antal telefonintervjuer och e-postkonversationer. Studien utgår från ländernas hantering under perioden mars till september 2020. Pandemin fortgår vilket gör att situationen ändras från dag till dag. (pdf)

Experten: ”Vanligare att lärare smittar elever än tvärt om”

Den främsta smittkällan i skolan är andra lärare. Det säger smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund – som i sitt arbete nästan helt övergått till att syssla med covid. ”Eventuellt smittar lärare elever, men i extremt få fall smittar elever lärare”, säger han.

Teachers say government’s ‘mini-exam’ proposal is ‘flawed and cheeky’

Teachers have called a government proposal for students to take mini exams to help with grading this year “flawed” and “cheeky”. Meanwhile, a leading union has raised concerns over the workload it would add for teachers, which they said was “already considerable”. 

Rektorene støtter elevene – vil avlyse årets eksamen

Elevorganisasjonen har lenge ønsket at eksamen for våren 2021 også avlyses for alle ungdomsskole- og videregåendeelever. Nå får de støtte fra Skolelederforbundet, som representerer rektorer over hele Norge. Begge organisasjonene mener det haster med en beslutning.

Biden announces executive actions meant to help reopen schools

The new measures would increase testing and access to personal protective equipment for schools, and create a centralized, national database of school coronavirus cases.

Utbildningsministerns studentbesked: ”Annorlunda firande även i år”

Det blir troligen inget stort firande av studenter i år heller och studentflak är uteslutet. Ändå hoppas utbildningsminister Anna Ekström (S) på en viss lättnad i och med den bredare vaccineringen av befolkningen under våren.

Först i landet med kommunförlagt lärarlyft i Svenska som andraspråk

Falkenbergs kommun vill öka sin lärarkompetens inom svenska som andraspråk. I en samlad satsning har man bestämt sig för att kompetenshöja en grupp lärare som efter tre terminers halvtidsstudier kommer att bli behöriga att undervisa för åk 7-9 i svenska som andraspråk. Högskolan Väst står för genomförandet.

Nya siffror: Så många högstadieskolor undervisar på distans

Två tredjedelar av huvudmännen har helt eller delvis övergått till undervisning på distans vid merparten av sina skolor. Det visar Skolverkets snabbutredning.

Aktuella konferenser
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokus på lön

Karlskronalärarnas löner ökade mest i landet förra året

Under 2020 var Karlskrona den kommun i landet där lärarlönerna ökade mest. ”Karlskrona låg inte dåligt till tidigare men vi vill visa att lärargrupperna är otroligt viktiga”, säger Håkan Eriksson (S), ordförande i kunskapsnämnden.

Största friskolan kritiseras för låga löner

Internationella Engelska skolan (IES) som är Sveriges största friskolekoncern har enligt nya siffror från facket lägre löner än andra skolor.

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Friskolorna har färre lärare per elev än de kommunala skolorna. Dessutom har lärare i den privata sektorn lägre utbildning och sämre lön, enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst.

”Orimligt att skapa vinst med färre lärare och lägre löner”

Lönerna släpar med tusentals kronor. En minskning i lärartäthet bland friskolor sammanfaller dessutom med koncern­ernas expansion. Marknadsmekanismerna skadar den svenska skolan, skriver Gunilla Svantorp (S).

Färre lärare och lägre löner i friskolor

Friskolorna i Sverige har färre lärare per elev än de kommunala skolorna. Lärare i friskolor har dessutom lägre utbildning och lägre löner än sina kollegor i den kommunala skolan, visar en ny rapport.

Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor