Lön och karriär

Här samlar vi lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare

Mest läst denna månad

Lärare i Stockholm får generellt lönepåslag

Alla lärare i Stockholm får samma löneökning i år på grund av att förhandlingarna kom igång så sent. I Göteborg har det tagit historiskt lång tid att få klart med den nya lönepotten, som betalas ut först långt in i nästa år.

Fredagsintervjun – Hamid Zafar

Hamid Zafar har blivit känd som rektorn som lyckats vända en av de sämst fungerande skolorna i ett av Sveriges mest utsatta områden, Biskopsgården i Göteborg. ”Rektor Hamid” som han ofta kallas är inte bara en framgångsrik skolledare utan också en tydlig röst i integrationsdebatten. (webb-radio)

Konsten att säga nej rätt

Billiga flygbiljetter, viktiga idrottstävlingar eller släkt utomlands. Föräldrar har många motiv för att begära extra ledigt för sina barn. Men rektorer kan säga nej till det mesta. Bara det görs på rätt sätt.

Fortbildning

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Du som lärare i årskurs 1-3 är en viktig person i elevernas utveckling. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande och levande behöver du få utvecklas i dina ämneskunskaper och få inspiration kring verktyg för hur man undervisar. Varmt välkommen till Skolportens fortbildningsdagar för dig som arbetar på lågstadiet.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Ger lärare råg i ryggen

Den här boken ligger rätt i tiden och skapar förutsättningar för lärare att åter kliva in i debatten om skolan, skriver Katarina Lindinger.

Så kan du hantera relationen med eleverna

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken.  Med boken ”Lärares relationskompetens” vill pedagogen och forskaren Jonas Aspelin visa hur den kompetensen kan förstås och utvecklas.

Effekten av en lärare

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Rätt arkitektur kan motverka självmord

Ungdomars självmord är ofta så spontana att de kan förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus. Rätt utformning av den byggda miljön är därför en mycket viktig faktor för att motverka självmord hos unga, visar Chalmersforskaren Charlotta Thodelius, som har kombinerat sociologi och kriminologi med arkitektur i sin doktorsavhandling.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Umeå testar nya rum för lärande

Vilken betydelse har teknik och det fysiska rummet för inlärning och undervisning? Påfallande lite forskning finns i ämnet. Med forskningsprojektet Rum för lärande ska Umeå universitet och Akademiska Hus få svar på frågorna.

Erik Cardelús: När skolan vill göra sig till någonting annat

Vad kommer dessa fula skolbyggnader ifrån? Erik Cardelús reflekterar kring trenden med skollokaler inhysta i kontorsliknande komplex, som en manifestation av en strävan att göra skolan till en anonym marknadsenhet snarare än en anrik traditionsbärare.

Ger ny och tydlig bild av speciallärarens roll

Speciallärrarens roll i skolan kan skifta stort, från uppdrag i elevhälsoteamet till kvalificerad samtalspartner och skolutveckling. En viktig profession som inte får glömmas bort, skriver specialpedagogen Monica Mattsson.

Pedagogiken ska styra

Vilka lokaler är bra att undervisa och lära i? Åsikterna går i sär, men forskare och arkitekter är överens om att byggnaden måste samspela med pedagogiken.

Små steg för lärarna, men ett stort steg för utvecklingen av lärmiljön

Det senaste läsåret har Östervångsskolan i Lund inlett ett systematiskt tillgänglighetsarbete i klasskonferenser och elevtid. Ett verktyg i arbetet har varit Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell där personalen tillsammans diskuterar vad som behöver utvecklas i den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön för att eleverna kan få goda förutsättningar för lärande.

Nyheter

”Avskaffa karensavdraget för skolpersonal”

Det är både orättvist och samhällsskadligt att lärare inom förskola och grundskola drabbas av karensavdraget vid sjukdom.

Mattias fick kämpa för att få ett jobb efter gymnasiesärskolan

Bara 22 procent av de med en intellektuell funktionsnedsättning har någon slags koppling till ett arbete. En av dem är Mattias Olsson.

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft. ”Om jag inte hade fått skämta om lärarlivet hade jag nog inte orkat vara lärare,” säger hon.

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner. ”Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare,” säger rektorn Lena Schmidt.

Många lärare hoppar av före pension

Nästan fyra av tio lärare vill lämna yrket innan de når pensionsåldern, visar en undersökning från Novus. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand betecknar resultatet som skrämmande.

S om flexibel skolstart: ”Vi varnade för detta”

Utbildningsnämndens ordförande Marie Bladholm, M, flyr sitt ansvar kring följderna av flexibel skolstart på Hemmestaskolan. Det säger Carl Kangas, S.

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt.

”Låt oss räkna antalet lärare i stället för satsade miljoner”

Vi måste bli fler lärare för att kunna minska den totala arbetsbördan och öka måluppfyllelsen för både skolans personal och elever, skriver Tina Kenttä, utvecklingsledare på Ryaskolan.

Små detaljer gör skoltoaletten till en dröm

Skräpiga och smutsiga toaletter får många elever att hålla sig under skoltid. På Norgårdenskolan i Uddevalla invigdes på tisdagen en Drömtoalett, designad av klass 5A, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Kungälv måste säkra arbetsmiljön även vid vikariebrist

Vad ska förskollärare göra när kolleger är sjuka och vikarier saknas? Det måste Kungälvs kommun reda ut och beskriva. Annars hotar Arbetsmiljöverket med vite på 75.000 kronor.

Aktuella konferenser
Aktuella tjänster
Se fler lediga tjänster
Aktuella arbetsgivare
Lön under lupp

Historielektion: Så har lärarlönerna förändrats

Det råder stor brist på lärare i Sverige. Många menar att lönerna måste upp för att fler ska lockas till yrket och att de som jobbar som lärare ska stanna kvar i skolans värld.

Här är lärarlönerna högst – och lägst

Lärarna och rektorerna i Stockholms län tjänar bäst. Medan lönerna är lägst i Gotlands, Blekinges, Värmlands, Dalarnas, Jämtlands och Västerbottens län. Hur ligger du till i lönestatistiken?

Så svarar din kommun om lärarlönerna

48 procent av de ledande skolpolitikerna på kommunal nivå vill ge mer i löneökning till lärare än till andra kommunanställda. Här kan du se vad utbildningsnämndens ordförande i din kommun svarar.

Lista: De har högst lön i Sverige

Här hittar du listor över de högst betalda förstelärarna och lektorerna i riket, per huvudman och i landets största kommuner.

Så tycker kommunerna om lärarlönelyftet

Det är starkt skilda åsikter om hur lärarlönelyftet fungerar i kommunerna. Det har varit "en gökunge" enligt en del och andra menar att det är en utopi att klara sig utan det.

Lärares löner närmar sig andra högutbildades

Lärarlönerna vinner mark, i synnerhet på gymnasiet. Men de kännetecknas av höga ingångslöner och sedan en dålig löneutveckling. Det visar en ny rapport från OECD.

Facket: ”Det är en kränkning mot professionen”

Taylorismen är på väg att ta över delar av den svenska skolan. Det säger Andrés Jerez som är LR:s koncernombud inom Academedia. "Man klockar, räknar minuter och elever för att få ut så mycket pengar som möjligt", säger han.

Läs mer inom utvalda kategorier
fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats