Moderna språk

Nyheter, rapporter och aktuell forskning för dig som undervisar i moderna språk.

Han kämpar för att stoppa motvinden för moderna språk

Kent Fredholm, gymnasielärare i italienska, får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”berömvärd lärargärning”. Pristagaren är bekymrad över de moderna språkens ställning. ”Vi kämpar i motvind”, säger han.

Färre ‘guten Tag’ i svenska skolor

På 20 år har antalet elever som valt att lära sig tyska halverats från ca 40 procent till knappt 20 procent, enligt Skolverket. Vi besökte ett gymnasium i Växjö för att höra hur eleverna där resonerar kring just val av språk.

Kungl. Vitterhetsakademien belönar skickliga språklärare

Kungliga Vitterhetsakademiens årliga lärarpris för berömvärd lärargärning som 2020 är inriktat mot moderna språk.

Fortbildning
Franska
  Konferensen äger rum 6-7 oktober 2020 i Stockholm.

Franska

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i franska från årskurs 6 till gymnasiet. Under två dagar får du ta del av föreläsningar på både franska och svenska om aktuell forskning och praktiska exempel, som vi hoppas ska ge fördjupning och inspiration till din undervisning. Bienvenue!

Se hela programmet
Forskningsnyheter

Myt att färre läser språk

De modernas språkens kris är en återkommande skolnyhet. Inte minst från fackligt håll brukar det larmas om brist på språklärare och att eleverna väljer bort icke obligatoriska språkstudier. Men enligt ny forskning stämmer det inte att språkintresset är på utdöende.

Språkbad inte tillräckligt för att lära ett nytt språk

För vuxna räcker det inte att enbart vara på plats i ett land för att lära sig de vardagliga uttryck som modersmålstalarna av språket använder. Det krävs också ett aktivt engagemang för att utveckla språkkunskaperna. Det visar en ny avhandling i franska vid Stockholms universitet.

Teacher: Digital tools support language lessons

See how to adapt popular apps to get students speaking, listening, reading, and writing in the target language.

Forskarintervjuer

Många läser språk men stor skillnad mellan kön och klass

De moderna språkens kris förefaller vara på väg att vända, aldrig har så många elever läst språk i grundskolan. Men det finns stora skillnader, både regionalt, mellan kön och sociala klasser, visar Josefine Krigh i sin avhandling.

Engelska är språkidealet inom högre utbildning

Flerspråkighet värderas inte inom högre utbildning, i stället finns en idé om att det räcker med engelska. Susanne Strömberg Jämsvis forskning visar också att nationella minoritetsspråk och stora invandrarspråk inte finns med i någon språkpolicy för högre utbildning.

Spanskans tempus tar olika lång tid att lära

Svenskspråkiga elever har betydligt svårare att lära sig använda spanskans imperfekt jämfört med dess preteritum. Som lärare i de latinska språk finns därför skäl att fokusera på hur just imperfekt fungerar, menar forskare Fernando López Serrano.

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen

Bör styrdokumenten för modersmålsundervisning ses över? Den frågan ställer Amanda Walldoff, vars avhandling visar att det finns elever som inte kan skriva på arabiska, trots flera år med modersmålsundervisning.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Förskoleklassen
  Skolporten nr 1/2020 – ute nu

Tema: Förskoleklassen

En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Prova på-pris: 2 nr/99 kr!
Avhandlingar
La motivation et le concept de soi : Regards croisés de l’élève et de l’enseignant de français langue étrangère en Suède

Céline Rocher Hahlin har undersökt motivationsprocessen både från elevers och lärares perspektiv i ämnet franska.  

« C’est ça, en fait. » Développer l’idiomaticité dans une L2 pendant un séjour linguistique: Trois études sur le rôle des différences individuelles

Klara Andersson har undersökt individuella faktorers roll för utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk i en Study Abroad-kontext.

Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Josefine Krigh har forskat om elevers studier i moderna språk i relationer till familj och social bakgrund.  

Writing, reviewing, and revising: Peer feedback in lower secondary EFL classrooms

Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att ge återkoppling? Det är den övergripande forskningsfrågan i Jessica Berggrens avhandling.

Utvecklingsartikel
Övningar med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Övningar med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Uppgifter som innehåller en informationslucka stimulerar eleverna att prata och använda språket mer utvecklat. Det visar språklärarna Fredrika Nyström, Stina Säfström och Eva Söderblom som skrivit en utvecklingsartikel om ett projekt i ämnet spanska.

Läs mer
Mest läst
TEMABREV: Distansundervisning

Det här brevet har vi fyllt med stödmaterial, råd, idéer, tips och kunskaper om fjärr- och distansundervisning. Bland annat länken till Skola hemma där Skolverket tillsammans med myndigheter, forskare och företag samlat information och hjälpmedel för skolorna. 

Kommuner portar barn från förskolan

En rad kommuner stoppar nu barn till arbetslösa och föräldralediga från att gå i förskolan. Detta för att minska trycket på personalen under virus-pandemin.

Nya regler: Så ska du hantera skolmåltiden

Nu träder de tuffare reglerna i kraft om hur mat får serveras och ätas på skolor och förskolor. Det får inte förekomma trängsel eller längre köer till mat eller vid bord men elever får fortfarande ta maten själva.

Corona-enkät: Så påverkas lärarna i fem kommuner

Teknikstrul, oro för elever som behöver stöd och funderingar kring betyg och bedömning. Det är några av de saker som lärarna brottas med just nu.

Sifo: 7 av 10 vill inte stänga skolorna

Svenskarnas stöd för att hålla grundskolorna öppna är starkt, visar Expressen/Sifos undersökning. Bara 12 procent anser att grundskolorna ska stängas på grund av coronaviruset, medan 70 procent är emot en stängning. Personer under 30 och SD-väljare har störst andel som vill stänga.