Moderna språk

Nyheter, rapporter och aktuell forskning för dig som undervisar i moderna språk.

  9803 Dela:

”Svensk språkundervisning blir sämre”

Sverige var tidigare mycket framstående i språkundervisning, men med dagens svaga resultat finns en risk att språkämnena ses som problem och skärs ner, skriver Inger Enkvist.  

Han kämpar för att stoppa motvinden för moderna språk

Kent Fredholm, gymnasielärare i italienska, får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”berömvärd lärargärning”. Pristagaren är bekymrad över de moderna språkens ställning. ”Vi kämpar i motvind”, säger han.

Färre ’guten Tag’ i svenska skolor

På 20 år har antalet elever som valt att lära sig tyska halverats från ca 40 procent till knappt 20 procent, enligt Skolverket. Vi besökte ett gymnasium i Växjö för att höra hur eleverna där resonerar kring just val av språk.

Fortbildning
Spanska webbkonferens
  Konferensen äger rum 12-22 oktober.

Spanska webbkonferens

Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Konferensen riktar sig till dig som undervisar i spanska från årskurs 6 till gymnasiet/komvux. Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välkommen!

Se hela programmet
Forskningsnyheter

Tips to engage students in world language lessons

Starting the year by creating a strong community and tapping into the target culture is a good strategy no matter where students are learning.

Myt att färre läser språk

De modernas språkens kris är en återkommande skolnyhet. Inte minst från fackligt håll brukar det larmas om brist på språklärare och att eleverna väljer bort icke obligatoriska språkstudier. Men enligt ny forskning stämmer det inte att språkintresset är på utdöende.

Språkbad inte tillräckligt för att lära ett nytt språk

För vuxna räcker det inte att enbart vara på plats i ett land för att lära sig de vardagliga uttryck som modersmålstalarna av språket använder. Det krävs också ett aktivt engagemang för att utveckla språkkunskaperna. Det visar en ny avhandling i franska vid Stockholms universitet.

Forskarintervjuer

Självbilden påverkar motivationen i språkklassrummet

Undervisning som stimulerar elevernas bild av sig själva som blivande användare av franska språket ökar också motivationen. Det visar Céline Rocher-Hahlin som har undersökt motivationsprocessen för att lära sig franska, både från elevers och lärares perspektiv.

Många läser språk men stor skillnad mellan kön och klass

De moderna språkens kris förefaller vara på väg att vända, aldrig har så många elever läst språk i grundskolan. Men det finns stora skillnader, både regionalt, mellan kön och sociala klasser, visar Josefine Krigh i sin avhandling.

Engelska är språkidealet inom högre utbildning

Flerspråkighet värderas inte inom högre utbildning, i stället finns en idé om att det räcker med engelska. Susanne Strömberg Jämsvis forskning visar också att nationella minoritetsspråk och stora invandrarspråk inte finns med i någon språkpolicy för högre utbildning.

Spanskans tempus tar olika lång tid att lära

Svenskspråkiga elever har betydligt svårare att lära sig använda spanskans imperfekt jämfört med dess preteritum. Som lärare i de latinska språk finns därför skäl att fokusera på hur just imperfekt fungerar, menar forskare Fernando López Serrano.

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen

Bör styrdokumenten för modersmålsundervisning ses över? Den frågan ställer Amanda Walldoff, vars avhandling visar att det finns elever som inte kan skriva på arabiska, trots flera år med modersmålsundervisning.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Avhandlingar
La motivation et le concept de soi : Regards croisés de l’élève et de l’enseignant de français langue étrangère en Suède

Céline Rocher Hahlin har undersökt motivationsprocessen både från elevers och lärares perspektiv i ämnet franska.  

« C’est ça, en fait. » Développer l’idiomaticité dans une L2 pendant un séjour linguistique: Trois études sur le rôle des différences individuelles

Klara Andersson har undersökt individuella faktorers roll för utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk i en Study Abroad-kontext.

Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Josefine Krigh har forskat om elevers studier i moderna språk i relationer till familj och social bakgrund.  

Writing, reviewing, and revising: Peer feedback in lower secondary EFL classrooms

Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att ge återkoppling? Det är den övergripande forskningsfrågan i Jessica Berggrens avhandling.

Utvecklingsartikel
Övningar med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Övningar med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Uppgifter som innehåller en informationslucka stimulerar eleverna att prata och använda språket mer utvecklat. Det visar språklärarna Fredrika Nyström, Stina Säfström och Eva Söderblom som skrivit en utvecklingsartikel om ett projekt i ämnet spanska.

Läs mer