Moderna språk

Nyheter, rapporter och aktuell forskning för dig som undervisar i moderna språk.

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Få väljer tyska som fördjupningsämne

Har man en farmor som bor i Tyskland och som man då och då besöker så är det bra att kunna prata och förstå tyska. Så resonerade Alma Boracic när hon valde det tyska språket som fördjupningsämne i årskurs 3 på Furulundsskolan.

Ny rapport om att bedöma språklig kompetens

Hallå där Gudrun Erickson, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och redaktör för den nyutkomna RIPS-rapporten Att bedöma språklig kompetens. I den ger 19 medarbetare i projektet Nationella prov i främmande språk, vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, en mångfacetterad bild av utvecklingsarbetet bakom de nationella proven och bedömningsstöden i engelska och moderna språk.

Forskningsförankrad konferens med språkbad
För dig som undervisar i engelska

För dig som undervisar i engelska

Konferensen tar bland annat upp fanfiction, hur du hjälper elever med dyslexi att lära sig engelska, digitala verktyg, normbrytande arbetssätt - och mycket mer.

Se hela programmet
Forskningsnyheter

”Dags att stärka språken i skolan”

Varför minskar intresset för moderna språk i en alltmer globaliserad värld? Vi har träffat språkforskaren Camilla Bardel som ser flera tecken på en ljusning. Men skolämnet moderna språk skulle behöva draghjälp genom att göras obligatoriskt, menar hon.

Speed Date: Muntlig övning för alla språk

Heddi Bradling startar lektionen med att eleverna får samtala. Eleverna formulerar tankar och åsikter om vardagsnära ämnen, gårdagens lektion eller om det som står på agendan. Eleverna lär på detta sätt dessutom känna varandra i klassen.

Svår grammatik kräver träning

Släpp läroboken och träna bara grammatik i någon månad. Då lär sig eleverna spanskans dåtidsformer snabbare, visar Fernando López Serranos forskning.

Forskarintervjuer

Spanskans tempus tar olika lång tid att lära

Svenskspråkiga elever har betydligt svårare att lära sig använda spanskans imperfekt jämfört med dess preteritum. Som lärare i de latinska språk finns därför skäl att fokusera på hur just imperfekt fungerar, menar forskare Fernando López Serrano.

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen

Bör styrdokumenten för modersmålsundervisning ses över? Den frågan ställer Amanda Walldoff, vars avhandling visar att det finns elever som inte kan skriva på arabiska, trots flera år med modersmålsundervisning.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

Så förbättrar svenska gymnasieelever sina texter på tyska

Elever som får undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner om det egna skrivandet producerar både  bättre och längre texter. Det visar Yvonne Knospe som forskat om hur svenska gymnasieelever skriver på tyska.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Avhandlingar

El aprendizaje del aspecto verbal en los tiempos del pasado español. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia

Fernando López Serrano visar i sin avhandling hur inlärningsprocessen i spanska går till. Från de första stadierna  tills eleverna behärskar språket näst intill flytande.

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

Kursplanen i modersmål tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till språk med diglossi och språk som inte skrivs med  den latinska skriften och att detta kan leda till godtycklig bedömning. Det visar Amanda Walldoff i sin avhandling.

Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

Yvonne Knospe visar att undervisning som innehåller element av både traditionellt processkrivande och self-regulated-learning främjar de lärandes skrivutveckling.

Fortbildning
Gymnasielärare i svenska

Gymnasielärare i svenska

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i läroplanen sträcker sig från allt mellan muntlig och skriftlig framställning till argumentationsteknik och skönlitteratur. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!

Se hela programmet
Skolportens magasin
Tema: mobbning

Tema: mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och prenumerera här!
Utvecklingsartikel
Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Självförtroendet steg hos eleverna i moderna språk när de fick träna muntlig kommunikation i form av speed-dating. Enkelt och utvecklande, konstaterar spansklärare David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen, lärare i franska på Myrsjöskolan i Nacka.

Läs mer
Konferenser