Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Mest läst om vägledning senaste kvartalet

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.

Nu blir prao obligatoriskt igen

Efter att ha avskaffats för 24 år sedan blir prao obligatoriskt för högstadieelever igen. Ett besked som välkomnas av näringslivet, men möjligheterna för kommunerna att få fram platser till alla varierar.

Snart ska alla elever praoa

Att praoa på högstadiet blir återigen obligatoriskt efter 24 år, rapporterar SVT.

Konferens för dig som är
Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

Läs mer och boka plats
Nyheter

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.

Snart ska alla elever praoa

Att praoa på högstadiet blir återigen obligatoriskt efter 24 år, rapporterar SVT.

Utvecklingsledaren: ”Vi har ett bekymmersamt läge”

Efter att ha avskaffats för 24 år sedan blir prao obligatoriskt för högstadieelever igen. Möjligheterna för Västerås att få fram platser kan dock bli ett problem.

Skolchefen: ”Det blir en utmaning”

Eskilstunas biträdande skolchef Johan Lindeberg säger att det kommer att bli en utmaning att ordna praoplatser till kommunens elever. Men han är ändå positiv.

Nu blir prao obligatoriskt igen

Efter att ha avskaffats för 24 år sedan blir prao obligatoriskt för högstadieelever igen. Ett besked som välkomnas av näringslivet, men möjligheterna för kommunerna att få fram platser till alla varierar.

Nu blir praon obligatorisk igen

Just nu pågår praovecka för Uppsalas högstadieelever. Men förutsättningarna skiftar mellan Uppsalas skolor.

David Spak bloggar: Så blir prao värdefull för alla parter

Vilka ämnen ska integreras med prao? Det är en vanligt förekommande fråga, alla ämnen såklart! Alla ämnen kan integreras med prao, tänk stort, tänk utanför boxen. Ta hjälp av studie- och yrkesvägledare, yrkesverksamma eller annan relevant person i din närhet, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak i ett blogginlägg.

Lotta Lindström bloggar: ”Så kan praon bli värdefull och relevant för eleverna”

Jag har alltid tyckt att praon inom skolan varit bristfällig och otillräcklig. Den har byggt på tradition snarare än ambition. Jag har diskuterat detta med såväl lärare, skolledare och syv-kollegor men ofta landat i att varken de eller jag kan göra så mycket mer med praon än vad vi gemensamt gör. Därför ser jag faktiskt fram emot att praon nu ska bli obligatorisk, skriver studie-  och yrkesvägledaren Lotta Lindström i ett blogginlägg.

”Skolorna måste förbättra sin studie- och yrkesvägledning”

Det är inte ungas motivation och engagemang det är fel på, utan grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning. Skolorna måste börja samarbeta med andra aktörer och skapa en vägledning som väcker intresse och tar hänsyn till elevernas ålder och mognad, skriver Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hemspråkslärare i Västervik ska hjälpa elever i fler ämnen

Västerviks kommun ska nyttja hemspråkslärarna mer än de gjort hittills. I ett projekt ger man elever studiehandledning på deras modersmål på distans i olika ämnen.

Fortbildning i Malmö
Nyanländas lärande

Nyanländas lärande

Välkommen till en konferens med fokus på nyanlända elevers lärande och skolgång! Ta del av intressanta föreläsningar och exempel från praktiken med fokus på hur skolan kan erbjuda nyanlända elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Konferensen vänder sig till dig som möter nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan. ”En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren”, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan. (pdf)

avhandlingar

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen. Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Vilka faktorer hämmar respektive främjar karriärvalsprocessen över tid hos personer med rörelsehinder, utifrån deras eget perspektiv? Det handlar Elisabet Söderbergs avhandling om.

Vägar till förståelse – Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare

Språkliga brister utgör inte något större hinder i studie- och yrkesvägledningssamtal för sökande som har svenska som sitt andraspråk och är relativt nyinflyttade i Sverige. Det visar Karin Sheikhis forskning.

Educational choices of the future: A sociological inquiry into micro-politics in education

Goran Puacas avhandling visar att ett påtagligt stöd inom skolan är nödvändigt för att kunna fixera ungas osäkerhet om framtiden till hanterbara strategier och till handfasta yrkes- eller studievägar.

Forskning
Viktiga vägval

Viktiga vägval

Studie- och yrkesvägledare behöver se mer till nyanlända elevers konkreta situation. Det menar Åsa Sundelin, som i sin avhandling undersökt hur samtalen ser ut mellan dessa elever och studie- och yrkesvägledare.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.

Samarbete viktigare än språket för förståelse

Hur gör andraspråkstalare och studievägledare för att förstå varandra i vägledningssamtal? Det har Karin Sheikhi har undersökt. ”Jag hade förväntat mig att hitta mer problem i samtalen, men det har visat sig att man kan prata om svåra saker med hjälp av bådas insatser”, säger forskaren.

Krock mellan regeringens vision om elevers rationella studieval och studenternas verklighet

Goran Puaca har i sin avhandling jämfört regeringens visioner om hur elevers studieval helst ska göras med hur det ser ut i praktiken. Han konstaterar att eleverna är väldigt osäkra på vad de ska göra efter sina utbildningar. "Jag har tittat på vilka möjligheter elever har att göra rationella val som tar hänsyn till en framtida arbetsmarknad", säger han.

Bristande samarbete kring kriminella ungdomar

I stället för att diskutera hur kriminella ungdomar kan få stöd ser polisen och socialtjänsten ungdomskriminaliteten som ett samhällsproblem, menar forskaren Disa Edvall Malm.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet