Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion – nyheter, debatt och forskning.

2018-01-31 15:52 Dela:
Mest läst om vägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Skolorna behöver fler utbildade studie- och yrkesvägledare. Det menar Lärarnas Riksförbund, som nu kräver 1000 nya vägledare.

”Nödvändigt med satsningar på vägledning”

Felval som leder till programbyten och avhopp i gymnasieskolan kostar miljarder, och utan tillräcklig vägledning drabbas fler, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Ökad risk för fel gymnasieval i coronatider

Gymnasiemässorna blir digitala i höst och skolor ställer in öppet hus. ”Det här ökar risken för att många elever gör fel gymnasieval”, säger studie- och yrkesvägledaren Måna Barsch.

Nyheter

Ökad risk för fel gymnasieval i coronatider

Gymnasiemässorna blir digitala i höst och skolor ställer in öppet hus. ”Det här ökar risken för att många elever gör fel gymnasieval”, säger studie- och yrkesvägledaren Måna Barsch.

Öppning för skolbesök inför gymnasievalet – om pandemin lättar

Att få besöka skolan man tänkt söka in till är viktigt för många elever. Känslan när man kommer till en skola kan vara avgörande för om man väljer den skolan eller ej, menar Gunilla Månsson, studievägledare i Kristianstad.

Elevernas praktik ställdes in – blev digital lösning istället

IT-eleverna på NTI-gymnasiet i Luleå skulle ut på praktik, men på grund av pandemin ställdes det in. Nu gör eleverna sin praktik på distans istället – hos ett företag i Sydafrika.

Yrkesvägledare är okunniga om folkhögskola

Det finns en stor okunskap om folkhögskolan bland studie- och yrkesvägledare, vilket bland annat begränsar gymnasielevers utbildningsmöjligheter och leder till en snedrekrytering i folkhögskolan. Det säger Emelie Ekelund, studie- och yrkesvägledare som skrivit en uppsats om gymnasieelevers och yrkesvägledare syn på folkhögskola.

Svårt att hitta praoplatser till hösten

Skånska kommuner vittnar om svårigheten i att hitta praoplatser till elever i årskurs 8 och 9 i höst på grund av att många arbetsplatser har svårt att planera sin verksamhet.

Svårt att hitta praoplatser till hösten

Flera skånska kommuner vittnar om svårigheten i att hitta praoplatser till elever i årskurs åtta och nio nu till hösten på grund av att många arbetsplatser har svårt att planera sin verksamhet.

”Nödvändigt med satsningar på vägledning”

Felval som leder till programbyten och avhopp i gymnasieskolan kostar miljarder, och utan tillräcklig vägledning drabbas fler, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Skolorna behöver fler utbildade studie- och yrkesvägledare. Det menar Lärarnas Riksförbund, som nu kräver 1000 nya vägledare.

Ingen ”vanlig” prao i höst för eleverna i Uppsala

Det blir ingen prao ute på arbetsplatser under hösten för åttorna och niorna på Uppsalas kommunala skolor. I stället ska de vara kvar på skolan och lära sig om arbetslivet.

Så blir lärare och syv bättre på att samarbeta

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak vet vad som krävs för att nå ett lyckat samarbete över professionsgränserna. Med en ny utbildningssatsning vill duon sprida sina bästa tips och kunskaper för att stärka samarbetet och göra det meningsfullt.

Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 10–19 februari 2021

Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen till en konferens för dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Under tio dagar har du tillgång till sju förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Material för information om gymnasievalet

Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärta och hjärna. Därför har vi tagit fram material både för dig som jobbar med studie- och yrkesvägledning och för elever och föräldrar. Vi försöker bemöta myter om gymnasievalet med fakta.

En viktig bok om ett viktigt område

Det finns knappt någon forskning kring studie- och yrkesvägledning i Sverige. Det är som om andra områden är intressantare, eller att vi kanske bara kan ägna oss åt ett fält åt gången. I den här boken nämns varken Hattie, Wiliam, Timperley eller Robinson. Bara en så’n sak! Det skriver Torbjörn Hanö i en recension.

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande

Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning. (pdf)

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

”Ger hjälp till självhjälp”

Elisabeth Olsson, Emilia Vainonen, Eva Gonner och Lena Ennemuist, studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”–frågorna från Caterina Tirone Hedgärde. ”Hur arbetar ni med studie- och yrkesvägledning med Sfi-elever?”

Fortbildning
Modersmål Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 26 januari – 4 februari 2021

Modersmål Webbkonferens

Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till fyra föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
avhandlingar

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen. Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Vilka faktorer hämmar respektive främjar karriärvalsprocessen över tid hos personer med rörelsehinder, utifrån deras eget perspektiv? Det handlar Elisabet Söderbergs avhandling om.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Konferenser
Rapporter

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen. (pdf).

Studiehandledning på modersmålet

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. (pdf)

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Slutredovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Styrning och ledning – Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. (pdf)

PM – Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2016?

Skolverket publicerar årligen statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Årets redovisning fokuserar på ungdomarnas etableringsstatus år 2016, ett helt kalenderår efter att de slutfört gymnasieskolan läsår 2014/15.

Om studie- och yrkesvägledning i västsverige

I en ny rapport från Västsvenska Handelskammaren undersöker man hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Västsverige. I rapporten intervjuas  65 högstadierektorer på skolor i 17 kommuner, därtill har kommunernas politiska styrdokument granskats. Var tredje rektor upplever att huvudmannen inte ställer några krav på dem för arbetet med studie- och yrkesvägledningen och var femte att de inte avrapporterar arbetet till någon.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Forskarintervjuer

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i sin forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.

Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor