Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion – nyheter, debatt och forskning.

  3297 Dela:
Mest läst om vägledning

Prao – så kan du ersätta eller flytta

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Här hittar du råd för hur din skola kan erbjuda eleverna alternativ.

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke. Representanter från arbetslivet och gymnasieutbildningar bjuds till skolan varje vecka för att ge kunskap och inspiration.

Ingen prao för Strömsundselever – får se videor om yrken istället

På grund av coronapandemin ställs prao:n in för de flesta svenska skolelever, men Strömsunds kommun har hittat ett alternativ. När niondeklassarna vid Vattudalsskolan inte själva kan besöka arbetsplatser gör prao-samordnaren det istället och filmar, med resultatet att eleverna får se ett 40-tal videor om olika yrken.

Nyheter

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke. Representanter från arbetslivet och gymnasieutbildningar bjuds till skolan varje vecka för att ge kunskap och inspiration.

Ingen prao för Strömsundselever – får se videor om yrken istället

På grund av coronapandemin ställs prao:n in för de flesta svenska skolelever, men Strömsunds kommun har hittat ett alternativ. När niondeklassarna vid Vattudalsskolan inte själva kan besöka arbetsplatser gör prao-samordnaren det istället och filmar, med resultatet att eleverna får se ett 40-tal videor om olika yrken.

Prao – så kan du ersätta eller flytta

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Här hittar du råd för hur din skola kan erbjuda eleverna alternativ.

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade. ”I tio års tid har jag hört föreläsningar om hur viktiga vi är, men inget händer. Det är provocerande”, säger Liselotte Fries, vägledare i Stockholm.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Sju av tio menar även att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb.

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen. (pdf).

”Så kan prao påverkas av coronakrisen”

En av konsekvenserna av corona-pandemin är att man har behövt ställa om praktiska inslag till teoretiska. Precis det som behövs, enligt mig, skriver David Spak, studie- och yrkesvägledare.

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak. ”Oron verkar vara störst bland de som arbetar på flera skolor”, säger ha

Fortbildning
Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 30 oktober till 9 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska och vi behöver arbeta för att hålla undervisningen modern och relevant. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur skapar vi ett kommunikativt klassrum där språket används på riktigt? Här erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Utredning om studie- och yrkesvägledning

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. (pdf)

Utredare vill byta namn på SYV och göra den obligatorisk

Byt namn på studie- och yrkesvägledning till karriärvägledning. Det föreslår regeringens särskilda utredare Marie-Hélène Ahnborg, som även vill införa 80 timmar obligatorisk vägledning på högstadiet.

Läs mer om

Forskning och utveckling

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande

Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning. (pdf)

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

”Ger hjälp till självhjälp”

Elisabeth Olsson, Emilia Vainonen, Eva Gonner och Lena Ennemuist, studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”–frågorna från Caterina Tirone Hedgärde. ”Hur arbetar ni med studie- och yrkesvägledning med Sfi-elever?”

Fortbildning
Spanska Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 12 till 22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Framtidens fastighetslabb
Ny lärmiljö förenar vägledning med undervisning

Ny lärmiljö förenar vägledning med undervisning

På Framtidens Fastighetslabb i Göteborg kan du som är vägledare eller lärare i tex SO, NO och Hemkunskap låta dina elever uppleva yrken, teknik och stadsutveckling inom fastighetsbranschen. Kostnadsfritt!

Läs mer
avhandlingar

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen. Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Vilka faktorer hämmar respektive främjar karriärvalsprocessen över tid hos personer med rörelsehinder, utifrån deras eget perspektiv? Det handlar Elisabet Söderbergs avhandling om.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Konferenser
Rapporter

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen. (pdf).

Studiehandledning på modersmålet

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. (pdf)

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Slutredovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Styrning och ledning – Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. (pdf)

PM – Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2016?

Skolverket publicerar årligen statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Årets redovisning fokuserar på ungdomarnas etableringsstatus år 2016, ett helt kalenderår efter att de slutfört gymnasieskolan läsår 2014/15.

Om studie- och yrkesvägledning i västsverige

I en ny rapport från Västsvenska Handelskammaren undersöker man hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Västsverige. I rapporten intervjuas  65 högstadierektorer på skolor i 17 kommuner, därtill har kommunernas politiska styrdokument granskats. Var tredje rektor upplever att huvudmannen inte ställer några krav på dem för arbetet med studie- och yrkesvägledningen och var femte att de inte avrapporterar arbetet till någon.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet
Forskarintervjuer

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i sin forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.