Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion – nyheter, debatt och forskning.

2018-01-31 15:52 Dela:
Nyheter om studie- och yrkesvägledning

Kristina: ”Därför är jag syvare”

Kristina Löhr Johannesson varför hon är syvare – och vad hon skulle vilja förändra.

”Lollo” har elevernas framtid i fokus

Den traditionella bilden av en studie- och yrkesvägledare är kopplad mycket till gymnasieval och prao. Vi träffar Ann-Louise ”Lollo” Hedström på Almby skola och en ny bild av vad en studie- och yrkesvägledare gör växer fram, med mer varierande arbetsuppgifter och ett stort fokus på det elevnära arbetet.

Lärarstudenterna: Ge oss något att jubla över!

Lärare såväl som studie- och yrkesvägledare måste kunna göra karriär i sin profession utan att behöva lämna skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Konferens hos Skolporten
Fortbildning för studie- och yrkesvägledare!

Fortbildning för studie- och yrkesvägledare!

Ta del av föreläsningar om bland annat elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, nya krav och förväntningar i arbetslivet post-corona och motiverande samtal.

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Göteborg testar studiehandledning på distans

Kan fjärrundervisning ge fler elever tillgång till studiehandledning och ändå bevara kvaliteten? Den frågan ställer sig mottagningsenheten, Språkcentrum och Center för skolutveckling i ett gemensamt projekt.

Chattbot som studievägledare på Realgymnasiet

Realgymnasiet har implementerat en chattbot som svarar på presumtiva elevers frågor om utbildningen. Utöver att botten är tillgänglig dygnet runt och avlastar skolans studio- och yrkesvägledare, ger frågorna också skolan bra kunskap om vad kommande elever vill veta och vad de efterfrågar.

Studie: Gymnasievalet starkt präglat av kön och social bakgrund

Kön och föräldrars utbildningsbakgrund styr elevernas gymnasieval kraftigt. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. ”Det här ger mig och mina kollegor i skolan mer kraft att arbeta med frågan om könssegregationen”, säger studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Konferens hos Skolporten
Dags för ny konferens för Skolbibliotek!

Dags för ny konferens för Skolbibliotek!

Kunniga föreläsare ger dig som arbetar med skolbibliotek värdefulla verktyg inom MIK, läsfrämjande och organisation. Delta i Stockholm den 5–6 maj 2022 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 11–30 maj. Nyhet! Välj Spår 1 för yngre åldrar och Spår 2 för äldre åldrar. Bjud in din rektor gratis på webbkonferensen!

Läs mer och boka din plats här!
Rapporter

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen. (pdf).

Studiehandledning på modersmålet

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. (pdf)

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Slutredovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Styrning och ledning – Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i sin forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor