Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion – nyheter, debatt och forskning.

2018-01-31 15:52 Dela:
Mest läst om vägledning

Så jobbar Joel med vägledning för nyanlända

Vägledning har en avgörande roll för nyanlända elevers möjligheter att forma sin framtid. Joel Granström tar sig an uppgiften genom att arbeta med tydliga strategier och undvika krångliga begrepp. ”Det är bättre att inspirera än att informera”, säger han.

Få elever utan gymnasieexamen slutför studierna i komvux

Varför läser inte fler elever utan gymnasieexamen vidare i komvux? Den frågan undersöker Skolverket i en ny studie om just övergången mellan gymnasieskolan och komvux. Undersökningen fokuserar på studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan, det kommunala aktivitetsansvaret samt organiseringen av komvux.

Nyheter

Få elever utan gymnasieexamen slutför studierna i komvux

Varför läser inte fler elever utan gymnasieexamen vidare i komvux? Den frågan undersöker Skolverket i en ny studie om just övergången mellan gymnasieskolan och komvux. Undersökningen fokuserar på studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan, det kommunala aktivitetsansvaret samt organiseringen av komvux.

Så jobbar Joel med vägledning för nyanlända

Vägledning har en avgörande roll för nyanlända elevers möjligheter att forma sin framtid. Joel Granström tar sig an uppgiften genom att arbeta med tydliga strategier och undvika krångliga begrepp. ”Det är bättre att inspirera än att informera”, säger han.

Digitala handledare i Ronneby ger stöd till elever – i 30 svenska kommuner

Bristen på studiehandledare i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren – men nu ska ett Ronnebyprojekt försöka vända trenden. Genom distansundervisning levererar de handledning och stöd till elever över hela Sverige – och hoppas på utökning.

Ökad risk för fel gymnasieval i coronatider

Gymnasiemässorna blir digitala i höst och skolor ställer in öppet hus. ”Det här ökar risken för att många elever gör fel gymnasieval”, säger studie- och yrkesvägledaren Måna Barsch.

Öppning för skolbesök inför gymnasievalet – om pandemin lättar

Att få besöka skolan man tänkt söka in till är viktigt för många elever. Känslan när man kommer till en skola kan vara avgörande för om man väljer den skolan eller ej, menar Gunilla Månsson, studievägledare i Kristianstad.

Elevernas praktik ställdes in – blev digital lösning istället

IT-eleverna på NTI-gymnasiet i Luleå skulle ut på praktik, men på grund av pandemin ställdes det in. Nu gör eleverna sin praktik på distans istället – hos ett företag i Sydafrika.

Yrkesvägledare är okunniga om folkhögskola

Det finns en stor okunskap om folkhögskolan bland studie- och yrkesvägledare, vilket bland annat begränsar gymnasielevers utbildningsmöjligheter och leder till en snedrekrytering i folkhögskolan. Det säger Emelie Ekelund, studie- och yrkesvägledare som skrivit en uppsats om gymnasieelevers och yrkesvägledare syn på folkhögskola.

Svårt att hitta praoplatser till hösten

Skånska kommuner vittnar om svårigheten i att hitta praoplatser till elever i årskurs 8 och 9 i höst på grund av att många arbetsplatser har svårt att planera sin verksamhet.

Svårt att hitta praoplatser till hösten

Flera skånska kommuner vittnar om svårigheten i att hitta praoplatser till elever i årskurs åtta och nio nu till hösten på grund av att många arbetsplatser har svårt att planera sin verksamhet.

”Nödvändigt med satsningar på vägledning”

Felval som leder till programbyten och avhopp i gymnasieskolan kostar miljarder, och utan tillräcklig vägledning drabbas fler, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Fortbildning
Källkritik i fokus Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 27 april – 11 maj 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

I takt med att samhället förändras behöver också den källkritiska kompetensen utvecklas. Innehållet berör upphovsrätt, rörlig bild, algoritmer samt argumentationsfel och bedrägliga sanningar. Ta del av den senaste forskningen och aktuella vinklar som vässar ditt och elevernas kritiska förhållningssätt!

Läs mer och boka din plats här!
Forskning och utveckling

Gemensamma digitala strukturer underlättar för modersmålslärare och studiehandledare

Vikten av gemensamma digitala strukturer inom en skola och över våra skolgränser har ställts på sin spets i fjärr- och distansundervisningen. Genom att vi använder Google Classroom på en bred front i Malmö får pedagoger en gemensam digital plattform, där de kan ta del av varandras lektionsupplägg och samarbeta kring elevernas inlämnade arbetsuppgifter.

Berättelserna som lockar barn att bli forskare

Hur var forskare som barn? Om det handlar boken ”Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn” som rymmer 60 berättelser om forskares uppväxt och deras väg till forskningen.

”Vi ska handleda eleven till självständighet”

Rahmatulah Sarwari har arbetat som studiehandledare och modersmålslärare i över 30 år. Sedan fem år tillbaka jobbar han med kvalitetsutveckling av studiehandledning i Malmö. ”Man såg ett behov av att utveckla och förbättra studiehandledningen. Det behövde bli klarare och tydligare att man kan söka hjälp och var ansvaret ligger”, säger han.

Material för information om gymnasievalet

Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärta och hjärna. Därför har vi tagit fram material både för dig som jobbar med studie- och yrkesvägledning och för elever och föräldrar. Vi försöker bemöta myter om gymnasievalet med fakta.

En viktig bok om ett viktigt område

Det finns knappt någon forskning kring studie- och yrkesvägledning i Sverige. Det är som om andra områden är intressantare, eller att vi kanske bara kan ägna oss åt ett fält åt gången. I den här boken nämns varken Hattie, Wiliam, Timperley eller Robinson. Bara en så’n sak! Det skriver Torbjörn Hanö i en recension.

Fortbildning
Engelska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 1-22 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till en konferens där du får ta del av ämnen som bedömning av muntliga NP, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konstan att ta anteckningar och strategier för läsning inline och offline.

Läs mer och boka din plats här!
avhandlingar

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen. Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Vilka faktorer hämmar respektive främjar karriärvalsprocessen över tid hos personer med rörelsehinder, utifrån deras eget perspektiv? Det handlar Elisabet Söderbergs avhandling om.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Konferenser
Rapporter

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen. (pdf).

Studiehandledning på modersmålet

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. (pdf)

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Slutredovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Styrning och ledning – Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. (pdf)

PM – Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2016?

Skolverket publicerar årligen statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Årets redovisning fokuserar på ungdomarnas etableringsstatus år 2016, ett helt kalenderår efter att de slutfört gymnasieskolan läsår 2014/15.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Forskarintervjuer

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i sin forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.

Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor